teisipäev, 2. juuni 2015

Apostel John Eckhardt- Prohvetist. 
https://www.youtube.com/watch?v=5SXynJoGzJc
 
Kokku on pandud apostel John Eckhardti välja toodud olulised mõtted prohvetite kohta:
 • See on lihalikus loomuses kalduda kõrvale õigelt teelt. Õigelt teelt on võimalik niimoodi eemale triivida, et Sa ise ei panegi seda tähele. Jutlustajad, pastorid, koguduse juhid, kes on alustanud Vaimus ja siis, viie aasta pärast, on Vaimu voolamine asendunud programmidega. Jumala sulased võivad alustada alandlikena, Jumal kasutab neid, kogudus kasvab ja enne kui Sa arugi saad on Kuningriigi taga ajamine asendunud  impeeriumi ehitamisega.

 • Jumalal on vaja, et Koguduses oleks võidmine näha, kui asjad hakkavad õigelt sihilt eemale kalduma. Kui mitte keegi teine ei näe probleemi, kui kõik on rõõmsad ja hõiskavad, siis Jumala prohvet kogeb, et Jumala Vaim on lahkunud juba mõnda aega tagasi.  Prohvetid tunnevad esimestena ära, kui saabunud on pettuse vaim, kui tehakse religioosseid asju, aga Jumala võidmist ei ole enam kohal. Prohvetid on esimesed, kes tunnetavad, et midagi on valesti, milleski pannakse mööda, et midagi tehakse valesti. Prohvetid tunnevad ära, kui uhkus ja ego ja edevus hakkavad asendama alandlikkust.  Ja kui prohvetid näevad neid kõiki asju, siis nad imestavad, miks keegi teine neid asju ei näe. Esimese asjana, mida kurat ütleb, kui ta ründab prohvetit, on: " Sa oled hull!" Ja inimesed ütlevad sama ning paluvad maha rahuneda. Ja kui prohvet püüab seda siis maha raputada, ei kao see kuhugi.

 • Vahel on vaja, et just Sinu ellu tuleb isiklikult Jumala prohvet ja ütleb: "Sa paned milleski mööda. Sa pole enam see, kes Sa kunagi olid. Sisse on hiilima hakanud asjad, mis pole head. Sa oled hakanud liialt keskenduma sellele, et meeldida inimestele ja mitte Jumalale! Sa pole kõiges selles, mis Jumal SULLE ütles teha, olnud sõnakuulelik! Sa tegeled asjadega, mida Jumal pole Sulle öelnud teha! Sa pead minema nende asjade juurde tagasi, mis Jumal Sulle ütles teha!" Meil on vaja selliseid inimesi meie elus!

 •  Kõige hullem asi prohveti jaoks on kompromiss! Nad vihkavad seda kapitaalselt! Prohvet vihkab seda, kui kogudus laseb oma standarti alla. Prohvet vihkab seda, kui kogudus ei liigu enam võidmises. Prohvet vihkab seda, kui kogudus asendab võidmise programmidega.
 •  Prohvet vihkab seda, kui Jumala rahvas liigub eemale Pühast Vaimust. Prohveti üks lemmik kirjakohti on: Mitte inimliku väe ega võimu läbi, vaid Jumala Vaimu läbi! See käib ka evangelisti, pastori ja teiste kohta. Aga ometi kaldub Kogudus kogu aeg arvama, et on võimalik midagi saavutada inimeste programmidega. Selleks on vaja Jumala Auhiilgust ja väge, et töö saaks tehtud. Kahjuks triivivad usklikud eemale Pühast Vaimust.
 
 • Isegi nii- nimetatud nelipühilased, karismaatilised inimesed  käituvad nii, nagu nad häbeneks Püha Vaimu! Nad ei taha keeltes rääkida. Nad ei taha prohveteerida. Nad ei taha hüüda ega tantsida. Nad ei taha kurje vaime välja ajada. Nad ei taha käsi panna inimeste peale. Nad ei taha omada ülistust Jumala Auhiilguses. Nad tahavad asjad ära lahjendada, et kutsuda sisse kogukonda. Ja prohvet vihkab kõike seda.  Prohvet vihkab seda, kui inimesed eemalduvad Pühast Vaimust.

 • Prohvetile ei avalda muljet hooned. Nad teavad, et Jumal ei ela inimkätega tehtud templites.  Prohvet mõistab seda, et Sul võib olla kõige kaunim hoone, aga kui Sul ei ole Jumala Auhiilgust, siis võib samahästi minna kusagil kõrvaltänavas mahajäetud uberikku. Pigem olla Jumala Auhiilgusega väikeses uberikus, kui suures ja uhkes ja kõledas palees, kus pole Jumala
  Ligiolu.

 • Kui Sa tahad teada, kus Jumal on, siis leia üles Jumala prohvetid, sest seal on alati Jumal. Prohvetid armastavad Jumala Auhiilgust ja Ligiolu. See on õhk, mida nad hingavad. Prohvet sureb väljaspool Jumala Ligiolu. Kui Sa tahad prohvetit tappa, siis vangista ta kuhugi, kus pole Jumala Auhiilgust. Pane ta kogudusse, kus pole Jumala Ligiolu.

 • Prohvetid on inimesed, kes armastavad ülistada Jumalat. Neile meeldib laulda Isanda laule. Neile ei meeldi religioosne ülistus.

 • Prohvetid armastavad uusi asju. – uued laulud, uued helid, uued teenistused, uued võidmised,  uued ilmutused, uus tarkus ja arusaamine,  Ja kui Sa tahad prohvetit tappa, siis pista ta kuhugi vana keskele.

 • Prohvetid on kartmatult lojaalsed Jumalale. Nad jäävad Jumala ligi, kui teised kõik lahkuvad. Prohvetid on kirglikult lojaalsed Jumalale ning nad võitlevad julgelt kõige vastu, mis hoiab Jumala rahvast eemal Jumala Armastamisest ja üksteise armastamisest. Prohvet võtab need asjad ette. Noaga selga löömised, tagarääkimised, killustumise toomist, valed ja laim, ebaõiglus.

 • Prohvetile meeldivad tõelised asjad. Neile ei piisa väikesest puudutusest, vaid kogu südamega pöördumised. Murdumised ja täielikud meeleparandused. Nad tahavad näha midagi reaalset ja ehtsat. Prohvet igatseb näha südamete täielikku pöördumist. Isade südamed pöördumas laste poole jne. Prohvetid tegelevad südametega. Prohvet ei rahuldu pealiskaudsest Jumala liikumisest. Prohvetile meeldib näha, kui inimeste elud muutuvad täielikult.

 
Tõlkinud ja konspekteerinud ja kujundanud Jana Naudi 02.06.2015

1 kommentaar: