teisipäev, 28. aprill 2015

Brian Simmons: „ Taevas avanemas nii Sinu kui Su kodu kohal“


 

 

Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ma olen avanud Taevad Sinu südame ja Sinu kodu kohal. Sul on sissepääs Minu Auhiilgusesse, kui Sa tuled Minu ette õrna südamega. Sa oled nii paljudel kordadel juba tulnud, aga tule veel! Ma olen kuulnud Sinu hüüdeid ja näinud Sinu püüdlusi Mind tundma õppida ning näha Minu Auhiilgust Sinu olukordade keskel.“

„Ma olen avanud Taeva Sinu kodu kohal, et Mu Auhiilgus võiks langeda nii Sinu kui Su armsamate peale. Usalda Mind nii oma perekonna  kui ka kõigi oma vajaduste osas. Kas Mina olen kunagi läbi kukkunud selles, mis puudutab varustamist? Usalda Mind nüüd uuesti ja vaata, kuidas imed vallanduvad.“

„Need, kes Mind tõesti armastavad, usaldavad Mind. Need, kes on uskunud Minu ülestõusmisväge, teavad, et Mina olen rohkem kui küllaldane ning Alati Ustav. Puhka Minu armastuse tugevuses, mis Mul on Sinu tänase päeva jaoks ning Sa näed üha rohkemal määral Minu läbimurdeid. Minu jaoks on see suur rõõm, kui Ma saan avada ja rajada Sulle teed, sest Ma armastan Sind väga ning Ma päästan Sind alati, kui Sa hüüad Minu poole.“

„Nii, nagu Ma õpetasin Taavetit võitma igat lahingut, nii Ma tegutsen ka Sinu elus ja annan Sulle võtmed võitudeks, mis lukustavad lahti kõik Sinu läbimurded. Aga tule palun Minu ette usus ning siis Sa näed kõike seda, mis Mina hoian oma käes just Sinu tarvis- triumfid ja läbimurded, mida mitte keegi teine ei suuda Sulle anda! Kas seal on midagi võimatut, kui Mina tulen ja võitlen Sinu eest?“

„ Kõigi Minu Armastajate jaoks, kes Mind usaldavad, on käes väe ja tugevuse aeg. Paljud tulevad ja ütlevad Sulle, et Sa jätaksid pooleli, oleksid nõus kaotusega ning kõnniksid minema. Aga Mina sosistan otse Sinu vaimu: „Tule Mulle lähemale!“

„Päevad, mis on täis Taevast siin maa peal, saavad nüüd avalikuks. Minu Väljavalamine ja Säramine saavad nähtavaks nii taevastes kui maa peal. Mitte kunagi ära karda inimeste raporteid ja kokkuvõtteid, sest Mina olen Suurte ümberpöörete Jumal, ja Mina  tõotan, et suurte muutuste aeg kulmineerub paljude imede ja tunnustähtede ajastuga!“

„Kui Siis Taevas avaneb Sinu kodu kohal, usalda Mind kõiges, mida Sa oled palunud. Pole olemas mitte ühtegi inimest, keda Mina ei suudaks puudutada ja pöörata ning täielikult muuta, kui Sina palvetad Minu poole. Pane tähele, nii mõnigi müsteerium hakkab juba lahti rulluma mõne järgneva päeva jooksul, kui Sa jätkad elamist lähedaselt koos Minuga.“

„Just praegusel ajal olen Ma välja läkitanud ingleid, kes puhuvad trompetit, et kuulutada Minu Ilmsiks Saamist. Kuula tähelepanelikult nende häält, kes kostuvad justkui trompetid, kes koguvad Jumala rahvast Jumala pühamusse, ning kes räägivad sõnu, mis on pärit Ülalt. Sest käes on päevad, mil Mina valan Taeva välja maa peale ning raputan kõike seda, mida on vaja raputada, et Sa saaksid tulla Minu ette  puhtaima usuga.“

Jakoobuse 4: 6-8 The Passion Translation

Ta on jätkuvalt meie üle valamas üha rohkem ja rohkem armu! Sest on kirjutatud: „Jumal paneb Teile vastu, kui Te olete uhked, aga Ta valab järjepanu oma armu nende üle, kes on alandlikud.“ Nii et alistuge Jumalale. Võtke kindel seisukoht saatana vastu ning seiske talle vastu, siis ta pöördub ja jookseb minema Teie juurest. Tulge Jumalale oma südames järjest lähemale ja lähemale, ning siis tuleb Tema veelgi lähemale Teile.
 
tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 28.04.2015

 

esmaspäev, 20. aprill 2015

Brian Simmons „Taevas ootab Sinu kiitust“


  


Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Anna mulle oma süda. Otsi Mind suurema kirglikkusega ja Sa leiad Minu teed ja Mina avaldan Sulle oma saladused.“

„Aeg on käes selleks, et Su südant võiks täita kiituse kõige kõrgemad vormid, sest päevad, mil „taevas on maa peal“ on õige pea kätte jõudmas. Ma tahan täna kuulda Sinu häält. Ma tahan, et Sinu ülistus tõuseb Minu ette!“

„Paljud hoiavad oma südant Minu ees tagasi. Nad on keeldunud avamast oma hinge selleks, et Minu Ligiolu võiks üleujutusena täita neid. Ma olen Sind valmistanud selleks, et Sa viiksid Minu kiituse maailma äärteni. Kui Ma Sind lõin, siis oli Minu südames juba see, et Sa hakkad kandma endas Taeva kiitust.“

„See tume pilv, mida Sa näed horisondil, on märk Minu tulemisest. Paljud osutavad sellele pilvele ja kardavad. Sina osutad sellele pilvele ja hakkad Mind kiitma, sest Sa tead, et Mina tulen, et tuua rõõmu, õnnistusi ja õigsust. Minu Kuningriik laieneb ja kasvab, kui Minu pojad ja tütred kiidavad Mind.“

„Taevas ootab seda, et kogu maa saab täis kiituse kaja. Isegi Minu inglite suurimaks naudinguks on laulda Mulle kiitust. Sa leiad tõelise elu ja oma õige indentiteedi, kui Sinu kiituse kaja ühineb ingellike helidega. Ära mitte kunagi luba kurjal piirata seda Auhiilgust, mis on Sinu sees. Ma olen Sind loonud kiituse jaoks. Las Ma kuulen Sind ja näen Sinu säravat palet, kui Sa otsid Mind. Mõned lahingud on võimalik võita vaid siis, kui Sinu seest tulevad esile kiituse helid.“

„Kas Ma mitte ei käskinud Joosual, oma sulasel, tõsta kiitusehääl Minu poole? Kas Ma mitte ei pillutanud Iisraeli rahva vaenlasi segaduses laiali, kui Minu rahvas laulis Minu headusest ja Auhiilgusest? Vaadake Taeva poole ja kinnitage oma pilk Minu peale ning Teie seest tõuseb kiitus, mis harmoneerub inglite väehulkade helidega.“

„Nendel päevadel Ma valan Oma Vaimu nende peale, kes on väsinud. Paljud, kes on nõrgad ja kurnatud, tõusevad Minu Vaimu tuules ning lendlevad (nagu kotkad) Minu kiituses. Kui Te toote mulle rõõmsameelse kiituse, siis Mina toon Teile Jumaliku Tugevuse, sest Rõõm Isanda on Tugevus.“

Sisene kiitusega ja leia Mind ning see on kõik, mida Sa vajad. Ja Mina avaldan Sulle saladusi, mida Ma olen hoidnud nende jaoks, kes naudivad Mind ning suhtuvad Minusse aukartusega.

Laul 148: 1-2 The Passion Translation

Halleluuja! Kiitus Jumalale!

Las kogu Taevalaotus täitub kiitusega

Ja kõrgem taevas olgu täis Auhiilguse hõiskeid.

Astuge esile, kiitke Teda,

Kõik Tema saadikud!

Kiitke Teda veel enam,

Kõik Taeva kodakondsed!

 
 
tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 20.04.2015

reede, 17. aprill 2015

Andrei Shapovalov „Tasuks Puhas Süda“


 ANDREI SHAPOVALOVI JUTLUS (28.03. 2015 HOMMIKUL)

KONVERENTSILT „IIDSETE PORTAALIDE AVANEMINE“

Igaüks meist on Jumala portaal (kanal), mille kaudu Tema tahab tegutseda. Aga väga tihti ei saa Ta tegutseda, sest see kanal on räpane.

Jumal tahab Ennast esitleda läbi Sinu ja Ta soovib, et Sa ei keelaks seda. Sa ei kujuta ette, kui väga tahab Jumal liikuda läbi Sinu.

Jumal kirglikult igatseb nende järgi, kes lubavad Temal tegutseda ja liikuda läbi nende. Ja samas inimestel, kel on räpane süda, nende puhul on suur oht, et nad omistavad endale Jumala liikumise.

Paljud Jumala liikumised on jäänud seisma, sest neile hakati inimeste nimesid külge kleepima ning neid omistama inimestele. Inimesed panid oma pitseri ja märgi neile liikumistele külge.

Sellepärast Jumal otsib neid, kes on enesele surnud. Ta otsib neid, kel on puhas süda. Sellepärast Jumal tihtilugu kasutab lapsi.

Kõik minu jutlused on tihedalt omavahel seotud, need kõik viitavad tegelikult ühele ja samale põhilisele teemale.

Kolm viimast kuud on Jumal andnud mulle rõhutada põhimõtteliselt ühte ja sedasama teemat.

Ma ei räägi inimestest, kellel pole veel mitte midagi, kellel on vaid soovid ja igatsused. Ma räägin inimestele, kellel on kõik olemas, aga see kõik ei oma mitte mingit tähtsust enam.

Inimestel on erinevas koguses igatsusi. Mõnel on need suuremad, teisel väiksemad.

Praegu ma jagan Teiega teemat, mis minu jaoks isiklikult on kõige tähtsam.

TASU! PUHAS SÜDA!

Kui ma räägiks inglite liikumisest ja avatud taevast ning suurtest Jumala liikumistest, ehk oleks ovatsioone ja aplause rohkem.

Keda Jumal tegelikult otsib kasutamiseks?

Kas Sinust võib saada kandidaat selleks, et Taevas liiguks läbi Sinu?

Või on Sulle vaja järjekordset uut suurepärast esinejat, kes teeks Sinu jaoks seda, milleks Sa siia saali tulid? Annab Sulle lahendused kandikul ja võlusõnad, mida korrata? Aga tegelikult sellel jutlustajal pole õrna aimugi sellest, millest ta räägib.

Mida kaugemale Sa koos Jumalaga lähed, seda lihtsamaks Sa muutud!

Mida sügavamale Sa Jumala südamesse liigud, seda sarnasemaks Sa muutud väiksele lapsele.

Ja mida lihtsamaks Sa muutud, seda sügavamaks Sa tegelikkuses arened.

Kõik need, kes enda arvates on jube targad ja liiguvad mingites väga hämmastavates sügavustes, aga tegelikult räägivad asjadest, millest neil õrna aimugi pole- kõike seda nähes, olen ma jõudnud arusaamisele:

Jumal liigub läbi kõige lihtsamate ja reaalsemate asjade!

Jeesus tuli maailma ja Ta ei teinud mitte midagi sellest, mida tänasel päeval teevad teatud „Jumala sulased“. Alates mingite võlusõnade jagamisest kuni telesaadeteni „Taevas liikumas maa peal“ jne.

Mida tegi Jeesus? Võttis lapsukesi põlve peale, söötis näljaseid.

„Kuule Jeesus, Sa oled ikkagi Jeesus! Sa peaks tegema Jeesuse tegusid! Ma ei saa aru, Isand, mida Sa siin praegu korraldad!?“

Kõige enam ma soovin Jumalalt puhast südant!

Ma olen selle nimel nõus ohverdama kõik. Puhta südame pärast.

Sest mida kaugemale Sa lähed nende oma valede liikumistega ja mingite kummaliste igatsustega, siis omakorda nende tagajärgedega, pattudega, siis see kõik jõuab ringiga tagasi Sinu südame juurde. Sest Sinu südamest lähtub kõik!

Teatud ajaperioodil oma elus ma küsisin endalt: „ Mida ma tegelikult tahan?“

Mida ma tegelikult tahan? Rahvaste ärkamist? Milleks? Kas Sa tahad seda rohkem kui Jumal? Või Sa armastad rahvaid rohkem, kui Jumal armastab?

Miks me tahame oma rahva ärkamist? Milleks? No vasta sellel küsimusele.

„ No, et ma oleksin üks suur vaimne isa oma põlvkonna keskel?“

Saate minu mõttest aru?

Võtame täna aega, ja räägime iseendaga natuke, Kogudus.

„Ma tahan endale võimast kogudust. Ma tahan endale võimast teenistust. Ma tahan…..

Ja samal ajal Jeesus ütleb meile: „Sa ei tulnud minu juurde selleks, et Mind tundma õppida!“

Ja siis inimesed vastavad: „Oo, Jumal, aga me olime hõivatud niivõrd suurte ja oluliste asjadega!“

Ma õpin praegu tegema heategusid, millest keegi ei tea. Teatud positsioonil on seda juba väga raske teha. See positsioon segab mul tõsiselt seda, et olla lihtsalt laps. Et olla  Lapsemeelne.

Teatud positsioonile jõudmine võib hakata tõsiselt takistama seda, kes ma tegelikult tahan olla.

Tänapäeval on välja ilmunud igasugu imelikud vaimsed tarakanid- võidmised, mantlid, teenistused, tugevate tuulte vägi Taevast. Kõigist peab korraga saama supermehed ja supernaised. Ja siis Sa tunned end väga ebaadekvaatselt, kui keegi Sinu kõrval teeb mingeid hookus-pookuseid ning siis Sa mõtled: „Oh, Issand, tule appi!“

Kristuse Ihus on läinud lahti mingi tõmblemine ning võistlemine, milleks Kristus ei ole meid absoluutselt kutsunud.

„Taevas halasta, ma jagan sellel inimesele iga päev traktaate ja ta ikka pole tulnud meie kogudusse!“ Mine parem ja aita tal kodus remont ära teha!!!

Mul on selline tunne, Kogudus, et ma tahan Teid välja rebida Kogudusest! Ma tahan, et Sa muutuksid reaalseks inimeseks!

Tõmmeldakse mingite eriliste võidmiste pärast! Jeesus ei rääkinud mitte midagi nendest asjadest! Jeesus õpetas inimestele, kuidas olla tõeline inimene!

Jeesusel ei ole vaja seda Sinu võidmist. Tal ei ole vaja kõike seda, mida Sa endale ette kujutad jumalateenistuse kohta! Jeesus vajab lapsi!

Ütlen kohe ära selle, et mind on raske mõista neil inimestel, kes mängivad kogudust. Kui Sa mängid võidmistega ning ootad paegu, et Sa saad mingi erilise võidmise, siis Sa pead pettuma.

„Oh, ma ei saanudki midagi Isandalt!“ siis mida huvitavat Sa lootsid Jumalalt õige saada? Palun jutusta mulle, millise mantli järgi Sa siia konverentsile siis tulid. Millise ülekande pärast Sa siia kohale tulid?

Mida lähedasemaks ma saan Jumalaga, seda ligemale ma jõuan reaalsusele.

Koguduslikud võltsingud ja valed, milles elatakse. Me mõtleme enda jaoks välja igasuguseid asju. Kellel on suurem võidmine tervenduseks, kellel on rohkem järgijaid, kes rohkem teavad, kelle peale on rohkem käsi laotud ja tähtsamat võidmist antud. Kes on populaarsem, kelle kohta mida räägitakse, keda imetletakse, kes läheb peale, kelle järgi on vajadus, kelle järgi joostakse. „Oo, Jumal, aga mind ei märgatudki!“

Kogudus, me oleme nii suures osas võltsing, odav koopia, valede kogum. Sellepärast maailm, tänu Jumalale, ei tulegi sellesse kogudusse!

Kas Sa ikka oled valmis kuulma seda, mis ma Sulle jagan? Või Sa pole veel piisavalt kaua läinud läbi sellest tsirkusest, et Sulle pärale jõuaks?

Või Jõudsid juba paika, kus otsustad kõik väga rangelt läbi katsuda?

Mind praegusel ajajärgul väga huvitab see, mida Jeesus oma lastele tahab õpetada. Uusi õpetusi „mantlite“ kohta?

Kui Jeesus oleks ühe konverentsi peakõneleja, millest Ta siis räägiks meile?

Olles siin maa peal juba mõnda aega koos Jeesusega elanud, mõistsin ma ühte väga vundamentaalset asja- pole olemas kõrgemat autasu ega ülendust kui PUHAS SÜDA!

Kui Jumal alustas minuga puhta südame teemal tegelemist, siis esimene asi, mis ma aru sain enda kohta, oli see, et ma olen täielik võltsing ja hale odav koopia. Et ma olen kõige pisem ja armetum tegelane, kes üldse ei vääri seda, et siin inimeste ees seista.

„Jeesus, oled Sa ikka kindel, et mina  pean sinna konverentsile sõitma teenima ja jutlustama?“

Lapsed on palju rohkem kvalifitseeritud selleks, et kuulda Jumala käest ja siis õpetada meid selles. Ok. Selle arusaamiseni on vaja veel kasvada.

Ma mõistsin seda, et absoluutselt kõik voolab välja meie südamest.

Kas Sa saad aru sellest, miks Sind on pandud siia maa peale? Sa tulid siia maa peale selleks, et õppida tundma Jeesuse Kristuse südant! Sest südamest voolab kõik see, mida üldse on vaja.

Kogu oma kuulsuse ja populaarsuse keskel on mu südames sügav igatsus saada Jumalale selliseks sulaseks, keda pole näha ega märgata.

Ma olen lõpuks ometi hakanud aru saama sellest, milline väärtus on Tõelisel ja Ehtsal südamel. Nähtamatu ja märkamatu salajane sulane.

Samal ajal, kui keegi „vallutab“ suursuguselt maailmasid Jeesuse heaks, toitis ema Theresa vaeseid.

Kui Sa sõitsid siia ainult võidmise pärast, siis mul on Sinust kahju.


Matteuse 18: 1-5

Täielik pomm!

Kui jüngrid ei oleks küsinud neid eriskummalisi küsimusi, siis meil poleks ka neid Jeesuse vastuseid.

Kes on tähtsaim Kuningriigis? See tähendab, kes kannab kõige tähtsamaid paguneid. Kellele kuulub kõige rammusam koor? Kes on kõige kaalukam ja oluliseim? Et kui see kõnnib, siis kõik inglid astuvad aupaklikult kõrvale ja võtavad au andmiseks rivvi.  Ja siis Jeesus vastab.

Mulle nii meeldib Jeesus, sest Tema vastusteks ei olnud inimesed kunagi tegelikult valmis. Me loeme Piiblit, aga kas me reaalselt mõistame Jeesuse vastuseid?

Inimesed oleksid Jeesuselt oodanud vastuseks midagi sellist, et Mooses on kõige suurem Taevariigis. Vot selliseks vastuseks meie inimestena oleksime valmis. Ja siis Sa koheselt meenutad kõiki Moosese tegusid ja vangutad pead ja imestad: „ jaa, oli ikka mees!“

Aga Sa ei ole üldse selleks valmis selleks, mis Jeesus vastusena välja viskab!

Kes on kõige tähtsam Taevariigis? Ja Jeesus kutsub enda juurde väikse lapse. Vot see on koolitund.

Jeesus ütleb: „Ma ütlen Teile tõesti!“ see tähendab, et Ta räägib tõde, see on päriselt ka nii, Ta ei luuleta midagi kokku. Ta mõtleb seda kõike päriselt.

„Kui Te ei pöördu ega saa kui lapsukesed!“- see tähendab, et kogu sellel Jeesust ümbritseval seltskonnal oli vaja muutuda, kellegi jaoks neist ei olnud see reaalsus, nad ei olnud keegi sellele pihta saanud.

Võtame kätte ja loeme väga tähelepanelikult Piiblit!

„Kui Te ei muutu ega saa väikeste laste sarnaseks!“ ( vene keeles) Pomm!

„Inimesed küsivad siis: „ Jeesus, aga kõik need asjad, mida me teeme, kas neil ei olegi tähtsust?“ Jeesus ütleb: „Kui Te ei muutu ega saa väikeste laste sarnaseks!“

Muutumine ja kellegi sarnaseks saamine on protsess. Et me ei kasva kuhugi, vaid pöördume ja liigume tagasi millegi juurde.

Miks laste sarnaseks?“ Pöörduda tagasi reaalse ja ehtsa ja siira juurde. Me räägime praegu täiskasvanutega hoiakutest ja suhtumistest, me ei räägi sellest, et tuleks tagasi pöörduda püksi pissimise ja pampersite juurde.

Jeesus rääkis siin millestki, mis oli sel hetkel väga vähestele arusaadav. Nemad küsisid, kes on tähtsam, see tähendab, kes on kõige suurem superstaar Taevas. Ja jeesus vastab, et kõige kuulsam on väike laps.

Ma kujutan ette, kuidas teoloogidel selle hetkel kõik kinni kiilus. Meil on ju tegusid vaja teha. Mis mõttes tuleb saada väikse lapse sarnaseks? Mida see väike tatise ninaga laps on suutnud teha Taeva heaks? Jõuab kohale või ei jõua?

Meie Kristlus on vaja ümber kirjutada!

Et me lõpetaks selle illusioonides elamise. Kuhu kõik need väga tähtsad jutlused tuleks pista! Otse öeldes- ahju! Sest me oleme kaotanud selle kõige olulisema, mis Jeesus siia maa peale tõi!

See konverents keerab Teie elu kapitaalselt pea peale! Kujutad ette, kõik need asjad, mida Sa oled aastaid taga ajanud, unistanud , korraga satub küsimärgi alla ning Sa mõistad, et see, mis on olnud kõige olulisem, on kogu aeg olnud Sinu nina all ja Sa pole sellele pihta saanud. Sul on vaja lihtsalt tahta ja vastu võtta. Et Sinu kõige suurem autasu on kogu aeg olnud Sinu ligiduses.

Jeesus ei anna Sinu võidmist eales kellegi teise kätesse hoida! Jeesus ei luba eales kellegil teisel kontrollida ja hoida seda mantlit, mis on ainult Sinule mõeldud. Mitte üks inimene ei suuda mulle anda seda, mida suudab ainukesena anda vaid Jumal!

Mitte keegi ei suuda sellesse sekkuda ega seada oma tingimusi.

„ Kui Te ei pöördu ega saa väikeste laste sarnaseks, siis Te ei saa siseneda Taevasesse Kuningriiki!“

Ja see oli ehmatus! Ei saa siseneda Taevariiki!? Jeesus rõhutas, et Ta räägib tõde ja mitte midagi ei tule kaksiti mõista.

„Kes nüüd Teie seast ennast alandab ja saab väikese lapse sarnaseks!“- jällegi protsess!

Kui Ta ütleb, et tuleb saada kellegi sarnaseks, siis see tähendab, et me veel ei ole kohal. Me ei ole veel kohal. Meil on vaja saada, areneda, meil on vaja liikuda millegi suunas, miskit tuleb teha, meil tuleb teha mingit selle suunas, millest Jeesus rääkis.

Siseneda Taeva Kuningriiki ja saada väikese lapse sarnaseks ning siis oled kõige suurem!

„Jeesus, kui see on suursugune, kui see on kõige tähtsam, siis palun seleta mulle, kuidas selleni jõuda!“

Tänapäeva kristluses ei ole absoluutselt midagi ühist sellega, millest Jeesus siin räägib. See on täiesti arusaamatu tänapäeva heaolu ühiskonna kristluse jaoks.

Loetlege mulle üles kõik see, mille alusel tänasel päeval kvalifitseerutakse! Oo, Jumal, tule appi! Mis peab kõik minu resümees (cv-s) olema tänapäeva kristluse standartite alusel.

Mis on väikse lapse resümees? Kirjeldage mulle neid asju, mis tema biograafias peab olema? Noh, pisike, mis Sa oled korda saatnud?

Aga ometi Jeesuse jaoks on pisike laps kõige suurem!

„Oh, Issand, aga mina, ma olen nii palju vaeva näinud Sinu pärast, nii palju tööd teinud Sinu heaks! Kuidas siis minuga jääb?“

Väiksel lapsel on midagi, milleni mina pean jõudma. Mis see on? Mis ma olen kaotanud, mis väiksel lapsel on olemas?

Ma jõudsin selle arusaamiseni, et mu süda on täis räpaseid, vastikuid ja ebapuhtaid motiive, mõistsin, et kogu minu tegevus on tagant sunnitud minu räpastest südamesuhtumistest.

Kui Su elus on 1 % ruumi Jumala jaoks, siis Jumal liigub selle 1 % raames.

Aga meie räägime praegu sellest, mille Juurde on Jumal meid tagasi toomas.

Esimene asi, mida tuleb väikeste laste puhul tähele panna, on see, et nad võtavad vastu otsuseid nii, et nad ei pea aru oma mõistuse ja loogika alusel.

Ühel konverentsil olles me istusime pastoritele mõeldud ruumis ja ühe pastori väike tütar, meeletult armas ja unikaalselt huvitav laps, jooksis minu juurde, võttis jala ümbert kinni ja ütles: „ Ma armastan Sind, Shapovalov!“ ja vaatab oma ilusate siiraste silmadega otsa ja Sa tunned, kuidas süda sulab sees.

Lapsed kunagi ei tee otsuseid loogikaga aru pidades. Kõik nende teod, liikumised tulevad otse südamest.

Ja pange nüüd tähele, kuidas meil, täiskasvanutena, kristlastel, see puudub. Kõik, mis me teeme, peab olema ratsionaalselt läbi kaalutud ja kalkuleeritud. Kõik tuleb täpselt välja arvutada, kui palju kala ja leiba kulub.

Jeesus ütleb: „Toitke!“. Nemad vastu: „Kuidas?“. Südame ja mõistuse kahekõne.

Kui Sa saad sellele pihta, siis sa oled pihta saanud kõige olulisemale.

Pöörduda sellest ratsionaalsest mõistusega arutlemisest otse südame juurde tagasi.

Süda on see, mis paneb Jumala liikuma!

Mõistuse pärast mitte midagi ei liigu edasi, ei arene ja ei ole mitte mingeid imesid! Sest kõik on juhitud mõistuse poolt! Ratsionaalselt välja arvutatud ja kaalutletud tegevused.

Kas Te saate aru, mida ma üritan Teile selgeks teha? Targad inimesed.

Kõik need olulised kraadid ja tiitlid ja tähtsad piiblikoolid jne.

Kõik, mida Jeesus tegi siin maa peal, voolas välja Tema südamest! Jeesus kunagi ei kaalunud ratsionaalselt (poolt ja vastu häältega) oma otsuseid.

„Kui ma praegu Sind, Laatsarus, tervendan, siis see saab olema halb sissekanne minu resümeesse ja mind tapetakse liiga kiiresti!“

Saa aru, sellest hetkest, kui Jeesus Laatsaruse üles äratas surnuist, võeti seda otsese põhjusena, et Jeesus tuleb maha tappa. Laatsarus oli viimane hüüumärk, mis otsustas ära, mida variserid otsustasid Jeesusega teha.

Jeesus ei öelnud: „No kuule. Laatsarus, Sa oled juba surnud, mis siis ikka! Aga mina olen veel noor, ainult 33.aastane. Kui palju ma veel suudan teha Jumala heaks.“

Kujutage ette, kõik lähtus Jeesuse südamest!

Kui meie kohtume inimestega, kes on liiga siirad ja südamest lähtuvate tegudega, siis me peame neid natuke imelikeks. Nad on meie jaoks arusaamatud. Nad on minetanud oma mõistuse. Sul täiesti õigus!


Kogu täielik muutumine seisnebki selles, et me pöördume oma mõistuse teedelt ära südame teedele. Ongi kogu suur transformatsioon.

Ja siis ütlevad mõned: „ Aga mul on vaja osta uus uhke hoone, et inimesed saaksid tulla! Mul on vaja uhket aparatuuri, et mind saaks lindistada ja ma saaksin tuntuks!“

Me oleme eksinud täielikult ebaoluliste asjade sisse!

No ma ei kujuta täpselt ette, kui palju Taavetil on „youtube“ vaatamisi siis, kui ta seal mäe peal mängis Jumalale.

Saate aru, Jumal leiab väikeste lastega kiiremini ühise keele kui meiega! Kõik, mis Jumal teeb, on süda! Kõik, mis lapsed teevad, on süda!

Me oleme kapitaalselt mööda pannud sellest, mis on kõige olulisem!

Palun Sind, järgmine kord, kui Jumal palub Sul midagi teha, siis…..lihtsalt tee!

Ma võin Sulle täie kindlusega öelda, et mõistus ütleb sel hetkel, et see on ebareaalne!

Kõige unikaalsemad asjad, mida ma olen teinud, on olnud täielikult väljaspool mõistuse arusaadavat kasti. Algul tundus see täieliku absurdina.

„No kui kõrbeme, siis kõrbeme! Mis siis! Mis meil tegelikult on kaotada!“

Mõistus karjus nagu hullumeelne. Hakkas vastu, püüdis arutlema ja kaaluma panna. Mõistus hakkab sellise võimsusega tööle, võtab sellised pöörded üles.

Aga Jumal teatab, et : „Mind üldse see ei huvita! Toida näljaseid!“

Kujutlege ette seda hetke, kui jüngrid vaatasid neid kahte kala ja mõtlesid: „Kuidas seda küll jagadda nüüd? Tuhandetele…..Jeesus, kuidas Sulle küll nüüd selgeks teha!“

Kala hakkas rohkenema sel hetkel, kui nad hakkasid jagama. Sel hetkel pidi hakkama toimuma midagi täiesti ebaloogilist.

Ja need, kes on valmis tegema selliseid asju, hakkavad osa saama Kuningriigist.  Jeesus õpetas jüngeid tegutsema väikeste laste sarnaselt.

Kui Sa lõpuks saad pihta, kui lihtne on Kristluse tuum, siis Sa unustad ära kõik need tähtsad koolid. Koolid, kui Sa oled need lõpetanud, siis Jeesus peab hakkama Snd kõigest seal õpitust vabastama, et Sa oleksid võimeline tulema tagasi südame ja kõige lihtsama sõnakuulelikkuse juurde!

Jumal ütles Taaveti kohta: „ Ma olen leidnud oma südame järgi mehe……ja kuidas edasi läheb?

….kes täidab kõik Minu ebareaalsed juhised.

Ma sõnastasin selle Sinu jaoks ümber, sest me oleme teinud täiesti omaenda tõlke selle koha peal.

„Ma olen leidnud SÜDAME järgi mehe , mitte mõistuse järgi….ma olen leidnud ühe isiksuse südame….südamest südamesse…..

Sel hetkel oli Iisraelis kõige ebareaalsem valik Taavet.  Resümees kirjas: noor poiss, kes on tapnud lõvi ja karu! Juba ei saanud aru! Loogika juba minestas. „Mis mõttes tapsid lõvi ja karu? Noh jah, ajasin taga ja tapsin. Hmm, mitte midagi ei saa aru! Silmade ees läheb juba mustaks. Loogiline oleks ju lõvi nähes põgeneda! Tavaliselt käivad asjad ikka teises suunas! „No ta ei andnud lammast kätte, ma siis tapsin ta ära!“

Ja täpselt samasugune loogika käivitub seal põllul, kus Koljat seisis. Taaveti mõistus üldse ei hakanud tööle! Süda ütles koheselt: „ Mida ta mõnitab minu Jumalat! Ma tapan ta kohe maha!“

Taevane Kuningriik laieneb ainult laste abiga. Praegu ei laiene, sest lapsi pole. Igasugused tädid ja onud on lõpetanud igasugused seminarid ja ootavad, millal mantleid jagatakse. Kes küll on kõige suurem ja tähtsam selles (minu) kuningriigis? Küsivad nad.

„Issand, ma võtan Sinu missiooni pühalikult vastu!“ öeldakse väga „püha“ häälega.  „Õnnista minu kätetööd ja anna armu!“

Ma lihtsalt sõtkun praegu puruks seda meie teoloogiat.

Kui Sa lõpuks saad pihta, kui kerge on olla osa Taevasest Kuningriigist, siis kõik see jama hakkab Sind tõsiselt häirima!

Jumal ei nõua meie käest kõike seda, mida inimesed on tänaseks üles ehitanud. Neil tuleb veel ühel päeval vastust anda selle kõige pärast, mida nad kokku on keeranud.

Meid on kutsutud välja minema! Meie tänavad peavad saama täis Elu. Meie kodud peavad saama täis Elu. Meie trepikojad peavad saama täis Elu. Meie naabrid peavad kogema meie läbi voolavat Elu. Meil tuleb ümbritsev täita heade tegudega, mis lähtuvalt Jeesuselt Kristuselt.  

Ja pole vaja talle teoloogiaga lajatada. Aita lihtsalt naabril teha remont ja kõik. Lihtsalt õnnista ja Sa imestud, mis kõik hakkab Su naabriga toimuma. Sest mitte keegi ei tee niisama mitte midagi siin maa peal. Kõigil on mingi varjatud agenda. Aga Sina teed ja tasuta. Ja siis naaber ise tuleb ühel päeval Sinu juurde, sest ta pole saanud peale remonti rahulikult enam magadagi. Ta tuleb ja küsib: „Kes Sa oled?“ Ma kogu aeg ootasin, et Sa hakkad mingit vastuteenet nõudma minu käest. Algul ootasin kuu aega arvet töö eest, aga ei tulnud. Mitte midagi. Kes Sa oled selline?“

Ja siis on Sulle avanenud seaduslik alus rääkida. Ja siis räägid Jeesusest Kristusest.

Ei ole mõtet inimestel kurgust alla suruda Jeesust, keda Sa ise tegelikult üldse ei tunne!

Lastel on otsustamine otseselt ja ainult seotud südamega. Kõige tähtsam organ otsuste puhul on SÜDA!

Ma ei räägi praegu lapsikustest. Ma räägin täiskasvanud inimestega lapsemeelsusest ja otseselt südamele allumisest.

Ma ei räägi sellest, et Sa sööd jäätist nii palju, kilode kaupa, kuni oksendama hakkad. Me ei räägi praegu sellest osast lapse puhul.

Jeesus andis oma jüngritele mõista, et nad pole üldse olulisele pihta saanud. Ta ei öelnud, et peab toimuma taandareng „pampersite“ juurde.

Ta rääkis Sinu isiksuse seisundist, Sinu otsustusvõime mehhanismi seisundist. Kristuse järgimise põhimõttest.

Kui Sa arvad, et see on lihtne teema, siis proovi seda järgi teha! Selleks, et teha midagi väga suurt, selleks pole tarvidust üldse kellegi teise palvetatud võidmise või mantli järele. Kellel vähegi on südametunnistus, mõistab ja saab sellest aru. Siis ei otsi Sa enam mingit teenistust või mantlit jne. Sa lihtsalt lähed ja teed seda, mis Jumal paneb Sinu südamesse teha. Pole olemas mitte midagi lihtsamat!

Kui Sa teed otsuseid lähtuvalt oma mõistusest, siis tegeled selle tagajärgedega Sina, kui Sa teed otsuseid oma südamest lähtuvalt, siis tegeleb tagajärgedega Keegi teine!

Kui Sa praegu mõistsid selle väite sügavust, siis paljud asjad on Sinu jaoks kohe arusaadavad.

Sellepärast Kristlus praegu ei arene edasi.  Sest otsused, mis vastu praegu võetakse, neid Jumal ei kinnita. Ta ei osale nendes asjades.

Taevas ei liigu kaasa, sest Taevast pole kaasatud. Sest Sinu ratsionaalne mõistus on juba kõige eest hoolt kandnud ning kõik on välja arvutatud ning mitte midagi rohkemat Sa ette ei võta.

Kuidas liigub tegelik usk? See on ebaloogiline. Südamest lähtuv usk võtab selliseid asju ette, mida mõistus üldse ei mõista. Alles sellisele tegevusele saab Taevas end külge haakida.

Jumal ei liigu meie elus, sest Tal lihtsalt ei ole ruumi, kus liikuda. Me ei võta mitte mingeid riske, sest kõik, mis Sa teed, on läbi kaalutud ja välja arvutatud ja siis Sa ise teed.

Sellepärast Jumal otsib hulljulgeid. „Tule, lähme jalutame vee peal!“

Koguduste ei liigu mitte midagi, sest tädid ja onud on kõik välja arvestanud ja otsustanud. Kõike tehakse hästi piiratult, toidetakse ainult see hulk inimesi jne.

Heidi Bakerist olete kuulnud? Meie ajastu täiesti unikaalne nähtus. See naine alustas 300. Lapsega, aga tal ei olnud 15.lapse jaoks toitu. Kui ta alustas täiesti ebanormaalselt, siis ta suri iga päev sisemuses. Toit ei lõppenud mitte kordagi otsa sellest ajast peale. Täna toidab ta kümneid tuhandeid lapsi. Ja kust toit tuleb, siiani ei saa aru.

Kas me tegelikult lubame Taeval liikuda meie eludes? Aga Taevas nõuab Sinu käest usku ja täielikku valmidust absurdiks.

Me ei näe suuri imesid, sest me ei tee ruumi Taevale.

Meie süda tegelikult kogu aeg hüüab selle järgi, et teha midagi head. Ja süda on jätkuvalt konfliktis mõistusega.

Kõnnid tänaval ja korraga koged, et tahad minna kellegi juurde ja lihtsalt õnnistada, teha võhivõõrale mingi kingitus. Ja siis Sinu mõistus ütleb: „Lolliks oled läinud või? Mis ta Sinust mõtleb!“

Meie süda võitleb kogu aeg ratsionaalse arutluse vastu.

Ma räägin Teile loo oma isiklikust läbielamisest, mitte selleks, et paguneid teenidaTeie silmis, vaid et Te põhimõttele pihta saaksite.

Sõitsin ükskord trenni ja tee peal otsustasin, et ostan ühest poest kaasa kohvi. Seal poes märkasin ühte naist, kelle puhul oli näha, et ta „loeb kopikaid“, et osta eluks hädavajalikku. Mitte midagi muud, vaid kõige hädavajalikum eluks, oli seal korvis. Pani veel mõne asja tagasi, sest tal polnud nii palju raha. Nägin, et tal jääb puudu. Ja korraga minu sees hakkab kõik keema ja süda ütleb: maksa selle naise arve kinni! Ja mina nagu loll seisin seal ja ei maksnud!

See ei ole üldse tore lugu! Ma istusin oma autosse nagu lollakas oma kohviga ja mu süda murdus. Ja ma lihtsalt nutsin nagu narr. Ja see kogemus andis mulle sellise sügava hoobi. Kuulus jutlustaja ei suutnud maksta mingite hädavajalike toiduainete eest. See oli nii naeruväärne summa. Ja mu süda karjus seal kassajärjekorras: „ No maksa selle naise eest ise!“ Täiesti tühine summa tuli välja käia. Sellel naisel on raske aeg, pani korvi ainult eluks kõige hädavajalikuma.“

Ja siis ma istusin seal autos ja nutsin ning tõotasin Jumalale, et rohkem nii ei juhtu. Sellest ajast peale on mul rahakotis erandi panduna alati teatud summa raha, et sellega aidata abivajajaid.

See kogemus murdis mind nii sügavuti, et ma alati hoolitsen selle eest, et mul peab rahakotis olema eraldi pandud sularaha, et hädas inimesi aidata.

Mis kasu on neist uhketest tiitlites meie eludes, kui me tegelikult oleme oma südames ihned!?

Kui me mängime mänge oma võidmiste ja mantlitega- mis kasu sellest kõigest tegelikult on, kui me ei armasta inimesi!?

Minu elus oli see väga julm õppetund. Ja ma ei oska seletada, miks see sellel korral nii valusalt lõikas. See mälestus on isegi praegu minu sees kristallselge. See ei ole ilus pilt minu sees. Aga see on reaalne ja ehtne. Ma sellel korral parandasin niimoodi meelt Jumala ees ja tõotasin Jumalale, et ma enam kunagi niimoodi ei tee. Ma tulen kasvõi ise koju täiesti tühja rahakotiga.

Meie kõigi elus peab kätte jõudma see hetk, kui meil on kõige ausamad ja ehtsamad kõnelused meie enda südamega.

Vahet pole, kus Sa siis oled.

Ja ma saan täiesti aru, et neil, kelle on juba positsioon, saavutused, vastutus jne.- neil on seda juba väga raske teha! Sest kui Sul tuleb see jutuajamine oma südamega, siis Sul juba on, mida kaotada. Need, kel pole positsiooni, neil on natuke kergem, vaatavad oma südamesse ja lihtsalt muudavad natuke oma teekonda. Aga need, kellel midagi juba on või nad arvavad, et neil on, neil on natuke raskem.

Sellepärast Jeesus ütles, et rikastel on väga raske pääseda Taevariiki. Rikkal seista silmitsi kõige sellega on keerulisem. Mäletate seda rikast noormeest, kes tuli Jeesuse juurde? Oo, kuidas meile see lugu meeldib. Enamus ei saa pihta, et Sina ja mina oleme see noormees.

„Mis ma pean tegema, et saada Taevariiki?“ Selle jutuajamise juures oleme kõik meie. Ja Jeesus annab sellise absurdse südame vastuse, et mõistus plahvatab.

See noormees sai aru, et tema eluga pole kõik korras, et midagi on puudu. Miski on valesti. Ja see oli SÜDA! Mõistuse arutluse järgi oli kõik korras, aga südame järgi mitte. Ja noormees tuligi Jeesuse juurde, sest mõistuse ja südame vahel oli konflikt. „Mis mul on puudu?“

„Aa, et tahad vastust! Peale seda Kohtumist muutub Su olukord hullemaks, mitte paremaks. Miks mõnedel peale Kohtumist hullemaks läheb, eks küsi noormehe käest! Kõik kohtumised Jeesusega ei lõpe positiivselt!“

„Müü kõik maha ja järgi Mind!“ – Jeesus ei teinud nalja selle noormehega, mingit tünga. Ja kirjas on, et noormees kurvastus ja lahkus.  

Ja siis pöördus Jeesus oma jüngrite poole ja ütleb: „Nägite praegu, mis juhtus? Sellistel inimestel on palju raskem siseneda. Kaamelil on nõelasilmast (väravast) lihtsam läbi minna. See on kõige väiksem värav, mis olemas on. Sellest väravast saab ainult üksinda läbi minna, nii kitsas on. Hästi madal ja hästi kitsas värav. Lihtsalt nagu praegu müüris. Peale suurte väravate sulgumist linnas jäi sissekäiguks vaenlaste ründamise kartuses ainult see väike praegu. Kaameleid tavaliselt ei hakatudki sellest pisikesest väravast läbi ajama, vaid jäeti ööseks müüri taha ning hommikul toodi nad läbi suurte väravate linna sisse.

Ja Jeesus toob nüüd sellise võrdluse. Sellest nõelasilmast said läbi minna vaid väga väikesed inimesed.  Ja ainult kummardudes ja ainult üksi.

Peale seda lugu ma hakkasin ennast läbi uurima. Ma sain justkui endale kõige suuremaks vaenlaseks, kes otsis minu elust neid vigu ja võltsinguid.  Ma nõudsid seda, et mu südames oleksid ainult puhtad motiivid.  Ma hakkasin omaenese südames vahele võtma igasuguseid räpaseid hoiakuid ja suhtumisi ja motiive.  Ja sellest hetkest alates ma hakkasin märkama, et mu elus hakkas korraga järjest enam süda domineerima.  Ja see vastik loogika hakkas peituma. Ja see loogik on ikka seal, aga väga hoolikalt peidus. Aga süda on valitsemas.

Minu süda on kohtumõistja minu mõistuse üle. Minu mõistus peab aru andma südame ees. Ja süda otsustab, kas mõistus tohib sellel korral sekkuda või mitte. Mõistus on väga vajalik. Aga ta peab olema kindlalt südame kontrolli all.

Südamele ei lähe absoluutselt korda see, mida inimesed arvavad. Sest südamele meeldib tõtt rääkida. Südamele meeldib armastada ja emmata. Süda tahab anda viimsegi ära.

Sellepärast tõi Jeesus ka selle naise eeskujuks, kes andis ohvrikarbi juures oma viimase ära.

Palun lugege Piiblit selle põhimõtte kontekstis. Te saate hämmastuma sellest, kuidas Jeesus elas vaid südame järgi ja tegi vaid südamest lähtuvaid tegusid.

Kas Sina annad lähtuvalt mõistusest või lähtuvalt südamest?

Ma ei räägi ainult rahast, ma räägin absoluutselt kõigest. Kuhu Sa oma emotsioonid annad? Või Sa kaalutled, kui palju emotsioone Sa kellegiga jagad? Millisel ajahetkel? Kes täna kui palju minu armastust on ära teeninud?

Süda on lihtsalt koheselt valmis tegema ebanormaalseid asju.

Kas Su elukorraldus on loogika poolt üles ehitatud või on süda kõiges osaline? Et kõik, mis Sa teed, on motiveeritud lihtsalt armastusest ning Sa ei oota absoluutselt mitte midagi tagasi?

Jeesus ütleb: „Andke neile, kes pole Teile võimelised mitte midagi tagasi andma!“

Palun loeme uuesti seda, kuidas Jumal tegelikult meid õpetas elama.

Üks esimesi asju, mida ma hakkasin avastama, kui tegin oma südame inventuuri oli see, et paljudes asjades oma elus ma ei olnud üldse kaasanud südant. Ma räägin oma elus nüüd protsessist, mis toimus mitmeid aastaid. Ma räägin pikemast ajast kui ainult eilne päev.

Ma lihtsalt võtsin aega ja katsusin kõik oma elus läbi. Kas see ja see asi on ikka tõsi minu elus. Kõik minu õigustused ja seletused korraga komistasid selle otsa, mida Piibel räägib. Jumal tutvustas mulle mind ennast. Ma ei saa mitte kellegi peale näidata näpuga nii, et mitu sõrme ei näitaks minu enda peale. Ma katsusin ennast läbi, mitte kedagi teist.

Tavaliselt me armastame naabreid läbi katsuda.

Ma nägin kunagi internetis ühte sellist pilti, kus oli viis erinevas vanuses inimest. Kõige alguses oli väike laps ning siis iga järgmine oli vanemas eas. Lapse juures oli ainult hästi suur süda ja mida suuremaks ja vanemaks inimesed seal pildil läksid, seda väiksemaks jäi süda. Ja siis ütles Jeesus mulle: „ Vot nii on Teiega!“

Kui Sa pöördud tagasi alguse juurde, siis ainult süda annab korralduse ja Sina tegutsed selle alusel. Sest Jumal töötab südame kaudu. Jumal kuuleb südant ja Ta vastab läbi südame.

Jumal finantseerib ainult südame otsuseid. Ainult südame poolt vastu võetud ebareaalsed asjad on need, mis Jumal kinni maksab. Taevas maksab kinni ainult südame otsused.

Ülejäänud Sinu enda ratsionaalsed asjad maksad Sa ise kinni. Kainelt ja arukalt otsustav Sina. Ja siis Sa nimetad neid, kes südame järgi elavad, rumalateks, sest inimliku loogika jaoks on kõik südamest lähtuv idiootsus.

Olete näinud armunuid? Armunud mees muutub „idioodiks“. Sõidab bussis lilledega ja nägu peas õitseb. Armunutel inimestel mõistus on puhkusel. Täiesti ebareaalne. Nad istuvad seal kahekesi ja neil on absoluutselt ükskõik neist, kes on nende ümber. Neil on oma elu ja oma mullike. Nad teevad üksteisele imelikke zeste. Teevad täiesti ebanormaalseid üllatusi, sest armunul on süda täielikult valitsemas ning mõistus on tagaplaanil. Armastus lülitub nii suure hooga sisse, et mõistus lülitub täielikult välja. Ja korraga saab väga esinduslikult riides olevast härrast täielik narr. Armastus lülitab südame sellisel määral sisse, et ratsionaalsusel ja külmal kaalutlemisel pole enam üldse kohta, kus olla. Mees on võimeline ostma naisele mingi iluehte samal ajal, kui endal on külmkapis täielik tühjus.

Aga Jumal on Armastus!

Täielik absurd Sinu kaalutlevale ratsionaalsusele.

 

Kui mina olin armunud oma tulevasse abikaasasse, siis ma sõitsin 12 tundi ühest osariigist teise, et veeta koos temaga aega. Kümme tundi läks siis, kui ei teinud pissipeatusi. Et paar tundi pikendada oma aega oma armsamaga. Minu enda kogudus küsis, et kuhu ma jäänud olen. Aga minu tulevase naise koguduses arvati, et ma kuulungi sinna. Inimesed ei teadnud, et ma tegelikult elan kaks osariiki eemal.

Saate aru, kuhu ma oma jutuga tahan jõuda?

Armunud inimene ei loe raha. Ainult Jumal teab, kui palju mul läks kütuse peale raha. Armastus tegutseb. Igasugused kingitused ja restoranid jne.

Jumal on Täiuslik Armastus kogu aeg!

Sellepärast Sa ei olegi võimeline oma mõistusega kinni haarama Jumala Armastuse reaalsusest! Sellepärast ongi mõistusega nii raske aru saada Tema armastusest!

Kuidas Sa suudad kedagi sellist armastada? Armastus ei sõltu headest või halbadest päevadest. Ta lihtsalt lähen ja annab.

Aastaid teenistuses olles ma kaotasin mingi aja jooksul oma kõige olulisema organi. Südame.

Elu võib Sind aastatega väga julmaks muuta. Inimesed võivad lausa loomastuda aja jooksul.

Jeremija 17: 9-10

Jumal annab meile südame tegude viljade alusel. Jumal teeb meie südamega tööd.

Ma ei tea, mida Sina praegu Jumalalt palud! Tavaliselt me palume neid asju, mida me väärtustame ja hindame kõige enam.

Minu palve on: „Jumal, anna mulle puhas süda! Õpeta mind elama ja liikuma südamest lähtuvalt! Aita mul teha neid radikaalseid ja ebanormaalseid otsuseid, sest ma armastan Sind!“

Nii paljudel on esimene armastus kadunud ning asendunud loogikaga.

Jeesus ei ole enam Sinu jaoks Kõige Armsam, vaid Tööandja. Et arutletakse ratsionaalselt selle üle, et mis Jeesusele vaja läheb.  Sinu süda ei hüppa enam erutusest, kui näed telefonis Tema pilti, kui ta helistab.

Hästi palju räägib inimsuhete kohta see, kuidas on telefonis kirjutatud inimeste kohta, kes helistavad. Helistab MEES! Mitte Armsam! Minu musi! Minu oma!

Vahel on mõned nimed väga imestust äratavad. Eesel. Võlgnik. Jobu.

Et Jeesus ei ole enam See Kõige Armsam, vaid Ta on saanud endale palju ametlikuma nime.

Ah, et täna on vaja natuke palvetada ja Piiblit lugeda ja siis tuleb ennast ka korralikult üleval pidada. Kõik on langenud loogika ja ratsionaalsuse tasemele.

Kogudus ei ela täna selle nimel, et Oma Armsamat Rõõmustada, vaid lihtsalt selleks, et mitte patustada.

Ja päev võetakse kokku vaid selle alusel, kui palju on tehtud pattu või siis ei ole tehtud. Siis nädala lõpus hakkad selle alusel ka oma nädalat hindama. Ja laupäeval peab toimuma Kohtumine Jumalaga, sest pühapäeva hommikul on ju vaja midagi jagada inimestele.

Armastus Jumala vastu on täielikult kadunud.

Armastus on kirglik, armastus on innukas. Armastus on kõike haarav.

Siin maa peal ei ole mitte midagi väärtuslikumat, kui PUHAS SÜDA!

Kui mul need kõnelused Jumalaga algasid, siis üsna varsti sain ma aru, et tõeline tasu ongi PUHAS SÜDA! See on eesõigus omada puhast südant! Et elu lõpus kõigi nende tehtud asjade järel on mul puhas süda! Olgu see Jumala kõige suurem kingitus isiklikult mulle!

Puhas süda toob sügava rahu ja hingamise! Ebapuhas süda toob Su sisse sõjatsooni.

Vahel jätab Jumal meid puudutamata ning siis meie süda karjub ja hüüab Tema järgi! Ebapuhtad motiivid söövad südant ja me palume, et Jumal puhastaks meid!

Taavet kogu oma Kuningliku rikkuse juures palus PUHAST SÜDANT! Ma olen täiesti veendunud, et Taavet mõistis midagi väga sügavuti.  Jah, Taavet palus seda palvet peale seda, kui ta oli kukkunud. Väga palju surma ja valu. Ja Taavet kaotas oma südame.

See, mida meie peale pattu palume, Taavetit üldse ei huvitanud. Meie palume, et meil hea hakkaks. Sest nii raske ja vastik on olla peale pattu.

Taavet tahtis Puhast südant, sest ta oli endale vastik sellises seisundis. Õige südamehoiak taasta minu sees. Ma haisen enda jaoks.

Mida Sa palud Jumalalt oma kõige ilusamal ja säravamal päeval? Kui Sul on kõige ideaalsem päev, mida Sa siis palud Jumalalt?

Ma mõistan ka seda, et Jumala poolt antud puhas süda ja minu lihalik loomus on täielikud vaenlased omavahel.

Meie mõistus on häälestatud vastavalt sellele kultuurile, mis maal me elame. Igasugused mõttemallid, poliitikad, hoiakud ja suhtumised, tavad.

Mõnel pool peetakse täielikku valetamist täiesti normaalseks ning väga kergesti leitakse sellele ka põhjendus.

Lihalik olemus ei saa mitte kunagi mitte mingit õigustust ega heakskiitu. Lihalik olemus on häälestunud sellel kultuurile, mille keskel Sa elad.

Aga kui meie süda ühendub Jumala südamega, siis hakkab täielik ümberhäälestus absoluutselt kõigis Sinu hoiakutes, suhtumistes, mõttemallides ja mõõdupuudes. Sa hakkad muutuma Jeesuse Kristuse sarnaseks absoluutselt kõiges. Ja see ei toimu mingite seminaride abil või piiblikooli tõttu. See toimub ainult südamest südamesse suhte läbi! Tema soovid hakkavad võtma kuju minu sees.

Kui Jeesus oleks praegu siin maa peal, siis Ta ei teeks mitte midagi ratsionaalset ja loogilist.  Ta teeks täpselt nii, nagu siis….asju, mis ei sobitu inimliku mõistusega.

Jumalal on väga raske kasutada inimest, kelle sees käib pidevalt üks hääletamine. Kas me sel korral oleme nõus nägema välja natuke imelikud?

Saada aru sellest, mida Sa tegelikult soovid siin elus! Kui Sul on kõik juba olemas, mida Sa siis soovid?

Millest räägib Sulle Sinu enda süda?

Näiteks kui võtta üks väga uhke välimusega auto, aga mille mootor on tegelikult defektiga, siis mis mõtet on kõigel sellel metalli hunnikul?

Kui Su süda on räpane ja ebapuhas, siis mis mõtet on kõigil neil asjadel, mida Sa oled saavutanud?

Selliste jutuajamiste jaoks endaga on vaja juba teatavat vaimset küpsust. Sa peaksid olema elus juba mõndagi kogenud enne, kui saad sellist sisekõnet pidada endaga.

Ja siis mängitakse Koguduses selliseid mänge, et kes on puhtam, kes on võitum, kellel on rohkem imesid ja tunnustähti, unenägusid, võisteldakse omavahel, kes on ägedam apostel, kes on rajanud rohkem kogudusi, kes on targem, kellel parem õpetus. Denominatsioonide omavahelised võistlemised on lihtsalt üks suur lihalik lasteaeg.

Mõned kardavad nii väga oma reputatsiooni pärast. Kelle arvamus on Sulle tegelikult oluliseim? Kellele seda Sinu reputatsiooni on vaja?

Minu suurim igatsus on omada puhast südant ning teha lihtsaid ja häid tegusid, armastada inimesi siiralt ja ehtsalt, nagu Jumal neid armastab.

Markuse 10: 42-45

Kes tahab olla suurim, olgu kõigi teenija ja ori – kui kaugele me oleme läinud ehtsast ja reaalsest.

Mõned otsivad nii agaralt autasusid oma heade tegude eest.

Puhas süda tunneb siirast rõõmu salajas tehtud heategudest.

Matteuse 6: 1

Ärge esitlege oma häid tegusid kõigi ees. Facebookis jne. tänapäevases keeles.

Kogudusel on vaja tulla tagasi algse juurde.

Puhas süda on võimeline tegema häid tegusid absoluutselt igas paigas, kus ta liigub. Selleks ei ole vaja kantslit, vahel see positsioon isegi segab tegemast salajasi heategusid.

Kasvada sellesse, et kõik otsused on tehtud eranditult südamest lähtuvalt.

Rick Joyneri ühes raamatus oli ära toodud üks nägemus, kus kõige kõrgemal positsioonidel seisid Taevas naised ja lapsed. Miks? Sest neil on palju kergem järgida südant.

Mehi tihtilugu segab nende raudne loogika.

Ema süda, mis astub oma lapse kaitseks välja.

LÕPUSÕNAD JA PALVE:

Jumal otsib südameid siin maa peal. Meil on vaja minna tagasi algsete asjade juurde. Esimeses armastuses mõtlesid Jumalale liftis, bussis, töö juures. See oli ehtne armastus. Inimesed said aru, et Sa tõesti armastad Jumalat. Kohtuda Tõeliselt Jumalaga.

Anda Jumalale kõik ära. Olla Jumalaga- kõige suurem soov.

Mõnel on vaja teatud kohast ära minna, et Sa saaksid ehtsalt olla koos Jumalaga.

Ütle Jumalale: „Kallis Jumal, anna mulle puhas süda, sest siis voolab sellest kõik puhas.

Siis lülitub välja igasugune ratsionaalne ja kaalutlev jama – kuidas ma välja näen kaamerate ees, kuidas ma ikka inimestele meeldin, kellele kõike seda vaja on! ?

Olgu meie tasu puhas süda! Lõppegu meie vaimne karjäär kasvõi täna, olgu nii, aga puhas süda olgu Sinult, Jumal.

Ma ei salli võltsinguid, valesid, odavaid koopiaid ega illusioone. Ma armastan Tõde. Ja vahel võib Tõde olla väga valus, isegi väga tumedates toonides, teravalt lõikav.

Mulle on oluline Tõde, mitte meeldivad tunded. Ma armastan Tõde. Isegi kui Tõde toob valu ja muutused. Sinu Tõde lõhkugu minu sees ära kõik selle, mis on ebapuhas ja võlts.

Anna meile tasuks puhas süda! Jeesuse Kristuse nimel.

Puhasta meid seespidi.

Ma ei taha hingelisust ega seda, et inimesed siis kogeksid midagi hingelist.

Kallis Jumal, ma tahan elada lähtuvalt südamest, et kõik oleks juhitud südamest.

Murra läbi ja puuduta meie kõige tähtsamat organit- südant!

Nagu Jumala Sõna ütleb: kõige enam hoia oma südant, sest sellest voolavad elujõed.

Paljud meist ei ole hoidnud seda südant. Ja sellest südamest on hakanud voolama surm ja kurjus. Süda, mis enam ei usu, mis enam ei looda ega armasta.

Tervenda meie südameid. Südamete tervenemine.

Pane oma käsi oma südame peale ja palu, et Püha Vaim puudutaks ja tervendaks Sinu südame. See on Tema töö. Ainult Jumal saab tegeleda meie südametega ning anda meile puhta südame.

Aita mul kuulda südamega, aita mul tunda südamega, aita mul tegutseda südamega, aita mul elada südamega.

Las kogu vihkamine ja kurjus kaob. Las selgus ja valgus tuleb.

Ma soovin olla lihtsalt hea inimene, soe inimene suure südamega.

Me igatseme Tõelise järele, lõhu ära kõik rumalad ja lihalikud arusaamad. Me igatseme olla tõelised Jumala Kuningriigi kodanikud.

Ühegi positsiooni pärast ei tasu kaotada Sind, Jumal,  ega puhast südant.  

Jumal, loo minu sees lapsemeelne ja siiras süda. Tervenda meid palun.

Praegu on selline puudus siiraste ja lapsemeelsete südamete järgi, seda on asendanud igasugused teoloogiad ja ebaolulised asjad. Jumal otsib südameid, kes Teda otsivad.

Kallis Jumal, õpeta mind lihtsalt Armastama, mitte midagi vastu oodates.
 
tõlkinud ja konspekteerinud ja kujundanud Jana Naudi 17. 04. 2015