teisipäev, 2. juuni 2015

„Kellega Sa räägid?“ II OSA


Corey Russelli raamatust „Prayer. Why Our Words to God Matter“(Palve. Miks Meie Jumalale Räägitud Sõnad On Olulised) tõlgitud lõigud.


Kõige tähtsam küsimus.

Matteuse 16: 13-16

„Aga kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea rajale, küsis ta oma jüngritelt ning ütles: „Keda ütlevad inimesed mind, Inimese Poega, olevat?“ Nemad ütlesid: „Mõned ütlevad Sind olevat Ristija Johannese, teised Eelija, aga teised Jeremija või ühe prohveteist.“ Tema ütles neile: „Aga Teie, keda Teie mind ütlete olevat?“ Siimon Peetrus vastas ning ütles: „Sina oled Kristus, Elava Jumala Poeg!“

Nii nagu Jeesus küsis seda oma jüngritelt, on Ta seda küsimas ka täna Jumala rahva käest.

Paljudele kristlastele on rahul sellega, kui nad kuulevad teisi rääkimas sellel teemal, kes Jeesus on. Nad arvavad, et sellest piisab, kui nad on tihedalt seotud nende inimestega, kellel on vastav kindel veendumus. Aga see, mida teised räägivad Jumala kohta, peaks meis esile kutsuma soovi asuda ise sellele avastamise, ära tundmise ja usu veendumuse teele. Sellepärast alustas ka Jeesus selle küsimusega, et mida teised inimesed Temast arvavad, et jüngrid siis selle avastuse valguses saaksid läbi katsuda oma südame ning veenduda selles, et nad elavad isiklikust ilmutusest lähtuvalt. Selle testi kaudu oli võimalik meil jõuda arusaamiseni, kas me elame oma usuelu kellegi teise Jumala mehe või naise sõnade alusel või me oleme jõudnud oma südames isikliku äratundmise ja usu ilmutusliku veendumuseni.

Kui Peetrus vastas Jeesusele teise küsimuse peale, siis tänapäevasesse kristlaste kõnepruuki pannes vastas Jeesus: „Sa ei ole kuulnud seda „kes Jumal on“konverentsilt, vaid Sa oled saanud selle ilmutuse otse Taevase Isa käest.“ Pole tähtsust, kui paljusid õpetajaid me kuulame, mitut võitud jutlustajat me tähele paneme või kui paljusid Jumala sulaseid me järgi teeme/imiteerime. Ainus, kes saab meile Poega ilmutada, on Taevane Isa.

Matteuse 16: 17-19

Jeesus vastas ning ütles temale: „Õnnistatud oled Sa , Siimon, Joona poeg, sest liha ja veri ei ole Sulle seda ilmutanud, vaid Mu Isa, kes on Taevas. Ja Mina ütlen Sulle ka: Sina oled Peetrus, ja sellele kaljule ehitan Ma Oma Koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda! Ma annan Sinule Taevariigi võtmed, ja mis Sa maa peal seod, see on taevas seotud, ja mis Sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud!“


Pane tähele, peale seda, kui Peetrus oli ära tundnud selle, kes Jeesus on, hakkas Jeesus Peetrusele rääkima sellest, kes Peetrus on. Paljud usklikud Kogudustes on praegu sisse võetud sellest otsingust, kes nemad on ja milline on nende identiteet, aga tõde on see, et ainult need, kes leiavad Poja, saavad vaid sügavuti mõista seda, kelleks nemad on loodud.

Jeesus jätkab sellega, et ütleb, millisele alusele Kogudust ehitatakse. Ta ütleb: „Sellele kaljule, mida Te usute Minu kohta, ehitan Mina Oma Kogudust ja surmavalla väravad ei suuda seda võita!“ Ja siis hakkab Jeesus avama seda imelist killukest võidmisest, milles Kogudus hakkab toimima, kui usklikud on sügavalt juurdunud sellesse ilmutusse, kes Kristus on. Pane tähele, see on palve võidmine. Kui me teame, kes Kristus on ja teame, kes meie Tema ees oleme, siis me kanname autoriteeti, millega surmavalla väravaid tagasi lüüa, sest Taevas seisab iga meie väljaöeldud korralduse taga, toetades täielikult meie häält siin maa peal.

Mida me seome, on seotud ja mida me lahti päästame, on lahti päästetud. Selline palve võidmine viib Koguduse kaitse positsioonilt ründe positsiooni. Selle ilmutuse tagajärjel keelduvad kristlased elamast alaväärtuslikkuses, vana mudeli järgi elustiilis, kus käiakse ringi hirmu, häbi ja tõrjutuse rattas. Kui me võtame vastu ilmutuse Jeesuse Kristuse kohta ning saame aru, kes meie Temas oleme, siis me tõuseme püsti ning ründame põrguvalla väravaid. Ilmutus sellest, kes Tema on, ja ilmutus sellest, kes meie Temas oleme, on tugisammasteks, millel meie palve kindlameelsus ja autoriteet seisavad. Indentiteedikriis tabab ainult neid usklikke, kes püüavad ennast leida väljaspool Jumalat.

Jesaja 62.peatükis on üks kõige selgemaid kirjeldusi võimsast palve võidmisest, mis vallandub, kui me teame, kes me oleme Jumalas ning mida Jumal meie vastu tunneb. Jumala rahva südametes hakkavad toimuma dramaatilised muutused, kui nad mõistavad, et Jumal tunneb neist rõõmu.

Jesaja 62: 2-5

„Siis saavad rahvad näha Su õigust, Ja kõik kuningad Su au!

Ja Sulle antakse uus nimi, Mille määrab Jehoova suu!

Siis oled Sa toredaks krooniks Jehoova käes

Ja kuninglikuks peakatteks Oma Jumala pihus!

Sinust ei kõnelda enam Kui „hüljatust“

Ega kõnelda Su maast enam Kui „laastatust“,

Vaid Sind hüütakse „Minu armsam“

Ja Su maad „abiellunu“

Sest Jehoova armastab Sind

Ja Su maa saab mehele!

Sest nagu noor mees naib neitsi,

Nõnda naib Sind Su ehitaja,

Ja nagu peigmees tunneb rõõmu oma pruudist,

Nõnda tunneb Su Jumal rõõmu Sinust!

Võti järjepidevuseks palves on sügav arusaamine sellest, et Jumal tunneb meist rõõmu.  Jumal on praegu Koguduses väga võimsalt muutmas neid uskumusi selle kohta, kes Jumal on ja mida Jumal tunneb oma rahva suhtes. Häbi, hukkamõistu ja süütunde vägi saab murtud läbi selle lihtsa tõe:  Jumal tunneb meist rõõmu! Jumal on praegu täitmas maad sõnumite ja lauludega Tema Armastusest, mis äratab Jumala rahva südametes kindlameelsuse ja usu veendumuse. Religiooni vaim tahab Jumalat alati muuta vastikuks, õelaks, igavaks, karmiks ja tüütuks, kes pidevalt esitab vaid nõudmisi ja kurnab oma rahvast. Tegelikult tahab Jumal tuua oma rahva esile Armastuses ja täita nende südameid kirglike igatsustega Tema südamest. Kui me teame, et Jumal tunneb meist rõõmu, siis see ei peata meie palvetamist, vaid lisab pigem hoogu juurde, sest me igatseme siis, et Jumala kõik igatsused täituksid. Jumala rahvas hakkab siis kirglikult taga ajama seda, et Jumala Kuningriik tuleks maa peal esile nagu Taevas ning Jumala Täiuslik tahe sünniks.

 
 
Tõlkinud, konspekteerinud ja kujundanud Jana Naudi 02.06.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar