laupäev, 6. detsember 2014

APOSTEL JOHN ECKHARDT (V OSA) „ASJAD, MIS KÄIVAD PROHVETI KOHTA“ 

1.      Prohvetid on Ärkvel.

Prohvetid on ärkvel ja valvel Vaimu asjade suhtes. Prohvetid ei suuda olla magavas koguduses. Prohvetid on ärkvel asjade suhtes, mida Jumal teeb. Kui teised ehk magavad, siis prohvet on kindlasti ärkvel. Prohvetid oma kutsumise tõttu ei suuda uinuda nagu ülejäänud kogudus seda vahel edukalt teeb. Prohvetitel ei ole aega tukastada. Prohvetid on need, kes hüüavad: „ Ärgake üles!“

( Ef. 5: 14;  Jesaja 52: 1 )

2.      Prohveteid on võimatu käsutada.

Prohveteid ei ole võimalik panna tegema asju, mis Sinule meeldiks, et nad teeksid. Prohvetit ei saa ükski inimene kasutada omaenese kasuks ega rahuloluks. Jumal on nad loonud ja eraldanud omaenese eesmärkide tarvis. Inimene, kes üritab prohvetit panna nägema ja ütlema asju, mida tema tahab, et nad näeks ja ütleks, satub tõsistesse probleemidesse.

( Jesaja 30: 10-11 )

3.      Enne kui Jumal tegutseb, näitab Ta oma kavatsusi ja plaane prohvetile.

Prohvetid näevad Jumala plaane varakult ning nad palvetavad nende asjade eest enne, kui need hakkavad juhtuma. Prohvetid teevad koostööd Taevaga.

( Aamos 3: 7)

4.      Prohvetid liiguvad ka Vabastuse Teenistuses.

Tavaliselt liiguvad prohvetid vaimude eristamine ja teadmise sõna andides, mis on väga olulised eeldused vabastuseks. Prohvetid on võimelised „tabama naelapea pihta“, mis puudutab deemoneid ja nende välja ajamist. Prohvetite tundlikkus ja nägemisvõime aitavad suuresti kaasa sellele, et inimesi teenitakse tõelise vabastuse ja vabanemisega.

Tihtilugu paljud inimesed kogevad vabanemist juba prohveti poolt välja räägitud sõnumi tõttu.

(Laul 107: 20)

5.      Prohvetid peavad läbirääkimisi Jumalaga.

2 Mo. 32 peatükis, peale „Kuldse vasika juhtumit“ Mooses sõna otseses mõttes veenis Jumalat meelt muutma. Prohvet tohib JUMALALT küsida seda, et Jumal muudaks meelt, mis puudutab kohtumõistmist. Mooses küsis ja Jumal säästis Iisraeli.

Aabraham samuti pidas läbirääkimisi Jumalaga Loti ja selle perekonna pärast, enne kui Jumal hävitas Soodoma.

(1 Mo. 18: 28)

See on prohveti mõjuvõim. Ja see kõik on selle tõttu, et prohvetil on lähedane suhe Jumalaga. Prohvet on tõeline Jumala sõber.

6.      Prohvetid on head evangelistid.

Kogu Jumala rahvas peaks evangeeliumi kuulutama, sealhulgas prohvetid. Prohvetid on head evangelistid just seetõttu, et neil on terav eristusvõime ning tundlikkus selle suhtes, milline on inimeste seisund, ja see puudutab ka kadunuid. Prohvetid toovad selge arusaamise ja patu tunnetuse, kui nad teenivad, ning see on väga tähtiss osa edukast evangelismist.

Prohvetlikes kogudustes on väga palju pöördumisi ja uuestisünde, sest kohal on väga tugev Jumala Ligiolu ja vägi arusaamiseks, selgeks mõistmiseks ning patu tunnetuseks Püha Vaimu läbi.

(1 Kor. 14: 24)

7.      Prohvetid tegelevad Inimese Sisemise Osaga (neerudega).

Neerud sümboliseerivad kirjakohtades Inimese sisemist osa. Neerud aitavad organismist eemaldada mürgiseid ja kahjulikke ja mittevajalikke asju. Neerud sümboliseerivad puhastumist ja puhtust. Mis on Sinu neerudes (südames, mõistuses, hoiakutes, meelsuses, sisemises olemuses)? See ei puuduta füüsilist. Prohvetid on huvitatud Sinu sisemistest osadest. Neerude abil tuleb sisemisest olemusest välja viia kõik, mis on ebapuhas. Sinu sisemus peab saama puhtaks.

Prohvetid teavad, et väline on vaid sisemuses toimuva väljendus.

( Ilm. 2: 23: Laul 16: 7)

8.      Prohvetid on varajane „hoiatussüsteem“.

Varajane hoiatussüsteem tähendab olukordi, sümptomeid, asjade arengu süsteemi, teatavate protseduuride seeriat, mis varakult näitavad ära, mis suunas toimuvad arengud ja mis võib olla koheselt saabuv probleem. Näiteks meditsiinis tehakse teatud uuringud. Sõjalises valdkonnas on olemas teatavad aparaadid, nagu satelliidid ja radarid, mis varakult avastavad vaenlase liikumise rünnakuks ning siis on aega organiseerida kaitset ja vastulööke.

Prohvetid on võimelised nägema probleeme enne, kui need saabuvad. Koguduses on nad varajased „hoiatussüsteemid“.

(Joel 2: 15-17)
 

      9.  Prohvetitel on väga terav eristusvõime (radar).

See on väga oluline osa prohveti kutsumisele antud varustusest. Prohvetid eristavad. Mõnikord on prohvetitel seda väga raske käsitleda, sest nad on väga tundlikud vaimses sfääris. „läbinägelikkus, eristamine“ kreeka keeles tähendab kohtulikku hindamist ja kalkulatsiooni, läbi katsumist, eristamist, tajumist, arutlemist. See on tulnud sõnast, mis tähendab täielikult eraldama, arvelt maha võtma, vastanduma, häbistama, otsuseid langetama, kahtlema, seisukohta võtma ja kaitsma, tooma muutust, kõhklema, kohut mõistma, osaliselt eemaldama, järkjärgult ära viima, pöörama, kõrvale kaldumist märkama.

„Kui inimene, kes eristab väga teravalt, satub silmitsi millegagi, mis on küll väliselt hea ja kena, aga tegelikkuses on asjad valesti , siis see inimese sees, vaimus, otsekui takistavaks elemendiks. Liha näeb edasi väliselt justkui kenasid märke, aga sisemuses on prohvet häiritud ning algab sisemine arutlus, kõhklus, rahulolematus, läbi katsumine, kahtlemine, kohkumus ja vastandumine välisele näilikkusele. Eristusvõime on mõneti sisemine sõda, mida prohvet peab selle alusel, mida ta tajub ja märkab. Prohvet katsub asju läbi ja võrdleb alati selle alusel, KES JUMAL ON, ja mida väliselt parasjagu pakutakse.“

(He. 5: 14)

10.  Prohvetid tunnevad ajaperioode.

See on väga oluline, et Jumala rahvas tunneks aegu ja ajaperioode. Ajaperioodid muutuvad ning iga eesmärgi jaoks on olemas oma aeg ja periood Taeva all. Prohvetid on tundlikud ajaperioodide muutuste osas. Prohvetid on võimelised kogudust teenima selles osas, mis puudutab aegade ja ajaperioodide muutumist.

Vaimses mõttes talv, kevad, suvi ja sügis.

Prohvetid tajuvad kõiki ajaperioode ja nad tunnevad nende sügavat tähendust.

(Koguja 3: 1)

11.  Prohvetite jaoks on väga oluline Jumala Auhiilgus.

Prohvetite sügav ja kirglik taotlus on see, et Jumal oleks austatud kõigis asjus ning nad vastanduvad kõigele ja kõigile, kes üritavad ära võtta Jumalale kuuluvat Au. Jumala Au ja Auhiilgus on Jumala austus, Tema vägi, kuulsus, pühadus, suursugusus ja väärikus, Tema autoriteet ja meelevald. Jumala prohvetid on Jumala Auhiilguse esile tõstjad, ülendajad ja kaitsjad. Nad tõmbavad maha kõik selle, mis üritab ennast ise ülendada ning püüab endale saada Au, mis kuulub ainult Jumalale.

( 1Pe. 4: 11)
 

12.  Prohvet räägib ja palvetab.

Jeesus teenis oma jüngreid Sõnaga ning siis palvetas nende eest. Prohvetid ei käi ringi ja lihtsalt ei pillu sõnu laiali. Prohvetid palvetavad inimeste eest, keda nad teenivad. See ei tähenda, et peab iga isiku eest palvetama, kellele Sa sõnumi annad, aga prohvetitele on antud konkreetsed ülesanded ning neid on läkitatud teatud inimeste juurde, keda neil tuleb teenida ja kelle eest palvetada. Deemonid alati hakkavad võitlema prohvetliku sõnumi vastu ning prohveti palved aitavad kaasa, et iga vaenlase vastuseis saab murtud. Prohveti palved purustavad saatana katsed tuua viivitust ning takistusi prohveteeringu täitumise osas.

(Johannese 17: 8-9)

13.  Prohvetid väsivad ning nad vajavad Jumala tugevust.

Väsinud prohvetid vajavad Jumala tugevust. Eelija oli väsinud peale seda, kui ta oli kohtunud Iisebeli prohvetitega Karmeli mäel. Prohvetid võivad liikuda väga võimsal moel oma erinevates funktsioonides, aga vahel nad pingutavad üle ning ei võta piisavalt puhkusest aega. Jeesus rõhutas seda oma eluga väga, et on oluline eralduda ning puhata. On ajad, mil prohvetid peavad saama värskendatud ning tugevdatud Taevast. Prohvetid ei ole üliinimesed.  Prohvetid võivad väsida nagu iga teine inimene ning puhku on lubatud. Jumal teab, kuidas oma prohveteid värskendada ning anda neile uut jõudu.

( 1Ku. 19: 7-8)

14.  Prohvetid armastavad Jumala ülistamist.

Prohvetid armastavad ülistusaegu. Prohvetid armastavad Jumala Ligiolu. Prohvetid on oma olemuselt inspireerivad ning nad armastavad inspireerivat ülistust. Prohvetid armastavad uusi laule, uusi helisid ning ISANDA laulud õhutavad prohveti üles. Prohvetid on suurepärased ülistusjuhid.

Piiblis ühed kõige suurimad ülistajad on prohvetid ( Vt. 1 Aj. 25: 1-6). Taavet on suurepärane näide.

Ülistus on väga tugevalt seotud prohveti kuulutamise vaimuga. Iisraeli rahva keskel sai ülistus rajatud just tänu prohvetitele.

( 2 Aj.29: 25; Ilm. 19: 10 )
 
 
konspekteerinud ja tõlkinud Jana Naudi 06.12 2014
 

 

.

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar