esmaspäev, 28. september 2015

Johnny Enlow „Sõnum Meie Prohvet Kim Clementi ja Prohvetliku Teenistuse Kohta Üldisemalt“Minu Mõtted Meie Prohvet Kim Clementi Kohta ja Prohvetliku Kohta Üldisemalt
Seda juhtub harva, et ma kogen nii otseselt, et Jumal annab mulle käsu anda edasi prohvetlikku arusaamist, aga sel korral on Ta mulle selle väga üheselt selgeks teinud, mida Ta minult ootab, nii et kartuse ja värinaga hakkan ma rääkima sellest, mida ma usun, et Jumal on mulle näidanud, nii selles, mis puudutab prohvet Kim Clementi, kui ka prohvetlikku liikumist üldiselt.
Kahe viimase aasta jooksul oleme me näinud kahe väga tuntud prohveti (Bob Jones ja John Paul Jackson) lahkumist Jumala Auhiilgusesse, ning me oleme näinud ka mitmeid väga tuntud prohveteid läbi minemas väga tõsistest terviseprobleemidest ja isikliku elu kriisidest. Paljud küsivad: „Mis toimub? Kas saatan tõesti suudab eemaldada meie prohveteid või on prohvetite elus patt või mis õieti toimub?“ Ma püüan täiesti siiralt hakata vastama nendele küsimustele selle aluse, mida ma olen kuulnud Jumalat rääkimas.
Nii nagu paljud Teist juba teavad, elas Prohvet Kim Clement läbi tõsise hoobi ajus Tööpühal (USA-s 7.septembril 2015). Sel ajal, kui ma kirjutan, on prohvet Kim Clement juba ärganud ning taastub. Me kõik peaksime säilitama usu ning palvetama ja deklareerima seda, et ta taastub täielikult ning liigub edasi paremana kui kunagi varem. Seda öeldes pean ma silmas ka seda, et Kimil võib täielikuks taastumiseks kuluda pikem periood, et tulla täielikult välja sellest väga tõsisest katsumusest.
Ma usun, et Jumal andis mulle vastava ajakava, millal prohvet Kim Clement tagasi tuleb, aga ma jätan selle avaldamata, sest paljud teavad seda, et ühtsuse nõustumisel usus on vägi tuua kiirendus Kim Clementi kasuks. Nii paljud asjad koos Jumalaga on alati liikumises, kus kõikide asjade lõpptulemus ei ole Jumala poolt ära määratud, vaid Ta ootab meiepoolset vastukaja Tema kavatsustele ning sellest lähtuvalt Ta tegutseb edasi. Pühakiri on täis näiteid sellisest tegutsemismustrist nii Vanas kui Uues Testamendis.
Meie Prohvet Kim Clement
Ma teen seda praegu täiesti tahtlikult, et ma nimetan Kim Clementi „Meie Prohvetiks“. Väga paljud inimesed armastavad ja austavad teda väga sügavalt. Ning siis on seal ka väga paljud teised, kes on Kim Clementi kritiseerinud ja väga teravalt halvustanud nende prohvetlike sõnumite tõttu, mille kohta on tundunud, et need pole täitunud sel moel, nagu prohvet on nendest rääkinud ning loomulikult on teda nimetatud ka valeprohvetiks (miski, mida iga tõeline prohvet kogeb oma elus, ka Jeesust nimetati nõnda). Selle kõigega seoses ma kuulsin Isandat ütlemas: "Kimil oli õigus ka siis, kui ta eksis!“ ja kui ma seda kuulsin, siis ma sain aru, et see avaldus puudutab üldisemalt palju rohkemat, kui ainult spetsiifiliselt Kimi prohveteeringuid. 
Jumal näitas mulle seda, et Jumal saatis Kim Clementi Lõuna Aafrikast Ameerika rahva juurde, et ta hakkaks prohveteerima Ameerikale „lootust ja elu“. Teatud pika ajaperioodi jooksul tundus, nagu ta oleks olnud ainus prohvet, kes rääkis Ameerikale lootust ja elu. Ja Kim Clementi enda nimi räägib tema ülesandest. Clement tähendab "armuline" ja ta ongi Jumala poolt saadetud Ameerikale prohveteerima armu, isegi ajal, mil enamus Ameerika prohveteid suutsid näha vaid kohtumõistmist Ameerika üle. Nimi Kim tähendab „vapper ja julge“ ja ta on selles olnud elav näide, kui ta on väga vapralt ja julgelt kuulutanud Jumala Headust üle Ameerika, isegi siis, kui teda on tohutult rünnatud selle tõttu ja need rünnakud on olnud ikka väga tõsised.
Kui Jumal ütles mulle: "Kimil oli õigus isegi siis, kui ta eksis“ , siis Jumal seletas lahti selle, et isegi kui Kim pani mööda mõnes detailis, kuidas Jumala „armulisus“ demonstreeritud saab, siis Kim Clement ei pannud samal ajal mööda Jumala kõige tähtsamast südame hoiakust, mida Jumal Kimi ongi kutsunud esindama ja edasi andma. Veelgi enam, kui me tulevikus kasvame paremas arusaamises sellest, mida kujutab endast prohvetlik, siis me mõistame, et prohvetlik roll on loodud sel viisil, et see oleks edukas Jumala armee koondajana selleks, et me usuksime häid asju, mida Jumal tahab, et me maa peal vallandaks.
Prohvetit ei ole kutsutud üksi seisma prohvetliku sõna peal, sel ajal, kõik kõik teised istuvad mugavalt ning julgevad isegi nahaalselt igatseda, et prohvet eksiks.   Jumal Ise prohveteeris Moosesele, et tema ja Iisraeli rahvas jõuavad Tõotatud Maale, aga ometi jõudsid sinna vaid Joosua ja Kaaleb, sest ülejäänud selle põlvkonna esindajad surid kõrbes. Massiline vastu seismine, kaksipidi mõtlemine ja uskmatus suudavad tihtilugu kasutuks teha ja näiliselt isegi murda Jumalalt tulnud prohvetliku sõnumi. Jumal ei olnud sellepärast valeprohvet. On olemas üks minimaalne kogus nõustumist, mida nõuti Iisraeli rahvalt, aga mida nad ei andnud.
Järgmine põlvkond korjas üles selle prohvetliku sõnumi- sest päeva lõpuks  jääb tõeline prohvetlik sõnum alal hoituna alles, oodates seda, et keegi aktiveerib selle. Sarnaselt on Jumal olnud ka armuline Ameerikale, aga see oleks ilmnenud palju suuremal määral, kui oleks olnud rohkem neid, kes oleks nõustunud prohvetiga, selle asemel, et võtta kindlalt sisse positsioon uskmatuses ja kahtlustes, lootes, et see prohvetlik sõnum kukub läbi. Kim on olnud nii sügavuti puudutatud Jumala armulisest südamest, et ta on prohveteerinud välja kõige võimatumaid stsenaariume ja lootusrikkamaid tuemusi. Jumal ütles: "Kimil on olnud õigus isegi siis, kui ta on eksinud."
Tööpüha Eripära
Nii nagu Bob Jonesi lahkumine Jumala juurde Valentini päeval oli erilise ja suure tähendusega, sest tema sõnumid olid kõik esmatähtsalt Jumala armastusest, samal moel on eriline tähendus ka sellel, et Kim läks oma katsumusest läbi Tööpühal (tõlkija märkus: 7. septembril oli Ameerikas tööpüha)  Tööpüha on püha, mis on loodud puhkamiseks, rõõmutsemiseks ja lõdvestuseks kõigile neile, kes „tööd rabavad teha ." Jumal ütles mulle, et sel päeval lõpetas Kim ühe staadiumi/taseme oma ülesannetes ja kutsumises.
Kõige võimsam Jumala Kuningriigi periood algas Rosh Hashanah ajal 13.septembril (tõlkija märkus: heebrea kalendri järgi uue aasta alguses) ja Kimi hääl oli võtmeks, mis hoidis meid õigel rajal, mis puudutab seda imelist ja tohutut Jumala Kuningriigi laienemise perioodi algust. Ja nüüd on Kim Clementil aega puhata teatud ajaperioodi. Sest viimase 7.aasta jooksul,  alates 2008. aasta Rosh Hashanah-st, kui Kim prohvetlikult võitles Ameerika saatuse pärast, kui Dow Jones langes 777.7 peale (tõlkija märkus: börsiga seotud asjad) ning Kim on pidanud seetõttu väga tihti minema otse vastuollu enamuse tuntud prohvetlike häältega.
Kim Clement on olnud väga vapper sõdalane, kes on kogenud tagasilööke rohkem, kui keegi meist oskaks seda endale ettegi kujutada. Need vastureaktsioonid on põhjustanud nii füüsilisi haigusi kui ka magamata öid. Need tagasilöögid pole tulnud ei nõidade ega okultistide poolt (kuigi ka nemad on teda rünnanud). Need rünnakud on tulnud Kristuse Ihu seest, keda prohvet üritas teenida nii sügava prohvetliku ausameelsusega, kui üldse on võimalik.  Peale seda vaenlase rünnakut laseb Jumal nüüd teatud ajaperioodi Kim Clementil puhata.
Lootusega täidetud lootusrikas Ameerika saatus, mida Kim Clement on korduvalt prohveteerinud, on nüüd Jumala poolt kindlalt turvatud ning see ülesanne on täidetud. Nii et tänu Sulle, Jumal, Meie Prohvet Kim Clementi eest ning selle eest, ta säilitas oma vapruse.


Armu Prohvet tuleb tagasi kui Auhiilguse Prohvet

Kui Kim tuleb tagasi, siis paljudes asjades tundub ta olevat täiesti erinev prohvet. Jumal uuendab ning kujundab teda ümber uueks ülesandeks.  Kim Clement tuleb tagasi kui Auhiilguse prohvet ja kui Ligiolu prohvet. Tema sõnadel saab olema väga suur kaal ja sisu ning ta räägib Kuninga Ligiolu kohalolus. Ma usun, et me pettume, kui me ootame vana Kim Clementi tagasitulekut, sest mudel 2 Kim Clementi isiksusest on just praegu kujundamisel. Kui Sa vaatad tulevikku, siis Kim Clement näeb seal palju parem välja, kui praegu. (tõlkija märkus: tsiteeritud on ühte laulu, mis on kirjutatud Kim Clementi poolt „If you look in the future, you look much better than you look right now!)
Prohvetlikust Üldiselt
Ma tahaksin nüüd rääkida sellest, mis puudutab hiljutisi surmasid ja hiljutisi ja praegusi raskusi, mis on tabanud väga mitmeid võtmeisikutest prohvetlikke hääli.  Ma toon välja neli erinevat reaalsust:
1) Saatan endiselt üritab tappa Jumala prohveteid ning ta ründab neid igal viisil kõigega, kuidas ta oskab.
2) Jumal tõmbab pistikust välja need prohvetid, kes hirmutavad ja nõrgestavad Kristuse Pruuti.
3) Mõned prohvetlikud hääled elavad tasakaalust väljas (perekond ei ole õigel kohal prioriteedina; ei hoolitseta enda eest korralikult tervisliku dieediga; ei puhata ega tehta füüsilist treeningut jne.) ning seetõttu on neil inimestel täiesti loomulikud terviseriskid.
4)  Uue Testamendi prohvetliku mudeli kõrgema taseme jaoks on vaja ruumi teha.
Väga oluline on mõista, et kõik need neli reaalsust on tänasel päeval eksisteerimas. Jumal ei ole korraga kaotanud oma võimet kaitsta Oma prohveteid. Jumal teab seda väga hästi, et kõik tõelised prohvetid kannavad oma seljal „märklauda“, nii et Ta teab seda, et kui Ta annab Oma prohvetile ülesande, siis Ta annab kaasa ka vastava ingelliku abi, et Tema teenijal oleks vajalik kaitse. Ta ei sõltu selles ainult oma eestpalvetajatest, kuigi nad on väga olulised, aga Jumalal on olnud prohvetid, kes on marssinud teise trummirütmi saatel.
Vana Tetamendi päevil olid enamus prohveteid 100% sooloesinejad, aga ometi olid nad täielikult kaitstud kuni nende ülesanne sai täidetud, hoolimata deemonlikust ja okultsest vastuseisust. Nüüd me oleme liikumas Uue Testamendi arusaamisesse prohvetite kohta, aga Jumal jätkuvalt suudab kaitsta oma prohveteid. ( ma ei ole siin selleks, et näidata näpuga prohvetite peale ning öelda, kes millisesse kategooriasse kuulub, ma lihtsalt ütlen, et need väga erinevad kategooriad eksisteerivad. See teadmine peaks meil aitama mõista erinevaid asju, teadvustama erinevate asjade olemasolu ning aitama tõdeda, et erinevad asjad käivad erinevate situatsioonide juurde.)
Ühe asja tegi Isand mulle väga selgeks, et Tema silmis on see väga tõsine solvang, kui keegi Tema prohvetlikest häältest hakkab vabastama hirmu Kristuse Pruudile (Kogudusele). Ta mõistab selle üle kohut palju karmimalt, kui mis iganes teise asja üle, mille üle Jumal on täna kohut mõistmas, sest Tema vägede moraal ja kindlameelsus on Tema mõtetes väga tähtsal kohal.  Ta viib need Oma liidrid madalamale ametikohale, kes ei saa aru sellest, mis on nende peamine ülesanne ja eesmärk.

Ükski Jumala kindral ei jää kindraliks väga kauaks, kui kõik, mis ta teeb, on see, et ta räägib sellest, kui tugev on vaenlane ning kui ohtlikuks ja õudseks lähevad lahingud. See on oluline eriti seetõttu, kui nad hakkavad asju kallutama ainult ühele küljele, vaenlase poolele, kuigi nad samal ajal peaksid kandma endas Kõigekõrgema väge. Iga prohvetlik hääl, mis annab Jumala armee sõduritele edasi ükskõik mis tasemel hirmu ja ärevust, töötab otseselt vastu Oma Ülemkindralile, keda ta teenib. Kõik väga rasked ja ohtlikud stsenaariumid on töötatud läbi Ülemkindrali tasemel ning neid ei ole vaja anda edasi lihtsõduritele armees.
Prohvetlikud hääled peaksid külvama hirmu vaenlase leeri, mitte Kristuse Pruudi leeri. Kui Sa tahad olla Jumala prohvet sellel käesoleval ajastul, siis on Sul vaja õppida vaatama kuivanud luudele ning prohveteerima neile elu (Hesekiel 37), selle asemel, et pidevalt rääkida sellest, kui kuivanud ikka need kuivad luud on. Uue Testamendi prohvetid leiavad üles varandused, mis on peidetud põldudesse, selle asemel, et pidevalt rääkida sellest, kui kuivad ja tolmused need põllud on. Me oleme praegu aeglaselt tegemas seda vaatenurga muutust, aga see laieneb ja rohkeneb veelgi võimsamalt 2016.aastal.
Ülendus On Aset Leidmas
Ja lõpetuseks ma tahan deklareerida, et me oleme kogu selle ajaperioodi alguses, kus hakkab toimuma kapitaalremont kõiges, mis puudutab prohvetlikku.  Selleks on vajalik ka see, et areneks välja üldine valgustatud (sügava arusaamisega) prohvetlik kultuur koos veelgi kõrgema taseme prohvetitega. Meil tuleb mõista ka Vana Testamendi prohvetite teistsugust loomust, sest siis ei olnud veel Püha Vaim  kättesaadav kui Tõe Vaim iga Uskliku sees, et läbi katsuda ja hinnata/kaaluda kõiki asju.
Paulus pani paika uue standarti 1 Korintlastele 13 ja 14 peatükis, kui ta ütles, et prohveteeringud on „osalised/poolikud“ (see tähendab, et osad tabavad märki ja teised panevad mööda, tähtis on , et me sööme kalal liha ära ja viskame luud minema) ning meil tuleb isiklikult prohvetlikud sõnumid läbi katsuda. Sellist eelisõigust ei olnud Vanas Testamendis, sest Jeesus ei olnud veel nende südames ning Püha Vaimu ei olnud veel saadetud nende sisse elama.  Seetõttu ka täpsuse standart oli erinev.
Nii et täna tuleb meil eelkõige vaadata prohvetliku hääle ja teenistuse üldistele viljadele ning mitte niivõrd muretseda 100% veatule esitusele täpsuses. See oli Vana Testamendi standart. Seetõttu peaksid prohvetlikud hääled lõpetama enda ülalpidamise viisil, nagu nad oleksid Vana Testamendi eksimatud prohvetid.
Prohvetlik ei kao kuhugi, tegelikult on see kasvamas ja vajalik uus tase tuleb ka esile kõikjal üle Kristuse Ihu. Senikaua me austame kõiki neid, kes on läinud meie ees ning tunnustame neid, kes on meie keskel.

Jumal, tänu Sulle Sinu vapra teenija Kim Clementi eest ning vii ta edasi täiesti uuele tasemele, järgmise ülesande kõrgusele. 

Tõlkinud Jana Naudi 28.09.2015

1 kommentaar: