laupäev, 17. mai 2014

II osa. PAULUSE PALVED KRISTLASTE EEST (THE PASSION TRANSLATION)


 
Filiplastele 1: 9-11

Ma jätkuvalt palvetan Teie eest, et Teie Armastus kasvaks ning kasvaks üha enam kuni see hakkab üle voolama, tuues Teile rikkalikud ilmutused kõigi asjade kohta. Ja selle ilmutuse kaudu Te saate õppida Jumalat Tundma Täielikult seeläbi, kuidas Tema annab Teile edasi sügavaimad arusaamad Tema teedest.

See teeb Teid võimeliseks  valima kõige suursugusem tee kõiges- saades puhtaks ning olles ilma igasuguse solvumiseta Kristuse ilmnemiseni.

Ja Te saate olema täielikult täidetud õigsuse viljadega, mis on leitavad Jeesuses Kristuses, Jumala Võitus-  tuues Jumalale võimsa kiituse ja kogu Au!

Filiplastele 4: 21, 23

Palun palvetage, et Jumala pühad usklikud Jeesuses Kristuses kogeksid Jumala rahu.

Et igaüks Teist voolaks üle sellest Armust ja Soosingust, mis on Meie Isandas Jeesuses Kristuses!

Koloslastele 1: 9-14

Me oleme Teid alati hoidnud oma palvetes, et Te oleksite ülevoolavalt täidetud Jumala ilmutustega sellest, kui väga suurt heameelt Tema tunneb Teie elude pärast. Selle arusaamise läbi Te saate  Tema Tarkuse ja Vaimse mõistmise astjateks (mahutiteks).

Me palvetame, et Te käiksite Tõelise Õigsuse Teedel, meeldides Jumalale igas heas asjas, mida Te teete. Seeläbi Te muutute viljakandvateks oksteks, alistudes täielikult Tema Elule ning kasvades küpsusesse rikkalikes Jumala Täiuse Tundmise Kogemustes.

Ja me palvetame, et Te oleksite Jõustatud Tema Plahvatusliku Väega Tema Suurepärase Auhiilguse Sfäärist, Täites Teid oma Suure Lootuse ja Rõõmuga Pühas Vaimus!

Meie südamed tõusevad kõrgustesse selles tänutundes, kui me mõtleme, kuidas Jumal on teinud meid väärilisteks kätte saama kogu seda suurejoonelist Pärandust, mille Ta on vabalt meile andnud. See on see, mida iga usklik on kvalifitseeritud kogema Elades Valguses. Ta on meid täielikult päästnud ja vabastanud pimeduse valitsemise alt ja Tema Armastuse kaudu me oleme  üle toodud Tema Kuningriiki, kus me oleme üks Tema Armastatud Pojaga.

Sest Tema Pojas on kõik meie patud tühistatud ja meile on antud Täielik Lunastus selle muinasjutuliselt kõrge hinna läbi, mida Tema oli valmis meie eest maksma- Omaenese Vere läbi!

Koloslastele 2: 2-3

Minu palve Teie kõigi eest on, et Teie südamed oleksid mähitud Taevase Trööstiga ning kootud kokku Armastuse kangaks. Teie usu kindlameelsus annab Teile sissepääsu Jumala kogu rikkustesse, kui Te kogete Jumala ilmutuslikke teadmisi Tema suurest saladusest- Kristusest avanemas Teie sees.

Sest meie Vaimne Jõukus on Temas, nagu peidetud varandus, mis ootab leidmist ja avastamist- Taevane Tarkus ja lõputud Ilmutuslike Teadmiste Rikkused.

Koloslastele 4: 2-4, 12-13

Olge ustavad palvetamaks kui Eestpalvetajad, kes on täielikult valvel ja erksad ning andke pidevalt tänu Jumalale. Ja palvetage minu eest, et Jumal avaks võimaluste uksed meie jaoks, et kuulutada Kristuse saladuse ilmutust, sest sellepärast  ma olen ka vangis. Palvetage, et ma  suudaks täielikult avada ja avaldada seda saladust, sest see on minu suurim ja nauditavaim ülesanne.

...tõeline Kristuse teenija, kes alati näeb vaeva ja teeb eestpalvet Teie eest. Tema palved on täis taotlust Jumala poole, et Te kasvaks ja muutuks küpseteks, seistes täielike ja täiuslikena Jumala plaani ilus, mis on Teie elude jaoks.

1 Tim. 1:2

Ma palves kuulutan täna Sinu elu üle  Rikkalikku Armu, Halastust ja Täielikku Heaolu Jumalalt Isalt ja Võitult , Jeesuselt Kristuselt.

1 Tim. 2: 1-5

Ja mis kõige tähtsam, ma kirjutan Sulle, et Sind julgustada palvetama suure tänutundega Jumala poole. Palveta kõigi inimeste eest kõigi erinevate palvete (palveliikide läbi) ja taotluste läbi, kui Sa teed suure kirglikkusega eestpalveid. Ja palveta iga poliitilise liidri ja esindaja eest, et me saaksime elada rahulikku, segamatut elu, vabana tagakiusust, kui me ülistame puhaste südametega Aukartust äratavat ja Innustavat Jumalat. See on Meie Päästjale Jumalale väga meelepärane, kui me palvetame nende eest. Ta igatseb nii väga, et kõik inimesed tunnustaksid ja võtaksid vastu Tema Elu ning pöörduksid Tõe Täieliku Tundmise juurde.

 
 
tõlkinud Jana Naudi 17.05.2014


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar