laupäev, 2. juuni 2018

Charlie Shamp "Praegu On Sinu Lunastuse Ja Taastuse Aeg!"Ma kuulutan ja deklareerin, et Jumal on praegu lõpetamas igasuguseid nõiduse rünnakuid Sinu elu ja saatuse vastu. Need, kes on kuulanud deemonlikke nõuandeid, et Sind maha suruda, ei ole enam võimelised seisma Sinu läheduses tänasest päevast alates.

Ma näen, kuidas vaimses maailmas lendavad õhku Vabastuse Nooled, mis tabavad igasugust viljatuse häbi, mis on üritanud hävitada Sinu saatust. Püha Vaim pillutab laiali igasugused vaimud, kes on püüdnud vastu seista ning Püha Vaim adresseerib neid pimeduse vaime Sinu ümber ülima täpsusega.

Praegu on lunastuse ja taastuse ajaperiood ning iga Sinu minevikus kasutamata jäänud võimalus taastatakse Sinu jaoks.

Prohvetlikult tunti Taavet ära tema vendade seast ning Jumal võidis teda kuningaks. Prohvetlikult tunti ära ning toodi valguse kätte Joosep tema vendade hulgast ning Jumal võidis ta peaministriks.

Ma palvetan täna Sinu eest, et alates tänasest päevast tuntakse Sind ära ning Jumal viib Sind Taevaliku valitsuse suuruse sisse, milles Sa saad hingata.

Kui Sa astud meeste ja naiste ette, siis Sind austatakse ning Sul on Jumalik Soosing Jeesuse Kristuse nimel. Sinu üle on Tohutult Suur Jumala Arm alates tänasest, Jeesuse Kristuse Võimsal nimel, ma palvetan!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 02.06.2018
 

teisipäev, 1. mai 2018

Stacie Simpson “Kuidas hoida oma partneri armastuse paaki täidetuna”


 

Kui mõlemad inimesed suhtes täidavad oma partnerit armastusega, siis nad jätkavad liikumist  “igavesti õnnelikud” teekonnal.

Igaühel Teist, Sinul ja Sinu partneril, on täiesti unikaalne armastuse “paak”. See “paak” annab kütust Teie suhtele. Kui Teie mõlema paagid on täis, siis tõenäoliselt Te kogete palju ladusamat, õnnelikumat ja rahuldustoovamat suhet.

Dr. Gary Chapman ütleb nii "Palju halba käitumist abielus kasvab välja tühjast armastuse paagist!” Dr. Gary Chapman on psühholoog ja raamatu “ Viis Armastuse Keelt” autor.  

Võtmeks, kuidas järjepidevalt täita oma partneri armastuse paaki, on see, kui me ütleme partnerile tema unikaalses armastuse keeles “ma armastan Sind”. Avasta oma armastuse keel järgnevast tekstist ning siis kasuta seda igal erineval viisil, et oma suhe õitsema panna:

1.     Julgustuse/Jaatuse Sõnad


Kui see on Sinu või Sinu partneri armastuse keel, siis sel juhul on sõnad palju võimsamad kui teod. Sõnad võivad kas täita või siis tühjendada Sinu südamerõõmu armastuse paaki. On mõningad asjad, mis täidavad ning mõningad asjad saadavad korda täpselt vastupidise.

_Et Täita_

 

·          Ütle palju “Ma armastan Sind”, “Ma olen uhke  Su üle!” või “Sa oled mulle nii kallis!” “Ma hindan Sind nii väga!”

