esmaspäev, 1. juuni 2015

„Kellega Sa räägid?“ I OSA


 Corey Russelli raamatust „Prayer. Why Our Words to God Matter“(Palve. Miks Meie Jumalale Räägitud Sõnad On Olulised) tõlgitud lõigud.

 

Malakia 1: 11

„Sest päikesetõusu poolt päikeseloojangu poole on Mu nimi paganate seas Suur, ütleb Vägede Jehoova.“

Malakia prohvetliku sõnumi põhiline reaalsus seisneb Jumala nime suuruses. Palvet ja ülistust on praegusel ajal nii vähe just selle tõttu, et meie pilt/ nägemus Jumalast on nii väike. Aga Jumal on praegu võimsalt üles tõstmas Oma võidmises jutlustajaid ja õpetajaid, kes toovad Jumala tõelise tundmise ja taastavad ilmutuse Jumala Suurusest/Võimsusest ja Tema Poja väärtuslikkusest. Kui Kogudus siseneb sellesse ilmutusse, siis meie elud saavad kapitaalselt muudetud ning meie kogu olemus ühineb Taevase lauluga, ülistades Jumala Talle, kes on väärt kogu kummardust.

Jumal võib meie käest küsida „Kellega Sa tegelikult räägid, kui Sa pöördud Minu poole?“ ja selles küsimuses on peidus üliolulised ilmutuse võtmed meie palvete muutumiseks. Selles küsimuses on peidus tarkus selle kohta, et täielikult peavad muutuma meie mõttelaad ja uskumused selle kohta, kes Jumal on, mis on Talle meelepärane ning mida Tema tunneb meie suhtes. Pole olemas suuremat takistust meie palveelus, kui valed mõtted Jumala kohta.

A.W. Tozer on adresseerinud seda teemat, öeldes: „Kristliku Koguduse kõige suurem vastutus ja kohustus tänapäeval seisneb selles, et meil tuleb pühitseda/puhastada ja arendada  seda nägemust ja arusaamist selle kohta, kes Jumal tegelikult on, et Ta on tõesti väärt kogu kummardust.“

Meie Jumal on Auline, Ilus, Hea, Halastav ning Temas pole mitte ühtegi viga, Ta on Täiuslik! Aga ometi elavad nii vähesed selle reaalsusega kooskõlas ning meie madal ja vildakas arusaam Jumalast mõjutab väga otseselt seda, milline on meie palveelu. Tugev ja usku täis palveelu sünnib sellest, kui me laseme Pühal Vaimul muuta meie mõtteid ja arusaamu Jumala kohta. Nagu Iisraeli rahvas Malakia raamatus ei tundnud ära, et Jumal on Võrratu ja Suursugune Kuningas, kes on väärt meie parimat, meie aega ja energiat, meie armastust ja ülistust. Kogu usu ja intiimsuse/läheduse allikaks ja vundamendiks palveelus on õige ja tõeline ilmutus Taevasest ISAST.

Jüngrid, olles piisavalt kaua jälginud Jeesuse intiimset suhtlemist Taevaga, palusid Temalt: „Õpeta meid palvetama!“. Esimene asi, mida Jeesus neile tegelikult ütles, oli see, et nad unustaksid ära oma vajaduste ja probleemide nimekirja. Meie Isa Palve algab selle üliolulise põhimõttega, et meil tuleb ESMALT saavutada tugev eluline ühendus isiku ja paigaga. Isikuks on Taevane Isa ja paigaks on Taevas.

Kahjuks, suurem enamus Kristuse Ihus on rohkemal määral „sisse võetud“ ja mõjutatud hingevaenlasest- saatanast-, kes pidevalt ja jätkuvalt ründab seda, mida me mõtleme ja usume oma Taevase Isa kohta. Saatan pidevalt esitab meile süüdistusi Jumala kohta. Hingevaenlane teab, et kui ta suudab meie südamesse ja mõistusesse külvata uskmatust ja valesid arusaamu selle kohta, kes Jumal on ja mida Jumal tunneb meie suhtes, siis meie palved kuivavad kokku. Saatana külvatud uskmatus on juurdunud tavaliselt kahte põhilisse väärarusaama- Jumala Võimekuse osas ja Jumala Tunnete kohta meie suhtes. Inimesed usuvad siis kas seda, et Jumalal pole piisavalt varustust, et neid aidata või on Jumal nii ihne ja vastumeelse suhtumisega meie suhtes, et Ta lihtsalt ei taha meid aidata. Mõningate kristlaste jaoks on Jumal otsekui keskklassi kuuluv pereisa, kellel on vaja tööd rabada, kellel on seitse mijardit last, tal on küll hea süda, aga kuna maailmas on nii palju tähelepanu nõudvaid raskeid olukordi, siis meie vajadused ja hüüded on Talle üleliigseks koormaks. Teised aga samastavad Jumalat oma maise isaga, kes emotsionaalselt oli alati kauge ja külm ning kes kunagi ei tahtnud anda lastele vajalikku tähelepanu. Alateadlikult kannavad inimesed selle iseloomuliku kujutluspildi isast Jumalale üle. Ning sel moel lubatakse  kujutluspildil katkisest, langenud inimesest ja vaenlase valedel vormida uskumusi meie Taevase Isa kohta.
Ainus viis sellisest uskmatusest vabanemiseks on toita end  Jumala Tundmisega- Tõega selle kohta, kes Ta tegelikult on ja mida Jumal tegelikult tunneb meie suhtes. Piibel on täis ilmutusi Jumala Loomuse kohta. Jumal on Armuline, Pikameelne, Kannatlik, Ustav ja Kaastundlik. Ta on armukade- kõike hõlmav tulekuumus-JUMAL ON ARMASTUS. Ta on Rikas Heldusest igaühe suhtes, kes hüüab Tema poole. Ta lihtsalt ei varusta, vaid Ta on Ülikülluslikult Helde. Jumal on Lahke, Kõike Teadja, Kõikvõimas ja Kõikjal Viibiv. Ta on Igavene- Alfa ja Omega- Algus ja Ots. Jumal on Tasane ja Alandlik, Õige ja Õiglane.  Ja see kirjeldus oli ainult jäämäe tipp Kogu Jumala Olemusest. Kas Sa oled mõelnud selle peale, et Jumal on eksisteerinud kogu aeg? Jumal kuulub täiesti teise klassi. Ta on Igavikuliselt Võimas ja Tark. Mitte keegi ei suuda Jumalale midagi anda, mida Tal poleks ning mitte keegi ei suuda Jumala käest ka midagi ära võtta.

Laul 113: 4-6

Jehoova on kõrge üle kõigi rahvaste,

Tema Au on üle taevaste!

Kes on nagu meie Jehoova, meie Jumal,

kes kõrgel istub,

kes alandub vaatama,

mis taevas ja maa peal on.

Jesaja 40.peatükis annab Jumal oma kannatavale rahvale võimsa sõnumi, et kõik liha on nagu rohi, mis kõduneb, aga Jumala Sõna püsib igavesti! Meie julgus ja kindlus kasvavad välja sellest teadmisest, et meil on Võimas Jumal! (vaata Jesaja 40: 7-26)

Ilmutuse 4.peatükk käsitleb Kõikvõimsa Jumala Ilu ja Suursugususe sfääri. Meil tuleb anda Jumalale võimalus ilmutada seda kõike meie südametes. Ja kui me siis palvetame Meie Isa Palve alguses: „Meie Isa, kes Sa oled Taevas!“, siis peaksime me mõtlema sügavuti Võimsa Jumala peale, kes istub Trooni peal. Ilmutuse 4.peatükis välja toodud kirjeldus ilmutab meile tegelikult Jumala Olemust, Jumalat Oma Täiusliku Ilu ja Karakteriga. Jumal on Tulekuumusega Kirglik, Armukade Armastus, kes Voolab Üle Lepingus Paika Pandud Halastusest ja Armulikkusest, Jumal on Imeilus, Leegitsev ja Kaastundlik.

Jumal ei anna meile seda, mida me välja teeninud oleme! Selle asemel jagab Ta meiega oma trooni, riietab meid Oma Õigsusega ning paneb meile pähe Aukrooni kui autasu. Kui me lõpuks ärkame nende ilmutuste jaoks, kes me oleme Jumala jaoks ning mis positsioonile ON TEMA , JUMAL, MEID ASETANUD, siis ma usun, et meie palved ja ülistus saavad tõeliselt lahti paiskuma ja ülevoolavalt pulbitsema üle kogu maa.

Ilmutuse raamat avab meile samuti selle, kes on Jeesus Kristus, Jumala Tall. Tema valged juuksed sümboliseerivad Tema Tarkust, Tema riietus viitab Tema kutsumisele olla Eestpalvetaja ja Ülempreester, Tema silmad on tulise ja kirgliku Armastuse väljendus. Tema tugevad jalad on sümboliks Tema Otsusekindlusele võita kogu ülekohus ja seista vastu ebaõiglusele. Tema Hääl nagu vete kohin kannab endas Loovat Väge. Tema suust väljuv Mõõk on Võimas Jumala Sõna. Tema käed, mis hoiavad seitset tähte, esindavad Tema Hoolitsevat ning Toitvat Loomust, mis väljendub Prohvetlike Sõnumitoojate näol. Johannes oli täielikus lummuses sellest, kui Ilus ja Auline on See, kes oli surnud, aga nüüd on Elav Igavesti. Ma usun, et ees ootab päev, mil kogu põlvkond langeb näoli maha Ilmutuse Tõttu Jeesuse Kristuse Ilust ja Aulisusest.

Jesaja 33: 17

Su silmad saavad näha Kuningat Tema Ilus,

Saavad näha ihaldusväärset maad!

Meil on hädasti vaja võimsaid kohtumisi Jeesuse Iluga ja Auhiilgusega. Ülemlaul on täis imelisi võimalusi saada ilmutusi Jumala Ilu kohta. Püha Vaim on valmis, et meie südant täita nende ilmutustega. Jumal on kutsumas Oma Kogudust Jeesuse Kristuse Ilu Äratundmise juurde. Me ei peaks Jeesusesse suhtuma kui kellessegi, kes lihtsalt täidab meie vajadusi ja annab meile asju. Ta on Imeilus Jumal, kes tahab meie südameid lummata ning täita meid ülevoolavalt Oma Auhiilgusega.

Tõlkinud, konspekteerinud ja kujundanud Jana Naudi 01.06.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar