laupäev, 23. mai 2015

Adela Just “Õpetades Lapsi Palvetama” 
Laul 145: 4

“Põlvkond ülistab põlvkonnale Sinu tegusid,

Ja nad kuulutavad Sinu suurt vägevust!”

 

Kahe väikse hindamatu aarde emana, on minu suurimaks südameigatsuseks see, et minu laste elus areneks nende isiklik suhe Jumalaga. Vahel ma teen nalja ja ütlen: “ Te hakkate Jeesust armastama ja see hakkab Teile väga meeldima!” Me kõik teame, et päris nii see ei tööta. Meil kõigil tuleb Jumal valida täiesti vabatahtlikult iseenda jaoks, aga lapsevanemana me saame neid õpetada, suunata ja mis kõige tähtsam, luua võimalusi nende jaoks nende elus, et kogeda Jumala Ligiolu.

Ja loomulikult, üks kõige võimsamaid asju, mida me saame teha oma laste vaimse arengu jaoks, on see, kui meil endil on sügav isiklik suhe Jumalaga. Lastel on ebaharilik võime koheselt aru saada, kas keegi elab sellisel viisil, et ta räägib ühte, aga teeb hoopis teist. Kui me elame Jumalat austades iga päev, kui me võtame alandlikult vastu Tema korrigeeringud ning elame alistunult Tema autoriteedile, siis me õpetame oma lastele rohkem Jumala kohta, kui me eales suudame vaid sõnadega edasi anda.

Mis puudutab laste aitamist, et nendest saaksid palve inimesed, siis on olemas väga lihtsad ja praktilised viisid, kuidas me saame neid julgustada, et neil oleks pidevalt oma jutuajamised Jumalaga.

·        Tee palvest oma kõige esmane reageerimisviis igale väljakutsele ja läbimurdele, mis on seotud Sinu perekonnaga ja iga Sinu lapsega individuaalselt.

Jakoobuse 5: 13

“Kui kellelgi Teie seast on vaeva, siis ta palvetagu; kui kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule.”

See on väga väärtuslik õppetund Sinu laste jaoks, et nad võivad igal heal ja halval momendil päeva jooksul koheselt rääkida Jumalaga.

Kui keegi jääb haigeks, siis palveta. Kui kellegil on raskused sõpradega, siis palveta. Isegi kui tuleb arutada praktilisi viise, kuidas lahendada mingeid konflikte, õpeta oma lastele, et kõige väärtuslikum on alati küsida Jumala käest tarkust.

Nendel päevadel, kui mu lastel on raske omavahel läbi saada, julgustan ma neid võtma hetke selleks, et rääkida Jeesusega sel teemal, mis puudutab neid tujukaid tundeid, mida nad parasjagu tunnevad. Ma tahan, et mu lapsed teaksid, et isegi nende “mitte-eriti-täiuslikel-momentidel”on olemas arm, mis aitab meil teha asju, mis oma jõust on rasked; kõik, mida me sel hetkel peame tegema, on küsima Jumalalt abi.

·        Anna oma lastele võimalusi palvetada häälega välja nii, et Sa ei hakka neid korrigeerima ega tsenseerima. Ära hakka ka halvustama oma lapsi, kui nad ei soovi palvetada  asju valjult välja.

Efestlastele 6: 18

“iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest.”

Eelmise aasta detsembris advendi ajal võtsime me eraldi aja õhtuti, et süüdata küünlad ning arutada koos lastega Jeesuse tulemise erinevaid aspekte. Me lugesime teatud kindlaid Kirjakohti ning siis me palvetasime ning julgustasime ka lapsi palvetama valjult välja, kui nad tahavad.

Minu tütar on kinnisema iseloomuga ning tihtilugu ta eelistab mitte häälega välja palvetada, aga minu poeg, kes on kolme-aastane, oli kohe nõus kaasa lööma. Ta hakkas Jeesust tänama selle eest, et Ta tuli ja siis ta tänas Jeesust Jõulude eest ja kõigi nende kingituste eest, mida ta saab. Ja siis ta lisas: “Palun hoolitse, Jeesus, selle eest, et mu voodi all ei oleks punaseid inimsööjaid, ja palun tee nii, et mu kapis ei oleks ühtegi koletist.”  Keegi oli teda hiljaaegu niimoodi hirmutanud ning see oli väikese poisi mõtetes, et rääkida sellest Jeesusega.

Loomulikult oli raske naeru tagasi hoida, aga mu pojal ei olnud selle vastu midagi, sest ta ise on üks paras naerupall! Aga me oleme alati hästi hoolikad selles, et anda lastele mõista seda, et nad võivad Jeesusega rääkida absoluutselt kõigest, mis neile muret teeb ning et Jeesuse käest võib alati küsida abi, et Jeesus hoolitseks nende eest.


Laste mured ja palved ei kostu meie palvete sarnaselt; nende südames on veidi teistsugused asjad, mõned neist võivad tunduda väga väikeste ja tähtsusetutena, aga ma usun kogu oma südamest, et Jumala süda rõõmutseb üliväga iga kord, kui lapsed toovad Tema ette oma mured ja palved.

Samal ajal, kui me tahame julgustada oma lapsi palvetama, ei tohi me neid selleks sundida- selline tegutsemisviis ei aita neid, et nende südames võiks sündida tõeline igatsus Jumalaga suhtlemise järgi. Tegelikult on mul kogemus omaenese lapsepõlvest ühe naisega, kes mitte ainult ei sundinud mind palvetama, vaid sundis mind ka Püha Vaimu vastu võtma. See oli nii vastik ja solvav kogemus minu jaoks, et see hoidis mind aastaid eemal sellest, et otsida Jumala käest vaimseid ande!

Jumal Ise tõmbab meie laste südameid Enda ligi. Minu tütar, kes on kogu perekonna koosolemise ajal pigem kinnine ning mitte nii valmis kõva häälega palvetama nendel hetkedel, on mind üllatanud nii paljudel kordadel, kui me oleme olnud kahekesi ja ta on palunud mul tulla tema tuppa ning tahtnud koos minuga palvetada mingite asjade pärast. Minu tütar on mulle siis avaldanud ka seda, mis teemadel ta on Jumalaga rääkinud salajas. Kui me lihtsalt anname oma lastele võimalusi ja teeme ruumi neile, et nad saaks läheneda Jumalale siis, kui nad on selleks valmis, siis sellisel moel me aitame oma lastel hoida avatud südant Jumala suhtes.

·        Õpetage oma lastele erinevaid viise, kuidas Jumal võib neile rääkida ning julgustage lapsi kuulama Jumala häält.

Johannese 10: 14

“Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind.”

Minu lastele meeldib lugu noorest Saamuelist, kes kuuleb Jumala häält. Seda lugu olen ma neile jutustanud juba beebieast alates, sest ma tahan, et mu lapsed teaksid, et Jumalaga pole vanuse piiri, millal Ta otsustab nendega rääkida.

Minu õemees koos minu õega harrastavad oma nelja lapsega “Jumala Ligiolust läbi imbumise aegu” (soaking time). Nad panevad mängima ülistusmuusika elutoas ning igaüks leiab siis ruumis oma koha, et olla Jumalaga kahekesi. Nad lihtsalt võtavad aja, et olla Jumala Ligiolus ning kuulata Teda. Nad on õpetanud oma lastele, kes on 4-13.aasta vahel, et Jumal võib neile rääkida mingi fraasi või mingi kirjakoha või anda neile mingi pildikese jne. Kui nad on siis mõnda aega olnud Jumala Ligiolus, siis vanemad küsivad laste käest, kas kellelgi on midagi jagamiseks- sellisel moel nad annavad lastele võimaluse jagada seda, mis nad arvavad, et nad on kuulnud Jumala käest. Mõnikord võib see olla naljakas, mõnikord on see midagi väga sügavat; mõlemal juhul on loodud laste jaoks turvaline atmosfäär selleks, et õppida tundma Jumala häält!

·        Õpeta lastele tänulikkust.

Laul 107: 1

“Tänage Jehoovat, sest Tema on Hea, sest Tema Heldus kestab igavesti!”

Me kõik võime mingil hetkel takerduda olukordadesse ja meeleheitesse viisil, et me unustame anda Jumalale tänu absoluutselt kõige keskel. Me kas õpetame oma lastele olema enesekesksed, või siis me aitame neid aktiivselt viisil, et neis areneks tänulik süda.

Meie peres on läbi terve aasta olemas spetsiaalne purk, kuhu me paneme sedelid, millele me oleme kirjutanud vastatud palved, imed, erilised hetked ja mälestused. Aasta lõpus me võtame selle purgi ning loeme ette kõik need sedelid, mis me aasta jooksul oleme kirjutanud, et sellisel viisil meeles pidada Jumala ustavust. Minu jaoks on see alati nii suur rõõm, kui ma näen oma laste nägusid, kui nad saavad aru, et Jumal on olnud meiega absoluutselt kõige keskel, ka rasketel hetkedel.

Jumal tahab Ennast ilmutada lastele ning tõmmata nende südameid Enda ligi. Nagu Bill Johnson kunagi ütles: “pole olemas junior Püha Vaimu.” Julgusta oma lapsi jagama oma südant Jumalaga ning ootama ka seda, et Jumal jagab nendega oma südant.

Kui nad kasvavad üles turvalises keskkonnas, siis saab nende jaoks täiesti loomulikuks see, et nad läbi kogu oma päeva pöörduvad pidevalt Jumala poole. Ja kui isegi peaks juhtuma, et nad mingil perioodil oma elust on eemal Jumalast, siis ometi on nende südamesse istutatud väärtuslikud seemned. Suurim tõde, mida me eales saame oma laste südamesse külvata, on see, et Jumal armastab neid ning et Ta on alati nii rõõmus, kui Ta kuuleb neid Temaga rääkimas- ükskõik kus, ükskõik millal ja ükskõik mille kohta, mida nad tahavad Jumalaga jagada.

Loogem oma laste jaoks atmosfäär, mis ei aja taga täiuslikkust, vaid kus suurimaks rõõmuks on Taevase Isaga lähedane suhe.

 
 
tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.05.2015

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar