pühapäev, 31. mai 2015

Jennifer Eivaz „Kas Sa Oled Prohvet? Siis On Sind Kutsutud Tegema Eestpalvet!“
 

Kui Jumal on Sind kutsunud prohvetiks, siis on Ta kutsunud Sind JUHTIMA ning TEGEMA EESTPALVET Sinule määratud autoriteedi raamides. Igale prohvetile on antud oma ülesanded, millel on kindlad piirid. Midagi sarnast on võimalik märgata apostel Pauluse elus. Ta ütles, et ta on väga hoolikas selles, et mitte mõelda ülemäära endast, vaid et meil tuleb jääda nende ülesannete raamidesse, mida Jumal on meile määranud ja andnud teha (vaata 2Kor. 10: 13). Sõna, mida siin kontekstis kasutatakse- mõõdupuu (inglise keeles: ala, sfäär)- on kreekakeelne sõna „metron“. See tähendab mõõtu ja piiratud kogust.

Prohvetit on kutsutud „valitsema“ oma vaimsetes ülesannetes koos apostlite, evangelistide, pastorite ja õpetajatega. Prohveti roll on juhi roll ( vaata Ef. 4: 11). Prohvetid valvavad oma ülesannete üle, prohveteerivad sellest lähtuvalt, teevad eestpalvet sellest juhituna ning saadavad korda teisi ülesannetega vastavuses olevaid asju. Teha eestpalvet tähendab palvetada ning sekkuda ja vahele  astuda teiste kasuks. Kõigepealt kuuleb prohvet Jumala käest määratud ülesande kohta. Jumal võib näiteks paljastada mingi probleemi. Teinekord võib Jumal aga avaldada, millist „uut asja“ on Tema esile toomas. See, mida Jumal avaldab, muutub tihtilugu prohveti elus eestpalve vundamendiks.

Näiteks kui Jumal valmistus hävitama Soodomat ja Gomorrat, siis esmalt korraldas Jumal sellest rääkimiseks Aabrahamiga kohtumise. Jumal ütles: "Kas peaksin varjama Aabrahami eest, mida tahan teha! Aabraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks….“(1Mo. 18:17-18). Aabraham hakkas koheselt tegema eestpalvet Isanda ees, et linna päästa ning ta hakkas Jumalaga läbi rääkima, mis tingimustel peaks linn alles jääma.

Abraham:  Ehk Sa säästad linna, kui sealt on võimalik leida 50 õiget?

Jumal: Jah, olen nõus.


Abraham: Aga mis siis, kui seal on 30 õiget?
Jumal: Jah, ka sellega olen nõus.


Abraham: Kümme?
Jumal: Ma ei hävita seda linna, kui seal on kümme õiget.

See viimane lause oli Jumala lõplik otsus Soodoma ja Gomorra kohta. See oli Jumala lõplik käsk ja deklaratsioon peale seda, kui Ta oli asjad läbi rääkinud prohvet Aabrahamiga. Selles linnas ei leidunud kümmet õiget ning tagajärjeks oli linna hävitamine. Aga enne hävingut tuli sellesse linna kaks inglit, et sealt välja viia Aabrahami sugulane Lott oma perega. Ma tõin praegu selle vaatenurga sellest loost esile seetõttu, et näidata, kui tihedalt on ingellik sfäär seotud Jumala prohveti tegevusega.

Kui põhiline ülesanne saab rajatud prohveti elus, siis kuidas prohvet kuuleb Jumala Sõna? Heebrealastele 1: 1 ütleb, et Jumal räägib väga paljudel erinevatel viisidel! Aabrahamil ja Jumalal olid palgest palgesse vestlused/ dialoogid. See võib olla tõeliselt värskendav, aga Tema hääl võib tulla esile ka suure mitmekesisusega. Ma olen avastanud, et Jumala hääl on tihtilugu kaetud ja varjatud, mis põhjustab selle, et ma muutun tähelepanelikuks ning hoolikaks. Isegi prohvetid ei pruugi alati ära tunda prohvetlikku sõnumit, kui see ei tule piisavalt dramaatilisel viisil. Absoluutselt kindlasti räägib Jumal väga dramaatilistel viisidel. Aga samas on Ta võimeline rääkima väga võimsalt ka läbi vaikse ja tasase hääle. Ta isegi peidab vahel oma prohvetliku sõnumi ilmalike ja harilike asjade sisse. See prohvet, kes tõeliselt ja lähedaselt tunneb Jumalat, on võimeline eristama ja ära tundma Jumala hääle ka sellistes asjades, mida teised üldse tähele ei pane.

Prohvet hakkab koheselt vestlema (pidama dialoogi) Jumalaga nende asjade suhtes, mis Jumal on avaldanud. See võib sarnaneda Aabrahami vestlusega või olla sellest täiesti erinev. Aga üks asi on kindel, see vastastikune läbirääkimine põhineb lähedusel, suhtes prohveti ja Jumala vahel. Näiteks minu dialoogid Jumalaga tavaliselt põhinevad sellel, et ma tahan sügavuti mõista ja aru saada. Jumal annab mulle tihtilugu Sõna müsteeriumi näol (see on midagi meeltele tabamatut ning seda on raske lahti seletada), mille mõistmiseks ja lahti lukustamiseks tuleb mul intensiivselt otsida Jumalat, et esile tuleks täielik selgus.

Kui prohvetlik sõnum saab täiel määral tuvastatud, siis prohvet „läkitab selle välja“. Seda on võimalik teha kas verbaalselt, lauluga, kirjutiste või artiklite läbi, juhtnööride või prohvetliku akti läbi, või mõnel muul viisil. Ükskõik, mil viisil see vabastatakse, Piibel räägib sellest, et kui see on välja läkitatud, siis see on edukas seal, kuhu see on saadetud (Jesaja 55:11). See ongi viis, kuidas prohvet rajab teed, sätib piirid paika ning jagab vaimses sfääris laiali ülesanded ja kohustused ning valitseb talle antud vaimsete eesmärkide ja ülesannete raames. See ei ole tavaline sõnum, mida nad välja läkitavad. See on prohvetlik sõna, mis kannab endas loovat sisu ja autoriteeti.

Kuidas Võib Jumala Hääle Kuulmine ja Eestpalve Välja Näha Just Sinu Jaoks

Ma tahan jagada Sinuga isiklikku näidet.

Sellel korral läks mul päris tükk aega, et tähele panna seda „lühifilmi“, mis minu kujutlusvõimes hakkas esile tulema. See nägemus kestis heal juhul vaid paar sekundit, aga see kordus päeva jooksul mitmeid kordi. See, mida ma nägin, oli stseen emakarust, kes võitles oma poegade eest. See meenutas mulle seda karu, kes on California osariigi lipu peal. Aga ma lihtsalt ei saanud aru sellest, mida ma nägin. Lõpuks see kujutluspilt enam ei käinud ringi mu peas ja tundus, et sellele mingit järge ei tulnud.

Aasta hiljem tuli Inglismaalt meie kogudusse rääkima üks Jumala sulane. Ta hakkas meiega jagama prohvetlikku sõna selle kohta, mis ta sai Jumala käest 2007.aastal California osariiki tabava ärkamise kohta. Tema prohvetlikus sõnas jagunes osariik kolme tsooni: Põhi, Kesk ja Lõuna, ning igal osal olid oma iseloomulikud jooned. Keskosa, kus mina elan, hakkas ta kirjeldama sellisel viisil, et ma olin sügavalt hämmastunud, sest ta kirjeldas väga täpselt meie unikaalset vaimset kliimat.

Sellel ajal, kui see Jumala sulane rääkis, hakkas minu sees minu südames ringi käima minu kodukoha kohta: California, tõuse üles! Sa oled Päikesepaiste osariik! Poeg saab särama Sinu kohal!

Mõni kuu hiljem ühel hilisõhtul, kui ma olin trükkimas oma arvuti taga, kogesin ma korraga tugevat ligiolu. See oli ingli ligiolu. Ma kukkusin näoli klaviatuuri peale. Inglid kannavad endaga Jumala Auhiilgust, mis väga tugevalt mõjutab Sinu füüsilist ihu (vaata Taanieli 8: 18, Hesekiel 1: 28, Ilmutuse 1: 17). Jumal andis mulle väga täpsed ja spetsiifilised juhised, kuidas teha eestpalvet oma osariigi eest.

See oli minu „metroni“- mõõdu ehk ala- alguseks. Ma astusin välja ning korraldasin palvekoosolekuid terve nädala oma koguduses lihtsalt selleks, et otsida Jumalat kõigi nende asjade pärast. Ma olin nii meeldivalt üllatunud, et nii palju erinevaid kogudusi liitus minuga sellel üritusel, mis sai alguse tegelikult sellest väiksest nägemusest, mis käis ringi minu peas. Kõik rääkis mulle sellest, et see visioon on reaalne ning et mul oli võidmine Jumala käest just selle ülesande tarvis.

Mida Jumal rääkis väga spetsiifiliselt kõige selle kaudu? Ta oli mind ja minu kogudust kutsumas palvetama meie osariigi laste eest. Kui lastel läheb hästi, siis Californial on tulevikku. Kui neil ei lähe hästi, siis on osariik kadunud. Me hakkasime hüüdma uue põlvkonna pärast, nagu emad otsivad oma kadunud lapsi. Kui kurjad ja perverssed seadused ja määrused võeti vastu, mis puudutasid meie haridussüsteemi, siis hakkasime tegutsema nagu emakarud, kes võitlevad oma poegade eest. Me palvetasime, me tegime kampaaniaid, et võidelda tugevalt selle eest, et kindlustada see, et meie linn ei lähe selle kõigega kaasa.

Nendel väga intensiivsetel aegadel külastasid mind inglid, deemonid ja igasugused muud võimalikud asjad. Me olime silmitsi nii karmi vaimse sõjapidamisega, et meid tabasid igasugused väga veidrad ja väga kurjad asjad, mida ma isegi ei oska enam kirjeldada kogu selles kontekstis. Jeesus alati võitis kõigil neil juhtudel, aga see vaimne lahing laste pärast oli väga reaalne. Me jätkuvalt seisame ja võitleme oma osariigi eest, aga meie „metron“ on nüüdseks juba laienenud. Ja samal ajal, kui meie „metron“- ala, mõõt- laieneb silmnähtavalt, paneme me jätkuvalt esimesed asjad esmasteks ning otsime kõiges Teda, et mõista, mida meil tuleb teha.

See siin oli praegu vaid üks näide paljudest võimalikest näidetest, kuidas Jumal tegutseb läbi Oma prohvetite, et juhtida ja teha eestpalvet oma ülesande raamides.

Kas Sa oled prohvet? Kui oled, siis Sul on valitsev/juhtiv roll, mida vaimses sfääris koheselt ära tuntakse. Sa leiad ennast keset kirglikke eestpalveid, et näha Jumala Kuningriigi häid asju esile tulemas Sinu „tsoonis“. Ja inglid tegutsevad vastavalt sellele, kuidas Sina tegeled vaimse sfääriga läbi oma elu-andva eestpalve. Ja tunne ära see, et Jumal on halastaja ja armuline, kui Sina seisad Tema ees, peale käies (nõudes), et linnad ja rahvad saaksid päästetud.
 
tõlkinud Jana Naudi 31.05.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar