neljapäev, 28. jaanuar 2016

Brian Simmons „Jumala Ligiolu Oaas“


 

 


Ma kuulen Jumalat sosistamas...

„Kui Sa tuled Mu ette ülistusega, siis Ma kastan Sind üleni Oma Ligiolus. Nii paljud on rahul  vähesega, samal ajal, kui Mul on nii palju rohkemat anda. Kuna Sina oled igatsenud KÕIGE järgi, mis Mul on, siis Sina saad ka KÕIK kätte! Sinu igatsus Minu järgi on vallutanud Minu südame. Ja nüüd on käes aeg, mil Sa näed Mind tegutsemas Sinu kasuks rohkemal mõõdul kui kunagi varem. Kuna Sa armastad Mind, siis Ma valan Oma südame Sinusse ja immutan Sind läbi Oma Auhiilgusega.“

„Jätka palumist ja Ma täidan iga Sinu igatsuse. Jätka Minu Vaimu uute väljenduste otsimist ning Sa saad kätte Minu Kuningriigi täiuse. Jätka koputamist uksele, mis on Su ees ning see avaneb ning toob Sind Minu kambrisse, kus kõik hüüavad: „Au Jumalale!“

„Ma olen valmistanud Sulle paiga, kus puhata- see on Minu Ligiolu oaas. Ja selles pühas paigas Ma kannan Sinusse kõik selle, kes Mina Olen. Ma olen Sinu Isa. Ma teen Sinust teiste ärataja, läbi selle, mida nad näevad Mind tegemas Sinu elus. Paljud näevad ning hakkavad Mind usaldama. Selle läbi nad tõmmatakse sügavamasse paika Minuga, sest Sina alistusid ning olid sõnakuulelik Minu kutsele. Tule oma südames lähemale Minule ning Minu vägi puhkab varjuna Sinu üle. Ära ole passiivne praegusel ajastul, kui on vaja olla kirglik tagaajaja ning kui on vaja minna kõige selle järgi, mis Minul on Sinu jaoks valmis pandud. Paljud hääled püüavad Sulle selgeks teha, et Sul tuleb jääda sinna, kus Sa oled, aga Mina ütlen: „Tule Mulle lähemale ning Ma näitan Sulle Oma Majesteetlikkust!“ Ma immutan Sind  läbi Oma Auhiilguse sfääris niikaua, kuni Sinus nähakse Minu Ilu.“

Laul 23: 5 The Passion Translation

„Sa võiad mind Oma Püha Vaimu lõhnaainega,

Sa annad Mulle juua Endast kõike, kuni Mu süda hakkab üle voolama.
 
 
 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 28.01.2016

esmaspäev, 18. jaanuar 2016

Brian Simmons „Jumala Armastus Muudab Sind“


 

 Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ma õpetan Sind täna, kuidas armastada. Minu armastus on tohutu ja lõputu. Minu armastus avab Sinu südame mõistma tõeliselt Minu teid ning Sa hakkad seetõttu paremini mõistma, kuidas Mina tegutsen inimsüdametes. Armastada tähendab näha selge nägemisvõimega. Ilma armastuseta Sa komistad keset pimedust. Isekus sureb, kui Minu armastus täidab Sinu südame. Testid, millega Sa oled täna silmitsi, on armastuse testid- Nii, nagu Sa oled vabalt saanud, tuleb Sul ka vabalt anda. Armastus on see, mis tänasel päeval võidab Sinu lahingud ja rahustab maha kõik selle, mis teeb Sulle muret. Samal moel, nagu Mina olen suuremeelselt ja heldelt andnud Sulle armastusega üha uuesti ja uuesti, oled ka Sina andnud veel ja veel ja veel.“

„Kui Sa elad Minu armastuses, siis Mina näitan ennast läbi Sinu elu ja läbi Sinu sõnade. Sinu ümber on väga palju neid, kes nii hädasti vajavad Mind, nii et Armasta neid ja nad hakkavad nägema Mind. Tõe ilmutus saab tulla vaid läbi Armastuse.“

 
„Sest Mina ei ole andnud Sulle hirmu vaimu, vaid Armastuse Vaimu. Minu püha ligiolu voolab välja Sinu südamest, kui Sa oled ülevoolav Minu armastusest. Paljud üritavad Sind eemale meelitada sellest Tõelisest Aardest, aga Sinu silmad on kindlalt Minu peal ning Mina hoian Sind tugevalt Oma Armastuses.“

„Kõige suurem varandus, mida Sa eales saad vastu võtta, on Minu Armastus. Joo sügavuti sellest Allikast, kuni Sa tõused kõrgemale igast kõrvale juhtivast asjaolust ja kiusatusest. Taevas on avatud kõigi Minu armastajate jaoks, et tulla ja juua seda, mida Sa igatsed. Lihtsalt tule. Minu Armastus tõstku Sind nii, et kõik muu saab teisejärguliseks.“

„Läbi Minu Armastuse saavad vaigistatud kõik selle maailma nõudmised. Minul on Sinu jaoks lõputu varustus, et rahuldada Sind. Mina olen tõotanud, et Mina muudan Sind ja Ma teen seda seestpoolt väljapoole. Luba Minu Armastusel toimida Sinus veelgi sügavamalt, läbinisti kogu Sinu olemuses ja Sa näed muutust, mida Sa oled nii väga igatsenud. Minu Armastusel on vägi rahustada maha ja võita kõik see, mis Sulle muret teeb. Nii et täna Ma uuendan Sulle Oma tõotuse: Mina Muudan Sind Täielikult Läbi Oma Armastuse.“

Johannese 13: 1 The Passion Translation

„Jeesus teadis, et õhtu enne Paasapüha on Tema viimane õhtu siin maa peal enne seda, kui Ta lahkub siit maailmast, et pöörduda tagasi Oma Isa juurde. Läbi kogu selle aja, mis Ta veetis koos oma jüngritega, näitas Jeesus Oma sügavat ja õrna armastust nende vastu.  Ja nüüd Ta igatses neile näidata Oma Armastuse täismõõtu.“

 

Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 18.01.2016

esmaspäev, 4. jaanuar 2016

Munday Martin „Valguse Lapsed On Üles Äratatud!“


 

 

On Aeg Ärgata, Et Sisse Tuua Ütlemata Suur Noorte Lõikus

1 Tessalooniklastele 5:5-6 Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole mitte öö ega pimeduse lapsed. Siis ärgem magagem nagu teised, vaid valvaken ja olgem kained (selge mõistusega).

Jumal tõmbab sellel uuel aastal üle kogu maailma Kristuse Ihus paljude inimeste silmadelt ära katte, et „ärgata“.

On viimane aeg ärgata Isa Jumala kauniduse, armastuse, ülima autoriteedi ja juhtimise jaoks, mis Ta on meile delegeerinud (andnud volitused), et see kõik saaks ilmsiks siin maailmas. Jumal on esitamas meile üleskutset, et me ütleksime lahti igasugustest valedest ideoloogiatest ja valeõpetustest Tema kohta ja alistuksime Kristuse õpetusele, et me võiksime esitleda elavaid vilju maailmale, et nad ei jääks edasi öö pimedusse.

Pruudist sõdalane, keda on testitud ja tulega puhastatud, tuleb esile; ja Isand näitas mulle seda, et see saab olema väga massiivne ja võimas. Noor põlvkond, kes on kutsutud kunsti- ja meelelahutuse tööstusesse, saavad läbinisti valgustatud Jeesuse Kristuse, maailma valguse, poolt, et siis minna ja paljastada selle maailma segadus ja tarkus.

Ma näen suurt lõikust filmi stsenaristide ja produtsentide seas, televisiooni saadete tootjate seas, äppidesse ja arvutimängudesse investeerijate seas, kirjanike seas, uute sotsiaalvõrgustike loojate seas, muusikute seas. Võimas armee tõuseb üles, kes toovad esile kultuurilise renessanssi (taassünni) nii Ameerikas kui ka üle maailma.

Jumal palub meid, et me palvetaksime nende asjade pärast, sest sellest saab määrava tähtsusega platvorm, mida Tema kasutab sirbina, et massiivselt sisse tõmmata ütlemata suur noorte lõikus.

Isand On Ilmutamas Teile Oma Plaani ja Armastust Kadunute Suhtes Sellisel Viisil, et Inimesed JOOKSEVAD Kogudusse

Paljud saavad Jumala käest unistused ja visioonid täpsete asjade kohta, mida Jumal on just neid kutsunud tegema terve oma ülejäänud elu, mis põhjustavad tohutud pöördumised uskmatusest sekulaarses maailmas nii, et toimuvad sügavad ja põhjalikud kohtumised Jeesusega Inimesed ei kohtu enam kuivade teoloogiatega, vaid nad kohtuvad maailma Valgusega- Jeesusega- sellisel viisil, mis põhjustab tõelise usu ja alistumise Ainsale Tõelisele Elavale Jumalale ja Tema Pojale Jeesusele Kristusele.

Praegu pole enam aeg selleks, et Kogudus võitleks patuste vastu, vaid et me hakkaksime armastama neid, kes on patu vangistuses. Juhid Kristuse Ihus kogevad väga erilisel ja õrnal viisil Jumala korrigeeringuid, Jumal veenab neid selles, et tõeline valitsemine autoriteediga ei saa lähtuda nende endi võimu ja positsiooni armastusest. Jumal veenab juhte selles,  et nad võtaksid käesoleval ajahetkel Isandalt vastu teenija rüü, et olla tõeliselt valmis varustama ja jõustama noori, kelle ärkamine on juba alanud üle kogu planeedi.   

Põhjus, miks Jumal juhtidega nii tegeleb, seisneb selles, et neilt, kes on kutsutud selle massiivse lõikuspõllu keskele, on nõutav palju suurem vastutuse ja aruandekohustuse tase, ja selleks on vaja tõelisi vaimseid emasid ja isasid Kristuse Ihus, Koguduses, kes päriselt tahavad näha lapsi minemas palju kaugemale, kui nad ise on läinud! Elavad suhted tulevad esile vaimsete isade ja emade ja vaimsete laste vahel. Ja  see kõik toimub Armastuse kontekstis.

Armastusega ristimise tõusulaine käib üle Koguduse ja seda uskmatute heaks. Isand ütleb: "Ma olen valmis muutma tervete kultuuride, linnade, kogukondade, põlisrahvaste ja riikide mõtteviise Oma Poja Valguses. Praegu on aeg, et Otsida Minu Palet, et kinni püüda käesoleva hetke Minu Elav hingus selleks, miks Sa oled siin planeedil maa.“ Ja Isand ütleb ka seda, et Ta ei peida, vaid ilmutab Oma plaane Sinu jaoks! Lihtsalt tule Tema ligi ja palu seda Temalt.

Ja kui Kogudus on avastamas seda vapustavat Jumala Valguse suurust Kristuse Ihus, siis maailmal tekib vastupandamatu soov joosta Kogudusse selle Headuse, Valguse, Armastuse ja Armu tõttu, mis valgub laiali sellest uuest häälte seltskonnast, kes kannavad tõelist kultuurilist mõju.

 

Tõuse ja Sära! Hakka Esitlema ja Demonstreerima Oma Uut Loomust

Praegu ei ole enam aeg järjekordse ärkamise jaoks, vaid valla on päästetud Ärkamine, mis ei lahku enam maa pealt. See voolab ja voolab, liikudes edasi horisondilt horisondile, vallutades seda maailma. See maailm nõuab taga ülimat tõde ning nad tahavad kogeda üleloomulikku. Jumal tegutseb väga kiirelt siin maa peal ja vaenlane teab, et tal on jäänud väga vähe aega.

Praegu on aeg selle kirjakoha tarvis:  Efestlastele 3:20: "Aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame väge mööda, mis meis on tegev…“

Isand näitas mulle, et Ta Valgustab meie kujutlusvõimet selleks, et panna meid avastuste ja soosingu paika nii, et me saame Temalt suurema mõjuala ja mõjuvõimu.  Kui ka ainult üks protsent Kristuse Ihust maailmas keelduks kahtluse piiravatest tõketest nende ja selle vahel, mida Jumal tahab korda saata läbi nende, siis ma usun, et kogu maailm oleks tänaseks pea peale keeratud, nii nagu seda kirjeldatakse Apostlite teod 17:6 (inglise keelest tõlgituna):

"Aga kui nad ei leidnud neid, siis nad vedasid Jaasoni ja mõned vennad linnavalitsuse ette ning karjusid: „ Need on mehed, kes on kogu maailma pea peale keeranud, kes on nüüd siia tulnud…“

Haridussüsteemid ja inimeste poolt loodud teaduslikud lähenemised vähendavad loomise imet ja Jumal on seetõttu pannud piiri inimeste avastusvõimele, mis lubab nende vigastaval haigusel ainult teatud määral eksisteerida. Pole mingi ime, et nii paljud inimesed nälgivad igatsusest siin maailmas üleloomuliku ja erakordse järgi. Tegelikult on Jumal inimestesse kõrvuni armunud, oodates, et Tema Uinuv Kaunitar, keda hüütakse Tema Pruudiks, ärkaks üles ning hakkaks ümbritsevate inimeste vaimudesse süstima Tema Sõna Tõde ja viima nendeni Jumala Vaimu ristimist nii, et nad hakkaksid suutma uskuda ja elama, mitte surema!

Jumal ütleb: "Tõuse ja sära. Hakka esitlema ja demonstreerima oma uut loomust. Tõsta häält ning lase Taevasel kutsel särada läbi Sinu nii nagu majakas särab kõigile nähtavalt, sest Sa võid usaldada Mind selles, et Minu headus igaveseks eluks koos Minuga on kättesaadav tasuta!“

Jesaja 55:1-2 (inglise keelest tõlgituna) „Kas keegi on janune? Tule ja joo- isegi siis, kui Sul pole raha! Tule ja tee oma veini või piima valik- see kõik on tasuta! Miks Sa kulutad oma raha toidule, mis ei anna Sulle tugevust? Miks maksta toidu eest, mis ei tee Sulle head? Kuula Mind, ja Sa saad süüa seda, mis on hea. Sa saad nautida parimat toitu.“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 04.01.2016

laupäev, 2. jaanuar 2016

Brian Simmons „Jumal Muudab Sinu Südant“


 


Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Meie vahel ei ole distantsi, sest Sa olen Minu armsam, Ma olen Sinu oma. Me oleme üks läbi vere, läbi Vaimu ja läbi Minu Armastuse. Ma olen paljud õppetunnid Sinu jaoks valmis pannud…..õppetunnid, mis toovad Sind sügavamale Minu südamesse. Ära mitte kunagi karda seda, mis tundub limiteerivana ja piiravana, sest Mina muudan Sinu nägemisvõimet ja visiooni niivõrd, et Sa näed ainult Minu Armastust. Jah, Mina muudan Sinu südant ning Sa õpid Mind tundma kui oma hinge Tõelist Naudingut.“

„Kui paljudel kordadel on Minu Armastuse puudutus uuendanud Sinu laulu ning äratanud Sinu südame uuel viisil Mind otsima! Ma uuendan taas Sinu armastuse laulu. Sinu salajases peidupaigas Ma taastan Sind, ning läbi selle Sa leiad ja avastad oma elupaiga. Ja siis Sa enam ei nuta taga oma kaotsi läinud unistusi ja ei leina enam seda, mis tundub lõhutuna. Ma muudan Sinu leinava südame põlevaks südameks. Armastus võidab selle, mis praegu tumestab Sinu teerada. Minu õrn armastus võidab Sinu südame üha uuesti ja uuesti ning Sa tõused koos Minuga läbi selle õrna armuosaduse, mis Meil on. Sa järgned Minule kirglikult põleva südamega.“

„Ma olen Sulle palju kordi rääkinud sellest Auhiilgusest, mis on tulemas. Auhiilgusest, mis muudab kurbuse laulmiseks. Sisene Minu Auhiilgusesse ning Minu Armastus neelaku Sind. Armastus, mis kannatas Sinu pärast, on armastus, mis ka hoiab Sind alal ning mis viib Sind edasi Minu südames. Lase kõigest sellest lahti, mis on Sind takistanud ning tule sügavamale. Tule eemale ära ja Mina muudan Sinu südame.

Laul 108: 1-2 The Passion Translation

Mu süda, oo Jumal, on vaikne ja kindlameelne Sinu pärast.

Nüüd ma suudan laulda oma laulu kirgliku kiitusega.

Ärka, mu hing, muusikaga Tema ilust ja suursugususest.

Tõuse, mu hing, ja laula Temale kiituseks!

Ma äratan koidiku oma ülistusega,

Ma tervitan päeva algust oma valguse lauludega!

 

Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 02.01.2016