·        Saada julgustavaid sõnumeid

·        Tee ilma ühegi põhjuseta talle komplimente

·        Kiida teda

·        Ütle talle midagi toetavat

·        Ütle talle, miks Sa teda armastad

·        Tuleta talle meelde, kui palju ta Sinu jaoks tähendab

·         _Et Tühjendada_

 

·        Päeva jooksul on puudulik verbaalne suhtlemine

·        Teise inimese solvamine

·        “Vaikiv” kohtlemine

 

2.     Teenimise /Praktiliste asjade teod


See armastuse keel sisaldab kõiges tegusid ja mitte nii väga sõnu. Tihtilugu tunnevad sellise armastuse keelega inimesed kõige enam armastust just siis, kui nende heaks tehakse midagi. Ja siin on mõned vihjed, kuidas Sa saad täita sellise inimese armastuse paaki või mida kindlasti vältida:

_Et Täita_

·        Teha midagi väga praktilist, et aidata teist inimest (eriti kui Su partner teab, et Sa tegelikult seda väga ei naudi)

·        Aitad täita auto kütusepaaki, teed koduseid majapidamistöid

·        Teed juhuslikke kenasid asju tema heaks

·        Töötad koos temaga mingi projekti kallal, mis peab saama tehtud

·        Täidad erinevaid ülesandeid, mis on vaja teha

·        Vähendad stressi sel viisil, et võtad osa partneri töökoormusest enda peale

·        Ütled partnerile: “Las ma teen selle ise ära Sinu heaks!”

 

_Et Tühjendada_

·        Oled laisk ja ei pea kokkulepetest kinni

·        Keeldud aitamast, et asjad saaksid lahendatud, ära tehtud

·        Lood oma tegevusetusega rohkem tööd juurde


3.     Kingituste Tegemine/ Vastu Võtmine


Tsee võib esmapilgul tunduda kuluka armastuse keelena, aga tegelikult pole see nii. See kõik sõltub sellest, kuidas selle armastuse keelega inimene defineerib “kingituste” mõistet. Siin ma toon välja mõningad asjad, mis siis kas täidavad või tühjendavad sellise armastuse keelega inimese paaki, kes kuuleb “Ma armastan Sind” just läbi kingituste:

_Et Täita_

·        Tee väikseid armastuse märke

·        Tee üllatuskingitusi

·        Tee midagi käega katsutavat, et näidata, et Sa mõtled temast

·        Planeeri varakult asju sünnipäevadeks, tähtpäevadeks ning võimalusteks teha kinke

·        Lilled, kommid või miskit sellist, mida Sa saad kaasa haarata, kui koos välja lähete

·        Kingitus, mis ütleb “aitäh”

·        Ostad talle midagi, mida ta väga soovib endale saada

 

_Et Tühjendada_

·        Unustad ära sünnipäevad, tähtpäevad ning pühad

·        Läbi mõtlemata kingitused

·        Isekad kingitused, mis on tegelikult mõeldud rohkem Sinu jaoks kui partneri jaoks, keda armastad

4.     Kvaliteetaeg


See armastuse keel ei tähenda, et kõiki asju tehakse koos (kuigi see võib olla osake sellest), vaid see tähendab kuulamist, vestlemist ning koos olemist ilma segavate asjaoludeta. Siin on väga palju viise, kuidas täita või tühjendada sellise armastuse keelega inimese “paaki”:

_Et Täita_

·        Kuula tema juttu ilma segavate asjaoludeta (nt. nutitelefon, arvuti, toit jne.)

·        Ainult kahekesi koos aja veetmine

·        Veeta koos aega lihtsalt “laiseldes” või koos välja minnes

·        Näita huvi üles nende asjade vastu, millest ta hoolib

·        Kuula teda väga tähelepanelikult ja püüa aru saada tema tunnetest

·        Teha hästi palju asju koos, põhiline, et te saate koos olla

·        Igapäevaselt planeerida aega, kui olete kahekesi koos

 

_Et Tühjendada_

·        Tühistad kokkulepitud “kohtamiste” plaane

·        Segad vahele või ei kuula tähelepanelikult oma kaaslast

·        Pidevad segavad asjaolud

 

5.     Füüsiline Puudutus


Seda armastuse keelt on tavaliselt kõige kergem teise inimese elus ära tunda, sest see inimene, kes räägib seda keelt, puudutab väga palju. Erinevat liiki füüsilised puudutused tähendavad erinevaid asju, nagu näiteks kallistus võib tähendada ühel hetkel lohutust või teisel juhul kohtumise rõõmu. Sellise armastuse keelega inimese armastuse paaki saab täita või siis tühjendada järgmistel viisidel:

_Et Täita_

·        Aeg- ajalt suudelda

·        Kallistada/kaisutada ja hoida käest kinni

·        Näidata avalikus kohas väga selgelt välja oma kiindumust

·        Istuda üksteisele väga lähedal ja emmata/ hellitada üksteist

·        Silitada selga või teha massaazi

·        Olla füüsiliselt intiimne

·        Juhuslikud mitteseksuaalsed puudutused terve päeva jooksul

 

_Et Tühjendada_

·        Lükata inimene endast eemale

·        Olla kadunud aeg-ajalt

·        Jätta partner puudutusteta

 

See, kui Sinu partner tunneb kõige enam armastust siis, kui Sa teed tema heaks praktilisi asju, ei tähenda seda, et nad ei vajaks aeg- ajalt julgustussõnu. Sa peaksid püüdlema selles suunas, et näidata oma armastust kõigis viies armastuse keeles.

Minu abikaasa armastuse keel on kingituste vastuvõtmine, aga tema jaoks ei tähenda kingitus ilmtingimata midagi, mida ostetakse. See kingitus võib tähendada ka minu aja kinkimist või seda, et ma teen tema heaks praktilisi asju või kallistan teda. Minu armastuse keelteks on praktilised teod, kvaliteetaeg ja füüsilised puudutused. Aga minu abikaasa jaoks on see kingitus, kui ma võtan aega, et mõelda temale või kui võtan aega nende asjade jaoks, mida tema väga hindab.

Iga inimene räägib oma armastuse keelt oma unikaalses dialektis/murdes. Mõningatel inimestel on rohkem kui üks armastuse keel ning väga tihti see muutub aja jooksul. Nii et õpi tundma ja räägi oma partneri armastuse keeles. Teil on täiesti võimalik reisida sellel “igavesti õnnelikult” teekonnal, kui Sina ja Su partner pidevalt panustate sellesse, et täita üksteise armastuse paake.  

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 01.05.2018


 

 

 

esmaspäev, 30. aprill 2018

BRIAN SIMMONS „JUMAL JUHIB SIND!“

 

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas:
„Oota Mind ning Mina näitan, milliseid samme Sul tuleb teha. Kui Sa pöördud paremale, siis Sa kuuled Minu sosinaid oma südames, Mina ütlen Sulle: „Jah, see on õige teerada, mida Sul tuleb käia!“
„Minu Üleloomulik juhtimine lõpetab mineviku valu ning vabastab Sinu südame maitsma taevalikku rõõmu, mis on asetatud otse Sinu ette! Sinu elu toob Mulle kiitust ning esitleb Minu Auhiilgust. Sinu elu teekond on ette planeeritud ning see kõik ootab, et Sa ütleksid: „Jah, Isand, juhi mind suurema Auhiilguse sisse!“
Laul 32: 8-9 The Passion Translation
Ma kuulen Isandat ütlemas: „Ma jään Sinu lähedale,
Juhendades ja juhtides Sind Sinu elu teerajal.
Mina annan Sulle nõu kogu sellel teekonnal,
Ning juhin Sind edasi Oma pilguga, mis on Sulle teenäitajaks.
Nii et ära muuda seda raskeks ja ära ole kangekaelne,
Kui Ma viin Sind sinna, kus Sa varem pole olnud.
Ära sunni Mind Sind taga ajama ning kaasa vedama.
Lihtsalt tule koos Minuga!“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 30.04.2018
 

HEIDI BAKER „Vale Inimene“Ükskord juhtus selline lugu, kui mind kutsuti kõnelema ühele pastorite konverentsile. Mul paluti rääkida ühel teatud teemal, mille üle ma ei olnud eriti õnnelik. Ma tundsin, et nad on eksinud ning et ma olen vale inimene sel teemal rääkima! Sel hetkel tundus mulle, et teised suured jutlustajad sobisid palju paremini rääkima sellel vastaval teemal. Ma tundsin end väga ebamugavalt ning võõrastavalt. Ma küsisin Jumala käest: „Miks ma olen siin, Jumal?“ Ma tahtsin nii väga teada vastust.

Jumal, Minu Taevane Isa vastas: „ Lihtsalt jaga seda, mis Mina panen Sinu südamesse!“ Ja nii ma tegingi. Ja mingil kummalisel moel võttis Jumal minu kõhklevad sõnad ning takerduva jutu ning puudutas selle kaudu inimsüdameid.  Jumal võttis minu puuduliku ohvri ning muutis selle millekski väga ilusaks. Vastumeelne, nagu ma alguses olin, kui ma lõpuks neelasin alla oma uhkuse ning näitasin üles oma pisitillukest sõnakuulelikkust Jumalale, siis sai Jumal astuda selle olukorra keskele. Kas Sina tunned end vahel ebapiisavana? Kas Sa tunned vahel, et oled vale inimene- vales kohas valel ajal valede andide ja võimekusega/oskustega, et olla silmitse selle ülesandega, mis on Sinu ees?

Täna ma usun, et Jumal ütleb Sulle:

„Luba Minul töötada Sinu sees. Kõik, mida Mina vajan, on Sinu tahtelisus, Sinu valmidus, Sinu nõusolek. Saa üle oma uhkusest ning tule Minu ette. Lase lahti oma eelarvamustest. Lase lahti igast põhjusest, miks midagi imelist ei võiks juhtuda just keset Sinu olukordi. Ole sõnakuulelik Minule. Lase Minul astuda Sinu situatsioonide keskele ning lase Minul näidata Sulle, mida Mina suudan teha ka kõige pisema usalduse korral. Usalda Mind.“

Kuigi Sina võid tunda end ebakompetentsena, oma oskuste piiridest väljaspool, mugavustsoonist väljas, on Sul Vapustav Taevane Isa. Kui Sa hakkad usaldama Teda iga oma elu situatsiooni keskel, iga väljakutse keskel, igal mäenõlval, mida tuleb vallutada, siis Jumal tuleb Sinu kõrvale ning  Sa saad kogeda imesid!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 30.04.2018
 

 

laupäev, 17. veebruar 2018

Lana Vawser „Laula Oma Südame Rahutute Osade Üle“

 
Ma kuulsin täna hommikul Isandat ütlemas: „Laula oma südame rahutute osade üle!“ ja ma nägin Kristuse Ihus paljusid, kes võitlesid erinevatel põhjustel „rahutusega“ oma südametes. Need osad südamest olid lahinguväljaks hirmule, ärevusele, kahtlustele ja paljudele teistele asjadele.

„Ma nägin seda, kuidas need südamed olid otsekui „keerises“, aga see ei olnud Isanda käest. See „keeris“ oli põhjustatud mineviku erinevate teemade tõttu, alade tõttu, kus vaenlane üritab oma asju välja päästa „ebakindluse“ kohtade tõttu.

Ma kuulsin Püha Vaimu ütlemas: „Ülista! Kiida! Laula oma südame rahutute osade üle!“ – See oli kutse tõsta oma silmad KÕRGEMALE sellest keerisest ja rahutust südamest, et kuulutada, kes Tema On, et kuulutada Tema headust, armastust ning olemust ülistuse kaudu nende rahutute südamete osade üle.

Ja siis ma nägin nägemuses, kuidas Jumala rahvas tõstis kõrgeks Jeesuse nime, austades ja kummardudes Tema ees, Kes Ta On, kõrgemal sellest, mis südames oli „keerisena“ liikumas ja siis need rahutud paigad südames saavad Jumala armastuse, julgustuse, tröösti paituse. Need paigad südames saavad kaetud Tema tõe ja Jumala tervenemise meega.

Isand sosistas uuesti: „Vastus peitub Minu armastuse ilmutuses! Vastuseks on ilmutus Minu armastusest!“

Ja siis ma nägin, kuidas need „rahutud südame osad“ Jumala rahva sees said kaetud Jeesuse murtud kehaga. Mind ümbritses korraga väga tugev teadmine tervenemisest, andestusest ning vabadusest, mis on meie südamete ja elude jaoks kättesaadav läbi Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise.

Kogu atmosfäär kõmises sellest kuulutusest: „MA MAKSIN SELLE KÕIGE EEST! MA MAKSIN KÕIGE EEST!“ Kogu atmosfäär täitus Tema vere aulisest tõest, mis katab kõike ning Tema armastus, mis sai demonstreeritud Ristil, toob TERVENEMISE KATTE ning täieliku rahu Jumala rahva südametesse.

Paljud on võidelnud selle „keerisega“ juba aastakümneid, mõned on võidelnud aastaid, mõned terve oma elu ning mõned vaid viimase ajaperioodi jooksul, aga ilmutus Jumala armastusest läbi Kristuse surma Ristil, Jumala imeilus Armastuse demonstratsioon toob SÜGAVA RAHU südamesse kõigil aladel ühe hetkega ja kõigi jaoks. Rahu, mis ületab igasuguse arusaamise. Ja pole oluline, kas selle „rahutuse“ juured peituvad mineviku probleemides, hukkamõistus, häbis või praeguste olukordade segaduses, ilmutus Jumala armastusest toob südamesse sügava vaikuse ja rahu.

Efestlastele 3: 17 The Passion Translation

„Ja siis, kui me pidevalt kasutame oma usku, saab Kristuse elu sügavuti vabastatud Teie sees, Tema Armastuse PUHKAMISE PAIGAST saab Teie elu allikas ja juurdumise paik.“

JUMALA ARMASTUSE ILMUTUSE VIHMAVALINGUD SUURENEVAD.

Kui Jumala rahvas tõstis oma hääle ning laulis oma südamete rahutute paikade üle, lauldes usku täis südametega Tema headusesse ja loomusesse, siis hakkasid suurenema Jumala armastuse ilmutuse vihmavalingud, üha tugevamaks ja tugevamaks muutusid Jumala armastuse ilmutuste vihmahood.

Efestlastele 3: 18-19 The Passion Translation

„Ja siis kasvab Teie võimekus avastada kõike seda, mida iga Jumala püha saab kogeda- võrratut ja võimast Kristuse Armastust kõigis selle dimensioonides. Et Te kasvaks sügavas intiimsuses Temaga ning kasvaksite Tema Armastuse Sügavas Tundmises mõistmaks selle kestvust ja ülivõimast vastupidavust!

„Et Te tunneksite sügavuti Tema lõppematut Armastust, mida pole võimalik mõõta, mis on üle igasuguse arusaamise- mis on Jumala poolt ülikülluslikult (ekstravagantselt) valatud Teie sisse ning mida Jumal jätkuvalt valab Teie üle, kuni Te voolate üle Jumala Täiusest!“

Mida tugevamaks muutuvad need Jumala armastuse ilmutuse vihmavalingud, seda väiksemaks kahanevad need südame rahutud paigad ning läbi Jumala tervenemise mee saavad need kohad MÄRGISTATUD ning KAETUD Jumala armastuse põlevate tuleleekidega ning Jumala inimesed leiavad endid rahus ja vabaduses, mida nad kunagi varem pole kogenud.

Jumal võtab Oma Mitte alla andva Armastusega ette need RAHUTUD südamete paigad ning toob LÕPLIKU LAHENDUSE- rahu LÄBIMURDE!

