esmaspäev, 4. jaanuar 2016

Munday Martin „Valguse Lapsed On Üles Äratatud!“


 

 

On Aeg Ärgata, Et Sisse Tuua Ütlemata Suur Noorte Lõikus

1 Tessalooniklastele 5:5-6 Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole mitte öö ega pimeduse lapsed. Siis ärgem magagem nagu teised, vaid valvaken ja olgem kained (selge mõistusega).

Jumal tõmbab sellel uuel aastal üle kogu maailma Kristuse Ihus paljude inimeste silmadelt ära katte, et „ärgata“.

On viimane aeg ärgata Isa Jumala kauniduse, armastuse, ülima autoriteedi ja juhtimise jaoks, mis Ta on meile delegeerinud (andnud volitused), et see kõik saaks ilmsiks siin maailmas. Jumal on esitamas meile üleskutset, et me ütleksime lahti igasugustest valedest ideoloogiatest ja valeõpetustest Tema kohta ja alistuksime Kristuse õpetusele, et me võiksime esitleda elavaid vilju maailmale, et nad ei jääks edasi öö pimedusse.

Pruudist sõdalane, keda on testitud ja tulega puhastatud, tuleb esile; ja Isand näitas mulle seda, et see saab olema väga massiivne ja võimas. Noor põlvkond, kes on kutsutud kunsti- ja meelelahutuse tööstusesse, saavad läbinisti valgustatud Jeesuse Kristuse, maailma valguse, poolt, et siis minna ja paljastada selle maailma segadus ja tarkus.

Ma näen suurt lõikust filmi stsenaristide ja produtsentide seas, televisiooni saadete tootjate seas, äppidesse ja arvutimängudesse investeerijate seas, kirjanike seas, uute sotsiaalvõrgustike loojate seas, muusikute seas. Võimas armee tõuseb üles, kes toovad esile kultuurilise renessanssi (taassünni) nii Ameerikas kui ka üle maailma.

Jumal palub meid, et me palvetaksime nende asjade pärast, sest sellest saab määrava tähtsusega platvorm, mida Tema kasutab sirbina, et massiivselt sisse tõmmata ütlemata suur noorte lõikus.

Isand On Ilmutamas Teile Oma Plaani ja Armastust Kadunute Suhtes Sellisel Viisil, et Inimesed JOOKSEVAD Kogudusse

Paljud saavad Jumala käest unistused ja visioonid täpsete asjade kohta, mida Jumal on just neid kutsunud tegema terve oma ülejäänud elu, mis põhjustavad tohutud pöördumised uskmatusest sekulaarses maailmas nii, et toimuvad sügavad ja põhjalikud kohtumised Jeesusega Inimesed ei kohtu enam kuivade teoloogiatega, vaid nad kohtuvad maailma Valgusega- Jeesusega- sellisel viisil, mis põhjustab tõelise usu ja alistumise Ainsale Tõelisele Elavale Jumalale ja Tema Pojale Jeesusele Kristusele.

Praegu pole enam aeg selleks, et Kogudus võitleks patuste vastu, vaid et me hakkaksime armastama neid, kes on patu vangistuses. Juhid Kristuse Ihus kogevad väga erilisel ja õrnal viisil Jumala korrigeeringuid, Jumal veenab neid selles, et tõeline valitsemine autoriteediga ei saa lähtuda nende endi võimu ja positsiooni armastusest. Jumal veenab juhte selles,  et nad võtaksid käesoleval ajahetkel Isandalt vastu teenija rüü, et olla tõeliselt valmis varustama ja jõustama noori, kelle ärkamine on juba alanud üle kogu planeedi.   

Põhjus, miks Jumal juhtidega nii tegeleb, seisneb selles, et neilt, kes on kutsutud selle massiivse lõikuspõllu keskele, on nõutav palju suurem vastutuse ja aruandekohustuse tase, ja selleks on vaja tõelisi vaimseid emasid ja isasid Kristuse Ihus, Koguduses, kes päriselt tahavad näha lapsi minemas palju kaugemale, kui nad ise on läinud! Elavad suhted tulevad esile vaimsete isade ja emade ja vaimsete laste vahel. Ja  see kõik toimub Armastuse kontekstis.

Armastusega ristimise tõusulaine käib üle Koguduse ja seda uskmatute heaks. Isand ütleb: "Ma olen valmis muutma tervete kultuuride, linnade, kogukondade, põlisrahvaste ja riikide mõtteviise Oma Poja Valguses. Praegu on aeg, et Otsida Minu Palet, et kinni püüda käesoleva hetke Minu Elav hingus selleks, miks Sa oled siin planeedil maa.“ Ja Isand ütleb ka seda, et Ta ei peida, vaid ilmutab Oma plaane Sinu jaoks! Lihtsalt tule Tema ligi ja palu seda Temalt.

Ja kui Kogudus on avastamas seda vapustavat Jumala Valguse suurust Kristuse Ihus, siis maailmal tekib vastupandamatu soov joosta Kogudusse selle Headuse, Valguse, Armastuse ja Armu tõttu, mis valgub laiali sellest uuest häälte seltskonnast, kes kannavad tõelist kultuurilist mõju.

 

Tõuse ja Sära! Hakka Esitlema ja Demonstreerima Oma Uut Loomust

Praegu ei ole enam aeg järjekordse ärkamise jaoks, vaid valla on päästetud Ärkamine, mis ei lahku enam maa pealt. See voolab ja voolab, liikudes edasi horisondilt horisondile, vallutades seda maailma. See maailm nõuab taga ülimat tõde ning nad tahavad kogeda üleloomulikku. Jumal tegutseb väga kiirelt siin maa peal ja vaenlane teab, et tal on jäänud väga vähe aega.

Praegu on aeg selle kirjakoha tarvis:  Efestlastele 3:20: "Aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame väge mööda, mis meis on tegev…“

Isand näitas mulle, et Ta Valgustab meie kujutlusvõimet selleks, et panna meid avastuste ja soosingu paika nii, et me saame Temalt suurema mõjuala ja mõjuvõimu.  Kui ka ainult üks protsent Kristuse Ihust maailmas keelduks kahtluse piiravatest tõketest nende ja selle vahel, mida Jumal tahab korda saata läbi nende, siis ma usun, et kogu maailm oleks tänaseks pea peale keeratud, nii nagu seda kirjeldatakse Apostlite teod 17:6 (inglise keelest tõlgituna):

"Aga kui nad ei leidnud neid, siis nad vedasid Jaasoni ja mõned vennad linnavalitsuse ette ning karjusid: „ Need on mehed, kes on kogu maailma pea peale keeranud, kes on nüüd siia tulnud…“

Haridussüsteemid ja inimeste poolt loodud teaduslikud lähenemised vähendavad loomise imet ja Jumal on seetõttu pannud piiri inimeste avastusvõimele, mis lubab nende vigastaval haigusel ainult teatud määral eksisteerida. Pole mingi ime, et nii paljud inimesed nälgivad igatsusest siin maailmas üleloomuliku ja erakordse järgi. Tegelikult on Jumal inimestesse kõrvuni armunud, oodates, et Tema Uinuv Kaunitar, keda hüütakse Tema Pruudiks, ärkaks üles ning hakkaks ümbritsevate inimeste vaimudesse süstima Tema Sõna Tõde ja viima nendeni Jumala Vaimu ristimist nii, et nad hakkaksid suutma uskuda ja elama, mitte surema!

Jumal ütleb: "Tõuse ja sära. Hakka esitlema ja demonstreerima oma uut loomust. Tõsta häält ning lase Taevasel kutsel särada läbi Sinu nii nagu majakas särab kõigile nähtavalt, sest Sa võid usaldada Mind selles, et Minu headus igaveseks eluks koos Minuga on kättesaadav tasuta!“

Jesaja 55:1-2 (inglise keelest tõlgituna) „Kas keegi on janune? Tule ja joo- isegi siis, kui Sul pole raha! Tule ja tee oma veini või piima valik- see kõik on tasuta! Miks Sa kulutad oma raha toidule, mis ei anna Sulle tugevust? Miks maksta toidu eest, mis ei tee Sulle head? Kuula Mind, ja Sa saad süüa seda, mis on hea. Sa saad nautida parimat toitu.“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 04.01.2016

1 kommentaar: