esmaspäev, 15. juuni 2015

Cindy Jacobs “Täielike pöörete ja muutuste omaks võtmine ja embamine”


 

 
Jesaja 43: 19 Laiendatud tõlge:

“Vaata, Mina teen uut; See juba tärkab esile; Kas te ei märka ega ole teadlikud sellest, kas te ei pööra sellele tähelepanu? See teeb tee isegi kõrbesse ja jõed tühjale maale.”

Kui me tahame aru saada sellest, kuidas sisse astuda saatusesse, mis Jumalal on meie elude jaoks, siis on ülimalt oluline see, et me oleksime võimelised tegema koostööd Püha Vaimuga, sel ajal, kui Tema rajab teed kõrbesse ning loob jõed tühjale maale. Jumala palvesõdalased peaksid olema väga paindlikud muutuste suhtes, kui Isand on asetamas erinevate rahvaste keskel Oma armeed positsioonidele.

Ma toon välja mõned põhiprintsiibid, mis on ära märgitud 2 Moosese raamatu peatükis, kui Jumal kutsus Moosest vabastama Jumala rahvast Egiptuse orjusest.  Need printsiibid aitavad Sul teha ettevalmistusi uute asjade jaoks, mida Jumal tahab teha Sinu elus:

1.Jumal Ise algatab uued asjad. Kuigi uued asjad võivad tulla ootamatult, on need siiski kooskõlas kõige muuga, mida Jumal on varasemalt teinud Sinu eluteel. Väga hea näide sellest, kuidas Jumal suudab üllatada, on Moosese loos põlev põõsas.  Mooses ei teadnud seda, et ta on tegelikult juhitud Jumala poolt, kui ta ajas oma karja Siinai mäe ligi (Vaata 2Mo. 3: 1). Nii palju kui meie teame, siis Mooses arvas, et oma ülejäänud elu ta karjatab oma äia loomakarja.

2.Uute asjade omaks võtmine eeldab meie vaba tahet.(Vaata 2Mo. 3: 3) Mooses tegi selle otsuse, et ta pöördus ja vaatas seda põlevat põõsast. Paljud panevad mööda Jumala hääle kuulmisest, kui nad ei võta aega, ei tee pausi ning ei kuula tähelepanelikult, mis Jumalal on öelda. Me ei tohi oletada seda, mis on Jumala tahe. Selleks on vaja võtta aega, et märgata ja vastu võtta uusi asju, mida Tema on tegemas.

3.Ole valmis lahkuma oma mugavustsoonist. See võib tunduda šokeerivana, aga on võimalik harjuda kõrbes elamisega sel määral, et isegi ei taheta enam muutust, hoolimata sellest, et Jumal on sisse juhatamas võimast pööret. Muutused võivad olla hirmutavad ning viia meid oma usu viimse piirini.

4.Uus asi muudab meie võimekuse piire. Täpselt nii nagu Mooses ütles: “Kes olen mina, et ma peaks minema vaarao ette?” (Vaata 2Mo. 3: 11). Paljud esmapilgul vähetähtsad Kristlased tulevad esile, kes uues Jumala liikumises saavad olema esiplaanil. Tegelikult on asi nii, et kui Sa praegu ei tunne end mitte-kvalifitseeruvana selle uue asja jaoks, siis Sa polegi veel valmis. Uue Jumala liikumisega käib kaasas see tõsiasi, et nendelt, keda Jumal kutsub selle ülesande jaoks, on nõutav tohutu usk.

5.Jumal annab Sulle soosingu ja autoriteedi, mida on vaja selleks, et täita seda, mida Jumal on kutsunud Sind tegema. Soosing on eriline varandus, mida Jumal annab Sulle, et sillutada Sinu jaoks teed, et Sa saaksid teostada oma ülesande. Jumal andis Moosesele Oma nime ja autoriteedi, et minna edasi. Kui Mooses küsis Jumala käest, et kui temalt küsitakse, kes teda on saatnud, siis Jumal vastas: “ Mina olen, kes Mina Olen! Ütle inimestele, et “Mina Olen” saatis mind!” (Vaata 2Mo. 3: 14)

6.Kui Sa võtad vastu ja embad Jumala kutsumist oma elus teha uusi asju, siis annab Tema ka Sulle vajaliku strateegia teostada need ülesanded. Jumal ei jätnud Moosest pimedusse, vaid andis talle vajaliku strateegia, kuidas juhtida Jumala rahvas välja Egiptusest. Mooseselt aga nõudis see ülesanne uut usu hüpet.

7.Ole kinnitatud selles, et Jumalal on juba olemas plaan, kuidas finantseerida seda uut liikumist. Mõned arvavad, et see on midagi ebavaimset, kui me räägime rahast, mis on vajalik Jumala visiooni täitmiseks. Tegelikult on see väga vaimne asi, kui keset uut väljakutset, millesse Tema on meid juhtinud, me õpime usaldama Jumalat, et Tema varustaks meid.  Jumal on väga praktiline Jumal. Mäletad, kuidas Jumal varustas Jeesuse jüngreid nende maksude maksmisel, andes neile mündi kala suus.

Isiklikult oleme avastanud, et usk on alati kõige enam nõutud element Jumalale kuuletudes. Täpselt siis, kui me oleme ära maksnud kõigi käimasolevate projektide arved, ütleb Isand meile teha veel midagi. Loomulikult muudab selline asi Sind Jumalast väga sõltuvaks. Sellises olukorras pole võimalik sõltuda oma käsivarrest. Ja see põhjustab Sinu kasvamise. Aga see ei ole alati lõbus. Isand ütles Moosesele, et Iisraeli rahvas peab endale saama Egiptuse varanduse 2Mo. 3: 22 salmis. (Kas on ehk võimalik, et Iisraeli rahvas sai 400.aasta eest oma palga, mis oli jäetud neile maksmata Egiptuses?)

Ma olen kuulnud väga paljusid inimesi ütlemas: “Mida Jumal minust tahab? Kuidas ma aru saan, et Jumal tahab, et ma teeks mingi muutuse?” Sa võid täielikult usaldada Jumalat, et Tema oskab Sulle väga suurejooneliselt selgeks teha selle, kui Tema on Sinu jaoks midagi uut valmis pannud. Kui vaja, siis Ta annab Sulle kasvõi põleva põõsa tunnustähe, või Sa avastad selle läbi Jumala Sõna õppimise. Viis, kuidas Jumal annab juhiseid, on väga individuaalne. Mõnikord meie ootame ingli ilmumist, aga Jumal räägib meiega hoopis tasase ja vaikse häälega  ning me korraga mõistame, mida on vaja teha.

Kõige olulisem on saada aru, et see on Jumal, kes valib, kuidas Ta meile ilmutab uusi asju, mida Tema tahab teha meie eludes. Paljudel kordadel olen ma pidanud inimestele ütlema, et nad laseksid lahti kõigist oma varem endale ette kujutatud viisidest, kuidas Jumal räägib ning lihtsalt julgustanud neid, et nad veedaks aega, et valmistada oma südant ette, et olla piisavalt küps ja valmis vastu võtma pöördelisi muutusi, mida Jumal tahab tuua. See ettevalmistuse periood on suurepärane võimalus panna Isanda altari ette maha kõik omaenda mõtted, ambitsioonid ja eesmärgid. Luba Kõikvõimsal Jumalal otsustada, kuidas, kus ja millal Tema Sind kasutab.

Saatuse uksed avanevad siis, kui meie veedame aega koos Temaga, elades igal päeval sõnakuulelikkuses keset isegi kõige ilmalikumaid argipäevaseid väljakutseid, kui me loobume omaenese jõust dikteerimast ka kõige väiksemaid detaile elus. Ma olen avastanud oma elus seda, et kui ma olen valmis kogu südamest ootama kasvõi igavesti ning säilitan õige südame suhtumise, teenides selles paigas, kus ma parasjagu olen, siis Kogu Universumi Jumal üllatab mind sageli, tuues mulle rõõmu, lükates mind uute asjade sisse, mis on otsekui katapuldiks, mis lennutab mind otse Tema saatuse keskele minu elu jaoks. Absoluutselt kindlasti otsib Jumal tähelepanelikult neid, kes rühivad edasi väikestes asjades nii, et Jumal saab rajada teed kõrbesse ning luua jõgesid tühermaale ning juhtida selliseid inimesi teekonnale, kus terved rahvad saavad raputatud Tema nimel.

 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 15.05.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar