pühapäev, 7. detsember 2014

APOSTEL JOHN ECKHARDT (VI OSA) „ASJAD, MIS KÄIVAD PROHVETI KOHTA“ 

1.Prohvetid vihkavad religioosset kontrolli.

Juhtide poolt on väga ülekohtune kasutada prohveteeringuid kohtumõistmiseks (tõrva ja tule sõnumeid) inimeste üle selle tõttu, et need ei nõustu kõiges juhtidega. Selline tegutsemisviis on kontrolli väljendus ja tõelised prohvetid teevad häält sellise juhtimisstiili vastu. Prohvetid oma sõnumi kaudu mitte kunagi  ei manipuleeri inimestega ega kontrolli neid. Selline tegutsemisviis on väga ebapuhas ja see toob tõelises prohvetis esile sügava kurbuse ja viha.

2.Prohveti kujunemine.

Prohvet on astja ja Jumal puhastab ja kujundab oma astjaid. Jumal võtab prohveti elus ette kogu ebapuhtuse ja eemaldab selle. Sinust peab saama täiesti alistunud toormaterjal Jumala käes, millest Jumal saab kujundada puhta prohveti. Jumala tuli põlegu ja põletagu.

Jumal viib prohveti läbi tõsise viimistlusaja. Jumal puhastab prohvetit ning arendab tugevaks prohveti karakterit (iseloomu). Prohvetil on vaja lubada Jumalal tegeleda kõigi oma erinevate elualadega, enne, kui prohvet saab efektiivselt tegeleda probleemidega teiste inimeste elus. Vahel on prohvetil tunne, et ta on tulises ahjus. Prohvet võib sageli hüüda: „Jumal, miks Sa minuga nii põhjalikult ja tugevalt tegeled? Miks Sa teistega nii sügavuti ei tegele?“ Aga prohveti jaoks on ülimalt oluline minna läbi kõigist neist protsessidest, et esindada Jumalat tõeliselt ning sügava pühadusega.

(Õp. 25: 4; Malaakia 3: 3-4; Õp. 17: 3)

3.Prohveti elus pole kohta uhkuse ja ülbuse jaoks.

Prohveti teenistuses ei tohi olla jõhkrust ega ülbust. Prohvetid võivad olla ranged, aga kõik peab prohveti poolt olema tehtud Armastuses. Prohveti teenistuses ei tohi olla kontrolli, manipulatsiooni ja mõjuvõimu kuritarvitamist.

(1 Kor. 13: 1-2)

1 Kor. 13: 5 Laiendatud tõlge: „ Armastus ei ole upsakas ega ennast täis ( ülbe ega uhkusest täispuhutud); Armastus ei ole jõhker ega viisakuseta (kombetu) ega käitu sündsusetult ja sobimatult. Armastus (Jumala Agape armastus meie sees) ei nõua omaenese õigusi omaenda viisidel, sest ta ei otsi omakasu. Armastus ei ole isekas. Armastus ei ole kergesti solvuv, ärrituv ega pika vihaga. Armastus ei pea meeles kurja, mis talle on tehtud ( ta ei pea arvet kannatatud kurja üle).

4.Prohvetid Tunnevad Jumala Armu.

Prohvetid mõistavad sügavuti Jumala Armu. Prohvetid teavad, et nad on Jumalas tugevad ainult Jumala Armu tõttu. Prohvetid teavad, et nad ei suuda teha mitte midagi omaenese jõust. Prohvetid sõltuvad Jumala Armust ( Jumala tugevusest, soosingust, väest ja võimetest) täielikult. Ilma Jumalata on prohvet täiesti võimetu ja nõutu. Jumal asetab väga tihti prohveteid sellistesse olukordadesse, kus pole võimalik toetuda mitte millelegi muule kui vaid Jumala Armule.

(Jh. 5: 30-32;  1Kor. 15. 10)

5. Prohvetid on „Inimestele-Mitte-Meeldijad“.

Prohveti jaoks on ülimalt oluline meeldivad ainult Jumalale ja mitte inimestele.Sul ei ole võimalik olla Kristuse sulane, kui Sa tahad inimestele meeldida. Prohvetid ei otsi inimestelt tunnustust. Prohveti esmane prioriteet on olla meelepärane Jumalale.

Ebaharilikult suur inimestele meeldimise vajadus paneb Sind orja seisusesse, kus kõigi nende arvamused , kellele Sa tahad niiväga meeldida, tõukavad ja tõmbavad Sind.

( Gal. 1: 10)

6. Prohvetid on Sõnakuulelikud Jumalale.

Nii nagu apostleid, nii iseloomustab ka prohveteid Sügav Sõnakuulelikkus Jumalale. Kui prohvet asetatakse valiku ette, kas olla sõnakuulelik inimeste ettekirjutustele või Jumalale, valivad prohvetid alati Sõnakuulelikkuse Jumalale. Inimesed ei ole prohveti jaoks mitte kunagi tähtsamal kohal kui Jumal. Jumala korraldused trumpavad kõik muu üle prohveti jaoks.

( Ap. 5: 29)

7. Prohvetil tuleb võita INIMESTE KARTUS.

Ettevalmistusprotsessis võib prohveti jaoks olla see päris suur lahing, et vabaneda inimeste kartusest. Inimeste kartus toob kammitsad ja ahelad. Prohvet ei tohi karta oma kutsumist, kriitikat, tõrjumist, tagakiusu, halvustamist, alavääristamist ning  prohvetlikult võimsalt teenimist. Hirm halvab prohvetliku voolu koheselt. Igal inimesel on vaja võita mingit liiki kartus ja hirm. Prohvetid ei ole selles osas üksi. Jumal Ise vabastab prohvetliku inimese igasugustest hirmudest ja annab vajaliku julguse ning üleloomuliku vapruse ja vastupidavuse.

( Jeremija 1: 8,  Mt. 10: 28, Õp. 29: 25)

8. Prohvetid igatsevad, et asjad saavad TEHTUD.

Kui tulevad esile vajadused, probleemid, vead ja erinevad situatsioonid, mis vajavad lahendamist, siis prohvet taotleb alati TEGUTSEMIST ning soovib näha, et asjadega tegeletakse. Prohvet ei soovi asjadest lihtsalt niisama rääkida, vaid ta ootab REAALSEID TEGUSID.

Vahel võivad prohvetid sattuda probleemidesse just selle tõttu, et nad rõhuvad tegutsemisele ja avaldavad survet, et toimuks muutused. Prohvetid vihkavad olukorda, kus mitte midagi ei toimu ning inimesed lihtsalt katavad asjad kinni või viivitavad „mitte midagi tehes“.
 

9. Prohvetitel on väga ebatavalised kogemused Jumalaga (Penuel kohtumised)

Prohvetid elavad väga erinevalt, sest neil on erakordsed kohtumised Jumalaga. Väga eriskummalised päästele tulemised, vabanemised, Jumalikud külastused- kõik see iseloomustab prohveti elu. Ükski inimene, kes kohtub Jumalaga, ei suuda jääda samasuguseks.

Mooses kohtus Jumalaga põleva põõsa juures. Jesaja nägi JUMALAT Auhiilguses. Hesekielil olid nägemused Jumalalt. Taanieli elus olid ingellikud külastused. Jeremija kohtus Jumalaga juba väga varajases eas. Ristija Johannes täitus Püha Vaimuga juba emaüsas. Jumal külastas Jaakobit unenäos.

Prohvetid erinevad oma elustiili poolest teistest inimestest, sest Jumal külastab neid väga ebatavalistel viisidel. Prohvetitel on väga eriskummalised tunnistused. Kui prohvetid räägiksid kõigist oma kogemustest Jumalaga, siis neid peetaks kindlasti hulludeks või imelikeks.

( 1 Mo. 32: 30-31)

Unenäod, nägemused, Auhiilgus, nutmine, öised kohtumised, väga pikka aega Jumala väe all, inglid jne.

10. Prohveti kirglik igatsus on, et kõik kuuleksid Jumalat.

Tõeline prohvet igatseb väga seda, et iga inimene kohtuks isiklikult Jumalaga.

Midagi on väga valesti, kui prohvetid või prohvetlikud inimesed hakkavad rajama „mõningate väheste võitud inimeste“ klubisid.

Tõelised prohvetid aitavad igal pool igati kaasa sellele, et juhid oleksid prohvetlikud ning ka tavalised koguduse liikmed õpiksid tundma prohvetlikku voolu. Prohvetite silmad löövad särama, kui inimesed kuulevad Jumalalt, räägivad Jumala sõnu ning on sõnakuulelikud ISANDALE. Prohvetid ei ole absoluutsed kadedad, kui Jumal kasutab teisi inimesi.  Prohvetid armastavad seda, kui Jumala Lähedane Tundmine aina kasvab.

Vahel võib juhtuda, et kui Sa küsid prohveti käest: „ Mida Jumal on rääkimas?“ võib ta vastata: „ Aga mida  Jumal on rääkimas?“

( 4 Mo. 11: 29 )

11. Prohvetid annavad eriskummalisi juhiseid.

Prohvetid suudavad anda juhiseid, mis põhjustavad läbimurdeid. Prohvetid kuulevad Jumala käest ning siis vabastavad kõige eriskummalisemaid juhiseid. Prohvetid ei peaks imestama selle üle, et just kõige vastuolulisemates ja võimatumates olukordades annab Jumal neile tarkuse. Kõige lootusetumates olukordades inimesed haaravad kinni prohvetlikust annist, et saada vastuseid.

( 2Ku. 4: 2-7)

12. Prohveti and käivitub kõige ootamatumates kohtades ja olukordades.

Joosepi and hakkas toimima vanglas ning see viis Joosepi paleesse. Inimesed vajavad prohveteid kõikjal. Need, kes vajavad prohvetid, leiavad nad oles või siis Jumal läkitab prohveti nende juurde, ükskõik, kus nad siis viibivad.

Prohveti and rajab prohvetile tee.

13. Prohvetid on Teravad Lõiketerad.

Prohvetid on tavaliselt esimesed, kes tervitavad ja tunnustavad muutust ja uusi asju, mida Jumal on tegemas. Prohvetid mõistavad ja tunnustavad Jumala uusi liikumisviise. Kui Sa tahad olla terava ja selge äratundmisega Vaimus, siis otsi prohvetite või prohvetlike inimeste seltskonda. Prohvetid vihkavad stagnatsiooni ja aegunud veini. Prohvetid armastavad uut veini ja uusi veinilähkreid.

Prohvetid on võimelised tooma värskust.
 

14. Tõelisi prohveteid iseloomustab sügav Jumalakartus.

Prohvetid kardavad ISANDAT!

Prohvetitel on sügav arusaamine Jumalakartusest ning nad edendavad seda kõikjal, kuhu nad lähevad. Prohvetid võtavad koheselt seisukoha, kui inimesed hakkavad kaotama Jumalakartust. Prohvetid edendavad sügavat austust ja aukartust Jumala suhtes ning Püha Vaimu asjade suhtes. Prohveti jaoks ei ole olemas tõelist edukust ja õnnistusi ilma Jumalakartuseta.

(Jesaja 8: 13)

15. Prohveti jaoks on oluline karakter, mitte karisma (sarm).

Kristuse karakter oma täiuses on prohveti elu peamine taotlus.

(2 Kor. 3: 18 )

 
konspekteerinud ja tõlkinud Jana Naudi 07.12. 2014 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar