reede, 5. detsember 2014

APOSTEL JOHN ECKHARDT (II OSA) „ASJAD, MIS KÄIVAD PROHVETI KOHTA.“


 

1.      Kui prohvet saab koorma, siis ta ei saa seda niisama lihtsalt ära heita.

See koorem on JUMALA ülesanne selle prohveti jaoks. Mõnikord prohvetid püüavad sellest koormast vabaneda, aga see ei õnnestu. Parem on leppida Jumala antud ülesandega ning tegeleda selle vastava koormaga, sest see nagunii ei lahku. Koorem on raskus, mida prohvetil tuleb kanda.

Habakuk 1: 1 inglise keelest: „ Koorem, mida prohvet Habakuk nägi…“

2.      Jumala Prohvetid Armastavad Jumala Ligiolu.

Prohvetite jaoks on Jumala Ligiolu hapnik, mida nad hingavad. Nad vihkavad olukorda, kus Jumala Ligiolu ei ole koguduses kohal. Nad ei suuda võtta osa programmidest, kus puudub Jumala Ligiolu. Prohveti jaoks pole raske viibida väga pikal koosolekul, kui Jumala Ligiolu täidab paiga. Taavet, Jumala prohvet, armastas Jumala Ligiolu. Kõik Taaveti prohveteeringud sündisid Jumala Ligiolust.

(Laul 63: 2)

3.      Prohvetitel on vahest vastuolud pastoritega.

On pastoreid, kellel on väga raske suhelda prohvetitega, aga samas pastorid väga vajavad prohveteid. Prohvetlikud pastorid on palju avatumad prohvetite ja prohvetlike inimeste suhtes. Üks kõige hullemaid asju, mis võib juhtuda, on see, et pastorid „lukustavad“ prohveteid ning käsevad neil vaikida.

4.      Kontrolli vaimus pastoritele ei meeldi prohvetid.

Kontroll ja manipulatsioon on nõiduse erinevad vormid ning prohvetid haistavad seda koheselt.

5.      Prohveteid ei häiri puhtad ja pühad katkestused ja „vahele segamised“.

Prohvetid armastavad seda, kui Jumal segab vahele koosolekul ning teeb midagi uut. Prohvetitel hakkab väga igav keset rutiini ja traditsioone. Ja prohvetlikke inimesi häirib väga, kui kõik on koosolekul kinni „ koosoleku korra ja ettekirjutuste“ tõttu. Prohvetlikud inimesed armastavad „äkitselt“ hetki, kui Jumal astub esile.

(Ap. 2: 2)

6.      Prohvetid on jonnakalt järjekindlad palves.

Kui prohvet saab koorma, siis ta palvetab niikaua, kuni on saavutatud läbimurre, ükskõik, kui pikalt see võib aega võtta. Kui vaja, siis nad hoiavad kinni palve ülesandest kasvõi aastaid. Kui sa soovid, et Su koguduses oleks tugev palveteenistus, siis kutsu kokku prohvetlikud inimesed.

7.      Prohvetid armastavad sümboleid ja sümboolseid vaimseid akte.

Sümbolid on prohvetite jaoks olulised. Vahel on Vaimu asju raske sõnadesse panna  ja tuleb appi võtta sümboleid. Üks Vaimu keeltest on sümbolite kasutamine. Vaimne maailm erineb loomulikust füüsilisest maailmast. Jumal annab prohvetitele väga mitmekülgseid viise, et tuua esile sõnum, mis on üle igasugusest inimlikest keelte väljendustest.

( 2Ku. 13: 17)

Lipud, loosungid, logod, kivid, mõõgad, kroonid, sallid, kuued jne.
 

8.      Jumal hoiab alal ja kaitseb oma prohveteid.

Prohvetid ei sõltu inimestest ega religioossetest süsteemidest, et ellu jääda. Prohvetid sõltuvad üksnes Jumalast. Nad peavad olema vabad selleks, et rääkida Isanda sõnumeid. Tõelised prohvetid ei söö Iisebeli lauas.

 1Ku. 17: 9 inglise keeles: „ Mina (Jumal) olen käskinud ühte lesknaist, et ta kannaks hoolt Sinu eest!“

(1Ku. 18: 19)

9.      Deemonid vihkavad prohveteid.

Kurjad vaimud vihkavad prohveteid. N]iad ja silmamoondajad vihkavad prohveteid. Iisebel vihkab prohveteid. Prohvetid on väga suur oht pimeduse jõududele. Prohvetid paljastavad vaenlase tegusid. Vaenlase plaanides on pidevalt rünnata prohveteid. Aga Jumal kaitseb oma prohveteid. Jumal hoiab neid alal oma eesmärkide tarvis. Ära karda vaenlast. Ükski relv ei ole edukas Sinu vastu.

( Jesaja 54: 17: 1 Ku. 18:4)

10.  Prohvetid armastavad väga sügavalt nii haavatuid kui haiget saanuid.

Prohvetid ei eira viga saanuid ega vaata neist mööda. Prohvetitel on silmad, et näha murdunuid, haavatuid ja neid, kel on suur valu. Nad tunnevad rahva hulgast nad koheselt ära. Prohvetid  tunnevad ära need inimesed, kes vajavad tervenemist ja taastust, samas, kui teised võivad selliseid inimesi eirata ning neist mööda kõndida.

Jesaja 42: 3-4 inglise keelest: „Ta ei heida kõrvale murtuid ja haavatuid, ning ta ei suhtu üleolevalt väikestesse ja tähtsusetutesse, vaid ta hoopis kindlameelselt ja vapralt seab asju korda. Ta ei väsi ega lõpeta. Teda pole võimalik peatada, kuni asjad on lõpule viidud- seades asjad korda siin maa peal.“

11.  Prohvetid on Jumala Trompetid.

Prohveti hääl on trompeti hääl. Jumal on kutsunud prohveteid olema Tema trompetid.

Trompetid pole suutelised tegema mitte mingit häält enne, kui nendest on puhutud läbi Hingeõhk. Kreekakeelne sõna „pneuma“, mida tõlgitakse nii Vaimuks kui tuuleks Piiblis, tähendabki tuult, õhku ja hingeõhku. Püha Jumala Hingus, Jumala Vaim, liigub läbi prohvetite, kui nad räägivad.

Trompeteid kasutati selleks, et koguda rahvas kokku ja hoiatada. Trompetite puhumine kuulutab uue perioodi algust. Prohvetitel tuleb väga selgelt väljendada asju, milleks inimesed peavad valmis olema. Inimesed reageerivad trompeti häälele. Jumala Hääl on nagu trompeti hääl. Trompet on tuntud ka kui väga selge heliga pill.

(Laul 47: 6: Laul 81: 4)

12.  Jumal vihkab seda, kui prohvetit koheldakse vääriti.

Jumal vihkab seda, kui väärkoheldakse prohveteid. Prohveteid koheldakse vääriti, kiusatakse taga, ignoreeritakse, kutsutakse „hulluks“, neid tõrjutakse ja hüljatakse, neist vaadatakse mööda, neid isoleeritakse, neile püütakse pähe panna suukorvi ja neist hiilitakse mööda. Prohvetid on tihtilugu taga kiusatud nende süsteemide poolt, mille vastu nad räägivad. See pole tegelikult mitte midagi uut. Kõige selle keskel kaitseb Jumal oma prohveteid, vabastab nad süüdistustest, tõestab nende süütust ning Jumal tegeleb nende süsteemide ja kooslustega, mis kohtlevad prohveteid vääriti.

(Laul 105: 15 ; Jeremija 37: 4)
 
 
 
 
tõlkinud ja konspekteerinud Jana Naudi 05.12.2014
 

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar