esmaspäev, 28. september 2015

Johnny Enlow „Sõnum Meie Prohvet Kim Clementi ja Prohvetliku Teenistuse Kohta Üldisemalt“Minu Mõtted Meie Prohvet Kim Clementi Kohta ja Prohvetliku Kohta Üldisemalt
Seda juhtub harva, et ma kogen nii otseselt, et Jumal annab mulle käsu anda edasi prohvetlikku arusaamist, aga sel korral on Ta mulle selle väga üheselt selgeks teinud, mida Ta minult ootab, nii et kartuse ja värinaga hakkan ma rääkima sellest, mida ma usun, et Jumal on mulle näidanud, nii selles, mis puudutab prohvet Kim Clementi, kui ka prohvetlikku liikumist üldiselt.
Kahe viimase aasta jooksul oleme me näinud kahe väga tuntud prohveti (Bob Jones ja John Paul Jackson) lahkumist Jumala Auhiilgusesse, ning me oleme näinud ka mitmeid väga tuntud prohveteid läbi minemas väga tõsistest terviseprobleemidest ja isikliku elu kriisidest. Paljud küsivad: „Mis toimub? Kas saatan tõesti suudab eemaldada meie prohveteid või on prohvetite elus patt või mis õieti toimub?“ Ma püüan täiesti siiralt hakata vastama nendele küsimustele selle aluse, mida ma olen kuulnud Jumalat rääkimas.
Nii nagu paljud Teist juba teavad, elas Prohvet Kim Clement läbi tõsise hoobi ajus Tööpühal (USA-s 7.septembril 2015). Sel ajal, kui ma kirjutan, on prohvet Kim Clement juba ärganud ning taastub. Me kõik peaksime säilitama usu ning palvetama ja deklareerima seda, et ta taastub täielikult ning liigub edasi paremana kui kunagi varem. Seda öeldes pean ma silmas ka seda, et Kimil võib täielikuks taastumiseks kuluda pikem periood, et tulla täielikult välja sellest väga tõsisest katsumusest.
Ma usun, et Jumal andis mulle vastava ajakava, millal prohvet Kim Clement tagasi tuleb, aga ma jätan selle avaldamata, sest paljud teavad seda, et ühtsuse nõustumisel usus on vägi tuua kiirendus Kim Clementi kasuks. Nii paljud asjad koos Jumalaga on alati liikumises, kus kõikide asjade lõpptulemus ei ole Jumala poolt ära määratud, vaid Ta ootab meiepoolset vastukaja Tema kavatsustele ning sellest lähtuvalt Ta tegutseb edasi. Pühakiri on täis näiteid sellisest tegutsemismustrist nii Vanas kui Uues Testamendis.
Meie Prohvet Kim Clement
Ma teen seda praegu täiesti tahtlikult, et ma nimetan Kim Clementi „Meie Prohvetiks“. Väga paljud inimesed armastavad ja austavad teda väga sügavalt. Ning siis on seal ka väga paljud teised, kes on Kim Clementi kritiseerinud ja väga teravalt halvustanud nende prohvetlike sõnumite tõttu, mille kohta on tundunud, et need pole täitunud sel moel, nagu prohvet on nendest rääkinud ning loomulikult on teda nimetatud ka valeprohvetiks (miski, mida iga tõeline prohvet kogeb oma elus, ka Jeesust nimetati nõnda). Selle kõigega seoses ma kuulsin Isandat ütlemas: "Kimil oli õigus ka siis, kui ta eksis!“ ja kui ma seda kuulsin, siis ma sain aru, et see avaldus puudutab üldisemalt palju rohkemat, kui ainult spetsiifiliselt Kimi prohveteeringuid. 
Jumal näitas mulle seda, et Jumal saatis Kim Clementi Lõuna Aafrikast Ameerika rahva juurde, et ta hakkaks prohveteerima Ameerikale „lootust ja elu“. Teatud pika ajaperioodi jooksul tundus, nagu ta oleks olnud ainus prohvet, kes rääkis Ameerikale lootust ja elu. Ja Kim Clementi enda nimi räägib tema ülesandest. Clement tähendab "armuline" ja ta ongi Jumala poolt saadetud Ameerikale prohveteerima armu, isegi ajal, mil enamus Ameerika prohveteid suutsid näha vaid kohtumõistmist Ameerika üle. Nimi Kim tähendab „vapper ja julge“ ja ta on selles olnud elav näide, kui ta on väga vapralt ja julgelt kuulutanud Jumala Headust üle Ameerika, isegi siis, kui teda on tohutult rünnatud selle tõttu ja need rünnakud on olnud ikka väga tõsised.
Kui Jumal ütles mulle: "Kimil oli õigus isegi siis, kui ta eksis“ , siis Jumal seletas lahti selle, et isegi kui Kim pani mööda mõnes detailis, kuidas Jumala „armulisus“ demonstreeritud saab, siis Kim Clement ei pannud samal ajal mööda Jumala kõige tähtsamast südame hoiakust, mida Jumal Kimi ongi kutsunud esindama ja edasi andma. Veelgi enam, kui me tulevikus kasvame paremas arusaamises sellest, mida kujutab endast prohvetlik, siis me mõistame, et prohvetlik roll on loodud sel viisil, et see oleks edukas Jumala armee koondajana selleks, et me usuksime häid asju, mida Jumal tahab, et me maa peal vallandaks.
Prohvetit ei ole kutsutud üksi seisma prohvetliku sõna peal, sel ajal, kõik kõik teised istuvad mugavalt ning julgevad isegi nahaalselt igatseda, et prohvet eksiks.   Jumal Ise prohveteeris Moosesele, et tema ja Iisraeli rahvas jõuavad Tõotatud Maale, aga ometi jõudsid sinna vaid Joosua ja Kaaleb, sest ülejäänud selle põlvkonna esindajad surid kõrbes. Massiline vastu seismine, kaksipidi mõtlemine ja uskmatus suudavad tihtilugu kasutuks teha ja näiliselt isegi murda Jumalalt tulnud prohvetliku sõnumi. Jumal ei olnud sellepärast valeprohvet. On olemas üks minimaalne kogus nõustumist, mida nõuti Iisraeli rahvalt, aga mida nad ei andnud.
Järgmine põlvkond korjas üles selle prohvetliku sõnumi- sest päeva lõpuks  jääb tõeline prohvetlik sõnum alal hoituna alles, oodates seda, et keegi aktiveerib selle. Sarnaselt on Jumal olnud ka armuline Ameerikale, aga see oleks ilmnenud palju suuremal määral, kui oleks olnud rohkem neid, kes oleks nõustunud prohvetiga, selle asemel, et võtta kindlalt sisse positsioon uskmatuses ja kahtlustes, lootes, et see prohvetlik sõnum kukub läbi. Kim on olnud nii sügavuti puudutatud Jumala armulisest südamest, et ta on prohveteerinud välja kõige võimatumaid stsenaariume ja lootusrikkamaid tuemusi. Jumal ütles: "Kimil on olnud õigus isegi siis, kui ta on eksinud."
Tööpüha Eripära
Nii nagu Bob Jonesi lahkumine Jumala juurde Valentini päeval oli erilise ja suure tähendusega, sest tema sõnumid olid kõik esmatähtsalt Jumala armastusest, samal moel on eriline tähendus ka sellel, et Kim läks oma katsumusest läbi Tööpühal (tõlkija märkus: 7. septembril oli Ameerikas tööpüha)  Tööpüha on püha, mis on loodud puhkamiseks, rõõmutsemiseks ja lõdvestuseks kõigile neile, kes „tööd rabavad teha ." Jumal ütles mulle, et sel päeval lõpetas Kim ühe staadiumi/taseme oma ülesannetes ja kutsumises.
Kõige võimsam Jumala Kuningriigi periood algas Rosh Hashanah ajal 13.septembril (tõlkija märkus: heebrea kalendri järgi uue aasta alguses) ja Kimi hääl oli võtmeks, mis hoidis meid õigel rajal, mis puudutab seda imelist ja tohutut Jumala Kuningriigi laienemise perioodi algust. Ja nüüd on Kim Clementil aega puhata teatud ajaperioodi. Sest viimase 7.aasta jooksul,  alates 2008. aasta Rosh Hashanah-st, kui Kim prohvetlikult võitles Ameerika saatuse pärast, kui Dow Jones langes 777.7 peale (tõlkija märkus: börsiga seotud asjad) ning Kim on pidanud seetõttu väga tihti minema otse vastuollu enamuse tuntud prohvetlike häältega.
Kim Clement on olnud väga vapper sõdalane, kes on kogenud tagasilööke rohkem, kui keegi meist oskaks seda endale ettegi kujutada. Need vastureaktsioonid on põhjustanud nii füüsilisi haigusi kui ka magamata öid. Need tagasilöögid pole tulnud ei nõidade ega okultistide poolt (kuigi ka nemad on teda rünnanud). Need rünnakud on tulnud Kristuse Ihu seest, keda prohvet üritas teenida nii sügava prohvetliku ausameelsusega, kui üldse on võimalik.  Peale seda vaenlase rünnakut laseb Jumal nüüd teatud ajaperioodi Kim Clementil puhata.
Lootusega täidetud lootusrikas Ameerika saatus, mida Kim Clement on korduvalt prohveteerinud, on nüüd Jumala poolt kindlalt turvatud ning see ülesanne on täidetud. Nii et tänu Sulle, Jumal, Meie Prohvet Kim Clementi eest ning selle eest, ta säilitas oma vapruse.


Armu Prohvet tuleb tagasi kui Auhiilguse Prohvet

Kui Kim tuleb tagasi, siis paljudes asjades tundub ta olevat täiesti erinev prohvet. Jumal uuendab ning kujundab teda ümber uueks ülesandeks.  Kim Clement tuleb tagasi kui Auhiilguse prohvet ja kui Ligiolu prohvet. Tema sõnadel saab olema väga suur kaal ja sisu ning ta räägib Kuninga Ligiolu kohalolus. Ma usun, et me pettume, kui me ootame vana Kim Clementi tagasitulekut, sest mudel 2 Kim Clementi isiksusest on just praegu kujundamisel. Kui Sa vaatad tulevikku, siis Kim Clement näeb seal palju parem välja, kui praegu. (tõlkija märkus: tsiteeritud on ühte laulu, mis on kirjutatud Kim Clementi poolt „If you look in the future, you look much better than you look right now!)
Prohvetlikust Üldiselt
Ma tahaksin nüüd rääkida sellest, mis puudutab hiljutisi surmasid ja hiljutisi ja praegusi raskusi, mis on tabanud väga mitmeid võtmeisikutest prohvetlikke hääli.  Ma toon välja neli erinevat reaalsust:
1) Saatan endiselt üritab tappa Jumala prohveteid ning ta ründab neid igal viisil kõigega, kuidas ta oskab.
2) Jumal tõmbab pistikust välja need prohvetid, kes hirmutavad ja nõrgestavad Kristuse Pruuti.
3) Mõned prohvetlikud hääled elavad tasakaalust väljas (perekond ei ole õigel kohal prioriteedina; ei hoolitseta enda eest korralikult tervisliku dieediga; ei puhata ega tehta füüsilist treeningut jne.) ning seetõttu on neil inimestel täiesti loomulikud terviseriskid.
4)  Uue Testamendi prohvetliku mudeli kõrgema taseme jaoks on vaja ruumi teha.
Väga oluline on mõista, et kõik need neli reaalsust on tänasel päeval eksisteerimas. Jumal ei ole korraga kaotanud oma võimet kaitsta Oma prohveteid. Jumal teab seda väga hästi, et kõik tõelised prohvetid kannavad oma seljal „märklauda“, nii et Ta teab seda, et kui Ta annab Oma prohvetile ülesande, siis Ta annab kaasa ka vastava ingelliku abi, et Tema teenijal oleks vajalik kaitse. Ta ei sõltu selles ainult oma eestpalvetajatest, kuigi nad on väga olulised, aga Jumalal on olnud prohvetid, kes on marssinud teise trummirütmi saatel.
Vana Tetamendi päevil olid enamus prohveteid 100% sooloesinejad, aga ometi olid nad täielikult kaitstud kuni nende ülesanne sai täidetud, hoolimata deemonlikust ja okultsest vastuseisust. Nüüd me oleme liikumas Uue Testamendi arusaamisesse prohvetite kohta, aga Jumal jätkuvalt suudab kaitsta oma prohveteid. ( ma ei ole siin selleks, et näidata näpuga prohvetite peale ning öelda, kes millisesse kategooriasse kuulub, ma lihtsalt ütlen, et need väga erinevad kategooriad eksisteerivad. See teadmine peaks meil aitama mõista erinevaid asju, teadvustama erinevate asjade olemasolu ning aitama tõdeda, et erinevad asjad käivad erinevate situatsioonide juurde.)
Ühe asja tegi Isand mulle väga selgeks, et Tema silmis on see väga tõsine solvang, kui keegi Tema prohvetlikest häältest hakkab vabastama hirmu Kristuse Pruudile (Kogudusele). Ta mõistab selle üle kohut palju karmimalt, kui mis iganes teise asja üle, mille üle Jumal on täna kohut mõistmas, sest Tema vägede moraal ja kindlameelsus on Tema mõtetes väga tähtsal kohal.  Ta viib need Oma liidrid madalamale ametikohale, kes ei saa aru sellest, mis on nende peamine ülesanne ja eesmärk.

Ükski Jumala kindral ei jää kindraliks väga kauaks, kui kõik, mis ta teeb, on see, et ta räägib sellest, kui tugev on vaenlane ning kui ohtlikuks ja õudseks lähevad lahingud. See on oluline eriti seetõttu, kui nad hakkavad asju kallutama ainult ühele küljele, vaenlase poolele, kuigi nad samal ajal peaksid kandma endas Kõigekõrgema väge. Iga prohvetlik hääl, mis annab Jumala armee sõduritele edasi ükskõik mis tasemel hirmu ja ärevust, töötab otseselt vastu Oma Ülemkindralile, keda ta teenib. Kõik väga rasked ja ohtlikud stsenaariumid on töötatud läbi Ülemkindrali tasemel ning neid ei ole vaja anda edasi lihtsõduritele armees.
Prohvetlikud hääled peaksid külvama hirmu vaenlase leeri, mitte Kristuse Pruudi leeri. Kui Sa tahad olla Jumala prohvet sellel käesoleval ajastul, siis on Sul vaja õppida vaatama kuivanud luudele ning prohveteerima neile elu (Hesekiel 37), selle asemel, et pidevalt rääkida sellest, kui kuivanud ikka need kuivad luud on. Uue Testamendi prohvetid leiavad üles varandused, mis on peidetud põldudesse, selle asemel, et pidevalt rääkida sellest, kui kuivad ja tolmused need põllud on. Me oleme praegu aeglaselt tegemas seda vaatenurga muutust, aga see laieneb ja rohkeneb veelgi võimsamalt 2016.aastal.
Ülendus On Aset Leidmas
Ja lõpetuseks ma tahan deklareerida, et me oleme kogu selle ajaperioodi alguses, kus hakkab toimuma kapitaalremont kõiges, mis puudutab prohvetlikku.  Selleks on vajalik ka see, et areneks välja üldine valgustatud (sügava arusaamisega) prohvetlik kultuur koos veelgi kõrgema taseme prohvetitega. Meil tuleb mõista ka Vana Testamendi prohvetite teistsugust loomust, sest siis ei olnud veel Püha Vaim  kättesaadav kui Tõe Vaim iga Uskliku sees, et läbi katsuda ja hinnata/kaaluda kõiki asju.
Paulus pani paika uue standarti 1 Korintlastele 13 ja 14 peatükis, kui ta ütles, et prohveteeringud on „osalised/poolikud“ (see tähendab, et osad tabavad märki ja teised panevad mööda, tähtis on , et me sööme kalal liha ära ja viskame luud minema) ning meil tuleb isiklikult prohvetlikud sõnumid läbi katsuda. Sellist eelisõigust ei olnud Vanas Testamendis, sest Jeesus ei olnud veel nende südames ning Püha Vaimu ei olnud veel saadetud nende sisse elama.  Seetõttu ka täpsuse standart oli erinev.
Nii et täna tuleb meil eelkõige vaadata prohvetliku hääle ja teenistuse üldistele viljadele ning mitte niivõrd muretseda 100% veatule esitusele täpsuses. See oli Vana Testamendi standart. Seetõttu peaksid prohvetlikud hääled lõpetama enda ülalpidamise viisil, nagu nad oleksid Vana Testamendi eksimatud prohvetid.
Prohvetlik ei kao kuhugi, tegelikult on see kasvamas ja vajalik uus tase tuleb ka esile kõikjal üle Kristuse Ihu. Senikaua me austame kõiki neid, kes on läinud meie ees ning tunnustame neid, kes on meie keskel.

Jumal, tänu Sulle Sinu vapra teenija Kim Clementi eest ning vii ta edasi täiesti uuele tasemele, järgmise ülesande kõrgusele. 

Tõlkinud Jana Naudi 28.09.2015

BILL JOHNSON „USK AVASTAB JA UURIB SEDA, MIDA ILMUTUS ON AVALDANUD“
https://www.facebook.com/BillJohnsonMinistries/videos/10153474514453387/?pnref=story


Usu kultuuri juures, kus inimesed hakkavad ootama, et Jumal siseneks võimatutele aladele, on imeline see, et me hakkame üksteise rääkima sellest, mida me usume ja mis meile kuulub. See on usutunnistuse ja deklaratsioonide kuulutamine.
Jeesus tegi seda. See on fantastiline. Enne, kui Ta astus oma teenistusse, Jeesus kuulutas välja, et Tema peal on Jumala Vaim ning siis Ta kuulutas, mida Ta hakkab tegema. Ja Jeesus kuulutas ka seda, mis Talle kuulus. Ta kuulutas nendest Jumala sfääridest, mis Talle kuulusid.
Ja Jeesus kutsub meid sedasama tegema suhtes Jumalaga. Aga sellega kaasneb üks väljakutse.
Ma olen aastate jooksul märganud, et nii paljud inimesed kirjeldavad seda, mis neile kuulub, aga nad jäävad oma mugavustsooni. Nad pole nõus sellega, et neil hakkab ebamugav. Aga vahel on vaja astuda üle selle ebamugavuse ukseläve, et tõesti astuda Jumala Kuningriigi sfääridesse.
Kui Jeesus kohtus Kaananea naisega, kes soovis, et ta tütar saaks vabaks, siis Jeesus vastas, et Ta ei saa anda laste leiba koertele. Oo mu Jumal, kogudused on läinud tülli palju väiksemate asjade peale, kui see solvav ütlus Jeesuse suust. Jeesus ütles sellele naisele, et ta on koer.
See ütlus aga valmistas väljakutse, mis naisel oli võimalik ületada. See naine ületas selle takistuse ning astus läbi selle solvangu ukseläve ning teiselpool ta leidis Jumala Kuningriigi. See naine leidis oma tütre jaoks tervenemise.
Seal on takistused nende läbimurrete ees, mida me igatseme. Ja see on ülioluline, et me mõistaks, et teisel pool seda takistust, et nii-öelda teisel pool seda kardinat, on läbimurre, mida me nii väga igatseme.

See kõik tähendab seda, et usk avastab ja uurib seda, mida ilmutus on avaldanud. Sellest ei piisa, et me suudame rääkida sellest, mis meile kuulub. Ei piisa sellest, et ma kuulutan, et ma olen õnnistatud ja veel rohkem õnnistatud. See on üks osa. See on OK, aga ometi peaks olema meie usk mõõdetav ja demonstreeritud. Tõeline usu tulemus ja tagajärg on mõõdetav.
Tõelise usu tulemust saab hinnata, analüüsida, mõõta ja määrata kindlaks seda, kus me usutasemelt oleme.  Me võime näha seda, kus me oleme tugevad.
Ma tahan Sind julgustada selle ütlusega: Usk avastab ja uurib seda, mida ilmutus on avaldanud! See tähendab, et usk viib Sind avastama uusi sfääre ja territooriume.
Ütleme näiteks, et Sa oled just pärinud kümneid tuhandeid hektareid maad ja Sa istud mäe tipus ja vaatad üle kõigi nende puude latvade, mis Sulle kuuluvad ja üle kõigi nende küngaste, mis Sulle kuuluvad ja üle selle jõe, mis Sulle kuulub. Ja see kõik on fantastiline.
Aga kas Sa oled seal olnud? Kas Sa oled käinud seal puude juures ja nende küngaste peal? Kas Sa oled käinud seal jõe juures? Kui ei ole, siis see pärandus pole teinud Sulle kübetki head.
Sellest ei piisa, et me käime ringi ja ainult kuulutame ja deklareerime seda, mis meile kuulub, kui me pole nõus sisse astuma. Meil on vaja oma süda üles õhutada uskuma nii, et me läheme avastama ja uurima neid asju, mille kohta me teame veendunult, et Jumal on need asjad meile andnud.
Ma tahan Sind julgustada, pane täiskäik sisse ja mine avastama neid kõrgusi ja sügavusi ja kogu seda eluhingust, mis Jumal on meile andnud.
Tõuse ja mine selle puu ja mäe juurde ja selle jõe juurde, mis Jumal on Sulle andnud. Usk viib Sind sinna, mida Jumal on ilmutanud ja avaldanud Sulle selle kohta, mis kuulub Sulle.

See on imeilus teekond. Ja lähme selles kõik koos edasi!


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 28.09.2015

pühapäev, 27. september 2015

Brian Simmons „Jumal taastab Sind ja Su unistusi“Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Mina taastan Sind. Ära karda Mulle järgneda teadmatusse, sest Mina olen see, kes Sind juhib ja taastab Sinu elu. Ma olen asetanud Sinu sisse Oma aulise aarde ning Ma hoolin Sinust väga. See aasta (heebrea kalendri järgi alates 13.september) saab olema Su elus taastuse aasta. Selle aasta lõpuks oled Sa taastunud Minu armastuses, tugevaks tehtud Minu armus ning ümbritsetud rõõmulauludest. Ning Sinu rõõmust saavad osa ka inglid, sest nemad on kogu aeg Sinuga, nad ümbritsevad Sind, et kaitsta Su elu ning et valmistada Sulle teed.“
„Mina taastan Sind. Ära mitte kunagi piira Mind. Ma taastan Sinu perekonna ja need, keda Sa armastad, nad näevad Mind Sinu elus ning nad saavad aru, et Mina Olen See, kes annab Sulle tagasi kõik selle, mis Sa oled kaotanud. Ära mitte kunagi kahtle Minu armus, sest sellest on küll nii Sinu kui ka Sinu perekonna jaoks“
„Ma kordan Sulle veelkord, et Mina taastan Sind ning Ma varustan Sind viisidel, mis ilmutavad Minu Armastuse võimsust. Minu arm toob Sulle kingituse ja üllatusi ning Ma varustan Sind kõige sellega, mida Sa vajad. Sinu vajaduste täitmiseks on olemas alati varustus ning Oma halastuse ja armu tõttu Ma ilmutan Sulle seda, kus Ma olen leitav, sest Sinu jaoks on alanud rikkaliku varustuse ajaperiood ning iga Sinu vajadus saab täidetud.“

„Kui Sa tuled Minu ette, siis Ma taastan Sinu mõistuse ja südame. Kõverad asjad Sinu sees saavad tehtud sirgeks. Sest kõik, mida Mina teen, seda Ma teen lähtuvalt Sinu südamest, tervendades Sinu südant ning vormides Su hinge. Tule ja leia Minu süda ning Mina taastan Sinu südame.“
„Sinu seest tõuseb esile suurem kirglikkus rõõmutseda ning toituda Minu Sõnadest ning juua Minu Vaimust. See nälg, mis Mina Sulle annan, toob Sind sügavamale Minu armu ja armastuse sisse, mis Mul on Sinu jaoks.“
„Ma taastan Sinu unistused. Need igatsused Sinu sees, et puudutada teiste inimeste elusid- Mina täidan need. Ma olen andnud Lubadusi ja Ma täidan Oma lubadusi. Sel ajal, kui Ma räägin sügaval Sinu sees, kui Sa kuuled öö vaikuses Minu sosinaid, siis kogu selle aja jooksul Ma valvan väga hoolikalt Oma Sõnade üle, et need kõik täituksid.“

„Praegu on algamas uus ajaperiood, mis on täis unistuste täitumisi. Sa naerad suure rõõmuga, kui Sinu tõotuse poeg „Iisak“ sünnib. Ja Sa mõistad, et Minu teed on täiuslikud.“

Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 27.09.2015

esmaspäev, 21. september 2015

ANDREI SHAPOVALOV „7 REEGLIT EDUKA JUHI KOHTA“ I OSA


Praegusel ajastul on ülioluline see, et õiged juhid võtaksid oma koha sisse. Sest kui nad seda ei tee, siis võtavad valed inimesed oma koha sisse.
Minnakse alati sinna, kuhu eesminejad lähevad. Sellepärast palvetage oma riigi juhtide, pastorite ja teiste Jumala sulaste eest. Palvetage oma praeguse ja järgmise presidendi eest.
Meil on nii hädasti vaja tarku, tugevaid ja kaineid juhte.
Ma alustan täna seitsmest reeglist, neid on tegelikult rohkem, mis käivad küpse ja tugeva juhi kohta, aga täna räägime seitsmest.


Kristuse Ihus peavad tõusma tõelised juhid- põhimõtetega isiksused, õigete prioriteetidega inimesed, kes ei kuku positsioonile saades kompromisse tegema. Inimesed, kes positsioonile saades ei lähe peast segi, vaid elavad põhimõttekindlalt.
Ma tean nii paljusid, kelle ainus eesmärk oli SAADA positsioonile. Pastori, piiskopi jne. positsioonile. Ja kui see inimene siis pääses positsioonile, siis korruptsiooni täis süda sai avalikuks. Nende inimeste peamine võitlus käib positsiooni haaramise nimel. Aga edasi liikuda ei osata.
Need tänased printsiibid ei käi ainult vaimsete juhtide kohta, need käivad ka ärimeeste kohta. Need printsiibid puudutavad üldiselt JUHTE.
Kui Jumal asetab Sind positsioonile, siis võib see olla Joosepi sarnane positsioon. Ta oli arukas ärimees. Joosep ei olnud vaimne juht.
Taavet oli sõjamees ja ülistaja.
Kristuse Ihus on vaja arukust ja kainust nagu õhku ja vett.
Tihtilugu juhid annavad alla. Ja valed inimesed võtavad kohad sisse. Miks? Sest selleks, et seista, on Sul vaja eesmärki, mille poole püüelda.
Ja siis on seal juhid, kelle ainus võitluse sisu seisneb selles, et säilitada oma kätte võidetud positsiooni.
Meil on vaja võidelda selle eest, et säilitada puhas ja kompromissitu positsioon. Juhi ülesanne on meeskonda mitte lasta sisse valet hoiakut. Mitte lasta omaenda mõttemaailma sisse mingit jama.
10%võitlusest kulub positsioonile saamiseks ja 90% kulub sellele, et elada selles positsioonis nii, et Sa juhid õigesti.
Sa ei saa liikuda uude, hoides kinni vanast. Sa ei saa liikuda Joosua kombel edasi, kui Sa üritad teha asju Moosese kombel. Mooses oli täiesti erinevat tüüpi juht võrreldes Joosuaga.
Igale ühele meist peab Jumal ilmutada need unikaalsed tunnusjooned selle kohta, kuhu Sina oled minemas.
Täna me ei räägi neist tunnustest, vaid printsiipidest juhi elus, liikluseeskirjadest edasi minemisel.
Kui me võrdleme Joosuat ja Moosest, siis Joosua ei teinud mitte ühtegi sellist imet nagu Mooses tegi. Ainus, mis Mooses tegi, olid imed ja tunnustähed, ja siis veel imed ja tunnustähed.
Kui Jumal tõstab üles Joosua, et Mooses välja vahetada, siis inimesed hakkavad otsima sarnasust, aga seal on kapitaalne erinevus nende kahe juhi vahel.

Sinu Jumala poolt saadud võidmine suunad Sind pidevalt Sinu positsiooni poole.
Kas Sa tead, millisesse positsiooni Jumal tahab Sind asetada? Ära ürita Moosest kopeerida, kui Jumal asetab Sind täiesti unikaalsesse positsiooni.
Moosese positsioon oli täielikult suunatud sellele, et kogu oma elu ta tegeles sellega, et juhtida uskmatut, mitte ustavat ja kiirelt ebajumalate poole pöörduvat juutide põlvkonda.
Saate aru?
Joosua võitlus aga oli suunatud hiiglastele Tõotatud maal. Joosual oli täiesti teine fookus. Joosua ülesanne oli juhtida sõjameeste põlvkonda. Uskmatud surid kõik ära, suri kõik see DNA, mis ei olnud võimeline võitlema, edasi liikuma. Suri kogu orjameelsus. Ja tõusis üles täiesti uus põlvkond. Kas Sa mõistad?
Just praegu on tõusmas täiesti uus pastorite ja juhtide põlvkond.  Kas Sa oled võimeline neid juhtima? Või Sa jätkad Moosese trikkide kasutamist, mis mitte eales ei toimi Joosua põlvkonna peal? Ja mida me seetõttu näeme tänasel päeval? Täielikku disharmooniat ja sünkroonist väljas olemist.
Selle uue põlvkonna jaoks peab tõusma uus juhtide põlvkond. Põlvkonnad on vahetunud selle viimase 30.aasta jooksul.
Onu Vasja ja Jura, te pole enam noored, juuksevärv reedab seda.
Uut põlvkonda on vaja juhtida täiesti uute relvade ja mõtlemisega.
Me oleme tänulikud kõigi eelnevate põlvkondade eest, sest Joosua ei oleks tulnud omakorda toime Moosese stiilis juhtimisega. Moosesel oli oma ajastu ja oma teekond.
Aga tänastel Moosestel on vaja ära tunda uus sugu juhte, uute juhtide DNA, uus nälg ja uus kirg.
Uuele põlvkonnale ei ole vaja enam kõrbe mannat ja kaljust voolavat vett. Uuele põlvkonnale on vaja Tõotatud rikkalikku maad, Jumala antud tõotuste täitumist.

Meid ei rahulda enam head koguduse teenistused. Me tahame näha põlvkonda, kes tulevad Jeesuse Kristuse juurde ning me oleme nõus kasutama kõiki lõpuaja määratud tegutsemisviise.
Praegu on sellise põlvkonna tõusmise aeg. Ja selle põlvkonna tarvis peavad tõusma täiesti unikaalsed juhtidest isiksused.
Ära  mitte kunagi aja omavahel sassi võimet juhtida võimega jutlustada.
Paljud jutlustajaid ei ole juhid. Ja juhid ei ole jutlustajad. Jah, on juhte, kes on jutlustajad, aga need ei kattu omavahel iga kord.
Kui me automaatselt arvame, et kui inimene oskab jutlustada, et siis ta ka oskab juhtida, siis tekib meil tõeliselt murettekitav olukord.
Inimesel võib olla and jutlustada, aga tal ei pruugi olla andi, et juhtida!
Praegusel ajastul tõstab Jumal jutlustajate kõrvale inimesed, kes tõeliselt oskavad juhtida.
Keegi jutlustaja või ülistusjuht võib tuua saali rahvast täis, aga pärast on vaja juhte, kes hakkavad pärast järjepidevalt tegelema selle rahvahulgaga.
Ülistusjuht võib kokku koguda muusikud, aga seda kampa on vaja ka juhtida, et tuleks pidevalt esile uut muusikat.
Meil on vaja mõista üksteise funktsioone, et sõbralikult koos toimida ning mõista ja tunnustada üksteise positsioone.
Ära tüki võõra inimese juurviljaaeda.
Mõista, millise positsiooni ja funktsiooni on Jumal Sulle andnud.
On olemas nii palju tavatöötajaid, kes kõrbesid koheselt, kui avasid oma äri. On olemas töötajad, kes on oma koha peal tõelised professionaalid, kes on oma koha peal täiesti hindamatud, kes teevad oma tööd ideaalselt. Kuni nad arvasid, et nad võivad hakata ärimeesteks. Ja tagajärjeks oli täielik krahh. Sest see inimene lahkus oma koha pealt, mis oli TEMA ELEMENT. Need teised huntidest ärimehed kiskusid selle lambast ärimehe lihtsalt tükkideks. See inimene pole sündinud selleks, et juhtida, vaid et anda oma anniga esmaklassilist toodangut.
On vaja tarkust Jumalalt, et jääda oma õigesse ELEMENTI!
Täpselt nii, nagu on vaja tõeliselt suuri professionaalseid juhte, nii on vaja ka professionaalseid töötajaid. Sest muidu pole juhtidel mitte kedagi juhtida.


1.     ÄRA JUHI INIMESI SINNA, KUS SA ISE POLE OLNUD.
Ära juhi inimesi sinna, kuhu Jumal pole Sind juhtinud, kus Jumal pole Sind puudutanud. Jumal peab näitama Sulle visiooni!
Juht peaks olema kasvõi ühe sammu eespool nendest, keda ta juhib.
Juht peab olema juht.
On selliseid juhte, kes positsioonile saades teevad kaks sammu ja siis küsivad rahvalt: „Noh, kuhu me siis nüüd läheme?“ See pole juht!
Kahtlev juht peab oma kahtlustest jagu saama. Muidu hakkab äri kokku varisema. Kogudusest ja palvegrupist rääkimata.
„Hääletame, mille eest me täna palvetame?“ Mis juht Sa selline oled?
Sa ei saa olla edukas õpetaja, kui Sa pole enne olnud edukas ja hoolikas õpilane.
Taavet oli enne edukas karjane ja palju hiljem sai temast edukas kuningas.

Et tõeliselt väärtustada Sulle antud lambaid, on Sul enne vaja ise olla lammas.
Taavet õppis kõigepealt hindama lambaid ja siis Jumal tõstis ta juhtima tervet rahvast.
Joosep oli enne suureks ja edukaks juhiks saamist edukas ori. Edukas ori Joosep sai igal tasemel orjade juhiks, sest ta oli lihtsalt nii edukas. Omanikud hakkasid Joosepit niivõrd usaldama, et tal oli ligipääs kõige isiklikematesse paikadesse.
Sa ei saa juhtida teisi millegi juurde, mida Sa ise ei ole näinud.
Jumal viis Aabrami oma külast välja ära. Sul on vaja väljuda sellest vanast külast.
Sul on vaja teha samme kuhugi, kus Sa pole kunagi varem olnud. Osta pilet ja mine vaata, kuidas teised inimesed elavad.
See puudutab kõiki juhte, mitte ainult vaimseid.
Kas Sa oled näinud kaugemale oma ninast?
Kui juht on kapseldunud oma väikesesse toakesse, kus kõik käib ühte ringi mööda ja mitte midagi uut ei juhtu, siis juht ei suuda oma meeskonda (kogudust, äri jne.) edasi viia, sest nad teevad ainult seda, mida nad juba on teinud.
Ma nüüd ehk liialdan, aga „Sa teed ainult kõike omaenese kodu raamides ja ei näe üldse, mis toimub mujal!“
Sellepärast jäävadki juhid oma keskpäraste tulemuste juurde oma keskpärases keskkonnas ning ei saavuta mitte midagi tõeliselt suurt.
Sest enamus neist inimestest arvab, et tuleb lihtsalt edukalt istuda nädalast nädalasse samadel teenistustel, käia samas kohas konverentsidel, et kuulda piiratud arusaamisega keskpäraseid juhte selles piiratud keskkonnas.
Siis tahaks neile inimestele hüüda: „ No palun tee üks samm välja, mine vaata midagi tõeliselt suurt!“
„Pastor, no mine palun ühele tõeliselt suurele konverentsile! Mine saa osa ja toitu sellest atmosfäärist!“
Mine ja tutvu sellega, kuhu Sa tahad ka oma meeskonda juhtida.
Sellepärast on Jumal minu elus teinud ka neid tavapäratuid asju. Ostsime sõbraga pileti ja lendasime teise Ameerika otsa, et veeta aega ühes suures tühjas saalis. Täna ma jutlustas sellistes suurtes saalides. Saate aru? Täna me teeme sellistes mõõtmetes konverentse.
Sellepärast oli Joosual vaja käia maakuulajana külas sellel maal, mis varsti sai tema omaks.
Kas Sa vähemalt võiksid külas käia? Käi edukusel külas.
Edukus ei sõbrusta ainult usklikega. Vahel suhtleb edukus kõige vähem usklikega. Vahel ei ole edukus üldse usklike sõber.

Edukus suhtleb tarkadega!
Aga tarkuse ja koguduse vahele ei saa panna võrdusmärki.
Selleks on vaja tarkust, et edasi liikuda.
Sul on vaja minna kuhugi, kus on edukus ning tunnustada ja austada seda.
Käia läbi edukate pastorite ja juhtidega, edukate ärimeestega.
Ärimehe ja ärimehe vahel võib olla väga suur erinevus.
Sa ei saa minna kuhugi, kus Su sisemine olemus ja kujutlusvõime pole olnud!
Sisemise pildi alusel luuakse midagi uut selles nähtavas maailmas.
Jumalale on väga oluline see, millises seisus on Sinu sisemine olemus.
Kas Sa enda sees käid jalutamas edukuse puiesteel? Tutvu sisemiselt edukusega. Käia nuusutamas, kuidas edukus välja näeb. Edukuse lõhna on võimalik tunda pastori juures. Käia ja istuda ja saada osa konverentsidest, kus edukad juhid jagavad.
Võta aega edukate inimeste jaoks. Sest see osmik on ära tüüdanud.
Aa, kadedus tuleb mängu? Sellepärast Sul ongi ainult see, mis Sul on.
Tutvusta oma sisemisele olemusele edukust. Edukuse puhul saab olema nii palju uksi lahti, et pilet lennuks on siis kõige väiksem asi, mille peale mõelda.
Me kõik tahame tegelikult edu! Meie Jumal on Edukuse Jumal!
Jah, Ta on ka Jumal, kes viib meid läbi erinevatest õppetundidest. Jah, Ta viib Taaveteid läbi surmavarju orgudest.
Jumal ei käsi Sul surmavarju orus ehitada üles barrikaade. Sul on vaja sealt LÄBI MINNA!
Kui juht teab oma sihist sama palju, kui tema järgijad ja meeskond, siis ta pole võimeline inimesi juhtima, viima neid enda järel.
Autol ei saa olla viis rooli.
Mõned arvavad, et me kõik hakkame juhtima, sest me kõik oleme Jeesuse Kristuse põlvkond.


Jeesus usaldab rooli nende kätte, keda Ta usaldab täielikult.
Kui Jumal paneb Sinu rooli, siis tuleb Sinul otsustada, kuhu sõita. Kui Su naine otsustab, siis Sina pole juht. Juhil on vaja olla üks samm ees!
Mooses suutis Iisraeli rahvast juhtida kõrbes, sest ta oli olnud seal 40 aastat.
Jumal ei saa gruppi edasi juhtida, kui Sina juhina ei lase end edasi juhtida!
Sa küsid, miks inimesed lahkuvad Sinu grupist. Sest Jumalal on vaja neid inimesi kellegi juhtimise alla usaldada.
See, et inimesed istuvad Sinu toolidel, ei tähenda, et nad on Sinu poolt juhitavad. Tänasel päeval istuvad väga paljud inimesed kusagil kogudustes, aga nad on juhitud täiesti teiste liidrite poolt.
Ära arva, et kui Sina viid läbi teenistust, et siis Sina tegelikult juhid ja et Sind järgitakse.
Jumal valis Joosua, sest see mees käis ära tõotatud maal. Kaks meest, kelle kohta Jumal ütles, et neis on teistsugune vaim. Need mehed võitsid kätte Tõotatud maa samm-sammult. Miks? Sest need mehed teadsid, kuhu nad lähevad. Nad tulid Iisraeli rahva juurde tagasi ja ütlesid: „Ärge muretsege, me nägime neid tegelasi seal maal. See, et nad on suured, on märk sellest, et neist on väga raske mööda lasta! Nende suurus mängib meie kasuks!
Mina tahan minna sellise juhi järgi, kes teab, kuhu ta on minemas!
Ma tahan kuulata kedagi, kes on vähemalt korra seal käinud.
Ma ei taha lugeda kellegi raamatut, kes lihtsalt lõpetas mingi teoloogilise kooli.
Ma tahan lugeda nende raamatuid, kes on läbi läinud ja ka nutnud korralikult. Kes on verd ja higi näinud, et seda raamatut kirjutada.
Andke mulle selliseid juhte ja raamatu autoreid.
Tänastest raamatutest, mis kaunistavad raamaturiiuleid, ainult 5 % tegelikult katavad Sulle tõeliselt laua.
Iga raamat ei tähenda tarkust.
Iga pastor ei ole kohe automaatselt juht.
Vaata sellele, mida Jumal teeb nende elus!
Ma tahan järgida nende eeskuju, kes tõesti teavad, kuhu Jumal neid juhib. Et neile juhtidele Jumal tõesti annab sammu ette, kuhu liikuda.
2005.aastal kui me alustasime kogudusega, ei olnud veel selliseid interneti võimalusi nagu täna.
Ma pidin lihtsalt raudse kindlusega alistuma kõigele, mis Jumal ütles.
Sel ajal ei toetatud mind nii nagu täna, mind ei mõistetud nii nagu täna.


Jumal ütles mulle: „Poeg, salvesta absoluutselt iga oma jutlus! Salvesta kõik oma palved. Salvesta kõik üles.“
Jumal ütles, et me teeks oma kodulehekülje. Me poleks täna siin, kus me oleme, ilma selle otsuseta.
Praegu muutuvad tuhanded elud läbi meedia ja minul tuli ses osas olla sõnakuulelik juba aastaid tagasi.
Praegu teevad seda paljud järgi, aga see ei tähenda, et Sa oled juht sellel alal.
Praegu me siseneme uutesse sfääridesse, mille suhtes on inimesed hetkel skeptilised ja nõutud. Oodake kümme aastat ja vaatame, mis juhtub!
Jah, me teeme täna paljude arvates väga eriskummalisi ja unikaalseid asju, mille tulemusi veel ei ole näha.
Jumal peab avama Sulle selle, kuhu Ta on Sind viimas! Sest Sul tuleb viia sinna Jumala lapsi!
Õpilane ei saa muutuda suuremaks oma õpetajast. Miks?
Sest õpetaja saab viia Sind ainult nii kaugele, kus ta ise on olnud. Sellepärast valige õpetajaks neid, kellel pole veel lage ette tulnud Jeesuses Kristuses.
Ma tahan järgida juhti, kes kogu aeg kasvab ja muutub ja on pidevalt progressiivses liikumises.
Kui juht muutub pidevalt, siis on ka minul see võimalus!
Ma ei taha järgida betooni valatud juhti, kes on kõik juba ära teinud ja kõigest aru saanud. Ja siis see juht noomib: „ Vaata, et Sina ei kavatse nüüd midagi uut ette võtta!“
Ma ei taha sellises kohas olla. Selliste juhtide all, kes ei austa teisi õdesid ja vendi, kes vaatavad teistele ülevalt alla- ma ei taha seal olla!

2.     ÄRA MITTE KUNAGI VALI ENDALE MEESKONDA NII, NAGU SA VALID ENDALE SÕPRU.
Te ei kujuta ette, kui palju on läinud mulle maksma see õppetund.
See tohutu hulk inimesi, kes on läbi käinud.
Meil võivad olla sõbralikud suhted, aga me ei saa semutseda!
Eriti teevad rohelised ja ebakindlad juhid seda, et nad valivad automaatselt oma sõpru oma meeskonda. Ja sellega Sa rikud ühte kõige tähtsamat printsiipi.
Mina rikkusin seda printsiipi ja mul tuli kogu meeskond ümber komplekteerida. Miks?
Sest kõik hakkas viltu kiskuma. Sest sõbrad ei ole võimelised Sulle andma objektiivset nõuannet, sest nad ei taha Sind solvata. Ja nad alati nõustuvad. Aga Sul ei ole seda vaja.
Alati võid nõustuda oma sõpradega siis, kui rannas päevitad ja räägite merest ja lainetest.
Aga kui tegu on kogudusega või äriga, uute liikumiste alustamisega, apostelliku tegevusega, siis usu mind, sõbrad pole Sinu kõige paremad nõuandjad. Saate aru?
Sõbraga võid sõita kalale.
Aga otsuste sfääri ma Sind ei lase! Siis on mul vaja hunte, lõvisid ja teisi jõulisi loomi.
Miks olid kuninga ümber vanal ajal targad? Sest nad olid võimelised osutama asjadele, mida mitte keegi teine ei näinud!
Taaveti ümber olid targad sõjamehed!

Ole väga tark ja arukas selles, kes Sind ümbritsevad!

Jah, ma saan aru, et see on päris suur väljakutse, kui juhi sõpruskond ja meeskond on kaks täiesti erinevat gruppi. Sellepärast on juhid ka tihtilugu üksikud.
Niipea, kui keegi Sinu meeskonnast saab Sinu jaoks semuks, tulevad sellised hoobid, milleks Su hing lihtsalt ei ole valmis.
See punkt on minu elus kirjutatud vere ja valuga.
Sellepärast olen ma oma elus tõmmanud väga selged piirid, sest ma armastan Sind ja ma ei taha Sind kaotada.
Mul on kõrge ukse lävi, keda ma lasen enda lähedale.

Et lubada oma meeskonda inimesi, kes näevad teistmoodi, on Sinul juhina vajalik teatud sfäärides avaneda. Sa pead olema nõus teatud sfäärides olema nõrk.
Raudse rusika stiilis juht ütleb: „Mina ütlen nii!“ ja kõik niutsuvad kaasa: „Aamen. Aamen.“
Minul ei ole vaja sellist meeskonda. Selline meeskond viib mind hukkumisele. Meil võib kalal olles olla võrratu aeg, aga samal ajal me meeskonnana liigume hävingu suunas.
Sellepärast on tarkadel ärimeestel eraldi inimesed, kes tegelevad finantsidega.
Minu meeskonnas on eraldi inimesed, kes annavad mulle pidevalt teada, mis toimub meie eelarvega.
Ma hoian end eemal. Sest kui palju on meil Jumala sulaseid, kelle käsi on tikkunud sinna, kuhu pole vaja.
Nii paljud teenistused on sõitnud karile, sest nad on usaldanud oma rahaasjad oma vanaemale.
Sul on vaja usaldada oma finantsid inimese kätte, kes julgeb Sinu käest küsida: „Kuidas Sinul on kümnise maksmisega?“
Kui Sa tõesti tahad olla edukas, siis see teine punkt on raudselt vajalik printsiip!
Mind pole võimalik nendes sfäärides alt tõmmata, sest ma olen need sfäärid usaldanud Jumala käest saadud tarkade kätte.
Millega Sa pastorina tegeled?
Pastori peamised ülesanded peaks olema vaimse toidu andmine ning koguduse liikmete karjatsemine.
Ülejäänud asjad on vaja usaldada vastava ala asjatundjate kätte, kelle Jumal on Sulle andnud.
Ehitus, rahaasjad, administreerimine jne.
See on tarkus end vabastada teatud kohustustest ja lõksudest.
Jumal andis ka algkoguduses tarkust, et panna ametisse laua katjad.
Usalda!
Meeskond- see pole sõbrad. Ja sõbrad- see pole meeskond!

Meeskonnas on ainult teatud piirini sõprus, sest semutsemine toob vale suhtumise ning vale piiride mõistmise.
Mul on vaja kainet ja elutervet kaugust nendest, kes mulle nõu annavad. Sest nõuandja, kellega ma kaotan selged piirid, hakkab andma mulle ainult sellist nõu, mida ma kuulda tahan.
Aga mulle on vaja arukat ja kainet nõuandjat, kes on teatud kindlal kaugusel, kes näeb nii mind kui teisi teisest vaatenurgast.
See õppetund on läinud mulle kohutavalt palju maksma. Ma sain enne mitu korda „vastu hambaid“, kui aru sain.
Sõbrad on Sulle liiga sarnased. Mõtlevad nii, nagu Sina. Hääletavad nii, nagu Sina.
Parim meeskond on see, kellega Sa iga päev ei semutse!
Sul on vaja enda kõrvale selliseid, kes mõtlevad erinevalt, kes lahendavad olukordi teistmoodi.
Need isiksused peaks Sulle esitama eluterveid väljakutseid.
Ma ei räägi praegu mässumeelsusest. Ma räägin inimestest, kes ilma hirmuta suudavad mulle esitada eluterve väljakutse. Isiksused, kes ei karda mulle soovitada midagi muud.
Ja ära muretse sellepärast, kuidas teised inimesed selliste isiksuste peale vaatavad.
Ära karda inimesi, kes julgevad Sinu käest küsida küsimusi: „Miks nii? Kuidas Sa selle peale tulid?“
Mul on vaja kaineid inimesi oma meeskonda.

Sinu kui juhi lauale peaks tulema terve hulk erinevaid nõuandeid. Eluterveid väljakutseid.
Sul ei ole vaja hulka rahvast, kes kõik kogu aeg noogutavad Su jutu peale. See on kitsas ja rumal! Pole tark omada ainult ühte vaatenurka.
Piibel ütleb, et paljude nõuandjate abiga õnnestub!
Tarkus on võimeline vastu võtma paljusid nõuandeid ja andma paljusid nõuandeid!
Taavet hoidis enda läheduses palju nõuandjaid ja prohvetit. Taavet tahtis mõista ja näha! Ta vajas värsket nõuannet Taevast.
Mina isiklikult panin oma meeskonna kokku nii kohalikul kui globaalsel tasemel mitte selle jaoks, et nendega semutseda, vaid et täita seda suurt ülesannet, mis Jumal on andnud.
See ei tähenda, et meil meeskonnana ei oleks suurepäraselt veedetud aega. Aga see ei ole semutsemine.
Juhina on Sul vaja ka lihtsalt sõpru, kellega koos puhata, ja kes ilmtingimata ei ole nõuandjad!
Sinu sõbrad ei pea lahendama Sinu äriga seonduvaid asju! See on täiesti teiste inimeste vastutusala!
Meeskonnal peab olema piisavalt palju tarkust ja arukust, et liikuda ühes suunas. Meil on piisavalt palju erinevusi, et esitada üksteisele eluterveid väljakutseid, aga meil on ka piisavalt ühtsust, et see väljakutse ei hakkaks meid eraldama.
Arukas ühtsus!
Slaavi rahval on selline kalduvus suhtuda nii, et „kui Sa ei ole minuga 100% nõus kõiges, siis kao minema!“


Tõeline tarkus on hoida neid, kes näevad erinevalt, sest nad oskavad märgata asju, mis teistel märkamata jäävad.
Inimesed peaks olema juhile piisavalt lähedal, et nad saaksid rääkida. Juht peab seda lubama.
See ei tähenda, et kõik võivad joosta juhi ellu, et tema hinge sülitada!
Arukas lähedus! Arukas kaugus!
Juht peab selgelt väljenduma, et inimestel on lubatud tulla ja rääkida. Et juhina ma austan Sind niivõrd, et ma võtan Sinu jaoks aega, et võtta Sinult vastu nõuanne enne, kui ma otsustan. Sest juhina ma hindan ja väärtustan Sinu nõuannet.
Mul on tõsiselt kahju nendest pastoritest, kelle nõuandjateks on ainult nende semutsev sõpruskond. Sest need semud, kes ei taha kaotada sõprust, räägivad ainult seda, mida tahab kuulda nende sõbrast juht. See on epideemia!
Sinu sõbrad võivad olla Sinu kõige halvemad nõuandjad!
Juhid valivad tihtilugu oma meeskonda neid, kes neile meeldivad.
Juht peab valima neid, kellel on piisavalt arukust ja teadlikkust, kellel on piisavalt tööriistu ja andekust ja kogemust.
Me ehitame ühte autot, aga valmistame erinevaid juppe.
Ühe suure eesmärgi jaoks on palju erinevaid komponente!
Juht, kes valib ainult neid, kes talle meeldivad ja vaatavad mäge ühe külje pealt, on lihtsalt rumal juht. Sest kõik teise vaatenurgaga inimesed lahkuvad sellise juhi lähedusest. Selline juht tõukab kõik teise vaatenurgaga inimesed endast eemale.
Ainult teatud tugevusega materjal suudab nuga teravaks teritada.
Grupp „või inimesi“ ei terita mind teravaks! Nendel inimestel ei ole mitte mingit võimet Sind teritada, kõik nende katsed lõpevad „enesetapuga“. Need „või inimesed“ hakkavad „ära surema“, kui nad peaks Sulle mingi väljakutse esitama.
Väljakutse esitamiseks on vaja teatud sisemist tugevust.


JÄTKUB…

Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 21.09.2015