esmaspäev, 20. juuni 2016

Cornelius Quek „Käes On Aeg Taevaste Autasude Jaoks“ 

Hiljuti andis Isand mulle ülesande, öeldes: "Poeg, Ma tahan, et Sa nõustuksid Minu pühade inimestega seemnete osas, mis nad on külvanud ja kutsuksid esile autasusid ja lõikust nendele seemnetele.“ Ma mõistsin koheselt, et see ülesanne sisaldab nõustumise ja ühtsuse väge, mis vabastab ja keerab lukust lahti Taevased läbimurded.

Seemned Peaksid Tooma Lõikuse

See on universumi loomulik seadus, et seemned peaksid idanema ja lõpuks tooma esile vilja. Külvi ja lõikuse seadus on üheaegselt nii loomulik kui ka vaimne seadus. "Nii kaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö!“(1 Mo. 8:22).

Paljud inimesed oskavad väga hästi külvata seemneid nii finantsiliselt, ajaliselt kui teenimistöös, aga nad ei oska vastu võtta „autasusid ja lõikust“. Tähendamissõnas külvaja kohta Matteuse 13: 3-23  võttis külvaja vastu kolmekümne, kuuekülmne ja sajakordse lõikuse. Tegemist oli selle külvajaga, kes kuulis ja mõistis Jumala Sõna ja tahet, ning kes ei lasknud pettusel, murel ja ärevusel ära lämmatada seemne elujõudu.

Ma teadsin, et minu ülesande üheks osaks oli nõustuda Kristuse Ihuga selles osas, mis puudutab taastust ja surnuist ülestõusmist nendes asjades, mis nad on kaotanud, seemnete osas, mida nad on külvanud, aga mis on närbunud ja surnud. Kui ma olin Oral Robertsi Ülikooli tudeng, siis Oral alati õpetas meile ususeemne kolme printsiipi: Jumal on Meie Allikas, külva seeme ja oota imesid täis lõikust.

Liikumine Autasu Meelsusesse

Isand ütles mulle: "Kristuse Ihul on vaja teada seda, et iga sõnakuulelikkuse seemnega, mis nad on külvanud,  käib kaasas autasu. Usklikel on vaja liikuda orjameelsuse mentaliteedist Autasu meelsusesse.Paljud on ohverdanud ja öelnud sõnakuulelikult „jah“ nendele asjadele, mis Isand on neile rääkinud, aga ometi on mõned neist nii aeglased ja passiivsed, et uskuda ja osa saada lõikusest.

Isand andis mulle sellise kujutluspildi Vaimus, et iga kord, kui Usklik ütleb sõnakuulelikult  „Jah“ Isandale, siis Taevas koheselt liigub, ning toimub üleloomulik momentum (liikumishulk), mis vabastatakse Vaimus. Inglid läkitatakse välja ülesannetega, mis on seotud sõnakuulelikkuse seemnetele lõikuse toomisega.  

Orjameelsuse mõtteviis on aga aeglane ootama lootusrikkalt Jumala headust ja heatahtlikkust. See on irooniline uskuda, et Jumal on Hea ja lahke Taevane Isa, aga et Ta on aeglane, et anda autasu.   Millal iganes ma külvan seemne, olen ma kiirelt valmis selle üle rõõmustama ja tähistama, uskudes,  et vaimus pandi koheselt midagi liikuma ning Taevased autasud on minu poole teel!

 

Ma annan Teile ühe lihtsa näite. Ma olen seda praktiseerinud juba aastaid, et mil iganes ma külvan finantsilise seemne, selle asemel, et öelda „ hüvasti raha“, ütlen mina: „ Mine ja paljune, näeme hiljem!“ Ja see ei ole piiratud ainult finantsiliste seemnetega; see võib olla seotud ajaga, sõprusega, naeratustega, heatahtlikkuse, kaastundega jne.

Ma kuulen Isandat ütlemas: "Paljud on end ära vaevanud ja läbi põlenud, üritades Mind teenida, püüdes tuua tasakaalu elu kohustuste ja teenimistöö vahele. Ütle neile, et neil on vaja iga oma teo üle vabastada tähistamise ja rõõmu vaim, iga oma seemne üle, mis nad on Minu Kuningriiki külvanud ning nad hakkavad nägema, mida Mina kõike suudan teha nende heaks. Ma hakkan paljundama aega ja puhkust. Ma taastan kogu nende varustuse. Mina olen neile kilbiks ja Mina Olen Nende Autasu!“ Võti selle juures on oodata usus, et me näeme Jumalat tõesti Oma Autasustajana, mitte ihne ja kitsi orjapidajana!

Aeg On Saada Tagasi Kõik Asjad!

Praegusel ajaperioodil on Jumala Kuningriigi seisukohalt väga oluline see, et usklikud ei saa lubada endale elamist puuduses ning eitada oma pärandust. Vaenlase aeg näpata Jumala pühade käest on läbi!

Aeg on käes selleks, Kristuse Ihu saaks tagasi kõik selle, mis vaenlane on varastanud. Usu ja sõnakuulelikkuse seemned saavad autasustatud käesoleval ajaperioodil. Maa on varustatud selleks, et Jumala Soosing ja Taevased autasud võiksid võimsalt esile tulla.  Jumala Suuremeelsus ja Lahkus saavad olema tuntud läbi kogu maailma selle kaudu, et pühad elavad külluses!

Ma tahan Sinuga nõustuda järgnevates asjades:

Deklareeri koos minuga:

• Ma  parandan meelt orjameelsuse mentaliteedist ning ma otsustan tunnustada autasu meelsust.

• Ma saan jõukaks, et edendada Jumala Kuningriiki ja Jumala eesmärke.

• Ma järgnen  Isandale, Oma Jumalale ja kardan Teda. Ma tegutsen Tema korralduste alusel ning kuuletun Tema häälele. Ma teenin Teda ning hoian Temast tugevalt kinni!(5 Mo. 13:5).

• Ma vabastan lõikuse ja Taevased autasud iga sõnakuulelikkuse seemne üle, mis ma olen külvanud (Luuka 6: 38)
Ma olen olnud sõnakuulelik ja tahtnud teha Jumala tahet. Jumal, las ma söön maa parimat!  (Jesaja 1: 19)

 Ma saan osa autasuna jõukuse päevadest ning rahulolu aastatest, sest ma olen olnud sõnakuulelik Sulle, Jumal, ning teeninud Sind ( Iiob 36. 11)  Kõik Jumala õnnistused tulevad minu elu üle ning vallutavad mind, sest ma olen kuuletunud Isanda, Oma Jumala, häälele! (5 Mo. 28: 2)

• Ma panen hoolikalt tähele ja kuuletun kõigile Sinu korraldustele minu elu jaoks, et kõik võiks minna hästi nii minul kui minu lastel igavesti! (5 Mo. 12: 28

• Ma elan Avatud Taeva all ja ma ootan ja tähistan Jumala Headust sellel praegusel ajaperioodil.

Aamen!
Tõlkinud Jana Naudi 20.06.2016
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar