neljapäev, 7. mai 2015

Bobby Conner „Eestpalve Magus Lõhn“ 
 
 
 Ära alahinda mitte kunagi oma palveid. Sinu palve elu on õrnalt magus lõhn Kõigekõrgema Jumala palge ees! Meie palved on eluliselt oluline osa ülistusest ja kummardusest Jumala Autrooni ees. Väga tähtis on aru saada, mida Jumala Sõna ütleb selle kohta, mis toimub meie palvetega taevases sfääris.

Ilmutuse 5: 8

Ja kui ta oli võtnud raamatu, siis need olendid ja need kakskümment neli vanemat heitsid maha Talle ette, ja igaühel oli käes kannel ja kuldkausid, täis suitsutusrohte, need on pühade palved.

See lõik Pühakirjast annab meile väljapaistva Jumalikult inspireeritud sissevaate ja ilmutusliku teadmise meie palvete väärtusest, mis on tehtud siin maa peal. See, mida meie palved suudavad korda saata, on aukartust äratav.

Sinu palvetel on potentsiaal muuta ajalugu! Väga paljud määrava tähtsusega momendid inimkonna ajaloos on kellegi palvete tulemus. Meie palved tõesti liigutavad Jumala kätt.

Tänasel päeval on Kogudus ristteel ja tohutute muutuste keskel. Jumala pühadel on vaja veeta aega Jumala Ligiolus, paludes jumalikku tarkust ja Püha Vaimu juhtimist (Vt. Jakoobuse 1: 5). Seda on peaaegu uskumatu mõelda, et meie südame hüüded siin maa peal omavad nii esinduslikku ja tähtsat kohta Taevas. Seda on äärmiselt hämmastav tähele panna, mida Pühakiri avaldab selle kohta, mis toimub taevases sfääris meie palvete tõttu.  

Prominentne (Esinduslik) Koht Jumala Trooni Ees.

Meie palvetel on esinduslik koht Talle ees, kes istub taevas Jumala troonil. Iga kuldkauss on täis meie palvete suitsutusrohte, millest tõuseb magus lõhn Talle ette. Usku täis palvete aroom tõuseb Taevatrooni ees. Meie palved, mis on äärmiselt kallid ja väärtuslikud taevas, on kokku kogutud kõige puhtamast kullast anumatesse.

Paljudel kordadel meie hingevaenlane, saatan isiklikult, otsib võimalusi, et meid takistada ja isegi peatada, et me ei palvetaks, öeldes meile: „Sellest pole kasu! Jumal ei kuule ega pane Sinu palveid tähele!“ Me peame seda kogu aeg meeles pidama, et kui saatan hakkab rääkima, siis ta räägib üksnes valet (Vt. Johannese 8: 44). Vale on teatavasti täpselt vastupidine tõele, seetõttu ole väga julgustatud, kui vaenlane üritab Sulle sellisel viisil valet pähe määrida. Kui ta juba proovib Sind veenda selles, et Sinu palved on väärtusetud, siis mõista, et tegelikult on tõde see, et Sinu palved on väelised ja hindamatud.

Sa võid olla kindel selles faktis, et Sinu palveid kuuldakse taevas ning Sinu palvete üle valvavad väga võimsad ja pühad inglid. Jumala Sõnas on loendamatul hulgal kalleid tõotusi Jumala tahtest vastata meie palvetele. Püha Vaim on vabastamas äärmiselt kõrgel tasemel eestpalve võidmist. Üle kogu maailma paljude rahvaste hulgas on Jumal praegu mobiliseerimas oma pühasid palveks.

Seda on nii imeline ja põnev näha, kuidas palvekoosolekud on taas hakanud toimuma koolides üle maa. Suurepärased noored radikaalid juhivad võimsaid palvekoosolekuid ja neil on vaid üks eesmärk mõttes- rajada Jumala Kuningriiki siin maa peal.

Järgnevast kirjakohast on selgelt näha, et meie palvetel on hindamatu väärtus.

Ilmutuse 8: 3-5

Ja teine ingel tuli ja astus altari äärde, kuldsuitsutusastja käes, ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta neid lisaks kõigi pühade palvetele kuldaltaril, mis oli aujärje ees.

Ja suitsutusrohtude suits pühade palvetega tõusis ingli käest Jumala ette.

Ja ingel võttis suitsutusastja ja täitis selle tulega altarilt ja viskas ta maa peale. Siis sündis hääli ja mürinaid ja välke ning maavärisemine.

Selles kirjakohas on võimalik selgelt näha, et meie palved toovad alati endaga kaasa tegusid. Ära mitte kunagi unusta seda, et Sinu palved haaravad endaga kaasa Taeva tegutsemise. Tohutud ilmutuslikud õnnistused tabavad meid, kui me võtame aega ning uurime Pühakirjas välja toodud vastatud palvete näiteid.

Üks selline näide on Apostlite tegude raamatus, kus Kogudus palvetab Peetruse pärast, ja Isand lähetab ingli Peetrust vabastama vanglast ja kindlast surmast. Kui Sa uurid seda palvet Apostlite tegude 12.peatükis, mida Kogudus palvetab Peetruse pärast, siis on selgesti näha, et see oli elu ja surma situatsioon.

Jakoobusel oli pea maha raiutud ning sama saatus ootas ka apostel Peetrust. Aga Pühakiri ütleb:

Nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus tegi väsimata palvet Jumala poole tema eest.“ (Vt. Ap. 12: 1-12)

See lugu tuletab meile meelde seda, et Jumala jaoks pole mitte miski liiga raske (Vt. 1 Mo. 18: 14). Meie palved vabastavad Jumala käe tegutsema meie kasuks.

Palved Toovad Tulemusi.

Kui mei hakkame siin maa peal palvetama ja välja rääkima, siis see kõik tõuseb Jumala trooni ette ning taevas hakkab vastama ning asju hakatakse raputama ja ümber kujundama.

Pane tähele, kui jüngrid palvetasid, siis tuli maavärisemine.

Apostlite teod 4: 31

Ja kui nad olid palvetanud, kõikus paik, kus nad koos olid, ning nad kõik said täis Püha Vaimu ja rääkisid Jumala Sõna julgesti.

Ära mitte kunagi unusta seda, et palve on väga võimas jõud.

Ilmutuse 8: 3-5 me näeme lisaks maavärinale välke, mis räägib Jumala valgusest ja väest, mis vabastatakse, kui meie palved suunatakse tagasi taevast maa peale. Mürinad ja hääled räägivad Jumala Sõna vabastamisest.

Meie palved vabastavad imelisi vastuseid taevast. Kui Jumala hääl räägib, siis me näeme üha uuesti ja uuesti, kuidas terve maailm vapub (Vt. 2 Mo. 19: 10-20)

Palve liigutab Jumala kätt. Jumal suudab kõike (Vt. Iiob 42: 2) 1 Mo. 18: 14 on oluline küsimus: „Kas Isanda jaoks on midagi liiga rasket?“

Kui me siseneme Usupalve sfääri, siis me avastame, et absoluutselt mitte midagi pole Jumala jaoks võimatut.

Jumal on andnud meile tõotuse, et kui meie palume, siis Tema vastab. Me leiame selle võimsa tõotuse Jeremija 33: 3: „Hüüa Minu poole, siis Ma vastan Sulle, ja näitan Sulle suuri ja võimsaid asju, mida Sa ei tunne.“

Palve teeb nähtavaks asjad, mis on olnud peidetud. Sõna „võimas“ teise tähendusena on välja toodud „suletud“ (eesti keeles „salajasi asju“) , mille kõrvaltähenduseks on „välja lülitatud“ või „ligipääsmatu“.

Nende sõnade tähenduste läbi me võime mõista seda, et Jumalal on väga palju asju, mida Ta tahab meile ilmutada ning meie läbi teostada, aga me ei saa eales neid asju vastu võtta, kui me ei hüüa Tema poole usus palvetades. Jumal on võimeline meile ilmutama asju, mis varem on olnud peidetud. Jumal on pühendunud sellele, et Oma rahvast vabastada ja hoida.

5 Mo. 29: 28, 30: 1 –siit me avastame, et Jumalal on saladusi, mida Ta tahab meile avada, kui me oleme valmis otsima Teda kogu oma südamega.

See tõde on uuesti avaldatud Jesaja 48: 6: „Sa oled kuulnud, nüüd vaata seda kõike! Kas Te ei taha seda kõike deklareerida (eesti keeles „tunnustada“)? Nüüdsest peale olen Ma näidanud Teile uusi asju (eesti keeles „kuulutan“) ja varjatud asju (eesti keeles „saladusi“), mida Te pole tundnud.“

Meie palved annavad Jumalale võimaluse avaldada asju, mida Ta igatseb meile näidata. Pea meeles hoiatust: „meil pole, sest me pole palunud.“ Käes on aeg, et kuulutada tõotust: Matteuse 7: 7„Paluge siis Teile antakse; otsige, siis Te leiate; koputage, siis Teile avatakse“

Ühes prohvetlikus kogemuses mind tõmmati taevasse, paika, mis sarnanes suure laohoonega, mis oli täis käsi, jalgu, põlvi, küünarnukke, silmi jne.

Hämmastununa ma küsisin: „Mis see on?“ ja mulle vastati: „See kõik on võimalik kätte saada maa peal, kui Sa palvetad uskudes.“ Sel hetkel ma mõistsin väga teravalt ja valusalt, et tegelikult on meile kättesaadav nii palju enamat, kui me vaid tõesti läheneme Jumala troonile puhta usuga. Meil pole, sest me pole palunud. Jumal tahab meile nii kangesti anda Kuningriiki.

Palve pole mitte kunagi mõeldud olema monoloog, vaid see peaks olema dialoog. Mis on monoloog? See tähendab seda, et räägib vaid üks isik. Jumal on aga tõotanud, et kui meie küsime, siis Tema vastab.

Tõelisel palvel on kaks külge, inimlik ja taevalik külg. Inimlik külg on küsimine, taevane külg on vastamine.  Jumal kuulutab Laul 91: 15: „Ta hüüab Mu poole ja Mina vastan talle…“

Jeesus rääkis välja väga julgustavaid sõnu vastatud palvete tõotustest.

Matteuse 21: 22

„Ja kõik, mida Te iganes palves palute uskudes, seda Te saate.“

Jumala südames on täielik valmidus vastata tõelistele palvetele.

Jumal tõotas Jesaja 65: 24: „Enne kui nad hüüavad, vastan Mina; kui nad alles räägivad, siis Mina olen juba kuulnud!“

Vastatud palved vabastavad alati ülevoolava rõõmu  (Vt. Johannese 16: 24) ning meis kasvab kindel veendumus Jumala suhtes.

Tõlkinud ja kujundanud  Jana Naudi 07. 05. 2015

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar