teisipäev, 26. august 2014

Pauluse II kiri Timoteosele 2.peatükk (The Passion Translation)


 


1. Timoteos, mu armas poeg, ela oma elu nii, et see on pidevalt tugevdatud Jumala vabalt voolava  armu kaudu, mis on Sinu tõeline tugevus, mis on leitav Jeesuse võidmises ja Sinu eluühenduses Temaga!

2. Ja kõik, mis Sa oled minult õppinud, ja mis on saanud kinnitust minu ausameelse elustiili kaudu, see anna edasi ustavatele juhtidele, kes on pädevad (kompetentsed) õpetama kogudustele sama ilmutust.

3. Võida igat liiki kurjus ära võiduka Jeesuse,  Võitu, sõdurina.

4. Sest iga sõdur, kes on kutsutud tegevteenistusse, peab lahutama ennast selle maailma kõrvalejuhtivatest asjaoludest, et ta võiks täielikult rahuldada seda, kes on teda valinud.

5. Sportlane, kes ei järgi reegleid, ei saa eales auhinda (medalit), nii et jää ustavaks Jumalale!

6. Põllumees, kes näeb vaeva, et kasvatada viljasaaki, peaks olema esimene, kes saab toidetud oma lõikusest.

7. Võta hoolikalt arvesse kõike seda, mida ma Sulle olen õpetanud, ja Meie Isand inspireerigu Sind tarkuse ja ilmutusega kõiges, mida Sa ütled ja teed.

8. Aga tee Jeesusest, Võitust, oma elu ja teenistuse põhifookus (tähelepanu keskpunkt). Sest Tema tuli maa peale kui Taaveti järeltulija ja Ta tõusis surnuist üles, vastavalt sellele evangeeliumi ilmutusele, mis Jumal mulle on andnud. 

9. See on ka põhjus, miks ma olen taga kiusatud ja vangistatud pahategijate poolt, taludes ja kannatades neid ahelaid – aga eales ei ole võimalik  Jumala Sõna aheldada!

10. Ma talun kõiki neid raskusi väljavalitute kasuks Kristuses, nii et nemadki võiksid avastada selle ülekaalukalt võiduka elu, mis on Jeesuses Kristuses, ja et nad võiksid kogeda Jumala Au, mis püsib igavesti!

11. Sa võid usaldada neid sõnu: Kui me olime ühinenud Temaga Tema surmas, siis me oleme ühinenud Temaga ka Tema elus!

12. Kui me oleme ühinenud Temaga Tema kannatustes, siis me ka valitseme koos Temaga Tema triumfis! Aga kui me keerame Temale selja, siis Temagi keerab meile selja!

13. Aga isegi, kui meie oleme reetlikud ja truudusetud, siis Tema on endiselt täis usku, sest Tema ei kaldu eales kõrvale oma Ustavusest meie suhtes!

14. Ole pühendunud õpetama usklikele kõiki neid asju, kui Sa oled koos nendega Isanda Ligiolus. Juhenda ja instrueeri neid , et nad  ei oleks mitte kunagi tõmmatud tähtsusetutesse vaidlustesse ja sõnasõdadesse ning et nad ei lammutaks üksteist kasutute sõnadega, mis ainult kahjustavad teisi.

15. Ole alati innukas, et esitleda Jumala ees end  täiusliku ja küpse sulasena (vaimulikuna, teenijana), igasuguse häbita, kes ilma vabandamiseta jutlustab ja kuulutab (korrektselt) Jumala Sõna tõde.

16. Ja väldi tühja jutuvada (latramist) ja kerglasi sõnu, sest need  ainult suurendavad aukartusetust nende eludes, kes on pöördunud kerglasel moel.

17. Sest Hümenaiose ja Fileetose sõnad on nagu gangreen (kärbumist esiletoov haigus), nad on juba saanud oma mürki levitada paljude sekka.

18. Nad on tõe jaoks kaduma läinud ja nad kuulutavad ristist ekslikult (vigaselt), kui nad õpetavad, et  surnute ülestõusmist ei saa eales olema (et see on juba ära toimunud). Nad on süüdi selles, et nad on õõnestanud mitmete usklike usku.

19. Aga kindel Jumala vundament ülestõusmisest on kirjutatud sisse nendesse paari juhtlausesse: „Isand Jumal tunneb ära need, kes on tõeliselt Tema omad!“ ja „ Igaüks, kes ülistab Isanda Jeesuse nime, peab hülgama pahelisuse ja kurjuse!“

20. Palees Sa leiad palju eri liiki anumaid ja nõusid  erineva kasutamise tarvis. Mõned neist on imeilusalt vormitud kullast ja hõbedast, aga mõned on tehtud puust ja savist; mõned anumad on kasutusel bankettidel ja erilistel üritustel, ning mõned nõud on kasutusel igapäevaselt.

21. Aga Sina, Timoteos, ei tohi näha oma elu ja teenistust sellisel viisil. Sinu elu ja teenistus ei tohi olla häbiväärsed ja skandaalsed, sest Sul tuleb olla puhas astja (anum)  ning Sa pead olema pühendunud oma Isanda ja Ülema auväärsetele eesmärkidele, olles valmis igaks heaks teoks ja tööks, mida Tema annab Sulle teha.

22. Jookse nii kiiresti kui Sa suudad eemale kõigist nooruse ambitsioonidest ja himudest; ning aja taga kõike seda, mis on puhas.  Kõik see, mis ehitab üles Sinu usku ja kõige sügavamat armastust, peaks olema Sinu püha taotlus ja püüdlus. Ja ela rahus kõigi nendega, kes puhta südamega ülistavad meie Isandat Jeesust.

23. Hoia ennast eemale kõigist rumalatest ebaküpsete inimeste vaidlustest, sest sellised sõnasõjad ja vaidlemised ainult toodavad (genereerivad) rohkelt konflikte.

24. Sest tõeline Isanda Jeesuse sulane (teenija) ei ole vaidlushimuline, vaid ta on leebe ja õrn kõigi suhtes ning ta on oskuslik aidates teisi nägemaks tõde. Tõeline Jumala teenija on suure kannatlikkusega ebaküpsete suhtes.

25. Tasadusega oled Sa võimeline tähelepanelikult ja hoolikalt  valgustama neid, kes üritavad Sinuga vaielda, et nad suudaks näha Jumala armulist ja lahket meeleparanduse kingitust, et nad saaks tõele alistuda.

26. See põhjustab selle, et nad kainenevad ja jõuavad täielikule arusaamisele ning põgenevad sel viisil saatana püünisest, kes on neid lõksu püüdnud, et nad teostaks  hingevaenlase eesmärke.
 
tõlkinud Jana Naudi 26.08.2014

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar