esmaspäev, 19. mai 2014

PAULUSE KIRI FILIPLASTELE 3.PEATÜKK (THE PASSION TRANSLATION)

1.Minu armastatud, ärge eales limiteerige oma rõõmu, ärge hoidke end tagasi, mis puudutab rõõmutsemist nendes imelistes kogemustes meie Isanda Jeesuse tundmises! Mul pole mitte midagi selle vastu, et ma kordan üle seda, mida ma juba olen Teile kirjutanud, sest ma tean, et see kaitseb Teid- 2.olge teadlikud nendest religioossetest silmakirjatsejatest, kes surmavalt ja hävituslikult õpetavad, et te peate end laskma ümber lõigata selleks, et olla Jumalale meelepärased. 3.Sest me oleme juba oma elus kogenud „südamete ümberlõikamist“ ja me teenime Jumalat Püha Vaimu väes ja vabaduses, mitte käskudes ja religioossetes kohustustes. Me oleme need, kes kiitlevad sellest, mida Jeesus Kristus on teinud, ja mitte sellest, mida meie suudame saavutada omaenese jõus.

4.See on tõsi, et ka mina kunagi toetusin kõigele sellele, kelleks ma olin saanud. Mul oli põhjust kiitlemiseks ja ma avaldasin inimestele muljet oma saavutustega- ja seda enam kui teised- 5.sest minu sugupuu oli laitmatu.Ma sündisin tõelise Heebrealasena Israeli kogu pärandusega, Juudi mehe pojana Benjamini suguharus. Mind lõigati ümber kaheksandal päeval pärast sündi, ma kasvasin üles Ortodokse Judaismi  keskel, elades eraldatuna ja pühendunud Variserina. 6.Ja mis puudutas Torah (Kirjutatud käskude) õigsust, siis mitte keegi ei olnud minust parem; Mulle polnud võrdset. Veelgi enam, tulise tõe kaitsjana, ma kiusasin taga Messiaanlikke usklikke kogu religioosse innukusega.

7.Aga ometi kõik need saavutused, mille  tõttu ma olin kunagi  tunnustatud  ja mille üle ma kunagi olin nii uhke, selle kõik olen ma nüüd hüljanud ja ma pean seda kõike tähtsusetuks, võrreldes selle imelise rahulolu ja naudinguga, mida ma kogen Jeesuse Kristuse Isandaks olemise ajal. 8.Et Tunda Teda Tõeliselt, tähendas minu jaoks seda, et ma lasin minna kõigel oma minevikul ning heitsin kõik, mille üle ma kunagi uhkustasin ning mille tõttu ma arvasin, et ma olen teistest parem, ma heitsin selle kõik ära kui kasutu prügikuhila. See kõik on minu jaoks täna nagu sõnnikuhunnik, selle tõttu, et ma tahan üle kõige olla rikastatud Jeesuse Kristuse Tundmise Reaalsuses ning emmata ja tunnustada Teda kui Isandat Kogu Tema Suuruses.

9.Ma ajan kirglikult taga seda, et olla Tema poolt otsekui alla neelatud ning et ma mitte mingil juhul ei klammerduks omaenese „õigsuse“ külge, mis baseerub kirjutatud Käsuseaduse pidamisel. Minu „õigsus“ baseerub vaid Temal usus Jeesusesse Kristusesse- päris Jumala Õigsusel. 10.Ja läbi Tema õigsuse (usu) ma kogen täielikult Üks Olemist Jeesusega ja kogen Tema plahvatuslikku ülestõusmisväge, mis on tegev minu sees. Ma olen üks Temaga Tema kannatustes ja ma olen üks Temaga Tema surmas. 11. Alles siis ma olen võimeline kogema  Täielikku Üks Olemist Temaga Tema Ülestõusmises surma reaalsusest.

12. Ma tunnistan, et ma pole veel saavutanud absoluutset täiust selles, mida ma taga ajan, aga Ma jooksem kirglikkusega Tema Ülikülluslikkusesse, et ma suudaks saavutada neid eesmärke, mida Jeesus Kristus on mind kutsunud saavutama ning mida Tema tahab näha mind avastamas. 13.Ma ei toetu omaenese tugevusele, et kõike seda kätte saada, aga  mul on üks liikumapanev fookus (tähelepanu keskpunkt): Ma unustan ära kõik selle, mis on minu minevikus ning ma olen selle asemel kinnitanud oma südame tuleviku külge. 14. Ma jooksen otse Jumaliku kutse suunas, et saavutada Taevalikku Eesmärki ning et kätte saada Jeesuse Võidmise läbi võidu auhinda. 15. Ja olgu kõigil, kes on täelikult täiskasvanud (küpsed), sama kirglikkus , ning kui keegi pole veel nendest igatsustest kaasa haaratud, siis küll Jumal  selle neile ilmutab. 16. Et me kõik edeneksime koos selles, et kätte saada see võidu auhind, järgides ühte rada ühesuguse kirglikkusega.

17.Minu armastatud sõbrad, imiteerige (tehke järgi) minu Jumalaga käimist ning järgige kõiki neid, kes käivad selle eluviisi (tee) järgi, mis meie teie jaoks oleme vorminud ja ette näidanud. 18. Sest on paljud, kes elavad teistsuguse standarti ( mõõdupuu) järgi. Nii nagu me oleme Teid hoiatanud mitmeid kordi (ma nutan praegu kui ma seda kirjutan), nad on Jumala Võitu Risti vaenlased 19. , hukatus ootab neid. Nende jumal on neid vallutanud ning teinud neid viljatuks. Nad kiitlevad oma häbiväärsest elustiilist ning nende mõistus on muldses.

20. Aga meie kirglikkus on suunatud Taevasele sfäärile (meie elupaigale) kui me klammerdume tugevalt oma Elu Andja, Isanda Jeesuse Kristuse külge. 21. Tema ihu täielik muutumine toimus Tema Ülestõusmises, et meiegi ihud kogeksid sama väge, muutes meid täielikult sarnaseks Tema Austatud ihuga. Ja oma Võrreldamatus Väes, Ta jätkuvalt alistab  Enesele kõike meie sees.

tõlkinud Jana Naudi 19.05.2014

 

Laul 93 (The Passion Translation)


Jumala Majesteetlikkus

Reedene laul, Kuningas Taaveti loodud laul,

Kui maa sai taastatud.

(Seda laulu laulsid Leviidid igal reedel)Vaata! Yahweh valitseb nüüd Kuningana!

Ta on end katnud Majesteetlikkuse ja Tugevusega,

Kandes neid kui oma suursugust rüüd!

Kuninglik vägi ümbritseb Teda

Kui Ta istub turvaliselt Oma Troonil.

Tema käes on kontroll kõige üle, kogu maailma üle,

Ja Ta teab, mida Ta on tegemas!

Isand, Sa oled valitsenud Kuningana

Aegade algusest saadik.

Igavik on Sinu Kodu.

Kaos on esitanud Sulle ühe korra väljakutse.

Märatsevad lained on tõstnud ennast uuesti ja uuesti,

Kõrgele ookeanide sügavuste kohale, tuues esile oma võimsa möirge!

Aga ometi kui kostub Sinu hääl

Muutuvad nad vaikseks Sinu võimu läbi.

Milline Majesteetlik Kuningas, kes valitseb kaose üle,

Kõrgeks Tõstetud Looja, kes on Täis Väge!

Mitte miski ei suuda muuta Sinu Kuninglikke määruseid,

Need püsivad Igavesti!

Pühadus on Ilu, mis täidab Sinu Koja,

Sina elad Igavesest ajast Igavesti!

 
tõlkinud Jana Naudi 19.05.2014
 


laupäev, 17. mai 2014

Bonnie Jones: Hoiatus: Ärge Jääge Paadist Maha!


 Ma nägin nägemuses väikest  purjepaati kuuvalguses sädeleval veel keset ööd: See oli valmis eemalduma kaldast. Sel ajal, kui teised läksid paati, hakkas üks naine jooksma eemale, tagasi oma lõpetamata asjade juurde. Inimesed hüüdsid talle järgi hoiatades: „Paat lahkub kohe nüüd!“ Aga naine jätkas oma teed, samal ajal kui paat eemaldus kaldast.

 Äkitselt naine pöördus ja hakkas palavikuliselt jooksma tagasi vee äärde, aga oli juba liiga hilja. Ta jäi paadist maha. Paadis olijatel puudusid aerud ja nad ei saanud pöörduda tagasi naise juurde. Ta vaatas lootusetult kaldal, kui teised kuuvalguses triivisid eemale.
Ja siis ma kuulsin Isandat ütlemas: „Valmis või mitte, siit ma tulen! Need, kes otsivad hoolikalt Isandat, saavad selle paadi peale, mis on juhitud Püha Vaimu tuule poolt!“
Sellel päeval Usk tõstab meid nii nagu Tõe Vaim ehk Püha Vaim juhib meid. Me ei saa enam järgida oma agendasid, tegutsemismustreid ja valemeid; Meil tuleb täielikult sõltuda sellest, kuidas Püha Vaim meid juhib.
Ma usun, et see naine esindab Kristlasi, kes tõesti armastavad Isandat, aga ometi jäävad nad lihameelseteks. Nad jätkavad oma loomulike meelte poolt juhitud olemist, selle asemel, et saada enesele vaimne meelelaad. Seetõttu nad igatsevad ikka veel toita oma liha, ja kui siis Isand esitab kutse, siis nende meelsus on alati kõigepealt kanda hoolt oma loomulike asjade eest, selle asemel, et teha Isa tahet.
Meie Südametest
Just praegu toimub meie südamete testimine ja tulemus sõltub täielikult  meie otsustest.  Jumal mitte kunagi ei vägivallatse meie vaba tahte kallal ja meil tuleb elada nende tagajärgedega, mida toovad kaasa meie otsused. Kas me järgime Teda või meie teekond kujuneb  vastavalt meie endi lihalikele igatsustele?
Kui Eelija leidis Eliisa, ja viskas tema üle oma mantli, siis Eliisa esimene reageering oli see, et pöörduda tagasi ja jätta hüvasti oma vanematega, ja alles siis järgida Eelijat (Vaata 1Ku. 19:20) Eliisa tegutses lihalikus sfääris, olles juhitud oma loomulike meelte poolt. Ja olled hea poeg, oli tema esimene reageering austada oma vanemaid ja öelda neile, et ta lahkub, et järgida Jumala sulast, kes teda hakkab treenima. Eliisal nagu sellel naiselgi nägemuses, oli vaja otsus vastu võtta. Eelija tegi Eliisale testi, täpselt nii, nagu meiegi oleme täna testitud.
Kas Sa järgid Mind või Sa lähed oma lihalike igatsuste järgi?
Siis Eelija läks sealt ära ning leidis Eliisa, Saafati poja, kes oli kündmas; ta ees käis kaksteistkümmend härjapaari ja ta ise oli kaheteistkümnendaga. Eelija lähenes talle ning viskas oma mantli tema üle. Eliisa jättis veised ning jooksis Eelija juurde ning ütles: „Lase mul hüvastijätuks suud anda oma vanematele ning siis ma järgin Sind!“ Ja Eelija (testides Eliisat) ütles talle:“ Mine, aga otsusta ära  selle kohta, mida mina Sinule tegin.“ Ja Eliisa läks tema juurest ära. Siis võttis Eliisa veisepaari ning tappis need; keetis liha ning andis rahvale, ja nad sõid. Siis ta tõusis ja järgis Eelijat ning teenis teda (1 Ku. 19:19-21 Laiendatud tõlge)
Eelija kuulis otse Jumalalt. Aga Jumal ei olnud ei tuules, maavärinas ega tules. Jumal oli vaikses, tasases hääles. Tänasel päeval on Jumal sirutamas oma kätt teist korda, et anda Taaveti võtmed oma õigete kätte, nende kätte, kes on järginud Isa Tões ja Vaimus. Nad on jätnud kõik teised asjad Jeesuse Kristuse Risti teenimise pärast
   Leegitsev Mõõk.
Me jõuame ajaloos paika, mille kohta on kirjutatud, et Jumal kirjutab üle kõik selle, mida inimesed on teinud omaenese tahte läbi. Jumal on läkitamas välja oma Tõelisi Prohveteid, kelle huulilt lähtuvad sõnad otsekui tulise mõõgana, kes põhjustavad  eraldumise.  See on Tema algatatud eraldamine, mis võidab vale, sest alati võidutseb Tõde vale üle. See esialgu ei tundu nii, aga vaata, kuidas Jumal alustab oma tasast tööd ja kuidas Ta toob oma juurdekasvu maailma rahvaste hulgas. Ta on tulemas nendel päevadel esile oma Väes ja me peame olema valmis tegutsema kiirelt. Pole olemas mitte ühtegi takistust meie elus, mida Jumal ei suudaks ületada ega eemaldada.
Juuda kiri  annab meile hoiatuse valeõpetajate kohta, kes hiilivad sisse märkamatult, et pöörata Jumala arm  lihahimuks ning seda kõike selleks, et  öelda lahti Isandast (Vaata Juuda kirjas salm 4) Need on unistajad, kes rüvetavad liha, hakkavad vastu autoriteedile ning räägivad halba absoluutselt kõigest, millest nad aru ei saa, sest nad ei mõista ega saa aru Sõna kuulutajatest. Nad pole kunagi rajanud oma elus isiklikku suhet Isandaga ja seetõttu nad tegutsevad alati lihas. Ja kuna neil puudub isiklik suhe Jumalaga ja puudub ka igatsus tunda sügavalt Tema tahet, siis nad rikuvad ennast paheliselt. Nad hülgavad Jumalikud põhimõtted ning taganevad usust ning seetõttu panevad paljusid komistama. ( Vaata 8-10 salmid)
 Häda neile! Sest nad on läinud Kaini teed ning nad  on langenud Bileami pettusesse tasu eest ning Korahi kombel lähevad hukka oma vastuhakus. (Juuda 11)
 
Meile on antud siin salmis kolm näidet ning ma usun, et see on arenevas ja progresseeruvas tähenduses. Inimene alustab vihkamisega oma südames, mis juhib teda kadedusse ja ahnusesse ning aja jooksul, kui ta küpseb kurjas loomuses, siis see jõuab välja mässumeelsuseni. Mässumeelsus on nõiduse patt ( Vaata 1 Saamueli 15:23) ja Jumal paneb sellistele vastu, kes tegelevad mässumeelsusega ja tõrkusega.
 
Kaini Tegutsemisviis:  Kaini südames oli vaenulikkus ja vimm. See oli sügavale juurdunud vihkamine oma venna suhtes, mis aja möödudes põhjustas selle, et Kain tappis Aabeli. Kaini vihkamine ja kadedus Aabeli suhtes oli suurem kui tema armastus Jumala vastu.  Ta pidi tegema väga konkreetse valiku. Tema valis rahuldada oma liha, selle asemel, et järgida Jumala südant ning valitseda lihalike himude üle. Kain ei olnud eales oma elus rajanud isiklikku suhet Taevase Isaga. (Ma usun isiklikult, et Aabel oli seda teinud). Seetõttu Jumal ka põlgas ära Kaini ohvrianni.
 Kui sa head teed, kas Sa pole siis mitte vastu võetud ning Sinu pilk on tõstetud üles? Aga kui Sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ning himustab Sind vallutada. Kuid Sina  pead  tema üle valitsema!   (1Moosese 4:7)
Bileami Pettus Tasu Pärast :  Bileam oli posija, kes segas tõde valeõpetusega. Tema pettus oli tema ahnus ning saamahimu, sest talle tasuti nii rikkalikult selle eest, et ta neaks Iisraeli rahvast. Jumala viha süttis tema vastu põlema, kui ta oli sõnakuulmatu ning siis ta seisis vastu ka Jumala inglile kolm korda. Siis Bileam parandas meelt ning andis edasi Isanda sõna ning keeldus needmast Israeli rahvast (Vaata 4 Moosese 22-23 peatükid)
 Korahi Mässumeelsus: Korah põlgas ära tõelised juhid ning seetõttu põhjustas paljude hukkumise. Ta oli üks kõige jõukamaid Leviidi juhtidest ning Moosese ja Aaroni sugulane. Ta oli kade ning tundis, et temast kui juhist vaadatakse mööda; ning seetõttu ta kogus kokku 250 juhti, kellega koos hakata vastu Moosesele ja Aaronile. See vihastas Jumalat ning Ta eraldas püha rüvedast. Ta tegi midagi täiesti uut (Vaata 4 Moosese 16:30-32) ja maa avanes ning neelas alla kõik selle kamba koos nende perekondadega- ning tuli neelas ülejäänud 250 meest (Vaata 4 Mooses 16).
 Aja Ristteed.
Kristuse Ihu on jõudnud ajas ristteele, otsustavasse hetke oma taevasel teekonnal Isandaga. Igaüks peab enda jaoks ära otsustama, mis teed ja kuhu suunas ta edasi läheb. Osad tahavad pöörduda tagasi, sest nad kardavad ees ootavat teadmatust, aga teised jätkavad usus.  Jumal kohtub nendega eelolevas väga lähedaselt ning nad liiguvad uude dimensiooni Temaga. Need, kes otsustavad jätkata usus,  peavad olema otsekui kosmose lendurid ning avastama läbisõitmata Vaimu jõgesid
Isand tuleb järgi Oma Pruudile, kes on ilma kortsu ja plekita. Pruut on kannatada saanud ning armiline paljude lahingute tõttu, milles ta on kahju kannatanud, aga ta saab olema austamisväärne kui ta ülistab Teda, Oma Peigmeest. Maailm on seadnud end enesehävituslikule teele ning päev-päevalt  ta liguneb omaenese kõntsas ja roppuses. Aga Tema Pruut saab eraldatud ning Auhiilgus saab olema tunnistuseks, et ta paistab välja kõige muu keskel.
Ära palun jää paadist maha. Astu välja usus ning järgi Jumalat kogu oma südamest. Lase Temal olla  Meister ja Juht, kes roolib Sind läbi veel avastamata vete Püha Vaimu tuules, Tõe Vaimus ning  ole tunnistuseks uutest dimensioonidest Temas. Lihtsalt julge Uskuda!
 Bonnie Jones
The Prophetic Ministry of Bob and Bonnie Jones

Website: bobjones.org
 tõlkinud Jana Naudi 17.05.2014

II osa. PAULUSE PALVED KRISTLASTE EEST (THE PASSION TRANSLATION)


 
Filiplastele 1: 9-11

Ma jätkuvalt palvetan Teie eest, et Teie Armastus kasvaks ning kasvaks üha enam kuni see hakkab üle voolama, tuues Teile rikkalikud ilmutused kõigi asjade kohta. Ja selle ilmutuse kaudu Te saate õppida Jumalat Tundma Täielikult seeläbi, kuidas Tema annab Teile edasi sügavaimad arusaamad Tema teedest.

See teeb Teid võimeliseks  valima kõige suursugusem tee kõiges- saades puhtaks ning olles ilma igasuguse solvumiseta Kristuse ilmnemiseni.

Ja Te saate olema täielikult täidetud õigsuse viljadega, mis on leitavad Jeesuses Kristuses, Jumala Võitus-  tuues Jumalale võimsa kiituse ja kogu Au!

Filiplastele 4: 21, 23

Palun palvetage, et Jumala pühad usklikud Jeesuses Kristuses kogeksid Jumala rahu.

Et igaüks Teist voolaks üle sellest Armust ja Soosingust, mis on Meie Isandas Jeesuses Kristuses!

Koloslastele 1: 9-14

Me oleme Teid alati hoidnud oma palvetes, et Te oleksite ülevoolavalt täidetud Jumala ilmutustega sellest, kui väga suurt heameelt Tema tunneb Teie elude pärast. Selle arusaamise läbi Te saate  Tema Tarkuse ja Vaimse mõistmise astjateks (mahutiteks).

Me palvetame, et Te käiksite Tõelise Õigsuse Teedel, meeldides Jumalale igas heas asjas, mida Te teete. Seeläbi Te muutute viljakandvateks oksteks, alistudes täielikult Tema Elule ning kasvades küpsusesse rikkalikes Jumala Täiuse Tundmise Kogemustes.

Ja me palvetame, et Te oleksite Jõustatud Tema Plahvatusliku Väega Tema Suurepärase Auhiilguse Sfäärist, Täites Teid oma Suure Lootuse ja Rõõmuga Pühas Vaimus!

Meie südamed tõusevad kõrgustesse selles tänutundes, kui me mõtleme, kuidas Jumal on teinud meid väärilisteks kätte saama kogu seda suurejoonelist Pärandust, mille Ta on vabalt meile andnud. See on see, mida iga usklik on kvalifitseeritud kogema Elades Valguses. Ta on meid täielikult päästnud ja vabastanud pimeduse valitsemise alt ja Tema Armastuse kaudu me oleme  üle toodud Tema Kuningriiki, kus me oleme üks Tema Armastatud Pojaga.

Sest Tema Pojas on kõik meie patud tühistatud ja meile on antud Täielik Lunastus selle muinasjutuliselt kõrge hinna läbi, mida Tema oli valmis meie eest maksma- Omaenese Vere läbi!

Koloslastele 2: 2-3

Minu palve Teie kõigi eest on, et Teie südamed oleksid mähitud Taevase Trööstiga ning kootud kokku Armastuse kangaks. Teie usu kindlameelsus annab Teile sissepääsu Jumala kogu rikkustesse, kui Te kogete Jumala ilmutuslikke teadmisi Tema suurest saladusest- Kristusest avanemas Teie sees.

Sest meie Vaimne Jõukus on Temas, nagu peidetud varandus, mis ootab leidmist ja avastamist- Taevane Tarkus ja lõputud Ilmutuslike Teadmiste Rikkused.

Koloslastele 4: 2-4, 12-13

Olge ustavad palvetamaks kui Eestpalvetajad, kes on täielikult valvel ja erksad ning andke pidevalt tänu Jumalale. Ja palvetage minu eest, et Jumal avaks võimaluste uksed meie jaoks, et kuulutada Kristuse saladuse ilmutust, sest sellepärast  ma olen ka vangis. Palvetage, et ma  suudaks täielikult avada ja avaldada seda saladust, sest see on minu suurim ja nauditavaim ülesanne.

...tõeline Kristuse teenija, kes alati näeb vaeva ja teeb eestpalvet Teie eest. Tema palved on täis taotlust Jumala poole, et Te kasvaks ja muutuks küpseteks, seistes täielike ja täiuslikena Jumala plaani ilus, mis on Teie elude jaoks.

1 Tim. 1:2

Ma palves kuulutan täna Sinu elu üle  Rikkalikku Armu, Halastust ja Täielikku Heaolu Jumalalt Isalt ja Võitult , Jeesuselt Kristuselt.

1 Tim. 2: 1-5

Ja mis kõige tähtsam, ma kirjutan Sulle, et Sind julgustada palvetama suure tänutundega Jumala poole. Palveta kõigi inimeste eest kõigi erinevate palvete (palveliikide läbi) ja taotluste läbi, kui Sa teed suure kirglikkusega eestpalveid. Ja palveta iga poliitilise liidri ja esindaja eest, et me saaksime elada rahulikku, segamatut elu, vabana tagakiusust, kui me ülistame puhaste südametega Aukartust äratavat ja Innustavat Jumalat. See on Meie Päästjale Jumalale väga meelepärane, kui me palvetame nende eest. Ta igatseb nii väga, et kõik inimesed tunnustaksid ja võtaksid vastu Tema Elu ning pöörduksid Tõe Täieliku Tundmise juurde.

 
 
tõlkinud Jana Naudi 17.05.2014


I osa.PAULUSE PALVED KRISTLASTE EEST (THE PASSION TRANSLATION)
Galaatlastele 1:3-5

Ma palvetan Teie pärast, et Teie eludes saaks täielikult vabastatud Jumala Väljateenimatu Headuse Õnnistused ja Jumala Shalom (rahu, tervis, jõukus ja täielik heaolu), mis tuleb Meie Isalt Jumalalt ja Isandalt Jeesuselt Kristuselt. Tema on Võitud Messias, kes andis omaeense hinge ohvrina meie pattude eest! Tema on võtnud meid välja kurja maailma süsteemist ja teinud meid vabaks oma pääste kaudu , täpselt nii, nagu Jumal seda oli igatsenud. Kogu Au kuulub üksnes Jumalale, läbi ajastute ajastu igavesti!  Aamen

Galaatlastele 6:18

Palvetan, et Teie südames (vaimus) voolaks jätkuvalt Isanda Jeesuse Kristuse, Jumala Võitu, Imeline Arm.

Efestlastele 1: 16-23

Ma pole eales lõpetanud eestpalvet Teie eest ning mu süda on täis tänu Jumalale Teie eest ja ma palvetan jätkuvalt, et Auhiilguse Isa, Meie Isanda Jeesuse Kristuse Jumal , avaks ja vallandaks Teie sees Kogu Tarkuse ja Ilmutuse Vaimu Rikkused, et Te läbi selle kasvaksite üheks Kristuse Täiusega. Ma palun, et Jumala Valgus valgustaks Teie Sisemise Olemuse (vaimu) silmad, Teid täielikult üle ujutades Valgusega, kuni Te jõuate Täielikule Jumala Auhiilguse Lootuse Ilmutuslikule Kogemisele. Ja et Teie sees kasvaks see kindel veendumus, et just selleks on Ta meid enda juurde kutsunud. Ja ma palvetan, et Te kogeksite Kogu seda Tema rikkalikku Jõukust, mis on antud Teile täiesti vabalt, sest Teie olete Tema Tõeline Pärandus!

Jah, minu palve on, et Te kogeksite igal hetkel Jumala Mõõtmatut Väge, mis on kogu mahus tehtud Teile kättesaadavaks läbi usu. Et Teie Elud oleks Elav Tunnistus  sellest Tohutust Väest, kui see toimib ja tegutseb Teie läbi!

Seesama Ülestõusmisvägi, mis täna on tegev meie sees, oli vabastatud Jumala poolt, kui Ta Jeesuse Kristuse surnuist üles äratas. See ülestõusmisvägi on ka meid tõstnud üles ning pannud meid istuma koos Temaga Tema Kõigekõrgemasse Autoriteedi paika Taevases sfääris! Nüüd on Ta kõrgemale tõstetud igast troonist ja valitsusest, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja üle iga väe sfääri, mis on olemas! Ta on Auliselt Troonitud kõrgele üle iga nime, mida eales on ülistatud ja mitte ainult sellel ajastul, vaid ka tulevastel aegadel!

Ja nüüd leiab kõik oma tõelise olemuse Temas, ja Ainult Tema Üksi on Ainus Juht ja Allikas kõige vajaliku jaoks koguduses. Jumal on asetanud kõik Jeesuse Kristuse valitsusliku meelevalla alla ja Jumal on andnud Temale Kõigekõrgema Auastme üle kõigi teiste! Ja nüüd meie, Tema Kogudus, oleme Tema Ihu siin maa peal ja Tema esiletulemise lõpuleviimine, mis täidab kõik asjad Tema Ligioluga, mis voolab läbi meie!

Efestlastele 3:14-21

Kui ma mõtlen kogu Jumala plaani võimsale tarkusele, siis ma põlvitan alandlikult Aukartuses Meie Isanda Jeesuse Kristuse, Meie Messia Isa ees, Täiusliku Isa ees ja palvetan, et Ta valaks Teie üle välja oma Auhiilguse tohutud ja mõõtmatud Rikkused ja Soosingu kuni Teie Sisemise Olemuse ujutab Täielikult üle Tema Üleloomulik Tugevus Tema Jumalikus Jõus ja Plahvatuslikus Väes.

Ja seeläbi, kuidas Teie usk pidevalt kasvab, saaks usu kaudu sügavuti Teie sees vallanduda pidevalt Kristuse Elu ning Tema Armastuse Hingamispaik (puhkuse paik) kujuneks Teie Elude Allikaks, millesse Te olete tugevalt juurdunud , nii et sellest saab Teie tugev vundament ning varustuse paik, kus Te aina kasvate ja kasvate Temas.

Ja seeläbi, kuidas Teie vaimne tugevus kasvab, kasvab ka Teie võimekus avastada kõike seda, mida iga Jumala püha saab kogeda- võrratut ja võimast Kristuse Armastust- selle kogu suurust ja seda kõikides dimensioonides. Et Te kasvaks sügavas intiimsuses Temaga ning kasvaksite Tema Armastuse Sügavas Tundmises mõistmaks selle kestvust ja ülivõimast vastupidavust!

Et Te tunneksite sügavuti Tema lõppematut Armastust, mida pole võimalik mõõta, mis on üle igasuguse akadeemilise arusaamise- mis on Jumala poolt ülikülluslikult ( ekstravagantselt) valatud Teie sisse ning mida Jumal valab jätkuvalt Teie üle, kuni Te voolate üle Jumala Täiusest!

Et Te mitte kunagi ei kahtleks Jumala Võimsas Väes, mis on pidevalt Tegev Teie sees ning mis saadab korda kõik vajaliku. Ta saadab korda enam kui teie suudate eales Tema käest küsida, Ta saadab korda enam kui Teie eales oskate endale ette kujutada ka oma kõige metsikumates unistustes ja kõige julgemates ettekujutustes! Ta suudab ja teebki nii palju enamat oma Imet Tegevas Väes, millega Ta pidevalt jõustab meid!

Ja kõige selle tõttu me anname Kogu Au ja Kiituse Jumalale, kelle poole tõstetakse ülistus igas koguduses läbi iga põlvkonna Jeesuses Kristuses- ning veel läbi kõige selle, mis saab veel ilmutatud ja esile tulema läbi kõigi ajastute igavesti! Aamen.

 


tõlkinud Jana Naudi 17.05.2014
 

esmaspäev, 12. mai 2014

Laul 92 (The Passion Translation)


Pühapäeva hommiku Kiituslaul

Poeetiline kiituslaul ülistamise päevaks

 


Sinu ette tulemine on nii nauditav,

Meie südamed voolavad üle ohjeldamatust kiitusest!

Kuidas me armastame Sulle laulda kiitust üha uuesti ja uuesti,

Võrreldamatule Jumalale, Kõigekõrgemale, kes on ülendatud kõige üle!

Absoluutselt iga päikesetõusu ajal me täname Sind

Sinu Headuse ja Armastuse eest!

Ja kui päike loojub ning läbi kogu öö,

 Me jätkame kuulutamist: „Sa oled Nii ustav!“

Kiituse meloodiad täitavad kogu õhu meie ümber

Kui iga muusikainstrument, olles ühenduses iga südamega,

voolab üle ülistusest.

Pole ime, et ma olen nii õnnelik ja ma ei suuda seda kõike hoida enda sees!

Isand, ma hüüan lustlikult kõige pärast, mida Sina oled teinud,

Kõige selle pärast, mida Sa oled teinud minu heaks!

Millised Võimsad imed ja Sinu  vägi toimimas, ma jõuaks vaid nimetama mõned!

Eesmärgi sügavused ja tähenduslikkuse kihid on läbi immutanud kõik selle, mida Sina teed.

Sinu imetegudest on võimalik leida sellised hämmastavaid saladusi,

Millest peaaegu enamus paneb mööda.

Neil, kel puudub eristusvõime, ei saa tegelikult tõeliselt aru

Nendest sügavatest ja aulistest saladustest, mis on peidetud Sinu teedele!

See on tõsi, et kurjad õitsevad, aga see on vaid korraks,

Sest nad  unustavad rumalalt oma saatuse surra,

Et nad ühel päeval on täielikult hävinenud igaveseks.

Aga Sina, Isand, oled kõrgele tõstetud igavesti

Kõigekõrgemas paigas Lõputu Auhiilguse keskel,

Samal ajal, kui Sinu vastased, kurjuse teenijad,

Nad kõik hävivad ning on igaveseks lahutatud Sinust!

Sinu Võidmine on teinud mind tugevaks ja võimsaks.

Sa oled mu elu täitnud väega, et võidutseda,

Valades pidevalt värsket õli minu üle!

Sa ütlesid, et need kes valetavad ja ootavad, et karata mu kallale,

Saavad kogema kaotust , ja nüüd ma olengi seda näinud!

Jah! Vaata, kuidas Sa oled pannud Kõik Oma Armastajad

Õitsema otsekui palmipuud!

Nad kõik kasvavad võidus, seistes tugevuses,

Sa oled nad istutanud oma Taevasesse sisehoovi,

Kus nad Sinu ees jõudsalt kasvavad.

Sest Sinu Ligiolus nad jätkuvalt voolavad üle ning on võitud.

Isegi oma vanas eas säilivad nad nooruslike ja värsketena,

Kandes mahlakaid vilju ning jäädes ustavaks.

Kuulake neid! Suure rahuldustundega nad kuulutavad jätkuvalt:

„Sa oled Nii Hea! Sa oled mu Imeilus Tugevus!

Sa pole eales teinud minuga ühtegi viga!“
 
tõlkinud Jana Naudi 12.05.2014

laupäev, 10. mai 2014

Laul 91 (The Passion Translation)

Selgituseks ette: Selle laulu alguses on Jumala kohta kasutatud sõna: El Shaddai.
Erinevad piibli tõlkijad on läbi aegade kasutanud erinevat lähenemist sõnajuurest tuletamisel.
Selle nimega nimetas end Jumal, kui Ta pöördus Aabrahami poole, kui Ta kutsus teda ning kui Jumal tõotas Aabramile anda ülikülluslikult järeltulijaid.
On kolm võimalust, kuidas seda sõna tõlkida: 1.Jumal Kõikvõimas, 2.Jumal, kes viibib Kõikjal ning kolmas võimalus on: Ülikülluslik Jumal ( „shad“ on heebrea keeles „rind“,  kui ema toidab last rinnaga, siis laps saab absoluutselt kogu eluks vajaliku toidu)

 


Kaitstud ja Turvaline

Ma teen oma kodu  Rohkem kui Küllaldase Jumala varju alla,

Peidetuna Kõigekõrgema Jumala Tugevusse,

Temas ma tunnen alati end kaitstuna ja turvaliselt!

Viis, kuidas ma Teda kirjeldan, on:

Ta on Mu Lootus hoidmaks mind, ja Kindlus varjamaks mind,

Ainus Jumal minu jaoks, ja minu Suur Kindlustunne.

Ta päästab Sind igast vaenlase peidetud lõksust,

Ja Ta kaitseb Sind iga valesüüdistuse ja surmava needuse eest.

Tema võimsad ja massiivsed käed on ümber Sinu, kaitstes Sind.

Sa võid joosta Tema Majesteetlikkuse Varju alla peitu.

Tema Ustavus on kui Kaitsekilp Sinu ümber , hoides Sind kurjast.

Sa ei pea kunagi muretsema deemonlike rünnakute pärast öisel ajal,

Ega kartma pimeduse vaimu, mis tuleb Sinu vastu.

Ära karda mitte midagi! Ei öösel ega päeval

Ei saa deemonlik jõud Sinu elu raskustega täita,

Ega kurjuse vägi rünnata Sind.

Sest Jumal hoiab Sind kaitstuna ja turvaliselt, nad ei saa panna kätt Sinu külge!

Isegi katastroofi ajal, kui tuhanded ja tuhanded saavad surma,

Sina püsid puutumatu ja kahjustamatuna!

Sa saad pealt vaatada, kuidas kurjad hävivad kohtumõistmise all,

Ja Sa püsid jätkuvalt kaitstuna ja turvaliselt!

Kui me elame Kõigekõrgema Varju all, meie Salajases Peidupaigas,

Siis me oleme alati kaitstud kurja eest!

Kuidas saab kurjus olla edukas meie vastu ning kuidas saab haigus meid nakatada?

Jumal saadab inglid välja konkreetsete ülesannetega

Sind hoida turvaliselt kõikjal, kuhu iganes Sa lähed,

Kaitstes Sind kõige kurja eest.

Kui Sa kõnnid ka lõksu, siis nemad on seal Sinu heaks

Ning nad hoiavad Sind komistamast!

Sa võid alati käia kahjustamatuna

Ka kõige raevukamate pimedusejõudude keskel,

Trampides igaühe neist oma jalgade alla!

Sest see on see, mida Isand mulle rääkis:

Kuna Sa oled Minu Suur Armastaja ning leidnud Minus oma rõõmu ja naudingu,

Siis Ma Olen Otsustanud Sind Kaitsta Võimsalt,

Ma asetan Sind kõrgele kohale,

Kaitstuna ja Turvaliselt Minu Palge Ette.

Ma vastan igale Sinu appihüüule iga kord, kui Sa palvetad,

Ja Sa leiad ja koged ja tunned Minu Ligiolu,

Isegi Sinu raskuste ja surve aegadel.

Mina olen Sinu Suursugune Kangelane ja Mina annan Sulle edukuse!

„Sa saad olema rahuldatud täisväärtusliku eluga,

Ja kõiges selles, mida Mina teen Sinu heaks!

Sest Sinu silmad näevad Minu Pääste Täiust ning Sa pidutsed,

Sügavalt Juues Minust!“
 
 
 
tõlkinud Jana Naudi 10.05.2014

esmaspäev, 5. mai 2014

Laul 90 (The Passion Translation)


 Igavene Jumal

Moosese, Jumala prohveti, palve


Isand, Sina oled meie Igavene Kodu iga põlvkonna jooksul,

Ainus Turvaline Peidupaik.

Sa eksisteerisid juba palju aega enne seda, kui Sa andsid sünni maale,

Ja enne seda, kui Sa sünnitasid esile kõik mäed.

Ilma alguse või ilma lõputa,

Igavesest ajast Igavesti,

Oled Sa olnud Üks ja Ainus Tõeline Jumal.

Kui Sina räägid välja sõnad:

„ Elu, tule Mu juurde tagasi!“

Siis inimene muutub põrmuks.

Tuhat aastat on Sinu jaoks nagu üks päev,

Nagu eilne, mis möödus nii kiiresti;

Nagu öine uni, mis nii kiiresti ununeb,

Igaüks meist saab ühel päeval surmaunne ära pühitud!

Me liugleme läbi aja hoovuste ja

Siis korraga väga kiiresti oleme kadunud nagu uni, mis kaob koidikul.

Nagu rohulibled, mis tärkavad ühel päeval

Ning on närtsinud ja kuivanud järgmisel, et saada ära lõigatuks!

Olles hirmunud Sinu viha ees,

Vangistatud needuse käes,

Me elame oma elu tundes Sinu raevu.

Sest meie vead ja puudused on Sulle kõik teada!

Kõik, mida meie püüame peita, leiad Sina üles

Ning kõik saab ilmsiks  ja paljastatud Sinu palge hiilguse ees.

Me oleme pagendatud, et elada Sinu viha varju all.

Meie päevad muutuvad peagi aastateks,

Kuni meie eluaeg jõuab lõpule,

Lõppetes vaid ohkega.

Sa oled meie elukaare piiranud  vaid seistmekümnele aastale,

Kuigi mõnedele annad Sa Armu elada siiski kauem.

Aga mida meil tuleb siis läbi elada? See kõik taandub vaid

Pisaratele ja vaevale, ning veidi rohkemaks kui hauakivi surnuaias!

Me kaome nii ruttu ja kibekiirelt.

Me lihtsalt hääbume ja kaome.

Isand, kes on see, kes tõeliselt mõistab Sinu viha tugevust?

Kes saab sellest tegelikult aru? Kes meist mõistab sellist raevu

Ja tõeliselt haarab kinni  ja saab aru Jumalakartusest?

Palun aita meil meeles pidada seda, et meie päevad on loetud ja piiratud;

Ja aita meil oma elu õigesti tõlgendada.

Saada oma tarkus meie südamesse,

Et me võiks vastu võtta ja tunnustada Sinu korrigeeringuid.

Pöördu meie juurde tagasi, Oo Jumal! Kui kaua veel võtab aega

Kuni Sina näitad meile oma Rikkalikku Halastust?

Las Sinu Armastuse Päikesetõus lõpetab meie pimeda öö.

Taaskord murra läbi meie pilvisest koidikust!

Ainult Sina suudad rahuldada meie südant, täites meid oma rõõmu lauludega.

Ja rõõmsameelsusega kuni meie päevade lõpuni. Tule ja taasta meid!

Me oleme olnud kahetsusvaluga täidetud,

Tule Nüüd ja Täida meid täielikult oma Rõõmsameelsusega!

Asenda meie raskuste aastad Naudingute aastakümnetega!

Lase meil näha taaskond Sinu imesid, ja las kasvav põlvkond

Näeb Sinu Aulisi Imetegusid, mille poolest Sa oled kuulus!

Oo Isand, meie Jumal, Las Sinu magus ja värske Ilu

Puhkab ja hingab meie kohal, ja anna meile Soosingut.

Tööta koos meiega, kõiges, mis me teeme, siis kõik need teod jäävad püsima!

Jah, kui Sina tuled ja tegutsed koos meiega, siis see kõik on seda väärt!
 
 
tõlkinud Jana Naudi 05.05.2014