pühapäev, 30. august 2015

Brian Simmons „Armastuseta Sa Komistad“
Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Ma tahan Sind käesoleval ajastul õpetada armastama. Minu armastus on ääretu ja lõputu. Minu armastus avab Sinu südame tõelise arusaamise jaoks Minu teedest ning Sa mõistad läbi Minu armastuse, kuidas Mina tegutsen inimeste südametes. Armastada tähendab näha väga selge visiooniga. Ilma armastuseta Sa komistad pimeduses. Isekus sureb, kui Minu Armastus täidab Sinu südame. Kõik testid, millega Sa oled silmitsi, on tegelikult armastuse testid- vabalt oled Sa saanud ja vabalt tuleb Sul ka anda. Tänasel päeval on Armastus võimeline võitma iga Sinu lahingu ning alistama iga Sinu probleemi. Nagu Mina oma ülevoolavas ja heldelt lahkes Armastuses olen andnud Sulle üha uuesti ja uuesti, nõnda tuleb ka Sinul anda ja anda ja anda veelkord.“
„Kui Sina elad armastuses, siis Ma ilmutan ennast läbi Sinu elu ja läbi Sinu sõnade. Sinu ümber on väga palju neid, kes vajavad Mind, nii et armasta neid ning nad näevad Mind. Ilmutus Tõest saab tulla vaid läbi Armastuse. Sest Mina ei ole andnud Sulle hirmu vaimu, vaid Armastuse Vaimu. Minu Püha Ligiolu voolab välja Sinu südamest, kui Sa oled ülevoolavalt täis Minu Armastust. Paljud üritavad Sinu tähelepanu kõrvale tõmmata sellest Tõelisest Aardest, aga kui Su silmad on kinnitatud Minule, siis Mina hoian Sind tugevalt Oma Agape Armastuses.“
„Suurim varandus, mida on Sul eales võimalik vastu võtta, on Minu Armastus. Joo Minu Allikast kuni Sa oled nii täis Armastust, et ühelgi kiusatusel ega segaval elemendil pole enam ruumi Sinu elus. Taevas on avatud Iga Minu Armastaja jaoks, et tulla ja juua kogu oma igatseva südamega. Nii et tule! Lase Minu Armastusel end üles tõsta nii, et kõik muu siin maa peal saab teisejärguliseks. Selle maailma kõvahäälsed nõudmised saavad korraga vaigistatud, kui Sa täitud Minu Armastusega. Minus on peidus Sinu lõputu varustus ja rahulolu! Ma olen Sulle lubanud ja tõotanud, et Mina Muudan Sind ja teen seda seestpoolt väljapoole. Luba Minu Armastusel teha veel sügavamat tööd Sinu sees, läbinisti, ning muuta Sind nii, nagu Sa igatsed, et muutused oleksid ilmselged ja nähtavad. Minu Armastuses on vägi alistada ja võita kõik see, mis Sulle muret põhjustab. Nii et tänasel päeval Ma uuendan Sulle Oma Tõotuse: Ma muudan Sind Oma Agape Armastuse läbi.“
Johannese 13: 1 The Passion Translation
Jeesus teadis, et õhtu enne Paasapüha on Tema viimane õhtu siin maa peal, enne kui ta jätab selle maailma ning pöördub tagasi Oma Isa juurde. Läbi kogu Oma aja koos jüngritega, oli Jeesus demonstreerinud oma sügavat ja õrna armastust nende vastu. Ja nüüd igatses Ta näidata neile Oma Armastuse täismõõtu.


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 30.08.2015

"Phyllis Ford „ Vaimne Sünnitamine: Ustavad Ämmaemandad Liiguvad Edasi „Kehtima Panekust“ Ülistusse“Jumala rahvana oleme olnud prohvetlikus perioodis, mida võib nimetada „vaimseks sünnitamiseks“. Vaimsete ämmaemandatena oleme me pidanud lahinguid ja võitnud, tundnud sünnitusvalusid ja tuhusid (palvetanud kuni äkilise lõikuseni), et tuua esile sel tunnil elu siin maa peal.
Kas tegemist on olnud siis uute pöördunutega, meie perekondadega, sõpradega või meie vanemliku hoole alla pandud inimestega, on olnud meie ülesandeks tuua esile ja rääkida välja elu. Me oleme pidanud kutsuma elu esile keset surnud situatsiooni, samal ajal, kui me oleme palvetanud, paastunud ning otsinud Isanda palet. Me oleme talunud viivitusi, oleme asju kutsunud esile ning mõningatel juhtudel pole me suutnud uut esile kanda täismahus. Mõned meist on isegi pettunud ning lahkunud oma positsioonidelt, mõned on  kõrvale juhitud asjadest, mis tundusid paremate võimalustena.

Aga tänu Jumalale, et on olnud alandlikke inimesi, kes on alistunud Jumala ajastusele, kes on olnud valmis küpsema ning mööda liikuma igasugustest tähelepanu kõrvale juhtivatest asjadest, et kätte saada oma pärandus. Usklike südametes on kuju võtnud asjade reaalsus, mis nõuab aega ning pingutust, et Jumala elav hingus saaks täismahus esile tulla. Kõik organid ihus peavad tegema ruumi selleks, et uus elu saaks esile tulla. Sünnitus võib saada väga suureks, ohtlikuks ja tõsiseks katsumuseks nende jaoks, kes on selle protsessiga seotud. 
Kaua aega tagasi olin ma  rase ning kui ma jõudsin tähtajale aina lähemale, avastati, et laps, keda ma kannan, on surnud. Sünnitus tuli läbi teha vaid selleks, et kätte saada surnud laps, kes kunagi esindas minu jaoks Jumala tõotust. Aga Jumalal oli plaan, sest viis kuud hiljem peitis Jumal lapse nii ära, et ma ei teadnud, et ma olen rase. Alles viis kuud enne sünnitust sain ma lapsest teadlikuks. Jumala tingimusteta armastuse reaalsus ei olnud minu heaks hetkekski peatunud. Jumal peitis minu jaoks olulise asja ära kuni määratud ajani. 
Aeg Eriliste Sünnituste Jaoks!
Aeg on käes selleks, et me hakkame nägema esile tulemas ootamatult uut elu, mis saab nähtavaks, kui Jumal toob esile selle, mis Tema on tõotanud. On olnud viivitus, aga see pole olnud äraütlemine. Jumal kinkis mulle imeilusa beebi tüdruku, kelle nimeks sai Jumala korraldusel Rachel Elisabeth.
Isand andis mulle teada, et 2012. aasta ja 2015. aasta septembri vahelisel ajavahemikul on olnud palju erilisi sünnitusi. Ajastud ning ajaperioodid joonduvad Jumala poolt antud saatusega ning kõik sündmused meie elus jõuavad Jumala määratud asjadega kooskõlla nii, et midagi pole puudu ja midagi ei ole katki. Tema on meie Rahuvürst, kes on juhtinud meid teekonnal „kahetsusest“ täieliku taastumiseni- ja Isanda taastus jõuab õige pea oma täismahuni.
Asjade sündimised, mida me oleme enda sees kandnud ning esile palvetanud, saavad äkitselt esile tulema otse meie vaenlaste silme ees siin maa peal. Sarnaselt Herooodese ajastule, kelle plaan oli samuti hävitada Iisraeli laste elusid, on olemas ka nüüd need ustavad ämmaemandad, kes palvetavad ja paastuvad ning kes sünnitavad esile Jumala poegade ja tütarde esile tulemist. Jumal kasutab praegust aega väga eesmärgikindlalt.
Kui need sünnitamised leiavad aset, siis on meil vaja anda Jumalale üle kõik see, mis kuulub Talle, sest ainult nii tuleb esile täiuslik varustus eeloleva aja tarvis. Meile on avanenud praegu lühike periood, mil on lahti „võimaluste aken“, et asjad jõuaksid täiusesse hetk enne, kui Shemitah (puhkamise aasta) lõpeb, ning siis me saame vastu võtta Uut Aastat.

Hanna on suurepärane näide naisest, kes tõi esile elu, kuigi ta oli viljatu. Tema pühendunud elu ja alistumine Jumala tahtele läbi eestpalve tõi esile uue elu, mida oli nii hädasti vaja tema enda isikliku elu jaoks, tema perekonna jaoks ning ka terve Iisraeli jaoks. Saamuel, kelle Hanna sünnitas, esindas täiesti uut korda ausameelse prohvetluse alal  ja täpselt sama arengut on võimalik näha ka praegu Koguduses. Teda valmistati ette selleks, et ta läheks Eeli kotta ning seal tulid avalikuks ja paljastusid asjad, mis kõnetavad meid ka tänasel päeval, kui Isand on tegemas ümberkorraldusi ning on panemas korda Oma koda. Jumal on rajamas Oma õigsust armastuses Oma rahva vastu, ning tõstmas üles väga oluliste teemade puhul Oma standardit, mida lähemale me jõuame 5775. aasta lõpule.
Need asjad, mida me esile sünnitame, ei ole meie uhkustamise või meie endi nunnutamise tarvis, vaid need asjad tuleb anda täielikult üle Jumalale, sest need on Tema asjad, et Tema võiks saada kogu au. Jumal oli Hanna pannud täpselt sinna, kus tal tuli Saamuel sünnitada. See piirkond oli mägine ala, kus tolle ajastu prohvetid sündisid ja tulid esile.
Peale Sünnitusvalusid Tuleb Ülistuse Laine Vallandamaks Jumala Au
Aga liigume nüüd edasi selle juurde, et Hanna võidab oma viljatuse eluperioodi ning jõuab rõõmustamise juurde, et tema igatsus on täitunud. Praegu on aeg jõuda sügavatest sünnitusvaludest ja eestpalvetest Jumala Ligiolust läbi imbumise aega (Palves ja Jumala Ligiolus ülistamise aeg), et lasta Jumalal eemaldada kõik ebavajalikud elemendid, sedamoodi, kuidas me muutume järjest tundlikumaks Tema häälele. Sellises vaimses paigas me võtame Jumalalt vastu uusi asju ning ülekandeid. Me jõuame sõjapidamise paigast ülistuse voolamise paika, kus vabaneb Jumala AUHIILGUS.
Me näeme, kuidas Hanna hakkab laulma uut laulu ning kuulda on prohvetliku hääle kõla, mis toob esile Jumala sõnad käesoleval ajaperioodil…Tehillah.

TEHILLAH (teh-hil-law):  laulma valjul häälel, spontaanne uus laul. Laulda välja oma südame meloodia lisades sellele sõnad. See viitab väga spetsiifilisele viisile laulda, nagu helide vallandamine Taevast- see tähendab laulda nii, et ette pole valmistatud, uut laulu pole harjutatud.  See toob Kristuse Ihus esile tervenemise ning tohutu ühtsuse. Prohvetlikud laulud pulbitsevad esile nagu allikavesi Jumala Ligiolus.
Hanna kiituslaul Jumalale oli täis helisid ja kõla, mis kandsid tugevat prohvetlikku inspiratsiooni ja ausameelsuse sõnu ajal, mil inimesed ei austanud Jumala teid. Ta ennustas ette oma laulus, et tõuseb Kuningriik, mis võidab mässumeelsuse ja seadusetuse kuningriigi.
Viljatust naisest sai täieliku muutuse tõttu seitsme lapse ema- sünnitamise täius on tulemas.
See kannab endaga tõe ja õigsuse sõnu ning need liuglevad Isanda tiibadel, kandes tervenemist ja vabastust. Suur tervenemine on tulemas, ning seetõttu oleme me võimelised edasi liikuma elavates vetes turvaliselt ning jõudma oma kutsumise saatuseni üha uuesti ja uuesti.
August, september ja oktoober on olulised kuud.
15.August kuni 15.September
Sellel ajaperioodil me näeme varjatud asjade paljastusi. Mõned asjad on olnud varjatud selleks, et meid kaitsta. Aga nüüd on aeg käes selleks, et kuulda ilmutusi, saladusi, mis nüüd saavad täielikult kättesaadavaks. See on Jumala külastuste aeg, ka meie noorte hulgas, ning suured avastused tulevad esile.
Vaevatasu ootab neid, kes on olnud hoolikad ja ustavad. Tõsised tagajärjed ootavad seda, mis ei tee koostööd Jumalaga ning mässab Jumala plaanide ja eesmärkide vastu. Asjad saavad avalikuks ning kõigile nähtavaks.
Tõusevad uued juhtkonnad valitsuse tasemel (nii vaimselt kui loomulikult), ning mitmete rahvaste keskel toimuvad kiired seaduste muudatused ning tõsised paljastused. Me näeme Ilmutuse raamatut lahti rullumas. See aeg kannab endaga väga olulisi sõnumeid ning Jumal varustab meid oluliste juhtnööridega. 
15.September  kuni 15. October
Sellel ajaperioodil tõuseb valmidus kaitsta seda, mis kuulub Jumala Kuningriigile. Toimub asjade korda seadmine, mis pole sünkroonis ning mis keeldub alluma Isandale, Tema tahtele ja eesmärkidele. Jumala Kaitse on kogu selle protsessi üle. Eelnev vastuseis toob esile need, kes on tõeliselt tugevad. Nad tõusevad ning võtavad  sisse vaimses sfääris tähtsad kohad.
Mõningad asjad põhjustavad hirmu inimeste südametes, mis puudutavad maailma süsteemis tehtud vigu ning läbikukkumisi. Aga need, kelle lootus on Jumalas, saavad tugevamaks. Nad mitte ainult ei kaitse oma maa-ala, vaid nad võidavad uusi maa-alasid. See kuu on sissejuhatus suurtesse muutustesse ja suurtesse äärmustesse, nii heas kui kurjas. Meil on võimalus näha alates augustist, kuidas Jumala Auhiilgus suureneb ning jõuab  täiesti uuele tasemele selle ajaperioodi lõpuks.
Neid, kes hoiavad Isanda poole, ühendatakse väes ja meelevallas. Need aga, kes on vaenulikud Isanda suhtes, eemaldavad end ise Kuningriigi standarditest ning loovad endale oma standardid. (Ringi on liikumas vaevu hoomatav pettus, mis esitleb end ning tundub esmapilgul võidmisena, aga õpetuslikult pole see Jumala Sõnaga kooskõlas. Apostellik Prohvetlik kord on võimeline seda õpetust avastama ning rääkima selle vastu Jumala Tõe alusel. Ole väga ettevaatlik igasuguste segude suhtes.)
Jumalal on palju rohkem meie jaoks varuks pandud. Ma tõin praegu välja vaid killukese sellest, mis on tulemas, aga me peaksime sügava austusega suhtuma tulevastesse aegadesse, et need ei tabaks meid teadmatuses.

