reede, 12. jaanuar 2018

Wanda Alger „Aja Aken- Et Lõpetada ja Lõpule Viia!“


 
“Nii et õpeta meid loendama oma päevi, et me võiksime saada endale targa südame“ (Laul 90:12 ESV)

Isand on julgustanud mind „loendama oma päevi“ sellel järgmisel ajaperioodil, et olla valmis selleks, mis on tulemas. Kui ma siis palvetasin selle kõige pärast, andis Ta mulle need julgustussõnad, kuna paljud Usklikud on aja akna juures, et lõpetada, et lõpule viia ning valmistuda Tema tulevaks Auhiilguseks.

OLE SINA ISE! Meil kõigil on igatsus olla oluline ning tuua muutusi inimeste eludesse. Ma usun, et igaühel meist on täita väga unikaalne osa ning me ei saa endale lubada ajaraiskamist sellega, et me võrdleme ennast teiste inimestega. Sotsiaalmeedia üks suurimaid kiusatusi on tihtilugu enda võrdlemine teistega ning sel moel me võime kaotada teeraja, mis Jumalal on unikaalselt meie jaoks. Ma julgustan Sind jääma ISEENDAKS ning ustavaks oma südamele ja oma teerajale Jumalaga. Me kõik oleme kutsutud millekski oluliseks ning meil kõigil on Jumala tähtsas plaanis OMA OSA, mida keegi teine ei saa täita. Seda printsiipi on väga oluline meeles pidada ja kasutada, et eristada seda, mida Jumal on meid kutsunud järgneval ajaperioodil tegema. Sa pead silmas pidama seda, mida üksnes SINA saad teha. Tunne ja tunnusta seda armu, mis Jumal on Sinule unikaalselt andnud ning ela selles ilma häbenemata ega vabandamata!  

LÕPETA JA VII LÕPULE! Ma usun, et me oleme praegu Aja aknas, et „seada end valmis“ Jumala Auhiilguse tarvis, mis tuleb üle maa nagu võimas laine. Samal moel, nagu rasedal naisel on emalikud instinktid „punuda pesa“, et seada kõik asjad valmis õige pea sündivale beebile, samal moel, ma usun, on Isand „haudumas“ asju paljude usklike südametes, kes on valvsad palves ning kes ootavad „uusi asju“, mida Jumal hakkab kohe kohe tegema. Praegu on ajaperiood, mil tuleb tähelepanu pöörata nendele asjadele, mis tulevad ÄRA LÕPETADA ning LÕPULE VIIA. Meie vaimne vundament peab saama kindlustatud, meie kodu peab korda tehtud saama ning meil peavad olema eluterved inimsuhted. Me peame oleme ühenduses Jumala perekonnaga läbi kohaliku osaduse ning meil on vaja seda teadmist, kuhu ME KUULUME. See kõik on seotud JOONDUMISEGA, millest on meile prohveteeritud. Üksnes siis, kui meie südamed, mõistused, suhted ning igapäevased harjumused JOONDUVAD Jumala igatsustega ja eesmärkidega, saab Jumala Vaim täiel määral voolata meie eludes.

Isand ei räägi näiteks mulle isiklikult minna uuele territooriumile enne- vaimselt rääkides- kui ma olen lõpetanud need ülesanded, mis Ta on mulle siiani andnud. Ma usun, et nii juhtub ka teistega. On mõned projektid, algatused, ülesanded ja isegi mõned suhted, milleks Jumal on Sind minevikus kutsunud, aga Sa pole neid lõpule viinud. Sa võid tunda end kinni jäänuna ning imestada, miks Sa ei suuda edasi liikuda. See võib olla põhjustatud sellest, et Jumal ootab, et Sa viiksid lõpule VIIMASE ASJA, mis Ta ütles Sulle teha. See pole sõitlemine, vaid meeldetuletus, et Ta on Sind kutsunud ja varustanud tegema midagi, mida üksnes Sina saad teha, ning ilma selle tükita on suurest puslest oluline tükk puudu! Sinu ülesanne on oluline! Sina oled tükike suurest puslest! Sina täna seda ehk ei näe, aga Jumal näeb seda kindlasti! Lõpeta see, mis Sa oled alustanud ning vii lõpule töö, mis Tema on andnud Sulle teha. Praegu on selleks õige aja aken, nii et ära lükka seda edasi.

OLGU SUL ELUTERVED SUHTED. Praegu toimub väga suur puhastus nii rahvaste kui Koguduse keskel. Me peame hoidma oma fookust ning kindlustama selle, et me teeme oma osa, mis puudutab TEERAJA VALMISTAMIST Kuningriigi laienemisele. Ja see algab kodudest. PEREKOND on kõige keskmes ning see on Kuningriigi toimimise põhiväärtus ning Jumala voolamise keskpunkt. Meil on vaja lasta Pühal Vaimul teha Oma tööd meie eludes, puhastades ja pühitsedes meid, ning seeläbi muutes ka meie omavahelisi suhteid.

ÄRA KARDA TUNDMATUT. Eelolevatel päevadel põhjustavad erinevad õpetused lõpuaegadest Koguduse sees suuri lahknevusi ja erimeelsust. Sotsiaalmeedias juba vaieldakse ja kulutatakse palju aega sellele. Me peame kõige selle keskel kaitsma oma südant. Me ei tohi lubada sellel, MIS ON MEIE JAOKS TEADMATA/TUNDMATU, meid lõhestada ja vallutada. Mina isiklikult usun, et Jumal on palju enam keskendunud Oma poegadele ja tütardele, kui kosmilistele sündmuste ajagraafikutele. Põhiline faktor, mis hoiab neid vaidlusi elus, on HIRM TUNDMATU EES.

“Aga mis puudutab seda päeva ja tundi, siis mitte keegi ei tea, mitte ükski ingel taevas ei tea, ja Poeg ei tea, üksnes Isa teab“ (Matthew 24:26 ESV).

Ma võin Sulle kinnitada, et pole vaja MITTE MIDAGI karta ning pole mõtet sündmustest ette rutata. (Vaata Taanieli 7: 18) Jumala Kuningriik ei kahane mitte eales ning Tema eesmärgid ei kuku läbi. Tema valmistab Oma Pruuti ette Auliseks Koguduseks, kes käib väes ja puhtuses. (Vaata Mattteuse 11: 11)See kõik on midagi, mille üle tõsiselt rõõmustada!  

Lõpeta see, mis on alustatud. Kindlusta oma vundament. Emba oma perekonda. Luba sellel „pesa punumise“ perioodil julgustada Sind lõpule viima seda, mida üksnes Sina suudad. Uus ajaperiood on peagi käes ning meil on vaja olla valmis, et täielikult osa võtta ning tähistada Jumala Auhiilguses!

 „Ja Temale on antud valitsusala ja auhiilgus ja kuningriik, et kõik inimesed, rahvused ja keeled teeniksid Teda; Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lõpe, ning Tema kuningriiki pole võimalik hävitada“ (Taaniel 7:14 ESV).
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 12.01.2018
 
 

BRIAN SIMMONS „JUMAL HOIAB SU ELU JAOKS PLAANE“


 
 Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Mul on Sinu elu jaoks plaan, mille Ma olen valmis kirjutanud ja salvestanud juba enne Sinu sündi. See on plaan tuua Sind Minu südame ligi ning Minu täiuse sisse. Mina olen Jumal, kes Sind lõi ning vormis juba emaüsas. Minu pilk kinnitus Sinule juba enne, kui Sina oma silmad avasid. Minu plaan Sinu elu jaoks õnnestub ja ühel päeval Sa ütled: „Abba, Issi, Sa oled kõik teostanud nii hästi!“
„Minu ajastus on täiuslik ning Mina teen kõik asjad ilusaks Omal ajal. See, mida Sa täna näed, pole see, mis kestaks igavesti. Sinu perekonnas võivad olla probleemid, aga need ei kesta igavesti. Sinu ümber võivad olla probleemid, aga need kaovad õige pea. Ma hoian Oma kätega Sinu elu jaoks plaane. Selle plaani detailid rulluvad rahulikult lahti ning kõiges selles on näha Minu näpujälge. Kinnita oma süda Minu ustavuse külge ning ära lase oma tähelepanu kõrvale juhtida võimatutel asjadel, mis justkui piiraks Sind. Ma olen Sinu Isa ning Mul on  Sinu jaoks plaan, et teha Sind edukaks ning viljakaks Minu viinamäel.“
„Ma pean Sinu elu väga kalliks, nii et anna see Mulle tagasi ning vaata, kuidas Mina töötan Sinu elus. Kui Su päevad mööduvad, siis Sa näed Minu täiuslikkust ning seda, kuidas Ma Sind olen väärtustanud ning hoidnud. Teadmatuse hetked ei saa takistada lootust, mis elab Sinu sees. Ja isegi siis, kui Sa täna ei mõista kõike seda, mida Ma olen tegemas Sinu olevikus, pööra oma silmad Minu peale ning tea, et Mina hoian plaane Sinu elu jaoks, et valada Su elu lõputute rõõmude üleujutusega ning Su süda on siis täis täiuslikku kiitust. Ma armastan Sind, Mu kallis laps ja Ma ei lase eales Sind testida rohkem, kui Sa suudad kanda Minu armus, mis kannab Sind. Usalda Minu usaldusväärsust, sest Mina ei valmista Sulle pettumust.“
Efestlastele 2: 10 The Passion Translation
„Meist on saanud Tema looming  ja poeesia, uuesti loodud inimesed, kes täidavad saatuse, mis Tema on meile igaühele andnud, sest me oleme ühinenud Jeesusega, Võituga. Isegi enne seda, kui me sündisime, planeeris Jumal juba ette meie saatuse ning kõik need head teod, mida me hakkame teostama!“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 12.01.2018
 
 
 
 


esmaspäev, 25. detsember 2017

Lana Vawser „Jumal Pole Sind Unustanud!“

 

Eelmisel ööl nägin ma unenägu, mis on paljutähenduslik, aga ma kogesin, et Isand tahab, et ma jagaksin osa sellest prohvetlikust sõnumist, mis tuli läbi selle unenäo.

Selles unenäos hakkasin ma väga julgelt prohveteerima: „JUMAL POLE SIND UNUSTANUD!!!“

Ja koheselt olin ma ümbritsetud Jumala julgustusega nende jaoks, kes tunnevad, justkui oleks nendest mööda vaadatud, kes tunnevad, justkui Jumal oleks neid unustanud ning nende jaoks, kes tunnevad, et nende vaevanägemisel pole mitte mingeid vilju.

Ma tahan prohveteerida täna Sinu üle, et Jumal pole Sind unustanud. Ma prohveteerin täna Sinu üle Jeesuse Kristuse nimel, et Sinu parimad päevad on Sinu ees ning Jumal valmistab ette lava Sinu suurimate läbimurrete, jumalike ühenduste, võrgustike, „äkitselt“ hetkede ja viljakuse jaoks.

Paljud Teie hulgast on tundnud, et nende põld on olnud väga kuiv, Sa oled külvanud NII kaua ning Sa pole näinud oma ohvrite ja sõnakuulelikkuse seemnete vilju, aga sõbrad, Isand POLE Teid unustanud.

Peale seda, kui ma olin unenäos prohveteerinud, et Jumal pole unustanud, täitis Jumala Ligiolu nii tugevalt ruumi, et ma avasin oma suu ja deklareerisin:

"Sa oled PRAEGU liikumas oma elu võimsamate päevade aega, kus Sa näed JUMALA USTAVUSE SUURIMAID DEMONSTRATSIOONE, mida Sa eales varem pole näinud.“

Seal, kus vaenlane on püüdnud hoida Sind pimeduses, kus hingevaenlane on öelnud, et Sa annaksid alla oma tõotuste suhtes või laseksid lahti lootusest näha läbimurret, on Jumal HINGAMAS/PUHUMAS LOOTUST Sinu läbimurdesse. Jumal on puhumas ELU Sinu kuivanud luudesse. Jumal on puhumas ELU Sinu TÕOTUSTESSE, isegi nendesse, mis Sa oled ära unustanud.

Jumal on kutsumas paljusid Teist välja koopast, kuhu Te olete peitunud. Välja kohast, kus Te olete tundnud, et Teid on unustatud ning et mitte miski ei muutu. Jumal PANEB TULED PÕLEMA. Jumal PANEB PÕLEMA SINU TÕOTUSE TULED läbi Oma ustavuse ja tõe. Jumal toob Sind tagasi valguse keskele. Ja enam pole Sa vaevatud ja piinatud mõtetest ja raskemeelsusest, justkui Jumal oleks Sind unustanud, sest Jumal demonstreerib Sulle TÄPSELT VASTUPIDIST.

Jumal näitab Sulle väga selgelt, kuidas Tema on Sinu jaoks KOHAL, et Ta on SINU POOLT ning kuidas TA POLE SIND UNUSTANUD, vaid et Ta on valmis vabastama Sinu jaoks õnnistusi ning laienemist ning Su elu muutub suuremaks, kui Sa eales oled suutnud endale ette kujutada. (Vaata Efestlastele 3: 20; Aamos 9: 13-15)

NEED, KES ON TUNDNUD, ET NEIST ON MÖÖDA VAADATUD, PANGE ENNAST VALMIS, ET TEID ASETATAKSE POSITSIOONIDELE NING NEED, KES ON OLNUD VÄLJAS PÕLLUL, PANGE END VALMIS, ET TEID PANNAKSE AMETISSE.

Ma nägin, kuidas Jumal hakkab kasutama PALJUSID, kes on tundnud, et neist on mööda vaadatud. Paljud, kes on tundnud, et nende annid ja saatus oleks justkui kaduma läinud või ära unustatud, ma prohveteerin just praegu Jeesuse Kristuse nimel,  et esile tuleb „ÄKITSELT“ POSITSIOONILE ASETAMINE Jumala käe läbi.  Paljud, kellest on mööda vaadatud, saavad nüüd sellel uuel ajaperioodil positsioonile asetatud Jumala poolt kui eesminejad, kes KANNAVAD värsket Jumala Vaimu liikumist.“

Ma nägin samuti neid, kes Taaveti kombel on „olnud väljas põllul“, teenides puhtuse, ausameelsuse ja sõnakuulelikkusega selles, milleks Jumal on neid kutsunud, kes on ülistanud Isandat ning kes on investeerinud rohkelt oma suhtesse Jumalaga, ma prohveteerin Teie üle Jeesuse Kristuse nimel, et Isand on Teid just praegu kutsumas, et Teid võida ning valmis seada väga võimsa Jumala liikumise tarvis. Käes on Sinu aeg ja kutse võib tunduda suuremana, kui Sa suudad kanda, aga Isand on Sind ette valmistanud sellel põllul just PRAEGUSE AJA TARVIS, just SELLISE AJA TARVIS, NAGU NÜÜD ONGI KÄES.  
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.12.2017
 

BRIAN SIMMONS „PROHVETLIK SÕNUM: 2018.AASTA- TAASTUS“


 
Ma kuulen Jumalat sosistamas: „2018.aasta- Taastus!“

"Mina taastan Sind. Ära karda Mulle järgneda tundmatusse, sest Mina olen See, kes Sind juhib ja taastab Sinu elu. Ma olen pannud Sinu sisse Oma Aulise aarde ning Ma hoolin Sinust väga.“  

"Uus aasta on taastuse aasta Sinu elus. Sa lõpetad algava aasta taastatuna Minu armastuses, tugevdatuna Minu armus ning ümbritsetuna rõõmulauludest. Ja seda rõõmu jagatakse inglitega, sest nad on koos Sinuga, Mu kallis laps, nad kõnnivad Sinu kõrval kaitstes Su elu ning valmistades Sulle teed.

Ära Mitte Kunagi Limiteeri Mind.

"Mina taastan Sind. Ära mitte kunagi limiteeri Mind. Ma taastan Sinu perekonna ja need, keda Sa armastad; Nad näevad Mind Sinu elus ning siis nad saavad teada, et Mina olen see Ainus, kes annab Sulle tagasi kõik selle, mis Sa oled kaotanud.  Ära kahtle Minu armus, sest sellest on küllalt nii Sinu kui ka Sinu perekonna jaoks.“

"Ma ütlen Sulle, et Ma taastan Sind ja varustan Sind viisidel, mis ilmutavad Minu südame armastust. Minu arm toob Sulle kingitusi ja üllatusi, kõike seda, mida Sa vajad. Sinu vajaduste täitmiseks on alati olemas varustustus ja Oma armus Ma ilmutan, kust Sa võid Mind leida, sest uus aasta on üliküllusliku varustuse aasta iga vajaduse tarvis, mis Sul on.“

Sinu Südame ja Mõistuse Taastamine.

"Kui Sa tuled Minu ette, siis Ma taastan Sinu mõistuse ja Sinu südame.  Kõverad asjad Sinu sees tehakse sirgeks. Sest kõik, mida Mina teen Sinu heaks, seda Ma teen Sinu südames, tervendades Sinu vaimu ning rahustades Su hinge. Tule ja leia Minu süda ning siis Ma taastan Sinu südame.

"Sinu sees ärkab suurem kirglikkus toituda Minu Sõnast ning et juua Minu Vaimust. Nälg, mis Mina panen Sinu sisse, toob Sind sügavamale Minu armu ja armastuse sisse, mis Mul on Sinu jaoks.“

Tõotused, Mis Mina Olen Andnud, on Minu Teostamiseks.

"Mina taastan Sind ja Sinu igatsusi/unistusi.  Ma täidan need igatsused Sinu sees, Mina teostan need täielikult, et Sa saaks puudutada teiste inimeste elusid. Tõotused, mis Mina olen andnud, on tõotused, mida Mina viin täide. Kui Ma räägin sügaval Sinu sees ja sosistan Sulle öösiti, siis Ma valvan iga Oma sõna üle, mis Ma Sulle räägin ning see kõik teostub.“

"Selle päevaga algab uus ajaperiood, mil unistused ja igatsused hakkavad täituma. Sa naerad suured rõõmust, kui tõotused täituvad ning võimatud asjad saavad eemaldatud. Ning siis Sa näed, et Minu teerajad on täiuslikud.“

Laul 138: 8 The Passion Translation

„Sina pead igat tõotust, mis Sa oled mulle andnud!

Kuna Sinu armastus minu vastu on nii kindel ja lõputu,

Siis ma palun Sind, Isand, et Sa lõpetaksid iga hea teo,

Mis Sa oled minu sees alustanud!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.12.2017
 

pühapäev, 24. detsember 2017

Amy Shamp „Saagu Uuest Aastast Jumaliku Ümberpööramise Aasta!”


 
Sõbrad, saagu sellest uuest aastast, millesse Te astute, jumalike ümberpööramiste aasta! Saagu sellest aasta, mil hingevaenlane tõsiselt kahetseb seda, et ta Teid julges häirida ja rünnata! Ma usun kogu südamest, et sellest uuest aastast saab aasta, mil Jumal pöörab Teie tagasilöögid jumalikeks valmispanekuteks! Seal, kus vaenlane on püüdnud tuua hävingut, toob Jumala taastuse ja täieliku hüvitamise!

"Me teame, et kõik asjad töötavad nende kasuks, kes armastavad Jumalat, nende heaks, kes on kutsutud vastavalt Tema eesmärkidele(Roomlastele 8:28 KJV). Jumala Sõna tõotab meile, et selle, mis vaenlane on mõelnud meie kahjustamiseks, pöörab Jumal meie heaks. Jumal toob taastuse nii Sulle kui ka Sinu perekonnale! Pidage seda meeles, mu sõbrad, Jumal on taastamas! Jumal suudab meid taastada nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui ka finantsiliselt! Ma palvetan, et sel uuel aastal tuleb Su perekonnale täielik taastus, Jeesuse Kristuse võimsal nimel!

“.....kui vaenlane tuleb kui üleujutus, siis Jumala Vaim tõstab tema vastu oma standarti (Isaiah 59:19). Standart, mida Jumal üles tõstab, on Tema Sõna! Jumala Sõna kannab endas Tema kalleid tõotusi! Ja see ongi standart, mida Jumal üles tõstab! Tema Sõna on võimas vundament, mis meid kaitseb ning teeb meid võimeliseks seisma iga elutormi ajal!

Sa Vallutad Oma Mäe ja Omandad Oma Tõotused.

Meil kõigil on tõotused, mis on seotud meie saatusega ning meil kõigil on takistused (või mäed) selle tee peal ees. Paljudel kordadel olen ma kogenud seda, et kõige suurem vastupanu tuleb siis, kui Jumal on parasjagu ette valmistamas meie jaoks suuremat läbimurret. On aeg rääkida oma mägedele ning omandada Sulle Jumala poolt antud tõotused!

"Kes iganes ütleb sellele mäele: liigu paigast ja lange merre! ja ei kahtle oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see sünnib, mis ta ütles. (Markuse 11:23 KJV)

Mis iganes mägi on Su tee peal ees, ma tahan Sind julgustada sellele rääkima, käskides seda, et see saab juurtega välja kistud ning eemaldatud, et see enam ei takista Sinu saatust! Sa võid näha võimatuid mägesid liikumas, kui Sa kasutad oma sõnade väge! Ma tahan Sind julgustada, ükskõik millest Sa oled sel aastal läbi läinud, mis iganes vaenlane on Sinu pihta pildunud... Jumalal on viis, kuidas Ta selle kõik ümber pöörab! Pane kogu oma usaldus Täiuslikult Usaldusväärse Jumala peale!

Ma deklareerin, et iga takistus saab eemaldatud Sinu teelt nii, et Sa saad täielikult siseneda oma elus Jumala tõotustesse, Jeesuse Kristuse võimsal nimel!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 24.12.2017

 

laupäev, 23. detsember 2017

Jennifer LeClaire “4 Prohvetlikku Sõnumit, Mis Inspireerivad Sinu Palveelu”


 
Mõnikord Sa palvetad ning kõhkled, kas Jumal Sind ikka kuuleb. Ja palvevastuseid oodates võid Sa muutuda murelikuks. Ma tean seda, sest ma olen selles paigas olnud.

Aga Jumal kuuleb Sinu palveid. Tegelikult on nii, et Jumal väga armastab seda, kui Ta kuuleb Sind palvetamas ning Ta tahab seda väga, et Sa jätkaksid Tema poole hüüdmist. Ma olen viimase kuu jooksul teinud internetis otseülekandeid esmaspäevast reedeni “Mornings With the Holy Spirit Prayer” (“Hommikused Püha Vaimu Palved). Tunnistused sellest, kuidas seeläbi on süüdatud uus innukus palveelus, on õnnistanud väga minu südant. Ma julgustan Sind võimalusel ühinema nende otseülekannetega, et leida uut inspiratsiooni, innukust, prohvetlikku eestpalvet ning julgustust.

Oma raamatus  Mornings With the Holy Spirit: Listening Daily to the Still, Small Voice of God” (“Hommikud Püha Vaimuga; Igapäevane Jumala vaikse tasase hääle kuulamine”) jagan ma maailmaga neid prohvetlikke sõnumeid, mida Püha Vaim on aastate vältel mulle rääkinud nii palve, ülistuse, kui igapäevaelu keskel. Ma usun seda kogu südamest, et need neli järgnevat prohvetliku õhutusega saadud sõnumit, mis Püha Vaim minuga jagas, inspireerivad uue värskusega Sinu palveelu

1. Jumal Armastab Kuulata Sinu Palveid.  

Jumal ütleb: “Ma armastan kuulda Sinu häält igal hommikul, kui ärkad. See on Mu lemmikosa päevast. Kui Sa ärkad ja tõused, et hakata deklareerima oma armastust Minu vastu, siis Mu süda hüppab rõõmust. Kui Sa pöördud oma palvetega Minu poole, siis Minu rõõmuks on Sulle vastata. Kui Sa räägid otse Minu südamesse, siis Ma rõõmustan, kui saan rääkida ka vastu Sinu südamesse. Ma kuulen Sinu häält isegi siis, kui Sina oled oma elus väga heitlikus paigas, kus on raske kuulda Minu häält. Nii et tõsta oma hääl jätkuvalt Oma Isa poole.  Jätka julgelt Mulle rääkimist oma võitlustest, hirmudest, unistustest, igatsustest ning võitudest. Ma kuulan Sind väga tähelepanelikult.”

KIRJAKOHAD: Laul 63:1; Laul  27:4; Laul 34:15

PALVE: “Armas Taevane Isa, meenuta mulle igal hommikul, et alustaksin päeva palvetades, kiites Sinu nime kõrgeks ning tõstes kõik oma taotlused Sinu armutrooni ette. Ja palun aita mind, kui ma ei tea, mida täpselt palvetada. Ma usaldan Sind, et Sa aitad mind palvetada nii, et Su süda on puudutatud.”  

2. Jätka Hüüdmist.

Mõnikord, kui Sa tõused, et seista õigete asjade eest, nimetavad Sind teised inimesed fanaatikuks ning ütlevad, et Sa reageerid üle. Aga tõde on tõde ning Sind on kutsutud seda kuulutama. Mõnikord, kui Sa ajad Jeesust taga kogu oma südamest, kogu oma mõistusest, kogu oma hingest ja jõust, ütlevad inimesed, et Sa oled liiga innukas. Aga tuleleek on tuleleek. Tuleta meelde pimedat Bartimeust- ta vajas hädasti Jeesuse puudutust, nii et selleasemel, et vait jääda, kui Messias möödus, hüüdis pime mees veelgi valjemalt. Inimesed tema ümber ütlesid talle, et ta paneks oma suu kinni, aga tema hüüdis veelgi intensiivsemalt. Ära jäta Tõe järgi hüüdmist. Ära peatu, vaid hüüa veelgi innukamalt Jeesuse puudutuse järgi. Ära lase mitte kellelgi kustutada oma tuleleeki. Jumal armastab Sinu tulisust kogu südamest!

KIRJAKOHAD: Luuka 10:27; Johannese 14:6; Markuse 10:46-52

PALVE: “Armas Taevane Isa, ma tahab põleda ja särada Sinu auks isegi siis, kui inimesed ei mõista minu armastust Sinu vastu. Aita mul jagada Sinu südant nende inimestega, kes on minu ümber nii, et nad õpivad tundma Sind viisil, nagu mina olen Sind tundma õppinud, et nad võiksid samuti koos minuga põleda ja särada Sinu auks.”

3. Sa Võid Jumalaga Jagada Absoluutselt Kõike.

Jumal ütleb: “Sa võid Mind usaldada. Mina olen Sinu Usaldusisik. Sa võid minuga jagada absoluutselt kõike. Jaga Minuga Minu antud igatsusi ning Mina aitan Sul need teostada. Jaga Minuga oma hirme ning Mina aitan Sul need võita. Jaga Minuga oma palveid ning Mina vastan. Sa võid Mind usaldada. Näha seda, et Sa käid ja elad kõiges selles, mis Jeesusel on Sinu jaoks- aidata Sind jõudmaks oma saatusesse Kristuses- see on Minu mission. Ma olen Sinu poolt! Ma olen Sinu jaoks olemas! Ma olen Sinu poolt, mitte Sinu vastu!”

KIRJAKOHAD: Johannese 14:26; Roomlastele 8:26; Roomlastele 8:31

PALVE: “Armas Taevane Isa, ma vajan Sinu abi rohkem, kui ma mõistan. Palun kuula Minu südant ning aita mul toetuda täielikult Sinule ning sõltuda Sinust, Mu hinge armastaja. Vabasta mind kurjast ning aita mul saada kõigeks selleks, mille pärast Jeesus suri ja tõusis üles minu heaks. Aita mul Sind usaldada veelgi rohkem.”

4. Jumal Suudab Teha Enam Kui Sina Suudad Ette Kujutada.  

Jumal ütleb: “Võta piirangud maha. Kas Sa saad aru, et vägi, mis äratas Jeesuse Kristuse surnuist üles, elab püsivalt Sinu sees? Kas Sa saad aru, et Mina olen võimeline tegema palju rohkem- palju, palju rohkem- kui Sina suudad endale ette kujutada? Kas Sa saad aru, et Ma tahan seda kõike nii väga? Kas Sa usuksid Minusse viisil, nagu Mina usun Sinusse? Võta piirangud maha! Unista koos Minuga! Las Su silmad näevad ja kõrvad kuulevad ning olgu Su süda püsivalt selle küljes kinni, mis Mina olen Sinu jaoks valmistanud. Sinu jaoks, keda Ma nii väga armastan! Sinu parim on alles ees! Ainult usu ja usalda!”

KIRJAKOHAD: Efestlastele 1:19-20; Efestlastele 3:20; 1 Korintlastele 2:9

PALVE: “Armas Taevane Isa, Sinu tõotused on imelised ja aulised ning ma tahan elada kõigi nende tõotuste täitumises. Ja ma tahan näha asju viisil, nagu Sina neid näed. Ilmuta mulle asju, mis Sa oled mulle valmistanud Oma armastuses. Õhuta üles minu süda, et ma järgiksin Sind ja käiksin Sinu täiuslikus tahtes!”  
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.12.2017
 

BRIAN SIMMONS „SINU HINGE ARMASTAJA“

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Tule lähemale ja kuula Minu saladusi. Kuula neid sõnu, mis Ma räägin Sinu olemusse, sest Minu sõnad toovad Sulle elu ja väge. Mina igatsen väga seda, et Ma saaksin Sind treenida nii, et Sa kuuled väga hästi Minu sosinaid ja tunned sügavuti Minu häält. Sa kuulud Mulle ja Mina räägin Sinuga kui Sinu hinge armastaja.“
„Aja taga Minu tõde ja küsi Minult tarkust ning Mina annan Sulle seda kõike. Uuri Minu Sõna ja leia Minu armastuse aarded, mis Ma olen Sinu jaoks ära peitnud. Ma olen avanud Sinu mõistuse ning südame, et Sa tunneksid Minu saladusi, kui Sa tuled Minu ligi ja istud koos Minuga. Ma kutsun Sind, et Sa tuleksid jooma Minu joovastuse allikast. Sest see on eluallikas, mis purskub esile Minu Sõnadest Sinu sees. Ükski teine hääl ei suuda rahuldada Sinu hinge. Ükski teine heli ei suuda liigutada Sinu südant. Saatuse tund on käes, nii et tule ning sea end valmis Minu täiuse jaoks.“
„Ma tervendan kõike, mis on katki, sest Mina Olen Halastuse Jumal ja Ma istun Armutroonil. Sa oled õppinud tundma Minu andestust ja armastust ainult osaliselt, sest on veel nii paljut, mida tundma õppida, kui Ma viin Sind sügavamale Oma teedele. Mina Olen Armastus ning Mina Olen Valgus. Kui Sa tuled Minu Valgusesse, siis Sa näed veel rohkem Minu Armastust. Ma olen Jumal, kes Sind tervendab, sest Ma olen Igavese Helduse Isa.“
„Mul on inimesed, kes on ette valmistatud ning valmis nendeks viimasteks päevadeks. Nad on armu tsempionid, kes on ehitud ilu ja väega. Ma valmistan neid ette Oma salajases paigas ning Oma Ilmutuse Vaimus. Nad tunnevad Mind, mitte seetõttu, et neid on õpetanud inimesed, vaid seetõttu, et nad on täidetud Minuga ning Minu teede tundmisega. Tule ja ole üks paljudest, kes saavad avalikuks väe päevadel, mis on tulemas. Ma toon nad järjepidevalt Oma Armutrooni ette, et jagada nendega Oma saladusi.“
„Avad Sa Mulle oma südame ja kuulad Minu häält? Võõra hääl ei mõjuta Sind, vaid üksnes Minu hääle kõla. Pane kõrvale omaenese teed ning haara kinni Minu Lõppematust Elust kui Oma lootusest ja tugevusest. Mul on meeletult palju imesid pandud varuks nende jaoks, kes usaldavad Mind.“
„Ma vajan seda, et Sinu hääl, Su süda, Su huuled ja Su kogu elu oleks mähitud Minusse. Tõuse üles ja lase end venitada laienduseks Minu Auhiilguses. Uus on juba esile tulemas, kui vana tasapisi kustub. Praegu on Minu suursugususe ajaperiood. Tunnustähed taevastes ning maa peal rohkenevad tohutult, näidates Sulle, et uus päev on lähenemas. Kõigi Minu pühade jaoks on kättesaadavad Minu vägi ja võimsus. Nii kokkuvarisemine kui ärkamine on tulemas, kõige sügavama pimeduse päevad koos kõige eredamate ja säravamate Minu valguse päevadega on tulemas. Tule Mulle lähemale ning siis Sa mõistad seda, mida Mina hakkan tegema ning kuidas Ma kõige selle keskel kasutan Sind. Minu ustavus on Sulle kilbiks ja kaitserüüks. Mina tulen Sulle veelgi lähemale, kui Sina aina lähened Mulle. Pane kõrvale hirm ning tule, sest Mina olen Sinu Isa.“
 
Laul 91: 1- 4 The Passion Translation

Kui Sa istud troonile asetatuna El Shaddai varju all,

Siis Sa oled peidetud Kõigekõrgema Jumala Tugevusse.

Ta on Lootus, mis mind hoiab ning Kindlus, mis kaitseb mind,

Ainus Jumal minu jaoks, Ta on minu võimsaks kindlameelsuseks.

Ta päästan Sind igast varjatud vaenlase lõksust

Ning Ta kaitseb Sind valesüüdistuste ja surmavate needuste eest.

Tema võimsad käed on mähitud Sinu ümber, kaitstes Sind,

Sa võid alati joosta Tema majesteetliku varju alla peitu.

Tema ustavuse käed on kilbiks, et Sulle ei juhtuks halba.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.12.2017
 

teisipäev, 19. detsember 2017

Doug Addison „4 Strateegiat, Kuidas Armastada Raskeid Inimesi- Sealhulgas Oma Perekonda.“

 

Tihtilugu on kergem armastada neid inimesi, kes on väljaspool Sinu perekonda, kui neid, kes on Sinu sugulased. Kui paljudel kordadel oled Sa leidnud end väga tuliste vaidluste keskelt laua ümber, kui Teil on mõni pere tähtpäev või püha?Või Sa oled tundnud, et Sul tuleb mõnda sugulast vältida, sest Sa tead, milliseks inetuks aruteluks Teie jutuajamine võib kujuneda.

Tänu Jumalale, kes ilmutab meile uusi viise, kuidas nendel suurte muutuste ajaperioodidel toimida ja tegutseda palju efektiivsemalt.

Neid nelja strateegiat saab kasutada igal aastaajal, aga eriti just pühade perioodil, kui me veedame palju rohkem aega koos oma perekonnaga, sugulastega ning sõpradega, keda armastada võib olla paras väljakutse.

1. Murra välja religioossusest ning lase lahti „kristlaskeelest“ (usklike keelest).

Religioosus selles kontekstis tähendab seda, et Sa käitud nii religioosselt (nii usklikuna), et Sa ei suuda üldse ehtsal ja siiral viisil leida kontakti teiste inimestega- ning nemad ei leia Sinuga samuti kontakti lihtsaks vestluseks.

Kristlased kasutavad väga tihti oma „siseringi keelt“- ma nimetan seda „kristlaskeeleks“ (usklike keeleks). Aga see keel on võõras väljaspool olevatele inimestele ning nad on võimetud meid mõistma ja meiega suhestuma. Et olla suhtlemisel edukas, on väga oluline õppida nende inimeste keelt, kelleni Sa tahad jõuda.

Siin on kaks näpunäidet, kuidas saada üle oma „kristlaskeelest“:

Kuula väga tähelepanelikult, kuidas inimesed väljaspool Sinu kristlaste siseringi räägivad. Sa hakkad siis avastama, millised metafoorid, kujundlikud ütlemised on nende jaoks tähenduslikud ning Sa avastad väga erinevaid viise, kuidas inimesed mõtlevad erinevate asjade kohta.

Hakka lugema uuemaid ja modernsemaid Piibli tõlkeid, nagu näiteks The Passion Translation, The Message või New Living Translation. Vaata järgi, kuidas on sõnastatud neid kirjakohti, mis Sina oled endale pähe jätnud vanas traditsioonilises Piibli keeles ning pane tähele, et neid samu asju on võimalik väljendada täiesti uutel ja mitmekülgsematel viisidel. Ja sel  viisil Sa avastad täiesti värskeid, inspireerivad ja loomingulisi viise, kuidas inimestega suhelda ja vestelda. Kui vaja, tee endale nimekiri fraasidest ja ideedest, mille kohta Sa avastad, et need on inimeste jaoks arusaadavad ning väga ligitõmbavad.

2. Anna inimestele aega kogeda Jumalat.

Austa inimeste küpsemise protsessi. Mõnikord juhtub nii, et kui me palume inimestel liiga kiiresti muutuda, teeb see lõpuks palju rohkem halba kui head. Pea alati meeles, et üks istutab, teine kastab ning Jumal on see, kes annab kasvamist. (1 Korintlastele 3:6).

3. Eralda religioon (usklikuks olemine) poliitikast.

Me peame seda alati meeles pidama, et Jumala süda on inimeste järgi, mitte poliitiliste parteide järgi. Ma olen poliitiliselt aktiivne, ma käin regulaarselt valimas, ma kirjutan nendele inimestele, keda ma olen valinud- ka presidendile- ning ma palvetan järjepidevalt meie poliitiliste liidrite eest.

See on hea, kui ollakse poliitiliselt aktiivne, aga viimasel ajal on kujunenud tendents, et inimesed on hakanud nimetama oma inimeste vihkamist maskeeringu taha „ma vihkan seda, mida nad esindavad“. Ja selline suhtumine on üdini vale.

Me peaksime esmalt nägema inimesi kui inimesi, alles siis järgneb sellele poliitiline vaade või suhtumine erinevatesse asjadesse.

4. Armasta inimesi tingimusteta, nagu tegi seda Jeesus.

Jäta endale meelde, et selleks, et armastada inimesi, ei pea Sa olema nendega ühel arvamusel. See puudutab ka Sinu perekonda. Ja inimesed ei pea Sinuga kõiges nõustuma selleks, et Sina neid armastaksid ja oleksid valmis neid õnnistama!

Hoia meeles, et kõik need inimesed ei eksi ilmtingimata, kes Sinuga ei nõustu. Teadmine, et ka Sina võid eksida mõningates asjades, hoiab Sind ilusalt alandlikuna.

Suursugune viis armastada inimesi tingimusteta on jääda inimeste suhtes heatahtlikuks ka siis, kui Te olete silmitsi lahkarvamustega ja erimeelsustega.  
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 19.12.2017