Ma kuulsin Jumalat sosistamas:

„Nendest paikadest, kus on olnud rahutus, saavad Minu armastuse kohtumispaigad, tuues tervenemist ja kaitset.  Nendest paikadest, kus RAHUTUS on saanud PESITSEDA, hakkavad voolama elavad veed, mis toovad elu, värskendust ja tervenemist veel paljude jaoks.“

„Need paigad, mis enne olid südame „rahutuse“kohad, on nüüd Minu armastuse taaskäivitamise kohad ning seal, kus enne sai liikuda ärevuse ja rahutuse keeris, saab liikuda nüüd aukartus ja sügav imetlus Minu tingimusteta kirgliku armastuse ees.“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 17.02.2018
 

teisipäev, 13. veebruar 2018

BRIAN SIMMONS „SA SAAD MAITSTA JUMALA ARMU“


Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Täna Sa võid kogeda seda, et Minu tugevus ei vea Sind alt. Viimaste päevade jooksul oled Sa kogenud, et Su arengu protsess on olnud väga aeglane, aga alates tänasest saad Sa sujuvalt liuelda kotka sarnaselt taevalaotuses. Aga Ma palun täna Sinult ühte asja- et Sa õpiksid andestama nii, nagu Mina olen Sinule andestanud. See kingitus, mis paneb Sind lendama, on Minu andestuse kingitus. Vabalt võta see kingitus vastu ning vabalt anna see ka edasi. Ma olen surnud kõigi eest ning Ma andestasin oma vaenlastele. Ma palvetasin isegi nende eest, kes Mind läbi torkasid.“
„Sa leiad taevast palju selliseid inimesi, kes on Sinu jaoks suureks üllatuseks, sest nende elu viimaste aastate jooksul külastasin Mina neid oma kingitusega ning nad võtsid Mind vastu kui Oma Lunastaja, kellegi, kes eemaldas nende patu. Ja täna laieneb Armu käsi ka nende üle, kes on Sind „läbi torganud“, neile, kes on toonud Su ellu palju valu. Ja kui Sa siis andestad, hakkad Sa lendama.“
„Sa saad maitsta Armu kingitust viisidel, nagu Sa pole seda kunagi varem kogenud, aga ainult sel juhul, kui Sa oled valmis seda armu kingitust jagama teistega. Ma eemaldan selle tumeda katte Su südamelt ning siis Sa hakkad nägema teisi Armu valguses, Minu Imeilusa Armu Valguses. Nii, nagu Mina andestasin vabalt oma kõige metsikumatele solvajatele, kutsun Ma ka Sind käima koos Minuga ning siis Sa leiad Minu tugevuse, mis ei vea alt- Sa leiad tugevuse, et andestada. See on see uus kutsumine ja teenimistöö, mida Ma kutsun Sind embama. Sa vajad Minu armu, et seda kutsumist vastu võtta, aga see toob tõelise elu Sinu hinge, sest Minu elu põhjustab selle, et Sa hakkad üle voolama Minu võimsast armastusest, kui Sa andestad.“
„Täna avanevad Sulle võimalused öelda neidsamu sõnu, mida Mina kord rääkisin ning mida ütles ka Minu sulane Stefanos: „Isa, andesta neile.“ Kui Sa siis vabastad selle andestuse, siis Mina vabastan Su südame sellest valust ning Sa ei tunne seda enam. Minu arm peseb ja puhastab Sind ning teeb Sind võimeliseks andestama ja andestama ja andestama, kuni Sa ei pea enam arvet selle üle, kes kui palju on Sinu vastu eksinud.“
„Ma valmistasin hommikusöögi isegi sellele, kes oli Mind kolm korda salanud. Ja samal moel hakkad Sina andma armu inimestele. Täna on võrratu päev, et õppida, et Minu tugevus ei vea Sind alt, sest Sa saad maitsta Minu armu magusust.
Laul 34:8-9 The Passion Translation
Joo sügavalt Jumala rahulolust ja naudingutest.
Koge isiklikult seda rõõmsameelset armu, mida Tema annab
Kõigile neile, kes pöörduvad, et peita end Temasse.
Ülistage aukartuse ja imetlusega,
Kõik, kes Te olete tehtud pühaks!
Sest kõik, kes kardavad Teda,
Saavad osa rikkalikust pidusöögist.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 13.02.2018