esmaspäev, 28. aprill 2014

BOB JONES: SAABUV TÕOTUS (THE COMING PROMISE)


In English:

 ( enne tema lahkumist viimane tema kodulehel avaldatud prohveteering )

Jaanuar 2014

 Nägemus Õunapuust

Ülistuse ajal nägi Bob õunapuud, mis oli täis õisi. Kui ta palvetas ja küsis Isandalt selle nägemuse tähendust, siis Jumal avaldas talle, et väga paljud inimesed on otsekui õienupud kinni. Nad on oodanud täitumist tõotustele, mis on neile antud paljude, paljude aastate eest. Aga nüüd ütleb Isand, et enne kui sellel kevadel hakkavad õunapuud õitsema, hakkavad need õienupud avanema.  Paljud nendest tõotustest on muistsed, mis hakkavad õitsema sellel kevadel, enne õunapuid ning nad hakkavad tooma esile Õigsuse vilju.

Rahutegijad Hakkavad Õitsema

 Prohvetliku vaimu viljades sümboliseerib õun rahu. Sellest lähtuvalt võib öelda, et see nägemus tähendab seda, et paljud Rahutegijad hakkavad õitsema ning astuvad sellel kevadel oma kustumise sisse ning hakkavad kandma vilju, mida Jumal on kutsunud neid kandma. Nii et ole valmis selleks, et Rahutegijad tulevad esile Jumala viljadega ning et nad esitlevad maailmale Rahu Poega.

Rahutegijad, kes tulevad esile sellel järgneval perioodil, on need, kes suudavad tuua rahu inimhinge ja Isa vahele.  Kui nad ilmutavad Jumala armastust inimhinge vastu, siis see toob igal tasemel uue stabiilsuse Kristuse Ihusse. Esmalt ja kõige olulisema muutusena,  nende Rahutegijate administreerimise ( juhtimise) tõttu avaneb inimhingedele võimalus siseneda paika, kus nad saavad täielikult kogema Jumala rahu.  Ja see rahu on üle igasuguse inimliku arusaamise. Nad sisenevad samuti Jumala Armastusse, mis hakkab looma vilju, mida Tema soovib just praegu esile tuua Kristuse Ihus. Sõna otseses mõttes tähendab see viljade esiletulemise algust, mis on hädavajalik lõikuse jaoks.

 Ja Jumala rahu (mis on täielikult Sinule kuuluv; hingeseisund, mis on täielikult veendunud päästes Kristuse kaudu ning ei karda enam midagi Jumala poolt ning suudab olla rahul sellega, mis tal on ning on kõige keskel rahus), mis ületab igasuguse arusaamise, mis kaitseb ja hoiab Sinu südant ja mõistust Kristuses Jeesuses ( Fi. 4: 7 Laiendatud tõlge, Amp.)

Jumal pakub meile rahu, mis on üle igasuguse arusaamise. Aga kahjuks on väga suur osa Kristuse Ihust näinud Isa valest vaatenurgast. Nad näevad Teda kui julma ülemust ja seetõttu arvavad nad, et Jumal kogu aeg  mõistab kohut. Nad ei näe teda kui Armastuse ja Õigluse Jumalat. 95% Kristuse Ihust arvavad, et Isa on Kohtumõistja, kes pidevalt neid karistab ja laiaks litsub. Nad arvavad, et Jumal toob nende ellu kõik need hädad ja traumaatilised situatsioonid, kuigi kõige selle taga on saatan.  Kus Jumal pole teretulnud, seal Jumal lihtsalt eemaldab oma käe. Nüüd aga hakkame me Teda nägema tõesti sellisena, Kes Ta Tegelikult On: ARMASTUS ja armastus üle kõige, mida meie üldse oskame oodata armastusena. Kui meil on rahu Isaga, siis õied hakkavad muutuma viljadeks. Ning need viljad hakkavadki tulema esile sellel aastal, siis veel enam järgmisel aastal ning ülirohkesti paljunedes ülejärgneval aastal.

.Jumala ARMASTUSE relvaladu

Jehoova avas oma relvakambri ja tõi välja oma sajatuse relvad! Sest Isandal, Vägede Jehooval on tööd kaldealaste maal!  (Jeremija 50:25)

 Jumal on Kristuse Ihu varustamas Tema jumaliku armastuse relvadega, mille vastu vaenlane on täiesti võimetu. Me näeme Jumala armeed tulemas kokku ühtsuses viisil, kus vaenlane peab lahkuma tervetest linnadest. See armee valmistub võtma terveid linnu ja lõpuks ka terveid maakondi (osariike).  Maailmas on paigad, kus Rahutegijad võtavad terveid rahvaid.

Sellel aastal tuleb Jumala armee kokku lugematute inglite hulkadega ning relvadega, mida vaenlane ei suuda tagasi lüüa. Inglid on praegu Ihu ette valmistamas lõikuseks ning tulemas on Väga Võimas Võit. Sellel aastal on märgiks isegi puude õitsemine, mida saatan ei suuda ära hoida.

Nägemus Jumala Relvalaost

 Selles nägemuses nägi Bob Jumala relvaladu, mis nüüd on avatud ning kust Isa jagab välja sõjapidamise relvi, mis pole varem olnud inimestele kättesaadavad. Selles nägemuses anti minu kätte relvi, mis hirmutasid mind sedavõrd, et ma kartsin neid puudutadagi. Terves maailmas pole sellele ligilähedastki, mida Jumal on toomas välja oma relvalaost. Esimesed asjad, millega Jumal hakkab tegelema, on kirjas Jeremija 51 peatükis. Tegelikult esimesed asjad, millega Jumal tegelema hakkab, on kogudused.

Jeremiah Jeremija 51:20-25 Sina olid mulle vasaraks, relvaks, sinuga ma purustasin rahvaid ja sinuga ma hävitasin kuningriike!

21  Sinuga ma purustasin hobuse ja ratsaniku, Sinuga ma purustasin vankri ja sõitja!

 22 Sinuga ma purustasin mehe ja naise, Sinuga ma purustasin vana ja noore, Sinuga ma purustasin noore  mehe ja neitsi!

 23 Sinuga ma purustasin karjase ja karja, Sinuga ma purustasin põllumehe ja härjapaari, Sinuga ma purustasin maavanemad ja asevalitsejad!

 24 Aga nüüd ma tasun Paabelile ja kõigile Kaldea elanikele, teie nähes kõik nende kurja, mis nad tegid Siionile, ütleb Jehoova!

25 Vaata, ma olen Su vastu, Sa hävitusemägi, ütleb Jehoova, kes hävitasid kogu maa! Ma sirutan oma käe Su vastu ja veeeretan Sind kaljudelt alla ning teen Sind põlenud mäeks! (Jeremija 51: 20-25)

 Rahutegijate Teenistus

See, mida Jumal on just praegu tegemas koguduses, on see, et Ta ühendab kõik need omavahel, kes iganes soovivad seda.  Sest need relvad, mis laiali jagatakse, nõuavad rohkem kui ühte inimest nende käsitlemiseks. Selleks on vaja terveid meeskondi ja tavaliselt koosnevad meeskonnad 12.inimesest. Need meeskonnad saavad olema ühendatud ühe eesmärgi nimel ja kui nad siis lähevad välja lahingusse, siis nad deklareerivad ja kuulutavad kooskõlas Jumala südamega. Ning need deklaratsioonid saavad rajatud vastavalt Jumala tahtele.

Iiob 22:28 Sa kuulutad ja deklareerid asju ning need saavad rajatud Sinu jaoks ning Valgus (Jumala Soosing) saab särama Sinu teedel (Laiendatud tõlge, Amp.)

See on see, mida ma näen: Õunapuude õitsemine saab olema meie Õitsemine Vaimus ning me Ülistame Isa Vaimus ja Tões. Tõe tundmine toob inimhingele rahu.  Tõe tundmine toob meie hinge vaimu alluvusse ning lubab inimese vaimul valitseda südametunnistuse üle ( soovid, tegevused ja mõtted). Ning siis hakkab Kristuse Ihu mõistma tegelikku Jumala jumalikku olemust; Armastust. Ta Armastab Sind!  Piibel räägib väga selgelt sellest, et Jumal armastab meid;  See on Tema loomus, sest Tema on ARMASTUS ( 1 Joh. 4:8) Rahutegijate kogu olemus saab olema kirjeldatud Tema Armastuse poolest ning Armastus saab olema see vili, mida nad esile toovad.   

Nii et tulge esile, Rahutegijad!

Rahutegijad toovad rahu inimeste ja Jumala vahele. Nad näitavad  Isa loomust, ARMASTUST!  Isa armastus  on kogu autoriteet, mida Tema pojad ja tütred kannavad. Ma ei tea täpselt, kui kiiresti saavad need viljad valmima, peale seda, kui need on õitsenud. Aga ma tean seda, et mai keskpaigaks on õitsemise aeg läbi ning viljade aeg on alanud. Ning järeldades sellest, mida ma nägemuses näen, see kõik saab olema Võimas.
 
tõlkinud Jana Naudi 28.04.2014

 

Laul 89 (The Passion Translation) 4.osa

 
4.osa
 
 
„Päästa mind, Jumal“
Kui kaua Sa varjad oma Armastust minu eest?
Kas Sa oled mind lõplikult maha jätnud?
Kui kaua põleb Sinu raev minu vastu?
Meenuta seda, Isand, et ma pole muud kui vaid tolm,
Täna siin, aga õige pea täielikult ära pühitud.
Kas see on kõik, milleks Sa oled meid loonud? Ei millekski muuks?
Kes meist saab elada igavesti?
Me kõik oleme surelikud, surmale alluvad; sest me kõik ühel päeval sureme.
Kes meist suudaks vältida surmaga kohtumist
Ning kõrvale hiilida meie endi matustest?
/Sela- Paus Tema Ligiolus /
Niisiis, Isand, Kus on kõik see Armastus ja Headus, mida Sa oled meile tõotanud?
Mis on juhtunud Sinu ja Taaveti vahel tehtud lepinguga?
Kas Sa oled unustanud, kuidas Sinu teenijaid on laimatud?
Mulle tundub praegu, nagu ma kannaks oma südames
Kogu seda valu ja piina, mida on kogenud need , kes on Sinu poolt unustatud.
Nad on meid järelejätmatult solvanud ja taga kiusanud,
neid, kes on Sinu poolt võitud.
Aga sellest hoolimata, olgu õnnistatud meie Isand, Jumal, ikka ja igavesti.
Aamen. Ustav on meie Kuningas!
 
 
tõlkinud Jana Naudi 28.04.2014

Laul 89 (The Passion Translation) 3.osa

 
3.osa
 
Miks meie Kuningas on lüüa saanud?
 
Miks Sa oled mind hüljanud, mind, kelle Sina võidsid?
Miks Sa viskasid mind ära?
Miks Sa kaotad oma enesevalitsuse minu suhtes?
Sa oled katki rebinud selle lepingu, mille Sa sõlmisid minu kui oma teenijaga.
Sa oled minult ära võtnud krooni ning visanud selle põrmu.
Sa oled maha kiskunud kõik minu kaitsevallid
Ja Sa oled muutnud kõik minu peidupaigad varemeiks.
Kõik möödujad saavad mind rünnata ja röövida ning minu naabrid samal ajal mõnitavad!
Selle asemel, et võidelda koos minuga, oled Sa asunud mu vaenlaste poolele,
Sa oled neile isegi andnud jõu mind alistada,
Ning seejärel  vaatad pealt, kuidas nad tähistavad oma võitu!
Sa ei aita mind enam lahingus. Sa oled mind hüljanud
Ja oled asunud nende mõõkade poolele, mis tahavad mind maha lüüa.
Sa panid minu kuningliku hiilguse kahanema,
Ja lubad tagandada minu valitsemise.
Sinu tõttu olen ma enneaegselt vananenud ning
Ma olen avalikult häbistatud!
/Sela- Paus Tema Ligiolus /
 
 
tõlkinud Jana Naudi 28.04.2014
 


laupäev, 26. aprill 2014

Laul 89 (The Passion Translation) 2.osa

2.osa
Jumal peab oma Tõotusi
Sa rääkisid oma prohvetitele nägemuses, öeldes:
„Ma olen leidnud oma rahva jaoks vägeva kangelase,
Ma olen valinud Taaveti kui oma armastava teenija ning olen teda ülendanud.
Ma olen teda kui kuningat võidnud Minu pühaduse õliga.
Mina olen tema Tugevus ning Ma olen talle andnud
Oma Armu , et teda alal hoida hoolimata sellest, mis iganes on tulemas.
Ükski tema vaenlastest ei saa tükikestki temast
Ning ükski õel ja kuri ei võida teda.
Ma lömastan tema vastased
Ja tegelen kõigiga, kes teda vihkavad!
Sest Ma Armastan  ja Väärtustan teda,
Minu Ustavus saab alati Kaitsma teda.
Ma panen oma Suure Soosingu tema peale,
Ja ma põhjustan selle, et tema vägi ja kuulsus kasvab.
Taaveti kuningariik ulatub Vahemerest Eufrati jõeni.
Ja ta tuleb Minu ette, öeldes:
„ Sa tõesti oled Minu Isa, Minu Ainus Jumal, ja Minu Tugev Päästja!“
Ma tõstan ta esile, annan talle, kui oma esmasündinud pojale, Soosingu.
Ma teen ta Minu sarnaseks, Kõigekõrgemaks Kuningas kogu maal!
Ma armastan teda igavesti ja Ma näitan talle alati oma headust.
Ma ei murra eales lepingut temaga.
Sest Ma olen määranud ja paika pannud, et tal saab alati olema pärija;
Dünastia, kes saavad vallandama maa peal Taeva päevi.
Aga kui tema lapseb pöörduvad ära Minust ja hülgavad Minu sõnad,
Keeldudes käimast Minu Tões, lahti öeldes ja rikkudes Minu Seadusi,
Siis Ma kindlasti karistan neid nende pattude eest
Oma karmi distsipliiniga seni kuni nad kahetsevad seda!
Aga ma mitte iial, mitte eales, ei tõsta oma Ustavust ära nende elude pealt.
Minu Headus jääb kehtima ja Ma mitte eales ei ütle nendest lahti.
Kuidas ma saaksin tühistada oma Armastuse Lepingut, mille ma sõlmisin Taavetiga?
Taaveti Pojad saavad jätkuvalt valitsema tema troonil,
Ja nende kuningriik kestab niikaua kuni päike jätkuvalt tõuseb taevasse.
See Leping on Purunematu Tõotus,
Mille Mina olen Rajanud Igaveseks!“
/Sela- Paus Tema Ligiolus /
 
 
 
tõlkinud Jana Naudi 26.04.2014

reede, 25. aprill 2014

Laul 89 (The Passion Translation) 1.osa


Kas Sa tõukad meid ära igaveseks?

/Selle laulu puhul on enamus kirjandusteadlasi arvamusel, et see laul koosneb neljast osast ning The Passion Translation tõlkija on otsustanud igale osale panna alapealkirja/

Esralase Eetani õpetuslaul

 1.osa

Jumala tõotus Taavetile

Seda igavest laulu ma laulan,

Jumala õrnast armastusest, millega Ta mind ülevoolavalt katab!

Nii noored kui vanad saavad ühtemoodi kuulda

Sinu Ustavusest, Kestvast Armastusest, mis eal ei kuku läbi!

Ja minu laulu refrääniks on sõnad: „Sinu arm kasvab läbi ajastute!

Sinu Ustavus on kindel, tõustes kõrgemale taevast.“

Ma kuulsin Isandat ütlemas: „ Minu leping on tehtud,

Ja Ma olen igavesti pühendunud oma Äravalitule, Taavetile,

Ma olen andnud vande, et seal saab olema Taaveti poegi igavesti,

Pojad, kes saavad olema Kuningad läbi iga põlvkonna.“

/Sela- Paus Tema Ligiolus /

Kas Sa kuuled seda? Taevas on täis kiitust Sinule, Oo Isand!

Kõik pühad kiidavad Sind Sinu imede eest!

Jumala pojad kiidavad Sind Sinu võimsate imetegude eest!

Me võime otsida läbi kogu taeva ning me ei leia eal kedagi Sinu sarnast!

Ka kõiki Sinu võimsamaid ingleid pole võimalik võrrelda Sinuga!

Sa oled Jumal, kes on suuresti kardetav,

Kui sa oled Eesistujaks Sinu pühade kohtus.

Sa oled ümbritsetud neist, kes värisevad,

Kes on hirmust ja kartusest haaratud,

Seistes hämmingus Sinu aukartuse ees!!

Sa oled nii hämmastav, Yahweh, Isand, Inglite Vägede Jumal!

Kust me võiksime leida kellegi nii Aulise kui Sina?

Sinu Ustavus Särab kõikjal ümber Sinu!

Sa valitsed ookeanide ja mere tõusuvete üle.

Kui nende tormised lained tõusevad, siis Sina räägid ning nad jäävad rahulikuks.

Sa purustasid Egiptuse kantsid ning kõik Su vaenlased

said lüüa, kui Sa esitlesid oma Auhiilguse Väge.

Kõik taevad ning kõik siin maa peal kuulub Sinule,

Sest Sina oled nii nähtava kui nähtamatu Looja.

Neli maailma nurka on pandud paika Sinu poolt.

Sa kujundasid majesteetlikud mäestikud,

Mis kõik hüüavad kiitust Sinu nimele!

Sinu Vägi on jahmatav ja Aukartust äratav! Niivõrd hämmastav ja

Uskumatult suur on Sinu esitletud Võimsus ja Tugevus!

Sinu Auhiilguse troon seisab kindlana

 Õigsuse ja Õigluse vundamendil.

Sinu eel käivad  teenijatena Arm ja Tõde.

Kõige õnnelikumad inimesed maa peal

On need, kes lauludega ülistavad Sind!

Nad marsivad kindlameelsetena hõisates rõõmust ning

Nad Säravad Kirkusest, mis Voogab Sinu palgest.

Me ei suuda teha muud kui hüpata rõõmust kogu päeva,

Sest me Tunneme, kes Sa oled ja me teame, mida Sa teed,

Ning Sa oled meid ülendanud kõrgele!

Sinu Auhiilguse Suursugusus on meie Jõud,

Ning Sinu Suurepärane Soosing muudab meid veel tugevamaks,

Tõstes meid veel kõrgemale!

Sina oled meie Kuningas, Sina oled Pühamast Püham,

Sinu Ligiolu, millega Sa oled meid ümber mässinud, on meie Kaitse!

 
tõlkinud Jana Naudi 25.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

laupäev, 19. aprill 2014

Laul 88 (The Passion Translation)

 

Päästa Mind Sellest Kurbusest

 

 
Puhtale ja Säravale,

Korahi poegade prohvetlik laul

/Seda laulu lauldi traditsiooniliselt algkoguduse kristlaste poolt Suurel Reedel.

Selles laulus on palju viiteid Jeesuse Kristuse ristilöömisele/
 

 

Yahweh on Jumal, kes pidevalt päästab mind.

Ma nutan Su ees öösel ja päeval.

Palun kummardu ja kuula mu nuuksumist,

Sest mu elu on raskustest täis pikitud,

Ja surm ootab kohe nurga taga!

Kõik näevad, kuidas elujõud minust hääbub.

Nad peavad mind lootusetuks juhtumiks,

Ja nad näevad mind kui surnud meest.

Nad kõik jätsid mind siia surema,

Abituna, Hukule Määratuna, ootama surma.

Nad on veendunud, et Sina oled mind hüljanud,

Nad on kindlad, et Sina oled mind lõplikult unustanud -

Hüljatuna, läbi torgatuna,

Mulle pole jäänud mitte midagi peale surma.

Nad peavad mind äravisatuks,

Nad on heitnud mind kõige sügavamasse pimedusse

Nagu põhjatusse auku.

Ma tunnen Sinu raevu ja see on nagu tohutu raskus minu üle,

Tõmmates mind sügavasse kurbuse merre.

/Sela- Paus Tema Ligiolus/

Miks Sa pöörasid kõik minu sõbrad minu vastu?

Sa tegid minust neetud mehe nende silmis.

Mitte keegi ei taha nüüd minuga koos olla.

Sa oled mind püüdnud lõksu, millest pole väljapääsu.

Iga päev ma kerjan Sinult abi.

Kas Sa ei näe mu pisaraid?

Minu silmad on nutmisest paistes.

Mu käed on sirutunud Sinu poole, oodates armu,

Aga Sind ei ole võimalik leida.

Ja õige pea on liiga hilja!

Kuidas need, kes on ära lõigatud Sinu hoolitsusest,

Saavad üldse teada, et Sa oled kohal?

Kuidas ma saan tõusta, et kiita Sind, kui ma olen lahkunud ja surnud?

/Sela- Paus Tema Ligiolus/

Kes saab surnuaias tänada Sind armastuse eest?

Kes saab hävingu paigas jutlustada Sinu ustavusest?

Kas surma pimedus deklareerib Sinu imedest?

Kuidas saab keegi, olles hauas, kus kõik on vajunud unustusse,

Tuletada meelde seda, kuidas Sina pead oma tõotusi?

Isand, Sa tead juba enne minu palvet, mida ma hakkan sosistama.

Iga päiksetõusu ajal Sa kuulad

Järjepidevalt minu hüüdeid kuni Sa vastad.

Jumal, miks sa kohtled mind sellisel viisil?

Miks sa oled ära visanud minu elu?

Kas Sa pöördud nüüd iga kord eemale,

Kui ma hüüan Su poole?

Ma pean terve oma elu elama vaesuses ja raskustes.

Ma olen nüüd väga alandatud, murtud, ja abitu Sinu terrori ees.

Ja ma ei suuda seda rohkem taluda.

Ma olen nii põhjatult vaevatud Sinu põletava viha käes.

Ma olen saanud Sinult hirmsaima osaliseks

Ja ma olen täiesti sõnatu Sinu ees.

Ma olen uppumas  kurvastuse lainetes,

Ma olen ära lõigatud igasugusest abist.

Kõik minu lähedased ja sõbrad hoiavad minust eemale,

Mind on jäetud täiesti üksi, kaaslaseks vaid pimedus!
 
 
 
 
tõlkinud Jana Naudi 19.04.2014
 


 


esmaspäev, 7. aprill 2014

PROHVETEERINGUD EESTI KOHTA KIM CLEMENTI KAUDU.


 
Seletuseks ette: Iga kord kui deemonlik tõuseb, siis kõige selle keskel tahab tõusta dünaamiline ( midagi, mida Jumal tahab selle olukorra keskel teha. Nt. kui Koljat tõusis, täpselt siis oli Taaveti esimene avalikuks tulemine suurema rahvahulga ees!!! ). Kui tekib mingit liiki kriis, siis  seda võib lahti seletada nii – potentsiaalne oht, aga varjatud võimalus. See tähendab, et kui Sa näed potentsiaalset ohtu, siis tea, et Jumalal on kusagil seal ära peidetud võimalus! Selles samas olukorras on peidetud võimalus! Meil tuleb fokuseerida dünaamilisele ( mida Jumal on tegemas) mitte deemonlikule ( mida saatan teeb). Meil tuleb fokuseerida sellele Valgusele, mida Jumal on andmas, prohvetlikule sissevaatele, et selle varal siis võidelda kui Vaimu mõõgaga. Kui tõuseb ohtlik olukord, siis Jumalal on selles olukorras „avanevad võimalused“, mida Ta tahab esile tuua! Meil on vaja nendest võimalustest kinni haarata. Ja prohvetliku sissevaate tõttu me tunneme need võimalused ära!“
 
20.MÄRTS 2014
Aga Jumal ütleb: „ Valgus saab paistma nende rahvaste keskelt, kus praegu on ebaselgus! Ukrainast saab paistma Valgus! Mina kaitsen seda rahvast ning Valgus saab paistma! Ja valgus saab paistma Eestist! Ja nende kohta öeldakse „Aga nad on probleemide tekitajad! ( troublemakers)!“ Ja Mina, Jumal, võtan selle tibatillukese,  lapse sarnase ( child-like), rahva, et tuua põlvedele Venemaa.“
 
29.MÄRTS 2014
Inglise keeles: „Estonia! Full of light- the little one that shall rattle the big one; the little nation that will bring the stone to the head of Goliath! I prophesy Life, Light, Victory, Salvation- Your Kingdom Come! Your Kingdom Come!“
Eesti! Täis Valgust- väike, kes paneb vappuma (värisema) suure! Väike rahvas, kes võtab kivi, et tabada sellega Koljatit pähe! Ma prohveteerin Elu, Valgus, Võit, Pääste- Jumala Kuningriik tulgu esile! Jumala Kuningriik tulgu esile!
 
5.APRILL 2014
Iisrael, India, Suurbritannia, Kanada. Skandinaavia maad.
Aga Eesti. Mida Sina teed? Seal on need, kes palvetavad ja deemonlikud väed on paanilises hirmus.
Aprillikuus avanevad asjad. Jumal paljastab asju ning  Jumal püüab nad ise kinni, ise tegeleb nendega, kes tahavad hävitada. Terrorism võtab kogu maailmas uue suuna ja uue vormi, aga seal on need, kes palvetavad nagu Taaniel, kes palvetavad ja paastuvad ning taevastes sfäärides toimuvad ägedad lahingud. 18.päeva toimuvad väga tormilised võitlused. Vaata 14.aprilli peale. Toimuvad väga suured muutused ja ümber paigutused. Aga sellel päeval tea seda, et „ Mina, Jumal, olen kogu universumi Valitseja!!!“ Ja üks püha (uskliku) palve liigutab Minu kätt ning see ongi juba toimunud!“ ütleb Isand.
 
tõlkinud Jana Naudi 07.04.2014

laupäev, 5. aprill 2014

Paul Keith Davis:Uus periood- Kogudus on sisenemas Aktiivsuse ja Vaimse Vastasseisu Ajastusse.


Meie sõbra Bob Jonesi ja teiste võimsate pühade lahkumisega on kaasnenud väga selge sõnum muutustest ning täielikust transformatsioonist, mida Püha Vaim on kuulutamas. Kui Bob läks Isanda juurde, siis minu jaoks muutus väga elavaks Filiplastele 3: 20-21:

„Sest meie ühiskond ( kodakondsus) on taevas,  kust me ka ootame Isandat Jeesust Kristust kui Õnnistegijat ( Päästjat ), kes muudab täielikult meie alanduse ihu oma Auhiilguses väge mööda, millega Ta võib ka kõik muud asjad teha oma alamaks.“
 
Läbi üleloomuliku armu saavad paljud kogema, kuidas nende alanduse seisundis olevad ihud saavad täielikult muudetud Tema Auhiilguses,  kui avaldub Tema vägi. Selline jumalik edasiandmine saab puudutama paljusid, usun ma, sellel perioodil ja see kogemus muudab neid igaveseks. Paulusel oli vaieldamatult selline kogemus Damaskuse teel (Vaata Apostlite teod 9). Jaakobi radikaalne muutumine toimus Jabboki jõe ääres (Vaata 1 Mo. 32).

 

See saab olema nagu tulega ristimine, mis tabab neid, kes on end eraldanud ja valmistanud, et olla võimsalt võitud sellel otsustaval hetkel Koguduse ajaloos. Jumalal on väga selge strateegiline joonis, mis hakkab välja joonistuma Tema täiusliku plaani ja eesmärkide kohaselt selle ajastu tarvis. See on kaart Rahuvürsti juurde, millel on selged teeviidad terve teekonna jooksul, mis osutavad toimuvale protsessile.

 
Pilguheit koos väga selge arusaamisega
 
Teerist, kuhu me praegu oleme jõudnud, teeb meid väga valvsaks, et vabastatud saaks vaimsed voorused ja Taevalik vägi nende astjate elus, kes on läinud läbi treeningu- ja puhastusprotsessi selleks, et kvalifitseeruda kandmaks Tema autoriteedi kõrgemat dimensiooni.
 
Ingel, kes rääkis Taanieliga, osutab sellisele reaalsusele ning ajastusele:  
 
Aga ta ütles: „Mine, Taaniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinnipanduks kuni lõpuajani! Paljusid puhastatakse , tehakse valgeks ja sulatatakse , aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda; aga mõistlikud mõistavad küll!“ (Taanieli 12: 9-10)
 
Me läheneme praegu selle vaimse trepi astumiskivi valmimisele, mis viib meid lõpptulemusena Taevase Autrooni ette. Paljud kesksed kujud, kes on Jumala plaani kohaselt aidanud kaasa selle väga olulise astme valmimisele, on praegu saamas kätte oma Taevast autasu ning on üle minemas igavikku. Jumal rääkis meile sellest niimoodi:
 
„Need mehed ja naised on kantud oma autasu kättesaamise paika, et teised võiksid teha järgmise sammu ning astuda edasi kõrgemale sellel väga hinnalisel vundamendil, mida need pühendunud juhid on rajanud. Nii nagu Eelija oli prohvet kõrbes, nõnda rajab Jumal praegu Eliisasid, kes saavad olema prohvetid massidele.“
 
Jumala pühad, kes on läinud ära koju, on jätnud meile rikkaliku pärandi ning koos sellega ka vastutuse kanda Jumala tõrvikut kõrgematele tasemetele. Jumala võitud ei saa olema enam peidetud kõrbesse. Nad saavad avalikuks korporatiivselt laiadele ringkondadele rahvahulkade keskel. Uus põlvkond radikaalseid prohvetlikke hääli on välja ilmumas. Nad on kohtunud Taevaga ja nad kannavad värsket väljendust Jumala südamest.
 
Prohvet Eelija palvetas ja nägi rusikasuurust pilve Iisraeli horisondil. Nii võime meiegi praegu näha uut pilve vaimsel horisondil, mis toob endaga kaasa Taevase „valitsusaja“. Prohvetlikud palved, mis on tehtud Isandale, et Ta vabastaks valitsusliku juhtkonna, toovad nüüd vastuseid väga erakondsetel ja esiletungivatel viisidel!
 
Muutumine Aktiivseks

 

Kogudus on sisenemas aktiivsuse ja vaimse vastasseisu ajastusse. „Lõpuajastu päevi“ saab iseloomustama väga suur konflikt. Võitlus „valguse“ ja „pimeduse“ vahel eskaleerub ( suureneb) pidevalt. Me oleme sisenemas aega, mil esitletakse laiendatud ilmutusi Jumala Kuningriigist ning jagatakse tarkust Taevaliku vaimse majanduse põhimõtetest. Piibel  annab meile väga selgelt ette teada, et see lahing saab olema vägivaldne ning vaimselt verine.

Taeva Kuningriik saab tõesti kogema vägivaldsust  ning Jumala armee peab võtma selle jõuga. Nii nagu on prohveteeritud: „ Taeva Kuningriik on jõuliselt edenenud ning jõulised inimesed haaravad sellest kinni.“

 
Meie vastane ei anna meile mõjuvõimu siin maa peal üle vabatahtlikult  ning ilma vastuseisuta. Me peaksime mõistma seda reaalsust ning leppima sellega ning vastu võtma seda kui meie ajastu põlvkonna kutsumist.  
 
Meie Lunastus on ostetud ja kätte võidetud kõige vägivaldsemal moel. Meie Isanda veri valati väga jõhkral ning silmale mitte atraktiivsel viisil. Aga hoolimata sellest oli see jumaliku armastuse kõige suurejoonelisem demonstratsioon, mida iial on väljendatud.

 
Aabeli süütu veri hüüdis algusest peale hüvituse järgi kui prohvetlik hääl. Jeesus on uue ja parema lepingu vahemees: Tema veri räägib parematest asjadest kui Aabeli veri ( Vaata Heebrealastele 12: 24 ).
 
Praeguse põlvkonna eesmärk on võidukate pühadena (usklikena) siseneda „Kristuse tunnustamise täiusesse“. Seal on kutse „maitsta Jumala häid sõnu ja  tulevase maailmaajastu väge“ (Vaata Heebrealastele 6:5). Me oleme näinud vaid mõningaid eraldatud eesminejaid, kes on meile tutvustanud seda suurejoonelisemat viisi. Aga uus päev on käes! See jumalik Elu on Jeesuse veres: ja meie otsing on suunatud kõigehõlmavale Tema vere väe mõistmisele.

 
Liikumine Küpsusesse

 

Võit on juba saavutatud: nüüd on meie kord seda tunnustada. See protsess on hädavajalik meie vaimseks arenguks ning küpsemiseks, et me saaks Temas valitseda ja omada mõjuvõimu preestrite ja kuningatena. Isanda jaoks on see väga lihtne juurida välja iga kuri mõju, mis seisab meie tee peal ees. Aga ometi on Tema igatsus saavutada seda meie kaudu läbi võidukate lahingute seeria, mis viib meid vaimse küpsuseni.

Need saavad olema „vere ja tule“päevad. Tulevastel päevadel saab olema valdavaks Suurem Jumala Vere lunastava väe tunnustamine ning tulised konfliktid hea ja kurja vahel. Midagi väga tähelepanuväärset on üle kantud selle põlvkonna vaimsesse DNA-sse, kes kvalifitseeruvad kui võitjad ( raskuste ületajad) – nad on väga aktiivsed, et olla armukadedad Jumala järgi.

 

Isand on Sõjamees ja need, kes Temaga on liitunud, jagavad samu sõjalisi tunnuseid. Tema teenijad on tuleleegid ja ingellikud jõud, mis teevad meiega koostööd, on nagu tuuled, mis õhutavad üles seda tuld. See võidmine saab adresseerima ja esitama väga suure väljakutse  praegusele valdavale „leigele“ Lääne Koguduse seisundile.

 
Ärkavad Sõjamehed

 

Suured sõjamehed on praegusel tunnil ärkamas. Püha Vaim on ette valmistamas inimeste hulka, kes paljastavad vaimsed väravad ning avavad igavesed uksed, et Auhiilguse Kuningas saaks sisse astuda. Ta ilmutab ennast kui Imeline Sõjamees, kes on lahingutes tugev ja võimas. (Laul 24:7-8)
Väga olulise suurusega meelevald antakse sellele kambale, et juhtida neid  vaimse mõjuvõimu paika, millest  Jumala rahvas  on kui pärandist olnud nii edukalt lahti lõigatud ja paljaks röövitud.
Vastavalt  Laul 74: 14 : Sina purustasid Leviatani pead, Sina annad selle toiduks kõrbes elavatele inimestele.“
 
Jumalal on kavas otsida välja oma kallid annid ning astjad, kellele need usaldada. Paljud juhid, kes praegusel hetkel on  kurjuse teenrid, saavad olema valguse ja õigsuse anumad. See on tõde nii loomulikul kui vaimsel areenil. Jumal on võimeline!

 
Puhastus Minevikust

 

Viimased kaks aastakümmet olen ma olnud väga huvitatud sellest, et mõista kaasaja ärkamisi ja positiivseid asju, mis on korda saadetud ning samuti huvitun ma sellest, et mõista ka läbikukkumisi ja vigu. Praeguse põlvkonna üks mandaate on tagasi saada ja taastada Kogudusele kaotatud pärand. Paljud eesminejad ja pioneerid on kätte saanud tunnistuse Jumalalt ning rajanud vaimset teed, mis on jätnud kustumatu jälje nende põlvkonnale ning nad mõistsid neid kõrgeid paiku Jumalas.

 
Hiljuti ma jagasin neid suuri asju, mida Isand oli mulle prohvetlikult näidanud, mida Tema saab tegema viimastel päevadel oma küpsete poegade ja oma kortsudeta Pruudi kaudu. Ja siis keegi küsis. „ Kuidas need asjad saavad sündida? Need tunduvad nii meeletud!“  Kui ma pärisin Isandalt aru selle kohta, siis vastus tuli väga intensiivselt ja vastuvaidlemist mittesallivalt, öeldes: Ütle neile: "Vägi on Veres. Ütle neile: Seal saab olema täielik Minu Vere vastu võtmine (  tunnustamine, omastamine) enne kui tuleb lõpp. "
 
Ilma Vere valamiseta ei ole pattude andeksandmist ega lõpuajastu lunastuse plaani ( Heebrealastele 9: 22 ) See volikiri viiakse nelja maailma nurka. Jumal on valmis alla laadima, oma valitsuse läbi, sõnumeid, mis õpetavad ja jutlustavad Kolgata Ristist täiesti uuel, läbinisti võimsal ja tähendusrikkal moel.
 
Kristuse Ihu on vaevalt puudutanud Risti suuri lunastavaid tõdesid; need tõed valmistavad Pruudi ette kohtumiseks oma Peigmehega. Entusiastlikud jutlused Kristuse valatud Verest saavad taaskord haarama Kogudust, nii nagu oli kunagi läbi suurte äratajate nagu John Wesley ja George Whitefield.

 
Äratajate Uus Laine

 

Ma olin just hiljuti New Londonis, Connecticutis ja jutlustasin samast kantslist, kus kunagi George Whitefield deklareeris Suurest Ärkamisest 1740.aastal. Seal oli võimalik tunda seda pärandi rikkust ja Jumala igatsust vabastada meie põlvkonna keskele  taaskord uus äratajate laine.

 
Samamoodi nagu siis, saavad pastorid ja õpetajad avastama kogetavat võidmist sõnumite peal, mis rõhutavad Isanda ohvrit ja kõrget lunastuse hinda. Isand on just praegu liginemas „ avatud“ lunastuse raamatuga Tema käes. Meid on kutsutud „seda sööma“ ja prohveteerima Kuningriigi suuri saladusi igale rahvale, keelele ja inimesele. (Ilmutuse 10: 8-10)
 
Nagu tuleb välja kõikides sõdadest, nii on vabadusel ja vaba olemisel hind. Ja see reaalsus saab tõelisuseks nendele, kes on nõus kokku arvestama  hinda ning  on nõus vabatahtlikut seda ka maksma. Me maksame hinna läbi selle, et me lubame Pühal Vaimul meid puhastada, et me võiks sügavalt tunda Kristust, Tema ülestõusmise väge ning Tema kannatamise osadust. Jeesuse Kristuse Veres on vägi.

 
tõlkinud Jana Naudi 05.04.2014