Tõlkinud Jana Naudi 30.08.2015

kolmapäev, 26. august 2015

Victoria Boyson "Taevase Isa Tõde Sinu Kohta"


See artikkel on lõik uuest raamatust „God’s Magnum Opus: The Value of a Woman.“ („magnum opus“ ladina keeles: Suursugune Saavutus, Teos)

Eesti keeles raamatu nimi: „Jumala Magnum Opus. Naise Väärtus.“

Kõik hea and ja kõik täiuslik annetus on ülalt ja tuleb Valguse Isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Jakoobuse 1:17

Tõde Taevaselt Isalt

Mis Sa arvad, kes mõistab Sinu tõelist väärtust? Kas Sulle tundub, et Sinu perekond ja sõbrad teavad Sinu tõelist hinda? Kas Sa pöördud oma tõelise väärtuse teada saamiseks oma abikaasa või vanemate poole? Või oled Sa ise õiglane kohtumõistja, mis puudutab Sinu isiklikku väärtust?

On olemas ainult ÜKS täiesti õige tõe versioon Sinu väärtuse kohta ja see on Sinu Taevase Isa Tõde. Sa ei saa üheltki teiselt isikult oma väärtuse kohta tõeliselt õiget hinnangut. Ainult Sinu Taevasel Isal on õige arusaamine Sinu seisundist, sest Sa oled TEMA LOOMING.

Sinu Taevane Isa on tundnud Sind juba emaüsast alates. Tema on Ainus, kes Sind tõeliselt mõistab ning saab aru asjadest, mis on võidelnud Sinu hinge vastu, et Sind vigastada ning varastada Sinult enesekindlust. Tema näeb Sind silmadega, mis ei ole varjutatud inimlikest takistustest või ühiskondlikest arvamustest.

Jumal näeb Sind täpselt sellise täiusliku kingitusena, nagu Tema on Sind loonud siia maa peale elama. Sest "Sel päeval, mil Jumal inimese lõi, tegi Ta tema Jumala sarnaseks. Ta lõi tema meheks ja naiseks, ja Ta õnnistas neid ning andis neile loomispäeval nime- inimene!" (1 Moosese 5:1-2 ). Ta näeb Sind nii, nagu Ta nägi Sind siis: Tõotuse imena maa jaoks!

Nii et kui Taevane Isa ainsana teab Sinu tõelist väärtust, siis on arukas vaid Tema poole pöörduda, et saada Temalt isiklikult oma elule hinnangut ning oodata Temalt ka juhtnööre tuleviku tarvis. Kui Sa tahad täita oma kutsumist Kristuses, kui Sa tahad jõuda oma saatuse täieliku täitumiseni Kristuses,  siis on Sul vaja võidelda selle eest, et Jumal oleks Ainsana Sinu „peegliks“ Sinu võimekuse ja kompetentsuse osas. Kõik teised sõnumid, mis üritavad saada Sinu tähelepanu ning kujundada Sinu arvamust Sinu enda kohta, on vaja kõrvale heita, kui Sa tahad tõesti oma elus jõuda selleni, et Sinust saab puhas häälekandja Jumalalt.

Hibiskuse Põõsas

Kui minu perekond kolis Iowast Texasesse, siis ma olin nii põnevil sellest, et ma saan elada USA sellises osariigis, kus kasvavad troopilised taimed. Ma hankisin ja istutasin koheselt oma koduaeda mõned hibiskuse põõsad ning enamus neist hakkas väga kiiresti õitsema. Aga üks põõsas oli võrreldes teistega väga kidur. See keeldus kasvamast ning lõpuks kõik lehed läksid kollaseks ning kuivasid ära.


Ma nägin kuid vaeva selle põõsaga, hooldasin, väetasin ja toitsin seda põõsast eriliselt.  Ma palvetasin selle põõsa eest ja rääkisin prohvetlikult selle põõsa üle, ma kuulutasin selle põõsa üle elu ja õitsemist, aga tulemust ei tulnud.  

Sellel aastal tabas Texase osariiki  väga tugev külmalaine ning koos selle kidura põõsaga surid ka kõik teised troopilised taimed, mis ma olin istutanud. Kui ma siis hakkasin üles kaevama kõiki neid surnud taimi, siis ma avastasin põhjuse, miks see üks põõsas oli olnud nii kidur ja miks tuli selle põõsa ellujäämise nimel nii palju vaeva näha. Selle põõsa juured olid täis vaklu, mis järjepidevalt olid hävitanud selle põõsa juurestikku.  Need vastikud vaglad olid takistanud selle põõsa kasvamist ning saamast imeilusaks põõsaks, milleks see tegelikult oli loodud olema.

Korraga ma hakkasin mõistma, et meil inimestena võivad olla sarnased probleemid- väikesed valed, mis pidevalt ründavad meie elu juurestikku ja vundamenti.  Ebatäpsed mõtted, mida me oleme uskunud enda kohta, on pidevalt alavääristanud meid ning röövinud meilt elujõudu nii, et me pole saanud areneda, küpseda ning vilja kanda. Need on vaenlase valed, mis on olnud istutatud meie mõistusesse, mis on takistanud meid elamast täisväärtuslikku ja õitsvat elu ning me oleme selle tõttu olnud vaid „ellujäämise“ meelsusega.

Cassandra Katsumus

Minu kõige vanem tütar, Cassandra, armastab Jumalat suure kirglikkusega ning ta on juba väga väikesest east alates olnud väga avatud ja heatahtliku loomuga, armastades väga inimesi.  Kui ta oli alles 7-aastane  ning ta oli just hakanud lugema, siis ma leidsin ta ühel päeval oma toast, Piibel põlvedel, kontrollimatult nutmas. Ta ei suutnud isegi hingata korralikult, sest ta nuttis lihtsalt nii kõvasti ja kui ma küsisin põhjuse kohta, siis ta vastas: „Ema, nii paljud inimesed lähevad põrgusse!“

Mõte kadunud hingedest oli ta täielikult üle ujutanud. Cassandral oli võime tõmmata iga oma sõber Isanda juurde. Ja ausalt öeldes, see ei meeldinud laste vanematele mitte üks raas, et nende lapsed said päästetud ning täidetud Püha Vaimuga ning et nad tulid õhtul koju keeltes palvetades.

Üheks lemmikuks ürituseks, mis Cassandra oli algatanud, oli „Halloweeni ärkamine“ nagu tüdruk ise sellele nime pani.  Sel õhtul pani ta CD-mängijaga Kristliku muusika hästi valjult mängima, et kõik naabrid kindlasti kuuleks ning siis läks välja maja ette, et kutsuda kõiki möödujaid meie koju, et nad päästetud saaksid.  Seda arusaamist mööda, mis Cassandral oli, uskus ta, et maailma on võimalik võita Jeesusele. Ja isegi väikese tüdrukuna oli ta juba eesmärgile keskendunud ning täis kirglikkust. See oli imeilus.


Kui Cassandra oli 12-aastane, siis täitus meie igatsus panna oma lapsed Kristlikkusse kooli. Kahjuks sai sellest igatsuse täitumisest meie õudusunenägu, sest selles koolis õpetati lastele, et naised (väikesed tüdrukud kaasaarvatult) ei tohi olla teenistuses ja nad ei tohi isegi palvetada meeste juuresolekul. Naissoost õpetaja rääkis väikeste tüdrukute ja poiste ees sellest, et naised on teisejärgulised kodanikud ja Jumal on asjad niimoodi loonud. Ta andis igal moel mõista, et tüdrukud ei ole nii hinnalised ja väärtuslikud kui poisid ning nad ei tohi mitte mingil tingimusel olla teenistuses.  

Loomulikult pidasin ma koheselt vajalikuks seda õpetajat konfronteerida sellel teemal, mida ta õpetab minu tütrele, sest ma hakkasin väga teravalt mõistma, et see väärastunud õpetus oli hakaknud mu tütart väga sügavalt mõjutama.  Aga see õpetaja võttis minu argumenteerimist kui tagakiusu, ning selle asemel, et mõista, et ta põhjustab oma õpetusega tüdrukutele suurt kahju, hakkas see naisõpetaja hoopis pidama ennast märtriks, kes kannatab selle tõttu, mida ta usub.

Mõistsin, et mitte miski, mida ma üritasin sellele õpetajale öelda, ei suutnud muuta seda, kuidas see naine uskus. Isegi peale seda, kui ma tõin välja väga konkreetsed argumendid selle õpetuse vastu, keeldus  see naisõpetaja sellest, et lubada ka tüdrukutel oma tundides palvetada.  See naisõpetaja hakkas hoopis vastupidiselt veel enam rõhutama, seda vahejuhtumit ära kasutades, et Jumal tahab näha ainult mehi juhtimas religioosseid tegevusi ning ei naised ei ole mitte kuidagi võrdväärsed meestega.

Terve selle ajaperioodi vältel, mil Cassandra oli sellre naisõpetaja klassis, rõhutas õpetaja järjepidevalt, et naised ega noored tüdrukud ei saa olla mitte mingis teenistuses. Ning Cassandra jaoks oli see mõte sellise tõe võimalikkusest tõsiselt laastav. Kas Te kujutate ette, mida selline väärastunud õpetus teeb 12-aastase tüdrukuga, kelle ainsaks igatsuseks on teenida kogu oma eluga Jumalat?

Selle kooliaasta lõpus tuli Cassandra minu juurde ja küsis: „Ema, miks ma siia maailma üldse sündisin?“ Ta oli hakanud tundma, et ta ei meeldi absoluutselt Jumalale, et Jumal ei võta teda omaks ning et Jumal tegelikult ei armasta teda.

Ma nägin tohutult vaeva, et oma tütart veenda selles, et Jumal väärtustab teda ning armastab teda väga.  Aga tundus, et need „väikesed valed“ sellelt naisõpetajalt (ja teistelt) hakkasid ära hävitama tema usu juurestikku, hävitades tüdruku rõõmu ja elu eesmärki, ning isegi suhet Jumalaga.  

Lahing Saatuse Pärast

Alates sellest, kui Cassandra oli 7-aastane, oli ta Jumalat armastanud suure kirglikkusega ning ta tahtis saada jutlustajaks ning võita hingi Jumalale. Ja nüüd, umbes 5 aastat hiljem, olid vaenlase hävitavad valed naiste kohta hakanud ära sööma seda imeilusat kirglikult õitsvat „põõsast“, ning vaenlane oli sõna otseses mõttes saanud hakata tüdrukult röövima kogu tema elu eesmärki.

Tema emana ma võitlesin metsikult selle eest, et Cassandrale tõestada, et see väärastunud õpetus on otsene vale põrgust, aga tütart oli väga raske selles veenda. Ning mitte kuidagi ei aidanud asjale kaasa ka see, et rünnakud minu tütre vastu tulid korraga mitmest allikast. Vaenlane ründab Sind alati sellest kohast, kus Sa oled nõrk. Hingevaenlane hakkas kuduma oma valesid Cassandra peas, kuigi me üritasime kõiki neid väärastunud mõtteid paljastada. See võitlus oli tõesti lahing kogu tema elu saatuse pärast, tema hinge ja isegi tema ellujäämise pärast. Kui Cassandra suutis veel vaevu hingata, saatis vaenlane lausa uute lainetena hävitava loomuga inimesi tema teele, kes valasid mürki tema ellu ning kes täiesti mõtlematult ja vastutustundetult jagasid oma väärastunud arusaamu.

Täiesti ausalt tunnistades on mul siiani väga raske mõelda sellele ajale tagasi, kui vaenlase rünnakud lausa ujutasid üle minu tütre. See periood muutis väga lustliku ja usaldava tüdruku äärmuslikult kinniseks ja häbelikuks. Vaenlane eesmärgiks ei olnud ainult kätte saada tüdruku saatust, vaid hävitada kogu tema elu. Aga hävitades tema elu eesmärgi, oli ta muutnud tüdruku elu täiesti väljakannatamatuks, sest elu eesmärk on ülimalt tähtis.

Ja kui mu tütar oli jõudnud sellisesse punkti oma elus, otsustas ta hakata vastu võitlema, aga selleks ta vajas kindlat tõestust ning tõde, millega võidelda ning vastuste saamiseks tuli ta minu juurde. Ma sukeldusid Jumala Sõnasse, eesmärgiga leida esmalt kõik see, mille alusel on võimalik ära tõestada, et Jumal armastab teda väga ning on teda vorminud eriliselt just naiseks. Ning teiseks, et tema kutsumine olla teenistuses on kingitus Taevaselt Isalt, kes teda väga armastab!

Minu õpingute vili, et päästa oma tütar Cassandra, on ka alus selle raamatu jaoks!

 Ma veetsin kümme aastat sügavuti nendes Vaimu poolt kokku pandud tõdedes Jumala Sõnast naiste kohta, nii ajaloolisest vaatenurgast lähtuvalt, kui ka kultuurilisest vaatenurgast lähtuvalt, et anda naistele adekvaatne arusaam sellest, kuidas Taevane Isa neid tegelikult näeb. Ma usun, et Jumal on aidanud ette valmistada seda raamatut just selle aja tarvis, et vabastada naisi, tehes neid võimeliseks minema lõikuse järgi, mille tunnistajateks me saame olla.

Naised on äärmiselt olulised Taevase Isa jaoks- nad on Jumala kingitus inimkonnale. Taevane Isa igatseb seda nii väga, et Tema tütred teaksid, kui väga Ta neid armastab ning kui imelised ja võimekad nad tegelikult on. Jumala silmis oled Sa tõesti Tema „Magnum Opus“ (Suurepärane Saavutus), Tema loomingu tippteos. Ta on loonud Sind niivõrd oluliseks ja eriliseks, sest Ta on loonud Sind suureks kingituseks ühele väga armsale sõbrale- mehele.  

Rohkem kui kunagi varem ajaloo vältel, on niivõrd oluline see, et naised mõistaksid tõeliselt seda, kui võimekateks ning väärtuslikeks on Jumal neid loonud. Meil on vaja Jumalakartlikke mehi ja NAISI, et seista koos, et võtta sisse õige positsioon, et  teha avalikuks/ilmutada Taevast siin maa peal.  Meil Kristlastena, on olemas vägi selleks, et peatada see, mida vaenlane üritab teha nii meie oma rahva seas kui terves maailmas.
Tõlkinud Jana Naudi 26.08.2015laupäev, 22. august 2015

Brian Simmons „Jumal Treenimas Meid“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Mina muudan Sind täielikult ning kujundan Sinust teistsuguse inimese. Sel ajal, kui ma õpetan Sind kuulama Minu häält, saab Sinust Minu käes järjest teravam tööriist. Praegu on käes aeg, kui Ma treenin Sind ning juhendan Sind Oma teedel, ning jagan Sinuga saladusi sellest, mida Ma hakkan tegema. Ma teen Sinust lootuse saadiku paljude jaoks. Sinust saab hääl, mis toob alati teistele elu ja armu, ka kõige väetimatele. Ma panen Sinu suhu Oma sõnad, mida varem pole deklareeritud ega välja räägitud. Ma olen Sind valinud eesmärgiga ning Minu plaan Sinu elus teostub.“

„Kui Sa annad Mulle oma tähelepanelikult kuulava südame, siis Mina annan Sulle lootust täis sõnad selle tarvis, mis on tulemas. Paljud arvavad, et nad on kuulnud Minu sõnu, aga nad ei ole. Mõned on kuulnud Minu sosinat, aga see pole veel muutnud nende südant. Aga Ma olen Sind kutsunud eesmärgiga, et kuulda Mind täie selgusega, ning et Sa võtaksid  siis need Minu elu kandvad sõnad ning ehitaksid üles teiste elusid. Isegi täna tahan Ma Sind kasutada, et anda tugevust neile, kes on nõrgad ning aidata neid, kel on murtud süda. Kuula hästi tähelepanelikult Minu sõnu ning sel moel saad Sa täielikult varustatud, et esindada Mind.“


 
„Kuula Minu sõnu ning nendest saab elu ja vägi Sinu sees. Minu hääle kõla on see, mis toob Sulle igatsetud muudatuse. Minu tundmisest saab Sinu elu suurim rõõm. Sa õpid Mind tundma kui Isa, kes on Hea ja Õrna südamega oma laste suhtes ning täis kaastunnet ja andestust nende suhtes, kes kukuvad.“

„Ma teen Sind teravaks, puhtaks tööriistaks, kes on küps Armastuses. Keera Minu poole oma tähelepanelikult kuulavad kõrvad ning Mina toon Sulle elu ja muutused, mida Sa igatsed.“

Õpetussõnad 8: 32-35 The Passion Translation
Nii et kuulake, Mu pojad ja tütred, kõike, mis Ma Teile räägin,
Sest mitte miski ei too Teile enam rõõmu kui Minu teede järgimine.
Kuula Minu nõuandeid, sest Minu juhtnöörid valgustavad Sind.
Ning Sa saad targaks, et mitte ignoreerida Minu sõnu!
Kui Sa ootad tarkuse sissekäigu juures, et kuulda igal päeval Minu sõnu,
Siis rõõm purskub esile Sinu sees, kui Sa kuulad seda, mis Minul on öelda.
Sest eluallikas hakkab voolama iga kord, kui Sa leiad Mind,

Ning see ongi saladus, kuidas saab kasvada Isanda heakskiidus ja soosingus!“


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 22.08.2015

pühapäev, 16. august 2015

Brian Simmons „Jumal Tervendab Sind“


Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Mina tervendan Sind. Ma olen alati liigutatud sellest, kui Sa hüüad Minu poole ning kui Sa palud, et Ma tõmbaks Sind Enda ligi. Mina ei sulge mitte kunagi oma kõrvu Sinu kannatuste suhtes ning Ma mitte kunagi ei sulge Oma südant Sinu valu suhtes.“

„Mina olen Julgustav Isa ning Lohutuse Jumal. Sinus pole olemas osakestki, mida Mina ei suudaks puudutada ja tervendada. Ma kutsun Sind sisenema Minu tõotuste kindlusesse, Minu täiusliku ilu kohalolu paika. Kinnita oma silmad Minu peale. Kui Sa vaatad tähelepanelikult Minu peale ning jood Minu Vaimust, siis Minu tervendav vägi hakkab järjest enam avalduma Sinu sees. Ma armastan oma lapsi üle igasuguse maise arusaamise ning Ma demonstreerin igal hetkel Oma Armastust. Minu tervendav valgus voolab ülalt, Minu tervendav arm ujutab üle Sinu südame, kui Sa pöördud kogu oma olemusega Minu poole. Mina olen Kõik, mida Sa vajad“

„Ma tahan nii väga jagada Sinuga Oma elu. Abi, mida Ma Sulle annan, on Minu elu voolamine Sinu sees. Minu Elu on täis tervenemist, jõudu, tugevust, tarkust ja väge. Haara kinni Minu Elust, Igavesest Elust, ning Sa hakkad märkama, kuidas kõik hakkab muutuma. Tule kohe täna Minu ligi, sest Mina olen Sinu Tervendaja, Sinu Isa, Sinu Kindel Peidupaik.“

Laul 103: 1-5 The Passion Translation
Kogu oma südamest ja kogu oma eluga,
Ja kogu oma sisemise olemusega
Ma kummardan Sinu ees hämmastuse ja armastusega, Püha Jumal!
Jehoova (Yahweh), Sina oled minu hinge suurim rõõm,
Kuidas ma küll suudaks unustada kõiki neid headuse imesid,
Mida Sa oled teinud minu heaks?
Sa suudlesid mu südant andestusega,
Hoolimata kõigest sellest, mis ma olin teinud!
Sa tervendasid mind läbinisti absoluutselt igast haigusest!
Sa päästsid mind põrgust ning säästsid mu elu!
Sa kroonisid mind armastuse ja halastusega ning tegid minust kuninga!
Sa rahuldad iga minu igatsuse heade asjadega!
Sa oled mu elu super hästi muutnud nii,
Et ma saan taaskord liuelda nagu kotkas lendab kõrgel taevalaotuses!Tõlkinud  ja kujundanud Jana Naudi 16.08.2015
laupäev, 8. august 2015

Jennifer Eivaz „Need, Kes Võidavad, Hakkavad Valitsema“


Juhtidest saavad juhid seetõttu, et nad võidavad lahingu. Need, kes võidavad, need hakkavad valitsema.
Ilm. 2: 26
Jumal on meid kutsunud olema juhid siin maa peal. Ta pole kutsunud meid olema ohvrid selles ebamoraalses maailmas, sotsiaalse ja isikliku ebaõigluse keskel, korrumpeerunud asutuste tegevuse mõjualustena. Jumal küsib meie käest: „Kes on valmis minema Minu pärast? Kes on valmis minema, et muuta võimatuid struktuure ning tõrjuda positsioonidel jõude, kes teevad otsuseid Minu vastu?“  
Mõista seda, et iga test  saab Sinu jaoks printsiibiks, mis sai selgeks õpitud. Igast katsumusest saab sõnum. Igast võidust saab kirgliku ja järeleandmatu suhtlemise alustala. Jumal on kogu aeg kasvatanud Sinu elu muskleid. Ta on kindlalt ära otsustanud selle, et Ta valmistab Sind ette parimal moel, et Sa oleksid võimeline juhtima tugevuse ja tarkusega ning et Sa ei murduks surve all.
Iga Sinu segaduse keskel on tegelikult sõnum peidus ning igast ärritavast elemendist ja võitlusest tõuseb pinnale eesmärk, mille pärast võidelda. Aabraham, Jeremija, Taavet ja Iisraeli rahvas- kõik nad olid koondunud ümber prohvetliku sõnumi, mis nad olid saanud Jumala käest.  Isand ütleb: „Ma olen Sinuga!“ ning Ta annab täpselt samal moel ka täna prohvetliku sõnumi.
Mt. 28: 20
Selle tõttu, et Jumal on meiega, me ei tõmbu tagasi, kui me oleme keset raskeid olukordi. Me ei tõmbu tagasi ka nende probleemide tõttu, mis on meie linnades ja rahva keskel. Tegelikult on täpselt vastupidi. Me tõuseme ning tegutseme, teades, et Jumal on meiega.
Sest kui Jumal on Sinuga, siis Sa ei kuku läbi.
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 08.08.2015


Brian Simmons „Jumala Hääle Kuulmine“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Vaikuses Ma räägin Sinuga. Igal  hommikul tule ja istu Minu jalgade ette ning õpi igaviku tarkusest. Mina räägin. Mina sosistan Sinu hinge. Käes on aeg, et kuulda igal päeval Mind väga selgelt. Ülesanded, mis Ma Sulle annan, on head ja tasuvad. Ülesanne, mis Ma panen Sinu ette igal päeval, toob õrnust Sinu hinge. Teised inimesed hakkavad tähele panema, et Sa oled olnud koos Minuga.“


„Õhtutundidel tule Minu juurde ning Ma sosistan Sinu vaimu Oma elavaid sõnu. Ma teen Sinu öistest tundidest kohtumise aja, kui Minu Vaim toob Sulle taevase armu ja Minu Ligiolu kaste. Kuula tähelepanelikult, nagu armunu kuulab oma Armsamat- Kuula Mind ja Sa kuuled Minu häält. Ma puudutan Sinu kõrvu ja avan need, et Sa oleksid õpetatav. Sa õpid tundma Minu teid, kui Sa kuulad Minu häält.“

„Ma armastan Sinuga vestlemist, Sinule kõnelemist ning Sinuga oma südame jagamist. Mul on paljud, kes ütlevad, et nad järgivad Mind, aga nad ei vaigista kunagi oma hinge selleks, et kuulda Minu häält. Ma olen Karjane, kes läheb oma lammaste ees, kutsudes neid nimepidi, hoolitsedes nende eest armastuses ning juhtides neid Oma teedel. Sa avastad ka selle, et Mina kuulan Sinu häält väga tähelepanelikult, et Ma kuulan, kui Sa räägid Minuga. Tule nüüd ja kuula igal päeval Minu sosinaid ning tea seda, et Mina olen Jumal.“

Õpetussõnad 8: 5-12 (The Passion Translation)
Kuula Mind ning Sa saad mõistlikuks ja targaks.
Isegi rumal ja nõrk
Võib vastu võtta mõistva südame,
Mis muudab nende sisemise olemuse.
Minu sõnade tähendus vabastab Sinu sees
Ilmutuse Sinu jaoks, et Sa võiksid valitseda siin elus.
Minu sõnad teevad Sind tugevaks, et elada selle järgi, mis on õige.
Sest kõik, mida Mina räägin, on vaieldamatult tõde;
Ning Ma keeldun välja kannatamast seadusetuse valesid -
Minu sõnad ei juhi Sind eales õigelt teelt kõrvale.
Minu huulte kõiki deklaratsioone võib usaldada;
Need ei sisalda mitte mingit moondunud loogikat ega tõe väänamist.
Kõik minu sõnad on selged ja otsekohesed
Kõigi nende jaoks, kel on vaimne arusaamine.
Kui Sul on avatud meel, siis Sa võtad vastu ilmutusliku teadmise.
Minu targad korrigeerimised on rohkem väärt kui kuld ja hõbe.
Kõige puhtam kuld pole võrreldav
Ilmutusliku teadmisega, mida Mina suudan edasi anda.
Tarkus on nii hindamatu, et see ületab igasuguste kalliskivide väärtuse.
Miski, mida Sa võid ihaldada, ei ole võrreldav tarkusega.
Sest Mina olen Tarkus, ja Mina olen kaval ja intelligentne.
Sest Minu käsutuses on elav arusaamine

Sinu elu jaoks kavandatud plaanist.


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 08.08.2015

teisipäev, 4. august 2015

Andrei Shapovalov „Lahing Territooriumi Pärast“
Täna me, armas perekond, võtame ette sellise huvitava Sõna selle kohta, et  meie elus jõuavad kätte mingil eluperioodil ajad, kus meil on vaja midagi ära tunda, teada saada ning asetada oma elus asjad õigetele kohtadele.
Kristuse Ihus kogudused väga tihti jäävad mingitest territooriumidest ilma, nad kaotavad lahinguid ning annavad positsioone käest ja seda ühel kindlal põhjusel: Kogudus ei tea, mis reaalselt talle kuulub. Sest selle, mille kohta Sa kindlalt ei tea, et see Sulle kuulub, Sa annad selle liiga lihtsalt käest ära.

Tänase jutluse teemaks on „Lahing territooriumi pärast“.
Mida enam ma saan küpsemaks Jumalas, seda enam ma mõistan ühte asja- selleks, et aru saada, mis meile reaalselt kuulub, selleks on vaja tõeliselt üles kasvada.
Lastel on liivakastis oma asjade suhtes väga tugev armukadedus ja see muutub, kui me kasvame suuremaks. Lastel on palju suurem armukadedus selle osas, mida nad omavad, kui Jumala lastel. Ma saan täiesti aru sellest mõistlikust meelest asju jagada, aga see enamasti puudutab hetki, kui meile külla tullakse. Aga mis puudutab seda olukorda, et keegi hakkab tükkima tõsiselt selle kallale, mis tegelikult kuulub Sulle, siis on vaja, et teistsugune Andrei või Sergei, Tanja või Sveta astuks esile.
Kas me tahame seda endale tunnistada või mitte, aga just praegu me kõik oleme lahingus oma territooriumi pärast. Lahing territooriumi pärast Sinu perekonna suhtes, lahing Sinu Jumala tundmise osas. Kui ma hakkan Teie elu praegu laiali laotama, siis on seal lahingud territooriumi pärast igal alal.
Kui noormees ja neiu abielluvad, siis on neil vaja selgeks teha, mis on nüüd „meie oma“. Varem oli miski noormehe või neiu oma, aga nüüd tuleb aru saada, et miski on muutunud „meie omaks“. Miski, mis varem oli „minu“ oma, on nüüd „meie oma“, mida meil nüüd koos tuleb kaitsta.
Mul näiteks ei ole üldse aega tagarääkimiseks. Sest selleks, et Sa saaksid kedagi taga rääkida, selleks peaks Su enda elu olema ideaalne. Tagarääkija oma elu peaks olema juba nii korras, et tal on aega toppida oma nina teiste ellu ja neid siis taga rääkida. Tagarääkija elu on juba ideaalne, aga minu oma veel ei ole. Kõik ei ole veel nii, nagu ma päriselt tahaksin, et oleks.
Minu ja mu pere elus käivad lahingud territooriumi pärast ning mul on vaja kaitsta ja laiendada oma territooriumi. Vabandage, kui mul pole aega tagarääkimiseks, mul on muud tegemist, ma olen hõivatud.
Reaalselt ma kaitsen seda, mis minule kuulub ja mis mulle on usaldatud Jumala poolt. Mina kaitsen oma territooriumi. Kõige seda, mida ma pean enda omaks, selle eest ma võitlen. Täpselt nii on ka Sinuga. Aga kui me seda ära ei tunne, mis meile tegelikult kuulub…. See ei puuduta ainult finantse, maa, perekond, äri, karjäär. See puudutab ka mõjuala territooriumi, valitsusala, efektiivsuse ala. Minu territooriumiks on ka minu olemuse heaolu. Territooriumiks võib olla väga palju erinevaid asju, aga alustada tuleb kõige lihtsamatest territooriumidest.
Kui Sa pole ära tundnud seda, mis kuulub Sulle, siis saatan saab selle Sinult väga lihtsalt ära võtta. Sa annad selle ära ilma mingisuguse lahinguta.
Te ei kujuta ette, milline kirjade meri meie teenistusse saadetakse. Ja põhiline küsimus nende kirjade puhul on see, et „mida ma peaksin tegema?“ ja esimene, mida tahaks kohe inimestele öelda, on see, et „Te olete jäänud ilma oma territooriumidest ja nüüd Te tahate, et meie alistaksime selle Teile tagasi.“ Saate aru, mis ma mõtlen?


Teiste sõnadega: Jumal ei anna mulle võimu (meelevalda) selle jaoks, et võidelda kätte Sinu territooriumi! Ma võin sõidelda kurje vaime, aga siinses olukorras ei ole asi kurjades vaimudes.
Kas Sina kuningana mõistad, et praegu ei ole asi selles, mitu noolt Sa lendu lased, tulles prohvet Eliisa juurde.
Jumal ei anna Sulle rohkem territooriumi, kui Su süda suudab valitseda, Su süda peab mõistma, aru saama ja kaitsma.
Inimesed hüüavad Jumala poole: „Jumal, ma tahan kutsumist!“ aga Sa ei suuda veel väikest korvikestki oma ukse juures kaitsta. Ma liialdan praegu väga palju, aga ma loodan, et Sa saad põhilisest mõttest aru sel viisil.
Esmalt on mul vaja aru saada sellest, mis kuulub mulle. Ning teiseks on mul vaja aru saada, mil määral ma olen valmis selle eest võitlema ja seda kaitsma. Ja see puudutab kõike meie elus.
Meilt röövitakse finantsiliselt, meil on erinevad augud meie finantsalal. Meid röövitakse hingeliselt. Sa vaatad ühe väikse uudise ära ja kõik-  Su mõistus on kohe üle võetud, Sinult on hetkega varastatud rahu ja heaolu, ning nädal aega Sa mõtled, et kas nüüd hakata mustadeks päevadeks kulda või hõbedat kokku ostma. Sest börsid kukuvad kohe kokku. Ja Sa ei saa üldse aru, et keegi läks just Sinu territooriumile ja röövis Sinult rahu ja hingamise ning Sa võitled millegagi, millega Sa ei peaks üldse võitlema.
Sul on vaja elada rahus ja hingamises, sest täiuslik armastus ajab välja absoluutselt igasuguse hirmu. Ja kui hirm on sisenenud Sinu territooriumile, siis Sa oled juba kaotanud. Sa ütled: „Ohh, see on Jumal, kes mind hoiatab!“
Jumal ei hoiata sel viisil mitte kedagi! Jumal hoiatab läbi rahu, armastuse ja hingamise!


Piibel ütleb ja minu tõlkes kõlab see nii: „Idioot jookseb eest ära, aga teda ei aja mitte keegi taga!“ Saalomon ütleb selle inimese kohta lihtsalt rumal. Idioot jookseb kuhugi millegi eest, aga teda ei aja mitte keegi taga. Vot see on tõestus, et Sinu territooriumile on tungitud. See tähendab, et Sinu olemusega on saadud midagi teha. Piibel ütleb, et õige on julge nagu lõvi!
Lõvi on julge ja rahulik. Mulle väga meeldib see, et Piibel võrdleb õiget väga tihti lõviga. Lõvid oskavad kaitsta oma territooriumi.
Piibel ei võrdle meid huntidega, et julged nagu hundid, või võimsad nagu šaakalid.
Loe seda, mida on lõvide kohta öeldud Piiblis. Saatan üritab olla lõukoera sarnane, ta üritab möirata nagu lõvi, isegi saatan püüab lõvi järgi teha. Aga Tõeline Lõvi on Jeesus ja Ta oskab kaitsta oma territooriumi.
Üks omadus, mis mulle Jeesuse juures väga meeldib on see, et Ta oskab kaitsta oma territooriumi. Isegi hetkel, kui Aadam andis kõik õigused oma elu üle ära saatanale, siis Jeesus andis kohe teada, et inimene on tegelikult Tema territoorium.
Jumal ütles, et Ma saadan oma Poja, meil – Isal, Pojal ja Pühal Vaimul- on plaan midagi ette võtta! Me otsustame ja teeme selle ära! Ja me teame seda lugu, kuidas Jeesus tuli ja andis tõsise hoobi saatanale. Ja saatan omaenese kätega aitas sellele kõigele kaasa, et päästetud saaks kogu inimkond. Vot see on sõnum! Saatan ei suuda sellega eales leppida, et ta aitas tegelikult Jumalat! Terve Piibel prohveteeris sellest ette, ja saatan ei saanud mitte midagi aru ja täitis kõik prohveteeringud täpselt. Saatan tappis Jumala Poja, Jumal äratas Oma Poja surnuist üles ja kogu maailma jaoks on olemas Talle veri ja igaüks, kes ütleb Jeesusele: „Jah!“ ning kuulutab Jeesuse oma Päästjaks, saab pestud Tema veres ja tal on igavene pääste! See on kõige unikaalsem osa, mida ainult Jeesus Kristus saab anda!


Tänase teema võti on see, et Jeesus ei anna Temale kuuluvat mitte kellelegi! Sul läheb tõsiselt raskeks, kui Sa üritad Jeesuse juurest ära joosta! See on väga suur lahing. Sest Jeesus peab silmas Sind, kui Ta ütleb: „Teie olete Minu pere!“ Jeesus niisama lihtsalt mitte kellestki ära ei pöördu! Jumal võitleb Sinu pärast lõpuni välja! Kui Sina tahad ja hoolid, siis Jumal on alati Sinu poolt!
Jeesus ütleb: „Ma ostsin Sind endale oma verega juba siis, kui Sind veel olemas ei olnudki! Ma olin Sinusse armunud juba siis, kui mitte midagi polnud veel loodud! Ma andsin Sulle kõik Su patud juba andeks siis, kui Sa polnud mitte ühtegi pattu veel teinudki! Ja Sa kahtled Minu Armastuses?“
Ja Sina nutad: „Aga Jeesus ei räägi minuga!“ Taevas vaikib? Jeesusel on end väga raske tagasi hoida. Kasva suureks! Jeesusel on mõjuv põhjus, kui Ta vaikib. Sul tuleb läbi minna mingist õppetunnist, rahune maha, oota ära finaal ja kõik läheb hästi! Jeesus armastab Sind ja Ta ei jäta Sind mitte kunagi maha!
Põhjus, miks Jumal ei saa oma lastele mitte midagi suurt anda, on see, et see väikenegi, mis Ta neile usaldas, selle suhtes puudub lastel isegi tarkus see ära tunda, et see kuulub neile ning et neil on vaja seda kaitsta.
Kui palju kristlasi röögib Jumala poole: „Anna!“, aga mina praegu ütlen: „Vaata oma elu peale reaalselt. Kas Sinule siiani antud alad on kaitstud, turvaliselt suletud? Kas Sa kaitseid neid territooriume?
Inimesed ütlevad: „Aga mul ei olegi palju!“ No siis on Sul veel kergem kaitsta seda, mis Sul on. Sul on vähe ja seetõttu on Sul kergem. Sulle on vähe antud? Väga normaalne. Alusta sellest, et Sa kaitsed seda vähest.
Taavet on alati teretulnud minu jutlustes, ta meeldib mulle väga ning mul ei ole tema vastu midagi.
Millest algab kogu lugu, kui me esimest korda loeme midagi Taavetist, saame üldse temast teada? Taavet ja tema kari. Taavetit tullakse võidma hetkel, kui tal pole mitte midagi. Taavetil ei ole mitte midagi peale…? Karja!

Inimesed küsivad: „Ava mulle see saladus, miks Jumal valis Taaveti!“ Kohe ütlen, milles see saladus peitus! Taaveti saladus seisnes selles, et Taavet oskas kaitsta oma väikest karja! Taavet ei tõmmelnud ringi ja ta ei üritanud suuremat tükki haarata! Taavetil oli väike kari, mida ta ei lasknud röövida ei karul ega lõvil. Mitte kunagi! Ja sellest räägib Piibel.
Meil on vaja väga täpselt vaja aru saada sellest, millest kõik alguse saab. Mõned inimesed arvavad, et Jumal ühel päeval vaatab eriliselt nende peale ja siis hakkab Jumal neid äkitselt võimsalt kasutama. Midagi eriliselt suurt saab siis juhtuma.
Jumal märkas Taavetit juba siis, kui ta oli lihtne karjus. Iisraelis ei olnud sel ajal karjus mitte keegi eriline. Kõik olid siis karjused. See rahvas elas sellisel viisil. No praegu võib võrdluse tuua näiteks veokijuhtidega. Palun vabandust, kui kedagi solvab. On inimesi, kes õpetavad veokijuhte sõitma.
Küsimus on selles, kui professionaalselt Sa kaitsed seda, mis Sulle on antud just praeguseks ajaperioodiks. See on peamine aspekt, mille peale Jumal just praegu vaatab.
Jumal leidis Taaveti, oma südamekohase mehe, kes vastas igale Tema poolt määratud kriteeriumile! Miks? Kuidas?
Teate, mis on edu võti!? See, mis Jumal Sulle annab, Sul on vaja teha sellest enda oma! Saite aru? Jumal valis Taaveti, sest ükskõik, mis Jumal talle andis teha, mis Jumal Taavetile usaldas, selle tegi taavet sellisel määral enda omaks, et ta oli nõus oma elu andma selle eest!
Jumal ütles: „Mis iganes Mina annan Taavetile teha, selle tegemiseks annab Taavet 100% ja mitte vähem! Kõik, mis Ma Taavetile usaldan, sellest teeb Taavet midagi väga personaalset, isiklikku! Ta ei ütle kunagi: „ahh, las minna!“
Saul seevastu, selle asemel, et käituda nagu tõeline kuningas, minna ning võidelda Koljati vastu, hoopis peitis end ära kuhugi. „Otsige mulle tõeline mees!“ Sina ei ole tõeline mees? Ei ole.
Üks võitleb selle eest, mis ei ole isegi päriselt tema oma, aga teine ei võitle absoluutselt sellegi eest, mis on õigusega talle antud.
Nii et täna mõtle väga hoolikalt mõtle selle peale, mis reaalselt ja tõeliselt kuulub Sulle!? Ja kui veendunult ja otsusekindlalt Sa oled otsustanud seda kaitsta? Esmalt, kas Sa oled teinud selle enda isiklikuks asjaks?
Miks oma laste pärast palju rohkem muretsetakse? Miks oma laste eest täiel määral hoolt kantakse? Võti on see, et kellegi jaoks on nad täiesti võõrad, aga kellegi jaoks on nad omad!


Võti eduks seisneb selles, et kõik, mis on Jumala asi, saaks ka minu isiklikuks asjaks! (eesti keeles  väljendatakse seda nii: et see saaks minu isiklikuks „mureks“, asjaks, mis läehb mulle tõeliselt korda. ). See tähendab, et ma lülitun nendesse asjadesse täielikult. Sel kombel hakkab meie mõjuala ja tegutsemisala koheselt laienema.
Need, kes pole oma eksameid ära andnud ses osas, mis puudutab nende „karja“ (hoolealuseid), ei anna ka kunagi ära eksameid, mis on seotud Koljatiga ning nad ei sisene kunagi kuningakotta valitsema.
Taavet õppis siis esmalt hoolt kandma oma karja eest. Taavet sai aru, mis kuulub talle. Pisut hiljem ei lubanud Taavet ka rünnata Koljatil seda, mis kuulus talle. Koljati puhul toimis täpselt seesama printsiip.
Kujutage endale ette, et seal seisab tuhandeid inimesi, ning mitte keegi nende hulgast ei pidanud Koljati esitatud väljakutset isiklikuks . Mitte keegi neist ei reageerinud: „Mida ta õige räägib seal! Mida ta õige endale lubab, suud pruukida nii meie armee kui minu Jumala kohta!“
Võti eduks peitub selles, kas Jumala missioonist on saanud Sinu isiklik asi!? On see saanud tõesti isiklikult Sinu asjaks? Sest kõik, mis on tõeliselt meie omaks saanud, sinna me investeerime palveid jne.


Piibel ütleb: „Kus on meie varandus, seal on meie süda!“ Ja seal, kus on Sinu süda, seal on kõik! Sina, Sinu mõtted, investeeringud, finantsid, inimesed, ressursid, kõik! Seal, kus on Sinu süda!
Taaveti edu võti peitus just seal! Talle öeldi, ära tõmble, istu rahulikult! Ta ei olnud isegi mitte sõjamees, ta tuli lihtsalt oma pere eest hoolitsema, sõjaga ei olnud tal isiklikult mitte midagi pistmist. Teda polnud keegi sinna kutsunud, teda isegi ei lubatud veel sõtta, tal polnud veel piisavalt vanust. Aga Taavet võttis Koljati poolt esitatud väljakutset väga isiklikult!
Kui ma teen Jumala asjadest oma isikliku asja, siis antakse mulle vägi võiduks! Nii paljud otsivad võitusid ja väge, aga mitte selleks, et Jumala asjad saaksid isiklikult nende omaks!
Inimesed ütlevad: „Anna mulle võit!“ Aga Jumal küsib vastu: „ Kui palju Sa oled nõus panustama sellesse, milles Ma Sulle võidu annan?“ Mil määral on see asi muutunud Sinu jaoks isiklikult valusaks ja kurvastavaks, see, mis toimub praegu, et Jumal Sind ehiks väega?
Võti eduks peitub selles, et ma tunnen ära oma territooriumi, ma teen sellest „enda oma“ ja siis tuleb võit! Sa oled omanik ainult nendes asjades, mis on Sinu omad! Sul on meelevald kaitsta seda, mis on Sinu oma! Küsimus ei ole selles, et küsida Jumala käest väge. Küsi Jumala käest, mis kuulub Sulle! Küsi Jumala käest arusaamist sellest, mis sfäär on Sinu oma. Kui see on nägemuste sfäär, siis haara sellest kinni! Kui see on unenägude tõlgitsemine, siis haara sellest kinni! Võidud finantsalal, siis haara nendest kinni!
Kõigepealt peab see toimuma Sinu sees, Sinu südames ja mõistuses!
Keegi viriseb: „Jumal, raha jookseb minust eemale!“ See pole kunagi Sinu omaks saanudki. Sa pole tõeliselt üldse sõbraks saanudki.
Võtke teadmiseks, edukus – see on vaim! Raha on vaid paber, mida edukuse vaim toob, et seda kasutada. Aga edukuse vaim ei too ainut raha, see toob ka mõjuala suurenemise, võimu jne.
Eelmisel konverentsil ma rääkisin sellest, et mida enam mina sõbrustan edukuse ja õitsengu vaimuga, seda vähem ja vähem on mulle vaja finantse. See on paradoks. Teate miks? Sest edukuse vaim ei tegele asjade kinni maksmisega, ta avab uksi. Ja iga kord, kui mina avan oma rahakoti, et midagi kinni maksta, on Edukuse vaim saatnud inimese, kes tahab seda ise kinni maksta ning ta ütleb: „Jumal ütles mulle seda teha, nii et ära mõtlegi seda ise teha!“ Ja Jumal ütles mulle maksta Sinu hotelli eest, ja Jumal ütles mulle maksta Sinu piletite eest jne. Ja Jumal ütles ja Jumal ütles ja Jumal ütles! See on Edukuse Vaim, mille Mina, Jumal, Sulle annan!
Kui Sa tahad vaesusest pääseda, siis külva selleks, et vaeste eest hoolitseda!

Vägi antakse ainult neile, kes tunnevad ära selle, mis tõeliselt kuulub neile! Kristlus on nii väeta just selle tõttu, et me pole mõistnud ära seda, mis meile kuulub!
Me ei suuda võitu saavutada omaenese kodus, sest me pole oma kodule siiamaani pannud oma pitserit peale, öeldes: „See on minu kodu, saatan, kao siit minema!“
Armas perekond, mõned palvetavad aastaid ja teevad seda nagu „üürnikud“, aga palvetada on vaja kui „omanik“, nagu tõeline peremees! Kujutage ette, et te keset kurjasid vaime palvetate nagu üürnik „no minge palun siit minema“. Omanik tuleb, avab ukse ja ütleb valjul häälel: „Kõik välja siit!“
Üürniku meelsusega aastaid kestnud palved pole nii efektiivsed, kui üks palve omaniku meelsusega! Kas Sa said aru sellest vaimsest printsiibist, millest ma rääkisin? Sellepärast ma palun Sind, saagu Sinust peremees. Mõned teist saavad just praegu vastuse, miks Jumal „pole kuulnud minu palveid“. Sa ise ei võta oma palveid tõsiselt ja ei usu nendesse.
Taavet võttis siis Koljati rünnakut kui midagi väga isiklikku ning Taavetit on nimetatud ka läbi aegade suurimaks kuningaks. Miks? Palju oli suuri kuningaid. Taavet ei jätnud oma territooriumi eales häbisse ega hooletusse. Ta kaitses alati kõike, mis talle kuulus ning ei andnud vaenlasele mitte midagi sellest, mis talle kuulus.
See on võti! Võti suhtuda sellesse territooriumi, mis Jumal on Sinu kätte usaldanud.
Ma käin oma perekonna territooriumil kui peremees ja ma ei häbene seda. Ma käin oma finantside territooriumil kui peremees ning e kaldu sellest kõrvale.
Kõik see, mida me omame, on tagajärg sellele, kellena me enda sees oma teadvuses end võtame. Kui ma olin enda sees rajanud peremehe positsiooni ning eemaldanud üürniku positsiooni, siis hakkas mu elus kõik muutuma. Ma alustasin oma perekonnast, siis seda ümbritsevast alast, ning siis see läks edasi ja edasi, laienes sealt. Ja tänasel päeval on minu mõjuala kasvanud suuremaks ja kaugemale sellest saalist siin. Kas keegi saab aru, millest ma räägin? Kuidas see mul õnnestub? Ma teen igast uuest alast, kuhu laienen, oma isikliku asja. M võitlen ja seisan selle eest, kui millegi väga isikliku eest. Kui Jumal on usaldanud mulle kõik need pastorid, vaimsed lapsed, kes kusagil seal sünnivad uuesti ja siis aastaid kuulavad seda, mida ma jutlustan, siis mida meie saame teha, on see, et me võtame selle eest vastutuse ning hakkame suhtuma sellesse territooriumi peremehelikult. See on territoorium, mille Jumal usaldab meile. Mõned ütlevad: „No me vaatame, kuidas minema hakkab!“ Kõik juba käivitus, tere tulemast, vend, elu keskele!

Sa oled jõudnud oma elus paika, kus esmajoones on vaja endale tõestada ja kõigile enda ümber ning peamiselt Jumalale, kas Sa oled võimeline „vaeva nägema“ (võitlema, hoolitsema) selle pärast, mis on Sinu oma.
Kui tõsiselt Sa suhtud oma töökohta? Kui tõsiselt Sa suhtud oma territooriumi? Et ülemus jääb ilma kõigist teistest, aga mitte Sinust? Saate aru, millest ma räägin? Ma tean väga täpselt, millest ma räägin. Ma jõudsin oma töökohal sellise edukuse tasemele, et mu ülemus ei vajanud väga pika tööstaažiga inimest, sest ma olin tutvunud sügavuti iga sfääriga meie töös ning ma olin omandanud täielikult kogu territooriumi. Või Sa oled tööl „üürniku“ suhtumisega? „Ahh, mind varsti enam siin ei ole! See kõik ei ole minu oma.“ Ja tegelikult me suhtume täpselt nii kogu oma elusse. Kõik see ei ole minu oma ja varsti seda kõike enam ei ole.
Kallid, elage täiega sellel territooriumil, mis Jumal on Teile andnud. Too kord sellele territooriumile, nii füüsiliselt, hingeliselt, vaimselt kui psüühiliselt, paika, kuhu Jumal on Sind praegu pannud. Ja Sa hakkad nägema, kuidas õige varsti, nagu Sa oled remondi lõpetanud, saab maja maha müüdud. Ja Jumal viib Sind uuele positsioonile.
Ja ma olen kõike seda märganud omaenese elus. Ma ei uskunud, et ma kõige selleni, mis mul täna on, jõuan isegi siis, kui ma olen saanud 90.aastaseks, aga nüüd see kõik on mul juba 40.aastasena. Ja see kõik on juhtunud ühel põhjusel. Iga territoorium, mis Jumal mulle annab, mul jalad värisevad all, sest ala läheb järjest suuremaks ja suuremaks, mõjuala muutub järjest suuremaks ja suuremaks. Ma küsin Jumalalt: „ Oled Sa ikka kindel?“ Jumal vastab: „Jah, olen! Toimi samamoodi, nagu Sa toimisid eelmisel korral!“ Iga uus lisatud ring, Sa teed selle jälle oma isiklikuks asjaks. Sa annad kuradile tugeva lahingu. Jumal ütleb: „Ma annan väe ja võidmise ainult nendele, kes on ära tundnud oma territooriumi!“

Tuletage meelde, kuidas Iisraeli rahvas vallutas tõotatud maad. Nagu nad keeldusid, nii nad varustusest ilma jäid. Jumal lasi Iisraeli rahval 40.aastat kõrbes ringi käia. Pidid sirguma inimesed, kes nõustusid Jumala unistustega ning kellele Jumal sai öelda: „Kallid, see on Teie territoorium!“ Orjameelsusega inimesed räägivad teist juttu, et neid süüakse kohe ära, neid viiakse kohe tagasi orjusesse jne. Aga Jumal ütles Iisraeli rahvale: „See on Teie territoorium!“ Iisraeli rahval oli kommunikatsiooniprobleem, neil oli raske mõista seda, et see maa, kus kõndisid veel igasugu muud rahvad, et see maa tegelikult kuulub neile! Kas keegi saab aru, millest ma räägin?
Sellepärast sel hetkel, kui Su elus midagi toimub, siis ei ole vaja hakata vabandama, et „vabandage mind! vabandage mind!“ Sul on vaja võtta kindel seisukoht ning hüüda: „ oot, mis siin toimub! Ei saanud aru!“ Ja paned kõik ühe hetkega oma peremeheliku suhtumisega oma kohtadele!
Sina oled peremees sellel territooriumil, kuhu Jumal on Sind asetanud! Küsimus on selles, kas Sa tead seda, et Sa oled peremees sellel territooriumil, kuhu Jumal on Sind pannud!? Väga tihti on inimesed sellised vedelad: „oh, kes seda nüüd teab! Ma pean selle ikka üle kontrollima!“ Ja niikaua kui Sina seal kontrollid, on kurat teinud puhta töö ja varastanud kõik ära! Ja siis ta on veel roninud Sinu keha kallale ning mingeid alasid veel enda alla võtnud. Ja siis on ka Sinust vaja kurje vaime välja ajada, sest ka Sinust on saanud saatana territoorium. Saatan on hakanud nii suuri tükke neelama Sinu elust, et isegi Sinu neelas alla. Ja asi pole enam Sinu territooriumis, vaid ta on ka Sinu ihu ära söönud. Ja siis on Jumalal vaja tõsta üles keegi, kes kõigepealt vabastab Sinu, et Sina saaksid siis hakata vabastama oma territooriumi!  Kas keegi võtab praegu võtab kinni neist printsiipidest, millest ma räägin?


Need on Piibli printsiibid, see on elu. Kui Sa tahad oma elus saada väga suuri läbimurdeid, siis on vaja hakata järgima Piibli kõige lihtsamaid printsiipe!
Juuda Lõvi võiab Teid ja annab Teile väge, kui Te olete Tema antud ala teinud enda omaks!
Kui Jeesus tuli siia maa peale, siis Ta sattus keset, rahvast, kes käis küürakil! Kas Teie olete see rahvas, kelle kohal on Taevas lahti? Kas Teie olete see rahvas, kelle jaoks Jumal on lasknud vett voolata kaljust? Rahvas oli kerjamise meelsusega ning tehti kõik selleks, et mitte ära surra.
See on see kapitaalne erinevus nende kümne vahel, kes kartsid ja ei julgenud vallutada tõotatud maad ning nende kahe vahel, kes olid otsusekindlad, et see maa kuulub neile ning nad suudavad seetõttu selle vallutada! Nad pidid selle uskmatuse pärast 40.aastat kannatama kõrbes sel ajal, kui keegi teine sõi nende viinamäelt tõotatud maal.
Sul peab olema selline jumalik armukadedus! Kui need lapsed on antud mulle Jumala poolt, siis ma ei saa aru, miks neil on tühi pea! Jumal, täida nad tarkusega! Oma perekonna suhtes peab olema järeleandmatu! Mitte hädaldada: „Issand küll, kuidas küll mu laps käitub!“ Ära lihtsalt lepi sellega! Hakka siduma ja lahti päästma! Hakka rajama ja paika panema! Hakka palvetama iga oma lapse asja pärast! Hakka palvetama kõige pärast, mis puudutab Sinu last! Toa pärast kasvõi, kus ta elab!
Palun lõpeta see „üürnikuna“ elamine! Oo, me lihtsalt ootame, millal Issand tagasi tuleb! Oodatakse lihtsalt Päästja tagasitulekut! Vot täpselt sellepärast kogudusel ei olegi mitte midagi, ei saavuta mingeid võite, istuvad lihtsalt kusagil nurgas ja ootavad, millal see Päästja tuleb!
Sul on vaja võtta see territoorium ja öelda: „See on minu oma!“ Jah, saatan, olen valmis, aga Sa lendad suure kaarega, kui julged puutuda seda, mis kuulub mulle! Niikaua kuni ma siin maa peal olen, annan ma Sulle peksa, sest Jeesus on need asjad minule usaldanud ning ma kaitsen seda kõike nagu Taavet, kes ei lubanud Jumala rahva suhtes mitte ühtegi alandavat sõna öelda!
Selles on peidus edu võti ning õitsva ja õnneliku perekonna elu saladus! Kui ägedalt Sa oma perekonna eest seisad või Sa lihtsalt lasid kõik omavoolu teed?
See on edu SALADUS! See on võti! Kui Sa selle võtad ja hakkad seda õigesti kasutama, siis Sa näed, kuidas Su elusfäärid hakkavad korda asetuma! Ma ei räägi millestki võõrast, see on minu elu printsiip, milles ma elan!
Pole tähtis, kas see on midagi väga väikest või midagi suurt, oluline on ära tunda ja aru saada, et see on Sinu oma!
Mõned hädaldavad: „Jumal, Sa oled ju öelnud Piiblis, et me astume vaenlase väe peale, aga miks kurat ei lahku minu elust? Ma vastan: „Rumaluke. Sa isegi ei tea, et Sul on meelevald. Sa ise ei võta kätte ja ei astu vaenlase väe peale! On võimalik võtta selline hädine seisukoht saatana suhtes või siis võtta selline otsusekindel ja kompromissitu seisukoht ning öelda: „Ma ei saa nüüd aru! Mida Sa siin üldse teed?“
On olemas sellised väga erinevad palved. Saatan saab väga hästi aru, kui Sa midagi tõsiselt mõtled ning oled valmis kõige otsusekindlusega astuma vaenlase vägede peale! Või Sa lihtsalt katsetad piire, et kas õnnestub või ei õnnestu. Äkki õnnestub?

Kas Te teate, et minu positsiooni tõttu ma kohtun väga paljude inimestega ja teate, kui palju minu juurde tuleb selliseid inimesi, kes on ENDISED pastorid, ENDINE jutlustaja, ENDINE abikaasa, ENDISED ärimehed. Ja nad pole ENDISED sellepärast, et nad oleksid rumalad inimesed, vaid neil puudus see arusaamine ja mõistmine, et tuleb seista selle eest, mis kuulub neile! Äripartner lihtsalt tuli ja liigutas ta koha pealt ära ning võttis selle endale, mis kuulus neile. Lihtsalt ilma igasuguse lahinguta on nad andnud asjad käest. „Selle on Jumal mulle usaldanud! Sina oled lihtsalt külaline!“
Sul on vaja seda õppida, kuidas seista mitte ainult oma perekonna eest, vaid ka äri eest, et Sa teeksid vaid õigeid lepinguid ja tehinguid, et Sind pärast ei saaks keegi pügada. Et Su rahakott ei voolaks tühjaks, sest Sul jäi puudu tarkusest ja autundest, et panna õiged printsiibid tööle oma äris. Sa oled ise oma ärisse nii palju auke tekitanud, et nüüd ise ka ei tea, mida kaitsta, sest kõik lihtsalt voolab välja. Sellepärast on vaja omada tarkust. Ja ma ei räägi üksnes ärist.
Nad on ENDISED mitte sellepärast, et neil puuduks vägi ja andekus, vaid nad ei suutnud kaitsta oma territooriumi lahingus, kui vaenlane tuli, nad ei tundnud ära seda ala, mis tegelikult kuulub neile. See tähendab, et kui tuli rahulolematus, kuivus, raskus, siis nad andsid lihtsalt ilma igasuguse lahinguta asjad käest ära pimeduse ja kurjuse valdusesse.
Täna ma ütlen Sulle, kallis Kristlane, võta see, mis Sulle kuulub, tagasi! Võta oma õnn tagasi! Ära lase kuradil ära varastada seda, mis Sulle kuulub! See on täiesti algne ja lihtne tõde! Võta see, mis kuulub Sulle, tagasi!

Sa ütled: „Mu mees on muutunud halvaks!“ Aga miks Sa lubasid seda? „Mu naine on muutunud õelaks!“ Muutunud? See tähendab, et toimunud on mingi protsess? Sa ei sekkunud õigeaegselt! „Varem ma teda armastasin, aga nüüd enam ei armasta!“ Kuhu see armastus siis ära põgenes? Armastus on tunne, mida me väga konkreetselt kontrollime! Ma armastan seda, mida ma TAHAN armastada! Ja ei armasta seda, mida ma EI TAHA armastada! Ära tule mulle ütlema, et varem oli seal armastus ja säde ja nüüd on see kadunud! Kuhu kadunud? Jooksed sellele armastusele ja sädemele järgi, annad ühe lõuahaagi ja tood ta tagasi! J Armastus, Sa oled täielikult kaotanud suunataju! Ma pole Sulle andnud luba hakata igasugu muid asju armastama. Ma käsin Sind seda armastada!
Eile pulmas ma rääkisin sellest Piibli alusel, et armastus ei ole tunne, mis tuleb ja läheb, vaid armastus on OTSUS, mis kannab endas tundeid. Piibel ütleb, armasta oma Jumalat! See ei ütle, et oota ilusat ja kena päeva, mil Sind valdavad õndsad tundepuhangud ning vot siis armasta Mind, Jumalat! Ei! See on käskivas kõneviisis: Armasta Jumalat! See tähendab, et Sa armastad seda, mida SA TAHAD armastada ja Sa ei armasta seda, mida Sa EI TAHA armastada! Sellepärast Jumal ka pöördus sõnakuulmatutest ära, sest nad EI TAHTNUD armastada Jumala südant!
Nii et mulle ei ole mõtet tulla rääkima seda, et Sa ei armasta Jumalat! Tee OTSUS armastada!


Iga päev tõuse üles ja tee OTSUS! Ava Piibel ja ütle: „Ma otsustan, et ma armastan oma Jumalat, oma Päästjat! Ja mitte miski ei suuda vahele sekkuda sellesse armastusse!“
Alguses on sellised vastuolulised tunded ja tundub, et pealiskaudsed kohtumised. Aga siis hakkavad arenema väga isiklikud ja sügavad suhted Jumalaga ning Sa hakkad Jumalaga minema sügavustesse. Ning siis hakkab sügavus hüüdma sügavusele.
Mulle pole mõtet rääkida kaotatud armastusest. Aja taga ning too tagasi oma armastus! Ning ütle: „Ma pole lubanud Sul armastada kedagi teist ega midagi muud kui vaid Jeesust!“
Loeme nüüd Piiblist ühte kohta, kus on väga selgelt näha see, kuidas Taavet ei anna käest seda, mis kuulub talle. Selles loos ta ei ole veel mitte keegi ning ta põgeneb kuningas Sauli eest.
1Sa. 30: 1- 6
6.salm Kes Teist tahaks olla sellises olukorras, kus terve kari tahab Teid karjasena ära tappa? Lihtsalt sellepärast, et Sa ei kaitsenud oma territooriumi! Et Sa ei mõelnud kõiki asju läbi ja ei pannud sõjamehi valvesse, sest ehk Sa arvasid, et see on niivõrd kaitstud ala jne. Ja sel ajal, kui Sa võitlemas käisid, rööviti Sind ennast.
Mille poolest Taavet erines kõigist teistest?
Alates 6b salmist. Mulle meeldib Taavet nii väga, sest ta elus oli Jumal tõesti esimesel kohal. Taavet ei andnud alla omaenese tunnetele. Ta armastas tõesti esmalt Jumalat! Jah, Taavet oli sõjamees, aga Ta läks esmalt Jumala juurde küsima, kas Jumal annab talle võidu! Taavet ei teinud mitte ühtegi sammu ilma Jumalata! Isegi selle puhul, mis kuulus täie õigusega talle, isegi selle kohta küsis Taavet Jumala käest järgi! See on tõeliselt väärtuslik omadus!
1 Sa. 30: 8 Näete siin Jumala südant? Jumal ütles, et kiirelt tuleb minna taga ajama! „Kõik, mis on Sinu oma, Ma annan Sulle!“
Ja kui me loeme edasi seda lugu, siis Taavet mitte ainult ei toonud kõike tagasi, mis kuulus talle, vaid ta võttis kaasa ka kõik selle, mis need röövlid olid enne tema ründamist kokku röövinud. Taavet oma sõjameestega vedasid minema rohkem kui oli võimalik!
See lugu räägib sellest, et kui me hakkame tõeliselt seisma oma territooriumi eest, siis väga sageli muutub Sinu omaks ka mingi selline ala, mis oli kellegi teise oma ning ka see, mis keegi teine on kunagi kaotanud, sest nad pole seisnud selle territooriumi eest.
Miks Piibel räägib sellest, et võetakse talent ära sellelt, kellel ei olnud ning antakse sellele, kellel oli. Sest see, kellel on kümme, see on tõeline professionaal. Ei antud sellele, kellel oli viis või kaks, anti sellel, kellel oli kõige rohkem. Miks nii? Sest see, kellel oli kümme, on tõeline professionaal, kes ei lase hääbuda mitte ühelgi talendil. Sest sellest talendist saab tema territoorium.
See talentide lugu räägib taaskord territooriumidest. Üks tegi talentidest oma isikliku asja, aga teine läks ja mattis selle maha. „See ei ole minu oma, see on Jumala oma ja kui Jumal siis tuleb, siis ma annan selle lihtsalt Talle tagasi!“
Ükskõik, kust Sa Piibli lahti teed, näed Sa igal pool lahinguid territooriumi pärast, lahing territooriumi pärast.
Sa tahad mulle öelda, et Sa lihtsalt lasid vaenlasel ära varastada oma lapsed, oma naise, oma töökoha, oma äri, oma teenistuse, oma kutsumise, oma mõjuala??? Oma saatuse? Ja Sa ütled selle peale, et Sa ei kavatse selle pärast võidelda?
Praegu on aeg tõusta nii vaimselt kui ka füüsiliselt, et võidelda selle eest, mis kuulub Sulle. On aeg võtta asjad tagasi! Astuda vaenlase kaela peale ja öelda: „Anna tagasi! Ma ei luba Sul end röövida ei hingeliselt, ei vaimselt, ei füüsiliselt! Jumal on selle territooriumi mulle usaldanud!“

Ma saan täiesti hästi aru, et kõik ei saa olla sellises positsioonis, nagu mina olen, kus on mulle usaldatud nii palju, aga armsad,  MEILE KÕIGILE ON MIDAGI USALDATUD! Sul on aeg saada võitjaks selles milleski! Ja Sa ei suuda ära imestada, mida Jumal hakkab tegema! Mida Jumal teeb nende heaks, kes oskavad kaitsta ja hoolitseda selle eest, mis kuulub neile, kes oskavad asjadest teha oma isiklikud asjad. Kui Sa õpid seisma müüripraos! Sinu territoorium hakkab laienema! Jumal teeb Sinu nime kuulsaks! Jumal muudab Sind unikaalselt mõjuvõimsaks! Miks? Sest Sina, Taaveti kombel, oled õppinud hoolt kandma oma väikese karja eest! Seal, kus kõik teised alla annavad, Sina seisad seal ning ütled: „Aga ma ei luba sellel juhtuda!“ Ja siis Sa imestad, miks Jumal neid inimesi usaldab nii paljuga! Sest need inimesed ei murdu sellel ajal, nad ei anna alla, kui suur surve tuleb!

Kui kõik hüüavad, siis Sa hüüad kaasa, aga kui kõik teised vaikivad, kas Sina siis julged hüüda? Rahvamasside aeg on läbi ja Jumal tõstab inimesi üles unikaalselt ja individuaalselt. Tugeva iseloomuga inimesi. Miks meid siin paigas ei ole palju? Sest siin on tegemist iga üksiku puhul isiksustega! Siin pole tegemist rahvamassiga, kes tulid ja läksid. Siin on tegemist isiksustega, kes on ära tundnud, et sellist liiki teenistus on just nende jaoks! Et see sõnum siin teenib neid isiklikult ning see ei ole rahvamasside jaoks. Siin ei ole massi sisse võimalik end ära peita ja mänge mängida.
Siin on inimesed, kes saavad aru, et see toit kas eraldab ja muudab neid, või siis juhib Sind siit minema, sest see pole Sinu koht. See paik siin on individuaalse treeningu paik isiksuste tarvis. Ja seda sõnumit video teel vaatab ka terve hulk isiksusi!
Enamus kristlasi kogudustes on päästetud, aga nad keelduvad võitlemast oma territooriumi pärast, nad keelduvad mõistmast seda tõsiasja, et me oleme lahingus kuni viimase päevani, niikaua, kuni me elame siin maa peal!
Kui mu naine jäi rasedaks esimese lapsega, siis hakati meile rääkima downi sündroomist. Paljud on kuulnud meie tunnistust selle kohta. Me hakkasime naisega kohe palvetama ning kui esimesel arsti visiidil öeldi meile, et võib-olla, siis teisel öeldi juba, et kindlasti on downi sündroom. Ja siis oli seal igat liiki survet, küll aborti teha, küll midagi muud. Ning teate mis? Ja mu naine on tunnistajaks, kuidas ma autosse istudes plahvatasin. Ma ütlesin: „Ei! Ma ei luba seda oma ellu!“ Ja järgmine kord, kui me arsti juurde läksime, siis kas neil läksid ajud paika või midagi arvutis sai korda või toimus seal üleloomulik tervenemine, aga üks asi on kindel, et ei sündinud downi sündroomiga last.
Ja peale seda lahingut tuli uus lahingut. See laps on õpetanud mind Jumalat armastama. Sul tuleb elada seda, mida Sa õpetad teistele! Ole ise selliseks eeskujuks, nagu Sa tahad, et Sinu lapsed oleksid! Sinu lastest saavad täpselt need, kes oled Sina! Kui Sulle ei meeldi õpilane teisel pool lauda, siis tähendab, et Sulle ei meeldi ka see õpetaja, kes on parasjagu Sinu isikus! Nemad lihtsalt kopeerivad ja peegeldavad Sulle tagasi Sind ennast! Lihtsalt suurendatud moel! Nad kas toovad Sinust esile Sinu tugevad küljed või käest lastud küljed!
Ma tegin oma elus otsuse juba siis, kui ei olnud veel isegi mõtet oma kogudusest. Ma ei luba saatanal tungida minu territooriumile ning varastada sealt.
Mida Sina lubab juhtuda oma elus?

Võib-olla on Sind tabanud apaatsus, laiskus, ükskõiksus, ning Sinu prioriteedid on kõik paigast ära läinud. Ning Sa oled seadnud esimesele kohale igasugused täiesti teisejärgulised asjad ning olulised asjad seetõttu kannatavad tõsiselt Sinu elus, sest Sa oled kaotamas oma elus territooriumi, sest Sa pole lihtsalt seda ära tundnud.
Palun Sind, kallis, tunne ära oma territoorium! Ning võitle ja seisa selle eest!
Kõige esmane territoorium Sinu elus, mis peaks olema kõige tähtsam ja esmasem Sinu elus, on Sinu enda süda! Saalomon ütles need targad sõnad! Ühest tõlkest tuleb välja, et meie süda on elu allikas! Sinu oma süda esindab elu! Sinu enda süda on elu! Teiste sõnadega mul tuleb kaitsta oma südame territooriumi , sest sellest kohast voolab elu igale teisele alale! Ma ei räägi Sinu füüsilisest südamest, ma räägin Sinu isiksuse keskmest, Sinu vaimust! Kui see on jäetud ilma hoolitsuseta ning sinna siseneb tuimus, siis süda, mis peaks andma elu igale teisele alale, hakkab edasi andma hoopis surma ja pimedust, valu, hävingut. Kui Sa siis istud oma sõbraga ning Sinu süda peaks edasi andma armastust, siis Sinu süda annab edasi hoopis valu ja pimedust, tagarääkimist ja muud rämpsu. Saate aru, millest ma räägin? Sel juhul oled Sa kaotanud lahingu omaenese südame alal! Ning sel juhul võib Su südames juhtuda mis iganes ning selliste inimestega ei taha mitte keegi suhelda. Nad on kurjad ja õelad, sügavalt solvunud, käivad ringi suure vaeva ja koormatega ning Sa tutvud väga kiiresti kõigi nende probleemidega ning mitte selle inimese endaga! Sa ei jõua veel lauda istudagi, kui algab üks suur halamine ja vingumine ning Sa mõistad, et see inimene on kaotanud lahingu omaenese südame pärast! See inimene pole võimeline isegi minuga koos rahulikult tassikest teed jooma! Ta ei suuda mitte midagi enam oma elus kontrollida.


Esmane, mida Sul tuleb oma elus kaitsta, on Sinu süda! Sellelt platvormilt voolab kõik muu välja!
Kui mõelda korraks kurjadele vaimudele ja deemonitele, siis nad viimse hetkeni üritavad  kaitsta oma territooriumi. Mulle vahel tundub, et kurjad vaimud võitlevad Sinu pärast rohkem, kui Sa ise enda pärast! Ma olen näinud tuhandeid vabanemisi needustest ja kurjadest vaimudest. Erinevaid imesid ja tervenemisi. Tänu Jeesusele! Ma olen näinud, kuidas erinevad sulased on võidelnud inimeste vabastamise pärast, aga minul tekib siis küsimus, kas see inimene on valmis võitlema lõpuni välja, et need deemonid tagasi ei tuleks!? Vabastuse hetkel ei ole seal mitte midagi ilusat, sülitamine ja röökimine, kui kurjad vaimud väljuvad, see on lihtsalt vabanemise protsess.
Mind huvitab, kas inimesed peale vabanemist võtavad sisse sellise otsustava ja sõjaka positsiooni, et jääda vabaks. Kas nad on valmis õigel hetkel karjuma ning võtma seisukoha, keeldudes minemast tagasi vanade ahelate juurde? Kas Te saate aru, mis ma tahan öelda?
Ja mind ei õpetanud selleks kristlased, vaid kurjad vaimud minu esimesel „encounteril“- vabastusteenistusel. Me nägime seal kõike. Deemonid niimoodi hakkavad vastu, et kaitsta neile kuulunud territooriumi. Kurjad vaimud on tahavad nii väga jääda inimihusse, et nad on valmis vastu hakkama. Ma alati õpin nendel vabastusteenistuse hetkedel. Ja mul algas väga huvitav mõtiskluse protsess. Mida meie oleme valmis tegema, et kasvõi ennast sel moel kaitsta? Mõtlesin, et aitäh, et saatan näitas mulle, kuidas on vaja tegutseda. Ma sain väga väärtusliku õppetunni, kuidas on vaja seista oma territooriumi eest, aga minul on kavas seda teha veel valjemalt. Ja sellepärast ma olengi tuntud kui väga valjuhäälne pastor. J
Piibel räägib, et kurjad vaimud, kui nad on mingist territooriumist ilma jäänud, siis nad üritavad tagasi tulla. Kas Sina üritad tagasi saada seda territooriumi, millest Sa oled ilma jäänud? Koos oma perekonna ja sõpradega. Hakkame palvetama!
Ma ei tee praegu nalja! Kas Sa võtad oma meeskonna kokku ja ütled, et nüüd on aeg tagasi võtta see ala, kus me jäime häbisse ja pidime lahkuma. Kas Sa oma palvegrupis avad oma eluala teistele, kus Sa oled kandnud kaotusi ning Te hakkate palvetama selle tagasisaamise eest? Võtad oma seitse sõpra ja annad kuradile sellise lahingu, mis tal eales meelest ei lähe!?
Mõned inimesed küsivad, et kas on läinud kergemaks. Põhimõtteliselt ei lähe kergemaks, sest uuel tasemel on uue tasemega lahingud. Aga deemonid nüüd juba teavad, et ma ei anna alla! Kurjad vaimud teavad, et sinna, kuhu meie läheme, seal kurjadel vaimudel asu ei ole! Kurjad vaimud on seal võimetud midagi korraldama, sest sellest saab Jumala territoorium. Miks? Sest ma teen Jumala territooriumist oma asja!
Mõningatest kristlastest on mul tõsiselt kahju, sest nad räägivad umbes sellist juttu: „Me ootame, kui Jumal tuleb!“ Jumal on juba siin. Kuidas ma saan nii öelda? Sest ma olen siia tulnud koos Jumalaga!
Saatanale on vaja koht kätte näidata! „Siin on minu territoorium!“ Ma ei palu, ma ei kerja, ma lihtsalt keeran näoga  tema suunas ja virutan talle! Armasta mind või ära armasta! Jumal on mind nii õpetanud ja nii ma võidud kätte saan! Ja edukus saadab alati sellist suhtumist. Ma ei pea kurjade vaimudega läbirääkimisi, ma lihtsalt puhastan ja kaitsen oma territooriumi! Ma ei luba sellel territooriumil olla asjadel, mis seal ei pea olema. Väga lihtne printsiip. Soovitan Sul seda järgida.
Täna me õpime, kuidas õigesti võidelda ning seista oma territooriumi eest.
Väga paljudele inimestele tundub, et asjad juhtuvad iseenesest. Teate seda liiki kristlasi? „Ma luban kõike teha Jumalal. Kõik, mis juhtub, on Tema tahe!“ Lubage palun nüüd vahele segada! Vabandage väga, aga on olemas ka teiste tahe. Sinu enda tahe, Sinu sõprade tahe, kurjade vaimude tahe. On olemas väga palju erinevaid tahtmisi. Asjadel ei ole vaja niisama lasta juhtuda! Jeesuse elus ma sellist sorti suhtumist ei näe!

Kui Jeesus kuhugi läks, Ta ei lasknud asjadel niisama juhtuda. Ta ei rääkinud inimestele sellist juttu, et kui Jumal laskis selle haiguse Sulle tulla, siis mine selle haigusega ka siit ära. EI! Ta tervendas inimesi!
Keda Jeesus tervendas? Neid, kes uskusid, et tervenemine kuulub neile! Teate, kes ei saa terveks? Need, kes kaaluvad, äkki saan terveks, aga äkki ei saa. Ma ise olen mitmel korral terveks saanud ning reaalne tervenemine tuli peale seda, kui ma olin selle enne oma tervenemiseks kuulutanud! „Jumal, nii ma edasi ei lähe! See tervenemine peab esile tulema. Ma ei lase kuradil oma ihu üle irvitada!“
Sellist kindlameelset suhtumist ei ole võimalik kusagil koolis õpetada, see suhtumine peab kasvama välja Sinu seest.
Tervenemine on samuti üks territoorium. Ma haaran kinni tervenemisest ning teen selle enda omaks. Ja tervenemine tuleb. Aga need, kes aastaid Jumala suunas näpuga näitavad ja halavad: „Jumal, Sa ei armasta mind. Sa oleksid muidu mind ammu tervendanud.“ Ja Jumal küsib vastu, kas Sa oled tervenemisest teinud midagi sellist, mis kuulub tõeliselt Sulle? Ma olen lunastuse sisse kirjutanud ka tervenemise, aga kas Sina oled sinna oma allkirja andnud, et nõustud sellega? Kas Sa oled teinud sellest oma isikliku asja? Või oled Sa see, kes ootab, et ühel päeval see tuleb?
Kõige pärast siin elus on vaja võidelda ning on asjad, millele on vaja panna alla oma allkiri nõustumiseks. Igal alal on vaja valitseda ja domineerida. On vaja selgeks teha see, kes on Sinu kodus peremees. Kurjad vaimud lihtsalt ei loobu asjadest, sest Sina oled nii tore kristlane. Nad kontrollivad väga täpselt Sinu toredust. Deemoneid ei ole niisama lihtne ehmatada, nagu kuskil tondilossis kedagi arga inimest. Kui Sa lähed kurjasid vaimusid ehmatama, siis nad tulevad…ja Sa saad aru, et nüüd tuleb kontrolltest. Kurjadel vaimudel on vaja teada, et Sa mõtled seda tõsiselt, mida Sa ütled. Nad niisama ära ei longi. Kas Sa oled niisama üks karismaatiline ilutulestik või on Sinus tegelikku tõsist sisu ka!? Tuleb üks „Halleluuja“ ja järgmisel hetkel oled kustunud täheke! Kurat ei karda Sinu karismaatilist ilutulestikku! Korraks tõusid, särasid ja kustusid sama kiirelt!
Ah, et jutlustad sel teemal, vaatame, kas Sul on sisu ka või oli see lihtsalt üks hetkeline karismaatiline plahvatus. Kui palju Sa tegelikult tõsiselt mõtlesid seda palvet, mis Sa välja palvetasid? Iga palve, kus Sa ütled: „saatan, ma seon Sind!“ tähendab, et Sa sõitsid sisse saatanale. Ja peale seda läheb autokumm katki ja töölt visati minema ja naine kodus karjub jne. Aga tuleta meelde, mis Sa viimane kord palvetasid. No aga praegu ongi käes selle palve tagajärjel kontrolltest. Nüüd saame teada, mida Sa tegelikult endast kujutad!
Nii, et enne kui Sa oma kristlikus „adidas“ kostüümis hakkad ründama pimeduse riiki, ole kindel selles, et väehulk põrgust tuleb Sind üle kontrollima. Ma tahan, et Sa saaksid endale õige perspektiivi, õige pildi sellest, mis toimuma hakkab.
Territoorium, mis on meie oma, on vaja kätte võidelda ning seda on vaja kaitsta. Ma ei karda saatanat, sest tal pole mitte mingit õigust puutuda minu territooriumile.


See saal siin on Jumala Kuningriigi paik, see on Auhiilguse portaal, mida ma saatanale ei anna. Me teeme siin seda, mis Jumal meile annab teha ja saatanal pole siin mitte mingit meelevalda. See ala on juba minu oma ning siin ma ei kavatse saatanaga isegi mitte võidelda. Pole vaja saatanat üldse sisse lasta ega vaadata siis, mis ta korraldama hakkab. Üldse ei ole teda vaja oma territooriumile sisse lasta. Kui siia saali tuleb mingi vale vaimsus, siis on vaja kohe õhk puhtaks lüüa!
Asjad ei juhtu mitte kunagi iseenesest. Sul ei ole mitte ainult vaja Jumala käest asjad vastu võtta, vaid Sul on ka vaja kaitsta seda, mis kuulub juba Sulle. Lahing, et kaitsta oma territooriumi, on tähtsam, kui selle kätte saamine. Vahel me saame asjad kätte väga kiiresti. Nüüd tuleb surve neid asju säilitada. Ja järgneb surve mitte ainult saatanalt, vaid ka oma perelt ja sõpradelt. Jah, Jumal kaitseb Sind, aga Ta on andnud Sulle väe lahinguteks.
Jumal ei ole andnud Sulle lubadust teha kõik Sinu eest ära!
Jumal on öelnud, et kui Sa lähed läbi surmaorust. See tähendab, et seal on üks surmaorg, kust Sa läbi lähed. Meie tahame oma GPS-ga ümbersõidule minna ja vältida neid paiku.
Me läheme vahel surmaorust läbi ja siis on meil vaja mitte alla anda, nagu Taavet ütles, mitte kartma lüüa ning minna koos Jeesusega lõpuni välja!
Lahing, et kaitsta ja säilitada, on tähtsam, kui lahing, et vallutada.
Kui Sul täna on lahing mingil alal, siis see on tõestus sellest, et Sul on territoorium, mida saatan tahaks endale saada või endale jätta. Saatan jätab inimese alles siis rahule, kui ta on kätte saanud territooriumi.
Kui palju on meie meeskond näinud inimesi, kes on siin käinud, saanud oma vabanemise ning kuu aja pärast Sa neid siin enam ei näe ja neil ei ole ka enam seda vabadust, mis nad said. Nad on kaotanud kogu kätte võidetud territooriumi. Ja mis on vahepeal juhtunud? Asjad on läinud veel hullemaks!
Miks nii? Sest Sa ei võidelnud oma lahinguid lõpuni! Sa jätsid mõned vaenlastest ellu. Peab aru saama sellest, et nii tulevad tagasilöögid. Saatan ei tule kontrollima neid, kes aitasid Sul vabaneda. Saatan tuleb Sind kontrollima!

Armsad, palun võtke Jumalas see kindel seisukoht, et Te seisate lõpuni välja! Las tulevad. Pole probleemi! Minu lootus on ainult Jumala peal! Ma olen Jumalas kaitstud ning Tema seisab minu eest! Ma ei kavatse mitte midagi karta, mis saatan kavatseb teha!
Ükski relv, mis on valmistatud minu vastu, ei ole edukas! See tähendab, et Sinu vastu valmistatakse relvi. Aga need lihtsalt ei ole edukad Sinu vastu. Ja Kõik! Aga relvi valmistatakse, aga ära põe sellepärast.
Piibel ei räägi mitte kusagil sellest, et peale uuestisündi me hakkame elama nagu või sees. Mitte kusagil pole nii öeldud. Hoopis on öeldud, pange ennast valmis, nüüd algab. Aga meiega on Tema, kes on kõik võitnud! Ja selles on peidus kogu saladus!
Me võitleme selles armees, mis on juba võitnud!
Tunne ära oma lahingud oma territooriumil, et kaitsta ning hoida!
Vahel tundub, et kurjadel vaimudel on rohkem usku  kui Jumala lastel. Kurjad vaimud alustavad rünnakut kohe peale seda, kui Jumala Sõna on vabastatud Sinu ellu! Ma olen märganud, et alles ma jõudsin siseneda Jumala tõotusesse, kui mind hakatakse ründama kurjade vaimude poolt.
Ma pole veel arugi saanud, mis minu üle just prohveteeriti, aga kurjade vaimude rünnaku tõttu ma saan aru, et see pidi olema midagi väga tõsist! Sest peale valet prohveteeringut ei ründa Sind mitte keegi.
On olemas sellised „Üldised“ prohveteeringud, mis isegi minu kassile sobivad. Näiteks: „Sa oled õnnistatud. Sul saab olema toitu. Sinu kastikeses on alati värsket liiva.“ Ma teen nalja, aga on olemas sellised prohveteeringud, mis kõlbavad igaühele, ükskõik, kuidas Sa neid ei keera! Ma ei räägi praegu sellistest prohveteeringutest. Ma räägin praegu nendestprohveteeringutest, mis Sind sellisel määral läbistavad, Te teate neid küll, see prohvetlik sõna läheb otse luuüdini välja Sinu sees. Sa alles kirjutad seda prohveteeringut enda jaoks üles, kui Sind tabab terve üleujutus rünnakuid, et tappa isegi väiksemgi mõte selle prohveteeringu kohta. Et Sa annaksid kapitaalselt käest ära kõik selle, mis Jumal on Sinu jaoks valmistanud.
Ma olen aru saanud, et kui kurjad vaimud hakkavad selle prohvetliku sõnumi peale niimoodi lõrisema, siis ma kavatsen selle eest topelt visadusega võidelda, et see teostuks. Nii et rünnakud saatanalt näitavad väga selgelt ära selle, mis on Jumala käest ja mis mitte! Kui Sa veel kahtled, kas see prohvetlik sõnum oli Jumala käest või mitte, siis vaata saatana reageeringule ning Sa ei pea enam hetkekski kahtlema!
Saatan mitte kunagi ei ründa seda, mis ei ole Jumalalt. Sa võid rahulikult edasi magada. Aga tõelise sõnumi peale Jeesuselt Kristuselt hakkab saatan kohe lõrisema.
Kuidas teada, mis on Jumala tahe. Lihtsalt ära tee saatana tahe ja juba teedki Jumala tahet!
Ma ühe nõustamise ajal rääkisin sellest. Inimene ütleb mulle: „Aga ma ei kuule Jumala häält! Juba nii kaua aega ei kuule ma Jumala häält!“ Ma küsisin siis selle inimese käest: „Aga saatana häält kuuled?“ Inimene vastas: „Ma ainult teda kuulengi!“ Ma siis ütlesin selle peale: „ See tähendab, et tee täpselt vastupidi ja Sa teedki Jumala tahet!“ Inimene küsis: „Kas nii lihtne see ongi?“ Ma ütlesin: „Jah! Jumal õnnistagu Sind!“
Tihtilugu usuvad kurjad vaimud tõotustesse meie elude jaoks rohkem, kui meie ise seda usume! Nad hakkavad meid sellisel moel ründama, nagu me oleksime juba sisenenud nendesse tõotustesse!
Teate, kuidas ma sain teada seda, et mu kutsumiseks on valitseda väga suurtel aladel vaimus? Reaalsete territooriumide üle. Saatana rünnakute tõttu. See oli väga palju aastaid tagasi, kui meil veel naisega ei olnud mitte midagi. Aga meid rünnati nii, nagu me oleksime kõige peremehed. Mul polnud sellel hetkel isegi mitte oma nurka!  Ja protsessi käigus ütles Jumal mulle, et saatan näeb igaühe kutsumist. Saatan püüab Sind rünnata juba enne, kui Sul tekib tahtmine siseneda sellesse kutsumisse.
Ära anna alla! Sul on suur kutsumine!
Nii et ma olen palju saanud enda kohta teada mitte ainult Jumala Sõnast, vaid ka saatana rünnakute tõttu! Ma mõtlesin, et kui mind ja Svetlanat (minu naist) niimoodi peedistatakse, siis on ka põhjus, miks!“ See tähendab, et vaimus me omame midagi ning see saab varsti ilmsiks! Ma lihtsalt mingil hetkel võitlesin saatana usuga tema vastu!
Ma olen võidelnud võitlusi, kus ma ise ei saanud arugi, et tegelikult käis lahing juba siis tuhandete inimeste pärast, keda ma täna mõjutan.

Me täna ei mõistagi kõiki neid territooriume, mille pärast me täna lahingus oleme. Ma palun Sind, tule nendest lahingutest võitjana välja. Sest ühel päeval Sa ärkad ja mõistad, et nende asjade pärast Sa võitlesid. Kõik need aastad käisid lahingud selle pärast? Ja Jumal vastab: „Jah, kallis!“
Täna on meil Svetlana kergem pidada lahinguid, sest me näeme reaalselt neid territooriume. Aga aastaid tagasi me pidasime lahinguid lihtsalt selleks, et elama jääda. Tegelikult käis lahing unistuse pärast, tõotuste pärast.
Kas Sa oled kätte võidelnud oma unistuste territooriumi? Vot see on lahing! Võib-olla Sa vastad: „Kui kätte saan oma unistused, siis võitlen!“ Kui praegu ei võitle, siis ei saa kunagi kätte! Jumalaga käivad asjad veidi teises järjekorras! Kui näen, siis usun! Kui ei usu, siis ei näe!
Saatana jaoks lõpeb lahing siis, kui inimene on alla andnud. Ja neid inimesi on palju, kes elavad „normaalselt“, „midagi erilist ei toimu!“ Ja ma saan aru, et kõigest, mida saatan tahtis selle inimese ilma jätta, sellest ta ilma jättis ning pügas nii palju, kui tahtis! Saatana jaoks pole see inimene enam huvitav. Inimene on kaotanud lahingu iseenda alal.
Pea meeles, kui Sa oled kaotanud territooriumi oma peres, äris, siia kuulub veel väga palju erinevaid aspekte, siis saatana jaoks Sa pole enam huvitav.
Kui me selle teema lõpetuseks tuleme korraks selle juurde, kust kõik alguse sai- Eedeni aia juurde- siis saatan ei tulnud Aadama ja Eva juurde nalja tegema, see oli tõsise lahingu alguseks. See oli lahing territooriumi pärast. Piibel kirjutab, et Aadam andis kõik õigused kogu maa üle, kogu inimkonna üle , kogu loodu üle saatanale.
Kogu see vaimne lahing, mis praegu käimas on, on seotud inimeste kõigi õiguste taastamisega. Meid viiakse tagasi sellele territooriumile, mis Aadam kaotas. Ja see ongi see, mille pärast saatan võitleb. Saatan võitleb enda ellujäämise pärast. Sest see vaimne territoorium ei saa kuuluda nendele kahele vastaspoolele.
Kõik see territoorium, mille mina olen endale kätte võidelnud ja kaitsen seda, see ala automaatselt enam ei kuulu saatanale. Ja see ongi põhjus, miks meil tuleb asjad ära tunda. Sellepärast on mõningatel kristlastel nii raske elada, sest nad ei ela reaalselt oma territooriumil. Nad elavad kellegi lubadustel, aga territoorium on senimaani saatana võimu all. Kurjad vaimud saavad teha, mida iganes nad tahavad teha. Need inimesed lihtsalt üritavad ellu jääda.

Ma pole selleks ülalt uuesti sündinud, et siin maa peal kuidagi ellu jääda. Kõik, mille sees ma elan, peab muutuma edukaks. Kuidas ma soovin seda  suhtumist Teile lihtsalt edasi anda, aga see lihtsalt ei ole võimalik. Seda on võimalik oma eeskujuga mingil määral näidata, aga igaühel on vaja tõusta võidukalt selle sisse, mis kuulub Sulle! 
Sinu sees peab tõusma selline armukadedus ja kirglikkus.
Me Svetlanaga võitlesime nende asjade pärast aastaid. Mõned räägivad, et see on nii lihtne, et pole vaja mitte mingit hinda maksta. Eks Sa proovi millessegi siseneda ilma hinda maksmata, mis on Jumalalt. Sellist asja pole olemas. Sind katsutakse läbi absoluutselt kõiges, igas väiksemaski asjas. Kõik Sinu põhimõtted, Sinu süda, Sinu teadmised, Sinu vundament katsutakse läbi, kõik kontrollitakse läbi. Iga killuke Sinu hingelisest ja vaimsest olemusest kontrollitakse läbi. Ja veel mitu korda, et Jumal võiks olla kindel, et Ta tõesti võib Sind usaldada, et minna ja puudutada selle põlvkonna südant. Kas Jumal saab Sulle usaldada ruuporit, mis avaldab mõju?
Jumal ei tõsta üles mitte üksnes neid, kes oskavad võidelda, vaid kes oskavad ka seista lõpuni välja nende asjade eest, mis õigusega kuuluvad neile.
Kui saatan mõistis seda olulisust, mis peitub territooriumi vallutamises ning tegeleb sellega siin maa peal kogu aeg, et vallutada järjest enam, siis kas meil, kristlastel, pole mitte aeg saada neile asjadele samuti pihta?! Et me lõpetame oma territooriumide ära andmise, alla andmise ning nutulaulude laulmise ning paneme jala maha ning ütleme: „ saatan, see on minu territoorium! Minu lapsed! Minu töökoht! Minu finantsid! Kao minema! Kao minema Kõikjalt, mis Jeesus on mulle usaldanud!“
Ma palvetan tänase jutluse lõpuks kõigi nende eest, kes mitte ainult ei istunud siin saalis, vaid kes said sellest jutlusest ka teisel viisil osa. Ma palvetan, et me tunneksime oma eludes ära need alad, mis kuuluvad meile. Meile kuuluvad territooriumid. Mitte ainult lapsed, finantsid jne. Sinu ihu, Sinu tervenemine.
Ütle lihtsalt: „See on minu territoorium! Ma võtan selle tagasi! Ma ei luba saatanal ringi liikuda minu territooriumil! „
Kallis Jumal, anna oma lastele tarkust ära tunda kõik see, mis kuulub neile! Ma palun Sind, tõsta üles see armee, kes ei luba saatanal röövida seda,  mis kuulub õigusega neile! Tõsta üles see muusikute, lauljate, prohvetlike inimeste, eestpalvetajate, jutlustajate, evangelistide, õpetajate, prohvetite, apostlite armee, kes lähevad ning võtavad tagasi selle, mis neile kuulub! Ma palun igaühe eest, kes seda praegu kuuleb (loeb), et me kõik saaksime kätte selle, mis me oleme kaotanud, sest me kõik oleme midagi kaotanud, et see saaks tagastatud! See peab saama tagastatud! Saatan ma ei luba Sul mitte midagi võtta, mis mulle kuulub, niikaua kui ma elan ja kaitsen seda, mis mulle on antud! Ma ei luba sul, saatan, irvitada nende üle, kelle Jumal on mulle andnud! Ma ei luba sul neid puudutadagi! Ma räägin võitu!
Ma palvetan selle kogukonna pärast, kes seda kuuleb ja näeb (loeb), Jumal, puuduta igaühte neist. Isa, aita neil ära tunda see, mis neilt on varastatud! Aita inimestel teha asjad enda omaks, anna neile tagasi meelevald nende asjade üle ning anna neile võidud lahingutes oma territooriumi pärast, nii, et me enam ei anna alla, et me enam ei tagane, et me ei jää enam kunagi ilma sellest vabadusest, mis Jumal meile on andnud! Praegu on meie aeg, meie kord! Me võitleme nende eest, kes on juba Jumala lapsed ning nende pärast, kes veel saavad Jumala lasteks! Jeesuse Kristuse nimel! Jeesuse Kristuse nimel! Aamen.“

Jumala Kuningriik võib tulla sellele territooriumile, mis kuulub mulle!


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 04.08.2015