esmaspäev, 21. juuli 2014

Järjepideva Püha Vaimuga täitumise tulemused (viljad) meie elus.


 
Galaatlastele 5: 22-23 (erinevatest tõlgetest kokku):
Aga Püha Vaimu töö tulemus (vili) Teie sees on Agape (Jumalik) Armastus, Rõõm, Rõõmsameelsus, Rahu, Pikameelsus, Sallivus, Vaoshoitus, Kannatlikkus, Lahkus, Südameheadus, Heldus, Heatahtlikkus, Heasoovlikkus, Õrnus, Taktitundelisus, Truudus, Ustavus, Usaldusväärsus, Leebus, Mahedus, Vagurus, Malbus, Alandlikkus, Tagasihoidlikkus, Enesekontroll, Otsustusvõimelisus, Kindlameelsus, Enese Talitsemine, Enesevalitsus, Võime End Piirata. Selliste vastu ei ole käsk.

Efestlastele 5: 15-21
Siis vaadake hästi, kuidas Te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad! Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Isanda tahtmine. Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis Vaimu, rääkides isekeskis psalmide ja kiituseviiside ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt oma südames, kõige eest alatasa tänades Jumalat ja Isa meie Isanda Jeesuse Kristuse nimel. Ja olge allaheitlikud üksteisele Kristuse kartuses.

Airi Värnik (Vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudi juhataja) alkoholi tarbimise tagajärgedest:

Ka need inimesed, kes joovad alkoholi mõõdukalt, kuid regulaarselt, hakkavad ajapikku tundma närvilisust, tusameelt, väsimust, mõtlemisvõime tuhmumist, kontsentratsioonivõime nõrgenemist, kergesti ärritatavust, kuid seda ei seostata algava alkohoolse iseloomumuutusega. Aja möödudes võib regulaarne alkoholi manustamine esile kutsuda dramaatilisis muutusi iseloomus. Varem delikaatsed inimesed muutuvad järsumaks, küünilisemaks, isegi jõhkraks, nad erutuvad kergesti tühistel põhjustel, nende naljad on kohatud ja ütlused kohmetukstegevad.

Järjepideva Püha Vaimuga täitumise tagajärjed:
(eelnev tekst vastavalt Jumala Sõnale ümber pööratuna)

Need inimesed, kes saavad regulaarlselt täis Püha Vaimu, hakkavad aja jooksul tundma järjest sügavamat Jumala rahu, rõõmsameelsust, värskust ja erksust, mõtlemisvõime paranemist, keskendumisvõime tugevnemist, pikameelsuse ja kannatlikkuse kasvu. Pidev Püha Vaimuga täitumine põhjustab väga suuri ja imelisi muutusi iseloomus. Inimesed muutuvad leebemaks, heatahtlikkumaks, heldeks ja lahkeks, neid pole nii kerge enam endast välja viia, nende naljad on vaimukad ning ütlused ülesehitavad!

 

Koostanud Jana Naudi 21.07.2014

esmaspäev, 14. juuli 2014

Lana Vawser: Eesminejad, Pange ennast valmis, et astuda Suurematesse Sfääridesse!


 

Ma kogesin, et Jumal andis teada, et Ta on Kristuse Ihus üles tõstmas eesminejaid- neid, kes kannavad uut, magusat veini, mis on antud salajases paigas- kes astuvad suurematesse sfääridesse Kristuse Ihus ning on võimelised vabastama suuremal määral Jumala Kuningriiki siin maailma keskel.

 

See on alati meie kohustus olla kooskõlas Temaga ja sellega, mida Tema on tegemas, otsides Tema tundmist ning tehes Teda tuntuks. Aga just praegusel hetkel, selles ajajärgus, kus me oleme Kristuse Ihuna, ma kogen pakilist vajadust Vaimus joonduda Tema järgi ja elada õigsuses. Ma kogen hädavajadust olla Tema ees ning „ajada asju“ Temaga, kindlustades selle, et me oleme täielikult joondunud selle järgi, mida Tema ütleb meile teha, joondudes selle järgi, mida Tema on tegemas ning et meie oleme „valmisoleku“ positsioonis.

 

Eesminejatel on Aeg Tõusta Tulesädemed Silmis.

 
Ma nägin Kristuse Ihus üle maailma tõusmas eesminejaid, kelle silmis hõõgub tuli. Armastuse tuli nende Armsama vastu. Põlev tuli teadmisest, et Tema armastab neid. Põlev kirglikkuse tuli selle järgi, et Tema Kuningriik laieneks, ja põletav igatsusetuli näha asju Tema tarkuse ja eristusvõime läbi.

 
Need eesminejad, kes tõusevad, kannavad oma südames sõnumit, ja nad on ees käijad nii Kristuse Ihus kui ka maailmas. Need eesminejad teevad teiste jaoks tee  kohtadesse, kus pole veel käidud. Nad liiguvad uutesse sfääridesse Isandaga, ning juhivad Kristuse Ihu uutele aladele. Need eesminejad liiguvad uutele aladele „Rhema“ (ilmutuslike) sõnadega Isandalt nende südames ning varustusega nende kätes. Nad lihtsalt mitte ei lähe ees ja ei juhi Kristuse Ihu uude peatükki/ hooaega, vaid nad ka varustavad Kristuse Ihu vajaliku varustusega, et jõuda eesmärgile.

 
Jumal teeb uut ja nüüd on see juba esile tulemas; need eesminejad kannavad juba nüüd „uut“ oma vaimudes ja sudametes ning nad hakkavad sisse juhatama ärkamist ning Jumala suuremat liikumist nii Koguduses kui ka maailmas (vaata Jesaja 43:19).

 
Ma nägin neid eesminejaid peatumas ühe pärast, nii Koguduses kui ka maailmas, nende pärast, kes on kukkunud, murtud, kes on nõrgad ja viga saanud, ja nad teenivad neid ühekaupa. Ja kui need murtud võtavad vastu tervenemise ning elavad läbi kohtumise Isandaga- siis nad hakkavad omakorda tõusma oma kutsumises ning jooksma oma võidujooksu!

 
Need eesminejad, keda Jumal on üles tõstmas, on olnud ustavad sellega, mida Jumal on neile andnud teha, ja nüüd saavad nad vabastatud suurematele aladele, ja Kuningriigi laienemine saab rohkemal määral olema nähtav . Need eesminejad ei liigu üksi, nad on tükikesed Tema aulisest puzzlest. Olles ühendatud ja ühtsuses teistega,  moodustavad need tükikesed kos Jumala kunstiteose, mida Isand on maalimas ja ehitamas.

 

Eesminejad Muudavad Aktiivseks need, kes kahtlevad.

 
Ma nägin neid pioneere kutsumas ja varustamas Kristuse Ihu liikuma KÕIGESSE, mis Isandal on nende jaoks ning kelleks Ta on neid kutsunud  ning  mida määranud tegema. Ma nägin neid teenimas Kristuse Ihu, ja seetõttu Kristuse ihu ärkas ja aktiveerus uuel tasemel.

 
Ja ma nägin, et see aktiivsus tõusis eriti nende seas, kes olid kahtlevad, et liikuda edasi Isandas ja Tema teenistuses, sest nende eludes oli palju hirmu, julgusetust, vaeva, lootusetust, enesega rahulolu, pattu ja pimedaid olukordi.

 

Ma nägin just selliseid inimesi aktiivseks muutumas, kui eesminejad kuulutasid: „Vaata, milline on meie Jumal, ja vaata sellele Armastusele, mis Tal on Sinu vastu! Vaata sellele Armule, mis Tal on Sinu jaoks! Vaata Tema ohvrile, mis Ta on annud Sinu eest! Vaata, kuidas Tema suhtub Sinusse!“

Ja nad kuulutasid seda väga julge häälega, kuulutades Isanda tõde nende üle ning ahelad murdusid, depressioon ja rõhumine hakkasid kaduma. Hirm sai paljastatud. Ja piinad kadusid. Enesega rahulolu, patt, lootusetus, ahastus ja tumedad olukorrad muudeti Tema tõe läbi, mis sai välja räägitud ning Tema ILU ja ARMASTUS sai ilmutatud. Tema ARMASTUS neelas kõik alla.

 

Kristuse Ihu on Üles Äratatud.

 
Kristuse Ihu on üles äratatud. Isand on hüüdmas! Isand on kosimas, Isand on tõmbamas oma rahvast. Ta on rääkimas sellise armastusega, ja samas sellise tungivusega, et asjad joonduksid õigesti ning me saaksime üle võetud Isanda Jeesuse SÜGAVAST romantikast meiega ning et me saaks Tema Vaimu vetega üle ujutatud, sest kui Jumala rahvas vastab Tema kutsele, siis toimub suuremõõtmeline esiletõusmine.

 
Isand on tegemas teed seal, kus pole teed, nii turgudel, linnades, rahvaste keskel, terves maailmas, et Tema Kuningriik saaks rajatud, ja Tema tahab IGAÜHTE oma rahvast, et me kõik teeksime aktiivselt seda, milleks me oleme kutsutud. Tema tahab, et KOGU maailm näeks Tema Armastust ja saaks päästetud.  

 
Eesminejad on tõusmas ning sisenemas laienemise, rohkenemise paika, ja ülejäänud Jumala rahvas PEAB järgima seda eeskuju. See, mis Jumalal on KÕIGI jaoks Koguduses, on imeilus, väga auline ja nii imeline, et seda on lausa raske mõista.

 
Ära lase hirmul end tagasi hoida. Me elame sellisel hetkel ajaloos, millest hakatakse kirjutama. Kus Kristuse Ihu tõuseb sellisel suurejoonelisel moel, rahvas, kes saadab korda suuri asju koos  oma Jumalaga, näidates seda, kes Tema on, esitledes Tema Armastust ja seda hinda, mida Tema maksis maailma eest OMA SUURE ARMASTUSE TÕTTU. See peab saama avalikuks ning SEE SAABKI!

 

Kogudus, aegade kõige suurimad avanemised ja vabanemised on käeulatuses. Kas Te vastate Tema kutsele?

 

Eesminejad, tõuske! Nüüd on Teie Aeg!

 

Kristuse Ihu, kui Te pole veel joondunud, siis joonduge, sest Te olete kutsutud Särama, ja Nüüd on aeg selleks käes!

 

 

 
tõlkinud Jana Naudi 14.07.2014
 

 

 

reede, 11. juuli 2014

EESTI RAHVA VAIMSE ÄRKAMISE TEETÄHISTEST NING DEKLARATSIOONIDEST JA PROHVETEERINGUTEST, MILLE VARAL VÕIDELDA EESTI RAHVA TULEVIKU PÄRAST.


 

Esimene eestikeelne piiblitõlge nägi trükivalgust aastal 1686: lõunaeesti keelne Wastne Testament. 1715 ilmus põhjaeestikeelne Uus Testament. Terviklik Piibel ilmus 1739 põhjaeesti keelsena, mis otsustas põhjaeesti keele saamise meie kirjakeeleks. Tõlkimist korraldas Jüri kirikuõpetaja Anton Thor Helle. Trükkimist rahastas Herrnhuti vennastekoguduse rajaja N. L. von Zinzendorf.

Võrdluseks:  Venekeelne sinodaalne tõlge on tehtud 19. sajandil (Uus Testament 1822. aastal ja Vana Testament 1876. aastal). See on siis Rohkem kui sada aastat hiljem jõudis Piiblitõlge alles Suurele Venemaale.

Seda sajandit, kui Eesti sai endale eestikeelse Piibli, nimetatakse Valgustusajastuks.  Ameerika sai sellel sajandil endale „Iseseisvusdeklaratsiooni“. Prantslased said „inimese ja kodaniku õiguste deklaratsiooni“.

Samal aastal, s.t.1739.aastal, kui Eesti sai endale emakeelse Piibli, kuulutati Eestis välja ka esimest korda koolikohustus Liivimaa kirikuvalitsuse poolt. 7-12.aastased talulapsed pidid kõik koolis käima. Eesti talupojad õppisid väga kiiresti lugema ja peagi olime kirjaoskuse poolest Euroopa kõrgeimate näitajatega.

Sellel ajal algas ka üldine usuline ärkamine Eestimaal. Eesti rahvusest talupojad hakkasid ise rajama kogudusi ning ehitama palvemaju. Koguduste esiletulemine oli märkimisväärne. Vennastekogudused tõid endaga kaasa ka uutmoodi lauluvara ja huvi koorilaulu vastu. Väga suur osa teenistusest kuulus ühislaulmisele.

Kogudusest voolas huvi muusika vastu ka mujale ning tekkis palju omaalgatuslikke pilli-ja laulukoore ja lauluseltse.

Eestimaal kaotati pärisorjus lõplikult 1819.aastal. Sellel aastal sündis üks mees, kes on jätnud oma väga tugeva jälje Eesti ajalukku ning kelle elutöö mõjutab ka meie tänast päeva Eestis.

Johann Voldemar Jannsen sündis möldri perekonnas, mis oli veidi parema toimetulekuga pere kui tavaline talupojapere. Aga rahvuselt eestlasena sündida tähendas olla siiski talupoeg.

Johann Voldemar  Jannsen  oli noores eas aastaid köstri ametis. Köstri töökohustuste hulka kuulus ühislaulmise juhtimine, nii et tänapäevases keeles võib öelda, et ta oli ülistusjuht.  Tema kirjanduslik tegevus algaski vaimulike laulude tõlkimisega. Ta tõlkis 1003 laulu koos viisidega ning tema poolt tõlgitud lauludega on olemas kolm lauluraamatut.  Jannsen töötas  aastaid kihelkonnakoolis koolmeistrina ja hiljem vallakooli juhatajana.

Johann Voldemar Jannseniga seostatakse Eestis ka ajakirjanduse algust. 1857.aastal hakkas Jannsen välja andma „Perno Postimeest“. Jannsen oli siis Pärnu Ülejõe Vallakooli õpetaja ja Vändra köster.

1863. aastal kolis Jannsen Tartusse  ja hakkas välja andma „Eesti Postimeest“.

Johann Voldemar Jannsenist sai ka esimese laulupeo korraldaja. Ta andis selle puhul välja „Eesti rahva 50-aastase Jubelipiddo –Laulud“, sest oli möödunud 50.aastat pärisorjuse kaotamisest Eestis.

Johann Voldemar Jannsen kirjutas esimese laulupeo tarvis ka laulu „ Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“. Selle laulu viisi oli loonud saksa päritolu Soome helilooja Fredrik Pacius.

Esimene laulupidu toimus 18-20.juunil 1869.aastal Tartus ja sellel peol esines 878 inimest. 4 orkestrit ja 822 lauljat.

Eestimaal loetakse seda ajastut rahvuslikuks ärkamisajaks. Sel ajal nimetasid sakslased Jannseni oma kõige suurimaks vaenlaseks. Hiljem ja aja jooksul hakati aga seda meest väga austama.

1884.aastal õnnistati Otepää kirikus Eesti lipuks sini-must-valge trikoloor ja ühe rahvusliku lauluna kõlas ka „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“. 19.sajandi lõpul muutus see laul rahva hulgas väga populaarseks.

Kui 1918.aasta 23.veebruari õhtul kuulutati Pärnus „Endla“ teatri rõdult välja Eesti Vabariik, siis järgnes spontaanne „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ ühislaulmine rahva poolt.

Ametlikult kinnitas Eesti Vabariik Fredrik Paciuse ja Johann Voldemar Jannseni loodud laulu „ Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ Eesti riigihümniks 1920.aastal. 

See laul on ka täna Eesti hümn, nii et Johann Voldemar Jannseni pärand mõjutab Eesti kaasaega väga olulisel ja põhimõttelisel viisil ka tänasel päeval.

Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal alates 1940.aastast oli laul „ Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ keelatud ja selle avalik laulmine tähendas väga tõsiseid repressioone.

1991.aastal koos Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisega taastati ka Eesti riigihümn.

Prohvetlikest märkidest.

Johann Voldemar Jannsen korraldas esimese laulupeo väga prohvetlikult 50.aasta möödumise puhul pärisorjuse kaotamisest.  Kui paralleelselt vaadata, mis toimus sellel ajal Iisraeli rahva hulgas 1860-70.aastatel, siis Iisraeli rahva hulgas algas samuti rahvuslik ärkamine ning võttis kuju Siioni liikumine.

Eesti Vabariigi väljakuulutamine toimus 23.veebruari õhtul ning järgmisel päeval 24.veebruaril, see kinnitati vastavate dokumentide ja deklaratsioonide allkirjastamisega.

 Heebrea kalendris oli siis Adari kuu 12 päev ja aasta 5678. Kirjakoht, mida sel hetkel loeti Piiblist (Torah) oli 2 Mo. 34. 29-35

Lõigud sellest: „ Ja kui Mooses astus alla Siinai mäelt ja Moosesel oli alla tulles käes kaks tunnistuslauda, siis Mooses ise ei teadnudki, et TA PALGE NAHK HIILGAS KÕNELUSE TÕTTU JEHOOVAGA! Kui Aaron ja kõik Iisraeli lapsed nägid Moosest, vaata, siis HIILGAS TEMA PALGE NAHK ja nad kartsid temale ligineda!

Siis Iisraeli lapsed nägid Moosese palet ja et MOOSESE PALGE NAHK HIILGAS!

4-6.juulil 2014.aastal toimus 26.üldlaulupidu „ Aja puudutus. Puudutuse aeg“.

Inglise keeles: This year The Estonian Song Celebration was on July 4-6th and had name
“Touched by Time. The Time to Touch”

Nimiloo sõnad kirjutas luuletaja Kristiina Ehin ja viisi helilooja Tõnu Kõrvits.

„Puudutus“

Puuduta mind oma tulise palgega

Nii et on ilus ja valus.

Oma silmade sini-must-valgega

Puuduta veel, ma palun.

Kas tunned, kuis meile ikka on lahti

Kõige kõrgemad taeva teed

Kui tuleme kokku

Kui leiame mahti

Jätame vaevad ja laulame.

Rüüpa mu elust januse sõõmuga

Kõige kaunimad ajad.

Puudutan Sind oma rahu ja rõõmuga

Nõnda palju kui vajad.

Puuduta mind oma headuse väega,

Ainsaga, millel on väärtust.

Õnnista oma sileda käega

Minu karedat saatust.

Puuduta mind oma tulise palgega

Nii et on ilus ja valus.

Oma silmade sini-must-valgega

Puuduta veel ma palun.

Usun (Jana Naudi), et see laul on kirjutatud Jumala poolt inspireerituna, et Jumal sekkus laulu loomisprotsessi, et eesti rahvas saaks laulda oma kõige sügavamast kutsumisest- palgest palgesse Jumalaga kohtumisest. Et see laul on prohvetlik ettekuulutus sellest, milleks Jumal on lasknud sellel väikesel rahval jõuda tänasesse päeva koos selle rikkaliku vaimse pärandiga, mis Ta meile sajandite vältel on kaasa andnud.

Tänasel päeval on terve piiblitõlge natuke enam kui 500.keeles. Võrdluseks osaline tõlge on üle 2000.keeles. Eesti rahvas on saanud terviklikult Piiblit lugeda sajandeid ning põlvkondadest põlvkondadesse on toimunud vaimseid ärkamisi ning Jumal valmistab seda rahvast kõige suurema Ärkamislaine tarvis, mis on juba inimeste südametes vaikselt hõõgumas ning Jumal on väga hoolikalt investeerinud ja ehitanud vundamenti meie rahva dna-sse.

Üks prohvetlik märk oli ka 1988.aastal laulva revolutsiooni ajal, kui uuesti sündinud Tõnis Mägi kirjutas laulu „Koit“ –terve see laul on väga võimas vaimne deklaratsioon meie maa ja rahva üle.

On jälle aeg selg sirgu lüüa

Ja heita endalt orjarüü,

Et loomishoos kõik loodu koos

Võiks sündida uuesti.

 

On koit, kuninglik loit,

 valguse võit äratab maa.

Prii on taevapiir, esimene kiir

langemas me maale.

 

Hõik, murrame kõik,

Et vabana saaks hingata taas.

Näe, on murdund jää,

Ulatagem käed, ühendagem väed.

 

Nõul, ühisel nõul,

Ühisel jõul, me suudame kõik.

Ees on ainus tee, vabaduse tee,

Teist ei olla saagi.

 

Võim, valguse võim,

Priiuse hõim, läheme koos

Huulil rõõmuhüüd

Näe, on kaljust käe kätte saanud hiid.

 

Usk edasi viib, taevane kiir

 saatmas on meid

Nii on võiduni jäänud veel üks samm,

lühikene samm, samm.

 

Maa, isademaa, on püha see maa,

mis vabaks nüüd saab.

Laul, me võidulaul, kõlama see jääb,

 peagi vaba Eesti Sa näed!

Sel hetkel, kui Tõnis Mägi seda laulu kirjutas ning  laulma hakkas, ei olnud Eest Vabariik veel taastatud, aga rahvas seisis ühises usus, et see juhtub.

Sellel aastal toimunud laulupeol kõlas „Koit“ taaskord ning rahvas nõudis ka teistkordset laulmist, ma usun prohvetlikult, sest see deklaratsioon pole veel vaimselt oma lõppeesmärki saavutanud- vaimselt uuestisündinud rahvas Avatud taeva all.

Seekordsel laulupeo  kõlas nimiloona laul, mis tegelikult prohveteerib eesti rahvale kõige kõrgema kutsumise leidmisest: Jumalaga palgest palgesse kohtumisest.

Kas see kõik on juhuslik? Kindlasti mitte! Et meil oleks silmi, et näha ning kõrvad, et kuulda, mida Jumala Vaim on meile kuulutamas ja näitamas kõigi nende vaimsete märkide läbi.

Kim Clement prohveteeris  Eestile:

20.märtsil 2014.a:

Aga Jumal ütleb: „ Valgus saab paistma nende rahvaste keskelt, kus praegu on ebaselgus! Ukrainast saab paistma Valgus! Mina kaitsen seda rahvast ning Valgus saab paistma! Ja valgus saab paistma Eestist! Ja nende kohta öeldakse „Aga nad on probleemide tekitajad! ( troublemakers)!“ Ja Mina, Jumal, võtan selle tibatillukese,  lapse sarnase ( child-like), rahva, et tuua põlvedele Venemaa.“

29.märtsil 2014.a:

Eesti! Täis Valgust- väike, kes paneb vappuma (värisema) suure! Väike rahvas, kes võtab kivi, et tabada sellega Koljatit pähe! Ma prohveteerin Elu, Valgust, Võit, Päästet- Jumala Kuningriik tulgu esile! Jumala Kuningriik tulgu esile!

5.aprillil 2014.a:

Aga Eesti. Mida Sina teed? Seal on need, kes palvetavad ja deemonlikud väed on paanilises hirmus.

„Ma usun (Jana Naudi), et Eesti kristlastel on aeg näha neid võimsaid Jumala tõotusi, mis Ta meile on andnud oma sulaste ja prohvetite läbi. Ma mõtlen alates piibli tõlkimise faktist ( see on üks kõige tähtsamaid Jumala investeeringuid meie rahvale- eestikeelne Piibel), Jannseni kirjutatud Eesti hümniga, laulupeo traditsiooni kõige olulisema märgiga ajaloos ja eesti rahva tänapäevas ( eriti hümni kolmanda salmiga ) ,  Jumala Püha Vaimu inspireeringul Tõnis Mäele antud prohvetliku deklaratsioonist“Koit“ kuni Kim Clementi prohveteeringuteni välja. Ja vahepealsete aastate jooksul on Jumal saatnud Eestimaale väga palju oma sulaseid, kes ühel või teisel moel on kinnitanud kõike seda, mis Jumalal on plaanis selle väikese rahvaga.

Hingevaenlased, kuradil, on oma plaan selle maa ja rahvaga. Kui vaadata ümberringi tänasel päeval, siis pole seda üldse raske märgata. Aga kristlastena meid ei ole kutsutud rääkima hingevaenlase võimsusest ja  edukuse suurusest ega tema plaanide rõvedusest. See on olnud selge juba Eedeni aiast alates, mis on kuradi plaan. Tema olemus on hävitada, lõhkuda ja tappa. Kui vaenlane surub ja pingutab oma plaanide teostumise nimel, siis Kristlasi on kutsutud tõstma üles Vaimumõõk, see on Jumala Sõnad ja Tõotused meie maa ja rahva jaoks, Jumala Püha Vaimu väes ja võidmises, mis paneb taganema ja kokku kukkuma iga vaenlase plaani ja teo Jeesuse Kristuse nimel.

 Minu välja toodud faktid ning ajaloo sündmused ja eri aegadel vabastatud deklaraktsioonid ja prohveteeringud - Need kõik kokku on tõotused ja tunnustähed, mille varal meie saame võidelda head usuvõitlust oma maa ja rahva eest.  Seista eestpalves, et nendest vaimsete piiritähiste ning deklaratsioonide ja prohveteeringute alusel tuleks esile igavikuline Jumala Täiuslik Tahe Eesti rahva jaoks-  rahvas, kes on Jeesuse Kristuse vere lunastuse väes päästetud ja uuesti sündinud Jumala Kuningriiki Jeesuse Kristuse valitsuse alla. Rahvas, kes väga isiklikult ja lähedaselt tunneb Jumalat ning kes tuleb kokku, et ülistada Üht Tõelist Jumalat, Meie Isanda Jeesuse Kristuse Isa, Jeesuse Kristuse Armus ja Püha Vaimu väes!!!“

 Jana Naudi 11.07.2014.a

 

 

 

neljapäev, 10. juuli 2014

DOUG ADDISON- VALMISTU JUULIS LENDAMA.


 
 

Praegu on aeg, kus toimuvad vabanemised mineviku läbikukkumistest ja käitumismustritest. Valmista end laienemise jaoks ning vabanemiseks asjadest, mis on hoidnud Sind tagasi.  Positiivne ja uus „vaimne iseseisvus“ on kohal! Alates sellest kuust hakkavad kokku kukkuma ebapuhtad kujutluspildid, julgusetus, depressioon ja isegi enesetapu mõtted. Need kõik on olnud vaenlase rünnakud, et Sinu tähelepanu hajutada, et Sa ei paneks tähele seda, mida Jumal on sellel kuul hakanud vabastama Sinu jaoks.

 
Pane ennast valmis, et lennata juulis!

 
Kui julgusetus ja kahtlused hakkavad murduma, siis Sul avaneb võimalus laieneda uude hooaega selle kuu jooksul. Vaimne atmosfäär on muutumas ja uued loovad ressursid vabastatakse Taevast Sinu jaoks just nüüd. Aga Sinul tuleb sellest kõigest väga kõvasti kinni haarata!

 
Taevase Unistuse Tuul.

 
Ma vabastasin prohvetliku sõna paar kuud tagasi „Äkiliste Muutuste“ kohta. Paljud inimesed on reageerinud sellele sõnale ja nõustunud, et asjad  nende ümber  on väga kiiresti muutumas. Läbi juunikuu oli mul mitmeid prohvetlikke unenägusid, milles oli ka nägemus uuest vaimsest tuulest, mis tuli Taevast. Selle asemel, et asju ümber lükata, see tuul tõstis asjad ja inimesed uutele tasemetele. Inimesed olid võimelised lendama kõrgemalt kui kunagi varem. Aga enamus inimesi ei olnud sellest teadlikud.

See reaalsus on vabastatud just nüüd Sinu olukordadesse. Sul on õigus valida „tõusta kõrgemale“ igast olukorrast ja asjast. Ja kui Sa seda otsustad, siis on Sul võimalik saada kaasa haaratud uuest Taevasest tuulest.

 
Unenägu Sügavast Sinisest Ookeanist.

 
Mul oli hästi selge ja värviline unenägu, kus ma ujusin sügavas ookeanis ja jõudsin ühe unustatud linna juurde ookeani põhjas. Seal olid aarded ja ehitised nagu linnas, kus on endiselt elutegevus. Ja linna keskel oli uppunud vaal.

Selle unenäo prohvetlik tõlgitsus on see, et inimesed on olnud nagu Joona. Neil on võimas prohvetlik kutse, aga nad on jooksnud ära ning vaal on nad alla neelanud. Ja nüüd need hüljatud prohvetlikud kutsumised on toodud teiste inimeste juurde, kes neid täidavad. Need on sügavad Jumala kutsumised.

 
Taevase Tuule ja nende sügavate kutsumiste tõttu tuleb esile uus Püha Vaimu hingus, mis muudab Sinu suhte Jumalaga järjest sügavamaks.

 
Ro. 8: 39 „ Kas me oleme kõrgel taevas või sügaval ookeani põhjas, ükski loodu ei ole võimeline meid lahutama Jumala armastusest, mis on ilmutatud meie Isandas Jeesuses Kristuses.“

 
Sa saad Isandaga olema nii tugevalt ühendatud, et vaenlase plaanid ei saa Sulle enam mingit negatiivset mõju avaldada.

 
Vaimse Atmosfääri Nihe.

 
Mul on olnud mitmeid unenägusid selle kohta, et vaimses atmosfääris toimuvad nihked ja muutused. Nendes unenägudes ma märkasin, et asjad nihkusid, aga jällegi igaüks ei olnud nendest teadlik. Sa saad tõesti neid asju oodata sellel kuul ja ka edaspidi.

 
Minu unenägudes mitte igaüks polnud teadlik ega isegi püüdnud käia selles uues võidmises, mis oli just parasjagu vabastatud. Tegelikult paljud inimesed isegi kahtlesid ja vaidlesid, kas see ikka on Jumalalt. Aga paljud, kes võtsid vastu, olid inimesed, kes otsisid Jumalat väga meeleheitlikult ja aktiivselt.

 
Uuesti sünnitades Kaotatud Ilmutusi.

Jumal saab lisaks kõigele eelnevale avaldama Sulle ilmutusi, mida Sa võib-olla oled kaotanud. On prohvetlikud sõnad, mile täitumine pole veel esile tulnud. Need hakkavad ilmnema taaskord. See puudutab ka prohvetlikke sõnumeid, mis puudutavad kogudusi, linnu, ärisid ja valitsusi.

 
7.-14. Juuli

 
7.juulist kuni 14.juulini on väga tähelepanuväärne aeg. Oota seda, et toimuvad nihked ja muutused sellel ajal, kui Jumal toob uue, värske nägemise ja ilmutuse. Juuli on pöördepunkt terve selle aasta jaoks.

 
Jumal rääkis mulle, et see on sarnane sellele, mida Jeesus ütles Matteuse 7: 7-14…

 

 
Matteuse 7: 7-8 „Paluge, siis antakse Teile; otsige, siis Te leiate; koputage, siis avatakse Teile. Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse.“

 
 Hakake Paluma Rohkemat!

 Matteuse 7:9-11 „Kes teist, kui teie laps küsib leiba, annaks talle kivi? Või kui ta küsiks kala, siis annaks talle mao? Kui teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, siis kui palju enam Teie Isa Taevas annab häid ande nendele, kes küsivad!“

 Hakake Ootama Rohkemat!

 
Matteuse 7: 12 „ Sellepärast kõik, mida Te tahate, et inimesed teevad Teile, tehke ka neile, sest selles on kokku võetud kogu käsuõpetus ja prohvetid.“

 
Mattteuse 7: 13-14 „Minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Ja kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.“

 
7.-14. Juuli on aeg, et sisse pressida Jumalas. Paluge. Otsige. Koputage. Oodake, et Jumal vastab heade asjadega, ja vaadake, kuidas kõrgem kutsumine Teie elus avaneb. Ja see võib olla kitsa värava kujuga.

 
Valed Diagnoosid.

 
On olukorrad, kus tulevad esile valed diagnoosid. See ei tähenda, et kõik diagnoosid oleks valed, aga kui Sa oled saanud halva raporti oma tervise või situatsiooni kohta, siis nüüd on aeg võidelda täieliku tervenemise eest. Ma olen tihti rääkinud sellest, et tuleb saada strateegia tervenemise jaoks ja tihti võib see olla väga radikaalne.

 
Väga oluline on teha radikaalseid samme, et saada väga radikaalseid tulemusi.

Jeesus väga harva palvetas olukordade eest ühtemoodi. Ta pani käsi peale, andis korralduse, käskis inimestel lahkuda ruumist, paastus, sülitas ja tegi muda. Nii et selleks, et saada radikaalselt terveks, on vaja, et me saaksime radikaalse strateegia Jumala enda käest.

 
Grace (nimi inglise keeles, mis tähendab ka Armu) Sai Lapse.

 
Ma nägin unenäo, et mu sõber Grace sai lapse. Ma teadsin, et see unenägu oli konkreetselt tema kohta, aga ka paljude temasarnaste kohta. Vaimses sfääris tähendab beebi uusi asju, mis vabastatakse. Jumal on vabastamas uut armu taset, et ära nullida kõik halvad kogemused, mis on tulnud liigsest kontrollimisest, legalistlike religioossete vaimude tõttu.

 
Suletud Emakate Tervenemine.

 
Jumala käest saab olema prohvetlikuks tunnustäheks see ( et uued asjad on tulemas), et need, kes on tahtnud jääda rasedaks, rasestuvad. Need erilised lapsed saavad olema osa Jumala järgmisest liikumisest. Kui see on olnud Sinu situatsioon, siis Haara Kinni võidmisest, mis on nüüd kättesaadav, et see uus muutus tuleks esile.

 
Ümberpaigutuse Kinnitus.

 
Paljud inimesed saavad ümber paigutatud. Ehk see ei käi Sinu kohta, aga Jumal rääkis mulle, et Ta on andmas kinnitusi just nüüd, et juhtida inimesi vajalike asjade muutmisele ja liigutamisele.

 
Nii et valmistu lendama ning minema veel sügavamale veelgi lähedasemas osaduses Jumalaga. Praegu on võimalus haarata kinni Jumala loovatest ressursidest, sest vaimne kliima on just nüüd muutumas.

Nautige seda teekonda!
 
 
tõlkinud Jana Naudi 10.07.2014