esmaspäev, 1. august 2016

Lana Vawser „Paljutõotav August“Hiljuti, kui ma istusin Isanda jalgade ees, kogesin, kuidas Jumal hakkas minuga jagama asju selle aasta augusti kohta.

Ma kuulsin Jumalat uuesti ja uuesti ütlemas: „Paljutõotav August! Nii, et ma hüppasin püsti ja otsisin internetist definitsiooni, mis puudutab sõna „paljutõotav“ (ingl.k. auspicious)

PALJUTÕOTAV- teada andmine või märk sellest, et tulevikus ootab ees edukus. Seda sõna iseloomustavad edu ja jõukus. Soosingu kogemine, säravad läbielamised, lubav, perspektiivne, roosiline, väga hea, täis tõotusi, optimistlik, lootustandev, julgustav, oludele vastav, sobiv, õige ajastusega, õnnelik, jumaliku abiga saadud, nagu taevane õnnistus, kasulik, soodne, tervislik (google- inglise keeles sõna: AUSPICIOUS)

Ma nägin sellist LIIKUMIST ja LIIKUMISHULKA AJAS, mis leidis aset Augustis, kus Jumala Soosing juhtis Tema rahvast edukuse paika, neid inimesi,  kes elavad nii, et nad on „maha pannud“ asju oma elus. Ma nägin korduvalt säravat uut päikselist päeva! Ma nägin, kuidas südamed ja hinged pöördusid ära negatiivsusest, muretsemisest ja lootusetusest ühte paika Jeesuses, mis oli täis lootust, tõotusi, ootusi, Taevalikku optimismi ning plahvatuslikult suuri võimaluste momente.

On olemas  väga erilised„õige paik õigel ajal“ momendid, mis kujutavad endast TÄIUSLIKKU AJASTUST Jumalas, mis ootavad meid ees augustis! Augustis tulevad esile varustus, tugivõrgustikud ja võimalused, mis on nii paljutähendavad ja strateegiliselt olulised, sest nad vabastavad Jumala rahva palju suurema finantsilise varustatuse, kerguse, soosingut täis tulemuslikkuse, ametikõrgenduste ja ülendamiste sisse. Jumala rahvas lendab otsekui katapuldiga sügavamatesse vaimsetesse reaalsustesse, sest nad teevad koostööd Püha Vaimuga ning see toob kaasa Jumala Kuningriigi suurema mõjuvõimu ja efektiivsuse.

ÜLISTUS TOOB KATKILÖÖMISE.

Ma tunnetan seda, et ülistus on praegusel ajal väga oluline võti kõige selle keskel, mis on toimumas. Ma kogen Taevase Isa südamest tulevat sügavat kutset, et minna edasi ülistuse sügavustes. Ta on tegemas Oma rahva südames väga sügavat ja rohkenevat/laienevat tööd sel ajal, kui nad ülistavad Teda. JEESUSE ÜLISTAMINE toob ahelate, kettide, vangikongide, piirangute, kõrgistuste ja vastuseisu katkilöömise, kõige selle hävitamise, mis on takistanud Sind minemas edasi oma ettemääratuses. Ülistuse ajal Sa TÕUSED JA NÄED, MIDA SEE TÄHENDAB….TAEVASE ISA SÜDAMEST SÜNNIVAD IGATSUSED…TÕUSEB ESILE SINU SAATUS!

Ma tundsin, kuidas Jumal ütles, et sel ajal, kui me TÕUSEME Ülistuses, toimub samal ajal LAIENEMINE augustis! Praegusel ajaperioodil toimub tohutu VENITAMINE! Laiendatakse telgi vaiasid ning venitatakse meie mõtlemisvõimet, ootusi ja unistusi, et täita TÜHJUST TÄIS PAIGAD, sest Jumala jaoks pole mitte miski võimatu! (Matteuse 19: 26) Laienemise aktiivne liikumine ajas on üles ehitumas! Tundub nagu terve uus laienemise kiirus läbimurreteks on praegu võtmas hoogu.

AUGUST SAAB OLEMA AKTUAALSUSE JA TEGELIKKUSE KUU.

AKTUAALSUS (ACTUALITY) definitsioon: tõsieluline reaalsus (google)

Ma nägin seoses augustiga sõna „aktuaalsus“. Ma kogesin seda, et Isand ütleb meile,  et meie unistused ja tõotused saavad esile tulema ja manifesteeruma tõsielulises reaalsuses.

Kui ma otsisin Jumala südant, siis ma võisin tunda Tema kaastunnet ja armastust nende suhtes, kes on oodanud väga kaua ning kes on jõudnud sellise meeleheite paika oma südames, et nad on vaid hüüdnud: „Isand, kus küll on see VÄLJAPÄÄS? Millal küll lõppeb see test ja katsumus?“ Ja ma kogesin, kuidas Jumal ütles: „Ma pööran selle meeleheitliku VÄLJAPÄÄSU otsimise ja lootusetuse  tõotuste ja läbimurrete TEGELIKKUSEKS!!!

INGLITE ASSISTEERIMINE (ABI) JA SEKKUMISED AUGUSTIS.

Esmalt ma tahan öelda seda, et me ei ülista ingleid, vaid Jeesust! Ma nägin seda, kuidas Jeesus vabastas augustis suurema ingelliku abi ja sekkumise. Ma nägin, kuidas inglid aitavad, assisteerivad ja teenivad Jumala rahvast sellisel tuntaval moel augustis, et Jumala rahvas ärkab suuremas teadlikkuses, mis puudutab võimast ingellikku aktiivsust nende eludes. Ma nägin inglite sekkumist sekkumise järel, nurjates ja takistades vaenlase kavatsusi usklike elus. Inglid on meie kindel turvatiim, kes on saadetud Jumala poolt meie ellu.

Ma nägin ka JUMALIKKE SEKKUMISI JA VAHELE SEGAMISI. See tähendas ka abi ja päästmise kasvamist, kuid samuti tähendas see ka vahele segamisi! Ingellikud kohtumised, mis tõid kaasa suurema arusaamise, jumalikud juhtnöörid ja ilmutused, mis Jeesus saadab Jumala rahvale, segades vahele nende argipäeva rutiini ning tuues esile suuna muutuse.

INGEL ON VÄLJA SAADETUD ÜLESANDEGA TUUA TAEVANE LEIUTIS.

Ma nägin kindla ülesandega inglit, kes on saadetud Jumala poolt ning ta toob sellel ajaperioodil paljudele Jumala lastele „jumalike leiutiste“ kasvu.  Selle ingli nimi on „Leiutiste Ingel“.


See ingel on terve hulga inglite juht ning ta tuli usklike ellu koos terve inglite kompaniiga. See juhtiv ingel kandis endaga deklaratsioonide kirjarulle, mis Isand on kirjutanud ning need sisaldavad väga vaimukaid ja andekaid leiutisi, tarkust. Sellel ajaperioodil kasvab tohutult Jumalik loomingulisus. Kui need inglid jaotasid laiali neid kirjarulle Jumala rahva eludes, siis ma nägin neid äkitselt astumas Taevaliku tarkuse, leiutiste ja loomingulisuse ajastusse. Andekad leiutised (Õp. 8. 12 KIV), strateegiad, äriplaanid, täiesti uued leiutised ja taevalikud ideed/vastused jõuavad Jumala rahvani, et LEIUTADA asju, mis on täiesti uued.

Augustist alates algab see juurdekasv, aga ma näen, et augustis tulevad esile sellised leiutised, mida Isand kasutab tervete aastakümnete vältel, leiutised, mis mõjutavad terveid põlvkondi.

Need Taevalikud strateegilised leiutised ei muuda ainult inimesi, need kujundavad ja vormivad linnasid, rahvaid ja seitset erinevat kultuuri mäge. Jumal jagab laiali Oma rahvale ka TÄHELEPANUVÄÄRSEID finantsilisI õnnistusI. Jumal annab suuremad finantsilised õnnistused õigete kätte, et näha, kuidas linnad ja rahvad saavad mõjutatud, et need taevalikud leiutised vormivad ja muudavad ning annavad tarkust, läbi nende seitsme erineva mäe mandaadi.

See, mida Isand on tegemas augustis, on suurte pikaajaliste läbimurrete, muutuste ja mõjufaktorite loomine!

Paljutõotav August näeb lainetusi ja domino efekti suureneval ja laieneval viisil, kandes endaga kaasas liikumist, mis hakkab vormima ja mõjutama tulevasi põlvkondi.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 01.08.2016

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar