kolmapäev, 15. oktoober 2014

Brian Simmons „Ole viljakas!“

Ma kuulen Jumalat sosistamas:

„Ma olen vilja kandev Viinapuu ja Sina oled minu oks, mis on täidetud Minu eluga. Ma olen Sind kutsunud kandma vilja Minu Isa Auks. Need on viljad, mis ei ole toodetud religioosse ponnistuse või inimliku toimekuse kaudu, vaid need on Minu Vaimu viljad. Sa oled kutsutud peegeldama Mind, kui Minu Vaimu Viljad tulevad esile Sinu kaudu.“

„ Minu Vaimu võimas tugevus voolab läbi Sinu, kui Sa tuled õrna südamega Minu ette. Sinu teod lahus Minust on täiesti jõuetud. Sinu head teod, mis on kiiduväärsed teiste inimeste silmis, on täis väge ainult sel juhul, kui Sina oled täis Minu Vaimu. Ole läbi imbunud Minu Vaimu ülevoolamisest ja Su elu on elav oks Elupuu küljes.“

„Ma kutsun Sind armastama. Ma kutsun Sind rõõmutsema. Ma kutsun Sind saama osa rahust, õrnusest, lahkusest ja leebusest. Kui Sa elad enesekontrollis, siis minu Auhiilgus ujutab Sind üle jumaliku väega, et elada Minu sfääris. Ole tuntud kui inimene, kes on õrn Jumala ees. Paljud tahavad olla korrektsed, aga Mina tahan, et Sa oleksid viljakas iseloomu ja südame puhtuse poolest. Tõeline ilu tuleb esile Sinu hinges, kui Sa käid Minu Vaimu heatahtlikkuses ja armastuses. Ja siis näevad teised inimesed Sinu ilusat elu ja teavad, et Jumal on see, kes täidab Sind oma Armuga. Ma olen Jumal, kes on Rohkem Kui Küllalt, kui Sa tuled Minu ette kogu oma südamega. Käes on aeg, et olla Minu armas vijakas laps, Minu püha, Minu auline. Mina olen Sinu Jumal ja Mina toon kõik esile, kui Sa alistad kõik Minule.“

Johannese 15: 3-5 (The Passion Translation)

Need sõnad, mida Mina olen rääkinud Teie üle, on Teid juba puhtaks teinud. Nii, et astuge eluühendusse Minuga, sest Mina olen astunud eluühendusse Teiega. Sest nii nagu oks, mis on eraldi viinapuust, ei kanna vilja, nii ei kanna ka Teie elu vilja, kui Teie elu ei ole väga lähedaselt ja intiimselt ühendatud Minuga. Ma olen sügavuti juurdunud Viinapuu ja Teie olete Minu oksad. Kui Te elate Minuga kui Allikaga ühenduses, siis Viljakus voolab Teist välja- aga kui Te elate eraldi Minust, siis Te olete jõuetud.

John 15:3-5 The Passion Translation

 The words I have spoken over you have already cleansed you. ⁴So enter into life-union with me, for I have entered into life-union with you. For as a branch severed from the vine will not bear fruit, so your life will be fruitless unless you live your life intimately joined to mine. ⁵I am the sprouting vine and you’re my branches. As you live in union with me as your source, fruitfulness will stream from within you—but when you live separated from me you are powerless.
 


tõlkinud Jana Naudi 15.10.2014

esmaspäev, 13. oktoober 2014

II osa. Pauluse palvete alusel (The Passion Translation) inspireeritud palved iseenda (ja teiste) eest:

Filiplastele 1: 9-11

Kallis Taevane Isa, ma palun, et minu armastus  kasvaks  üha  enam, kuni see hakkab üle voolama, tuues rikkalikud ilmutused kõigi asjade kohta. Isa, ma palun, et selle ilmutuse kaudu ma saaksin  Sind tundma õppida täielikult seeläbi,  kuidas Sina annad mulle edasi sügavaimad arusaamised oma teedest. Sina teed mind võimeliseks  valima kõige suursugusem tee kõiges- saades puhtaks  ning olles ilma igasuguse solvumiseta  Kristuse ilmumise päevani. Kallis Jumal, täida mind täielikult oma õigsuse viljadega , mis on leitavad Jeesuses Kristuses , Sinu Võitus. Ma toon Sinule kogu oma kiituse ja kogu Au!

Filiplastele 4: 21, 23

Kallis Jumal, ma palun, et ma võiksin järjepidevalt kogeda Sinu rahu Jeesuses Kristuses.

Kallis Taevane Isa, ma palun, et mu elu võiks üle voolata Sinu Armust ja Soosingust, mis on Isandas Jeesuses Kristuses!

Koloslastele 1: 9- 14

Kallis Jumal, ma palun, et ma oleksin ülevoolavalt täidetud Sinu Ilmutustega sellest, kui väga suurt heameelt Sa tunned minu elu pärast. Isa, ma palun, et ma võiksin olla Sinu Tarkuse ja Vaimse mõistmise astjaks, kes kannab arusaamist Sinu südamesuhtumistest.

Kallis Taevane Isa, ma palun, et ma võiksin käia Tõelise Õigsuse Teedel, meeldides Sinule igas heas asjas, mida ma teen, seeläbi muutudes viljakandvaks oksaks, alistudes Täielikult Sinu Elule ning kasvades küpsusesse rikkalikes Sinu Täiuse Tundmise Kogemustes.

Kallis Jumal, ma palun, et Sa Jõustaksid mind Oma Plahvatusliku Väega Sinu Suurepärases Auhiilguse Sfääris, täida mind oma Suure Lootuse ja Rõõmuga Pühas Vaimus!

Kallis Isa, mu süda on täis tänutunnet, kui ma mõtlen sellele, kuidas Sina oled mind teinud vääriliseks kätte saama kogu seda suurejoonelist Pärandust, mille Sa oled vabalt mulle andnud. Sina oled mind kvalifitseerinud kogema kõike seda läbi eluühenduse Valguses. Sina oled mind täielikult päästnud ja vabastanud pimeduse valitsuse alt ning Sa oled mind Oma Armastuse kaudu üle toonud Oma Kuningriiki, kus ma olen üks Sinu Armastatud Pojaga. Ma tänan Sind kogu südamest.

Imeline ja kallis Jumal, ma tänan Sind, et kõik minu patud on tühistatud ja Sa oled mulle andnud Täieliku Lunastuse selle muinasjutuliselt kõrge hinna läbi, mida Sinu Poeg oli valmis minu eest maksma- Omaenese vere läbi!

Koloslastele 2: 2-3

Kallis Jumal, ma palun, et mu süda oleks mähitud Sinu Taevase Trööstiga ning kootud Sinuga kokku Armastuses. Jumal, täida mind oma veendumusega, et usu kindlameelsuse kaudu on mul sissepääs Sinu kõigisse rikkustesse, kui ma kogen Sinu ilmutuslikke teadmisi Sinu suurest saladusest- Kristusest avanemas minu sees.

Ma tänan Sind, Isa, et minu Vaimne Jõukus on Sinus, nagu peidetud varandus, mis ootab leidmist ja avastamist- Taevane Tarkus ja lõputud ilmutuslike teadmist rikkused, et need on kõik mulle kättesaadavad Jeesuses Kristuses.

Koloslastele 4: 2-4, 12-13

Kallis Jumal, anna mulle armu ja tugevust olla Tõeline Eestpalvetaja, kes on täielikult valvel ja ergas, ja  alati valmis andma Sinule tänu ja kiitust. Isa, ma palun, et Sa avaksid mulle võimaluste uksed, et kuulutada Kristuse saladuse ilmutust. Ma palun, et Sina teeksid mind võimeliseks avama ja avaldama täielikult  Jeesuses Kristuses peituvat Lunastuse saladust.

Kallis Taevane Isa, vormi ja kujunda minust tõeline Kristuse teenija, kes alati näeb vaeva ja teeb eestpalvet teiste eest. Isa, ma palun, et ma kasvaks ja muutuks küpseks, seistes täieliku ja terviklikuna Sinu imelise plaani ilus, mis Sa oled ette määranud minu elu tarvis.

 
 
 
koostanud Jana Naudi 13.10.2014
 


Pauluse palvete alusel (The Passion Translation) inspireeritud palved iseenda (ja teiste) eest / I osa /:


 
 
        Galaatlastele 1:3-5
Kallis Taevane Isa, Jeesuse Kristuse nimel palun vabasta täielikult minu ellu Oma Väljateenimatu Headuse Õnnistused ja Oma Shalom (s.t. rahu, tervis, jõukus ja täielik heaolu), mis kõik saavad mu elus olla tänu Võitud Messiasele, Jeesusele Kristusele, kes andis omaenese hinge minu pattude eest! Ma tänan Sind, Kallis Jumal, et Sa oled mind välja võtnud kurjast maailma süsteemist ja oled mind vabaks teinud Jeesuse Kristuse, Oma Poja pääste kaudu. See oli Sinu igatsus ja algne idee ning kogu Au kuulub üksnes Sinule läbi ajastute ajastu igavesti!

Galaatlastele 6: 18

Kallis Taevane Isa, las minu südames voolab jätkuvalt ja järjepidevalt Isanda Jeesuse Kristuse , Võitud Messiase, Imeline Arm.

 Efestlastele 1: 16- 23
 Kallis Auhiilguse Jumal, Minu Isanda Jeesuse Kristuse Isa, palun ava ja vallanda minu sees Kogu Tarkuse ja Ilmutuse Vaimu Rikkused, et ma selle läbi kasvaksin üheks Kristuse Täiusega. Ma palun, et Sa valgustaksid minu sisemise olemuse, minu vaimu silmad, ujuta mind üle oma Valgusega, et ma jõuaksin Täielikule Sinu Auhiilguse Lootuse Ilmutuslikule Kogemisele. Isa, ma palun, et minu sees kasvaks see kindel veendumus, et just selleks oled Sa mind kutsunud.

Taevane Isa, ma palun, et ma võiksin kogeda Sinu Rikkalikku Jõukust, mis on mulle antud täiesti vabalt, sest ma olen Sinu tõeline pärandus.

Kallis Jumal, ma palun, et ma võiksin igal hetkel kogeda Sinu mõõtmatut väge, mis Sa oled Täies Mahus teinud mulle kättesaadavaks läbi usu. Kallis Isa, palun muuda minu elu Elavaks Tunnistuseks sellest tohutust väest, mis toimib ja tegutseb Sinu armust läbi minu.

Kallis Jumal, ma tänan Sind selle Ülestõusmisväe eest, mis täna on tegev minu sees, vägi, mille Sa vabastasid, kui Oma Poja Jeesuse Kristuse surnuist üles äratasid. Ma tänan, et see ülestõusmisvägi on ka mind üles tõstnud ja pannud mind istuma koos Sinu Poja, Jeesuse Kristusega, Tema Kõigekõrgemasse Autoriteedi paika Taevases sfääris.

Kallis Taevane Isa, palun anna mulle järjest sügavam mõistmine sellest, et Sina oled Oma Poja tõstnud kõrgemale igast troonist ja valitsusest, kõrgele üle igast meelevallast ja absoluutselt üle igast väe sfäärist, mis on olemas. et Sa oled trooninud Oma Poja Auliselt kõrgele üle iga nime, mida eales on ülistatud läbi ajastute, nii minevikus kui ka tulevikus.

Kallis Taevane Isa, palun anna mulle sügav arusaamine sellest, et Sinu Pojas, Jeesuses Kristuses, Võitud Messiases, leiab kogu loodu oma tõelise olemuse ning et Tema on Ainus Tõeline Juht ja Allikas Koguduse jaoks absoluutselt kõiges, mida Kristuse Ihu eales vajab.

Anna mulle palun ilmutuslik mõistmine Jeesuse Kristuse valitsuslikust meelevallast, et Sinu Pojale, Jeesusele Kristusele oled Sina andnud Kõigekõrgema Auastme üle kõigi teiste.

Kallis Taevane Isa, Au Jumal, täida mind oma tarkusega, mis puudutab Kristuse Ihu, Kogudust, siin maa peal, et Jeesuse Kristuse esile tulemine võiks lõpuni teostuda, et Tema saaks kõik täita Oma Ligiolus, mis voolab läbi Tema rahva.

 

 
 Efestlastele 3: 14-21
Kallis Jumal, kui ma mõtlen Sinu võimsale tarkusele, siis ma põlvitan Aukartuses Sinu ees, Minu Isanda Jeesuse Kristuse Isa , Täiuslik Isa , ja ma palvetan, et Sa valaks minu üle välja oma Soosingu ja Auhiilguse tohutud ja mõõtmatud Rikkused,  kuni minu sisemise olemuse ujutab Täielikult üle Sinu Üleloomulik Tugevus Sinu Jumalikus Jõus ja Plahvatuslikus Väes.

Ja seeläbi, kuidas minu usk pidevalt kasvab, saaks usu kaudu sügavuti minu sees vallanduda pidevalt Kristuse Elu ning Sinu Armastuse Hingamispaigast kujuneks minu elu Allikas, millesse ma oleksin sügavuti juurdunud, nii et sellest saab minu tugev vundament ning varustuse paik, kus ma aina kasvan ja kasvan Jeesuses Kristuses.

Kallis Taevane Isa, ma palun, et minu vaimne tugevus kasvaks aina enam, et kasvaks ka minu võimekus avastada kõike seda, mida iga Jumala püha saab kogeda- võrratut ja võimast Kristuse Armastust- selle kogu suurust ja seda kõikides dimensioonides, et ma kasvaks sügavas intiimsuses ja läheduses Sinuga ning kasvaks Sinu Armastuse Sügavas Tundmises, mõistmaks selle kestvust ja ülivõimast vastupidavust! Ma palun, et ma tunneksin sügavuti Sinu Lõppematut Armastust, mida pole võimalik mõõta, mis on üle igasuguse arusaamise, mis on Sinu poolt ülikülluslikult ja ekstravagantselt valatud minu sisse ja mida Sina, Jumal, valad jätkuvalt minu üle, kuni ma voolan üle Sinu Jumalikust Täiusest.

Kallis Jumal, anna palun mulle see kindel veendumus Jeesusest Kristusest minu sees, et ma mitte kunagi ei kahtleks Sinu Võimsas Väes, mis pidevalt on tegev minu sees, mis saadab korda minu sees kõik vajaliku.Ma tänan Sind, et Sina saadad korda minu sees enam, kui mina suudan eales Sinu käest küsida, et Sa saadad korda enam kui ma eales oskan endale ette kujutada ka oma kõige metsikumates unistustes ja kõige julgemates ettekujutustes! Kallis Taevane Isa, ma olen Sulle sügavalt tänulik, et Sina suudad ja teedki nii palju enamat oma Imet Tegevas Väes, millega Sa pidevalt jõustad mind.  Ja selle tõttu ma annan Kogu Au ja Kiituse Sinule, Täiuslikule Jumalale, kelle poole tõstetakse ülistus läbi iga põlvkonna Jeesuses Kristuses läbi ajastute ajastute igavesti! Aamen.koostanud Jana Naudi 13.10.2014

Lana Vawser "2015 – Aasta, et Näha, et olla Vaba ja elada sügavamalt oma põlvedel."


 

Kui ma otsisin Isandat 2015.aasta suhtes, siis üks fraas hakkas korduma minu südames ja mõistuses. See oli: „ 2015 on aasta, et näha, et olla vaba ja et elada sügavamalt oma põlvedel."

Aasta, et Näha

Ma kogesin, et 2015. aasta saab olema aasta, mil me näeme suurema selguse, ilmutuse ja tarkusega.

Samuti ma kogesin, et Jumala rahvas tõuseb üles suurema „vaatepildiga/nägemusega“ – „vaatepildiga“ Temast ning Tema Sõna saladustest ja varandustest,  mis toovad suure tervenemise ja läbimurde mitte ainult nende endi eludesse, vaid ka neid ümbritsevate inimeste ellu ning seetõttu on nad võimelised sünnitama esile Kuningriigi võtmeid, mis lukustavad maailmas lahti erinevad sotsiaalsfääre ja kultuuri, ja seetõttu tuleb esile ka Jumala Kuningriigi laienemine ja Tema nägemine suureneval maa-alal seitsmel ühiskonna mõjusfääri mäel. (perekond, kogudus, majandus, haridus, meedia, valitsus, kunst)

Ma kogesin, et Jumala rahvas ei hakka mitte ainult ärkama suuremas ilmutuses Temast ja Temas peituvas identiteedis ja meelevallas, vaid nad hakkavad ka „nägema“ tarkusega „vastuseid maailmale“, ja eriti, mis puudutab vastuseid riigijuhtide jaoks.

Mulle meenusid minu südames Joosepi ja Taanieli lood, kui nemad asetati kuningate ja maailma liidrite ette ülivõimsa „vaatepildiga/nägemusega“, et tuua juhtidele tarkust ja läbimurdeid kriisi ajal. Ma tajusin, et 2015.aastal vabastab Isand oma Joosepid ja Taanielid siia maailma, keset kriise ja väga suurt hirmu, seda kõike selleks, et tuua liidritele ja suure mõjuvõimuga inimestele tarkust ja julgustust Jumalalt, ja mitte ainult tõestuseks Tema olemasolust ja headusest, vaid ka tõestuseks Tema suurest armastusest ja hoolimisest maailma  ja  Tema loodu suhtes.

 

Aasta, et Olla Vaba

Ma kogesin, et 2015. aastal saab Koguduses olema suurem vabadus „inimeste kartusest“. Jumala rahva südamed ärkavad elule Temas, ärgatakse suures julguses Tema heaks, liikudes  suure kartmatusega edasi keset maailma kriise ja hirmu- liikudes ja kuulutades Tema Sõna ilma ühegi takistuseta ja seetõttu näevad nad Kuningriigi võidukat laienemist, ning „inimeste kartus“  ei saa neid enam tagasi hoida.

Kui maailm kogeb suurt rõhumist ja hirmu, siis Jumala rahvas liigub edasi vabana „inimeste kartusest“ ning liigutakse edasi ka uutel tasemetel taevalikus julguses, kasutades oma meelevalda, et põhjustada muutusi ja pöördeid maailma süsteemis nii, et vaenlase katsed varastada, tappa ja hävitada luhtuvad ning nähakse, kuidas Isand toob imelised läbimurded ja maailm vaatab „aukartusega“.

Pöördumised, vabanemised ja tervenemised kasvavad plahvatuslikult, kui Isand esitleb oma imesid ja tunnustähti, pöörates maailmas vaenlase saadetud  „epiteemiad“, kui Jumala rahvas seisab oma meelevallas.  Jumal tõesti tahab särada 2015. aastal.  Kui pimedus üritab järjest enam ja enam kahjustada maailma, siis Jumala rahvas on oma positsioonidel  valmis, et suruda pimedus tagasi vabastades Tema valgust.

Aasta, et elada Sügavamalt Oma Põlvedel.

Ma kogesin, et 2015.aasta on Jumala rahva jaoks Suurema Eestpalve aasta ning paljud elavad oma põlvedel palju sügavamalt. Jumala rahvas näeb ilmutuslikku väge, mis vallandub just eestpalve läbi, ning  eestpalve kasvab plahvatuslikult ning käib käsikäes sellega, kuidas nägemine kasvab Kristuse Ihus.

Tarkus ja Kuningriigi võtmed sünnitatakse esile läbi palve ilmutusliku väe ja eestpalve toob esile palju kapitaalseid pöördeid. Asjad, mis võtaksid loomulikus maailmas aega aastaid, saavad Isanda poolt tehtud ja ümber pööratud üleloomulikult lühikese aja jooksul, sest eestpalves astutakse kõrgemale tasemele.

Ma kogesin ka seda, et Eestpalve ja Prohvetlik saab suuremal viisil ühte sulama 2015.aastal. Prohvetite sõnad omavad suuremad väge, kui samas on ka vabastatud ja esile sünnitatud sügavamad ilmutused  palve/eestpalve väest.

Eestpalve koormad, mida Isand annab, kui need võetakse vastu ja ustavalt palvetatakse läbi, põhjustavad mõningaid suurimaid saavutusi Jumalas, mida on võimalik näha 2015.aastal.

tõlkinud Jana Naudi 13.10.2014