teisipäev, 29. detsember 2015

Brian Simmons „Jumal On Sind Valinud“


 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ma olen juba igavikus andnud Sinu elule eesmärgistatuse. Enne, kui Ma lõin mäestikud ja orud, otsustasin Ma Sind valida Enda omaks. Ma planeerisin Sinu lunastust juba enne seda, kui Sina nägid ilmavalgust.“

„Mina avasin Sinu silmad selleks, et Sa näeksid Minu Poja ilu, ja Sa hakkasid uskuma Temasse. Ja nüüd on Sinu sees päriselt Minu elu. Sinu vaim on Minu elupaigaks.  Mina olen põhjustanud Sinu küpsemise, et Sa oled saanud kasvada Taeva teedel sedamoodi, kuidas Minu elu on saanud võimust Sinu sees.“

„Ma olen andnud Sulle palju Püha Vaimu ande ja Ma olen saatnud Kristuse Ihu paljusid sulaseid Sinu juurde, et nad tugevdaksid ja julgustaksid Sind. Minu arm on põhjustanud Sinu kasvamise ja Ma tunnen sellest väga suurt heameelt, sest see on väga hea töö, mis Ma olen Sinu sees alustanud.“

 „Aga täna Ma tulen Sinu juurde värske tuule ja energiaga, et teha Sind veelgi tugevamaks. Ma teen Ennast  Sulle väga reaalseks   ja Minu Ligiolu tõstab Sind veelgi kõrgemale. Kui Sa elad Minus, siis tule ja kasva veelgi tugevamaks. Minu viljad hakkavad Sinu kõige sisemisest olemusest esile tulema. Armastus saab võidutsema ning rõõm neelab alla igasuguse valu. Rahu ümbritseb Sind otsekui auhiilguse pilv, sel ajal, kui heatahtlikkuse ojad voolavad Sinult teiste inimesteni.“

„Minu kannatlikkuse tugevus hakkab ära võitma Sinu ärevust ning vaatle seda, kuidas Minu õrnus teeb Sind suursuguseks ning toob austuse Sinu ukselävele. Mina põhjustan selle, et Minu tugevus katab Sind ning annab Sulle vajaliku julguse ja enesekontrolli, et liikuda edasi.“

 „Mina olen selle nii määranud, et Sa embaksid igavikku igal päeval ning Ma olen hakanud kiirendama oma eesmärkide täitumist Sinu elus. Sest Mina olen Sind valinud juba enne ajastute algust, et Sa elaksid Minu Vaimu täiuses. Alistu Minule täna ja ära seisa vastu Minu Vaimu tööle. Mina kujundan Sind Oma Poja kuju järgi. Sa näed omaenese silmadega neid imesid, mida Mina saadan korda Sinu sees.“

Efestlastele 1: 5-6 The Passion Translation

Sest see on alati olnud Tema täiuslikus plaanis teha meist Oma armastatud lapsed, läbi meie ühenduse Jeesuse Kristuse, Võituga, et see tohutu arm, mis voolas tulvana meie elude üle, tooks au Temale, sest sama armastusega, mis Tal on Oma Armsa Poja vastu, armastab Ta ka meid!

 Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.12.2015


neljapäev, 10. detsember 2015

Francis Frangipane „Uus ja Värske Võidmine, et Esitleda Kristuse Täiust!“


 Institutsiooni tublidust ei saa mõõta niivõrd õpetuslikult ja organisatsiooniliselt, vaid pigem institutsiooni head omadused ilmnevad selles, millise kvaliteediga inimesi see kujundab ja loob.

Mõned Teist on hädas olnud sellega, et Te pole aru saanud, mis Jumalal on Teie jaoks varuks. Te olete läinud läbi ajaperioodist, kus Isand on Teile selgelt näidanud Teie vajadust Tema järgi väga dramaatilistel viisidel. Jeesus Isiklikult on olnud Teile väga lähedal, aga Tema lähedus ei ole olnud ainult igavikuliste õnnistuste näol, vaid see on olnud ka Tema risti näol. Ja Sa oled õppinud seda nautima, sest risti elu on saanud kasvavalt Sinu elustiiliks.

Ja samal ajal, paljud Teie ideedest ja programmidest, mis kunagi tundusid nii mõjuvad, on nüüdseks muutunud nii nõrkadeks ja ebaefektiivseteks.  Isegi mõned Teie Kristlikest lemmikteemadest, ka koguduse juhtkonna tasemel, on taandunud palju lihtsamaks ja puhtamaks Kristluse definitsiooniks.  Te tahate lihtsalt tunda Jeesust. See ongi olnud Jumala töö Teie sees. Jumal on Teid tõstnud uuele tasemele.

Ja kõigi nende muutuste keskel, kus Te olete olnud, on üks veendumus muutunud aina säravamaks ja tugevamaks: Teie põhiliseks eesmärgiks on näha Jeesuse Kristuse karakterit ja iseloomu- Tema tasadust (vagurust), autoriteeti ja armastust- tulemas esile Teie eludes. Te olete jõudnud selle arusaamiseni, et ükskõik mis programm või koguduse tegevus, mis ei ilmuta Jeesust, on tegelikult „surnud tegevus“, isegi kui see on tehtud heade kavatsustega, on see siiski täiesti võimetu muutma efektiivselt ja täielikult inimelusid.

Tõde on selles, et Püha Vaim valmistab Teid ette uue ja värske võidmise jaoks Jumala käest.  Ja Jumala põhiline eesmärk peitub selles, et Ta tahab Teid kasutada selleks, et koguduses tuua esile ja inspireerida pühadust ning et purustada deemonlikke vägesid, kes praegu laostavad moraalselt Teie linna.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 10.12.2015

Brian Simmons „VÕIT!“

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…
„Sa saad sellega hakkama. Sa tõused võidus, hoolimata sellest, kuidas praegu asjaolud paistavad. Kas pole mitte tõde see, et kõik võimatu allub Minu väele? Kõigega, kes Mina olen, seisan Ma Sinu ja vaenlase vahel. Sa tõused kui võitmatu, sest Mina olen Sind nõnda loonud! Mitte miski ei suuda Sind vallutada, sest Sinu usk kasvab ning Sinu armastus Minu vastu muutub aina intensiivsemaks ja kirglikumaks.“
„Ära mitte kunagi kahtle Minu väes ja Minu armus ja Minu üllatavates läbimurretes Sinu heaks. Enne, kui see nädal saab läbi, näed Sa Minu auhiilgust säramas läbi pimeduse pilvede. Sa näed seda, kuidas Sinu vaenlased tõmbuvad tagasi Sinu ees, kui Sa liigud edasi Minu Nimel ja Minu Võidus. Vaata ja vaatle seda, mida Mina teen veel enne selle aasta lõppu. Sa hüppad 2016.aastasse võidulauludega!"
Luuka 1: 68-72 The Passion Translation
Kiitus kuulugu kõrgeks tõstetud Iisraeli Isandale, Jumalale,
Sest Tema on vaadanud meie peale läbi oma armusilmade.
Ning Tema tuleb kui meie Kangelasest Jumal meid vabaks tegema!
Ta ilmub meile kui Võimas Päästja,
Lunastuse trompet Taaveti, oma sulase, kojast,
Täpselt nii, nagu Ta tõotas palju aega tagasi
Läbi oma pühade prohvetite sõnade.
Ta prohveteeris, et Ta tuleb ühel päeval ja päästab meid
Kõigi meie vaenlaste käest ning kõigi nende võimu alt,
Kes meid vihkavad.
Ja nüüd Ta ongi näidanud meile oma armu,
Mida Ta oli tõotanud meie esivanematele,
Sest Tema on pidanud meeles Oma Püha Lepingut.
 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 10.12.2015


 

 

pühapäev, 6. detsember 2015

Brian Simmons „Üks Samm Korraga“


 

Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Sa oled tulnud juba nii kaugele! Minu arm hoiab Sind ning Minu käsi kaitseb Sind! Palju kordi oled Sa komistanud, aga Mina olen Sind tõstnud üles ning kandnud Sind läbi kurbuse ja pimeduse oru. Ja nüüd Ma kutsun Sind raputama endalt maha igasugune enesehaletsus ning vabandused, mis hoiavad Sind paigalseisvana. Tõuse ja tule edasi. Ma olen Sind kutsunud võtma üks samm korraga.“

„Kui Mina juhin Sind, siis pole segadust, sest Mina valgustan Sinu teed. Kogu segadus, mis Sind täna ümbritseb, ei pärine Minult. Miks Sa otsid pidevalt kinnitusi ja pooldamist, kui Minu Vaim on Sinu sees? Usk teeb Sinu teeraja selgeks ning Minu Vaim muudab Sinu teekonna nauditavaks. Ära mitte kunagi ignoreeri seda elu, mis on Minu Vaimu kaudu Sinu sees, sest see on eluallikaks ning Tarkuse jõeks. Minu Vaim juhib Sind üks samm korraga.“

„Paljud inimesed Minu rahva hulgast on ignoreerinud Minu rahu teed. Sinu ümber on palju segadust ja keeristormi, aga järgne Minu rahu juhtimisele ning Sa murrad läbi uude paika. Liigu ja ela sügavas rahus, mis on Su südames.  Lase sellel sügaval rahul oma emotsioonid maha vaigistada ja puhtaks pesta, sest Minu rahu kannab Sind. Mina, Jumal, olen Ainus, kes teab kõike, mis on Sinu kohta vaja teada. Ma tunnen Su nõrkusi ning Ma tean Sinu armastust Minu vastu. Mina kutsusin Sind, hoolimata Sinu paljudest väljakutsetest, et Sa võtaksid ühe sammu korraga ja tuleksid seeläbi lähemale Minule. Minu rahu hoiab Sind ning Minu rahu juhib Sind. Hoia oma süda selles imeilusas rahus, mida Mina Sulle annan.“Johannese 15: 18-19 The Passion Translation
„ Lihtsalt pea meeles seda, et kui see uskmatu maailm vihkab Sind, siis on ta enne Mind vihanud. Kui Sa oled truu ja lojaalne maailmale, siis nad armastavad ja võtavad Sind vastu, kui kedagi endi hulgast. Aga kuna Sa ei joondu selle maailma tõekspidamiste ja väärtushinnangutega, siis nad vihkavad Sind. Mina olen Sind valinud ning võtnud Sind välja sellest maailmast, et Sa oleksid Minu oma.