pühapäev, 25. september 2016

BRIAN SIMMONS „JUMAL ON SINU TÕELINE SÕBER“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Mina olen see Tõeline Sõber, keda Sa oled endale alati igatsenud. Nendel paljudel kordadel, kui Sa oled hüüdnud Minu poole, olen Ma vastanud ning olnud koos Sinuga. Kuigi Sa oled väga õrn, olen Mina teinud Sind tugevaks. Kas Sa mäletad seda, kuidas Mina süütasin Sinu südame põlema ning andsin Sulle armu, et armastada Mind ning otsida Mind kogu oma südamest? Mina olen Sinu Jumal, kes on End mähkinud Kaitsekilbina Sinu ümber, Ma olen Sinu Võimas Kaitsja ning Sinu Tõeline Sõber.“

„Hoia meeles kõiki neid tõotusi, mis Mina olen Sulle rääkinud. Ära lase nendest lahti. Mina olen lubanud anda Sulle elu, tugevust, tervenemist ja väge. Minu sõnad on Sinu relvastus, kui Sul on vaja olla tugev ning kui kahtlused tahavad Sind igast küljest rünnata. Jätka Minu juurde tulemist ning ära unusta saatust, mis Mina olen Sulle tõotanud, sest Sa saad oma päranduse vastu võtta vaid usu kaudu.“

„Sinu vaenlane teab, kuidas Sind haavata. Ta kasutab selleks isegi nende sõnu, keda Sa kõige enam armastad. Ole hästi tundlik Minu häälele, Mu kallis laps, sest Ma olen Sind õpetanud järgima Minu häält ning mitte kellegi teise oma. Tuleta endale meelde kõiki neid lugematuid kordi, kui Mina juhtisin Sind. Alati pea meeles seda, et Mina olen Sinu Tõeline Sõber.“

„Sind ootavad ees suurte avastuste päevad, mil Sa leiad Mind peidetud paikadest ja seda viisidel, mis on eelnevatel ajaperioodidel olnud Sinu jaoks tundmatud. Minu hääl rahustab ja trööstib Sind ning toob Sulle rahu. Tuleta meelde, kuidas Ma valasin Sind üle lohutuse ja trööstiga, kui Su süda oli murtud ja katki ning Sa ei teadnud, mida teha.  Mina olin sellel tunnil seal koos Sinuga, et parandada Sinu katkist hinge ning taastada Sind täielikult Minu jaoks. Mu armas ja kallis, Mind tõmbab ligi Sinu nõrkus, nagu oja voolab kõige madalama paiga suunas keset orgu. Mina täidan Sind rahuga, et Sind kinnitada ja alal hoida ning Minu armastus voolab, et Sind tugevaks teha. Pea seda meeles, mu kallis, Mina olen Sinu Tõeline Sõber!“

Õpetussõnad 18: 24 The Passion Translation

„Mõni sõprus ei kesta kaua,

Aga on olemas üks Armastav Sõber,

kes on ühendatud Sinu südamega

Lähedasemalt kui keegi teine!“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.09.2016

Christy Johnston „Võimsad Vapruse Mehed ja Naised- Tulge Peidust Välja!“


 

Hiljuti ma kuulsin, kuidas Taevane Isa ütles mulle: „Ma kutsun Oma võimsaid vapruse mehi ja naisi peidust välja tulema!“ Tema sõnad olid täis sellist autoriteeti ja jõulisust, et ma olin lausa väga hämmastunud. Ma pidin oma toimetamised pooleli jätma, sest ma kogesin, et on hädavajalik, et ma süveneksin Giideoni loosse ja õpiksin sellest. Ja kui ma siis võtsin Giideoni loo ette, et seda lugeda, siis ma kogesin, kuidas Isa deklaratsioon sai minu jaoks palju selgemaks ja mõistetavamaks.

Kohtumõistjate 6: 11 (inglise keelest) me kohtume Giideoniga:

Ja Jehoova ingel tuli ja istus tamme alla Ofras, mis kuulus abieserlasele Joasele; ja selle poeg Giideon peksis nisu viinamarjade pressimiseks mõeldud surutõrres- ta peitis end midjanlaste eest.

See salm on ülioluline. Giideon peksis nisu viinamarjade pressimiseks mõeldud augus „ennast peites“. Nisu peksmine oli sel ajal täiesti tavaline tegevus- protsess, kus nisu pea eemaldatakse varre küljest. Seda toimingut tehti tavaliselt selleks määratud spetsiaalses kohas, kõigile nähtavas paigas mäe otsas. Miks? Sest tuul oli selle toimingu juures võtmefaktoriks, mis aitas eraldada nisupea varte külgest. Enamus farmereid kasutas raskete härgade või veiste abi, et nisu tallata.

Miks siis Giideon tegi seda väga rasket tööd omaenese jõust, oma paljaste käte abil, ja peitis end veel pimedas augus? Iisraeli rahvas oli sel ajal midjanlaste raske rõhumise all. Algselt oli Iisraeli rahvas teinud valesti Jumala ees, kui nad olid hakanud kummardama ebajumalaid, aga vaenlaste rõhumise all hakkasid nende südamed pöörduma Jumala poole. Midjanlased olid inimesed, kes olid rõhunud ja röövinud Jumala rahvast. Kohtumõistjate 6.peatükk räägib sellest, et midjanlased röövisid nii palju Iisraeli rahva käest, et Jumala rahval ei jäänud üldse midagi enda kätte, millest elada.

Saatus Kutsub

Ja kui me leiame Giideoni sealt tünnist, siis ta parasjagu üritab peita oma kätetööd oma vaenlaste eest. Ta tegutseb hirmus, et temalt võetakse see, mis talle kuulub. Täpselt selles paigas, kus Giideon on täis hirmu ja peidab ennast, on paik, kus Jumala ingel ilmub talle ja kutsub teda esile astuma. Sellel hetkel kuulutatakse tema üle deklaratsiooni sellest, kes ta tegelikult oli- mitte tõsiasja, kellena ta sel ajahetkel toimis.

Kohtumõistjate 6: 12 ütleb:

„Ja Jehoova ingel ilmutas ennast temale ning ütles talle: „Jehoova on Sinuga, Sa võimas sõdalane!“

Kui vaadata teisi tõlkeid, siis tulevad välja sellised väljendid ingli suust: „Võimas kangelane, võimas vapruse mees, hulljulge ja väga vapper mees.“ Mida Jumal sel hetkel tegi? Jumal kutsus esile Giideoni saatust, Ta kutsus esile seda vaprat meest, kes Giideon sisemiselt tegelikult oli, kuigi tema välised olukorrad ja tegevused rääkisid otse vastupidist. Kui Jumal oleks määratlenud Giideoni selle alusel, millised olid mehe käesolev olukord, siis oleks Ta võinud öelda midagi sellist: „nõrk, hirmu täis, peidus olev.“ Selles loos on väga sümboolne ka Giideoni nime tähendus. Väga lihtsalt tõlgituna tähendab Giideoni nimi: raidur, raietöömees või „keegi, kes lõikab ära/maha“. Giideoni saatus oli lõigata ära ja lõigata maha see vaenlase rõhumine, mis oli tõusnud Jumala rahva vastu.

Aga alguses oli Giideoni väga raske veenda. Isegi siis, kui tema ees seisis Jumala ingel, kinnitades talle seda, kes ta tegelikult oli, reageeris Giideon esmalt sellele nii, et tal puudus igasugune usk. Giideon vastas: „Mina, Mu Isand? Kui Jumal on meiega, siis miks kõik see on juhtunud meile? Kus on kõik need imed ja tunnustähed, millest meie vanemad ja vanavanemad on meile rääkinud, öeldes: „Kas Jumal mitte ei vabastanud meid Egiptusest?“ Aga Jumal võttis Giideoni kohe isiklikult ette ja ütles: „ Sina mine selles jõus, mis on Sinule antud. Päästa Iisraeli rahvas midjanlaste käest. Kas Mina pole see, kes Sind läkitab?!“

Jumal vastas Giideonile väga otsekoheselt. Jumal kinnitas Giideonile: „Mine selles jõus, mis Mina Sulle annan….see kuulub Sulle!“

Peidupaigast Välja ja Oma Tõotuse Sisse

Kas Sa oled hiljuti leidnud end olukordade keskelt, kus tundub, et vaenlane on asunud täiel jõul Sinu käest varastama? Kas tundub, nagu tabaks Sind üks löök teise järel ning Sa koged, kuidas Sul on jäänud hästi vähe jõudu, rõõmu ja rahu alles? Lahing, mida Sa oled pidanud, tundub hästi pika, väsitava ja vaevarikkana. Ning ainus mõistlik tegu tundus olevat see, et tuleb end ära peita. See auk, kuhu Sa oled taganenud ning end ära peitnud, tundub ühest küljest ahistavana, aga see on andnud Sulle ka võltsi turvalisuse tunde.

Kui Sinu elu on olnud viimasel ajal tohutu vaenlase surve ja rünnaku all, siis oled SINA SEE, Tema Võimas VAPRUSE mees ja naine, keda Jumal on kutsumas peidupaigast välja tulema! Ta kutsub Sind välja jõus ja tugevuses, millega Tema on Sind varustanud! Jõus ja tugevuses, mis Tema Sulle annab! Sul on olemas kõik, mida Sa vajad ning aeg on käes, et tulla välja sellest peidupaigast ja ebakindlusest ning lõigata maha see vaenlane, kes on liiga kaua saanud Sinult röövida.

Kui Sa oled Giideoni sarnane, kes kahtleb Jumala valikus, et Jumal saaks Sind üldse valida ning Sul on pikk nimekiri põhjustest, miks Sina pole piisavalt julge, siis Jumal võtab Su ette. Jumal pöördub Sinu poole ning kinnitab Sulle, et see oled tõesti SINA, kelle Tema on valinud. Kui Sa ei tunne end üldse julge ja vaprana, siis Jumal on tegelikult samal ajal Sind varustanud kõigega, mida Sa vajad ning Tema kasutab ka kõiki neid aastaid, mil Sa raiskasid aega olles peidus, selleks, et pöörata see kõik lunastavaks väeks, mis hakkab vabastama kõiki neid teisi inimesi ahelatest, kes on samuti olnud peidus.

Tõuse täna üles ning astu välja august, mis on teinud Sind liiga pikaks ajaks passiivseks ja ebaefektiivseks. On aeg tõusta ja särada! Mine välja jõus, mis Jumal on Sulle andnud, Sa võimas vapruse mees ja naine. Käes on Sinu aeg!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.09.2016

Kathi Pelton „Kas Sa Tunned, Kuidas Mäed Rapuvad?Kui ma hommikul olin Jumala ee, siis ma kogesin suurt liikumist. Algul see kuuldus pulsi löökidena, nagu Taeva pulsilöögid ning siis ühel hetkel hakkasid need tohutult kiirenema. Ja siis ma kogesin oma vaimus raputust, mis sarnanes maavärinale, mis oli vastukaja nendele Taeva pulsilöökidele.  Ja siis ma hakkasin kuulma ühe laulu sõnu: „Kas Sa tunned mägede raputust, kas Sa kuuled ookeanide möiret, kui rahvas hakkab laulma ülestõusnud Jeesusest Kristusest.“

Jumal on liikumas Oma Pühast elupaigast Oma armastatute heaks. Ma näen Teda püsti tõusmas Võimsa Sõdalasena, kes hoiab Oma käes õigsuse kaalukausse ja armu. Ma näen, kuidas Ta tõstab üles need kaalukausid ning ma näen, kuidas Arm kaalub üles kohtumõistmise inimeste üle, perekondade üle, rahvaste üle ja Oma Koguduse üle.

Vaenlane kuulutab kohtumõistmist, aga Jumal kuulutab armu! Kuigi Sa oled oma elus kogenud väga suurt survet, rõhumist ja masendust ning isegi kohtumõistmist oma elu üle, tõuseb Jumal püsti Oma armutroonilt ning deklareerib: „ Arm, arm, arm Sinu elu üle!“

See Jumala deklaratsioon põhjustab selle, et mäed, mis on seisnud Sinu tee peal ees, hakkavad rappuma ning kokku varisema. Jumala deklaratsioon põhjustab selle, et ookeanid, mis möirgavad Sinu vastu, lõhenevad ja lähevad kaheks, et Sina saaksid minna läbi, sest Ülestõusnud Kuningas on tõusnud Sinu kasuks püsti.

Hakka laulma ning anna tänu Jumalale, sest Ülestõusnud Ainus Tõeline Kuningas on tõusnud püsti Sinu kasuks!

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.09.2016

laupäev, 24. september 2016

BRIAN SIMMONS „JUMAL ANNAB SULLE TUGEVUSE, KUI SINA ANNAD TALLE AEGA“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Need hetkel, mis Sa veedad Minuga, et kuulata Mind, on hetked, mis on täis igavikku. Minu Ligiolus pole nõrkust, kõhklemist ega kahtlemist. See on paik, kus Ma täidan Sind energiaga. Palju on neid mõjufaktoreid, mis on mõjutanud Sinu elu ja mõttemaailma, aga kui Sa tuled Minu Auhiilgusesse, siis Mina valan Sind üle sellega, mida Sa vajad kõige enam: Minu armastust ja tugevust. Kuna Sa oled nii kergesti häiritav ja segadusse aetav, siis on nii oluline, et Sa tuleksid ustavalt ja järjepidevalt Minu juurde, et veeta aega koos Minuga.“

„See rahu, mis Mina Sulle annan, pole võrreldav selle rahuga, mida tuntakse siin maa peal. See väljub Sinu loomuliku sureliku elu piiridest ning voolab Sinuni üleloomulikkuse jõest, mis lähtub Minu armutroonilt. Jõe sarnane rahu ujutab üle Sinu hinge ning peseb Sinu sisemusest ära kõik lootusetuse ja valu sõnad. Tule Minu rahujõe juurde ning sõida otsekui paadis Minu tõotuste peal. Seal pole võimalik pettuda. Kuula Mind ja rahust saab Sinu padi, millel Sa saad kõigist oma ärevuse mõtetest end välja magada  ja puhata. Minu armastuse väes oled Sa võimeline tegema kõiki asju, sest Minu armastusest saab Sinu tugevus.“

„Inimesed esitavad nõudmisi Sulle seoses Sinu ajaga ja mõtetega, aga Mina ootan Sind ning tõmban Sind Enda ligi, kui Sa eelistad Mind oma sõpradele ja perekonnale. Tule Minu ligi kui Minu kõige kallim ning Mina annan armu Sinu kõige kallimatele siin maa peal, et Sa saaksid näidata neile Minu armastust.“

„Kui Sina annad Mulle aega, siis Mina annan Sulle tugevuse. Kas Sa tunned end täna nõrgana? Siis tule Minu ette ning suple Minu väes. Mitte ükski inimene ei saa anda Sulle jõudu ja tugevust, sest nende võitluse relvad on väetid ja abitud. Usalda Minu tugevust, mitte teiste heakskiitu. Vaata, kuidas Mina töötan Sinu südames, kui Sina „raiskad oma aega“ Minu Ligiolus. Ma valan Sind välja siin maa peal kui Oma Kingituse ja Minu kallihinnalise Aarde, täis Minu Armastust.“

Laul 27: 4, 8 The Passion Translation

Üks asi, mida ma ihaldan Jumalalt,

Üks asi, mida ma otsin üle kõige muu:

Ma tahan omada seda privileegi, et elada koos Temaga igal hetkel Tema kojas,

Et avastada Tema palge armastuse magusust,

Et täituda aukartusega, tundes sügavat rõõmu Tema Auhiilgusest ja Armust.

Ma tahan elada oma elu nii lähedaselt Temaga,

Et Ta tunneb rahuolu igast minu palvest…

Isand, kui Sa ütled mulle: „Otsi Minu palet.“,

Siis minu sisemine olemus vastab:

„Ma otsin Sinu palet kogu oma südamest.“

 


 Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 24.09.2016

reede, 23. september 2016

Chuck Pierce „Jumal On Sind Kutsumas Rohkusesse! Lase Temal Aidata Sind Üle Saada Mineviku Kaotusest!“Ole valmis liikuma edasi oma mineviku traumast ja surma kogemusest (Luuka 24).

Meil on vaja seda näha, kuidas Jumal võttis grupi inimesi ja viis neid edasi eelnevate prohveteeringute hooajast. Need Usklikud kuulsid Ristija Johannese prohveteeringuid möödunud hooajast, aga nad ei näinud prohveteeringud tulega ristimist ning seetõttu nad ka ei otsinud seda.

„Nii on Minu sõnadega, mis lähtuvad Minu suust: need ei tule tagasi viljatuna ja tühjalt!“ (Jesaja 55: 11) Ristija Johannes külvas ning Jumal avas selle õigel ajahetkel ning andis lõikuse. Tema Sõnad ei tule kunagi tühjalt tagasi.

Kui Jeesus suri, siis see ajas neid kõiki segadusse, sest nad polnud võimelised võtma vastu uusi prohveteeringuid. See oli ka osa sellest, mida Jeesus ütles jüngritele seal Emmause teel: „ Kui Te oleksite tõesti tundnud Pühakirja, siis Te poleks praegu sellises olukorras, vaid Te oleksite näinud mööda sellest praegusest traumast ning näinud, mis hakkab juhtuma.“

See on üks põhjusi, miks ma nii väga imetlen oma naist. Kui ta oli veel viljatu, siis Jumal andis talle tõotuse, et tal sünnivad kaksikud. Tal sündisid kaksikud ja siis kui nad surid, siis mu naine ütles: „Ma suudan sellest edasi minna. Ma veel ei tea, kuidas, aga ma suudan sellest üle saada ja edasi minna!“

Ma küsisin oma naiselt: „ Kas see tähendab, et me saame jälle kaksikud?“ Aga naine vastas: „ Ei, meie elus on uus ajaperiood. Ja ma tahan näha sellesse uude eluperioodi, kus need sõnad saavad mulle tõeliselt arusaadavaks ning esile tuleb kõik see, mida Jumal mõtles.“ Seda Emmause teel olevad jüngrid ei suutnud teha. Jumal tahab viia Sind edasi Sinu mineviku traumast ning surma kogemusest ning avada Sinu silmi uue reaalsuse nägemiseks, mida Sa varem ei näinud ega mõistnud, sest Sa olid seal vanas paigas kinni.

Sarnane lugu juhtus ka minu sõbra Marty Cassady-ga 2009.aastal Heebrea kalendri uue aasta alguses meie suvila maal. Jumal puudutas teda „meie telgis“, sest ta oli viisteist aastat olnud ümbritsetud surmast. Jumal võttis Marty ja viis Ta sellest edasi.

Jumal ütleb meile täna: „ Ma suudan Sind viia rohkuse ja rikkuse paika, kohta, mida nimetatakse tõelise elu paigaks, kus Sa näed reaalsust, mida Sa pole mitte kunagi varem näinud. Lase Minul viia Sind edasi Sinu lapse surmast…Lase Minul aidata saada üle suhte purunemisest ning viia Sind edasi….lase Minul aidata Sul üle saada äri kaotusest ning lase Minul viia Sind edasi…Lase Minul viia Sind edasi mineviku kaotusest, mida Sa kogesid. Lase Minu viia Sind uude reaalsusesse!“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.09.2016

teisipäev, 20. september 2016

Darren Canning"Jesaja 54 Võidmine – Aeg Laieneda ja Õitseda"

 
 

Jesaja 54:2-3: "Tee avaraks oma telgipaik ja Su elamute vaipu venitatagu! Ära ole kokkuhoidlik! Pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu! Sest Sa levid paremale ja vasakule, Su järglased vallutavad rahvaid ja asustavad tühje linnu!

On ajaperioodid, mil Jumal räägib hetkedel, kui Tema välja öeldud asjad hakkavad koheselt esile tulema. Viimase kolme nädala jooksul ma olen kuulnud Jumalat üle saja korra ütlemas, et praegu on Jesaja 54 võidmise hooaeg. Minu jaoks esindab see kinnitust, et see tähendab otseselt Jumala tõotustesse vägivaldselt/jõuliselt sisenemist. Inimesed, kes praegu mind tähelepanelikult kuulavad ja võtavad vastu need sõnad, on Joosua Ja Kaalebi sarnased, kes sisenesid Tõotatud Maale ning võtsid enda valdusesse oma päranduse Jeesuses Kristuses, Oma Isandas.

Jumalal on Sinu elu jaoks rohkem, kui Sina eales suudad endale ette kujutada. Enamus inimesi elab enesega rahulolus ning nad ei tunnusta oma elus suuremaid õnnistusi, mis Jumalal on nende jaoks valmis pandud. Koguduses on olemas vaesuse mentaliteet, mille tõttu inimesed ei hinda ega tunnusta seda, mida Jumal saaks nende eludes teha, sest nad mõtlevad, et nad pole seda väärt. Aga tõde on selles, et Jumalal on Sinu elu jaoks rohkem, kui Sina suudad seda endale ette kujutada ükskõik mis elu momendil.

Seda sõnumit loevad just praegu inimesed, kes vajavad mõningaid uusi asju oma elus. On inimesed, kes vajavad autosid, majasid, paate ja lennukeid Evangeeliumi kuulutamise heaks. Ja ma tegelikult usun, et just praegu on avatud väga tugev ja võimas aken sellel ajaperioodil, et oma eludes need asjad kätte saada.

Juubeli aasta, Jõukus ja Pärandus

Juudi kalendri järgi elame me hetkel 5776.aastal. See on Juubeli aasta. Jumal tõi sisse Juubeli aasta sel ajal, kui Iisraeli rahvas vabanes orjusest ja võlgadest. Iga 50.aasta  on Jumala käsu alusel aasta, mil tuleb tagastada esivanematelt pärandatud maa inimestele, kes eelnevate aastate jooksul on muutunud vaeseks (Vaata 3 Mo. 25: 1-4; 8-10)Juudid olid Egiptuses orjuse vangistuses. Kui nad vabastati sellest elust, siis jumal hoolitses selle eest, et nad mitte kunagi ei peaks orjust püsivalt enam kogema. 49.aasta jooksul enne Juubeli aastat võis juhtuda, et inimesed langesid võlgadesse ning kaotasid vaesuse tõttu oma maa ja varanduse, aga kui saabus Juubeli aasta, said nad vabaks ning neile tagastati nende maa. See kõik oli osa Jumala pärandusest.

Kas Sa kujutad ette seda momenti, mis tunne võis olla nendel inimestel päev enne Juubeli aasta algust, kes olid elanud vaesuses ning kes teadsid, et neile tagastatakse nende maa? See oli midagi, mida nad eales ei suutnud teostada ega saavutada omaenese jõust: aga Jumala jõus said nad vabaks ning neile kuulus Iisraeli rahva keskel taaskord teatud kogus jõukust.

Juubeli aasta sai alguse Lepituspäevast, mis oli päev, mil Ülempreester läks temolisse, et läbi viia ohvriteenistus Iisraeli rahva heaks. Preester valas talle vere rahva heaks, aga ta viis läbi ka teise ohvri ning  pani oma käed patuoina peale, et vabastada Iisraeli rahvas patust. Ning siis lasti see loom kõrbesse , et ta võiks seal elada vabana (Vaata 3 Mo. 16).

See kõik sümboliseerib nii tohutul määral seda, mida Kristus tegi meie heaks Ristil. Meie seas pole mitte ühtegi sellist, kes oleks olnud ilma patuta (Ro. 3: 10). Mitte keegi meist ei vääri vabadust. Meie patu koorem oleks meid hävitanud, kui ei oleks tulnud Kristuse ohvrit Ristil.

Jumal on mõelnud nii, et me Kristuses elaksime kogu aeg Juubeli aastas. See on vaimne printsiiip, mis tähendab elada vabana patu raskusest ja koormast, aga ma usun, et selles peitub nii palju enamat. Ma usun, et tegelikult Jeesus kavatses ja mõtles seda, et me elaksime siin maailmas jõukatena. Ma usun, et Jumal tahab, et me saaksime endale maid, et meie elu kvaliteet oleks väga hea ning et me elaksime finantsiliselt täiesti vabalt, nii et me poleks koormaks mitte kellelegi  ning et meil oleks võimalused õnnistada väga paljusid.

Nii paljud Teie hulgast, kes Te praegu loete seda sõnumit, on hädas vaesusega, võlgadega ja puudusega. See ei ole õnnistus, see on needus, millega kaasaja inimesed on nagu katkuga nakatunud. Vaesus on vaimne reaalsus, mis hoiab inimesi vangistuses. See on mentaliteet ja mõtlemisviis, mis hoiab inimesi tagasi, et nad ei astuks oma eludes Jumala tõotuste sisse. Vaesus ütleb Sulle, et Sa pole võimeline saavutama oma elus paremat elu kvaliteeti, sest Sa ei saa seda endale lubada, sest Sa pole seda väärt. Ja võlad lukustavad Sind ebaõnnestumistesse, mis mõjutavad ka järgnevaid põlvkondi. Hirm finantsilisel alal seob sind ja hoiab Sind väga tõsiselt tagasi, et Sa ei saaks saavutada kõiki neid suuri ja võimsaid asju Jumala auks.

Tunnistus Jumala Ustavusest

Ma arvan, et ma olen oma loomult selline, keda võib nimetada riskide võtjaks. Kristuses olen ma aja jooksul mõistnud seda, et Jumal tegutseb minu südames viisil, et ma olen õppinud võtma suuri ususamme. See on ka põhjuseks, miks ma olen teinud oma elus asju, mida ma eales ei suutnud endale ette kujutada, et ma neid teen või omandan oma elus teatud asjad. Ma olen nendest asjadest unistanud. Viimase aasta jooksul olen ma jutlustanud 16.erinevas riigis üle maailma ning mõningates neist isegi kahel korral. Ma olen sõitnud läbi kõrgete kiviste mägede ning seisnud maailma kolme suure ookeani kaldal- Atlandi ookeani, Vaikse ookeani ja India ookeani kaldal. Ma olen olnud Kariibi meres ja Vahemeres.

See aasta algas minu jaoks väga suurte võlgadega ning mu auto oli tõsiselt vana. Mul oli kohe vaja uut autot, aga selle maailma loomulike seaduste alusel oleks ma pidanud koguma raha kolm aastat, et endale autot saada. Tänaseks on mul uued autod. Ma olen sellest väga teadlik, et mõned muutuvad selle peale väga pahaseks, kui ma hakkan rääkima materiaalsete asjade omamisest, aga Jumal ei solvu selle peale. Ma olen õppinud andma ära materiaalseid asju, kui Jumal ütleb mulle seda teha. Ma olen sellel aastal andnud ära kaks sõidukit ning osa oma palgast.

 
Kui Jumal ütleb Sulle, et Ta laiendab Sind ja Jesaja 54 ka räägib sellest reaalsusest, siis pole Sul mitte ühtegi põhjust, miks Sa peaksid kartma. Kui 12 maakuulajat läksid Kaananimaale ja nägid seal hiiglasi, siis osad neist olid väga suures hirmus. Tegelikult aga oleks Jumal hävitanud kõik need hiiglased, kui nad oleksid astunud välja usus, et nende Jumal suudab seda teha. Aga hirmu tõttu oli tulemuseks see, et nad veetsid 40.aastat kõrbes ringi ekseldes, kuni tõusis põlvkond, kes oli võimeline uskuma, et Jumal aitab neil võita need hiiglased.

Kes on need selle põlvkonna keskel, kes on valmis uskuma rohkemat? Otsusta, et Sina oled üks nendest. Mina olen kasvanud üles keset suhtelist vaesust, ma elasin sellise kultuuri keskel. Noore mehena küsisin ma Jumala käest tarkust, et ma oleksin võimeline sisenema parema elukvaliteedi sisse. Jumal on aidanud mind tervel sellel teekonnal. Iga võetud sammu olen teinud usus. Kõik, mida ma täna oman, on mul selle tõttu, et ma julgesin uskuda, et Jumalal on minu elu jaoks rohkemat varuks pandud. Ma sain endale sellisel viisil maja, ma sain endale sellisel viisil hariduse ning minu väike äri ja teenistus on kasvanud ainult selle tõttu, et ma olen kuulanud Teda. Jumalal on tegelikult Sinu jaoks rohkem, kui Sa oled täna tahteline vastu võtma.

Ma esitan Sulle täna väljakutse uskuda rohkemat. Ma palvetan, et Jumal annaks Sulle usu, et Sa saaksid siseneda Tema suurematesse tõotustesse. Pane ennast välmis Jesaja 54 võidmise hooaja jaoks. Ole valmis oma Juubeli aasta jaoks. Ole valmis selleks, et Sinust saab tunnustäht ja ime paljude rahvaste jaoks, et Su elu on tunnistuseks Jumala võimsast varustusest, millega Jumal Oma rahvast varustab.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 20.09.2016

pühapäev, 18. september 2016

Glenn Bleakney „Kas Jumal On Ära Rikkunud Sinu Plaanid?Praegu on käes ajaperiood, kus tuleb olla kindel, et Sa oled õigel ajal õiges positsioonis. Jumal on liigutamas oma inimesi uutes suundades, et teostada Oma jumalikke eesmärke. Eranditult kõigil meil tuleb meie vaimsel teekonnal hetk, kus Jumal veenab meid tegema Temaga koostööd, et me lubaks Temal end juhtida täiesti uues suunas. Ta eelistab seda, et me oleme tundlikud Tema juhtimisele, teeme Temaga täielikult koostööd ning oleme õigel ajal nõus liikuma uues suunas. Aga tihti on meiega lugu selline, et Ta peab sekkuma meie elu asjadesse, sest olgem ausad – me peame tõdema fakti, et me oleme mugavad ning kinni jäänud eluvoolu koos oma argipäeva toimetustega. 

Et Jumal saaks tõesti Endale meie tähelepanu ning juhtida meid suunas, kuhu Tema igatseb, siis on Tal on meie jaoks strateegiad, mida Ta kasutab ja seda väga efektiivselt. Kuigi me ei tohi olla teadmatuses, mis puudutab saatana manöövreid (2 Kor. 2: 11), on meil palju enam vaja olla teadlik Jumala teedest (Laul 25: 5) Jumala teede tundmine toob meie elus endaga kaasa Tema väeliste tegude kogemise ( Laul 103: 7)

Ma toon välja kolm viisi, kuidas Jumal tegutseb meie elus, et juhtida meid uues suunas:

1.   Ta segab vahele meie plaanidele

2.   Varustuse kokku tõmbamine

3.   Erinevate suhete lõpetamine/laialiminek

 

 

1.  Meie Plaanidele Vahele Segamine

Apostel Paulus sai apostelliku mandaadi kuulutada Evangeeliumi paganatele. Et täita seda talle antud mandaati, siis ta külastas Rooma impeeriumi võtme linnasid. Aga ometi räägib Uus Testament loo, kust me saame teada, et vähemalt ühel korral ta ei olnud võimeline täitma oma ülesannet, sest Jumal tuli ja otsustas teda peatada. (Ap. 16: 6-7)

Võib- olla oled Sa kogenud, nagu apostel Paulus koges, et ühel hetkel, kui Sa üritad teha Jumala tahet, Sa oled liikumas teatud suunas teekonnal ning korraga jõuad Sa paika, kus Sa „jooksed vastu seina“ ning pead peatuma. Ja sellest hetkest alates on täiesti ükskõik, kui kõvasti Sa üritad tööd rabada, Sul ei õnnestu saavutada mitte mingit edu. Projektid ja visioonid, mis algselt olidki Taevalikud visioonid ja Sa olid täidetud sügava kirglikkusega, on nüüd jõudnud punkti, kus Sa kõige selle keskel oled rampväsinud ning mõned asjad on täiesti kokku kuivanud.

