kolmapäev, 27. august 2014

Pauluse II kiri Timoteosele 3.peatükk (The Passion Translation)


 

1.Aga Sul on vaja olla teadlik sellest, et viimastel päevadel langeb moraalitase ja kultuur ühiskonnas nii sügavale allakäigu teele, et Jumala rahval saab olema äärmiselt raske.

2.Inimesed on siis enesekesksed enesearmastajad ning raha suhtes täiesti kinnismõtete küüsis. Nad uhkustavad suurtest asjadest,  käies tähtsalt ringi omaenese  ülbe uhkusega ning mõnitades kõike, mis on õige. Nad isegi eiravad ja ignoreerivad (põlgavad) oma perekonda. Nad on tänamatud, armust keeldujad ja jumalakartmatud.

3. Nad on sõltuvuses vihkamisest ja pahatahtlikust laimamisest. Omaenese ihalduste orjadena on nad julmad ja metsikud ning nad vihkavad vaenulikult ja sõjakalt seda, mis on hea ja õige.

4. Jõhkralt ja brutaalse reetlikusega käituvad  ja tegutsevad nad ilma igasuguste piiranguteta, kitsarinnaliselt ja haaratuna eneseimetlusest. Nad leiavad oma rahulduse ja naudingud selle maailma lõbudest enam kui rahuldusest , mis tuleb Jumala armastamisest.

5. Nad võivad teeselda, et nad austavad Jumalat, aga tegelikkuses (reaalselt) nad ei saa osa ega koge oma elus mitte mingil määral Jumala väge. Hoia eemale igaühest, kes elab sellisel viisil!

6. Nad on sellised, kes kavalasti roomavad haavatavate naiste südametesse ja veedavad öö nendega, kes on omaenese himude ja ihalduste vangistuses ning on patust läbi imbunud.

7. Nad on pidevad õppijad, ja nad tahavad isegi õpetada, aga nad ei suuda tegelikult avastada tõe ilmutuslikku teadmist.

8. Ajaloost on meil  võimalik selle kohta leida näide, kui Egiptuse nõiad ja võlurid, Jannes ja Jambres, hakkasid oma ülbuses vastu Moosesele. Nii saab olema ka viimastel päevadel nendega, kes tõrjuvad ja seisavad vastu usule oma korrumpeerunud ja rikutud mõistusega ning ülbe südamega, Jumala tõele vastu hakates.

9. Aga selles kõiges nad ei saavuta edu, sest kõigile saab nähtavaks nende hullus, täpselt nii, nagu see oli Egiptuse nõidade Jannese ja Jambresega!

10. Aga Sina, Timoteos, oled väga lähedaselt järginud minu eeskuju ning tõde, mis ma Sulle oled edasi andnud. Sa oled kujundanud (voolinud) oma elu armastuse ja vastupidavusega, mida ma olen Sulle demonstreerinud (näidanud) oma teenistuse läbi, mitte kunagi alla andes. Seda usku, mida mina oman, omad Sinagi. See, mida mina olen igatsenud siin elus, seda sama igatsed ka Sina. See kannatlikkus, mis mul on teiste suhtes, seda demonstreerid nüüd ka Sina.

11. Ja sama tagakius ja raskused, mida mina olen talunud, oled talunud ka Sina. Jah, Sa tead kõigest sellest, mida ma olen pidanud taluma sel ajal, kui ma olin Antiohhias, Ikoonionis ja Lüstras. Sa oled teadlik kõigest tagakiusust, mida ma seal läbi elasin. Aga Isand vabastas mind absoluutselt kõigist neist katsumustest!

12. Kõik need, kes valivad (teevad otsuse) elada oma elu kirglikult ja ustavalt Jeesuse, Võitu, ülistajatena , kogevad samuti oma elus tagakiusu.

13. Aga kurjad inimesed ning nõiad ja võlurid  arenevad edasi kurjast järjest hullema kurjuse poole, pettuses ja eksitades, kui nad juhivad inimesi järjest rohkem eemale tõest.

14. Aga Sinul tuleb edukalt areneda tugevuses, mis peitub tões, mis on mähitud Su südame ümber, olles kindel ja veendunud Jumalas, sest Tema on Ainus, kes Sind tõeliselt on õpetanud kõigis neis asjus.

15. Pea meeles seda, mis Sulle on lapseeast alates õpetatud Pühadest käsikirjadest, mis saavad Sulle edasi anda tarkust, et kogeda igavest elu läbi usu Jeesusesse, Võitusse (Kristusesse)!

16. Kõik Pühakiri on  Jumala Hinguse, Püha Vaimu, läbi kirjutatud. See teeb Sind tugevaks ja varustab Sind kõigi oma juhistega (instruktsioonidega), korralduste ja korrigeerimistega, andes Sulle jõudu võtta õige suund  ning see juhib Sind ka sügavamale Jumalakartuse teel.

17. Siis Sa saad Jumala sulaseks, kes on täiesti küps ja täielikult ette valmistatud, et täita igat ülesannet, mis Jumal Sulle annab.
 
tõlkinud Jana Naudi 27.08.2014

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar