teisipäev, 30. juuni 2015

Brian Simmons „ Jumal Näeb Igat Ustavuse Tegu“


Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Nii paljudel kordadel oled Sa astunud tundmatusse müsteeriumi sfääri, kus usk sai proovile pandud- aga Mina ootasin Sind seal ees. Kui Sa jätad seljataha mugava turvalisuse paiga selleks, et käia usus, siis Minu süda voolab üle rõõmust Sinu pärast. Ma võtan igat Sinu usu sammu rõõmuga vastu, sest Ma näen selles iga kord ustavuse tegu.“

„Kuula ja õpi sellest tõest, Mu armsam. Ma tean Sinu üksindust, mida Sa tundsid, kui Sa jätsid kõik muu selleks, et otsida Mind. Sest Minagi elasin üksinduse elu, kui ma jätsin inimeste kapriisid ja otsisin Oma Isa südant nii hommikul vara kui hilja õhtul. Minu üksinduseks oli seegi, et ainult mõned vähesed mõistsid Mind, sest Ma olin esmajoones alati Oma Isale rõõmustuseks. Nii oled ka Sina, Mu armas, sest Taevane Isa on rääkinud Oma Sõnad Sinu üle: Mul on Sinust hea meel, sest Sa oled igaveseks end mässinud tugevalt Minu Pojasse!“

„Ma jälgin igat Sinu ustavuse tegu, Sinu Armastuse teenistust Minu jaoks ning Sinu Armastuse väljendusi teiste inimeste vastu. Ma leian Oma rõõmu ja tröösti Sinus. Ma annan Sulle üha rohkem armu sedamööda, kuidas Sa õrna südamega järgned Mulle. Usalda Mind ja järgi Minu samme. Ära kunagi vaata oma selja taha, et näha, kes Sind järgivad, lihtsalt kinnita oma pilk tugevalt ettepoole ning näe seda võimast tasu, mis on peidus Minu tundmise täiuses.“

Heebrealastele 6: 10 The Passion Translation
„Sest Jumal, Ainus Tõeliselt Ustav, ei ole ebaõiglane. Kuidas Ta saaks ära unustada neid tegusid, mis Sa oled teinud Temale? Ta mäletab Sinu armastust, mida Sa demonstreerid pidevalt, kui Sa jätkuvalt teenid Tema armsaid Tema nime auks ja austuseks.“Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 30.06.2015

esmaspäev, 29. juuni 2015

Brian Simmons „Armastuse Lubaduste uuendamine“Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Täna on Sul võimalus uueldada oma lubadusi Mulle. Ma tuletan Sulle meelde neid sõnu, mis Sa oled Mulle rääkinud siis, kui Ma esmakordselt rullisin Sinu jaoks lahti Oma Armastuse Sinu südames. Sa ütlesid siis mulle, et Sa armastad Mind ja teenid Mind ja lähed, kuhu iganes Mina Sind juhin.“
„Täna Sul on võimalus uuendada seda lubadust Minu ees. Ning Sa võid olla kindel selles, et Mina olen Sinus ja Sina oled Minus. Kui Sina uuendad oma kirglikku innukust teha Minu tahet, siis Minu süda voolab üle soovist valada Sind üle Oma Armastusega. Sinu jaoks on valmis pandud asju, mida teha, häid tegusid, mis toovad Mulle palju austust ja au.“
„Sa oled valmis, sest Mina olen Sind valmistanud. Ainus asi, mis on jäänud veel teha, on see, et Sa kinnitad Oma südame Minu südame külge ning tuled koos Minuga. Ma äratan üles Sinu hinge, kuni Sinu elu saab üle voolama Minu headusest. Paljud näevad seda ja usaldavad Mind selle tõttu, et Sinu elu esitleb Minu täiust ka teistele.“
„Mina põhjustan selle, et Sinu silme ees eemaldub Minu asjadelt kate ning Sul on võimalik näha Minu saladusi. Sul on võimalik siis näha seda, mida inglid näevad ning tunda Minu kirglikkuse tuld.“
„Seda, mida Mina Sulle avaldan, ei ole võimalik õppida raamatutest ega inimeste instruktsioonidest. Mina ise teen kõik vajaliku selleks, et Sinu süda võiks väga sügavalt tunda Minu südant ning et Sa võiksid mõista terviklikult ka Minu teid. Ettevalmistus, mida Ma täna Sinult ootan, on see: Uuenda oma Armastuse lubadusi, mis Sa oled Mulle andnud ning Mina näitan Sulle asju, mis muudavad Sind igaveseks.“Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.06.2015
Bert M. Farias „Üks Suur Põhjus, Miks Vaimsed Inimesed Lahkuvad Kogudustest“


1 Kor. 2: 4-5
„Ja minu kõne ja minu jutlus ei olnud inimliku tarkuse meelitavais sõnus, vaid Vaimu ja väe osutamises, et Teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes“
Minu üks sõber, kes on väga kindel ja stabiilne vaimne kristlane, on viimase aastakümne jooksul lahkunud kolmest kogudusest. Ta käis igas koguduses teatud aja ning siis lahkus.
Esimeses koguduses otsustas pastor, et ta lõpetab külalisjutlustajate vastuvõtmise ning seetõttu muutus kogudus väga kiiresti läbinisti kuivaks.
Teises koguduses algas mingil ajahetkel Vaimu voolamine, aga siis pöördus kogudus „otsijale- meelepäraste- filosoofiate“ poole ning keeltes palvetamine muutus millekski, mida sobib teha vaid tagatoas.
Kolmandas koguduses oli alguses kõik väga hästi, aga siis äkitselt hakkas juhtkonna fookus pöörduma ning asuti agaralt modernsete „koguduse kasvu printsiipide“ kallale ning reklaamitööstuse käest võeti üle erinevad „kasvu taktikad“, mis sügavalt kurvastasid Püha Vaimu, ning seejärel muutus kõik. Õige pea hakkasid kogudusse hiilima kummalised võidunud õpetused. Minu sõbral ei jäänud muud üle, kui lahkuda.
Igasugused uhked lavad, ere rambivalgus, ägedad bändid ja tipptasemel videoekraanid muutuvad nende jaoks, kes otsivad tõeliselt ja sügavuti Jumalaga kohtumist,  lihtsalt üheks suureks müraks. Nad igatsevad Vaimu ja tule järele.
Päästearmee juhi William Bootsi naise Catherine elus oli üks periood, kus ta külastas väga paljusid kogudusi selleks, et leida „põlevaid sõnu“.
Smith Wigglesworthil oli elus selline periood, kus Vaim juhtis teda lahkuma surnud tegudest ning surnud kogudustest. Ta jätkas koos Jumalaga liikumist läbi terve oma elu.
Ühes koguduses tuli oma pastori juurde ühel päeval noorte juht, et arutada kõiki neid uusi programme noorte inimeste jaoks, mida noorte juht oli välja mõelnud. Pastor, kes oli sügavalt vaimne mees, kuulas kannatlikult. Kui noor mees oli lõpetanud oma jutu, ütles pastor sellised sõnad: „ Mam (minu naine) ja mina oleme avastanud aastate jooksul, et palve, Jumala Sõna ja liikumine Püha Vaimu andides on alati piisav selleks, et töö saaks tehtud.“
Mõtle korraks nendele näidetele, mis ma välja tõin. Täpselt samad asjad juhtuvad ka tänasel päeval. Kui kogudused ja koguduse juhid ei järgi enam Jumala plaani, siis hakkavad inimesed lahkuma, sest nad ei saa enam vaimselt toidetud ega täidetud. Tihtilugu nad ei oska isegi sõnastada seda peamist põhjust, miks nad lahkuvad. Nad võivad öelda Sulle, et see on muusika pärast, või jutluste pärast, või laste ja noorte programmide pärast, aga peidetud vundamentaalne põhjus võib peituda hoopis selles, et nad ei koge Jumalat enam selles koguduses.
Ma olen lugenud artikleid ja uuringuid kogudusest lahkumiste kohta, kus tuuakse välja väga palju erinevaid põhjusi, miks inimesed lahkuvad oma kogudustest, aga enamus neist on siiski pealiskaudsed põhjused. Asjad tehakse nii keeruliseks ja komplekseks, et üha enam koguduse pastoreid ja koguduse juhte jätkavad lihtsalt igasuguste teooriate ja ideede arendamist, mida nad küll peaks tegema, et numbrid tõuseks. Aga kas tegelikult on asi selles? Numbrites? Katoliiklastel on suured numbrid. Moslemitel on suured numbrid. Mormoonidel on suured numbrid. Ma eelistan pigem seda, et mul on 300 Jumala järgi väga näljast inimest, kui 3000 inimest, kes nõuvad ja tahavad meelelahutust.
Mõtle kõigile nendele ärkamistele läbi koguduse ajaloo. Mõtle nendele teenistustele, mida Jumal kasutas kui pioneere nende ärkamiste alustamiseks. See oli Jumala Ligiolu ja Vägi nendel koosolekutel ning nende sulaste peal, mis tõmbas inimesi ligi. Inimesed läbi ajaloo on alati olnud näljased üleloomuliku järele. Ma tean, et kohalik kogudus tegeleb ka inimeste loomulike elude ja vajadustega, ning seda ei ole võimalik juhtida nagu ärkamist, aga inimesed vajavad hoolimata sellest pidevalt Püha Vaimuga täitumist ning värskendamist.
Kui aga siis Jumala Ligiolu ja Vägi on võimsalt kohal ja liikumas ning inimesed ikkagi lahkuvad, mis siis? Kas Sa tõesti tahad oma kogudusse selliseid inimesi? Ja vastupidiselt, ma tean paljusid vaimseid inimesi, kes lahkuvad kogudusest, sest Vaimu elavat vihma pole. Nad ei lahku mingi solvumise või uhkuse tõttu. Nad ei lange tagasi ega jäta Jumalat, aga nad jätavad maha kuivuse, surnud jumalateenistuse, valgusetuse ja pealiskaudsuse. Jumala rahva südametes on üks võimas hüüd Vaimu jõgede ja värske uue veini järgi.
Laul 63: 2-3
Jumal, Sina oled mu Jumal,
Sind ma otsin vara!
Sinu järele januneb mu hing,
Sind ihaldab mu ihu
Kuival ja põudsel maal,
Kus pole vett!
Nõnda ma vaatasin Sind pühamus,
Et näha Su väge ja Su auhiilgust!
See on lihtsalt hämmastav, mida kõige juhid suudavad ehitada ja teha ilma Jumalata, eriti mis puudutab Ameerikat. Aga kas see tähendab, et nendel asjadel oleks Jumala heakskiidu tempel, mida Sa ehitad ja teed? Jumalik vägi saab ainult seal ilmsiks, kus on lõppenud iseenese jõu piisavus. Kui Sa muutud leigeks ning peatud olemast näljane ja janune Vaimu järgi, siis saab Sinust pettumus Jumala jaoks. Mind üldse ei huvita, kui suur ja uhke hoone Sul on või kui palju inimesi käib Sinu koguduses.
Ma väga armastan kohalikku kogudust. Ma väga armastan neid pastoreid, kes tõeliselt panevad oma elu maha inimeste pärast, keda nad teenivad. Ma usun veendunult, et kohalik kogudus on maailma lootus. Aga Jumal tahab liikuda. Tal on plaan. Tal on eesmärk. Aga kui Sina ei joondu sellega, mis Temal on mõttes, siis Jumalal pole valikut ning Ta liigub sinna, kus Ta leiab Oma inimesed ja Oma juhid, kes kirglikult janunevad Jumala Ligiolu ja Väe järele.
Mul on pastorist sõber, kes juhib pidevalt /jõudsalt kasvavat kogudust. Täiskasvanud, noored ja lapsed on selles koguduses tulised. Tal on igal aastal külas mitmed külalisjutlustajad ning vähemalt kaks ärkamist aasta jooksul. Selles koguduses on pidevalt selline Püha Vaimu liikumine, teenimine ja ilmingud, mis on Kristuse Ihu üldise seisundi mõttes väga haruldased. See pastor on armastuse ja palve mees ning ta on väga sõnakuulelik Isandale. Tänapäeva standardite mõttes on ta ebatraditsiooniline, sest ta keeldub kategooriliselt tegemast kompromissi, mis puudutab palvet, Jumala Sõna ja Püha Vaimu liikumist ning ta keeldub täielikult igasugustest uusimatest „koguduse kasvu programmidest“, mis hetkel on suured moeröögatused.
Selles koguduses on pidevalt ärkamine, sest Jumala Vaimul on vabadus teha, mida iganes Tema tahab teha. See kogudus toodab vaimseid inimesi, mitte „kella vaatajaid“ ega „aja teenijaid“.
Nelipühi koguduste koosolekuid kutsuti kunagi Taeva väravate koosolekuteks kõigi nende Jumala Vaimu ja väe ilmingute tõttu, mis teenistustel aset leidsid. Väga sagedased oli tunnistused täielikult muudetud eludest.  Need kogudused olid tuntud keeltes rääkimise ja väe poolest. Üks põhjusi, miks me ei näe paljudes kogudustes käesoleval hetkel Jumala Väge ega Auhiilgust, on see, et me ei palveta keeltes piisavalt kaua, et Püha Vaim saaks täielikult meid üle võtta ning sünnitada esile Jumala asju.
Oo, Jumala rahvas! Oo, Isanda teenistused! Et me jõuaks ometi omaenese tarkuse, tugevuse ja piisavuse kapitaalsesse lõppu!
2 Kor. 3: 5
„mitte nii, et me oleksime iseenesest võimelised midagi mõtlema, nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Jumalalt“
Apostel Paulus oli väga hoolikas selles, et panna nende inimeste fookus, keda ta teenis, Jumala väele, mitte inimeste tarkusele. Ta ei tahtnud tuua tähelepanu omaenese veenmise sõnadele ega ahvatlevatele kõnedele. Paulus ei tahtnud seda, et inimesed paneksid oma usalduse inimeste võimekusele, karismale ega isiksusele. Pauluse teenistuses ei olnud mitte midagi loomulikku. Kartuse ja värinaga ta tahtis olla kindel, et ta toob Kristuse ilmnemise igale poole, kuhu ta läks.

Liiga paljud kogudused on kaotanud Jumala Auhiilguse ja Ligiolu just seetõttu, et pastorid ja teenistuste juhid elavad liiga palju loomulikus sfääris. Aeg on tagasi astuda Vaimu. Et me langeks näoli Jumala ette ja palvetaks ning lubaks Jumala Vaimul täielikult saada oma tahtmist. 

Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.06.2015


laupäev, 27. juuni 2015

Brian Simmons „Jumala Täiuslik Juhtimine“

Ma kuulen Jumalat sosistamas: „Sa näed, kui täiuslikult olen Mina Sind juhtinud“

„Mina olen see Ainus, kes juhib Sind läbi elu. Minu käsi on Sinu üle ning Mina ei vea Sind alt. Ma juhin Sind Minu poolt valitud täiuslikul teekonnal Sinu elu jaoks. Ma olen Sinu jaoks avanud palju uksi, sest Mina olen Sinu Isa ning Mina valval Sinu üle terviklikult ning saadan Sind igal Sinu sammul. Kui varjud hakkavad kasvama Sinu teel, siis Mina tulen ja valgustan Sinu teekonda. Kui Sa peaksid sattuma segadusse, siis Ma tulen ja teen Sulle oma teed arusaadavamaks.“

„Kui Su elu on Minu kätes, siis Sul pole eales vajadust muretsemiseks, mis suunas Sa minema peaks. Minu tahte otsimine ei ole „peituse mäng“. Minu valikud Sinu elu suhtes kannavad alati head vilja ning ühel päeval Sa mõistad, kui täiuslikult olen Mina Sind juhtinud. Mina olen Sind valinud ning seetõttu oled Sa Minu Oma. Ma olen andnud Oma inglitele käsu turvata Sind kõigil Sinu teedel igal päeval Sinu elus, kaitstes ja  hoides Sind Minu teedel, et Sa ei komistaks teekonnal, kui Sa käid koos Minuga.“

„Ära mitte kunagi kahtle Minu plaanides Sinu elu jaoks. Mina ei ole teinud ühtki viga. Sina oled alati Minu käte vahel kui laps, keda Ma väga armastan. Maa peal võib olla isasid, kes on unustanud oma lapse, aga Mina ei unusta Sind mitte kunagi, sest Minu Poja veri on teinud Sind täielikult Minu omaks. Ma olen igat tähte kutsunud nimepidi, Ma olen mõõtnud oma peopesaga ära kõik planeedi ookeanid. Ma olen hoidnud kinni planeedi kõige kõrgematest mägedest. Ma olen Oma kätega rullinud taevalaotust. Ma ei unusta Sind mitte eales ning Ma pole loobunud hoidmaks Sind Enesele väga lähedal.“


„Vaata, kuidas Mina rullin lahti oma saladuslikud teed Sinu silme ees. Paljud on näinud Minu imesid, aga nad pole õppinud tundma Minu saladusi. Ma näitan Sulle nii Oma imesid kui ka Oma saladusi, kui Sa hoiad oma südant Minu ligi. Mu armas laps, Mina olen Isa, kes ei vea Sind alt. Mina juhendan Sind selles, kuidas Sa peaksid edasi liikuma ning Sa kuuled Minu Vaimu andmas Sulle Minu teedele peidetud saladusi. Tule Mulle lähemale ning Mina sosistan Sulle elusõnu, mis teevad Sind tugevaks ja puhtaks kõige selle tarvis, mis on tulemas. Mina olen see Ainus, kes Sind juhib ning kes ei vea Sind eales alt.“


Laul 25:5 The Passion Translation
„Saada (eskordi) mind kogu teekonnal,
Võta mul käest ja õpeta mind,
Sest Sina oled minu kasvava pääste Jumal,
Ning ma olen mähkinud oma südame Sinu südame külge!“Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 27.06.2015
teisipäev, 23. juuni 2015

Brian Simmons „Kiituse Kiirtee“


Ma kuulen Jumalat sosistamas...
„Minu kallis, kui Sa liigud edasi Kiituse kiirteel, siis Mina rõõmutsen koos Sinuga. See on tõsi, et Sa tänad Jumalat Minu, Tema Poja, eest ning kõige eest, mis Mina olen Sinu heaks teinud, aga pea ka seda meeles, et Mina tänan Taevast Isa Sinu eest, sest Sina oled Tema armastuse kingitus Mulle. Sa oled hoidnud Minu sõnu ja Sa oled liikunud sügavamale Minu teedele, isegi siis, kui valgus on olnud tuhm ning Sind on ümbritsenud ebakindlus. Ma näen Sinu igatsust, et Sa tahad olla Sõna tegija, mitte üksnes kuulja, ning Sa oled olnud väga ustav isegi kõige pisemas, mis puudutab neid asju, mis Mina olen Sulle andnud teha.“
„Liigu koos Minuga Kiituse kiirteel ning Mina eemaldan Sinu uskmatuse. Sa oled Minult palunud suuremat usku ning Mina vastan Sulle, aga see nõuab seda, et Sinu elad Tänulikkuse Vaimus kõigi asjade eest. Usk ja hädaldamine ei saa elada koos. Sul kas on suur usk ja tänulikkus, või Sul on suured kahtlused ning hädaldamine. Vali Kiituse kiirtee ja vaata, kuidas Sinu usk hakkab kasvama.“
„Minu Kuningriigi teed on alati suurenemas, rohkenemas ja kasvamas.Ilu, mis kasvab. Usk, mis kasvab. Ja püha tänulikkus, mis kasvab sügaval Sinu sees. Kui Sa haarad kinni igavesest elust, siis see väljendub Sinus kustumatu lootusena. Mine edasi. Astu lähemale igavestele leekidele. Õpi Minu sulastelt Pauluselt ja Siilaselt, kes muutsid isegi vangla kiituse pühapaigaks. Tõsta oma hääl, mõtlemata minevikule ning sirutu oma südames rõõmu poole, mis on Sinu jaoks valmis pandud. Käi koos Minuga Kiituse kiirteel ning Sinu vangla uksed paiskuvad suure hooga lahti.“

Filiplastele 4: 8-9 The Passion Translation

„Nii et hoia oma mõtted tugevalt fikseerituna nende asjade küljes, mis on autentsed, ehtsad ja tõelised, auväärsed ja imetlust väärt, ilusad ja austust väärt, puhtad ja pühad, armulised ja südamlikult lahked. Kinnita oma mõtted Jumala kõigi auliste tööde külge, Teda alati kiites ja ülistades. Järgi kõiges seda eeskuju, mis me oleme Teile ette näidanud ja edasi andnud ning Rahu Jumal on Teiega kõigis asjades.“


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.06.2015

laupäev, 20. juuni 2015

Brian Simmons „Jumal - Sinu Tõeline Abimees“
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ära mitte kunagi hülga oma igatsust pühaduse järgi. Sinu läbikukkumised ei suuda Sind eemaldada Minu südamest ja Sinu nõtrused ainult tõmbavad ligi Minu armu. Kui Sa oled eksinud, siis tule Minu juurde ja vaata, kuidas Minu kaastunde naeratus paitab üle Sinu hinge. Usk saab Sinu sees tugevaks, kui heidad endast eemale igasuguse süüdistaja hääle ning puhkad Minu Kolgata armastuses.“

„Keset oma kaotust otsi Minu armu ja võit saab Sinu omaks. Mitte miski ei suuda Sind lahutada Minu Igavesest Armastusest. Paljudel kordadel oled Sa ennast hüljanud ja tõrjunud, aga Mina pole seda teinud. Usk Minu Armastusse jääb alati Sinu julgustuseks ning röövib vaenlaselt igasugused relvad. Lootus sünnitab rõõmule teed, isegi siis, kui Sa ei näe Minu Auhiilgust.“

„Aeg on käes selleks, et lõputa rõõmulaul võiks täita Sinu suud. Olles silmitsi kaotusega laula võidulaulu. Naera vaenlase üle ning Sa näed, kuidas Minu võit murrab esile, sest Mina hoian alati triumfi varuks Oma armastavatele õigetele. Patul pole väge Teie üle, aga Minul on.“

„Minu tugevus võtab üle iga nõrga ja vigase koha ning iga paik Teie sees saab täidetud armu väega. Ära mitte kunagi loobu oma kirglikust igatsusest olla püha Minu silmis, sest Mina puhastan Sind Oma Elava Lootusega ja Sa näed, kuidas Minu Auhiilguses toimub Sinu elu täielik muutumine. Põle pühaduses Minu Ligiolus, kuni usk hakkab kiirgama välja kogu Sinu olemusest. Sisene Minu täielikult muutvasse Auhiilgusesse ning oota seda, et Mina liiguks Sinu kasuks. Arm, arm- sellest saab Sinu laul. Ja usk, usk- see kuulub Sulle.“

Laul 46: 1 The Passion Translation
„Jumal, Sa oled selline eriline Turvalisuse ja Väe paik, kuhu varjuda!
Sa oled tõestanud seda, kuidas Sina oled Tõeline Abi probleemsel ajal;
Sa oled Rohkem kui Küllalt ja Alati Kättesaadav, mil iganes ma vajan Sind.“Tõlkinud Jana Naudi 20.06.2015

reede, 19. juuni 2015

Brian Simmons „Ma Tean Sinu Vajadust“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Täna Ma kutsun Sind tooma oma südame Minu ette Minu rahusse. Sel moel Sa leiad puhkust ja tugevust. Sinu kutsumiseks on tulla Minu jalgade ette puhkama ja Minu osa on valmistada Sinu jaoks teed ning eemaldada kõik takistused.“
„Ma tean Sinu vajadusi, Ma tean seda, kui väsinud Sa oled olnud ning Mulle läheb korda see, et Sul oleks vajalik rahu, tervis ja tugevus. Mina olen Lahingute Jumal, aga Ma olen ka Tuules Liuglemise Jumal. Kui Sa tuled ja oled Minuga üksinda, siis Ma tunnen sellest väga suurt rõõmu, sest Ma igatsen tuua Sind Oma Armastuse sügavatesse lainetesse.“

„Ma naudin seda, kui Ma saan Sind spontaanselt täita oma ülevoolava osadusega. Sinuga suhtlemine meeldib Mulle väga. Kas Sa oled unustanud oma esimese armastuse ja selle kirgliku soovi Minuga aega veeta? Kas Sa oled lubanud inimeste nõudmistel tõmmata oma südant eemale Minu kutsest tulla Minu ligi.“

„Minu rahvas on praegu kogemas ärkamist ning rahvad on valmis lõikuseks. Ma vajan seda, et Minu prohvetid räägiksid otsekui trompeti häälel, et Ma saaksin vabastada asju siin maa peal. Aga kui nad pole Minu jaoks eraldunud, siis kuidas Ma saan neile anda oma helisid ja kuidas Ma saan neid juhendada oma saladustega?“

„Oma teenijat prohvet Eelijat Ma värskendasin kuivavast ojast. Moosesele andsin Ma juhise, et ta lööks vastu Kivi, et Minu jõed võiks esile purskuda. Mida raskemad on Sinu elusituatsioonid, seda võimsamalt murrab esile Minu vägi.“

„Minu südamesaladused saavad üle kantud Sinu südamesse siis, kui Sa istud Minu Armujärje ees. M kutsun Sind tulema Minu ette, tulema Minu hingamisepaika. Isegi siis, kui terved rahvad värisevad ja rapuvad, tugevdan Mina Sind viisil  kui „Tuules Liuglemise Jumal“. Minu rahu muutub aina magusamaks, samal ajal, kui pimeduse päevad muutuvad üha pimedamaks. Nii et kuule Minu kutset ning näe seda avatud ust. Mina olen Isa, keda Sa vajad.“

Ülemlaul 8: 14 The Passion Translation
„Tõuse, Mu armsam!
Tule kiirelt, Mu kõige kallim.

Tule ja ole nagu graatsiline gasell koos Minuga.“Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 19.06.2015

kolmapäev, 17. juuni 2015

Brian Simmons „ Sügavamale Minu südamesse"


Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Täna Ma tahan viia Sind sügavamale Oma südamesse. Ma olen andnud Sulle uuestisünni ja loonud Sind Oma lapseks. Ma tunnen rõõmu oma kätetööst ning Sina oled olnud Minu vormida juba enne ajastute algust.“

„Ma tundsin Sind ja Mina valisin Sind, et Sa oleksid Minu Oma. Igal surve momendil OLEN MINA KOHAL, et tõmmata Sind lähemale Oma südamele. Ma tunnen rõõmu sellest, mida Ma olen teinud Sinu elus, aga täna Ma kutsun Sind sügavamale Oma Teedele, et Sa tunneksid Mind kui Igavest Auhiilguse Jumalat. Minu Vaim tõmbab Sind ja Minu Armastus hoiab Sind. Ma olen Sulle andnud uuestisünni mitte ainult selleks, et Sa oleksid lihtsalt laps, vaid Mina olen kutsunud Sind Oma Auhiilguse juurde.“

„Ma toon esile Auhiilguse pojad. Ma toon esile Auhiilguse tütred. Ma toon esile Oma Aulise pühade armee.“

„Ma tunnen suurt rõõmu Sinu sünnist, aga rõõmutsen veel enam Sinu kasvust ja arengust. Paljud Minu lastest on tõmmatud ja lükatud igasugustest veidratest õpetustest ning inimeste targutamistest.“


„Aga kui Sa kasvad Minu Auhiilguse täismõõtu mööda, siis ei ole Sind enam võimalik kõigutada ega häirida inimeste omaenese kätetööde poolt. Ära ole enam lihtsalt laps, vaid ärka üles Minu teede jaoks ning kasva Kristuse täiusesse. Minu loodu ägab oodates, millal Minu pojad ja tütred kasvavad küpsusesse. Tule ja õpi Minult, õpi tundma Minu teid, usalda oma elu täielikult Minu kätesse ning Minu Imet Tegev Vägi annab Sulle kasvamise.“

Toitu Minu Sõnast, et Su süda võiks muutuda tugevaks. Joo Minu Elu andvat Sõnade piima, mis ei kahjusta kuidagi Sinu südant. Söö ja joo Minust, et Sa võiksid kasvada Minu kuju ja sarnasust mööda.“

„Sügavus kutsub Sind.  Sinu elu pealiskaudsus saab asendatud vaid Minu Sügava Armastuse läbi. Sügavamale, tule sügavamale! See kasv, mida Mina annan Sinu elule, muudab Sind täielikult.“

„Õige varsti Sa hakkad märkama, kuidas Minu Imet Tegev Vägi on andnud Sulle sellise kasvamise, et Sa oled muutunud lausa teistsuguseks inimeseks, kellekski, kes Armastab nii, nagu Mina Armastan. Ära ole eemale tõmmatud selle maailma madalate teede poolt. Ära ole häiritud inimeste sepitsuste poolt, mis üritavad Sind tõmmata ära Minu järgimise lihtsusest. Kinnita oma süda täielikult Minu südame külge, samal moel, nagu Mina olen kinnitanud Oma südame Sinu südame külge."


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 17.06.2015

Heidi Baker "Täis Armastust"


  

Kui Armastus valitseb meie eludes ning hirm on eemale peletatud, siis me oleme võimelised minema ka kõige pimedamatesse paikadesse siin planeedil, kindlameelselt veendununa sellest, et me kanname Jumala Auhiilgust nendesse pimeduse süvenditesse. Oma teenistuses me otsime pidevalt kõige pimedamaid paiku ja sündmusi kogu maailmast, et me võiksime sinna minna, kandes Jeesuse valgust.

Aga me peame olema täis Jumala Armastust. Minna pimedusse ilma Armastust täis olemata tähendab kutsuda endale kaela probleeme, ja siis me ei ole efektiivsed ega edukad.

Minu elu sõnum on: Peatu ühe pärast! Ära möödu ühestki inimesest, kes vajab hädasti Kristuse Armastuse puudutust. Me peame peatuma üksteise pärast, siiralt hoolides ning demonstreerides Jeesuse Armastust tegudega, mitte lihtsalt sõnadega.

Aga esmalt tuleb meil peatuda selle Ühe pärast. Meil tuleb peatuda Tema pärast ning lasta Temal  meid Armastada.

Ära peatu kellegi teise pärast enne, kui Sa esmalt pole peatunud Tema pärast.  Lase oma Taevasel Isal, Issil, Jumalal, täita end ülevoolavalt ja priiskavalt Oma Armastusega. Lase Jumalal end täita ning täielikult läbi immutada Tema Armastusest.

Kõige tähtsam asi, milles Sa võid täna olla veendunud, on see, et Sinu Taevane Isa Armastab Sind kirglikult ning jumaldab Sind väga. Ja niikaua, kuni Sa pole selles veendunud, on Sinu armastus ja hoolimine teiste suhtes vähem efektiivne, kui see tegelikult võiks olla…

1 Johannese 3: 1 ( ühest –NLT- ingliskeelsest tõlkest)

Vaadake (pange tähele), kui väga meie Taevane Isa meid armastab, et Ta nimetab meid oma lasteks, ja seda me olemegi…
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 17.06.2015

teisipäev, 16. juuni 2015

Kevin Basconi „Unistades Ärkamisest“ 
http://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=14819
Ärkamine On Tulemas!

Hiljuti nägin ma fantastilisi unenägusid ärkamisest, mis on tabamas paljusid riike ning paljusid erinevaid rahvaid. Ma usun, et see ärkamine, mida me saame kogema, pole selline, nagu me arvame, et see saab olema. See ei saa olema eelmiste ärkamiste matkimine. See saab olema täielikult erinev kõigest sellest, mida me oleme näinud. Seda ei juhi mingi kindel and, mingit kindlat liiki isiksused ega ükski konkreetne denominatsioon. Seda ärkamist juhib Jumal Ise. Jumala vägi saab vallanduma. Jumala Ligiolu, Auhiilgus ja Vägi saab täitma tervete linnade ja regioonide atmosfääri.

Mitte keegi ei pea jutlustama. Mitte keegi ei pea käsi peale panema. See ei saa olema mingi vaeva tulemus. See lihtsalt juhtub. Sellest saab selline Jumala Auhiilguse ja Ligiolu väljavalamine, et inimesed kogevad seda nii tugevalt ning neid täidab tohutu soov minna teatud paika, sõita teatud linna ja minna teatud kogudusse. See ärkamine ei sünni elegantse jutlustamise peale või isegi mitte Püha Vaimu andide esiletulemise tõttu. Jumala Vaim saab inimesi tohutu jõuga tõmbama. Nad tõmmatakse Jumala Kuningriiki Taevase Isa Väega Tema Auhiilguses. Ja kui nad siis sisenevad kogunemise telki, siis nad kogevad Jumala Väge hingamas nende üle nagu pilvesammas hingas Moosese telgi üle.

Sellises atmosfääris saavad inimeste elud täielikult muudetud. Nad sisenevad ühel moel ning lahkuvad täiesti teiste inimestena. Selles Auhiilguse atmosfääris saavad inimesed päästetud, muudetud, kapitaalselt ümber pööratud, tervendatud ja vabastatud. Ja see kõik juhtub lihtsalt Jumala Ligiolus Jumala Väe läbi. Iga keel, iga suguharu ja iga rahvus kogeb seda ärkamist.

Me elame Jumala Poolt Määratud Ajahetkes. Mulle meeldib seda väljedada nii, et me oleme teelahkmel, kus Jumal on valmis välja valama maa peale, mida me pole mitte kunagi varem näinud. Mida pole nähtud aastatuhandeid. Me võime sellest lugeda Pühakirjast, kus Jumala Auhiilgus täitis Jumala koha sellisel moel (Vaata nt. 2 Aj. 5: 13-14)

Tervete regioonide üle saab hingama Jumala Ligiolu ja olema Jumala Auhiilguse pilv. Ja preestrid pole võimelised seisma, et teenida. Teiste sõnadega, see, mida me oleme teinud aastaid oma preestri teenistuses- asjad, mida me teame teha- me pole võimelised enam neid tegema, sest Jumala Auhiilgus saab täitma koja!

Oma Südamete Ettevalmistamine Auhiilguse Jaoks

Me ei saa mitte midagi selleks teha, et algatada seda ärkamist, sest see on juba Jumala agendas. Ainus asi, mida me teha saame, on ette valmistada paik Jumala Ligiolu tarvis. Ja kõige tähtsam paik, millest alustada selles ettevalmistuses Jumala Ärkamise ja Tema Ligiolu jaoks, on otse meie südames. Kui me valmistame ette oma südame, siis me teeme sellega ettevalmistusi vastu võtmaks mõjuala, kus pilv saab laskuda. Ja kui siis pilvesammas laskub ja hingab templi kohal, siis pole tarvis enam mitte ühtegi sõna. Jumala Vägi puudutab inimelusid. Inimesed saavad puudutuse Taevase Isa Ligiolus.

Ma usun, et Tema Väe päevad on käes (Matteuse 26:64). Jumala Auhiilgus saab külastama paljusid riike ja paljusid rahvaid. Jumala Auhiilgus külastab paljusid teenistusi ning hingab teatud koguduste kohal. Sellega seoses tõstatub küsimus: Kas me võtame selle vastu ja embame seda?Minu küsimus isiklikult Sulle on aga selline: Kui Jumala Auhiilgus hingab Sinu üle, siis milline on Sinu reageering sellele? Kas sa võtad selle vastu isegi siis, kui see näeb välja esialgu kui midagi Sulle võõrast? Kas Sa embad seda isegi siis, kui see on väljaspool Sinule tuntud õpetuslikku vaadet? Kui Jumala Auhiilgus tuleb Su üle ja raputab kõiki Sinu põhimõttelisi arusaamu selle kohta, kuidas Sa oled uskunud, et Jumal liigub, kuidas Sa siis reageerid? Me ei tohiks eales kohut mõista Jumala ilmingute üle, millest me aru ei saa.

Kui see Auline Ärkamine tuleb, siis tulevad esile ka Jumala Kuningriigi väga ebatavalised ilmingud. Miks? Sest sellel hetkel muutub loor Taeva ja maa vahel nii hapraks, õhukeseks, lausa läbipaistvaks ning seetõttu tundub, nagu Taeva ja maa vahel on täesti vaba voolamine. See tuleb täielikult esile, nagu on kirjas Luuka 11:2 ja Matteuse 6:10: "Sinu Kuningriik Tulgu. Sinu tahe sündigu maa peal nõnda, nagu see on Taevas."

Kuidas see juhtub? Taevas saab täielikult vabastatud maa peal. Auhiilguse pilv ja Jumala Vägi tulevad alla ning hingavad ühe koha üle. Jumala Auhiilguses hakkavad imed juhtuma. Jumala Auhiilguses saavad inimelud täielikult muudetud ja inimesed ei taha tegeleda enam seksuaalse ebapuhtusega, uimastite kuritarvitamisega, lihahimude ja pattudega. Jumala Auhiilguses ei taha inimesed enam midagi omada ühist asjadega, mis neid viivad eemale Jumalast.

Jumala Auhiilgus tõmbab Sind Isanda Jeesuse Kristuse lähedale. Ja selles intiimsuse paigas hakkab Jumala Kuningriik mõjutama kogu Sinu olemust ning Sa muutud Jumala Auhiilguse kandjaks. Sinust saab Joosua , Nuuni poja, sarnane inimene. Pühakiri kirjeldab, kuidas pilvesammas langes telgi üle, kui Mooses sisenes kohtumisetelki.

Ja Mooses läks telki ning rääkis Jumalaga palgest palgesse, nagu mees räägib sõbraga, ja siis ta läks tagasi inimeste laagripaika. (Vaata 2Mo. 33:7-11.) Aga Joosua, Nuuni poeg, jäi telgi juurde puhkama. Joosua puhkas Jumala Auhiilguse lähedal. Ja sel moel sai Joosuast Jumala Auhiilguse mõjualas mees, kes oli võimeline juhtima rahvast Tõotatud Maale!

 

Jumal tahab tõsta üles Joosua sarnast põlvkonda- inimesi, kes tahavad veeta aega ja puhata Jumala Auhiilguses; Kes saavad Jumala, Taevase Isa,  Väes ja Ligiolus  muudetud; kes Püha Vaimu Isiku Väes ja Ligiolus näevad Jeesust, õpivad tundma Jeesust, kes täielikult alistavad end Kolmainsusele; inimesed, kes hakkavad käima Jumala väe sellistel imelistel tasemetel, et rohkelt imesid ja tunnustähti tuleb esile. See on Jumala Kuningriigi täiesti värske väljavalamine.

Jumal tahab viia Kristuse ihu Kuningriigi uutele tasemetele. Tal on kavas meid viia Auhiilguse sfääridesse, kus me õpime tegutsema Taevase Isa Väes. Jumala Auhiilguses hakkavad Vaimu annid rohkenema ning laienema. Püha Vaimu võidmine, mis hingab inimese üle, mis hingab teenistuse üle, mis hingab terve regiooni üle, hakkab siis rohkenema ja täielikult muutuma. Ja Jumala Vägi vallandub täiesti enneolematutel viisidel. See ei saa olema nii, nagu me seda endale ette kujutame. Tegelikult võib see olla isegi väga „hullumeelne“.

Raputus

Lepituspäeval 2013.aastal ma kuulsin kuuldavalt Taevast Isa rääkimas. Ma istusin oma kodus kiiktoolis ning korraga langes Jumala Ligiolu väega minu üle. Jumala Auhiilgus hakkas täitma seda paika laine laine järel. Kui ma siis istusin seal ning nautisin Jumala Auhiilgust, siis ülistasin Jumalat, Teda tänades ning õnnistades selle eest, mida kõike Ta oli mu elu üle valanud.

Ja kui ma siis olin selles paigas ja kogesin Jumala Väe Ligiolu nii, nagu ma polnud aastaid enam kogenud, siis korraga sõna otseses mõttes maa värises. Ja siis tuli Jumala Auhiilgus võimsalt minu üle ning ma kuulsin Isa rääkimas Oma Au ja Armu troonil Taevases sfääris. Taevane Isa ütles: "Aeg on jõudnud kätte selleks, et Ma mitte ainult ei raputa maad, vaid ka taevaid." Ja sel hetkel ma langesin transi (või nägemustesse) ning nägin maad rappumas ning värisemas nii nagu on kirjas He. 12: 26. Ma nägin, kuidas Jumala Auhiilgust hakati üle maailma erinevas paigus välja valama.

Maailm on praegu suurte raputuste keskel. Aga see raputus on Jumala arm. Jumal on raputamas erinevaid rahvaid. Jumal on raputamas terveid inimgruppe. Jumal on raputamas tervet maad.Aga see raputus on tõesti Tema Armastus, sest tõelise meeleparanduse tõmbab esile vaid Jumala Armastus ja Headus. (Ro. 2: 4). Ameerka on praegu keset raputust. Ja see raputus on Jumala Arm ja Tema Armastus.

Ma julgustan Sind kogu südamest, et sa valmistaksid ette oma südame selleks ärkamiseks, mis on tulemas. Kõik need raputused, mis praegu toimuvad, on Jumala Armastuse väljendused. Ma usun, et just seda on Jumal praegu tegemas. Ja Sinul on selles oma osa. 1 Johannese 3:1-3 ja Johannese 13:34.  See on Jumala Armastus, mis sünnitab esile selle ärkamise. Ma nimetan seda Jeesuse Kristuse apostellikuks armastuseks, kui Jumal teeb meist selle paiga, telgi, kus Auhiilguse pilv saab laskuda. Sinu elus ja teenistuses võivad alata kõige viljakamad ja ülikülluslikumad ajad! Rõõmutse!

Jumal on meid ette valmistamas; Jumal on meid raputamas; Jumal on meid jõuliselt vormimas ja puhastamas. Jumal on meist eemaldamas kõike seda, mis takistab meil saamast Tema Poja Jeesuse sarnaseks. Jumal tahab meid täielikult muuta. Jumal tahab, et meist saaks astjad, mis on väärt kandma Tema Ligiolu ja võimelised kandma Jumala poolt määratud ärkamist.

Tema eesmärk on armastus. Jumal räägib sellest  Johannese 15:1-5, 9-14. Raputus, mis praegu on toimumas Ameerikas ja mujal, on tegelikult Jumala puhastav arm, mida Tema on vabastamas. Jumal testib praegu meie südameid; Jumal testib meie vaimu, et näha, kuidas me reageerime. See tegelikult on väga lihtne: Kõik, mida Tema käseb meil teha, on armastada üksteist. Aga tundub, et see on päris raske, kas pole?

Ma usun, et Jumal otsib kohta, kuhu Tema saab tulla ja valada välja Oma Väe, Oma Auhiilguse ja Oma Armastuse- tingimusteta. Pole tähtsust, mis suguharuga on tegu, mis keelt räägitakse või mis rahvusest me oleme; Jumal otsib kohta, kus inimesed saaks tulla Jumala Ligiolu ja Auhiilguse sisse. Ja selles paigas muudab Jumala Armastus ja Auhiilgus täielikult inimelusid. Ja see ei ole pühade teenistuse keskne: See on Jumala, Taevase Isa, Poja ja Püha Vaimu keskne.

Need asjad hakkavad juhtuma. See saab olema Jumala suveräänne liikumine. Mitte keegi ei saa sellele oma autogrammi (ega sõrmejälge) alla panna, sest see on vaieldamatult Taevase Isa, Jumala, Auhiilgus, Jumala Poja Auhiilgus ja Püha Vaimu Auhiilgus, mis lahti rullub. Kõigile saab üheselt selgeks, et Jumal on tegutsemas selles kojas. Kõigile saab olema mõistetav, et Elava Jumala Vaimu Väe ärkamine rullub lahti. Inimesed lihtsalt sisenevad ning langevad näoli maha ja ütlevad: „Mida me peame tegema, et saada päästetud?“ See on Väe ärkamine, Auhiilguse ärkamine, mis rullub lahti Jumala Armastuse tõttu.

Ja praegu on Jumal ette valmistamas neid inimesi, kes saavad olema selle ärkamise „majapidajad“. Ta valmistab ette grupi võitjaid, kui nii saab väljenduda, kes astuvad sisse ning võtavad üles selle mantli. Need tõelised Jumala sõbrad mõistavad, et kui me lubame Jumalal saada oma tahtmist, siis Tema Kuningriik saab tõeliselt esile tulla ning Tema täiuslik tahe saab täiel määral sündida meie eludes, meie kogudustes, meie teenistustes, siin maa peal nõnda, nagu on Taevas. Millal? Ma pole päris kindel. Aga ma tean seda: See saab vabastatud siis, kui me õpime üksteist armastama. Valmista oma süda ette, sest Isanda päev on käes!
 
Tõlkinud Jana Naudi 16.06.2015

esmaspäev, 15. juuni 2015

Cindy Jacobs “Täielike pöörete ja muutuste omaks võtmine ja embamine”


 

 
Jesaja 43: 19 Laiendatud tõlge:

“Vaata, Mina teen uut; See juba tärkab esile; Kas te ei märka ega ole teadlikud sellest, kas te ei pööra sellele tähelepanu? See teeb tee isegi kõrbesse ja jõed tühjale maale.”

Kui me tahame aru saada sellest, kuidas sisse astuda saatusesse, mis Jumalal on meie elude jaoks, siis on ülimalt oluline see, et me oleksime võimelised tegema koostööd Püha Vaimuga, sel ajal, kui Tema rajab teed kõrbesse ning loob jõed tühjale maale. Jumala palvesõdalased peaksid olema väga paindlikud muutuste suhtes, kui Isand on asetamas erinevate rahvaste keskel Oma armeed positsioonidele.

Ma toon välja mõned põhiprintsiibid, mis on ära märgitud 2 Moosese raamatu peatükis, kui Jumal kutsus Moosest vabastama Jumala rahvast Egiptuse orjusest.  Need printsiibid aitavad Sul teha ettevalmistusi uute asjade jaoks, mida Jumal tahab teha Sinu elus:

1.Jumal Ise algatab uued asjad. Kuigi uued asjad võivad tulla ootamatult, on need siiski kooskõlas kõige muuga, mida Jumal on varasemalt teinud Sinu eluteel. Väga hea näide sellest, kuidas Jumal suudab üllatada, on Moosese loos põlev põõsas.  Mooses ei teadnud seda, et ta on tegelikult juhitud Jumala poolt, kui ta ajas oma karja Siinai mäe ligi (Vaata 2Mo. 3: 1). Nii palju kui meie teame, siis Mooses arvas, et oma ülejäänud elu ta karjatab oma äia loomakarja.

2.Uute asjade omaks võtmine eeldab meie vaba tahet.(Vaata 2Mo. 3: 3) Mooses tegi selle otsuse, et ta pöördus ja vaatas seda põlevat põõsast. Paljud panevad mööda Jumala hääle kuulmisest, kui nad ei võta aega, ei tee pausi ning ei kuula tähelepanelikult, mis Jumalal on öelda. Me ei tohi oletada seda, mis on Jumala tahe. Selleks on vaja võtta aega, et märgata ja vastu võtta uusi asju, mida Tema on tegemas.

3.Ole valmis lahkuma oma mugavustsoonist. See võib tunduda šokeerivana, aga on võimalik harjuda kõrbes elamisega sel määral, et isegi ei taheta enam muutust, hoolimata sellest, et Jumal on sisse juhatamas võimast pööret. Muutused võivad olla hirmutavad ning viia meid oma usu viimse piirini.

4.Uus asi muudab meie võimekuse piire. Täpselt nii nagu Mooses ütles: “Kes olen mina, et ma peaks minema vaarao ette?” (Vaata 2Mo. 3: 11). Paljud esmapilgul vähetähtsad Kristlased tulevad esile, kes uues Jumala liikumises saavad olema esiplaanil. Tegelikult on asi nii, et kui Sa praegu ei tunne end mitte-kvalifitseeruvana selle uue asja jaoks, siis Sa polegi veel valmis. Uue Jumala liikumisega käib kaasas see tõsiasi, et nendelt, keda Jumal kutsub selle ülesande jaoks, on nõutav tohutu usk.

5.Jumal annab Sulle soosingu ja autoriteedi, mida on vaja selleks, et täita seda, mida Jumal on kutsunud Sind tegema. Soosing on eriline varandus, mida Jumal annab Sulle, et sillutada Sinu jaoks teed, et Sa saaksid teostada oma ülesande. Jumal andis Moosesele Oma nime ja autoriteedi, et minna edasi. Kui Mooses küsis Jumala käest, et kui temalt küsitakse, kes teda on saatnud, siis Jumal vastas: “ Mina olen, kes Mina Olen! Ütle inimestele, et “Mina Olen” saatis mind!” (Vaata 2Mo. 3: 14)

6.Kui Sa võtad vastu ja embad Jumala kutsumist oma elus teha uusi asju, siis annab Tema ka Sulle vajaliku strateegia teostada need ülesanded. Jumal ei jätnud Moosest pimedusse, vaid andis talle vajaliku strateegia, kuidas juhtida Jumala rahvas välja Egiptusest. Mooseselt aga nõudis see ülesanne uut usu hüpet.

7.Ole kinnitatud selles, et Jumalal on juba olemas plaan, kuidas finantseerida seda uut liikumist. Mõned arvavad, et see on midagi ebavaimset, kui me räägime rahast, mis on vajalik Jumala visiooni täitmiseks. Tegelikult on see väga vaimne asi, kui keset uut väljakutset, millesse Tema on meid juhtinud, me õpime usaldama Jumalat, et Tema varustaks meid.  Jumal on väga praktiline Jumal. Mäletad, kuidas Jumal varustas Jeesuse jüngreid nende maksude maksmisel, andes neile mündi kala suus.

Isiklikult oleme avastanud, et usk on alati kõige enam nõutud element Jumalale kuuletudes. Täpselt siis, kui me oleme ära maksnud kõigi käimasolevate projektide arved, ütleb Isand meile teha veel midagi. Loomulikult muudab selline asi Sind Jumalast väga sõltuvaks. Sellises olukorras pole võimalik sõltuda oma käsivarrest. Ja see põhjustab Sinu kasvamise. Aga see ei ole alati lõbus. Isand ütles Moosesele, et Iisraeli rahvas peab endale saama Egiptuse varanduse 2Mo. 3: 22 salmis. (Kas on ehk võimalik, et Iisraeli rahvas sai 400.aasta eest oma palga, mis oli jäetud neile maksmata Egiptuses?)

Ma olen kuulnud väga paljusid inimesi ütlemas: “Mida Jumal minust tahab? Kuidas ma aru saan, et Jumal tahab, et ma teeks mingi muutuse?” Sa võid täielikult usaldada Jumalat, et Tema oskab Sulle väga suurejooneliselt selgeks teha selle, kui Tema on Sinu jaoks midagi uut valmis pannud. Kui vaja, siis Ta annab Sulle kasvõi põleva põõsa tunnustähe, või Sa avastad selle läbi Jumala Sõna õppimise. Viis, kuidas Jumal annab juhiseid, on väga individuaalne. Mõnikord meie ootame ingli ilmumist, aga Jumal räägib meiega hoopis tasase ja vaikse häälega  ning me korraga mõistame, mida on vaja teha.

Kõige olulisem on saada aru, et see on Jumal, kes valib, kuidas Ta meile ilmutab uusi asju, mida Tema tahab teha meie eludes. Paljudel kordadel olen ma pidanud inimestele ütlema, et nad laseksid lahti kõigist oma varem endale ette kujutatud viisidest, kuidas Jumal räägib ning lihtsalt julgustanud neid, et nad veedaks aega, et valmistada oma südant ette, et olla piisavalt küps ja valmis vastu võtma pöördelisi muutusi, mida Jumal tahab tuua. See ettevalmistuse periood on suurepärane võimalus panna Isanda altari ette maha kõik omaenda mõtted, ambitsioonid ja eesmärgid. Luba Kõikvõimsal Jumalal otsustada, kuidas, kus ja millal Tema Sind kasutab.

Saatuse uksed avanevad siis, kui meie veedame aega koos Temaga, elades igal päeval sõnakuulelikkuses keset isegi kõige ilmalikumaid argipäevaseid väljakutseid, kui me loobume omaenese jõust dikteerimast ka kõige väiksemaid detaile elus. Ma olen avastanud oma elus seda, et kui ma olen valmis kogu südamest ootama kasvõi igavesti ning säilitan õige südame suhtumise, teenides selles paigas, kus ma parasjagu olen, siis Kogu Universumi Jumal üllatab mind sageli, tuues mulle rõõmu, lükates mind uute asjade sisse, mis on otsekui katapuldiks, mis lennutab mind otse Tema saatuse keskele minu elu jaoks. Absoluutselt kindlasti otsib Jumal tähelepanelikult neid, kes rühivad edasi väikestes asjades nii, et Jumal saab rajada teed kõrbesse ning luua jõgesid tühermaale ning juhtida selliseid inimesi teekonnale, kus terved rahvad saavad raputatud Tema nimel.

 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 15.05.2015