kolmapäev, 27. august 2014

Pauluse II kiri Timoteosele 3.peatükk (The Passion Translation)


 

1.Aga Sul on vaja olla teadlik sellest, et viimastel päevadel langeb moraalitase ja kultuur ühiskonnas nii sügavale allakäigu teele, et Jumala rahval saab olema äärmiselt raske.

2.Inimesed on siis enesekesksed enesearmastajad ning raha suhtes täiesti kinnismõtete küüsis. Nad uhkustavad suurtest asjadest,  käies tähtsalt ringi omaenese  ülbe uhkusega ning mõnitades kõike, mis on õige. Nad isegi eiravad ja ignoreerivad (põlgavad) oma perekonda. Nad on tänamatud, armust keeldujad ja jumalakartmatud.

3. Nad on sõltuvuses vihkamisest ja pahatahtlikust laimamisest. Omaenese ihalduste orjadena on nad julmad ja metsikud ning nad vihkavad vaenulikult ja sõjakalt seda, mis on hea ja õige.

4. Jõhkralt ja brutaalse reetlikusega käituvad  ja tegutsevad nad ilma igasuguste piiranguteta, kitsarinnaliselt ja haaratuna eneseimetlusest. Nad leiavad oma rahulduse ja naudingud selle maailma lõbudest enam kui rahuldusest , mis tuleb Jumala armastamisest.

5. Nad võivad teeselda, et nad austavad Jumalat, aga tegelikkuses (reaalselt) nad ei saa osa ega koge oma elus mitte mingil määral Jumala väge. Hoia eemale igaühest, kes elab sellisel viisil!

6. Nad on sellised, kes kavalasti roomavad haavatavate naiste südametesse ja veedavad öö nendega, kes on omaenese himude ja ihalduste vangistuses ning on patust läbi imbunud.

7. Nad on pidevad õppijad, ja nad tahavad isegi õpetada, aga nad ei suuda tegelikult avastada tõe ilmutuslikku teadmist.

8. Ajaloost on meil  võimalik selle kohta leida näide, kui Egiptuse nõiad ja võlurid, Jannes ja Jambres, hakkasid oma ülbuses vastu Moosesele. Nii saab olema ka viimastel päevadel nendega, kes tõrjuvad ja seisavad vastu usule oma korrumpeerunud ja rikutud mõistusega ning ülbe südamega, Jumala tõele vastu hakates.

9. Aga selles kõiges nad ei saavuta edu, sest kõigile saab nähtavaks nende hullus, täpselt nii, nagu see oli Egiptuse nõidade Jannese ja Jambresega!

10. Aga Sina, Timoteos, oled väga lähedaselt järginud minu eeskuju ning tõde, mis ma Sulle oled edasi andnud. Sa oled kujundanud (voolinud) oma elu armastuse ja vastupidavusega, mida ma olen Sulle demonstreerinud (näidanud) oma teenistuse läbi, mitte kunagi alla andes. Seda usku, mida mina oman, omad Sinagi. See, mida mina olen igatsenud siin elus, seda sama igatsed ka Sina. See kannatlikkus, mis mul on teiste suhtes, seda demonstreerid nüüd ka Sina.

11. Ja sama tagakius ja raskused, mida mina olen talunud, oled talunud ka Sina. Jah, Sa tead kõigest sellest, mida ma olen pidanud taluma sel ajal, kui ma olin Antiohhias, Ikoonionis ja Lüstras. Sa oled teadlik kõigest tagakiusust, mida ma seal läbi elasin. Aga Isand vabastas mind absoluutselt kõigist neist katsumustest!

12. Kõik need, kes valivad (teevad otsuse) elada oma elu kirglikult ja ustavalt Jeesuse, Võitu, ülistajatena , kogevad samuti oma elus tagakiusu.

13. Aga kurjad inimesed ning nõiad ja võlurid  arenevad edasi kurjast järjest hullema kurjuse poole, pettuses ja eksitades, kui nad juhivad inimesi järjest rohkem eemale tõest.

14. Aga Sinul tuleb edukalt areneda tugevuses, mis peitub tões, mis on mähitud Su südame ümber, olles kindel ja veendunud Jumalas, sest Tema on Ainus, kes Sind tõeliselt on õpetanud kõigis neis asjus.

15. Pea meeles seda, mis Sulle on lapseeast alates õpetatud Pühadest käsikirjadest, mis saavad Sulle edasi anda tarkust, et kogeda igavest elu läbi usu Jeesusesse, Võitusse (Kristusesse)!

16. Kõik Pühakiri on  Jumala Hinguse, Püha Vaimu, läbi kirjutatud. See teeb Sind tugevaks ja varustab Sind kõigi oma juhistega (instruktsioonidega), korralduste ja korrigeerimistega, andes Sulle jõudu võtta õige suund  ning see juhib Sind ka sügavamale Jumalakartuse teel.

17. Siis Sa saad Jumala sulaseks, kes on täiesti küps ja täielikult ette valmistatud, et täita igat ülesannet, mis Jumal Sulle annab.
 
tõlkinud Jana Naudi 27.08.2014

teisipäev, 26. august 2014

Pauluse II kiri Timoteosele 2.peatükk (The Passion Translation)


 


1. Timoteos, mu armas poeg, ela oma elu nii, et see on pidevalt tugevdatud Jumala vabalt voolava  armu kaudu, mis on Sinu tõeline tugevus, mis on leitav Jeesuse võidmises ja Sinu eluühenduses Temaga!

2. Ja kõik, mis Sa oled minult õppinud, ja mis on saanud kinnitust minu ausameelse elustiili kaudu, see anna edasi ustavatele juhtidele, kes on pädevad (kompetentsed) õpetama kogudustele sama ilmutust.

3. Võida igat liiki kurjus ära võiduka Jeesuse,  Võitu, sõdurina.

4. Sest iga sõdur, kes on kutsutud tegevteenistusse, peab lahutama ennast selle maailma kõrvalejuhtivatest asjaoludest, et ta võiks täielikult rahuldada seda, kes on teda valinud.

5. Sportlane, kes ei järgi reegleid, ei saa eales auhinda (medalit), nii et jää ustavaks Jumalale!

6. Põllumees, kes näeb vaeva, et kasvatada viljasaaki, peaks olema esimene, kes saab toidetud oma lõikusest.

7. Võta hoolikalt arvesse kõike seda, mida ma Sulle olen õpetanud, ja Meie Isand inspireerigu Sind tarkuse ja ilmutusega kõiges, mida Sa ütled ja teed.

8. Aga tee Jeesusest, Võitust, oma elu ja teenistuse põhifookus (tähelepanu keskpunkt). Sest Tema tuli maa peale kui Taaveti järeltulija ja Ta tõusis surnuist üles, vastavalt sellele evangeeliumi ilmutusele, mis Jumal mulle on andnud. 

9. See on ka põhjus, miks ma olen taga kiusatud ja vangistatud pahategijate poolt, taludes ja kannatades neid ahelaid – aga eales ei ole võimalik  Jumala Sõna aheldada!

10. Ma talun kõiki neid raskusi väljavalitute kasuks Kristuses, nii et nemadki võiksid avastada selle ülekaalukalt võiduka elu, mis on Jeesuses Kristuses, ja et nad võiksid kogeda Jumala Au, mis püsib igavesti!

11. Sa võid usaldada neid sõnu: Kui me olime ühinenud Temaga Tema surmas, siis me oleme ühinenud Temaga ka Tema elus!

12. Kui me oleme ühinenud Temaga Tema kannatustes, siis me ka valitseme koos Temaga Tema triumfis! Aga kui me keerame Temale selja, siis Temagi keerab meile selja!

13. Aga isegi, kui meie oleme reetlikud ja truudusetud, siis Tema on endiselt täis usku, sest Tema ei kaldu eales kõrvale oma Ustavusest meie suhtes!

14. Ole pühendunud õpetama usklikele kõiki neid asju, kui Sa oled koos nendega Isanda Ligiolus. Juhenda ja instrueeri neid , et nad  ei oleks mitte kunagi tõmmatud tähtsusetutesse vaidlustesse ja sõnasõdadesse ning et nad ei lammutaks üksteist kasutute sõnadega, mis ainult kahjustavad teisi.

15. Ole alati innukas, et esitleda Jumala ees end  täiusliku ja küpse sulasena (vaimulikuna, teenijana), igasuguse häbita, kes ilma vabandamiseta jutlustab ja kuulutab (korrektselt) Jumala Sõna tõde.

16. Ja väldi tühja jutuvada (latramist) ja kerglasi sõnu, sest need  ainult suurendavad aukartusetust nende eludes, kes on pöördunud kerglasel moel.

17. Sest Hümenaiose ja Fileetose sõnad on nagu gangreen (kärbumist esiletoov haigus), nad on juba saanud oma mürki levitada paljude sekka.

18. Nad on tõe jaoks kaduma läinud ja nad kuulutavad ristist ekslikult (vigaselt), kui nad õpetavad, et  surnute ülestõusmist ei saa eales olema (et see on juba ära toimunud). Nad on süüdi selles, et nad on õõnestanud mitmete usklike usku.

19. Aga kindel Jumala vundament ülestõusmisest on kirjutatud sisse nendesse paari juhtlausesse: „Isand Jumal tunneb ära need, kes on tõeliselt Tema omad!“ ja „ Igaüks, kes ülistab Isanda Jeesuse nime, peab hülgama pahelisuse ja kurjuse!“

20. Palees Sa leiad palju eri liiki anumaid ja nõusid  erineva kasutamise tarvis. Mõned neist on imeilusalt vormitud kullast ja hõbedast, aga mõned on tehtud puust ja savist; mõned anumad on kasutusel bankettidel ja erilistel üritustel, ning mõned nõud on kasutusel igapäevaselt.

21. Aga Sina, Timoteos, ei tohi näha oma elu ja teenistust sellisel viisil. Sinu elu ja teenistus ei tohi olla häbiväärsed ja skandaalsed, sest Sul tuleb olla puhas astja (anum)  ning Sa pead olema pühendunud oma Isanda ja Ülema auväärsetele eesmärkidele, olles valmis igaks heaks teoks ja tööks, mida Tema annab Sulle teha.

22. Jookse nii kiiresti kui Sa suudad eemale kõigist nooruse ambitsioonidest ja himudest; ning aja taga kõike seda, mis on puhas.  Kõik see, mis ehitab üles Sinu usku ja kõige sügavamat armastust, peaks olema Sinu püha taotlus ja püüdlus. Ja ela rahus kõigi nendega, kes puhta südamega ülistavad meie Isandat Jeesust.

23. Hoia ennast eemale kõigist rumalatest ebaküpsete inimeste vaidlustest, sest sellised sõnasõjad ja vaidlemised ainult toodavad (genereerivad) rohkelt konflikte.

24. Sest tõeline Isanda Jeesuse sulane (teenija) ei ole vaidlushimuline, vaid ta on leebe ja õrn kõigi suhtes ning ta on oskuslik aidates teisi nägemaks tõde. Tõeline Jumala teenija on suure kannatlikkusega ebaküpsete suhtes.

25. Tasadusega oled Sa võimeline tähelepanelikult ja hoolikalt  valgustama neid, kes üritavad Sinuga vaielda, et nad suudaks näha Jumala armulist ja lahket meeleparanduse kingitust, et nad saaks tõele alistuda.

26. See põhjustab selle, et nad kainenevad ja jõuavad täielikule arusaamisele ning põgenevad sel viisil saatana püünisest, kes on neid lõksu püüdnud, et nad teostaks  hingevaenlase eesmärke.
 
tõlkinud Jana Naudi 26.08.2014

esmaspäev, 25. august 2014

Brian Simmons „ Kui Sina annad oma aega Jumalale, siis Tema annab Sulle tugevust!“


 

Ma kuulen Jumalat sosistamas:

„Mina annan Sulle tugevust, kui Sina annad Mulle aega. Need hetked, mis Sa veedad Minuga rääkides ja Mind kuulates, on täis igavikku. Minu Ligiolus pole nõrkust, kahtlusi ja  kaksipidi meelsust. See on koht,  kus Ma annan tugevust Sinu sisemisele olemusele, see toimub Minu Ligiolus. Paljud asjad on Sind mõjutanud, nii Sinu elus kui ka Sinu mõtetes, aga kui Sa tuled Minu Auhiilgusesse, siis Mina annan Sulle külluslikult kõike seda, mida Sa vajad kõige enam, Minu Armastust ja Minu Tugevust. Sa oled nii kergesti häiritav ja segadusse aetav, seetõttu on Sul väga vaja tulla ustavalt Minu juurde ja veeta koos Minuga aega.“

„See rahu, mida Mina Sulle annan, ei ole võrreldav rahuga, mis on siin maa peal. See ületab Sinu sureliku elu piire ning see voolab Sinuni Minu rahu ja vaikuse jõest, mis lähtub otse Minu armutroonilt.  Rahu, mis on kui jõgi, ujutab üle Sinu hinge ning uhub ära lootusetuse ja valu sõnad. Tule Minu rahu jõkke ja hõlju Minu tõotuste peal ning Sa ei pettu mitte kunagi. Kuula Mind ja Minu rahust saab Sinu padi, millel Sa saad välja puhata oma mure-ja rahutuse mõtetest.“

„Minu Armastuses Sa suudad teha kõiki asju, sest Mina tugevdan Sind oma Armastusega. Inimesed nõuavad Sinult Sinu aega ja mõtteid, Mina ootan Sind, et Sa tuleks, et Ma saaks Sind tõmmata enda ligi, kui Sa oled valinud ning eelistanud Mind oma sõprade ja perekonna ees. Tule Minu juurde kui Minu kõige kallim ja Ma annan Sulle armu Sinu kõige kallimate tarvis siin maa peal, et Sa saaksid neile näidata Minu Armastust.“

„Kui Sina annad Mulle oma aega, siis Mina annan Sulle oma tugevust. Kas Sa oled nõrk? Siis tule Minu ette ja veeda aega Minuga, kuni Sa oled üle ujutatud tugevusest ( tugevuses vannitatud J ) . Ükski inimene ei suuda Sind tugevdada, sest nende relvad on väetid ja abitud. Usalda Minu tugevust, mitte teiste inimeste „kaasa jaatamist“. Jälgi seda, kuidas Mina teen tööd Sinu südames, kui Sa  „raiskad“ aega Minu Ligiolus. Ma valan Sind välja siia maa peale kui oma kingitust, varandust, täis Minu armastust.“

Laul 27: 4, 8 (The Passion Translation)

„ On üks asi, mida ma ihaldan ja igatsen oma Jumalalt,

üks asi, mida ma otsin enam kui kõike muud:

Ma tahan omada privileegi elada koos Temaga,

Veeta igat hetke Tema kojas,

Märgata Tema palge õrna ja magusat armastusväärsust,

Olla täis sügavat imetlust ja aukartust,

Nautides Tema Auhiilgust ja Armu.

Ma tahan elada oma elu nii lähedaselt Temaga,

Et Ta tunneb igast minu palvest sügavat rahuldust ja rõõmu.

Isand, kui Sa ütlesid minule:

„Otsi Minu palet,

Siis minu sisemine olemus vastas:

„Ma otsin Sinu palet kogu oma südamest!“
 
tõlkinud Jana Naudi 25.08.2014

 

Pauluse II kiri Timoteosele 1. Peatükk (The Passion Translation)


 
Kallis Timoteos,

1. Ma kirjutan Sulle kui Sinu apostellik isa, kes on määratud Jumala poolt, Tema rõõmuks ja rahulduseks, kuulutama  imelist elutõotust, mis on leitav Jeesuses, Võitud (Kristuses)  Messiases.

2. Minu armastatud poeg,  ma palvetan, et Jumalalt , Meie Isalt ja Isandalt Jeesuselt Kristuselt voolaks Su ellu järjest suuremal määral Jumala armu, armastust ja täielikku heaolu.

3. Sa tead seda, et ma olen kutsutud teenima  puhta südametunnistusega oma esivanemate Jumalat .

4. Öösel ja päeval ma palvetan Sinu eest, tänades Jumalat Sinu elu eest! Ma tean, et Sa oled nutnud minu pärast, oma vaimse isa pärast, ja Sinu pisarad on mulle kallid. Ma ei jõua ära oodata, millal ma saan Sind uuesti näha! Mind täidab rõõm

5. kui ma mõtlen Sinu tugevale usule , mis on Sulle edasi antud  Sinu perekonnaliini mööda. See sai alguse Sinu vanaemast, Loisest, kes andis selle edasi Sinu  kallile emale, Eunikele. Ja on täiesti selge, et Sa järgid nende jumalakartlikku eeskuju.

6. Ma kirjutan Sulle selleks, et julgustada Sind õhutama lõkkele ja uuesti süütama  vaimsete andide tuld, mis Jumal on pannud Sinu sisse. See võidmine sai käivitatud (aktiveeritud) siis, kui ma panin oma käed Sinu peale.  Hoia oma sisemist vaimsete andide väge elavana ja tugevana!

7. Sest Jumal ei anna Sulle mitte kunagi arguse ja hirmu vaimu, vaid Ta on andnud Sulle Võimsa Väe, Armastuse ja Ilmutusliku Valguse Vaimu!

8. Nii et ära häbene meie Isanda tunnistust, ning ära tunne piinlikust minu vangistuse pärast, vaid võida iga kuri ära ilmutusega Jumala väest!

9. Tema on andnud meile ülestõusmise elu  ja Ta on meid tõmmanud enese ligi oma Püha kutsumisega, mis on meie elus. Ja seda kõike ei ole me saanud seetõttu, et me oleks teinud mingeid häid tegusid, vaid see kõik on meie eludes Tema jumalikku määratust mööda vastavalt Tema imelisele armule ja heameelele, mis kinnitab meie ühendust Võitud (Kristuse) Jeesusega, ja seda juba enne ajastuste aegade algust!

10. See tõde on nüüd katte alt vabastatud Võitud (Kristuse) Jeesuse ilmutuse kaudu, Meie Elu-Andja kaudu, kes tegi surma maatasa, kaotas kogu selle mõju meie eludele, ja ilmutas oma surematud elu meie sees armuevangeeliumi läbi.

11. Ja Tema on mind võidnud kui oma jutlustajat , Tema apostlit ja tõe õpetajat rahvaste jaoks.

12. Kindlustunne Tema kutsumisest teeb mind võimeliseks võitma iga raskuse, ilma igasuguse häbita, sest mul on väga lähedane ja intiimne ilmutus oma Jumalast. Ja minu usk Temasse veenab mind selles, et Tema on rohkem kui võimeline hoidma kõike seda  kaitstult ja turvaliselt, mis ma olen Tema kätte usaldanud, kuni Tema esiletulemise täiuseni.

13. Luba nendel tervendavatel sõnadel, mida Sa oled minult kuulnud, elada Sinus ja tee nendest sõnadest oma elu mudel , kui Su usk ja armastus Võitu (Kristuse) vastu kasvavad üha enam.

14. Kaitse seda võrreldamatut varandust Pühaduse Vaimu kaudu, kes elab Sinu sees.

15. Võib-olla oled Sa kuulnud, et Fügelos ja Hermogenes ja kõik usklikud Aasias on mind hüljanud minu vangistuse tõttu.

16. Aga sellest hoolimata on olnud Onesiforos minu jaoks kui värske õhu puhang ning  ta pole mitte kunagi tundnud häbi minu ahelate pärast.  Et Meie Isand Jeesus annaks  temale ja ta perele  rikkalikult  halastust ja armu.

17. Sest kui ta saabus Rooma, siis ta otsis mind järjekindlalt, kuni ta sai teada, kus mind hoitakse, et ta saaks siis tulla mind teenima,

18. ta käitus sama väärikalt ja imeliselt  ka siis, kui ma peatusin tema kodus, kui ma viibisin Efesoses, nagu Sa väga hästi tead.  Et Meie Isand, Meie Ülem, annaks talle külluslikult armu sellel päeval, kui ta seisab Tema ees.
 
tõlkinud Jana Naudi 25.08.2014

laupäev, 16. august 2014

Prohvetlik Sõna: Kaotatud Päranduste Taastamine. (August 2014) Doug Addison


 

Liigu Vooluga Kaasa.

Augustis algavad uued asjad, nii nagu kaheksas kuu sellel aastal tähendab uusi algusi.  See on eelmiste aastate suhtes täieliku pöörde algus. Me hakkame nägema tõotuste ja päranduste tagasi tulemist, mis varasemalt on olnud kas ära lõigatud või siis lausa kaotatud.

Ja oota oma elu teatud aladel täielikku pööret.  Järjepidevalt hakkavad pinnale tõusma kaotatud asjade taastumised, unustatud kutsumised ja ilmutused. Sellel kuul hakkavad eriliselt voolama loominguline inspiratsioon, kirjanduslik tegevus, muusika ja paljud uued ideed.

Ole kindel, et Sa võtad aega selleks, et voolamise ajal salvestada ja üles kirjutada.  Kui see voolamine tuleb, siis ära arva, et Sa oled võimeline seda kinni püüdma hiljem. Ole selles otsusekindel  ja võta aega, isegi siis, kui see tundub tülikas või ebasobiv.

Uute Ilmutuste Uus Hooaeg.

See on uue hooaja algus.  Me oleme eelnevatel aastatel elanud üle põua, sest on kuulutatud, et „Kuningriik just Nüüd“ ei toimi enam.

Oota  juurdekasvu vaimuandides, unenägudes, visioonides, nägemustes, üleloomulikes kohtumistes ja  finantsides.  See avab Sulle võimaluse astuda uuele tasemele ja näha suuremat tulemuslikkust oma tegevustes.

Iidsete Uste Avanemine.

Palve ajal  ma sain uue ilmutuse, kui ma kuulsin Jumalat ütlemas: „Mina liigun ja räägin 24/7 (24 tundi, 7 päeva nädalas), aga inimesed ootavad õiget momenti, et tegutseda.“  Praegu on aeg teha mõned praktilised sammud ja Sa avastad uusi asju.

Ma kuulsin Jumalat ütlemas, et Laul 24:7 on just praegu toimimas.

„ Te väravad,

Tõstke oma pead üles,

Ja Te igavesed uksed,

Saage kõrgeks,

Et saaks tulla sisse Aukuningas!“ (Laul 24:7)

On iidsed uksed, mis just praegusel ajal on meie jaoks avanemas. Ja selle tagajärjel tulevad esile uuendatud asjad. Jumal on avamas oma Taevase sfääri väravaid 2014.aastal, et me saaks kätte sügavamad ilmutused ja suurema väe.

Iidsed uksed ja väravad on kutsumised ja annid, mis on Teile antud juba  esivanematest ja eelnevatest põlvkondadest alates. Need esindavad pärandusi, mida Jumal on kavatsenud ja määranud Teie ja Teie perekonna jaoks, aga mis on mitmete põhjuste tõttu peatatud või siis viibinud. Aga nüüd on need esile tulemas!

Ära Lase Ennast Heidutada.

Kui Jumal näitas mulle Laul 24:7 iidseid uksi ja taevaseid väravaid, siis ma nägin korraga ühte lõiku „Indiana Jones“-i filmist. Iga kord, kui Indiana Jones oli avastamas kaotatud aaret, siis koheselt olid seal takistused, mis tal tuli ületada.

Kui need iidsed Taevased uksed ja väravad hakkasid avanema, siis koheselt paljastusid mõned ämblikuvõrgud ( vanad mõttemallid), ämblikud ( deemonlikud kõrvalejuhtimised) ja koletud roomajad, mis olid kogunenud nende vanade uste juures.  Ära karda neid.  Kui Sa liigud edasi, siis Jumal juhib Sind nendest mööda.

Taaveti-Stiilis Muusika Taastumine.

 Annan Teile ühe näite sellest, kuidas Jumal tahab taastada iidseid kutsumisi ja kuidas vaenlane püüab Teid heidutada. Juulis ma nägin prohvetlikku unenägu, kus ma suhtlesin Taavetiga selleks, et  unustatud kutsumised ja võidmised uue muusika loomiseks saaks taastatud. Ta näitas mulle instrumente, mis kombineeritult tõid kaasa uue muusikastiili, nii vana kui ka uue koostöös loodi uued helid.
 
Äkitselt ilmus  hiiglaslik kollane lõgismadu, kes sööstis minu poole.  Aga korraga ilmus ei tea kust ingel, kes oli riietunud turvameheks. Ingel püüdis lõgismao lennult kinni ja rebis tal pea otsast enne, kui see jõudis minuni.  Oota seda, et Jumal on kohal, kui Sina liigud, et tuua esile  taastumist ja uusi asju.
 
Geograafiliste Päranduste Taastumine.
 Päranduste ja kutsumiste taastumine ei ole ainult personaalne, see võib olla ka piirkondlik.

Ma olen näinud korduvalt unenägusid ja nägemusi, kus Jumal on taastanud originaalse kutsumise teatud geograafiliste piirkondade üle. Paljudes nendes kohtades on minevikus juhtunud palju tähtsat ja olulist, aga mingist hetkest on  asjad vaibunud.

Need taastumised tulevad esile üle kogu maailma erinevates piirkondades.

Ma nägin, kuidas teatud piirkonnad läksid taaskord särama. Ma kuulsin, kuidas Jumal ütles, et on ülioluline, et eestpalvetajad hakkavad palvetama Taevaga kooskõlas ja nõustudes Temaga, et need iidsed uksed saavad avatud.

Uus Muusika Tuleb Esile.

Seda uut muusikat, mida luuakse, peaks laulma üle taastatud päranduste. See aktiveerib Su elus asju.

Unenägu Uuest Muusikast.

Ma nägin unenäo, kus ma olin ühes majas koos bändi inimestega.  Me kõik olime avastanud uue heli muusikas. See kõlas esialgu nagu muusika, millega me olime harjunud, aga selles oli midagi erilist Jumalalt, mis puudutas seadet ja sõnu.

Kui seda uut muusikat mängiti selles majas, siis see uus heli tõmbas ligi väga eriskummalisi inimesi, sealhulgas väga paljusid noori inimesi. Jumala Ligiolu täitis selle maja ning ingellikud kohtumised tulid esile. See oli õhkkond täis rõõmu voolamist ja pidumeeleolu.

Kui selles unenäos tuli koju maja peremees, siis temale ei meeldinud see, mis toimus tema majas. Ta kandis ülikonda ja lipsu, samas kui teised olid vabaaja riietuses. Ta ei olnud õnnelik selle üle, mis toimus ja ta isegi mõtles, et see pole Jumalalt.

Jumal on toomas praegusel ajal esile uusi helisid, mis ei ole piiratud ainult muusikaga. Need helid muudavad asju, nii et järjest rohkem inimesi kogeb Jumalat uuel viisil. Ära ole üllatunud, kui igaüks ei võta seda vastu.

Vaata tähelepanelikult, kuidas iidsed uksed avanevad. Oota uusi ilmutusi. Palvetame, et Jumal vallandaks midagi uut ja taastaks neid asju, mida on valesti kasutatud või mis on läinud kaduma.
 
tõlkinud Jana Naudi 16.08.2014

laupäev, 2. august 2014

Matteuse 11: 28-30 (The Passion Translation) Jumal Meie Puhkuse Paik.Ma kuulen Jumalat  sosistamas…
„Ma olen Sinu oaas ja puhkuse paik. Kui Sa oled murelik kandes raskeid koormaid, siis Mina olen värskenduse paik. Tule Minu juurde ning ühine Minuga Vaimus ja Mina annan Sulle kõik, mida Sa vajad.  Tule ja õpi Minu käest  ja saa üheks Minuga kõigis asjus. Mina toon Sulle suurema rahulduse kui toob ükskõik milline vaeva nägemine, rügamine või töötamine, mida Sa teed Minu heaks. Tule Minu kõrvale ja ole koos Minuga ja lase Minul näidata Sulle rahu, mis on üle igasugusest inimlikust mõtlemisest.“

„Ma olen nii väga igatsenud seda, et Ma saaks näidata ja avaldada Sulle seda, mida tähendab olla üks Minuga. Kõik see, mis Sa olid enne , kui Mina andsin Sulle uue elu, on lakanud olemast. Mina olen Sinu Tõeline Elu, Uus Identiteet, Ma lõin Su uuesti Minu sees ja Ma andsin Sulle kõik, kes Mina Olen. Sa oled püha nagu Mina olen püha. Minu silmad ja Minu pale alati säravad Sinu üle. Kuula Mind, Mu laps, Sina oled minu kõige lemmikum terves universumis, sest Mina olen pannud Sinu üle oma Suursugususe ja Ilu mantli (rüü). Sa ei ole enam väärtuseta ja ebapuhas, sest Mina olen pannud Su üle oma Armastuse Auhiilguse. Ja mis kõige tähtsam, Kõige Ilusam elab nüüd Sinu sees. Ja kuhu Sina lähed, sinna läheb Auhiilguse Kuningas, sest Te olete üks.“

„ Tee Mind nähtavaks kõigile Sinu ümber, kui Sa armastad Mind enam kui kõike muud. Kõige sügavama rahu paik on leitav Minu armastuse kõige sügavamas paigas. Sisene ja avasta veel ilusam puhkuse paik, mida Sa eales oled kogenud.  Ja kui Sa siis alistad ja loovutad Minule kõik oma mured ja koormad, siis Mina annan Sulle vastutasuks oma südame. Tule Minu Armastuse oaasi ja joo sügavast allikast nii palju, et Sul on jagada teistega rohkem kui küllalt. Tule Minu kõrvale ja ole Üks Minuga.“

Matteuse 11: 28-30 (The Passion Translation)
„ Kas Sa oled kurnatud ja surmani väsinud? Kannad Sa raskeid koormaid?  Siis tule Minu juurde ja Ma värskendan Sinu elu, kui Sa puhkad Minus. Võta vastu vaid see ülesanne, mille Mina Sulle kui oma tõelisele jüngrile annan- lihtsalt ühenda oma elu Minuga ja lase Minul olla Sinu Õpetaja. Ja siis Sa avastad, et Mina olen õrn, alandlik ning Mulle on kerge meeldida. Ja Mina olen see, kes annab Sulle rahu ja rahulduse. Sest Mina annan Sulle teha vaid asju, mis on Mulle meelepärased ja mis on kerged kanda.“

 
 
 
tõlkinud Jana Naudi 02.08.2014