teisipäev, 23. august 2016

Samantha Lee „ Uus Tules Puhastatud Kindralite Sugu On Tõusmas“ 

Uued Kindralid ja Teenijatest Liidrid

"Mu armsad, Mina olen üles tõstmas kogu maailmas uut liiki juhte. Ma olen tõstmas oma armees ülesse kindraleid, kes näevad välja täpselt vastupidiselt sellele, keda maailm peab suurteks juhtideks. Mina tõstan ülesse teenijatest juhid. Juhid, kes teenivad audentsuses, läbipaistvuses, ehtsuses, murtuses ja alandlikkuses.

„Minu armee kindralid ei saa olema täiuslikud, aga neil on lapsemeelne süda, et kuulata Mind ning alistuda Minu häälele isegi keset nende suurimaid nõrkusi. Nad on silmatorkavad alandlikkusega, haavatavusega ning murtuses ohverdatud eludega, mis saab olema nende suurim kaubamärk kõigi jaoks, kes nende peale vaatavad. Nad ei teeni lähtuvalt omaenese tugevusest ega tarkusest, vaid nad käivad totaalses sõltuvuses Pühast Vaimust.“

„Mina otsin kogu maailmast neid, kelle südamed kuuluvad täielikult Minule. Ma valmistan nende südameid teenima. Nemad hakkavad Minu rahvast teenima teenija südamega ning neil on üks süda Kuningaga. Mitte iseenese auks, mitte iseenese ambitsioonikuses ning mitte isegi vaimsete saavutuste nimel.“

„Mina otsin neid, kes Jaakobi sarnaselt võitlevad kohtumise nimel, mis muudab nad täielikult Minust sõltuvaks. Nagu Jaakob, ei ole nad võimelised liikuma ilma Minuta. Ja nagu Jaakob, kogevad nad oma elus Jumala kirjeldamatut headust, mis täidab nad armuga, millega mõjutada järgmist põlvkonda. Just praegusel ajastul on need inimesed kasvamas väga tugevaks. Aga maailm ei tunne neid veel. See on olnud tasane töö; tasane, sügav südame ettevalmistus.“

Puhastatud ja Kujundatud Sügavas Tules

„Need kindralid on nagu portselan- nad paistavad inimsilmale haprad ja nõrgad, sest neis on ehe läbipaistvus, aga nende sees on tegelikult tugevus ja püsivus, mis on vastuolus nende väljanägemisega. Põhjus peitub selles, et nad on sügavas tules puhastatud ning nad on läinud kõige intensiivsematest tuleleekidest läbi. Nad on põhjalikult testitud ja läbi katsutud, ning nad on osutunud ustavateks.“

„Väga paljud siin maa peal ja ka Minu Koguduses on näljased Minu uut liiki kindralite järele, kes neid juhiks lahingutes. Väga paljud vajavad neid kindraleid, kes juhiks neid lahingutesse. Ja Mina olen neid väga varsti välja lennutamas. Olge valvel ja olge valmis. „Äkitselt“ ajaperiood on käes ning see tuleb esile veel suuremal mõõdul.“

„Minu uut liiki teenijatest juhid mõistavad väga sügavuti varjatud olemist ning nad on vabatahtlikult valinud nõrkuse, et nad oleksid vaid sõltuvad Minust ning alal hoitud Minu armus. Selle tõttu ei karda nad ka olla täiesti ausad oma teekonna osas, isegi, kui see on täiuslikkusest väga kaugel. Nad mõistavad seda, et Minu rahvas ei vaja järjekordset kõrgelennulist kättesaamatut vaimsuse standartit, vaid nad vajavad eesjooksjaid, kes on läinud nende ees, kukkunud ninuli palju kordi, aga nad on jätkanud oma võidujooksu läbimist. See on see, mis tegelikult inspireerib Minu rahvast, et ka nemad suudavad seda teha.“

„Taaveti sarnased inimesed, Minu südame järgi inimesed, Mooses, Aabraham, isegi Minu prohvet Saamuel- nad kõik tegid vigu, aga Mina valisin väga teadlikult selle, et Ma ei varja nende vigu Oma Pühakirjas. Ma tahtsin, et Minu lastel oleksid elavad lood, mitte pimedad juhid, kes juhivad rahvast enda valitud suunas. See on ka põhjus, miks Ma saatsin Oma Poja, et inimkonnal oleks võimalik õppida Inimeselt, mida tähendab olla täielikult inimene, nagu Mina kujundasin selle Eedeni aias. Mina olen kutsumas esile praeguse põlvkonna keskel selliseid naisi ja mehi.“

„Minu treeningu all olevad kindralid, olge tugevad ja julgustatud. Testid on olnud väga valulikud ning Sa oled paljudel kordadel mõelnud, et Sa rohkem ei suuda. Aga tegelikult olen Ma Sinu üle nii uhke, et Sa oled vastu pidanud. Ma näen Sinu sõnakuulelikku südant, isegi keset Sinu nõrkusi, ning see liigutab Mind nii sügavalt. Mina pean meeles igat vaikselt tehtud ohvrit, igat korda, kui Sa valisid Minu Kuningriigi üle oma mugavuse. Ma tunnen Sinust suurt rõõmu ning Ma tahan, et Sa teaksid: „Sa oled kogumas endale igavest varandust Taevas, mida mitte miski ega mitte keegi ei saa Sinult eales ära võtta.“

„Ole tugev, Mu laps. Võta sisse Minu poolt antud positsioon. Lase Minu Vaimul ette valmistada oma südant, isegi, kui see peaks tähendama maha lõhkumist ja uuesti üles ehitamist. Ma olen praegusel ajastul üle kogu maailma välja saatmas Oma uut liiki kindraleid ning Mina jätkan oma võimast tööd kuni kõik on teostatud.“

„Ja Jeesus vastas: „Tõesti Ma ütlen Teile, Poeg ei suuda teha mitte midagi iseenesest; Ta saab teha ainult seda, mida Ta näeb Isa tegemas, sest mida iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg. Sest Isa armastab Oma Poega ja Ta näitab Pojale kõike seda, mida Ta on tegemas. Jah, Ta näitab Pojale isegi veel suuremaid tegusid, nii, et Te saate olema täielikus hämmingus.“ (Johannese 5: 19-20)

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.08.2016

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar