esmaspäev, 29. juuni 2015

Bert M. Farias „Üks Suur Põhjus, Miks Vaimsed Inimesed Lahkuvad Kogudustest“


1 Kor. 2: 4-5
„Ja minu kõne ja minu jutlus ei olnud inimliku tarkuse meelitavais sõnus, vaid Vaimu ja väe osutamises, et Teie usk ei oleks inimeste tarkuses, vaid Jumala väes“
Minu üks sõber, kes on väga kindel ja stabiilne vaimne kristlane, on viimase aastakümne jooksul lahkunud kolmest kogudusest. Ta käis igas koguduses teatud aja ning siis lahkus.
Esimeses koguduses otsustas pastor, et ta lõpetab külalisjutlustajate vastuvõtmise ning seetõttu muutus kogudus väga kiiresti läbinisti kuivaks.
Teises koguduses algas mingil ajahetkel Vaimu voolamine, aga siis pöördus kogudus „otsijale- meelepäraste- filosoofiate“ poole ning keeltes palvetamine muutus millekski, mida sobib teha vaid tagatoas.
Kolmandas koguduses oli alguses kõik väga hästi, aga siis äkitselt hakkas juhtkonna fookus pöörduma ning asuti agaralt modernsete „koguduse kasvu printsiipide“ kallale ning reklaamitööstuse käest võeti üle erinevad „kasvu taktikad“, mis sügavalt kurvastasid Püha Vaimu, ning seejärel muutus kõik. Õige pea hakkasid kogudusse hiilima kummalised võidunud õpetused. Minu sõbral ei jäänud muud üle, kui lahkuda.
Igasugused uhked lavad, ere rambivalgus, ägedad bändid ja tipptasemel videoekraanid muutuvad nende jaoks, kes otsivad tõeliselt ja sügavuti Jumalaga kohtumist,  lihtsalt üheks suureks müraks. Nad igatsevad Vaimu ja tule järele.
Päästearmee juhi William Bootsi naise Catherine elus oli üks periood, kus ta külastas väga paljusid kogudusi selleks, et leida „põlevaid sõnu“.
Smith Wigglesworthil oli elus selline periood, kus Vaim juhtis teda lahkuma surnud tegudest ning surnud kogudustest. Ta jätkas koos Jumalaga liikumist läbi terve oma elu.
Ühes koguduses tuli oma pastori juurde ühel päeval noorte juht, et arutada kõiki neid uusi programme noorte inimeste jaoks, mida noorte juht oli välja mõelnud. Pastor, kes oli sügavalt vaimne mees, kuulas kannatlikult. Kui noor mees oli lõpetanud oma jutu, ütles pastor sellised sõnad: „ Mam (minu naine) ja mina oleme avastanud aastate jooksul, et palve, Jumala Sõna ja liikumine Püha Vaimu andides on alati piisav selleks, et töö saaks tehtud.“
Mõtle korraks nendele näidetele, mis ma välja tõin. Täpselt samad asjad juhtuvad ka tänasel päeval. Kui kogudused ja koguduse juhid ei järgi enam Jumala plaani, siis hakkavad inimesed lahkuma, sest nad ei saa enam vaimselt toidetud ega täidetud. Tihtilugu nad ei oska isegi sõnastada seda peamist põhjust, miks nad lahkuvad. Nad võivad öelda Sulle, et see on muusika pärast, või jutluste pärast, või laste ja noorte programmide pärast, aga peidetud vundamentaalne põhjus võib peituda hoopis selles, et nad ei koge Jumalat enam selles koguduses.
Ma olen lugenud artikleid ja uuringuid kogudusest lahkumiste kohta, kus tuuakse välja väga palju erinevaid põhjusi, miks inimesed lahkuvad oma kogudustest, aga enamus neist on siiski pealiskaudsed põhjused. Asjad tehakse nii keeruliseks ja komplekseks, et üha enam koguduse pastoreid ja koguduse juhte jätkavad lihtsalt igasuguste teooriate ja ideede arendamist, mida nad küll peaks tegema, et numbrid tõuseks. Aga kas tegelikult on asi selles? Numbrites? Katoliiklastel on suured numbrid. Moslemitel on suured numbrid. Mormoonidel on suured numbrid. Ma eelistan pigem seda, et mul on 300 Jumala järgi väga näljast inimest, kui 3000 inimest, kes nõuvad ja tahavad meelelahutust.
Mõtle kõigile nendele ärkamistele läbi koguduse ajaloo. Mõtle nendele teenistustele, mida Jumal kasutas kui pioneere nende ärkamiste alustamiseks. See oli Jumala Ligiolu ja Vägi nendel koosolekutel ning nende sulaste peal, mis tõmbas inimesi ligi. Inimesed läbi ajaloo on alati olnud näljased üleloomuliku järele. Ma tean, et kohalik kogudus tegeleb ka inimeste loomulike elude ja vajadustega, ning seda ei ole võimalik juhtida nagu ärkamist, aga inimesed vajavad hoolimata sellest pidevalt Püha Vaimuga täitumist ning värskendamist.
Kui aga siis Jumala Ligiolu ja Vägi on võimsalt kohal ja liikumas ning inimesed ikkagi lahkuvad, mis siis? Kas Sa tõesti tahad oma kogudusse selliseid inimesi? Ja vastupidiselt, ma tean paljusid vaimseid inimesi, kes lahkuvad kogudusest, sest Vaimu elavat vihma pole. Nad ei lahku mingi solvumise või uhkuse tõttu. Nad ei lange tagasi ega jäta Jumalat, aga nad jätavad maha kuivuse, surnud jumalateenistuse, valgusetuse ja pealiskaudsuse. Jumala rahva südametes on üks võimas hüüd Vaimu jõgede ja värske uue veini järgi.
Laul 63: 2-3
Jumal, Sina oled mu Jumal,
Sind ma otsin vara!
Sinu järele januneb mu hing,
Sind ihaldab mu ihu
Kuival ja põudsel maal,
Kus pole vett!
Nõnda ma vaatasin Sind pühamus,
Et näha Su väge ja Su auhiilgust!
See on lihtsalt hämmastav, mida kõige juhid suudavad ehitada ja teha ilma Jumalata, eriti mis puudutab Ameerikat. Aga kas see tähendab, et nendel asjadel oleks Jumala heakskiidu tempel, mida Sa ehitad ja teed? Jumalik vägi saab ainult seal ilmsiks, kus on lõppenud iseenese jõu piisavus. Kui Sa muutud leigeks ning peatud olemast näljane ja janune Vaimu järgi, siis saab Sinust pettumus Jumala jaoks. Mind üldse ei huvita, kui suur ja uhke hoone Sul on või kui palju inimesi käib Sinu koguduses.
Ma väga armastan kohalikku kogudust. Ma väga armastan neid pastoreid, kes tõeliselt panevad oma elu maha inimeste pärast, keda nad teenivad. Ma usun veendunult, et kohalik kogudus on maailma lootus. Aga Jumal tahab liikuda. Tal on plaan. Tal on eesmärk. Aga kui Sina ei joondu sellega, mis Temal on mõttes, siis Jumalal pole valikut ning Ta liigub sinna, kus Ta leiab Oma inimesed ja Oma juhid, kes kirglikult janunevad Jumala Ligiolu ja Väe järele.
Mul on pastorist sõber, kes juhib pidevalt /jõudsalt kasvavat kogudust. Täiskasvanud, noored ja lapsed on selles koguduses tulised. Tal on igal aastal külas mitmed külalisjutlustajad ning vähemalt kaks ärkamist aasta jooksul. Selles koguduses on pidevalt selline Püha Vaimu liikumine, teenimine ja ilmingud, mis on Kristuse Ihu üldise seisundi mõttes väga haruldased. See pastor on armastuse ja palve mees ning ta on väga sõnakuulelik Isandale. Tänapäeva standardite mõttes on ta ebatraditsiooniline, sest ta keeldub kategooriliselt tegemast kompromissi, mis puudutab palvet, Jumala Sõna ja Püha Vaimu liikumist ning ta keeldub täielikult igasugustest uusimatest „koguduse kasvu programmidest“, mis hetkel on suured moeröögatused.
Selles koguduses on pidevalt ärkamine, sest Jumala Vaimul on vabadus teha, mida iganes Tema tahab teha. See kogudus toodab vaimseid inimesi, mitte „kella vaatajaid“ ega „aja teenijaid“.
Nelipühi koguduste koosolekuid kutsuti kunagi Taeva väravate koosolekuteks kõigi nende Jumala Vaimu ja väe ilmingute tõttu, mis teenistustel aset leidsid. Väga sagedased oli tunnistused täielikult muudetud eludest.  Need kogudused olid tuntud keeltes rääkimise ja väe poolest. Üks põhjusi, miks me ei näe paljudes kogudustes käesoleval hetkel Jumala Väge ega Auhiilgust, on see, et me ei palveta keeltes piisavalt kaua, et Püha Vaim saaks täielikult meid üle võtta ning sünnitada esile Jumala asju.
Oo, Jumala rahvas! Oo, Isanda teenistused! Et me jõuaks ometi omaenese tarkuse, tugevuse ja piisavuse kapitaalsesse lõppu!
2 Kor. 3: 5
„mitte nii, et me oleksime iseenesest võimelised midagi mõtlema, nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Jumalalt“
Apostel Paulus oli väga hoolikas selles, et panna nende inimeste fookus, keda ta teenis, Jumala väele, mitte inimeste tarkusele. Ta ei tahtnud tuua tähelepanu omaenese veenmise sõnadele ega ahvatlevatele kõnedele. Paulus ei tahtnud seda, et inimesed paneksid oma usalduse inimeste võimekusele, karismale ega isiksusele. Pauluse teenistuses ei olnud mitte midagi loomulikku. Kartuse ja värinaga ta tahtis olla kindel, et ta toob Kristuse ilmnemise igale poole, kuhu ta läks.

Liiga paljud kogudused on kaotanud Jumala Auhiilguse ja Ligiolu just seetõttu, et pastorid ja teenistuste juhid elavad liiga palju loomulikus sfääris. Aeg on tagasi astuda Vaimu. Et me langeks näoli Jumala ette ja palvetaks ning lubaks Jumala Vaimul täielikult saada oma tahtmist. 

Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.06.2015


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar