laupäev, 4. juuli 2015

Kathi Pelton „Värske Vee ja Tule Aeg Toob Läbimurdeid“


Enne Läbimurret Tuleb Värskendus
Hiljuti, kui ma ootasin Isanda ees, sain ma korraga teadlikuks Eluvee puhastavast mõjust, mis on tulemas Jumala rahva üle ning iga kuiv ja stagneerunud koht saab värskendatud.  Ma tundsin värskendust ja Tema elu liikumist voolamas. Isand toob Oma Elavate vete võimsa voolu ujutades Sind üle,  et Sind värskendada uue eluga.
Ma kuulen Jumalat ütlemas: "Minu Ihu vajab värskendust, mis toob uue elu.“
Kui Sinu läbimurde aeg on lähenemas (hoolimata vastuseisust, millega oled praegu silmitsi), siis esmalt tahab Jumal Sind värskendada ning äratada uue eluga, et Sa oleksid võimeline minema välja rahu ja rõõmuga. Sind on läbimurde jaoks ette valmistatud, aga praegu on aeg selleks, et Sa saaksid värskendatud, et oleksid võimeline läbimurret tõeliselt nautima. Jumal igatseb seda, et Sa läheksid välja rõõmuga. Ma kogen, et see on märguanne sellest, et paljude jaoks on pikk vastuseisu periood ja ettevalmistusaeg lõppemas.
Juuli tähistab läbimurde aega paljude jaoks, kes sisenevad sellesse rahu, rõõmu ja eluga.   Sellest saab nii vaimne läbimurre kui ka läbimurre loomulikus sfääris, kus on olnud Sinu jaoks piiratus ja takistused. Vastuseis saab murtud ning Sa oled võimeline edasi liikuma ka loomulikus sfääris. Sfäärides, kus Sa oled kogenud vaimset vastuseisu, saab esile tulema selgus ning Sinu jaoks algab kasvu, ilmutuste ja suurema läheduse suurenemise aeg.
Selles elavas vees on tervenemine; tervenemine valule, mida Sa oled kogenud. See trauma, mida Sinu hing on läbi elanud, saab murtud Sinu pealt ning Püha Vaim tervendab Sind. See pettumus, mille mõju all Sa oled elanud, saab murtud Sinu pealt ning kahtlused, mis on püüdnud valitseda Sinu mõtteelu, saavad ära pestud.
Tulemas On Tulega Ristimine
Mõned päevad peale seda, kui ma sain nägemuse elavatest vetest, mis on tulemas, et äratada ja pesta Jumala rahvast, ma sain teise nägemuse, mis algas sellega, et Jumal ütles need sõnad: "Pane end valmis värskeks Tulega ristimiseks.“
Koheselt tundsin ma seda, nagu oleks mind 2000.aastat ajas tagasi viidud sinna ülemisse tuppa kõigi nende juurde, kes ootasid midagi tundmatut, sest nad olid Isandale sõnakuulelikud.  Paljud on sellel tunnil taaskord ootamas, olles Jumala häälele sõnakuulelikud juba kuid, teadmata, mida täpselt oodatakse, aga teades, et midagi on tulemas.  Algkoguduse jüngrid ootasid ja siis langes tuli!
Kui tulekeeled langesid nende peale, siis nad said ülevoolavalt täis Püha Vaimu. Nad said Tule, mida polnud võimalik kustutada. Igavene Leek tuli igaühe nende sisse ning Jumal juhtis neid koheselt laiendama Kuningriiki suuremal viisil, kui nad eales varem olid näinud. Nendesse valati imed, vägi ja lähedus Jumalaga. Nad said palvekeele, mis hakkas neid puhastama ning neid viima ühtsusesse Taevase eestpalvega. Inimesed arvasid, et nad olid veinist purjus, aga tegelikult olid nad täis saanud Püha Vaimu.

Pane end valmis, et see juhtub uuesti! Ja ära põlga ootuse aega, sest tuli on valmis tulema Sinu üle. See uuendab Sinu tugevuse ning annab jõudu Sinu jalgadele, et Sa võiksid joosta oma võidujooksu väsimata. See tuli annab Sulle „leekidega tiivad“, et Sa võiksid lennata kõrgemalt ja kiiremalt, kui Sa eales varem oled seda teinud. See tuli põhjustab selle, et Sa koged, nagu oleks Sinu noorus uuendatud.
Jumala Auhiilgus on tulemas alla selleks, et süüdata südameid ning rahvaid värske Jumala Armastuse, Puhtuse, Väe ja Pühaduse ristimisega. Inimesed, kes mitte kunagi varem pole Jumalat tundnud, saavad päästetud ja vabastatud paljude rahvaste keskel, isegi ilma selleta, et keegi räägiks nendega.
Kui tuli langeb Jumala rahva peale ning nad hakkavad vabastama „tule ja tõe leeke“, siis see vallandab  maa peale ja atmosfääri päästet ja vabastust.
Rahvaid tabab ärkamine ning meie ajastu kõige pimedamal perioodil hakkavad paljud nägema valgust. Tuli puhastab ära igasuguse rüveduse ning äratab üles surnud, kes on vaimses unes. Ma kuulutan Nimel, mis on üle kõigi nimede, Jeesuse Kristuse nimel: " Tuli langegu, tuul puhugu, Jumala Auhiilgus tulgu maa peale!“
Juuli, August ja September
Ma kogen seda, et järgmised kolm kuud, mis on jäänud Rosh Hashanah-ni (Juudi kalendri järgi Uus Aasta, mis on 13-15.septembril) on selleks, et juhatada sisse läbimurded. Ma usun, et väga paljud muutused tulevad esile nii loomulikus kui vaimses sfääris selleks, et teha teed nende jaoks, kes ootavad ning kes on ette valmistatud selleks, et astuda oma ülesannetesse ning kutsumistesse.
Ära kaota julgust, kui näed asju loomulikus sfääris rahvaste seas (maal, valitsuse tasemel jne.), mis jätavad mulje, justkui pimedus oleks võitmas. Läbi ajaloo on Jumal lubanud  pimedusel laiendada oma piire enne, kui tuleb ootamatu Jumala liikumine. Väga tihti seab pimedus lava valmis Jumala Auhiilguse tarvis, mis tuleb ilmsiks. See sarnaseb äikese tulekule keset kõige pimedamat ööd.

Äikese välkusid on pimeduses näha kilomeetrite taha, aga päevasel ajal kaovad välgud valguses ära.  Jumal on vallandamas Oma võimast väge kõige suurema pimeduse keskel, et tuua paljud Oma valguse juurde välja pimeduse keskelt. See Jumala väe võimas purse süütab metsikud tuleleegid, mis puhastavad ära nii inimesed kui ka kogu maa. See käib eriti Põhja- Ameerika kohta.
Jumala tuli puhastab ära maa ning valmistab ette ka tee selleks, et  Jumala plaanid saaksid sündida.

Jumala vesi ja tuli tulgu esile!

Tõlkinud Jana Naudi 04.07.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar