pühapäev, 6. jaanuar 2019

Doug Addison „Prohvetlik Sõnum 2019.aasta Jaoks „Sinu Eluraamat On Avanemas!“


 
See on Isanda soosingu aasta Sinu jaoks. Mil iganes Sa loed või kuulad seda sõnumit, võid Sa selle vastu võtta Isanda käest, sest Tema on aja ja maailmaruumi ülene.

Mis Hakkab Juhtuma Uuel Aastal

"Ja kui Ta siis palvetas, avanes Taevas ja Püha Vaim laskus Tema peale tuvi kujul. Ja Taevast kostus hääl „Sina oled Mu Poeg, keda Ma armastan; Ja Ma olen Sinuga väga rahul.“ Jeesus oli siis 30.aastane, kui Ta alustas oma teenimistööd.“ (Luuka 3:21-23 NIV)

Ma kuulsin, kuidas Isand ütles, et just praegu on Ta esile toomas Luuka evangeeliumi kolmandat ja neljandat peatükki, kus Jeesus ristita ja Ta sai Püha Vaimu väe.  

Isa rääkis esimese asjana Jeesusele armastusest. Ja Poeg kuulis ka kinnitust Isalt selle kohta, mida Ta hakkab tegema. Ole valmis selleks, et Isa avab Taeva Sinu kohal, et Sa saaksid Püha Vaimu Väe. Jumal räägib Sulle väga selgelt Sinu identiteedist, Sinu kutsumisest ning Tema kustumatust armastusest Sinu vastu. Sul on võimalus võtta Jumalalt vastu uus ilmutus ja uus jõud. Jumal avab Sinu eluraamatu samal moel, nagu Ta tegi seda Jeesusega ning Isa ilmutab Sulle, mis on Sinu uue ajaperioodi ülesanded.

Jumal Liigub Jeesuse Ealiste Hulgas

Jumala liikumist saame me oodata kõigi seas, aga on üks konkreetne grupp inimesi, keda Jumal erilisel moel äratab just sel aastal. Nii, nagu Jeesus alustas oma teenimistööd 30.aastaselt, äratab sel aastal samavanuseid. Me hakkame nägema, kuidas need, kes ei tunne Jumala vastu mitte mingit huvi, äkitselt ärkavad, et hakata otsima oma elu mõtet.

Kõrbe Aeg Saab Läbi
 

"Jeesus, täis Püha Vaimu, lahkus Jordanist ja Vaim juhtis Ta kõrbesse, kus Teda 40 päeva kiusas saatan.“ (Luuka 4:1-2 NIV)

Kohe peale seda, kui Jeesus võttis Taevast vastu väe, läks Ta läbi kõrbe ajast. Kõrb ja testimise aeg aitavad meil saada tugevaks ning valmistavad meid ette käima Jumalaga sügavas intiimsuses ja autoriteedis. Aga paljud meist on juba olnud kõrbe ajas. Ole valmis, et Sa väljud sellest hinge pimeduse ööst otse Jumala särava valguse keskele, mis tervendab ja taastab Sinu elu paljud alad.

Sinu Eluraamat On Avanemas

"Isanda Vaim on Minu peal, sest Ta on võidnud Mind kuulutama häid uudiseid vaestele. Ta on saatnud Mind kuulutama vabastust vangidele ning nägemise taastumist pimedatele, tegema rõhutuid vabaks ning Jumal on saatnud Mind kuulutama Isanda soosingu aastat.“ (Luuka 4:18-19 NIV)

 
Kui Sa vaatad Luuka 3: 22- 4: 21 oma Piiblis, siis Sa näed seal protsessi, milleks Jeesus kutsub meid sellel aastal. Esimese avaliku väljaastumise ajal räägib Jeesus Jesaja 61 prohvetliku sõnumi täitumisest. Sa ehk ütled, et see oli Jeesuse elu eesmärgi väljendus. Et need olid Tema elu juhtivad Piibli kirjakohad, mis rääkisid sellest, kes Tema oli ja milleks Ta oli kutsutud. Aga Jumal kutsub Sind tegema samal moel täpselt neidsamu asju.

• Jumal on Sind saatnud kuulutama Häid Uudiseid- isegi siis, kui Sa ei ole jutlustaja.

• Jumal on saatnud Sind kuulutama vabadust nendele inimestele, kes on valude ja haiguste vangistuses.

• Jumal on saatnud Sind abistama inimesi, kes on siis kas vaimselt või füüsiliselt pimedad.

• Jumal on saatnud Sind vabastama inimesi, kes on rõhutud ja masenduses.

Jälgi sel aastal, kuidas Jumal ilmutab Sulle isiklikult Sinu eluraamatu ja Piibli põhjal Sinu elu eesmärke.

 

Palu Jumalat, Et Ta Räägiks Sulle

1988.aastal tulin mina välja nõidumisest otse Isanda juurde. Ma oli siis 30.aastane ning see oli täpselt 30.aastat tagasi käesolevast hetkest. Sel hetkel, kui ma sain täis Püha Vaimu ning kuulsin esimest korda Jumalat rääkimas, sain ma Temalt koheselt Jesaja 61 peatüki. Täpselt needsamad sõnad, mida Jeesus kasutas Luuka 4:18-19, on olnud minu elu kutsumiseks alates minu pöördumise hetkest. Kui ma õppisin Luuka kolmandat ja neljandat peatükki, siis ma palusin Jumalat, et Ta räägiks mulle ning näitaks isiklikke asju sellest peatükist. Minu perekonna nime pärinemise (Addison) avastasin isegi Luuka 3:28 salmist. Me võime Piiblist leida täiesti hämmastavaid asju ka oma geneoloogia (päritolu) kohta.

Sa saad paluda Isandat, et Ta räägiks Sulle isiklikult Sinule arusaadaval viisil. Ma palvetan just praegu, et Isand räägiks Sulle Sinu kutsumise kohta. Ja kui Sa ei kuule mitte midagi, siis Sa võid alati täie kindlusega kasutada Jeesusega sarnaselt Jesaja 61:1 ja Luuka 4:18"Isanda Vaim on Minu peal, sest Ta on Mind võidnud…!“

Teenimisinglid

"Kas pole mitte kõik inglid teenijad vaimud, kes on saadetud teenima neid, kes pärivad pääste?“ (Heebrealastele 1:14 NIV)

Sel aastal annab Jumal teenijatele vaimudele spetsiaalseid käsklusi, et inglid teeniksid Sind ja kogudusi, ärisid ja linnasid. Pane tähele inglite kohalolu. Mõista seda, et Sa ei pea nägema inglit selleks, et kogeda, et nad on kohal. Jumal jagab korraldusi inglitele, kes aitavad Sul täita Sinu kutsumist ning kes aitavad Sul tegutseda uutes asjades, mis on esile tulemas nii sel aastal kui järgnevatel aastatel.  

Valvel Olemine ja Isanda Ajastus

"Ma seisan oma vahipostil, ma olen koha sisse võtnud kaitsevallil, et näha, mida Tema mulle ütleb…“ (Habakkuk 2:1 NIV)

"Isanda vahipostil olemise"and—prohvetlikud eestpalvetajad ning vahimehed „kaitsevallidel“ mängivad väga kriitilist rolli kõiges selles, mida Jumal teeb sellel aastal. Jumal tõstab üles terveid prohvetlike eestpalvetajate gruppe, kes juba eos saavad teada vaenlase plaanidest ning ennetavad neid edukalt, peatades rünnakuid, ilmaga seotud hädasid ning katastroofe.

"...Issaskari suguharu mehed teadsid aegu ning seda, mida Jumal oli tegemas…“ (1 Ajaraamatu 12:32)

Sel aastal tõstab Jumal üles Issaskari suguharu mehi ja naisi, keda Tema võiab mõistma aegu ja Isanda tegevust. See võidmine annab inimestele väga täpse võime mõista õiget ajastust, ajaperioode ning see võidmine võimaldab Jumala käest vastu võtta konkreetseid plaane, kuidas erinevates situatsioonides reageerida ja tegutseda.

Me vajame hädasti Isanda tarkust, sest inimlikust selle maailma tarkusest pole mitte mingit kasu sel aastal. Ülioluline on avada Jumala uks ning lasta Isanda Vaimul end äratada Jumaliku tarkuse ja arusaamisega kõige selle kohta, mis praegu on toimumas. Sa võid olla väga lootusrikas, sest Jumal on liikumas!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 06.01. 2019
 

esmaspäev, 31. detsember 2018

Jennifer Eivaz „Kui Me Jätame Seljataha 2018.aasta ja Liigume 2019.aastasse, Siis Sind „Keeratakse Lahti“!“Kas Sul on kunagi olnud sellist väga masendavat unenägu, kus kõik toimub otsekui aegluubis? Näiteks Sa üritad kuhugi jõuda väga kiiresti joostes, aga iga väike sentimeeter nõuab Sinult tohutut pingutamist absoluutselt kõigi lihastega, mis Sul on. Või mis veelgi hullem, selles masendavas unenäos Sa mitte ainult ei liigu aegluubis, vaid oled lausa tardunud ühe koha peale ja oled täiesti alla andnud, sest Sa ei suuda üldse liigutada. Mõne jaoks on selline unenägu vaid üks halb uni, mis vajab natuke palveid. Aga on need, kelle jaoks see pole lihtsalt unenägu. Selliselt tunned Sa end ka päriselus.

Kas See Oled Sina?

• Mitte miski ei liigu.
• Sul pole edasi arenemist.
• Sa kulutad küll palju energiat, aga Sa ei jõua kõige sellega mitte kuhugi.
• Sa oled tohutult frustreerunud.

Meie hiljutisel „Nägijad ja prohvetid“ kooliseminaril, olles koos  Charlie Shampi ja Jeff Janseniga Harvest Christian Centeris Turlockis CA, tuli esile Taeva hingusega prohvetlik sõnum. See tuli esile väga selge kolme ja lihtsa põhipunktiga. Kolme päeva jooksul sain selle sõnumi kõik osad keset Auhiilgust, kus juhtus palju imesid

Inimesi tõmmati Taevasse, täiesti imelisel moel hakkas raha voolama osade inimeste pangakontodele ja umbes kaheteistkümnel inimesel tekkisid suhu kuldhambad. Nende imede voolamise keskel tuli esile see väga lihtne prohvetlik sõnum tohutu elujõuga, mis „muutis kõike“. Tohutul hulgal inimesi andsid tunnistusi toimunud imedest.

Lahti Keeramine

Esimene sõna, mida ma kuulsin, oli "LAHTI KEERAMINE" Ma usun, et Sa oled seda väljendit kuulnud ka teiste Jumala sulaste suust, aga varem on olnud sellel pigem üles tõstev tähendus, kui prohvetlik sisu. Kui ma rääkisin seda välja meie kooliseminaril, siis see kandis endast täielike muutuste väge. Seda oli võimalik kogeda, kuidas emotsionaalsed ja vaimsed köied hakkasid ära sulama sel ajal, kui ma rääkisin seda sõnumit välja. See sõnum on väga tihedalt seotud Sinu jumaliku kutsumisega ning nende isiklike otsustega, mida Sa teed ja kuidas Sa vastad Jumala kutsele oma elus.

Kas Sa ikka tead seda, et igal indiviidil on oma isiklik kutsumine Jumalalt? Ja see on erinev sellest põlvkondlikust kutsumisest Usklikena. Näiteks oleme me kõik kutsutud olema pühad  ja Kristuse jüngrid. Aga samal ajal oleme me individuaalselt kutsutud Kristuse poolt olema Kristuse Ihus kas apostlid või prohvetid või keegi muu. Kristuse Ihus on ka palju inimesi, kel on and kirjutada, juhtida ning õpetada teatud tasemel. Aga siis on Kristuse Ihus mõningad, kel on Taevalik mandaat nende eludes üleloomulikus võidmises kirjutada kirjanikena, koolitajatena, õpetajatena või töötada ärimaailmas või olla liider kohalikus omavalitsuses või valitsuses. Kui Sa pole kindel, mis on Sinu isiklik kutsumine, siis ma julgustan Sind selles osas otsima Isandat ning Tema on Ustav Sulle seda ilmutama.   

Et sellest prohvetlikust sõnumist ammutada täiust, on Sul vaja esmalt kindlaks teha oma kutsumine Jumalalt, kutsumine, mis sai alguse igavikus. Jumala kutsumine Sinu elus on midagi, mis Tema kirjutas Sinu eluraamatusse juba enne, kui Sina sündisid siia maailma, juba enne ajastute algust. (Laul 139:16). KUIDAS me vastame sellele kutsele, määrab ära selle, millised autasud ootavad meid ees Taevas peale meie surma, kui lahkume siit maa pealt. (1Kor. 3: 13-15) Meie isiklik kutsumine on midagi väga püha ja üleloomulikku, millel on väga kõrge tasu. Pole oluline, milline Su elu näeb hetkel välja, kui Sa otsustad öelda „jah“ Jumala kutsumisele oma elus, siis Jumalik kutsumine hakkab Sind üleloomulikult tõstma välja ka kõige raskematest situatsioonidest.

    Tee Järgmine Samm

Kooliseminari teisel päeval ütles mulle Jumal teise sõna, milleks oli "TEE JÄRGMINE SAMM“.  Liiga tihti oleme me lummatud oma kutsumise suurusest Jumalas ning siis see võib meid hakata takistama. Me muutume frustreerituks, kui asjad ei juhtu meie arvates piisavalt kiiresti. Me peame olema hoolikad, et hoida oma süda ja mõistus õige suhtumisega, samas kinni hoides tõotusest ning mitte lastes lootusetusel vaikselt juurduda meis.

Pea seda alati meeles, et Jumala kutsumine Su elus on alati võimatu; Sul pole võimalik seda täita ilma Temata, aga koos Temaga suudad Sa korda saata võimatuid asju. Selle asemel, et olla masendunud suure pildi pärast, annab Jumal meile hoopis nõu küsida Temalt järgmise sammu kohta. Ükskõik, mis selleks järgmiseks sammuks on, astu sellesse usaldades Teda. Suur pilt võb hetkel tunduda käeulatusest väljas, aga Sinu ülesanne praegu on teha koostööd Temaga, mis puudutab Sinu järgmist sammu. Ja siis samm-sammult astud Sa lõpuks oma Jumalalt saadud kutsumise suurusesse.

Edutamine

Kolmas sõna, mis Jumal mulle andis seminari kolmandal päeval, oli "EDUTAMINE."Kas Sa tead seda, et on olemas väga reaalne võidmine edutamiseks? Sellest on võimalik lugeda seoses kuningas Taavetiga. Taavet oli kutsutud olema Iisraeli kuingas ja prohvet Saamuel võidis teda selleks. Kui Sa oled võitud millekski, siis Sulle on antud Püha Vaimu poolt üleloomulik võime teha midagi, mida Sa enne seda ei suutnud. Peale seda, kui ta sai võitud, näeme me seda, kuidas Taavet tuli tundmatusest esiplaanile kui hiiglase tapja ning kuninga väimees. Tundub, nagu see esimene võidmine andis talle stardipaugu lõppeesmärgi suunas, aga me vajame alati enamat, et jõuda lõpliku sihtkohani oma saatuses.

Peale viitteist tormilist aastat võiti Taavet teistkordselt ning siis sai temast kuningas Juuda inimestele. Taavet oli pärit Juuda suguharust. Juuda suguharu oli lõpuks valmis võtma Taavetit vastu oma kuningana, aga Iisrael ei olnud veel valmis Taavetit vastu võtma oma kuningana. Peale viit ekstreemselt rasket aastat suri kuningas Saul ning siis võiti Taavetit uuesti, nüüd juba Iisraeli kuningana tema kutsumise täiuses.  

Ole sellest teadlik, et Sinu kutsumine ei tule esile koheselt, vaid samm- sammult astudes edasi uutele tasemetele. Reaalsus on see, et Sinu kutsumise täius ei tule esile ühe hoobiga ning need inimesed, keda Sa lõppkokkuvõttes hakkad teenima, pole samuti veel valmis Sind vastu võtma. Sinu kutsumises on peidus progresseeruv kasvamine. Kõigest hoolimata pea meeles seda, et Püha Vaim võiab Sind uuesti ja uuesti, kui on vaja, et aidata Sul jõuda Sinu lõppeesmärgini ja lõppsihtkohta.

Kui ma palvetasin sellel meie kooliseminaril inimeste eest erinevate asjade pärast, siis ma kogesin, et võidmine edutamiseks oli midagi, mida Püha Vaim tahtis vallandada. Jumal tahtis võida Oma prohveteid ja nägijaid võimega kirjutada. Ilmselgelt oskas igaüks neist kirjutada, aga Võitud kirjutada on täiesti erinev tavalisest kirjutajast. Nad otsekui kirjutavad Taeva käsikirja ning toovad prohvetlikke sõnumeid esile kirjutiste näol.

Kui ma siis hakkasin sellest võidmisest välja rääkima, siis äkitselt ma kogesin, otsekui „kirjutusvahendid“ oleks hakanud välja hüppama minu keelelt ning siis need lendasid minu suust otse inimeste suunas. Sel ajal, kui ma seda kogesin, nägin ma, kuidas mitmed inimesed lendasid selili põrandale võidmise all ning Püha Vaimu „kirjutusvahendid“ tabasid neid. Ma usun, et sel hetkel võidis Jumal neid inimesi väga eheda võimekusega „kirjasulega valmiduses kirjutaja“ positsioonile astumiseks (Laul 45:1) Ja peale seda seminari hakkasid paljud teada andma, et nad olid alustanud oma artiklite ja raamatu kirjutamist.

Kui me nüüd liigume välja 2018.aastast ning astume palju Aulisema 2019.aasta sisse, siis Jumala sõnum on see, et Tema jõgi voolab edasi. Ning Sind „keeratakse lahti“! Nüüd on aeg küsida Temalt oma järgmise sammu kohta ja kui Sa siis astud selle järgmise sammu, siis Tema võiab Sind selle ülenduse tarvis, mis Sind järgmisena ees ootab.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 31.12.2018
 

 

pühapäev, 30. detsember 2018

Brian Simmons“ Tule Jumala Juurde Ilma Hirmuta!“

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Tule Minu juurde ilma hirmuta. Söö ja joo Minust. Minu elu voolamine toob rahulduse, mida mitte miski ei suuda asendada.“

„Lase Minu Ligiolul valitseda oma elu üle, Mu kallis laps. Lase sellel kinnituda Sinu südame külge nagu Armastuse võimas loosung.“

„Sinu vaenlased häirida Sinu rahu ega Sind eemale viia Minu armastusest, sest Minu tiibade alla Sa elad ja hingad ning Minus on peidus Sinu tõeline identiteet.“

„Ma olen ju lubanud Sulle anda elu, tugevust, tervenemist ja väge. Minu sõnad on kaitsekilp, kui kahtlused ründavad Sind igast küljest.“

„Tule jätkuvalt Minu ette ning iial ära unusta seda saatust/sihtpunkti, mis Mina olen Sulle tõotanud, sest kogu pärandus võetakse vastu Usus!“

Õpetussõnad 18:24 The Passion Translation

Mõni sõprus ei kesta kuigi kaua,

Aga Sinu südamega on üheks saanud sõber,

Kes on Sulle lähemal kõigist teistest!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 30.12.2018
 

laupäev, 29. detsember 2018

Brian Simmons „Jumal Juhib Kui Vägev Ülemkindral!“Ma kuulen Jumalat sosistamas:

„Mina olen Jumal, kes valvab Sinu üle kogu aeg. Minu pilk puhkab Sinul, Ma lihtsalt ei jälgi Sind, vaid Ma kaitsen Sind, Mina hoolitsen Sinu eest. Mina varustan Sind sõnulseletamatu soosinguga, kaitstes Sind kiusatuste eest, mis on liiga suured Sinu jaoks. Ma teen seda kõike Armastuse pärast! Kui Ma mõtlen Sinule, siis Mu süda täitub koheselt kirgliku sooviga tegutseda Sinu heaks. Sul pole mitte ühtegi põhjust muretsemiseks ega ärevuseks, sest Minu käsi on Sinu peal ning Mina juhin Sind Oma pilguga. Ma ootan Sinult suuremat usaldust ja kindlameelsust, mis vaatab kaugemale käesolevast hetkest ning peab vastu kogu elu. Usalda Mind ning siis Sa ei pea pettuma.“

Laul 46:8-11 The Passion Translation

Pange kõik tähele!

Tulge ja vaadake kõiki neid imekspandavaid imesid, mida Meie Jumal teeb.

Sest Tema toob esile nii hävingu kui ärkamise.

Ja Tema on Ainus, kes lõpetab konfliktid üle kogu maa,

Murdes ja põletades ära iga sõjarelva.

Alista Minule oma ärevus!

Ole vaikselt ning lõpeta ära oma rabelemine ning

Siis Sa näed, et Mina olen Jumal.

Mina olen Jumal üle kõigi rahvaste,

Ning Mind hakatakse ülendama üle kogu maailma.

Siin me seisame rivis!

Ja siin on Ülemkindral!

Inglite Väehulkade Võimas Juht ja Isand!

Jaakobi Jumal võitleb meie eest!

Top of FormTõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.12.2018

neljapäev, 27. detsember 2018

Doug Addison „ Saa Jumala Käest Oma Isiklik Ilmutus Uueks Aastaks!“

 

 

Paljud inimesed kasutavad käesolevat aega selleks, et võtta vastu Uue Aasta otsuseid.  

 

Oled Sa kunagi teinud Uue Aasta otsuseid ning avastanud, et veebruaris on kõik sellega seonduv peatunud?

 

Või on Su elus asju, mida Sa tahad väga muuta, aga Sa lihtsalt ei tea, kust alata?

 

Ja siis ma kuulsin Isandat ütlemas: „ Saa Minu käest oma isiklik Uue Aasta ilmutus, et teha oma Uue Aasta otsuseid!“

 

„Seal, kus puudub ilmutus, satuvad inimesed vangistusse, aga õnnistatud on need, keda juhivad tarkuse nõuanded.“ Õpetussõnad 29:18 NIV

 

Jumala käest ilmutuste saamine aitab Sul vältida vangistust ning elada täielikus selguses. See tähendab seda, et Sinul on võimalik saada Jumala käest prohvetlik plaan ja strateegia nende alade jaoks oma elus, mis vajavad muutust. Ja seejärel saad Sa astuda praktilisi samme, et see kõik teostuks.

 

„Kui inimesed ei ole võimelised nägema seda, mida Jumal teeb, siis nad komistamad iseenda otsa. Aga kui nad hoolitsevad selle eest, mida Tema ilmutab, siis on nad väga rikkalikult õnnistatud.“Õpetussõnad 29:18 MSG

 

Kui Sa leiad selguse, siis hakkab vaimne atmosfäär/õhkkond muutuma ning uksed hakkavad avanema Sinu jaoks. Ning Jumalik „võimaluste aken“ saab avalikuks.

 

Kas Sa tunned ära mõne nendest kirjeldustest?

 

·         Sa oled täiesti veendunud, et Sinu jaoks on olemas midagi suuremat, aga Sa lihtsalt ei tea, kust alustada.

·         Sa koged, justkui oleks Sa jäänud kinni oma praegustesse olukordadesse.

·         Sa oled ignoreerinud või loobunud mõningatest oma igatsustest, unistustest ning kirglikest soovidest.

·         Sa tead, et hetkel ei ole aeg veel liikuda edasi, aga Sa tahad teha kõik, et end ette valmistada tulevaste asjade jaoks.

·         Sa oled kaotanud lootuse.
 

Need kõik on täiesti harilikud sümptomid, mis näitavad, et Sa vajad oma elus läbimurret.

 


Kui me hakkame vaatama 2019.aasta peale, siis on olemas mõned väga lihtsad, aga väga olulised sammud, mida praegu teha, mis aitavad Sul koos Jumalaga unistada ning teha uusi plaane. 

1.Peegelda, meenuta, kaalutle – Raske on liikuda edasi, kui me pole õppinud õppima oma mineviku kogemustest. Enne, kui Sa hakkad seadma endale uusi eesmärke 2019.aasta jaoks, ole kindel, et Sa võtad aega, et teha paus selleks, et meenutada ja läbi töötada oma eelmist aastat. 

 

2. Uuenda, taasta, täienda – Nüüd on aeg selleks, et otsustada, millist pühendumist ja panustamist Sa jätkad Uuel Aastal. Otsusta, milliseid tõotusi ja lubadusi Sa uuendad oma perekonna ja sõprade suhtes. Mõtiskle selle üle, kuidas Sa saaksid olla veel parem abikaasa, lapsevanem, mentor, õde, vend, sõber, tööandja või töötaja jne. 

Ja pea meeles, et igapäevane järjepidev väikeste asjade tegemine toob tihtilugu need kõige suurimad tulemused!

 

3. Puhka – Alati pea meeles seda, et on väga oluline võtta aega puhkamiseks. Võib- olla ei saavutanud Sa kõiki oma eelmise aasta eesmärke, aga Jumal armastab Sind sellegipoolest ning Ta ei unusta Sind ka sellel saabuval uuel aastal!

 

Ole valmis selleks, et Isand aitab Sul Uuel Aastal tuua esile kõik reaalsed muutused Su elus!


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 27.12.2018

laupäev, 22. detsember 2018

Lana Vawser „Paljud On Kaotanud Oma Laulu, Aga 2019.aastal See Mitte Ainult Ei Taastu, Vaid Saab Ka Uue Võimsuse“


 

„Hiljuti oli mul unenägu, milles ma kuulsin Isandat ütlemas: „Paljud on kaotanud oma laulu, aga 2019.aastal ei saa see mitte ainult taastatud, vaid see hakkab kõlama palju valjemalt kui kunagi varem.“

Ja siis ma nägin CD-sid igal pool ning ma kogesin, et heli oli väga VALI.

Ja kui ma siis istusin Isanda jalgade ees ning püüdsin kuulata Tema käest selle unenäo tähenduse kohta, siis ma kuulsin, kuidas Ta ütles, et see sõnum ei ole ainult ülistusjuhtidele ja inimestele, kes laulavad, vaid see on prohvetlik sõnum nendele Kristuse Ihus, kes on kogenud, justkui oleks nad kaotanud oma hääle. See sõnum on nendele, kes on tundnud, et olukorrad, murelikkus, vastuseis, kahtlused, hirm ja paljud muud asjad on röövinud  nende laulu.

Isand näitas mulle VÄGA VÕIMAST Isanda LAULU taastust, kui Tema rahvas taastub. Laulud, mis Jumal on pannud Oma rahva sisse, hakkavad nüüd taas esile kerkima ning kõlama valjemalt, kui kunagi varem. Jumala südame imeilusad meloodiad, Tema südame sõnumid, mis Tema on peitnud ära Oma rahva südametesse, mis ilmutavad Tema loomust, Tema tõde ja südame suhtumisi, hakkavad nüüd kõlama VÄGA VALJULT.

„Laulud“, mis Jumal on asetanud paljude sisse, hakkavad esile tulema muusikas, kirjatöödes, need tulevad esile väga erinevatel viisidel, aga see kõik on Jumala südame KÕLA ning Tema SÕNUMID Tema südamest Oma rahva jaoks, usklike jaoks, kes ENAM ei ole summutatud, kadunud ega ära varastatud. Jumal TAASTAB, et HELIDE ÜMBERPAIGUTUS KÕLAKS PIISAVALT VALJUSTI!!

ON AEG, ET UUED HELID JA LAULUD ANTAKSE VÄLJA!

Selles unenäos olin ma hämmastunud nendest CD-dest ning ma teadsin keset seda unenägu, et need esindavad suurt hulka „lindistusi“ nende jaoks, kes on kutsutud ja võitud laulma ja ülistama Jumalat.

Aga selles unenäos ma kogesin ühte teist väga tugevat julgustust nende jaoks, kes otseselt „ei laula“, aga kes on kogenud, et nad on kaotanud oma hääle ja oma helide kõla.

Ma kuulsin üha uuesti ja uuesti sõnumit: „On aeg KIRJASTADA, anda välja“ ning ma kogesin, kuidas Isand ütles, et mitte ainult laulud, helid ja sõnumid Tema südamest ei taastu Jumala rahva seas, aga et NÜÜD on aeg selleks, et need laulud, helid ja sõnumid saavad LINDISTATUD JA VÄLJA ANTUD/KIRJASTATUD. Jumal juhatab sisse otsekui dirigent paljude jumalike kooskõlade esiletulemise helides, lauludes ja Isanda sõnumites, mis antakse välja, lindistatakse ja kirjastatakse üle kogu maailma.

Jumal jätkas rääkimist:

„Hingevaenlane on teinud rasket tööd, et summutada ära paljude häälekõla ning varastada paljudelt nende hääl, et röövida nende laul, et pihta panna Jumala sõnumid nende seest, aga NÜÜD on Minu käsi toomas tohutut paljunemist KIRJASTUSES ning KÄES ON AEG UUTE HELIDE JAOKS. On aeg, et Minu südame UUED HELID tõusevad esile. Aeg on käes UUE AJASTU UUTEKS HELIDEKS. Vaadake tähelepanelikult, kuidas Mina liigun läbi Oma rahva täiesti uutel ja värsketel viisidel. Vaadake tähelepanelikult, kuidas Ma süütan uued ja värsked annid Oma rahva seas inimeste eludes, kes polnud üldse sellest teadlikud, et see on nende sees. Vaadake, kuidas Minu helid tulevad esile VÄGA VALJULT!“

„Minu südame helid, laulud ja sõnumid, mis taastuvad ja vabanevad 2019.aastal, hakkavad VOOLAMA Minu südame uue veiniga. Need tilguvad rikkalikult Minu võidmisest enam, kui kunagi varem. Need kannavad Minu Ligiolu ja Auhiilguse rammusat õli, kandes Taeva häält, mida pole eales varem kuuldud. See on Minuga sügava intiimsuse hääl, mis nüüd KÕLAV VALJEMALT kui kunagi varem!“

„Käes on aeg UUE AJASTU UUTE HELIDE JAOKS ning NÜÜD tulevad esile värsked Minu südame laulud, Minu südame sõnumid, mida Ma taastan Oma rahva südametes, et need hakkaks KÕLAMA üle maa, tunnistades ja kuulutades Minu HEADUSEST ja Minu ARMASTUSEST. Need uue ajastu uued helid juhatavad sisse suurima lõikuse tuleku!“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 22.12.2018
 

 

pühapäev, 28. oktoober 2018

Ana Werner "Sa Tõused Väljapraakimise/Tõrjutuse Ahelatest!“DNA Ühendab Ümber

Jesaja 60: 1 „Tõuse ja sära, sest Su valgus on tõusnud ja Jumala Auhiilgus särab Sinu kohal!“

Isand on praegusel ajaperioodil vabastamas ja murdmas inimesi välja „välja praakimise/tagasilükkamise/ välja jätmise/ hülgamise/ tõrjutuse vaatenurga“ ahelatest.  Kui meie elus on tõrjutuse/hüljatuse juured, siis see mõjutab seda, kuidas me näeme ümbritsevat maailma ning kuidas me suhestume meid ümbritsevaga (ja tihtilugu me teeme seda alateadlikult). Varjutatud nägemine moonutab tõde.

Hiljuti ma nägin ühes nägemuses, kuidas Taevase DNA alusel korraldati ümber ühendamisi.  Ma nägin, kuidas inimeste DNA-st juuriti välja sõnu „enesepõlgus“ ja „enesevihkamine“. Ma kuulsin, kuidas Isand ütles: „Tõuse Mu Pruut, ning liigu vabalt ja enesekindlalt. Sa oled loodud liuglema/lendlema!“

Sa Oled Loodud Liuglema.

Sinu põhiliseks asendik ja hoiakuks elus ei ole enam pidev reageerimine sellele, mida vaenlane teeb või kuidas saatan Sind ründab. Nii füüsiline haiguse vangistus saab murtud samal moel, nagu saab murtud see tõrjutuse kõverpeegel, mille kaudu Sa oled senini maailma näinud. Vanad mõtlemisviisid ja mustrid on olnud raudsete ahelate sarnased. Ja siis ma nägin nägemuses, kuidas JEESUSE KÄSI vibutas suure raudse vanglaukse ees sellisel moel, et see purunes metalltolmuks. Ja nende vanglauste purunemise hääl oli kõrvu lukustavalt vali!

Tõrjutuse Kõrgistused Purunevad!

Isand on kutsumas meid tagasi kohta, kus me päriselt võtame vastu Isa armastuse. Haavad ja läbi tõrjutuse vangistuse vaatamine on blokeerinud paljude inimeste tulemise paika, kus Jumal võtab meid vastu avatud käte ja armastusega. Seetõttu pole me ka võimelised armastust vastu võtma teiste inimeste käest. „Enese kaitsmisest“ on saanud meie elustiil, mis tegelikult on juurdunud hirmu. Võime võtta vastu armastust on praegusel ajaperioodil paljude jaoks tohutuks täielike pöörete aluseks.

Taeva Poolt Dirigeeritud Muutused: 4 Täieliku Muutuse Sfääri

Soomuste EEMALDAMINE Sinu silmadelt, mis on varjutanud Su vaatenurka tõrjutusega/hüljatusega, on Taeva poolt dirigeeritud. Ma usun, et NENDE TÄIELIKE MUUTUSTE keskel me kogeme vabadust nendes neljas sfääris.

1. Sa hakkad uskuma ja tundma end erinevalt oma suhetes teiste inimestega. Sa hakkad oma suhteid ja teisi inimesi nägema erinevas valguses ja lähtuvalt teisest vaatenurgast. Tõrjutus ei ole enam Sinu suhete peamine mõjutaja ja kütus käitumisviisi valikul.

2. Vanglast vabanemine mõjutab seda, kuidas Sa toimid ja tegutsed Taevase Isa ees. Sa oled võimeline astuma SUURE KERGUSEGA Tema Ligiolu uude tasemesse, sest Sa hakkad kogema ja tunnustama Kuningriigi kindlameelsust. Sa võtad omaks JULGUSE, mida pole võimalik peatada, et Sa läheksid Jumala lähedusse, Jumala ligi aina enam.

3. Sinu vaatenurk EDUTAMISELE muutub. Ülendamine ja edutamine pole Sinu jaoks enam negatiivsed asjad, kui neid vastu võtta tõelise alandlikkuse ja vastutustundlikkusega. Terve Sinu vaatenurk ülendusele muutub nende täielike muutuste keskel. Eelnevate ajaperioodide valu, kui teisi on ülendatud ja Sind mitte, ning isegi sellega kaasnenud kadedus, hakkab nüüd ära sulama, kui tõrjutuse juured tõmmatakse Sinust välja. Ja siis ole valmis ülenduseks!

4. Stress eemaldatakse Sinu kehast ja kogu elust just praegu!  Pidevad „heastamise teod“ peavad lõppema. Isegi hirm läbikukkumise ees saab Su elust murtud. Kui Sa astud Isa sügavasse armastavasse embusse, siis läbikukkumise hirm sulab ära.

Isa Armastavast Embusest Deklareeritakse Sulle: „Ma armastan Sind kõigest hoolimata!“- ja see vaatenurk paneb Sind lendlema liueldes!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 28.10.2018