teisipäev, 1. september 2015

Jennifer LeClaire „Jumal On Toomas Jumalikke Taasühinemiste Täisringe“

Jumalikud ühendused. Me kõik tahame neid. Paljud palvetavad nende pärast. Me kuuleme jumalike ühenduste kohta palju prohveteeringuid. Ma loodan, et Su elus on olnud jumalikke ühendusi.
Jumalikud ühendused- need Jumala hingusega esile tulnud suhted, mis ilmuvad äkitselt, otsekui „ei kuskilt“, ning mis kannavad endas potentsiaali muuta väga radikaalselt Sinu elu- sellised suhted on ülimalt olulised, et Sa saaksid täita Taevase Isa kutsumist oma elus. Ühes võib olla kindel, need suhted on absoluutselt elu muutvad, isegi kui need on ajutiselt, aga intensiivselt, meie elus teatud ajaperioodi.
Jumalikud ühendused (suhted) on Pühakirjaga kooskõlas ning nad on ka  hädavajalikud. Mooses ja Joosua olid jumalikus ühenduses. Prohvet Saamuelil oli jumalik ühendus Taavetiga. Eelijal ja Eliisal oli jumalik ühendus. Paulusel oli Timoteosega jumalik ühendus. Ja kõikidel nendel juhtudel me näeme, kuidas nende ühenduste (suhete) tõttu saavad saatused täituda. Joosua võttis Tõotatud Maale mineku teatepulga vastu Moosese käest. Prohvet Saamuel võidis Taaveti kuningaks. Eliisa haaras Eelija võidmise mantli. Ja Timoteos viis edasi Pauluse evangeeliumi kuulutamise misjonitööd.
Jumalike Taasühinemiste Äkilised Esile Tulemised
Ma olen väga tänulik nende paljude jumalike ühenduste eest, mis Jumal on toonud minu ellu. Mind on õnnistatud paljude jumalike suhetega, mis on toonud mulle tugevust, avanud mulle uksi ning andnud tarkust, mida ma muul juhul oleks kild killu haavad kogunud väga pika aja jooksul.  Aga viimase aasta jooksul olen ma märganud, kuidas Jumal on toonud tähelepanu keskmesse jumalikud taasühinemised, mis on sama võimsad kui iga teine jumalik ühendus, mida ma olen kogenud. Taasühendused on oma olemuselt jumalikult plahvatuslikud.
Jumalikke taasühendusi ma nimetan „täisringi kogemusteks“. Dutch Sheets õpetab sellel teemal väga sügavat sõnumit, kuidas jõuda oma elus täisringini. Selles ilmutuses ta toob välja selle, et kui Sa jõuad Jumalaga täisringini, siis Sa tõused uuele tasemele. Põhiline mõte, mida ma tahan praegu välja tuua, on see, et jumalikud taasühendused on suhete täisringi jõudmised- mis viivad uuele tasemele.

Jumalikes Suhetes Toimuvad Lepitused
Kõik jumalikud ühendused, mida me näeme Piiblis, ka need, mida võib nimetada taasühendusteks, on oma loomult jumalikult tugevad. Täisringi suhted Pühakirjas ilmutavad väga otseselt Jumala lunastuse ja lepituse väge.
Üks kõige võimsamaid jumalikke taasühinemisi oli Paulusel Markusega (teise nimega Johannes). Kui Barnabas ja Paulus läksid misjonipõllule, siis nad võtsid kaasa noore Markuse (Ap.12) Mingil põhjusel (tõenäoliselt seoses sellega, et Pauluse teenistuse vastu oli tohutu vaimne sõda) lahkus Markus sellelt misjonilt (Ap. 13: 13-14
Hiljem läksid eri teid ka Barnabas ja Paulus, sest Barnabas tahtis endaga kaasa võtta ka Markust (Johannest), aga Pauluse arvates oli parem lahendus see, et Markust ei võeta kaasa, sest ta oli esimesel korral lahkunud misjonipõllult. Aga Jumal tõi need jumalikud ühendused taas täisringi kokku. Paulus nimetab ühes oma viimastes kirjades vanglast Markust (Johannest), öeldes oma vaimsele pojale Timoteosele, et „ta võtaks Markuse endaga kaasa, sest ta on kasulik meie teenistuse jaoks“ (2 Tim. 4: 11).
Lott koges oma elus ka jumalikku taasühinemist Aabrahamiga, mis päästis tema elu. Lott ja tema pere oli võetud vangi (1 Mo. 14). Kui Aabraham seda kuulis, siis ta kogus kokku 318 meest oma majapidamisest ning läks Lotti päästma ja ta oli selles edukas. Samuti otsustas Lott minna elama Soodomasse ning hiljem toimus taas võimas jumalik taasühinemine.
Nii, nagu Sa ei suuda jumalikke ühendusi panna juhtuma, nii on ka jumalike taasühinemistega. See on ka üks põhjustest, miks neid nimetatakse jumalikeks. Jumal on tegemas selliseid asju Omal jumalikul viisil ja Oma ajastuses. Kui need tulevad esile, siis need täisringi ühendused ja suhted kannavad endas Tema ajastust ning Tema eesmärke.
Ma usun, et käesoleval ajaperioodil toob Jumal rohkesti esile jumalikke taasühinemisi ning Ta puhub ka uut eluhingust juba rajatud jumalikesse suhetesse. Seda kõike selleks,  et me oleksime võimelised kiiresti teostama Tema eesmärke ning et saaks toimuda aja lunastamine, sest ajad on kurjad.

Tõlkinud (lühendatud kujul) Jana Naudi 01.09.2015
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar