laupäev, 6. detsember 2014

APOSTEL JOHN ECKHARDT (IV OSA) „ASJAD, MIS KÄIVAD PROHVETI KOHTA“


 

1.      Prohvetites on võimalik näha  paljusid Jumala südame erinevaid külgi.

Sügav kaastunne; patu ja ülekohtu vihkamine, pühadus, kurbus, julgustus, vägi, rõõm, innukus jne. Prohvet kannab endas Isa südant. Prohvetid kogevad seda, mida Taevane Isa tunneb erinevatel aegadel. Ja nende asjade kogemine võib olla päris raske ülesanne, mida prohvetitel tuleb oma elus selgeks õppida, kuidas neid käsitleda.

Prohvetil võib vahel olla selline tunne, et ta on emotsionaalselt otsekui „ameerika mägedel“ . Aga prohvetitel on vaja õppida neid asju mitte kartma ning mitte segadusse langema. Need on väga eriskummalised kogemused, aga need käivad kaasas prohveti kutsumisega. Prohveti süda kannab endas Jumala südamelööke. Taavet oli Jumala südame järgi mees.

1Sa. 13: 14 inglise keelest:  „ Aga nüüdsest Sinu valitsemisaeg jõuab lõpule. Jumal otsib endale mehe, kes järgib Isanda südant täielikult, ja Jumal annab talle ülesande olla juht Jumala rahvale, sest Sina ei pidanud Jumala korraldustest kinni.“
2.      Prohvetitel on vaja olla väga ettevaatlikud.

Prohveteid tõrjutakse eemale ja hüljatakse ning seetõttu peavad prohvetid olema väga ettevaatlikud, et nad ei korja oles hüljatuse ja tõrjutuse vaimu (meelsust). Ära lase hüljatuse ja tõrjutuse deemoneid oma ellu. Hoia alati meeles neid sõnu, mida ISAND ütles Saamuelile : „ sest nad ei põlga mitte Sind, vaid nad põlgavad mind kui oma Kuningat!“ (1 Sa. 8: 7)

Ära võta asju isiklikult. Asi ei puutu Sinusse, see on suhtumine ISANDASSE!
3.      Hädasti on vaja tugevaid prohvetlikke kogudusi.

Tugevad prohvetlikud kogudused toovad aktiivselt esile ja vabastavad suurel hulgal prohveteid ja prohvetlikke inimesi, sest tugev prohvetlik atmosfäär on see, mis ainsana soodustab ja toidab ja arendab prohvetlikke inimesi ja prohveteid. Iga linn ja piirkond vajab sellist liiki kogudusi, mis tugevalt rajatuna toovad esile avatud võimalused, et vastav piirkond või linn saaks vastu võtta prohvetite õnnistusi ning prohvetlike inimeste teenimistööd. Sellised kogudused on väga tugevad ülistuses ja prohveteeringutes, ning seal on tugevad prohvetlikud juhid, kes aitavad prohvetlikel andidel küpsusesse kasvada. Praegu on see aeg, mil on võimalik näha üle kogu maailma, kuidas sellist liiki kogudused järjest tõusevad ja saavad tugevalt rajatud.

Me elame tõeliselt huvitaval Jumala Kuningriigi ajastul.
4.      Prohvetite sõnad kannavad Jumala väge.

Kui prohvetid räägivad, siis asjad juhtuvad. Kui prohvetid räägivad, siis asjad muutuvad. Kui prohvetid räägivad, siis Jumal liigub. Prohveti sõnad on nagu tuli kontides ja nagu haamer, mis purustab iga kivi kildudeks. Prohvetitel on vaja avada oma suu ja rääkida. Ja Jumal kinnitab sõnumit. Jumal alati kinnitab oma sulaste sõnu.

(Jeremija 23: 29; Jesaja 44: 26)
5.      Prohvetitele läheb korda vaid Jumala agenda.

Prohvetid on huvitatud vaid Jumala eesmärkidest ja plaanidest. See on prohveti elus peamine prioriteet. Prohvetit ei huvita absoluutselt inimeste agendad. Prohvet teab, et ainult ISANDA plaanid ja eesmärgid jäävad püsima, ning kõik ülejäänu on vaid aja raiskamine. Prohvetitele ei meeldi aega raisata asjadele, mis ei ole Jumala poolt määratud.

Õpetussõnad 19: 21 laiendatud tõlge:

„Palju plaane on inimese mõistuses, aga ainult Isanda eesmärgid on need, mis jäävad püsima.“
6.      Prohvetid peavad õppima, kuidas „tolmu jalgadelt ära pühkida“.

Prohvetid igatsevad väga, et kõik inimesed võtaksid vastu tõe ja saaksid väga õnnistatud, aga mõnikord asjad lähevad teistmoodi. Sa ei saa sundida inimesi tegema seda, mida Isand ütleb. Mõnikord on vaja prohvetil lahkuda ja „pühkida jalgadelt tolm“.

(Mt. 10: 14)
7.      Prohveti anni sisse kuulub võime tarkust üle kanda.

Prohvetid õhutavad inimesi kasvama. Prohvetid nakatavad inimesi põleva igatsusega õppida Jumalat tundma. Kui noored prohvetlikud inimesed satuvad küpsete prohvetite lähedusse, siis toimub tohutu tarkuse ja kõikvõimalike andide ülekanne. Tarkus on midagi, mida saab üle kanda.

( 5Mo. 34: 9)
8.      Prohveti sõna peale on võimalik välja astuda.

Kui Sa tahad näha imesid, siis astu usus välja prohveti sõna peale. Peetrus alistus Isanda sõnale ja seetõttu püüdis tohutu hulga kalu. Prohvetid räägivad välja ISANDA Sõna ja vabastavad seeläbi imed.

(Luuka 5: 5-6)
9.      Prohvetid on väga Ustavad ja Lojaalsed.

Prohvetite jaoks on esmatähtis ustavus ja lojaalsus Jumalale. Prohvetid kutsuvad tagasilangenuid naasma Jumala juurde. Prohvetid esitavad kogudusele väljakutse, kui sisse on hiilinud truudusetus ja ebalojaalsus jumalale ja Tema Tõele. Prohvetid jutlustavad väga tihti pühendumisest. Nad vastanduvad kõigele ja kõigile, kes üritavad kogudust ära tõmmata Jumala juurest. Prohvetid keskenduvad Jumala suhtes lojaalsusele ja kogu südamest pühendumisele, hoolimata sellest, millistes muutlikes aegades elatakse või mida valjuhäälselt kuulutab maailm.
10.  Prohveti jaoks on kas Sõnakuulelikkus või sõnakuulmatus.

Prohvetid on väga tihti liiga otsekohesed ja ka ranged. Vahel neid peetakse ka liiga dogmaatilisteks. Prohvetite puhul on kõne all kas Sõnakuulelikkus või sõnakuulmatus. Prohvetid hoiavad üleval kõrget standartit ning see on SÕNAKUULELIKKUS.

Prohvetid tunnevad sõnakuulelikkuse õnnistusi, ja teavad, mis toob enesega kaasa sõnakuulmatus. Mässumeelsetel ja sõnakuulmatutel inimestel on prohvetitega raske.

Kuigi prohvetid tunduvad vahel liiga ranged, on nad samas ka tohutult armulised. Neil on Jumala süda, mis väljendab samal ajal nii pühadust kui ka tohutut armu.

( Jesaja 1: 19-20)
11.  Prohveti sõnad on väärtuslikud.

Prohveti sõnad on nagu kuld ja hõbe. Prohvetid on kuld-ja hõbeastjad ISANDA kojas. Prohvetil on vaja alati jääda selgeks ja puhtaks. Miski ega keegi ei tohi prohvetit rüvetada.

Hõbe ja kuld on väärtuslikud ning need sümboliseerivad puhtust.

( Õp. 25: 11 ; Õp. 10: 20a; 2Tim. 2: 20 )
12.  Prohvetid peavad prohveteerima, kui Jumal on rääkimas.

Kui Jumal hakkab rääkima, siis kes suudab sel hetkel mitte prohveteerida? Prohvetid prohveteerivad ja see on neile loomulik tegevus nagu hingamine. Prohvetil on raske vaikida. Mõned soovivad seda väga, et prohvetid oleksid vait, aga prohveti and on prohveteerida.

Aamos 3: 8 inglise keelest: „Kui lõvi möirgab, siis kes ei karda? Kui Jumal on rääkinud, siis kes ei prohveteeriks?
13.  Prohvetid on Jumala esindajad.

Prohvetite kirglik igatsus on see, et Jumalat esindatakse korrektselt ja puhtalt. Prohvetid ei salli seda mitte üldse, kui Jumalat esindatakse vääralt. Prohvetid on tulised Jumala Tõe kaitsjad. Prohvetid seisavad väga aktiivselt selle eest, et Jumalat kujutatakse õigesti ning Teda esitletakse puhtalt ja selgelt.
 
14.  Prohvetid on võimelised nägema lõppu juba alguses.

Prohvetid tunnevad ära, kuhu inimesed, kogudused, linnad ning terved rahvad ja riigid on suundumas (vastavalt tehtud otsustele). Nad näevad väga varakult lõpptulemust. Prohvetid teavad, kuhu Sa oled suundumas. Prohvetid näevad seda, kuhu Sa oled minemas. Prohvetid julgustavad ja ka hoiatavad inimesi, et nad teeksid õigeid otsuseid, nii et nad saaksid elada õnnistatud elu. Prohvetid üritavad suunata Sind teise suunda, kui Sa oled liikumas vale ja halva lõpptulemuse poole.

(Jesaja 46: 10)
15.  Prohvetid kutsuvad inimesi Mäele.

Prohvetite ülesanne on kutsuda inimesi kõrgemale. Prohvetid kutsuvad üles tõusma ja kasvama. Prohvetid kutsuvad inimesi ronima Siioni mäele, mis tähendab, et nad kutsuvad inimesi Jumala mäele. See koht, kuhu nad inimesi julgustavad tõusma, on Jumala Ligiolu ja autoriteedi paik. See on Jumala Auhiilguse paik. See on Jumala pühaduse paik. See on Jumala ilmutuste ja tarkuse paik. Prohvetid esitavad inimestele väljakutse, et nad jätaks maha madala liha taseme ning siseneks kõrgesse Vaimu tasemesse.  

( 5 Mo. 33: 19; Jesaja 2: 3)
 
 
konspekteerinud ja tõlkinud Jana Naudi 06. 12. 2014

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar