teisipäev, 9. detsember 2014

APOSTEL JOHN ECKHARDT (VIII OSA) „ASJAD, MIS KÄIVAD PROHVETI KOHTA“


 
1.      Prohvetid on fokuseeritud.

Prohvetitele meeldib palvetada esile Jumala plaane ja eesmärke.
Prohvetid ei taha lihtsalt palvetada kõige ja ükskõik mille eest. Prohvetid tahavad konkreetselt ja väga täpselt fokuseerida sellele, mida Jumal tahab teha. Nad tahavad tabada otse naelapea pihta. Prohvetid fokuseerivad igas olukorras Jumala täiuslikule tahtele. Kui Sa tahad, et õigetele asjadele saadakse pihta, siis palu prohvetit, et ta palvetaks.

2.      Prohvetid on kogukonna sees, aga nad mõtlevad kui „väljaspool olijad“.

Jumal kasutab prohveteid selleks, et hoida kogudust õigel kursil. Mõnikord on vaja selleks inimest väljastpoolt, et selgelt näha ning esile tuua muutust. Prohvetid võib pidada selliseks inimeseks, kes olles küll koguduse osa, on samas võimeline nägema ka „väljaspoolt“. Prohvet tunneb end vahel ka kui „väljaspool olija“, hoolimata sellest, et ta on usukaaslastega üks kogukond.
Need, kes on kogukonnas „liiga“ sees, muutuvad lähinägelikeks. Mõnikord sellised inimesed ei näe enam metsa puude taga.
Prohvet on Kristuse Ihu liige, koguduse liige. Aga prohvetil on võime näha teistmoodi.

„Väljaspool olija“ võib olla kriitiline nende asjade suhtes, mis on toimumas, sest nad näevad asju erinevalt. Mõnikord „sees olijad“ blokeerivad ära igasuguse kriitika selliste inimeste poolt, hoolimata sellest, et neil inimestel võib olla õigus. Prohvetil on julgus olla erineval arvamusel ning „väljaspoolt“ nägemine toob ka teatava objektiivsuse.. Prohvetil pole midagi kaotada, sest ta pole end üliväga „ sisse mähkinud“.
 

3.      Prohvetid on ebajumalate suhtes Rüüstajad.

Prohvetid rüüstavad  ja hävitavad ebajumalaid. Iisraeli lapsed hakkasid kummardama vaskussi, mille suhtes Jumal andis Moosele kõrbes korralduse. Vaskussist sai ebajumal. Hiljem see lõhuti ära. Mõnikord võivad vanadest Jumala liikumistest saada ebajumalad. Prohvetid hävitavad ära kõik ebajumalad.

Prohvet kui Rüüstaja võib tulla kõrgelt hinnatud uskumuste vastu, traditsiooniliste institutsioonide vastu, kõige vastu, mis mingil hetkel on hakanud kandma vääraid tõekspidamisi või eksitusi.

Apostlitel on samasugune võidmine selles osas.

( 2 Ku. 18: 4)

4.      Prohvetid ei ole palgatöölised ega ära ostetavad.

Prohvetite teenistust ei saa osta. Nad pole müügiks. Balaamit oli võimalik ära osta. Balaam suri posimise tõttu.

Mitte kellegil ei ole võimalik osta prohvetilt sõnumit.

(Joosua 13: 22; Ap. 8: 20)

5.      Prohvetid ei tegele meelitamisega.

Prohvetid lausa vihkavad meelitamist. Meelitamine on ülemäärane ja silmakirjalik kiitus, mis on tegelikult lähtuv mingitest varjatud huvidest. Prohvetid ei meelita. Prohvetid räägivad tõde. Prohvetid ei tule inimeste ellu selleks, et neid „moosida“.

(Hesekiel 12: 24; Laul 12: 3)

6.      Prohvetid julgustavad otsima Jumalat, mitte võlureid ja nõidasid.

Otsige Jumalat. Ärge otsige nõidasid, kes piiksuvad ja pomisevad. Prohvetid hoiatavad nende eest, kes tegutsevad „sarnasuse“ vaimude mõju all.

(Jesaja 8. 19)
 
7.      Jumal õpetab prohveteid.

On asjad, mida on võimalik õppida otse Jumalalt. Prohvetid elavad selliselt õppides. Prohvetid teavad asju, mida inimesed ei ole võimelised õpetama. Jeesus teadis rohkem, kui kirjatundjad ja variserid. Nad imestusid Jeesuse tarkuse üle. Jeesus ei olnud kirjatundjate ja variseride koolis käinud.

(Jh. 7: 15)

8.      Prohvetid tunnevad ära kuradi lapsed.

Prohvetid tunnevad ära kurjad ja pahatahtlikud inimesed, kes kuradit esindavad. Samuti tunnevad prohvetid ära need inimesed, kes on kasutatud kuradi poolt, kuradi poolt kontrollitud, et tuua halba ja hävitavat. Jeesus tundis sellised inimesed ära. Paulus tundis sellised inimesed ära.

Prohvetid tunnevad ära Jumala ja Tema Kuningriigi vaenlased.

(Jh. 8: 44: Ap. 13: 10 )

9.      Prohvetid vihkavad tühjade lubaduste teenistust.

Tühjade sõnade teenistus on verbaalselt asjade väljendamine, kus kuulutatakse truudust erinevatele asjadele, aga reaalseid tegusid ei järgne. Prohvetid tunnevad ära olukorrad, kus tegemist on silmakirjaliku austusega. Prohvetid ei salli olukorda, kus lubatakse, aga ei tehta.

(Luuka 6: 46; Mt. 23: 3; Mt. 15: 8)

10.  Prohvetid on näljased ja janunevad Jumala Õigsuse ja Õiguse järele.

Jumala Õiguse ja õigsuse järgi janunemine on üks põhilisi prohveti motivatsiooni allikaid. Igatsus teha seda, mis on õige. Prohvetid vihkavad õigsusetust. Prohvetid igatsevad kirglikult selle järgi, et asjad saaksid tehtud Jumala õiguses ning valed asjad saaksid õigeks pööratud. Prohvetid tunnevad sellistest tulemustest eriliselt rõõmu.

(Mt. 5: 6)
 

11.  Prohvetid ajavad taga vilju.

Jeesus otsis Iisraelist vilju. Jeesus needis viigipuu, sest see ei kandnud vilju. Iisrael oli sel ajal religioosne ja samas viljatu. Viljad on olulised nii Jumala jaoks kui ka prohveti jaoks. Prohvetid vihkavad viljatust. Prohvetid vajavad midagi enamat, kui jutte, jutlusi, palveid ja religioosseid tegevusi. Prohvetid ajavad taga viljakust. Viljatud tegevused kurvastavad prohvetit.

Jumal ütleb, et Ta eemaldab kõik selle, mis ei kanna vilja.

(Mt. 3: 8; Luuka 13: 7; Mt. 21: 19)

12.  Prohvetitel on Sügav Lähedus Jumalaga.

Intiimsus Jumalaga on prohveti tugevus. Prohvet teab, kuidas ammutada ja vastu võtta Jumala käest. Intiimsus on lähedane, vastastikuse tundmisega ja enamjaolt kirglik ja sügavate tunnetega isiklik suhe kellegi vahel. Prohvetid armastavad olla kahekesi Jumalaga. Prohvetitele meeldib teenida Jumala jalgade ees.

Prohvetid panustavad pidevalt sellesse, et neil oleks järjest lähedasem suhtlemine Jumalaga. Paast, palve ja Isanda teenimine.

(Ap. 13: 2; Ülemlaul 3: 3)

13.  Prohvetid Õnnistavad.

Mõned inimesed arvavad, et kõik prohvetid peaks tegelema inimeste needmisega, aga tegelikkuses armastavad prohvetid inimeste õnnistamist. Prohvetid armastavad rääkida õnnistussõnu inimeste üle, sest Jumal igatseb inimesi õnnistada. Jaakob õnnistas oma poegasid enne kui ta suri. Mooses õnnistas Iisraeli suguharusid õnnistussõnadega.

Prohveti Õnnistamine on väge täis. Inimese elu muutub täielikult ja saab tohutute õnnistuste osaliseks, kui prohvet õnnistab.

( 5 Mo. 33: 1; 3 Mo. 9: 23)
 

14.  Prohvetlik Atmosfäär on kui Oaas. (Eelim)

Oaas on kõrbes selline koht, kus on võimalik leida vett, veeallikaid, ojasid jne. Prohvetlik võidmine kannab endas värskendust, varustust, puhkust ja veega jootmist. Oaas on koht, kus kasvavad palmid. Eelim on pilt kõigest sellest. Eelim oli koht kõrbes, kus kasvas 12 palmipuud. Prohvetid armastavad tuua värskendust.

( Kohtumõistjate 4: 4-5; 2 Mo. 15: 27)
 

15.  Prohvetid kaevavad kaevusid.

Prohvetid kaevavad kaevu sinna, kus pole vett. Prohvetid ei salli olukorda, kui Vaimu asjad on kinni topitud ning peatatud. Prohvetid on nagu Iisakid, kes kaevavad lahti kaevusid, mis on kinni topitud. Prohvetid avavad kaevusid, mis on kusagil piirkonnas kinni jäänud patu, apaatsuse ja kompromissi tõttu. Prohvetid kaevavad ka uusi kaevusid ning avavad ka vanad. Prohvetid saavad vee voolama.

Prohveti võidmine avab sulgunud allikad ja kaevud ning vabastab Vaimu vee voolamise.

( 1 Mo. 26: 18)

16.  Prohvetid otsivad jõgesid.

Prohvetid armastavad Vaimu voolamist. Vaimu voolamist on sümboliseeritud jõe voolamisega. Jumala jõgi on prohveti jaoks oluline. Prohvetitele toovad rõõmu jõega kogudused ja jõega usklikud.  Prohvetid tahavad olla kindlad, et Jumala vägi voolab.

Prohvetid ei salli seda, kui Vaimu jõgi on ära blokeeritud. Prohvetid teevad kõik selleks, et eemaldada takistused, et jõgi saaks vabalt voolata. Prohvetid armastavad tugeva vooluga Vaimu jõgede voolamist koosolekutel.
 

Prohvetid tahavad näha oma piirkonnas Jumala jõge voolamas võimsa väega.

(Laul 46: 4; Jh. 7: 38)

Jõed, hoovused ja voolamine, elav vesi, Vaimu jõega kogudused, vaimsed tammid.
 

17.  Prohvetid mõtlevad „kastist väljaspool“.

See on metafoor, mis tähendab erinevat mõtlemist, ebatraditsioonilist lähenemist või lausa uuest küljest vaadet. Prohvetid ei mahu kasti. Prohveti kutsumine on meie telgivaiu laiendada, venitada meie mõtlemist, aidata meil murda kõik piirangud ja piiratus. Prohvetid on visionäärid. Prohvetid aitavad Jumala rahval tulla välja vanadest harjumustest ning sisse töötatud rutiinist. Prohvetid mitte ainult ei mõtle „kastist väljaspool“, vaid nad aitavad ka teistel kastist välja tulla.

Religioon ja traditsioonid võivad olla paljude jaoks kastideks, mida iseloomustavad limiteeritus, piiratud mõtlemine, mõttekõrgistused ja takistused.

18.  Prohvetid Armastavad Rhemat.

Piiblisse kirja pandud sõna on LOGOS. Kui Jumal võtab LOGOSE ja muudab need sõnad elavaks, siis neist saab RHEMA. On teatud kirjakohad, mis käivad täpselt Sinu isikliku elu teatud ajajärgu kohta. Prohvetid vabastavad RHEMA.

Kreekakeelne sõna „rhema“ tähendab „õhutust“. Rhema sõna on Piibellik väljend, mis osutab hulgale kirjakohtadele, mis „kõnetab“ usklikku elavalt.

(Mt. 4: 4)

Prohveti jaoks pole midagi hirmsamat, kui aegunud jutlustamine ja õpetamine.

Meil kõigil tuleb õppida Jumala Sõna. Prohvetid õpivad Jumala Sõna, et saada värsket Rhema sõna.

19.  Prohvetid on Jumala Valik, mitte inimeste valik.

Jumal valib väga erinevaid inimesi prohvetiteks.

Isand valib rumala ja jõleda, et teha tühjaks tarkade targutamist ( 1Kor. 1: 27-29) Taavet oli poisina karjane, keda ei märgatud. Aamos ei olnud prohveti poeg. Jumal valib prohvetiteks inimesi, kes inimeste standarti järgi selleks ei sobi. Prohvetite teenistus ei ole kujundatud inimeste poolt, vaid Jumala poolt. Jumala valik prohveti osas on tihtilugu tõsine väljakutse inimlikule uhkusele. Jumala valik sõitleb inimeste maist tarkust.

Jumal võib lausa kutsuda mässumeelse, et maha lõhkuda inimlikud traditsioonid.

(Laul 68: 19)
 
konspekteerinud ja tõlkinud Jana Naudi 09. 12. 2014

 

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar