laupäev, 3. oktoober 2015

ANDREI SHAPOVALOV „7 REEGLIT EDUKA JUHI KOHTA“ II OSA3. ÄRA MITTE KUNAGI ÜLENDA JA AUTASUSTA NEID, KES SIND HELLITAVAD (MEELITAVAD).

Tavaliselt juhid autasustavad just neid, kes neid hellitavad ja kes neid mõistavad.
Ülenda kedagi sellist, kellel on Sinust erinev arvamus. Ta võib alguses tunduda Sulle arusaamatu, aga ta vähemalt toob teemasse mingi arutluse.
Mis meil kogudustes tehakse?
Teise arvamusega inimesed koheselt lükatakse välja : „Kao minema!“
Tuletan meelde, et on olemas ARUKAS NÕUANNE!
Ma ei räägi ründamisest, halvustamisest, maha tegemisest!
Arukas nõuanne lähtub sõbralikust austusest.
Juhtide põhiline viga meeskonna valimisel on see, et ülendatakse ja autasustatakse neid, kes alati nõustuvad, alistuvad absoluutselt kõiges, mida juht teeb.
Pole võimalik, et juhil on ALATI õigus!
Kui minu meeskond koguneb, siis kõigil neil on õigus midagi öelda! Kõik võivad esitada küsimusi. Kõigil on õigus lülituda arutellu.
Mul ei ole huvitav olla sellise meeskonna keskel, kes mind ainult hellitavad.
Tihtilugu liider üritab kohe peatada või seista vastu teistsugusele arvamusele.
Loomulikult on selles kõiges üks eluterve piiri tõmbamine.
Me ei räägi koosolekul karjumisest ja teiste arvamuste halvustamisest ega teiste meeskonna liikmete ründamisest.
Ma räägin sõbraliku austusega edasi antud teistsugusest vaatenurgast.


Kui mingi nõuanne on Püha Vaimu käest, siis Ta hoiab seda Sinu kohal niikaua, kuni Sa aru saad.
Juht, kes ülendab ainult neid, kes teda hellitavad, annab tegelikult kõigile selle noodi, et teisiti mõtlejaid karistatakse, aga neid, kes juhi plaanile takka kiidavad, saavad autasustatud.
Sellisel juhul isegi juhi väga tõsiste eksimuste puhul ei tee mitte keegi suud lahti, et välja rääkida ja vastu seista!
Ma olen olnud oma abikaasa Svetlanaga sellistel koosolekutel, kus vaimne juht lihtsalt oma jutuga hävitas neid inimesi, kes olid võimelised juhiga silmitsi üks ühele asjadest rääkima kui võrdne võrdsega.
Ja siis seal istus terve kari koeri, kes liputasid saba, kui juht rääkis. Ja mitte keegi ei kutsunud juhti korrale, vaid liputati saba ja lakuti juhi kätt.
Juht oma tegevusega tegelikult põlgas Jumala tarku nõuandjaid.
See on juhtide enesehävituslik epideemia, kui nad sellisel moel käituvad.
Ma räägin normaalsetest austuse ja armastusega tehtud nõuannetest.
Et inimene võtaks üldse Sinu nõuannet kuulda, on esmalt vaja läheneda inimesele austusega.
Armastusega tehtud nõuanded võetakse suure tänutunde ja rahuloluga vastu.
Meie koguduste tänapäevane reaalsus on see, et saadetakse kiri selle kohta, kes Sa alaväärne olend kõik oled ning kuidas Sa põrgus põled.
Sa ei taha seda kirja isegi mitte lahti võtta.
Sellise juhi meeskond hakkab lagunema. Laguneb kogudus, äri jne. Kõik laguneb laiali.
Ma nimetan seda juhtide enesehävituseks. See viirus hävitab kogu Sinu organisatsiooni ja pole üldse oluline, kas selle organisatsiooni on alustanud Jumal või mitte.
Kui Sa ei ehita Jumala tarkusega ja Sinu kõrval pole arukaid nõuandjaid, siis Sinu äri ja kogudus jne. kukub kokku.
Kui meeskonnas pole inimesi, kes esitaks õigeid küsimusi ja eluterveid väljakutseid, siis kõik hakkab lihtsalt hääbuma.
Sest ükski juht ei suuda alati teha õigeid otsuseid. Juhil ei ole alati õigus!
Moosese elus oli aeg, kus ta vajas oma äia nõuannet.
Sel ajal polnud inimest, kes oleks Jumalale olnud lähedasem, kui Mooses oli. Jumal nimetas teda oma sõbraks.
Moosesel, kellel oli Jumalaga täiesti unikaalne ja lähedane suhe, vajas arukat nõuannet!

Vaimne nõuandja on keegi, kes on Sinust piisavalt kaugel, et näha asju selgelt ning piisavalt lähedal, et Sinuga sellest rääkida.
Vaimne nõuandja ei saa elada Sinuga ühes majas. Ta võib olla Sinu sugulane, aga ta ei ela Sinuga iga päev koos.
Meil kõigil peaks olema vaimsed nõuandjad. See on vaimne positsioon – vaimne nõuandja.

      4.ÄRA MITTE KUNAGI KARDA KONFRONTATSIOONI.

Oi, kuidas osad juhid seda kardavad.
Nad näevad mingit jälkust, aga kuna nad kardavad kedagi kaotada, siis lastakse sellel jälkusel lihtsalt edasi areneda.
Ma näen, kuidas see ärimees teeb oma elus kompromissi, aga kuna ma ei taha kaotada selle ärimehe kümnist, siis ma ei hakka tõde rääkima. Saate aru?
On olemas juhid, kes kardavad silmast silma rääkida ja esitada otsekoheseid küsimusi.
Enda rahustamiseks öeldakse: „Las Jumal ise tegeleb temaga!“
Jumal on pannud Sind tema ellu, et Sina seda teeksid.
Targalt ja arukalt vastanduda- see ei iseloomusta tänapäeva kristlust.
Ma ei räägi praegu  inimeste paika panemisest ega sõimamisest.
Sellel inimesel on abi vaja. Teda pole vaja vaimselt ära tappa.
Inimesele on vaja õiget vastandumist. Rääkida arukalt tõde nii, et Sa ei jää sellest inimesest ilma. See nõuab meisterlikkust. Sul on vaja Püha Vaimuga nõu pidada, kuidas seda teha.


Iga inimene on unikaalne isiksus ja ka lähenemine on erinev.
Ma olen näinud teenistusi, mis kokku varisevad, kuna juht lubas mingil jamal kasvada ja ei konfronteerinud seda.
Ka kodugruppides on vahel vaja vastanduda.
Ka juhti on Sul õigus konfronteerida.
Armastuses on vaja öelda. Ei ole vaja tatti pritsida ja hüsteeritseda.
Istu inimesega rahulikult maha ja ütle: „Minu arvates ei peaks asjad nii olema!“
Teatud jutuajamised peavad reaalselt aset leidma.
Ma tean seda tunnet, kui Sind ülistatakse ja patsutatakse õlale.
Me kõik tahame, et meid austataks meie alluvate, meeskonna ja sõprade poolt.
Aga reaalse probleemi puhul meeskonnas või koguduses või äris- see puudutab väga paljusid alasid- siis enamus juhte pole selleks valmis.
Juhid ei taha kaotada oma „hea olemise“ mainet!
Armastus oskab tervendada, aga armastus oskab ka näha, kui midagi on valesti, korrigeerida ja asjadest otse rääkida.
Meie Päästja Jeesus ei kartnud seda teha!
Ma saan aru, et Sa pole siis enam nii populaarne. Sa pole enam populaarne nende jaoks, kes elavad ebapuhast elu. Aga nende inimeste elus ei tahagi ma populaarne olla.
Miks? Sest Tõe hääl peab kostma! Keegi peab teravalt lõikama. Keegi peab konfronteerima ja rääkima teatud teemadel.
Kui meeskonnas teeb keegi vea, siis on vaja selle inimesega maha istuda (restorani või kusagile mujale) ja rääkida asjadest otse, nagu need on.
Jah, ma panen löögi alla meie suhted ja väga tihti selle peale inimesed lahkuvad, sest nad ei taha muutuda. Aga minu asi ei olegi kedagi kinni hoida. Minu asi on rääkida.
Tõde peab kostuma!
Sest minu esimene kutsumine ei ole kogudus, vaid olla Tõe hääl.
Jeesus andis mulle selle logo „transformatsiooni keskus“. Jumala Sõna on mõõk!
Nägemuses andis Jeesus mulle selle pildi.
Tõe Sõna kostub sellest paigast kui vaimumõõk.
Ma ei räägi konfrontatsioonist, kus Sa inimese kepiga läbi kolgid,
Ma räägin nende inimeste korrigeerimisest ja vastandumisest, kes alatult valetavad ja manipuleerivad.
Aeg toob kõik asjad ilmsiks!
Kes on kes, kuidas asjad tegelikult olid, kes mida rääkis ja mida tegi, pole siis üldse oluline. Oluline on see, et aeg näitab seda, kes on tegelikult kes.

Kui Sa nägid midagi valet, siis on Sul vastutus sellest rääkida.
Edukal juhil on see omadus- oskus konfrontatsiooniks.
Kui juht ei oska seda õigel moel teha, siis ta matab end maha ning asjad juhi ümber hakavad haisema surma järgi.
Jeesus ütles, et tema tõelisteks vendadeks ja emaks on need, kes teevad Jumala tahet.
Kui inimesed ei suuda mind kuulata, siis sellel on põhjus.
Meil kõigil on koguduses vaja saada Tõe hääleks.
See ei ole populaarne positsioon. Aga elu lõpus garanteerib selline elu Sulle autasu, sest Sa ei läinud inimeste kiituse järgi, raha järgi. Sa järgisid Tõde!
Ja selline elu läheb Sulle palju maksma!
Positsioon rääkida Tõde, olla vajadusel valmis konfronteerima nii, et tagajärgi ei karda.
Kas Jumal küsib verd Sinu kätelt, kui Sa vaikid?
Kui Püha Vaim õhutab Sind midagi tegema, siis ära põlga seda.
Kui palju me teame selliseid häid ja lahkeid juhte, kes tegid kompromissi ning ei tahtnud lahendada probleemi, sest kartsid vastandumist ja inimeste kaotamist.
Paljudes megakogudustes võib kõike teha. Kõik kaetakse kinni.
Ma tean liidreid, kes kardavad isiklikult rääkida ja siis nad panevad oma „sõnumi“ jutluse sisse. Ja siis kõik istuvad seal ja kuulavad ning saavad aru, mis toimub.
Konfronteerida on vaja isiklikult.
Jutlust ei tohi teha isikliku ründe vahendiks.
Jutluse ajal on see juht nii julge, inimeste sõrmed ja varbad kõik lendavad, aga muidu on nagu tossike. Nagu koer, kes julgeb haukuda ainult turvalise aia tagant. Kui värav lahti tehakse, siis sureb hirmust. Et juht on kantslis nagu lõukoer, aga silm silma vastu kustub kohe ära.
Sa hakkad probleemide pärast hüsteeritsema ja kurjustama siis, kui Sa pole probleemidega õigeaegselt tegelenud ega asju ära lahendanud ning nüüd on asjad juba liiga suureks kasvanud.
Eos on vaja asjadega tegeleda. Hiljem Sa tegeled juba tagajärgedega.
Selle õppetunni olen ma isiklikult väga valusalt saanud.
Üks asi on tegeleda probleemiga eos ja hoopis teine asi on tegeleda asjadega siis, kui on juba kolm põlvkonda probleemi järglasi.
Kui kõik on juba kõiki sõimanud.
Arukas on asju kohe konfronteerida.

Ja uskuge mind, kas Te olete koguduse juht või palvegrupi juht, Te kaotate inimesi. See on elu.
Tähtis on, et Sa Pühast Vaimust ilma ei jää!
Minna hoolimata kõigest ebapühaduse, mustuse ja valede vastu.
Inimesed võivad tulla tagasi, kui nende sees on toimunud tervenemine ja muutused.
Kui Sul on häbi tagasi tulla, siis ma olen uhke Sinu üle, sest Sul on õrn süda.
Väljakutse tuleb esitada probleemile, mitte inimesele.
Vähk ei ole osa inimesest. Sa ei saa probleemi inimesega samastada. Vabane probleemist, mitte inimesest.
Mõtle probleemiga inimesest sel moel, et tal on probleem- vähk-, millest tal tuleb vabaneda. Nagu professionaalne vaimne kirurg, tuleb Sul teha operatsioon selle inimese elus.
Me armastame seda inimest, aga seda kasvajat me vihkame.
Et olla edukas juht, selleks Sa pead olema valmis panema löögi alla oma headuse!
Kas Sa juhina tahad olla kõigi poolt vastu võetud või Sa tahad olla efektiivne?
Efektiivseid tunnustatakse elu lõpus. Peale surma tunnustatakse neid, kes ei andnud alla ega teinud kompromissi.
Sa ei saa olla tõeliselt edukas juht, kui Sa ei taha tegeleda reaalsete probleemidega.
Kui Sa kardad probleeme, siis Sa pole reaalne liider. Sul pole vajalikku selgroogu, et minna vastu probleemidele.
Taavet seisis silmitsi Koljatiga. Taavet kuulis midagi, mida teised ei kuulnud nng ta oli valmis minema selle vastu.


 5. ÄRA LUBA ROHKEM, KUI SA SUUDAD ANDA!

Pettumus on see, mis praegu väga suurel määral lõhub nii Kogudust, ärisid kui perekondi.
Kui palju lubavad abielumehed asju, mida nad ei suuda anda?
Ärid teevad reklaami kvaliteedi kohta, mida ei eksisteeri.
Kui palju Kogudus lubab väge ja Auhiilgust ja mitte midagi tegelikult ei toimu?
Teenistused ei kasva ja ei ole edukad, elud ei muutu, sest kantslist kuulutatakse asju, mis ei suuda muuta isegi seda, kes seda kuulutab!
Enne kui Sa annad sõnumi, ole kindel, et see töötab Sinu enda elus!
Kui paljud juhid lubavad ühte ja siis teevad teist!
Restoran teeb suure reklaamikampaania ja siis lähed kohale, ja mis Sa reaalselt näed?
Mõnel Kogudusel on nii uhke kodulehekülg ja siis lähed kohale ja oled šokis.
Me elame ajastul, kus pidevalt „lubatakse üle“ sellisel moel, et seda pole võimalik täita. ( inglise keeles: Over promised, Under delivered)
Suured valed!
Kui Sa ei suuda oma reaalsust vastavaks kohandada, siis tee reklaam ümber või siis ära reklaami üldse!
Kui Su Koguduses elud ei muutu, siis ära reklaami seda!
Öelge lihtsalt: meil on „kristlike huvidega klubi“, „Piibli teadmiste klubi“, „Piibli alusel ajupesu klubi“.
Kogudus on koht, kus peaks olema PEAKS Jeesus Kristus!
Ma ei ründa praegu kogudusi, ma ründan seda vähki, mis on ennast sisse söönud Kogudustesse!
SUL ON VAJA KOHTUDA JEESUSEGA!

Parem on mitte lubada ja täita, kui lubada kahjuks ning alt vedada!
Kui Sa pidevalt kuulutad muutustest ja inimeste elud ei muutu, siis aja jooksul saab kõik avalikuks. Kui siis inimesed lahkuvad Sinu juurest, pastor, ära siis imesta.
Mis näitemäng see on?! Kui lubad, siis tee!
Ära kirjuta menüüsse asju, mida Sul ei ole pakkuda!
Inimesed tahavad seda teada, millega nad reaalselt saavad arvestada.
Juht, minnes inimeste ette, peab väga täpselt teadma mida ta teha saab!
Kui Sa üritad ringi rabeleda ja teha asju, milleks Sa ei ole kutsutud, siis inimesed saavad sellest aru!
Kui Jumal on Sulle midagi lubanud teha läbi Sinu, siis Ta teeb seda!
Minu element on see, et ma saan Jumala käest sõnumi, kui ma teenin.
Ei ole mõtet nägusid teha!
Peale teatud koosolekute külastamist kogudustes, ei taha pärast enam üldse palvetada ega kogudusse minna. Kristlased muudkui lubavad asju kokku. Aga midagi ei teostata!
„No aga me uskusime!“
Jumala hääle kuulmine ja usk erinevad väga olulisel määral Sinu enda ambitsioonidest!
„No aga me teeme!“
Ei tee Sa midagi ilma Jumalata! Ilma Jeesuse Kristuseta jääd lihtsalt häbisse!
Ole väga ettevaatlik selles, kus tõesti Jumal andis Sulle teha ususammu või kus Sina ise alustasid teenistust, kus Sa hakkasid inimestele lubama asju ning selle tõttu hakkasid inimesed tulema!
Väljenda end väga selgelt, millega täpselt inimesed saavad arvestada!
Kui näiteks Jumal on mind kutsunud õpetajaks Kristuse Ihus, siis sellega Sa saad ka alati arvestada. Teine jutlustaja saab oma elemendi tõttu lubada imesid ja tunnustähti ja kolmas vaimuandeid jne.

 6. ÄRA MITTE KUNAGI JUHI, KUI SA EI KUULE JUMALALT!
Peatu ja oota ja kuula! Me ei tohi liikuda, kui Jumal ei liigu!
Kui me liigume, siis täiega, aga kui me ootame Jumalalt sõna, siis ei tohi mängida inimestega ja lubada neile igasugust jama.
Kui Sa ei näe, ära juhi!
Kõikide liidrite elus tuleb hetk, kus nad ei kuule ega näe Jumala käest! Kõigil!
Ka kõige ägedamatel.
See on selline hetk, kus kõik kiilub kinni. See on hetk, kus kõigel tuleb lasta seedida. See on aeg, kus Jumal annab Sulle aega puhata.
Varem ma väga palju närvitsesin sellepärast, et ma mingil hetkel ei kuulnud ega näinud Jumalalt! Aga Jumal ütles siis: „Rahune maha!“

Sellel ajal, kui Sa ei kuule ega näe, ei ole Sul vaja mitte kedagi kuhugi juhtida, vaid Sul on aeg puhata!
Ilma Jumalalt kuulmiseta võid Sa teha oma elu kõige suurimaid vigu!
Noore ja ebaküpsena Sa arvad, et Sinuga on midagi siis korrast ära, kui Sa mingil hetkel ei kuule Jumalalt. Küpsena oskad juba maha rahuneda ja puhata.
Jumal on kõikjal. See on vaid illusioon, et Jumal on lahkunud.
See on ajutine nähtus, kui Jumal ei räägi.
Ma ei räägi praegu patus elavatest inimestest. Neil on kindlasti vaja midagi teha, et suhe Jeesusega saaks korda.
Kui Sul on lapse süda Jumala ees, siis Su Taevane Isa pole kuhugi põgenenud!
Kui Sa parasjagu ei kuule midagi Jumalalt, siis ei ole vaja kuhugi edasi liikuda!
Juhi elus peavad olema raudsed prioriteedid.

Juhi esimene prioriteet on Jumal! Sellele rajaneb kõik!
Mina juhina teen end teadlikult ainult teatud määral inimestele kättesaadavaks, sest ma veedan aega oma Isanda Jeesuse Kristusega. Ma veedan aega Püha Vaimuga. See on hädavajalik.
Te ei saa siin koosolekul mitte midagi Jumalalt, kui mina ei veeda aega Jumalaga.
Te saate siis mingit imelikku segu inimlikust. Või saate eilset mannat.
See jutlus, tänane sõnum peaks Sind puudutama ja muutma, see peaks andma Sulle tõuke, et tegutseda.
Ja keegi peab selle eest hinna maksma, et tuleks esile Taevane sõnum.
Sul on vaja õppida ütlema ka paljudele inimestele „ei“! Neile, kes pidevalt nõuavad Sinu tähelepanu ja suhtlemist. Sul ei ole võimalik öelda kõigile inimestele „jah“.
Mõnda inimest tuleb lausa ignoreerida, et kaitsta oma prioriteete!
„ Aga Sa pole siis ju sõbralik!“ Olen küll! Mul on prioriteedid paigas!

See, et Sa oled kogu aeg hõivatud, ei tähenda seda, et Sa oled edukas!
Mida hõivatum on juht, seda ebaefektiivsem ta on.
On väga palju selliseid armastavaid pastoreid, kes kogu aeg tegutsevad, aga neilt pole võimalik kuulda sõnumit Jumalalt.
On vaja tasakaalu. See on rumalus, kui Sa oled kogu aeg kõigile kättesaadav.
Jeesusel olid ajad Isaga mäe otsas kahekesi! Jeesuse elus olid ajad, kus Tal tuli täielikult eralduda.
Juhi elus peavad väga selgelt välja joonistuma prioriteedid. Juht peab looma abiliste struktuuri ja meeskonna, et kohustusi jagada. Igaüks sellest meeskonnast vastutab teatud asjade eest.
Mina olen kutsutud jagama Jumala Sõna ja selleks ma end ka eraldan.
Juhil on vaja aeg-ajalt võtta aeg maha ja küsida Jumalalt: „Kuhu nüüd edasi liikuda?“

Mõne juhi kõige suuremaks vaenlaseks on kõiksugu asjadega hõivatud olemine.
Kui edukus ja efektiivsus hakkab langema, siis on vaja esitada õigeid küsimusi.
Paljud kristlased ei suuda ühte tundi rahulikult istuda. Võtta rahulikult aeg maha ja lihtsalt olla koos Jumalaga! Eralduda nii, et hakkad iseennast ka kuulma (mis kõik siis kapist hakkab välja kukkuma!)

Paljud juhid on kaotanud võime juhtida, sest nad on kaotanud võime kuulda Jumalalt.
Juhtida ainult siis, kui kuuled Jumalalt. Kui ei kuule, siis ei juhi!
Aja jooksul olen ma õppinud rohkem kuulama kui rääkima!
Kuulata oma meeskonnas peituvat tarkust.
Oskus kuulata oma meeskonda ei tee Sinust nõrka juhti. See teeb Sinust targa juhi!
Mitte keegi ei taha järgida sellist juhti, kes mitte kunagi ei kuula nende arvamust. Asjad ei käi nii! Sina ei ole pjedestaalil. Sa oled vaid ühe sammu teistest ees.
Suure laeva juhtimiseks on vaja palju tarkust ja palju nõuandeid.
Iga meeskonna liige on väärt austust ja tunnustust ning nende arvamus on oluline! See ei tähenda, et juht teeb alati nii, nagu arvatakse, aga see tähendab, et meeskonna liikmete arvamusel on kohta minu otsustusprotsessis.


7. ÄRA MITTE KUNAGI VÄLJU OMA PEAMISEST FUNKTSIOONIST.
Oi kui palju probleeme tekib neil inimestel, kes üritavad kõigi jaoks olla kõik.
Kui palju juhte üritab haarata kõik enda kätte ning olla kõigi jaoks kõik! Need juhid väljuvad oma peamisest funktsioonist ja siis üritavad ringi joosta ja teha kõike.
Kujutage ette, et „Apple“ kompanii annab järsku välja traktori. Õuna traktor ?
Üks firma ei saa tegeleda kõigega.
Firma hakkab kohe lagunema, kui see üritab tegeleda asjadega, mis on väljaspool nende funktsiooni.
Minu funktsioon on olla pastor, õpetaja ja jutlustaja.
Jumal ütles mulle, et suur edu järgib Sind, kui Sa ei välju oma peamisest funktsioonist.
Noorena ma tahtsin olla prohvet ja tervendaja.

Kui Sa astud oma peamisesse funktsiooni, siis Sa võid areneda sellisele professionaalsuse tasemele, et Sinuga tahetakse olla sellel teekonnal! Sa liigud niivõrd unikaalsel moel oma funktsioonis, sest Püha Vaimu hingus on selles kõiges.
Teha ainult seda, milleks Jumal on Sind valinud! See on tarkus, kui Sa liigud ainult oma kutsumises!
Inimesed teevad ennast täielikult narriks, kui nad astuvad välja oma funktsioonist/kutsumisest.
Ei saa olla korraga tippkirurg ja professionaalne poksija!
Kas keegi saab sellest juba aru, kui oluline ja tähtis on Sinu esmane funktsioon?

Sa teenid välja sellise sügava austuse, kui Sa jääd oma peamisesse funktsiooni!
Mis on juhtunud pastoritega, kes on läinud poliitikasse? Poliitika sõi nad ära, neelas alla ja sülitas välja!
Pastorid on roninud ka ärimaailma ja mis on see nendega teinud? Miski, mis oli enne suursugune, on nüüd täielikult ära rikutud. Kaotatud on tarkus, positsioon ja platvorm.
Ja miks? Sellepärast et Sa ronisid sinna, kuhu Jumal pole Sind juhtinud!

Sa oled tšempion ainult selles elemendis, kuhu Jumal on Sind pannud!
See on väga suur erand, kui keegi saab hakkama väljaspool oma elementi ja peamist funktsiooni.
Kõigepealt on Sul vaja kindlaks teha see, kes Sa oled Jumalas! Ja siis saa tšempioniks selles sfääris!
Sinu peamine funktsioon on see, millega inimesed saavad arvestada ja kus Jumal saab Sinuga arvestada. Sinu peamine funktsioon on see, milleks Jumal on Sind kutsunud ja võidnud!
Sa naudid oma peamist funktsiooni!
Valada inimesed üle ilmutustega. Elada ja hingata seda! Kirjutada üles tuhandeid ilmutusi, sest see on minu peamine funktsioon!
Kujutad ette, et Jumal annab Sulle midagi, millega Ta saab alati arvestada.
Armuda sellesse, milles Jumal teeb Sind suursuguseks ja kuninglikuks, milles Jumal teeb Sind edukaks!
Tunnustada Jumala poolt antud peamist funktsiooni ja mitte rabeleda ringi!
Kui oled pastor, siis oled pastor! Kui oled poksija, siis oled poksija!
Valel ajal vales kohas olevad inimesed on koledad!
Noortele juhtidele võib tunduda, et neil on õigus valida seda, mida nad tahavad teha. „Meie tuleme ja teeme!“
Mul on juba jube, sest ma olen seal olnud!
Sul on vaja teada oma tegelikku positsiooni Jumalalt!
Ema ütleb: „Iga kell olen võimeline oma kodu ära koristama!“ See pole uhkus. See on tema võimekus tema funktsioonis.
Kui ebaküpsed juhid üritavad liikuda milleski, kuhu Püha Vaim pole neid juhtinud, siis parimal juhul nad teevad endale häbi, aga halvimal juhul kogu teenistusele ja kogudusele.
On asju, mis on Sinu elus aluselised peamise funktsiooni raames ning on asju, millesse Jumal juhib Sind aeg-ajalt! On olemas esmane funktsioon, milles Sa saad liikuda kogu aeg!
Ebaküpsus ja kuulsuse janu lükkab noori juhte sellesse, mida nad tahavad, selle asemel, et liikuda selles, milleks nad on kutsutud.  Sellele järgneb pettumus, rahulolematus  kokkuvarisemise käigus.
Sinu elu kõige ohutum paik on Jumala kutsumine, Jumala poolt antud esmane funktsioon, kelleks Jumal on Sind valinud OLEMA!Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 03.10.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar