laupäev, 13. august 2016

Lana Vawser „Lõpuleviimise Puudutused“


Mul oli Jumalaga võimas kohtumine, mille vältel ma nägin ruume nimega „Lõpuleviimise puudutused“, kus asusid loovad imed…

Kui ma nägin neid ruume, siis seal olid tagaseinas kellad, mille osutid olid kinni jäänud KESKÖÖ peale!!!

Atmosfäär, mida ma kogesin enda ümber, oli täis raskust ja meeleheidet üldnimetusega „OOTAMINE“.  Ma nägin, kuidas nii paljud hüüdsid taastumise ja loovate imede järgi, aga selle asemel, et asjad läheksid PAREMAKS ning LOOTUS ja LÄBIMURDED tuleksid esile, selle asemel ma nägin, et asjad läksid tegelikult hoopis veelgi hullemaks ning pimedus justkui tõukas läbimurrete esiletulemist edasi.

Aga kui ma siis vaatasin nendesse ruumidesse, nägin ma Jumalat töötamas koos inglite väehulkadega, et panna asjadele see „lõpuleviimise puudutus“, et need loovad ideed ja imed saaksid nähtavaks ning tuleksid usklike eludes ilmsiks siin maa peal.

Need imed, mis hakkasid siis Jumala rahva eludes ilmsiks tulema, olid LOOVAD IMED. Need ei olnud „lapitud“ ja „parandatud“, vaid need olid TÄIELIKULT UUED ASENDUSED alates situatsioonide lahendustest ja suletud ustest kuni imepäraste asendusteni, mis puudutasid täiesti uusi organeid ihus ning jumalikke tervenemisi.

See tunnetus, mis mind siis valdas nii paljude suhtes, kes on nii tohutult kaua oodanud keset pimedust, oodanud uue päeva valgust ja läbimurret…kus paljud on hüüdnud „taastamise“ järgi, siis ma kogesin, et Jumal mitte ainult ei taasta, vaid Ta hakkab ASENDAMA nendel aladel, kus Sa oled hüüdnud PAREMA JÄRGI KUI OLI VAREM. Jumal toob nendel aladel esile TÄIESTI UUE!!!

PETTUMUSE AASTAD SAAVAD MURTUD NING TULEB ESILE SILMAPILKNE TERVENEMINE.

Ma jälgisin selles nägemuses, kuidas „õige aeg saabus“ nende loovate ideede ja imede jaoks, et manifesteeruda usklike eludes ning ma nägin, kuidas inglite väehulgad töötasid koos Jumala Vaimuga, et tuua kõik need imed esile siin loomulikus maailmas. Kui need LOOVATE IMEDE läbimurded hakkasid esile tulema, siis täitis usklikke selline AUKARTUS ja IMESTUS, kui HEA ON ISA ja kui nad siis hakkasid tunnistama nendest imedest, toimus tohutu plahvatuslik imede kasv teistegi usklike eludes, nii et paljud jäid täiesti sõnatuks Tema Headuse ning Südame ees, vastavalt Efestlastele 3: 20. Ma nägin, kuidas PETTUMUSE AASTAD SAID MURTUD NING TERVENEMISED TOIMUSID SILMAPILKSELT!!!

Täpselt need alad, mis on olnud „PALJUD PETTUMUSE AASTAD“, mida on usklike südames hoidnud elavana vaenlase vale, et „ see ongi minu jäädav kaotus siin elus“, TÄPSELT NENDEL ALADEL, mis on olnud sellise tohutu ahastuse, südamevalu ja pettumuse alad, nendest aladest said JUMALIKU SEKKUMISE järgmised võimsad SIHTMÄRGID!!!

TÄPSELT SEE ALA, kus on olnud nii palju surma, hävingut, kaotust, viivitust, tohutut valu, põhjatuid pettumusi ja ahastust, TÄPSELT SEE ALA saab olema Johannese 10: 10  alusel ÜLIVÕIMSA TÄIUSE ESILETULEMISE ALA!!!

SUURIMAD ÜMBERPÖÖRAMISED SAAVAD ESILE SÜNNITATUD NENDEL ALADEL, KUS SA OLEKS ÄÄREPEALT ALLA ANDNUD.

Ma nägin paljusid „istumas keset kaotust“ ümbitsetuna murest ja meeleheitest kõigi nende paljude aastate tõttu, kus sai seistud usus ning oldud järjepidevad, aga selle asemel, et läbimurre tuleks esile, on tulnud hoopis uus löök. See „peaaegu“ alla andmise koht on paik, kus Isand ütleb: „ON KESKÖÖ, AGA UUS PÄEV ON LÄHENEMAS!!! TOTAALNE JUMALIK ÜMBERPÖÖRAMINE vastavalt
Sakarja 4: 6 TULEB ESILE VALJUHÄÄLSELT. Mitte inimliku väe ega võimu läbi, vaid Minu Vaimu läbi, ütleb Isand!!!“ TÄIESTI RADIKAALNE UUS JUMALIK DEMONSTRATSIOON, MIS JUHATAB SISSE ETTEMÄÄRATUD PÄEVA!!!

SAATUSE LAGUNEMINE.

Ma nägin paljusid „lagunemise“ alasid usklike eludes, kus ei ole tulnud esile vajalikke läbimurdeid ning tundub justkui, et toimub jätkuv allakäik. Nii palju palveid, nii palju tunnistamist ja ometi ootamine jätkub…vaenlane on tulnud nende alade vastu tohutu intensiivsusega ning ta on rünnanud neid alasid lausa õudse metsikuse ja julmusega, aga see kõik on toimunud seetõttu, et TÄPSELT NEEDSAMAD ALAD ON TUGEVALT ÜHENDATUD SINU SAATUSEGA!!!

Aga õige pea oled Sa tagasi tulemas oma LOSSI kui lootuse „vang“. Jumal on kohe kohe toomas esile KAHEKORDSE taastuse. (Sakarja 9. 12)

 
Ma nägin JUUDA LÕVI tulemas METSIKUSEGA nendele Jumala rahva elude aladele ning Ta MÖIRGAB Oma autoriteediga kõige selle üle ning LAGUNEMINE PEAB PEATUMA NING KADUMA!!! VAENLANE PÕGENEB ning selle asemel avanevad KAHEKORDSED SAATUSE UKSED!!! Mõned nendest Sinu elu lagunenud aladest, kus needus on saanud pesitseda, saavad olema ühed Sinu elu kõige võimsamad JUMALIKE DEMONSTRATSIOONIDE alad. Jumal hakkab LÄBI SINU väga võimsalt liikuma nendel samadel aladel, kus vaenlane on siiani üritanud Sind raevukalt peatada ning isegi tappa. Jumal hakkab liikuma LÄBI SINU, et VABASTADA VÄGA PALJUSID!!!

Seal, kus viivitus on justkui kasvanud….saab Tema MÖIRE tooma JUMALIKU PÖÖRDE….et AVADA SULLE KAHEKORDSED SAATUSE UKSED!!! Sa lihtsalt vaata ja Sa näed, kuidas see, mida vaenlane on tahtnud teha Sinu hävinguks ja haavamiseks, saab Jumala poolt ÄKITSELT ümber pööratud Sinu kasuks!!!!!

 (1 Mo. 50: 20)

Hoia alt!!! Sa oled valmis selleks, et näha elu kõige aulisemaid loovaid imesid ning kahekordsete saatuse uste avanemist oma elus nii, nagu ei kunagi varem.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 13.08.2016

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar