laupäev, 17. mai 2014

I osa.PAULUSE PALVED KRISTLASTE EEST (THE PASSION TRANSLATION)
Galaatlastele 1:3-5

Ma palvetan Teie pärast, et Teie eludes saaks täielikult vabastatud Jumala Väljateenimatu Headuse Õnnistused ja Jumala Shalom (rahu, tervis, jõukus ja täielik heaolu), mis tuleb Meie Isalt Jumalalt ja Isandalt Jeesuselt Kristuselt. Tema on Võitud Messias, kes andis omaeense hinge ohvrina meie pattude eest! Tema on võtnud meid välja kurja maailma süsteemist ja teinud meid vabaks oma pääste kaudu , täpselt nii, nagu Jumal seda oli igatsenud. Kogu Au kuulub üksnes Jumalale, läbi ajastute ajastu igavesti!  Aamen

Galaatlastele 6:18

Palvetan, et Teie südames (vaimus) voolaks jätkuvalt Isanda Jeesuse Kristuse, Jumala Võitu, Imeline Arm.

Efestlastele 1: 16-23

Ma pole eales lõpetanud eestpalvet Teie eest ning mu süda on täis tänu Jumalale Teie eest ja ma palvetan jätkuvalt, et Auhiilguse Isa, Meie Isanda Jeesuse Kristuse Jumal , avaks ja vallandaks Teie sees Kogu Tarkuse ja Ilmutuse Vaimu Rikkused, et Te läbi selle kasvaksite üheks Kristuse Täiusega. Ma palun, et Jumala Valgus valgustaks Teie Sisemise Olemuse (vaimu) silmad, Teid täielikult üle ujutades Valgusega, kuni Te jõuate Täielikule Jumala Auhiilguse Lootuse Ilmutuslikule Kogemisele. Ja et Teie sees kasvaks see kindel veendumus, et just selleks on Ta meid enda juurde kutsunud. Ja ma palvetan, et Te kogeksite Kogu seda Tema rikkalikku Jõukust, mis on antud Teile täiesti vabalt, sest Teie olete Tema Tõeline Pärandus!

Jah, minu palve on, et Te kogeksite igal hetkel Jumala Mõõtmatut Väge, mis on kogu mahus tehtud Teile kättesaadavaks läbi usu. Et Teie Elud oleks Elav Tunnistus  sellest Tohutust Väest, kui see toimib ja tegutseb Teie läbi!

Seesama Ülestõusmisvägi, mis täna on tegev meie sees, oli vabastatud Jumala poolt, kui Ta Jeesuse Kristuse surnuist üles äratas. See ülestõusmisvägi on ka meid tõstnud üles ning pannud meid istuma koos Temaga Tema Kõigekõrgemasse Autoriteedi paika Taevases sfääris! Nüüd on Ta kõrgemale tõstetud igast troonist ja valitsusest, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja üle iga väe sfääri, mis on olemas! Ta on Auliselt Troonitud kõrgele üle iga nime, mida eales on ülistatud ja mitte ainult sellel ajastul, vaid ka tulevastel aegadel!

Ja nüüd leiab kõik oma tõelise olemuse Temas, ja Ainult Tema Üksi on Ainus Juht ja Allikas kõige vajaliku jaoks koguduses. Jumal on asetanud kõik Jeesuse Kristuse valitsusliku meelevalla alla ja Jumal on andnud Temale Kõigekõrgema Auastme üle kõigi teiste! Ja nüüd meie, Tema Kogudus, oleme Tema Ihu siin maa peal ja Tema esiletulemise lõpuleviimine, mis täidab kõik asjad Tema Ligioluga, mis voolab läbi meie!

Efestlastele 3:14-21

Kui ma mõtlen kogu Jumala plaani võimsale tarkusele, siis ma põlvitan alandlikult Aukartuses Meie Isanda Jeesuse Kristuse, Meie Messia Isa ees, Täiusliku Isa ees ja palvetan, et Ta valaks Teie üle välja oma Auhiilguse tohutud ja mõõtmatud Rikkused ja Soosingu kuni Teie Sisemise Olemuse ujutab Täielikult üle Tema Üleloomulik Tugevus Tema Jumalikus Jõus ja Plahvatuslikus Väes.

Ja seeläbi, kuidas Teie usk pidevalt kasvab, saaks usu kaudu sügavuti Teie sees vallanduda pidevalt Kristuse Elu ning Tema Armastuse Hingamispaik (puhkuse paik) kujuneks Teie Elude Allikaks, millesse Te olete tugevalt juurdunud , nii et sellest saab Teie tugev vundament ning varustuse paik, kus Te aina kasvate ja kasvate Temas.

Ja seeläbi, kuidas Teie vaimne tugevus kasvab, kasvab ka Teie võimekus avastada kõike seda, mida iga Jumala püha saab kogeda- võrratut ja võimast Kristuse Armastust- selle kogu suurust ja seda kõikides dimensioonides. Et Te kasvaks sügavas intiimsuses Temaga ning kasvaksite Tema Armastuse Sügavas Tundmises mõistmaks selle kestvust ja ülivõimast vastupidavust!

Et Te tunneksite sügavuti Tema lõppematut Armastust, mida pole võimalik mõõta, mis on üle igasuguse akadeemilise arusaamise- mis on Jumala poolt ülikülluslikult ( ekstravagantselt) valatud Teie sisse ning mida Jumal valab jätkuvalt Teie üle, kuni Te voolate üle Jumala Täiusest!

Et Te mitte kunagi ei kahtleks Jumala Võimsas Väes, mis on pidevalt Tegev Teie sees ning mis saadab korda kõik vajaliku. Ta saadab korda enam kui teie suudate eales Tema käest küsida, Ta saadab korda enam kui Teie eales oskate endale ette kujutada ka oma kõige metsikumates unistustes ja kõige julgemates ettekujutustes! Ta suudab ja teebki nii palju enamat oma Imet Tegevas Väes, millega Ta pidevalt jõustab meid!

Ja kõige selle tõttu me anname Kogu Au ja Kiituse Jumalale, kelle poole tõstetakse ülistus igas koguduses läbi iga põlvkonna Jeesuses Kristuses- ning veel läbi kõige selle, mis saab veel ilmutatud ja esile tulema läbi kõigi ajastute igavesti! Aamen.

 


tõlkinud Jana Naudi 17.05.2014
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar