teisipäev, 23. august 2016

Lana Vawser „Jumala Ligiolu Tervendab Sind“Ma kuulsin  hüüdeid paljude Jumala inimeste südametest ja hingedest, kes igatsesid tarkuse ja tervenemise järgi, et nende eludes tuleks esile täielik taastus ning tagastatud saaks kõik igal alal, kus vaenlane on neid metsikult rünnanud.

Ma kogesin seda, kuidas paljud Jumala rahva hulgast on nii väsinud, kuidas nad kandsid endas „ma olen palvetanud igat palvet, mis ma olen osanud palvetada“, Ma olen seisnud ja uskunud Jumala Sõna ja igat prohveteeringut, mis mulle on antud“, „ma olen ülistanud ja olnud sõnakuulelik“, aga ometi on asjad jäänud samaks! Nad esitasid küsimuse: „ Mis on võti minu tervenemiseks nendest haavadest, mis ma olen saanud nende vaenlase tuliste noolte tõttu, mis on minu pihta lastud?“

„Ma kuulsin meeleheite karjeid, segadust ja masendust, sest inimesed ei teadnud enam, mida teha- see kõik on jõudnud Isa südamesse. Jumal on kuulnud kõiki Sinu palveid. Pole tähtis, kas Su sõjavarustuses on olnud augud, mis on lubanud nendel löökidel nii valuselt tulla või on vaenlane täiesti ebaseaduslikult sisse tunginud, oma südames ma kogesin, et Isa süda on Sinu poole ning Ta on igat Sinu hüüet võtnud sügavalt Armastusega oma südames. Ta teab kõike ning Ta kohtleb Sind kiindumusega ning Ta rääkis välja järgnevaid sõnu väga sügava armastusega: „MINU LIGIOLU TERVENDAB SIND!!!“

„Kui ma kuulsin neid sõnu, siis koheselt ümbritses mind hingamise ja rõõmsameelsuse õhkkond Tema Ligiolus. Jumala Vaim hakkab tooma radikaalset TERVENEMIST ning see võib juhtuda hetkega. Imeilus, hämmastav, mõõtmatu armastus voogas välja Väga Hea Isa südamest, tuues esile tervenemist ja taastamist Oma rahvale.“

„Jumal Oma headuses ei toonud esile ainult täielikku tervenemist ja taastust, kui Tema rahvas kohtus Temaga Tema Ligiolus, vaid nad muutusid PAREMAKS ning neil oli ROHKEM kui neil oli OLNUD KUNAGI VAREM!!!“

JUMAL ON TERVENDAMAS SÜDAMETE ÜHENDUSI!

Ma nägin Jumalat sulatamas kokku „südame ühendusi“. Seal, kus erinevad lahingud olid toonud põhimõttelisi takistusi südameühenduses inimeste ja Jeesuse vahel, ja üksteise vahel, seal said asjad korda pandud lihtsa Jumala Ligiolus aja veetmise läbi, kui Jumala rahvas tundis Oma Jumalast lihtsalt rõõmu. Jumal taastab „intiimseid südame ühendusi“ ning jällegi, need ei saa lihtsalt taastatud, vaid need kasvavad sügavusest sügavusse ning on PAREMAD kui kunagi varem.“

„Mu kallid, PUHAKE!!! Ma murran just praegu Jeesuse nimel Teie üle igasuguse ärevuse ja segaduse, mis paneb Teid muretsema „kuidas see küll saab juhtuda“ või „oi, ma pean leidma õiged sõnad, et palvetada“ jne. et tervenemine saaks esile tulla. Ma kuulutan vabadust Teie üle täna, ja ma kuulutan uuel tasemel kohtumisi Jumala südamega, kohtumisi VÄGA HEA ISAGA, mille vältel Te näete Tema Ligiolu, mis toob „äkitselt“ Teile TERVENEMISE. Tema Ligiolus Te näete tervenemist ja taastust ning väga suuri muutusi. Pole võimalik, et Te viibite Jumala Ligiolus ja näete Tema Auhiilgust ning Te ei muutu kõige selle juures. Täna on päev muutuste jaoks ning TEMA LIGIOLUS Te kogete RÕÕMU TÄIUST!!!“

„Sa annad mulle teada mu elu teerada ja Sinu ligiolus on rõõmu täius ning Sinu paremal käel on meeldivaid asju igaveseks.“ (Laul 16: 11)

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.08.2016

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar