pühapäev, 4. oktoober 2015

ANDREI SHAPOVALOV „SUUR KUTSUMISE PILT“


lühike kirjalik variant:

pikk video variant jutlusest:

Paljud kristlased ei suuda astuda oma kutsumisse, ettemääratusse ja saatusesse lihtsalt selle tõttu, et nad pole võimelised läbi minema teatud rasketest ja mõneti täiesti talumatutest lahingutest.

Teiste sõnadega nad ei  jõua kohale, sest nad pole võimelised läbi minema.

Tihtilugu vaatavad Jumala lapsed asjadele lähtuvalt valest vaatenurgast ning seetõttu paljud asjad, mis nende eludes juhtuvad, toovad neile enam kurja kui head. Kuigi kõik asjad, millest Sa läbi lähed, peaksid Sind tegelikult ehitama ning Jumalaga lähedasemaks muutma. Asjad, mis juhtuvad Sinu elus, ei peaks Sind lõhkuma.

Ja kõik see juhtub, sest enamus ei näe suurt pilti ja kui Sa ei näe suurt pilti, siis tühised ja väiksed asjad suudavad Sind peatada, panna Sind pettuma või siis suudavad Sind täielikult lammutada.

Meil on vaja õppida mõtlema suuremalt.

Joosep oli see, kellele väga varases nooruses anti väga võimas kutsumine ning läbi unenäo andis Jumal talle teada, et Jumal on ta valinud, et temast saaks liider, kellel saab olema võimas mõjuvõimu positsioon.


Kui Jumal näitab meile mõjuvõimu positsiooni, siis on hädavajalik, et me valmistuksime valuks.

Ja sellel hetkel algabki paljude Jumala laste elus tohutu sekkumise ja mittemõistmise periood.

Joosepi vennad vihkasid teda tema kutsumise pärast (kutsumine mitte ainult ei liida, vaid kutsumine ka lahutab). Nad kaevasid augu ja viskasid Joosepi sinna sisse. See oli esimene samm läbi valu kutsumise poole.

Iga kord, kui me läheme läbi valust, kaotusest, reetmisest ja vägivallast jne., me kogeme tohutut raputust nii oma ihudes kui ka närvisüsteemis, aga samuti ka hinges ja vaimus.

Selles kõiges peitub üks suur oht. Kui me ei lähe  tervendus-ja taastusprotsessist siis õigesti läbi, siis meist ei saa üksnes valu ja haavade kogujad, vaid meist saavad nende nakkuste edasi kandjad.

Samamoodi, kui Sa lähed kõigest läbi koos Püha Vaimuga ning lubad Temal endale selgitada, miks ja kuidas see kõik juhtus, siis läbi selle protsessi saab Sinust selle põlvkonna tarvis tervenduse, õnne ja vastuste kandja, eriti mis puudutab siis valu ja kannatuste sfääri.  

Need, kes on reaalselt läinud läbi ebaõnnest ja valust, on võimeliselt tõeliselt mõistma ja hindama õnne, ning seetõttu on nad ka võimelised teistele edasi andma õnne ja tervenemist.

Just selle tõttu laseb Jumal meil siin maa peal läbi minna väga paljust, tihtilugu rasketest asjadest, et meist saaks tõelised vastuste ja tervenduse kandjad. Me pole siis enam lihtsalt tervenemisest rääkijad, vaid me oleme siis tervenduse kandjad.

Väga silmatorkavalt unikaalne on see, et just sellel hetkel, kui Joosepi elus peaks tulema läbimurde hetk (ja kõik Piibli lugejad soovivad, et Joosep saaks oma läbimurde), toimub taaskord uus tagasilöök ning asjad lähevad veel hullemaks.

See kõik juhtub ainult seetõttu, et Joosep ei ole oma elus veel jõudnud sinna lõplikusse kohta, kuhu Jumal on teda viimas.


Uskuge mind, armsad, valu, mis on Jumalalt, kutsub Sind Tema tugevusse, ning hoiab Sind nii, et Sa ei hakkaks endast liiga palju arvama ning et Sa jätkuvalt elaksid alandlikkuses.

Näita mulle tõeliselt tugevat isiksust ja ma garanteerin Sulle, et Sa leiad tema elust kusagilt väga tugeva valu.

Ma olen oma elus märganud seda, et kui ma liigun Jumala väes ja võidmises ning enne seda on mu elus olnud valu, siis see valu hoiab mu tähelepanu selliselt, et see takistab mul nakatumast upsakusse ja ülbusesse.

Teiste sõnadega, selleks, et kanda enda sees osa Täiuslikkusest (Väge, Võidmist ja Auhiilgust) ja mitte nakatuda uhkusest (nagu Lucifer), siis meie jaoks on hädavajalik valu element, mis osutab kogu aeg meie ebatäiuslikkusele.


2 Kor. 4: 7
Aga meil on see aare saviriistades, et üliväga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist.

Ja nüüd tuleb reaalsuse läbikatsumine. Kui Sa oled tõesti Jumala poolt valitud ja kutsutud, siis selleks, et kanda Tema Väge ja Võidmist, ei ole Sinul luba olla kõiges vabalt, vaid teatud valu element on Su ellu toodud just Jumala Enda poolt.

Tuleta meelde Moosest, kelle Jumal Ise oli valinud väga suurte asjade tarvis, kuid keda Ta eales ei tervendanud kidakeelsusest.

Lihtsalt kujuta endale ette seda olukorda, kus läbi kõrbe liigub paar miljonit inimest, kes ei ole haiged, kes ei kannata, jalanõud ja riided ei kulu ära, ja samal ajal Mooses ei suuda korralikult rääkida ning alati räägib tema asemel Aaron.

See ongi see valu, et iga kord, kui Mooses avas oma suu, siis see valu tuletas talle meelde, kes ta tegelikult on.

Aga samal ajal oli Mooses Jumala silmis täiuslik, mis puudutas Moosese kutsumise elementi.

Inimestena me tahaksime nii väga omada täiuslikkust ja veatust, aga see ei ole see, mille poole Jumal meid viib, lihtsalt sellepärast, et Jumal teeb Sind täiuslikuks ainult Sinu elemendi raames, ning mitte ühiskonna arvamuse suhtes Sinusse.


Joosep oli võitud ja andekas ka vanglas. Ja uskuge mind, kui Jumal tahab teha Sinust midagi väga kvaliteetset, siis Ta paneb Sind ootama.

Uskuge seda, armsad, et mõnel juhul Jumal ei eemalda Sinu teatud valu, sest Sa oled Tema ja Tema Kuningriigi jaoks liiga tähtis. Ta laseb Sul pettuda kõigis selleks, et Sa loodaksid üksnes Temale.

Ja ma räägin praegu kõigist neist, kes on läbi sõitnud kõik võimsad teenistused, kelle peale kõige võitumad on käsi peale ladunud, aga mitte midagi pole muutunud ning midagi pole tervenenud, sest Jumal ei luba mitte millelgi Tema asemel saada Sinu jaoks vastuseks. Ainult Jumal Üksi on vastus Sinu jaoks.

Te kõik teate, et meil inimestena on suus selline sõna nagu „õiglus“.

Ja kui nüüd ausalt läbi mõelda, siis Joosep ei teinud mitte midagi selleks (ei teeninud välja seda), et minna läbi kõigest sellest reetmisest, valedest, välja arvamistest, valust, orjusest, vanglast jne.

Uskuge mind, armsad, ma tahan praegu, et tuleks Teie südametesse tervenemine, „Joosepi kutsumisega“ inimesed. Sest selle kutsumisega inimesed lihtsalt ei näe „õiglust“, nii väga kui nad ka tahaksid seda. Sest Jumal Ise on võtnud kätte, et treenida neid millekski väga suure tarvis. 

Jätke meelde see, et ei rünnatud Joosepi isikut, vaid tema kutsumise elementi ja positsiooni. Ja kui nüüd ei nähta selles kõiges suuremat pilti, siis Joosepi isiku suhtes käituti ju väga ebaõiglaselt. Aga kui näha seda, et Joosepi elemendi ja kutsumise suhtes tulid katsumused, siis on kõik õiglane, sest läbi testide ei lähe läbi ainult Sina, vaid ka Sinu element ja kutsumine.

Seetõttu, kui Sa oled Jumala poolt kutsutud ja võitud, siis ära oota „õiglust“, sest testidest läheb läbi Sinu funktsioon.

Ja Jumal säilitab selle valu, mida kannavad Võitud ja Väe inimesed, sest sel moel on funktsioon tõelise kaitse all.

Ja  kui Joosepi vennad peale isa surma tulid paluma halastust, mõeldes, et Joosep tapab nad maha, siis nad olid hämmastuses Joosepi vastustest ja tarkusest.

Sest vendadega ei rääkinud solvunud vend, valust läbinisti läbi imbunud, vaid nendega rääkis keegi, kes oli omandanud Jumala Kuningriigi tarkuse omas elemendis ja funktsioonis.1 Moosese 50: 15-21
Kui Joosepi vennad nägid, et nende isa on surnud, siis nad ütlesid: „Kui Joosep meid nüüd vihkab ja tõesti tasb meile kätte kõige kurja eest, mis me temale oleme teinud?“ Ja nad käskisid Joosepile ütelda: „Su isa andis käsu, enne kui ta suri, ja ütles: „ Ütelge Joosepile nõnda: Anna ometi andeks oma vendade üleastumine ja patt, et nad Sulle on kurja teinud! Seepärast anna siis nüüd andeks oma isa Jumala sulaste üleastumine!“ Ja Joosep nuttis, kui temale seda räägiti. Ja siis tulid ka Joosepi vennad ise, heitsid maha ta ette ja ütlesid: „Vaata, me jääme Sulle orjadeks!“ Aga Joosep vastas neile: „Ärge kartke! Kas mina olen Jumala asemik? Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud: hoida palju rahvast elus! Ja nüüd ärge kartke, mina toidan teid ja teie väetimaid lapsi!“ Ja ta trööstis ja rahustas neid.

Lihtsalt kujutage seda endale ette, et Joosep toob rahulolu, kaitset ja tervenemist neile, kes teda needsid, müüsid maha ja unustasid…. Vot see on alles tõeline tase…

Just selle tõttu lähevad Kutsutud, Võitud ja Väge kandvad inimesed läbi katsumustest, õudustest ja valust, et kasvada vaimselt sellisele tasemele, et olla selle tulemusel võimeline tooma tervenemist neile, kes põhjustasid kõiki neid katsumusi.

Ja see on reaalsus, milleks  kõik ei ole võimelised. Seda suudavad teha ainult suure südamega suursugused inimesed.

Ning siin saabki ring täis. Küsimus Sulle: Kas Sa soovid endale suurt südant? Kui vastuseks on „jah“, siis kas Sa oled valmis selleks, et Sa lubad Jumalal viia Sind läbi valu, reetmise ja ebaõigluse, sest see ongi hind, mida tuleb maksta, et omandada suurt ja tugevat südant.
Sest Jumal ei anna mitte kunagi suursugust saatust inimestele, kellel on väiksed mädanenud südamed.


Ja see ongi Sinu Kutsumise Suur Pilt. 


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 04.10.2015
1 kommentaar: