teisipäev, 7. juuli 2015

Patricia King „Jumala Kohtumõistmisest ja Halastusest“


Ma olen viimastel päevadel väga intensiivselt õppinud Jumala Sõna KOHTUMÕISTMISE teemal. Nii paljud kasutavad seda sõna täiesti hoolimatult- tundub nagu iga katastroofi ja suure õnnetuse puhul, või kui mõni rahvas ja inimesed teevad valesid otsuseid, siis paljud usklikud on kohe valmis Taevast alla kutsuma Jumala viha ja kohtumõistmist ning nimetavad igat õudust Jumala kohtumõistmiseks.

Kohtumõistmine on süüdimõistev otsus….teatud alustel tehtud järeldus, tagajärg….mõnikord  sisaldab see ka karistuse määramist, karistuse täideviimiseks pööramist. Kristust karistati meie pattude pärast ning Tema kandis meile määratud kohtumõistmise. Jumal on Lunastava Loomusega ning Tema otsib selliseld südameid, kes igatsevad näha Tema armu ja halastust kohtumõistmise asemel. . Vanast Testamendist leiame me sellisest südamest näite Aabrahami näol. Ta pidas Jumalaga läbirääkimisi Soodoma ja Gomorra eest, et Jumal annaks armu, et Jumal halastaks ning Jumal andis Aabrahamile seda, mida mees oli palunud…me ei tea, aga võib-olla oleks Aabraham saanud edasi läbirääkida kuni ühe õige inimeseni. Mooses on teine näide. Mooses palus Jumala halastust Iisraeli rahvale kõrbes, kui nad olid pattu teinud Jumala vastu. Mooses pakkus lausa omaenese elu rahva eest. Jumal armastab sellist südamehoiakut ning austas Moosese palvet ning andestas Israelile. Hiljem Mooses sai vihaseks ning hakkas suures emotsionaalses vihahoos Iisraeli üle kohut mõistma. Jumal diskvalifitseeris Moosese ning ta ei saanud Iisraeli viia tõotatud maale.

Meil on vaja Jumalat karta ning meil on vaja austada Jumala kohtumõistmisi. Me elame ajal, mis humanismi vaim üritab valitseda inimsüdamete ja rahvaste üle. Meil on vaja seista täiesti kompromissitult Jumala Sõna eest, AGA meil on vaja Jumalat uskuda ja usaldada, et Ta vabastaks oma armu ja halastuse ning vallandaks ärkamise, mis vabastab pettuses südamed ja rahvad saatana võimuse alt. Meil on suur eesõigus ja vägi seista müüripraos. Maailm vajab hädasti aulist Püha Vaimu liikumist, mis on täis patu äratundmist ning Jumala Ligiolu, mis on täis aukartust Jumala ees. Jumal on võimeline absoluutselt kõike ümber pöörama…..aga kas Koguduses on selleks usku?

Tagajärje Seadus (Külvi ja lõikuse seadus) õpetab meile, et seda, mida külvatakse, seda lõigatakse. Praegu on hädasti vaja seda, et tuleks ikaldus selle lõikuse puhul.

Kas Sina oled nõus seisma ARMASTUSE MÜÜRIPRAOS täna, et teha eestpalvet nende eest, kes vajavad vabastust pettusest nii koguduses kui ka väljaspool kogudust? Meil on võimalus sünnitada esile ajaloo kõige võimsam Püha Vaimu liikumine….mis on võimeline pöörama ümber absoluutselt kõik ning see toob omakorda esile suurima lõikuse ja rahvaste kogunemise, mida eales varem on nähtud.  

Joonda oma süda ja usk Jumala Lunastava Armastusega ja näe pääste imesid ning vabanemisi…liikumist, kus Kristus saab kätte oma täistasu Oma kannatuste eest ning saatan jääb TÜHJADE KÄTEGA. Meil on õigus seda teha….JUMALA  HEAKS……JEESUSE KRISTUSE AUKS!Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 07.07.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar