esmaspäev, 25. august 2014

Pauluse II kiri Timoteosele 1. Peatükk (The Passion Translation)


 
Kallis Timoteos,

1. Ma kirjutan Sulle kui Sinu apostellik isa, kes on määratud Jumala poolt, Tema rõõmuks ja rahulduseks, kuulutama  imelist elutõotust, mis on leitav Jeesuses, Võitud (Kristuses)  Messiases.

2. Minu armastatud poeg,  ma palvetan, et Jumalalt , Meie Isalt ja Isandalt Jeesuselt Kristuselt voolaks Su ellu järjest suuremal määral Jumala armu, armastust ja täielikku heaolu.

3. Sa tead seda, et ma olen kutsutud teenima  puhta südametunnistusega oma esivanemate Jumalat .

4. Öösel ja päeval ma palvetan Sinu eest, tänades Jumalat Sinu elu eest! Ma tean, et Sa oled nutnud minu pärast, oma vaimse isa pärast, ja Sinu pisarad on mulle kallid. Ma ei jõua ära oodata, millal ma saan Sind uuesti näha! Mind täidab rõõm

5. kui ma mõtlen Sinu tugevale usule , mis on Sulle edasi antud  Sinu perekonnaliini mööda. See sai alguse Sinu vanaemast, Loisest, kes andis selle edasi Sinu  kallile emale, Eunikele. Ja on täiesti selge, et Sa järgid nende jumalakartlikku eeskuju.

6. Ma kirjutan Sulle selleks, et julgustada Sind õhutama lõkkele ja uuesti süütama  vaimsete andide tuld, mis Jumal on pannud Sinu sisse. See võidmine sai käivitatud (aktiveeritud) siis, kui ma panin oma käed Sinu peale.  Hoia oma sisemist vaimsete andide väge elavana ja tugevana!

7. Sest Jumal ei anna Sulle mitte kunagi arguse ja hirmu vaimu, vaid Ta on andnud Sulle Võimsa Väe, Armastuse ja Ilmutusliku Valguse Vaimu!

8. Nii et ära häbene meie Isanda tunnistust, ning ära tunne piinlikust minu vangistuse pärast, vaid võida iga kuri ära ilmutusega Jumala väest!

9. Tema on andnud meile ülestõusmise elu  ja Ta on meid tõmmanud enese ligi oma Püha kutsumisega, mis on meie elus. Ja seda kõike ei ole me saanud seetõttu, et me oleks teinud mingeid häid tegusid, vaid see kõik on meie eludes Tema jumalikku määratust mööda vastavalt Tema imelisele armule ja heameelele, mis kinnitab meie ühendust Võitud (Kristuse) Jeesusega, ja seda juba enne ajastuste aegade algust!

10. See tõde on nüüd katte alt vabastatud Võitud (Kristuse) Jeesuse ilmutuse kaudu, Meie Elu-Andja kaudu, kes tegi surma maatasa, kaotas kogu selle mõju meie eludele, ja ilmutas oma surematud elu meie sees armuevangeeliumi läbi.

11. Ja Tema on mind võidnud kui oma jutlustajat , Tema apostlit ja tõe õpetajat rahvaste jaoks.

12. Kindlustunne Tema kutsumisest teeb mind võimeliseks võitma iga raskuse, ilma igasuguse häbita, sest mul on väga lähedane ja intiimne ilmutus oma Jumalast. Ja minu usk Temasse veenab mind selles, et Tema on rohkem kui võimeline hoidma kõike seda  kaitstult ja turvaliselt, mis ma olen Tema kätte usaldanud, kuni Tema esiletulemise täiuseni.

13. Luba nendel tervendavatel sõnadel, mida Sa oled minult kuulnud, elada Sinus ja tee nendest sõnadest oma elu mudel , kui Su usk ja armastus Võitu (Kristuse) vastu kasvavad üha enam.

14. Kaitse seda võrreldamatut varandust Pühaduse Vaimu kaudu, kes elab Sinu sees.

15. Võib-olla oled Sa kuulnud, et Fügelos ja Hermogenes ja kõik usklikud Aasias on mind hüljanud minu vangistuse tõttu.

16. Aga sellest hoolimata on olnud Onesiforos minu jaoks kui värske õhu puhang ning  ta pole mitte kunagi tundnud häbi minu ahelate pärast.  Et Meie Isand Jeesus annaks  temale ja ta perele  rikkalikult  halastust ja armu.

17. Sest kui ta saabus Rooma, siis ta otsis mind järjekindlalt, kuni ta sai teada, kus mind hoitakse, et ta saaks siis tulla mind teenima,

18. ta käitus sama väärikalt ja imeliselt  ka siis, kui ma peatusin tema kodus, kui ma viibisin Efesoses, nagu Sa väga hästi tead.  Et Meie Isand, Meie Ülem, annaks talle külluslikult armu sellel päeval, kui ta seisab Tema ees.
 
tõlkinud Jana Naudi 25.08.2014

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar