esmaspäev, 31. märts 2014

Misty Edwards- Only God truly knows us. Ainult Jumal tunneb meid tõeliselt!


One thing I love about God is no one, no demon, no angel and no human being can ever convince Him of anything concerning me. Even I cannot convince Him of how bad I am. No one can. I can't convince Him of how good I am. No one can. He does not change His opinion of me by my words or the words that men speak about me. Even the best of men can be swayed, but He can't. This gives me both confidence and comfort knowing that He knows the extreme of my depravity, which I cannot exaggerate, yet He still sees the heights of sincerity and virtue in me. Only with God do the two extremes coexist in the process of maturing. Only God truly knows us.

Üks asi, mida ma eriti armastan Jumala juures, on see, et mitte keegi, ei deemon, ingel ega ükski inimene ei suuda Jumalat veenda asjades, mis puudutavad mind, milline ma olen. Isegi mina ei suuda Jumalat veenda selles, kui kohutav ma olen. Mitte keegi ei suuda seda. Ma ei suuda Jumalat veenda ka selles, kui hea ma olen. Mitte keegi ei suuda. Jumal ei muuda oma suhtumist minusse ei minu sõnade ega ka teiste inimeste räägitud sõnade tõttu. Isegi parimad inimesed võivad oma arvamustes olla mõjutatud või kallutatud. Aga Jumalat ei suuda keegi kallutada. See teadmine annab mulle väga suurt kindlust ja tröösti, sest ma saan aru, et Tema teab minu kõike. Ta näeb nii minu suurimat rikutust, mida mina ei suuda kuidagi suuremaks teha ja Tema näeb ka minu siiruse ja vooruste suurust. Ainult Jumalaga on see võimalik, et need kaks äärmust eksisteerivad koos ning selles vastasmõjus toimub pidev küpsemine. Ainult Jumal tunneb meid tõeliselt!
 
tõlkinud Jana Naudi 31.03.2014

Laul 85 ( The Passion Translation )


Halastus ja Tõde
 
 
Ainsale ja Säravale,

Korahi poegade poolt loodud prohvetlik laul.

 

Isand, Sinu Armastus on meie maale välja valanud

Nii palju imelisi õnnistusi!

Sa taastasid Iisraeli saatuse, tuues nad välja vangistusest.

Sa oled meile andeks andnud nii suurel hulgal patte

Ja katnud need kõik oma Armastuses.

/Sela- Paus Tema Ligiolus /

Ja nüüd on ilmne, et Sinu tuline viha on lõppenud ning

Sinu põletav raev  on kustunud Sinu Armu läbi.

Nii et too meid tagasi Armastamaks Sind, Jumal , Meie Päästja!

Taasta meie südamed viisil, et me ei peaks

 Mitte kunagi enam tundma, kuidas Sinu viha tõuseb meie vastu.

Kas Sina hoiad pidevalt vimma meie vastu? Kas Sinu viha jääb kestma?

Ärata meid taaskord, oo Jumal! Ma tean, et Sa teed seda! Anna meile uus algus!

Ja siis terve Sinu rahvas maitseb Sinu rõõmsameelsust ja rõõmu!

Vala meie üle veel rohkem oma Armastust!

Avalda ja näita meile veel enam oma Südameheadust

Ja taasta meid tagasi osadusse Sinuga!

Ja nüüd ma kuulan väga tähelepanelikult Sinu häält

Ning ootan, et kuulda kõike, mida Sina räägid.

Las ma kuulen Sinu Rahu Tõotust,

Sõnumit, mida iga Sinu Jumalakartlik Armastaja igatseb kuulda.

Ära lase meil meie endi võhiklikkuses ära pöörduda Sinu järgimisest!

Sest ma tean, et Sinu Vägi ja Ligiolu säravad Kõigi Sinu Armastajate Üle!

Alati katab Sinu Auhiilgus kõiki neid, kes kummardavad Sinu ees sügavalt!

Sinu Halastus ja Tõde on omavahel abielus.

Sinu Õigsus ja Rahu suudlevad teineteist.

Sinu Ustavuse Lilled õitsevad maa peal.

Õigsus särab alla taevast.

Jah, õnnistus õnnistuse järel, jätkab Isand nende välja valamist.

Ja Jõukus ujutab üle kogu maa koos rikkaliku saagiga.

Sest Õiglus ja Õigsus on Tema Eesminejad,

Valmistades ette  rada Tema sammudele.
 
tõlkinud Jana Naudi 31.03.2014
 

reede, 28. märts 2014

Barbie L. Breathitt: Sammud, et sisse astuda meie Saatuse ustest ja lisaks Juhised Aprillikuu palveteks.


2014.aasta on Heebrea kalendri järgi 5774. aasta ja see on tuntud kui Ayin Daleth , mis tähendab heebrea keelest tõlgituna, et Jumal on valmistanud vabastuse ukse. Sa saad käima sellel aastal uuel rajal.


Sellel aastal, kui Sa palvetad, laulad, kuulutad, deklareerid ja prohveteerid Jumala Sõnu, siis  avanevad Sinu ees uued ja  väga edukad võimaluste uksed. Kahekordsed uksed on nüüd avatud Sinu jaoks, et Sa saaksid siseneda nii taevastesse paikadesse kui ka samal ajal maa peal asuvatesse võimalustesse. Et emmata suurt usku, tuleb Sul kõigepealt võita ära hirm läbikukkumise ees. Arvesta hinnaga, mida Sul tuleb maksta ja võta vastutus oma saatust mõjutavate otsuste üle. Ning astu sisse avatud ustest ( Daleth), et saavutada  nii uus nägemisteravus  (Ayin) kui ka füüsiliselt uued juurdepääsud.


Jeesus seisab sissepääsu uksel (Daleth), mis viib Isani (Vaata Johannese 10:7-18). Kui Sa kuuled Tema häält, siis vasta Tema kutsele; Ta tuleb, et süüa koos Sinuga õhtust. Tema hääl   (Elav Sõna) juhib Sind õitsvale ja jõukale eluteele.

Sellel aastal, eriti Aprillikuus ( Avivi periood- kevad algus- Nissani kuu  heebrea kalendris), on väga oluline parandada meelt  igast rüvedusest. Pöördu ära surnud tegudest, et Sa saaksid sisenenda uude jõukuse perioodi. Puhasta oma elu, et kätte saada Jumala mitmekülgne tarkus ja tõotused.
Aviv ja Nissan on meie kalendris sellel aastal Aprillis. Heebreakeelne sõna Aviv kirjeldab aega, mil odratera on saavutanud oma küpsuse ning see aeg esindab ka avatud aknaid ja portaale. Aviv tähendab ka seda, et Taevas on avanud õnnistusteluugid, et need kevadperioodil valada Sinu ellu, kui Sa oled end korralikult joondanud Jumala ajastuses. ( Vaata 1 Aj. 12:33).
Paasapüha on samuti Aprillis, see algab Nissanikuu 14 päeva päikeseloojangul.  See püha tähistab Iisraeli vabanemist Egiptuse orjusest; Hapnemata Leibade püha algab Nissani kuu 15-ndal päeval ja 16.-ndal päeval algab lõikus ja Jumalale ohverdamine. See kõik on väärtuslik tarkus, mida omandada ning kasutada  Aprillis  kui juhist oma palveelus.

Uus nägemisviis ootab meid väljaspool  meie turvalist ja mugavat suletud telki.

Kui pöörduda tagasi Ayin Daleth kujundlikkuse juurde, siis esmalt tuleb Sul mõista, et Heebrea tähestik on iseloomulike piltide ja kujundite keel , mis tähendab, et iga täht selles peidab endas väga rikkalikku graafilist kujundlikkust; ja igal tähel on ka numbriline tähendus.  Sellisel viisil on Jumal disaininud Heebrea kalendri prohveteerima sündmustest ja võimalustest, mis rulluvad lahti teatud ajaperioodidel aasta jooksul. Me oleme praegu neljandas aastas kümne-aastasest „ettenägemise võidmise“perioodist- meil on Ayin Daleth aasta, mille numbriline väärtus on 74. Mida see tähendab tänasel  päeval?
Ayin on täht, mis sümboliseerib „ silmi, mis näevad“ selleks, et mõista ja olla sõnakuulelik läbi Isanda jumaliku ettevalmistuse. Ayin on seotud numbriga 70. Ayin tähendab meie jaoks siis võidmist nägemiseks, võimet ammutada tarkuse allikatest, et leida selgus ja et kultiveerida tõelist prohvetlikku nägemisvõimet.

Nende silmadega, millega me näeme,  on meil võimalik vaadata kahte moodi, kas siis heal või halval viisil.  Kas me näeme optimistlikust küljest asju, mis tähendab „usku, mis toimib armastuse kaudu ning lootust taevasest perspektiivist lähtuvalt vaadatuna“, või siis me näeme pessimistlikust küljest, mis tähendab „hirmunud“ perspektiivi. Silmadel on võime näha, aga neil pole häält, et see kuuldavale tuua, nii et meil tuleb palves esile rääkida  see, mida me näeme, samal ajal jäädes alandlikult Jumalat usaldama, et Ta jätkab meile teekonna näitamist.
Daleth sõna sümboliseerib meekärge. Aprillikuus Sa võid oodata seda, et Sa saad maitsta, et Jumal on hea! Daleth on seotud numbriga 4, mis sümboliseerib põhiliselt pilti liikumisest tagasi või siis liikumist sisse telgiuksest. Kui me taandume tagasi oma telki, koju või rahvasõnu koopasse, siis me isoleerime end väga piiratud paika; seinad ja ehitised piiravad meid ning eraldavad meid teistest.

1 Moosese 15:1-6, tuli Aabrahamile nägemuses Isandalt sõna ( mis tuletab meile meelde Ayin, silmi, mis näevad), öeldes: „Ära karda, Aabram, Mina olen Sinu kaitsekilp, Sinu tasu saab olema väga suur.“


Täiesti pettunud ja viljatu Aabram, kes oli kaotamas kogu lootust saada endale tõotatud poeg, kurtis Jumalale: „Oo Isand Jumal, mida Sa saad mulle anda, sest ma lähen ära lastetuna ja mu koja pärib Eliezer Damaskusest?“ Ja Abram ütles veel: „Kuna Sa ei ole andnud mulle järeltulijat, siis minu kojas sündinust saab minu pärija!“ Aga vaata, siis tuli Isanda sõna talle, öeldes: „Tema ei ole Sinu pärija, vaid see, kes väljub Su oma ihust, on Su pärija.“

Vastuseks Aabrami appihüüule, tõi Jumal ta telgist välja ja ütles: „Nüüd vaata taeva poole ja loe tähti, kui Sa suudad neid lugeda! Nõnda palju saab olema Sul järglasi." Ja siis Aabram uskus Isandat ning Jumal arvas selle tema õiguseks.

Nägemine ootab Sind väljaspool Sinu turvalist, mugavat ja suletud telki; Jumalas ei ole piiranguid. Aegade täiuses saab iga tõotus täituma, kui me jätkame jooksmist armastuses ning kui me ei minesta. Isand kinnitas oma sõna kaks korda Aabramile ja Saarale   1 Mo. 18: 9-15, nii et oota Sinagi kahekordset kinnitust Ayini kahekordsete uste perioodil.

Kujutleda taaskord (uuesti) ette Taeva Võimalusi.

Jumal ei saa valetada. Ta on Ustav pidamaks oma Sõna. Kui Ta tegi lepingu Aabramiga, andis Ta juhised lõigata ohvriloomad kaheks (Vaata 1. Mo 15). Aabramil tuli vaadata Jumala tõotustele ususilmadega, mitte uskmatuse ja kahtluse kurjade silmadega. Jumal igatseb, et me vaataks Tema peale ühtsuses ja väga fokuseeritult Taeva Võimalusi silmas pidades ( ette kujutades).  Lahtilõigatud loomadest voolas verejõgi, millest Jumal astus läbi, et sõlmida uuendatud tõotuste leping. Lahtilõigamata linnud aga tuletasid Aabramile meelde, et ta tõstaks oma silmad Taeva suunas, kust tuli tema tugevus.

Mis on need lubadused (tõotused), mille suhtes Sina usud Jumalat? Oled Sa kõikuma loonud kahtlustes ja uskmatuses? Kas Sul on vaja kõndida koos Jeesusega läbi Tema Vere, et saada taaskord puhtaks? Kas Sa oled olnud vangistuses lootusetu, depressiooni ja isolatsiooni telgis?
Paranda meelt, et Sa võiksid näha selgelt Jumala tõotuste suursugust avarust taevas, mis on Su peakohal, ning et Sa võiksid kuulda, kuidas taevast deklareeritakse Jumala au.

Üleminek Koos Jumalaga: Astu Telgist Välja.

Telgid on ajutised kodud, mis lubavad meil järgida Jumalat, kui Tema Vaim liigub ja viib meid edasi.  Üleminek on protsess, kus me muudame oma kohta, seisundit, kuju või eksistentsi, et liikuda uude kujundatud vormi. Üleminekul, et astuda madalast telgist välja, peame me alandlikult kummardama, et pääseda välja limiteeritud ja  suletud ala vangistusest.

Läbi kummarduse me võidame ligipääsu suursugusesse maailma. Kummardudes me saame ka täieliku ülevaate endast: oma jalgadest ( mis viivad meid läbi elurännaku), kätest ( mis toovad teostuse, millega me ülistame Jumalat ning mis arendavad meie suhteid), õlgadest ( mis sümboliseerivad tugevust, võimet sirutuda Jumala poole kui vajame abi) ja meie kehaehitusest ( kogu ihu tervis, hingeseisund ja vaimutugevus teenimaks Jumalat ja inimesi).

Sammud, mida teha, et Siseneda Meie Saatuse Uksest.

Joosua arendas väga intiimset ja lähedast suhet Isandaga ning seetõttu tõotas Jumal Joosuale olla temaga nii nagu Ta oli ka Moosesega ( Vaata 2 Mo. 33:9-11 ja 5 Mo. 31:14-16). On salajane paik, kohtumise telk, nii nagu oli Joosual ja Moosesel, kus me saame Jumalalt ilmutuslikke teadmisi enne, kui me saame liikuda välja, et täita Jumala plaani. Sulle on usaldatud vägi ja antud meelevald, et aktiveerida oma läkitamine, et teostada iga ülesanne, roll või kohustus, mida mitte keegi teine ei saa täita.
Et jõuda oma saatusesse, peame me kõigepealt ausameelselt hindama seda, kes me oleme: 1) teada, kust me tuleme 2) tunnustada seda, kes me oleme praegu 3) ja ära tunda ( näha, et planeerida) see, kelleks me tulevikus oleme kutsutud saama, olema.

See on kord, mida me peaks õppima käsitlema, et saavutada Jumala eesmärgid. Me peame meelt parandama pattudest, mis limiteerivad meie mõjuvõimu, ning meil tuleb see kõik asendada Jumala tõotustega. Otsusta , et Sa elad oma elu täiuses: mentorina, jüngrina ning ka  teisi väestades.  Noored ja vanad põlvkonnad tulevad kokku ühtsusesse, et koos siis  saavutada suuri asju. Vanemad annavad  noorematele edasi tarkust, et nad oleks suutelised kandma visiooni edasi.  (Vaata 5 Mo. 31: 7-8)
Palve, mida palvetada Ayin perioodil.

"Kallis Jumal, ma palun Sinult õnnistust, et Ayin Daleth perioodil moodustuksid avatud uksed- et iga uks, mis on minu ees, nii Taevas kui ka maa peal, läheks pärani lahti. Et uksed, mis olid suletud minu jaoks minevikus ja mis on takistanud tõotuste täitumise esiletulemist, et need uksed ei oleks enam takistuseks, vaid avaneksid kui varustuse topeltuksed, et ma oleks suuteline sisse minema ja läbi minema, et tagasi võita aega, mis  on olnud varastatud.  Olukorrad ei saa enam hoida mind vangistuses.

Olgu minu suusõnad ning südame meditatsioonid ja mõtisklused Sulle meelepärased, Isand, et need võiks esile sünnitada tõotusi, mis Sina oled andnud mulle juba aastaid tagasi.
Ma palvetan, et iga tõke ja takistus ja igat liiki vastuseis kukuks kokku mu jalge ees. Ma palun , Jumal,  Sinult tarkust ja jumalikku ilmutust, et lahendada iga müsteerium ja treeni minu käsi uuel viisil ülistama ja tegema vaimset sõjapidamist.

Vabasta mind kõrbest, juhi mind välja limiteeritusest ning aita mul siseneda uutele territooriumitele. Käi koos minuga haljastel aasadel ja veeojade ääres, et ma võiksin olla edukas ja ma võiksin maitsta Sinu magusat mett.  Las ma õpin Sind tundma väga lähedaselt, nii et ma kogeksin Sind täiesti uuel ja eriskummalisel moel ( Vaata Luuka 24; Johannese 20).
Eemalda minu elust iga inimene ja asi, püüab tuua limiteeritust.

Anna mulle silmad, mis näevad üle loomuliku jumalikku üleloomulikkusesse ( Sakarja 14:7) Valgusta  eesmärgistatud tee, mis juhib mind täitma kogu minu saatust Kristuses.  Lase mul näha uut lootuse ust ning laienda ja avarda iga jumalikku võimalust, mis on minu ees.
Aita mul kasvada armastuse väes ning omandada tugev mõistus, mis on uuendatud Sinu Elava Sõna läbi. Ava minu telgi uksed, et ma oleksin võimeline nägema ja kuulma oma Karjase häält. Ava mu silmad, et ma näeksin ingellikku sfääri ( Taaniel 8-9), kes valvavad ja kaitsevad mind.

Aita mul vastu võtta ja mõista ilmutusi, kuidas käia Sinu tõotuste täitumises. Anna mulle kaine meel ning järjekindlus emotsioonides, et ma oleksin võimeline ära võitma igasuguse hirmu ja kahtluse.
Uuenda minu ihu tugevus, et ma oleksin võimeline jooksma nagu ma tegin seda noores eas. Juhi mind uude väe ja meelevalla paika ( Apostlite 28). Haigustel ja nõrkusel ei ole kohta minu elus. Värskenda ja uuenda mind läbi iga öise vahikorra, et ma võiksin ärgata erksana imede ootuses ( Markuse 14; Laul 90)

Jeesus, ma palun, et Sa teeksid mind võimeliseks olema järjekindel kogu teekonnal, mille Sa oled disaininud ja anna mulle selgus minu tuleviku kohta ( Matteuse 16:2). Anna mulle kasvamist armus ja Sinu tundmises, kes Sa oled Minu Isand ja Päästja,  et ma mõistaks seda tuleviku suurust, mille Sa oled minu jaoks valmis pannud. Aamen"
Tõlkinud Jana Naudi 28.03.2014

 

 

 

 

neljapäev, 27. märts 2014

Laul 84 ( The Passion Translation)

Korahi poegade prohvetlik laul Ainsale, Puhtale ja Säravale.

Taevaste Armeede Jumal, 
Sa leiad niipalju ilu oma rahvas!
Nad on nagu imeilusad pühamud Sinu Ligiolu jaoks.
Väga sügaval minu sees on armunu ihaldused, igatsused ja unistused sellest, et elada pidevas Elavas ühenduses Sinuga.
Kui ma olen Sinu läheduses, siis minu süda ja hing laulavad
ning ma ülistan Sind rõõmsameelsete lauludega,
Sind, kes Sa oled Mu Tõeline Elujõgede Allikas!
Oo Taevaste Armeede Isand, Minu Kuningas ja Minu Jumal, 
Isegi varblased ja pääsukesed on teretulnud,
et ehitada oma pesa Sinu altarite keskele,
et kasvatada üles oma noored.
Milline rahulolu täidab neid,
kes elavad igapäevaselt Sinu templis,
nautides Sind kui nad ülistavad Sinu Ligiolus!
/ Sela- paus Tema Läheduses./
Ülevoolavalt rikastatud on need, kes leiavad oma tugevuse Isandas,
Nende südametes on pühaduse peatee!
Ja isegi siis, kui nende teekond peaks viima läbi tumeda pisarate oru,
nad leiavad oma värskenduse oaasi seal, kus teised leiavad vaid valu.
Rõõm saab nende jaoks õnnistuse ojaks, 
mis on täis vett, nagu hoovihma ajal. 
Iga sammuga edasi nad kasvavad üha tugevamaks,
kuni nad leiavad kogu oma jõu Sinus. 
Ja Jumal, kes on üle kõigi jumalate, ilmub nende ees Siionis!
Oo Taevaste Armeede Jumal, kuula mu hüüdu, 
Jaakobi Jumal, kuula mu armastust täis palvet.
Jumal, Sinu Ligiolu, millega Sa meid ümbritsed, on meie kaitse.
Oma helduses, valva oma võitute palge üle.
Sest üks päev täis lähedust Sinuga
on nagu tuhande päeva rõõm kuhjatud ühte!
Ma pigem seisan Sinu Imelise Pühamu väravas,
olles valmis minema sisse, et ülistada oma Jumalat,
kui elada terve oma elu ilma Sinuta
veetes aega kõige ilusamates paleedes, mis kuuluvad kurjadele.
Sest Isand Jumal on Säravam kui Kauneim Päikesetõus!
Ta mähib end minu ümber nagu kaitsekilp,
Ta on nii rikkalikult helde oma armu ja auhiilguse andidega!
Nendel, kes käivad Tema teedel ausameelsuses ja rikkumatuses,
ei ole eales puudu mitte millestki,
sest Tema varustab neid kõiges!
Oo Taevaste Armeede Isand,
milline eufooria täidab neid, 
kes usaldavad Sind igavesti!
 
 
tõlkinud Jana Naudi 27.03.2014

Angela Greenig: SEISTA VASTU ÜLEKOHTULE! „ÜTLE MINU VÕITLEJATELE, ET ON AEG VALMISTUDA SÕJAKS.“


„Aeg on käes, et Pioneerid( eesminejad) süütaksid Lõkked“
Jumal on moodustamas  terves maailmas, mitte ainult Ameerikas, vägedena Apostellikke ja Prohvetlikke Isasid ja Emasid. Jumala Kuningriigi meelelaad on esile tulemas Praegu, Just Nüüd! Isa on näidanud meile üha uuesti ja uuesti, mida meil tuleb teha. Jumala Sõnas on erinevad Kindralid, Preestrid, Prohvetid ja Kohtumõistjad. Meil on hädasti tarvis neid, kes tõeliselt kannavad Lepingulist Meelevalla Saua, et panna Jumala koda tagasi oma õigesse positsiooni.
Jumal ütleb Prohvetitele:“ Praegu on Teie aeg ja ma saadan oma prohvet Eelija. Ta on Minu südame järgi, Ta seisab vastu Baalidele erinevates linnades. Liiga kaua on saanud pimedus olla eesliinil“,  ja Jumal ütleb selle tõttu: „ Aeg on käes, et Pioneerid süütaksid lõkked ja hävitaksid kõik sõklad, mis on aja jooksul külvatud koos puhta nisuga.“
„Need Jumala mehed ja naised saavad läbi minema kõige kummalisematest ja kurnavamatest testidest. Teid neetakse ja Teie kohta valetatakse, aga küsimus Teile on selline: „ Kas Te olete nõus seisma müüripraos nende vastu, kes on levitanud pimedust ja väärastunud valesid, mida paljud Minu lapsed on hakanud järgima?“ Jumal ütleb: „ Baalide jaoks on kätte jõudnud aeg, kus neid tabab konfrontatsioon (vastasseis).“
 
SEISTA VASTU ÜLEKOHTULE.
1 Ku.18:22 me näeme, et Eelija tundis ja usaldas Jumalat sellel ajaperioodil, kui tal tuli olla täiesti üksi keset lahingut pimeduse vastu. Praegusel ajastul me peame samuti toetuma vaid Talle. Nagu Sõna ütleb, siis Baali prohvetid kallasid oma ohvrialtarile vett, aga ilma igasuguse tulemuseta. Peale tundidepikkust enesevigastamist, veritsemist ja kerjamist oma jumalate poole (me teame, et see oli saatan), ei suutnud nad seista vastu tõelisele ja elavale Autoriteedile, mis tuleb üksnes Jumalalt.
Ja siis tuleb Eelija, mees täis usku, valab juurde veel enam vett ja palvetab oma Jumala poole, et Ta põletaks ära kõik puud ja vee, mis oli altaril. Valed liidrid saavad eemaldatud ning vaata, mis juhtub järgmisena 1 Ku. 19:1-3:
Ahab jutustab Iisebelile kõigest, mida Eelija oli teinud Baali prohvetitega. Selle peale saadab Iisebel Eelijale sõnumi, öeldes:“ Las jumalad teevad minuga ükskõik mida, kui ma homme ei talita Sinu eluga nii nagu Sina talitasid nendega (baali prohvetitega).“ Siis Eelija lõi kartma, tõusis ja põgenes oma elu pärast Beer-Sebasse, Juudale kuuluvale alale( see on üle 8 miili= 12,8 km ja see piirkond oli väljaspool Iisebeli mõjuala)ja jättis oma teenri sinna.
See on täpne visand sellest, mis juhtub, kui meie hakkame ülekohtule vastu. Ükskõik, millega Sa oled silmitsi või millega Sul tuleb tegeleda, ja ükskõik kui raske see olukord võib olla, Jumal on saatnud oma Püha Vaimu Tule, et Sind varustada kõigega, mida Sa vajad. Ja meil tuleb igal ajal silmas pidada seda tõsiasja, et tulevad vasturünnakud. Ja kui Iisebel prohvetit ähvardas, siis tarkus ütles: „ Tõuse ja mine.“
 
Veidi ettepoole vaadates, siis 1Ku. 18 peatükis mulle väga meeldib see koht, kus Eelija teadis oma vaimus, et horisondil on midagi tõusmas. Ta saatis oma sulase kuus korda vaatama, aga sulane ei näinud midagi. Aga seitsmendal korral ta nägi horisondil väikest pilve ( salmid 41-44).
See pilv on tulemas Teie suunas. See on uus Valitsemine Taevast, et täita Teid usu, julguse ja kõigega, mida Te vajate. Mõne jaoks see tähendab hiiglase pea maharaiumist, ja kui see kukub, siis Te teate, et see on tehtud.
Jumal on praegu paljud oma prohvetid ära peitnud koobastesse, aga ma usun, et Jumal otsib Pioneere(Eesminejaid), keda ei saa peatada! Kõikjal, kuhu nad lähevad, saab ülekohus  Püha Vaimu mõõga abil võidetud. Pilv on juba horisondil ja Valitsusaeg on tulemas, et alla neelata ja kaotada pimedus. Me saame nägema suurimat lõikust, mida maailm on eales näinud.
 
„ SELLEST PÄEVAST ALATES MA ÕNNISTAN SIND“
2014.aastanumbrist 20 tähendab Lunastust ja 14 tähendab Päästet/Vabanemist. Sellega seoses  
Taevane Isa ütleb: „Ma lunastan aja ja sellest päevast alates ma õnnistan Teid.“
Serrubaabel kui Pitsersõrmus:
(Haggai 2: 20-23)
Ja Jehoova sõna tuli Haggaile teist korda kuu kahekümne neljandal päeval, ta ütles. „Räägi Serrubaabeliga, Juuda maavalitsejaga, ja ütle: Mina panen värisema taeva ja maa! Ja ma paiskan ümber kuningriikide aujärjed, kaotan paganate kuningriikide võimu; ma paiskan ümber sõjavankrid ja nendel sõitjad, hobused ja ratsanikud langevad maha, mees teise mehe mõõga läbi! Sel päeval, ütleb Vägede Jehoova, ma võtan Sind, mu sulane Serubbaabel, Sealtieli poeg, ütleb Jehoova, ja teen Sind pitserisõrmuse sarnaseks, sest ma olen valinud Sind, ütleb Vägede Jehoova!“
„Ütle Minu Võimsatele Võitlejatele, et nad Valmistuksid Sõjaks, ja nõrgad öelgu: „Ma olen tugev!“ Teie kannate Minu Meelevalla Saua, nii et seiske kindlalt ja jälgige, kuidas maa vaenlased saavad alandatud! Te võtate tagasi oma maa, oma lapsed, oma varanduse ja Teile lisatakse rohke mõõdu ja suure rõõmuga!“, ütleb Jumal.