Kui me jookseme ummikusse, siis on täiesti loomulik reaktsioon see, et me pöördume harjumuspärase juurde tagasi. Me näeme jüngreid seda tegemas, kui Jeesus suri. Nad läksid tagasi kala püüdma, kuigi nad olid saanud väga selged juhised jätta kõik see ning järgida Kristust (Vaata Luuka 5: 10-11, Johannese 21: 3) Kuna nad olid professionaalsed kalamehed, siis võisid neid motiveerida isegi majanduslikud huvid, mis panid neid sel viisil tegutsema. Hoolimata sellest on võimalik meil näha, et nende eludest kadus järjepidev varustus ning nad kaotasid püsiva rahu, kui nad üritasid tagasi pöörduda oma mineviku harjumuspärasesse keskkonda.

Kui Jumal juhib meid välja harjumuspärasest kohast ning edasimineku tee on blokeeritud, siis mis on sellise olukorra lahenduseks?

Sellises olukorras on meie jaoks valmis pandud mõningad läbimurded, mis on võimalik kätte saada vaid läbi palve. Meil on vaja sellises olukorras otsida Jumalat, kuni me saame Tema käest Taevast väga selged vastused. Pauluse puhul oli see öine unenägu, kui mees Makedooniast andis talle juhised. Jüngrid kuulsid Galilea kaldal Jeesust rääkimas selge häälega. Uue Testamendi Kristlased saavad Pühalt Vaimult väga selged juhised, mis teevad neid võimeliseks tabama õiget jumalikku hetke kogemaks läbimurdeid.

2.  Varustuse Kokku Kuivamine

 

Kui Jumal soovib meid hakata juhtima uues suunas, siis võib juhtuda see, et Ta lubab meil kogeda varustuse kokku kuivamist. Eelija oli väga võimsalt Jumala poolt kasutatud, kui ta kuulutas prohvetlikult Jumala eesmärke Iisraeli rahvale (1. Ku. 17: 1, 1 Ku. 18: 2)

Näljahäda ajal Jumal hoolitses Eelija eest väga hästi. Prohvet sai Jumala käest konkreetsed juhised, kuidas Jumal teda säästis ja hoolitses tema eest. ( 1 Ku. 17: 2-6)

Kalliks pidama, mis tähendab „lepingu paika“ oli koht, kus Isand demonstreeris Oma ustavust, kui Ta hoolitses Eelija eest. Aga ometi tuli Eelija elus päev, mil oja kuivas ära ning linnud enam ei lennanud tema kandis (Vaata 1 Ku. 17: 7) Eelijal tuli hakata sõltuma sellisest varustusest, mis osutasid sellele, et Jumalal puudus igasugune süütunne, mis puudutas seda, et Ta lõikas ära igasugused muud varustuse kanalid.

Kas Sinu Oja On Ära Kuivanud?

Kas Sa oled kogenud oma elus midagi sarnast? Et Su varustuse kanalid on äkitselt kokku kuivanud? Sa võitled selle eest, et elementaarsed vajadused saaksid täidetud ning Sa ei tea, kuidas edasi toime tulla. Sellisel ajal võid usaldada Jumalat, et Ta hakkab Sinuga rääkima viisil, nagu Ta rääkis Eelijaga.

1 Ku. 17: 8-9

Ja temale tuli Jehoova sõna, kes ütles: „Võta kätte ja mine Sareptasse, mis kuulub Siidonile, ja ela seal. Vaata, Ma olen käskinud üht lesknaist seal Sind toita!“

See ei ole lihtsalt kulunud väljend, et Sa näed, et koht, kuhu Jumal Sind juhib, on koht, kus Ta ka Sind toidab. Seal, kuhu Jumal on Sind juhtinud, seal Ta ka Sind varustab!

3.Suhete laialiminek

Kolmas viis, kuidas Jumal paneb meid liikuma uues suunas, on läbi suhete laialimineku või lõpetamise (Jätke meelde: see ei puuduta lepingulisi abielusuheteid). Me näeme seda mustrit väga selgelt Taaveti elus. 1 Saamueli 29.peatükis on näha, et üks, kes oli Taavetiga väga heades suhetes, pöördus temast ära.

Ettenägematud suhete jahenemised võivad põhjustada suurt valu. Hüljatustunne ja vastamata küsimused on loomulikud sellises olukorras. Üks väga oluline tõde, millest sellistel hetkedel kinni hoida, peitub selles, et Jumal saadab aeg-ajalt meie ellu inimesi, kes on meie juures vaid teatud ajaperioodi või isegi vaid mõne momendi. Mõned kohtumised on ajutised.

Jumala poolt lubatud ajutised ühendused, mis polegi püsivad, kannavad endas Jumala plaani teatud ajaperioodi eesmärke. On oluline, et me suudame teha vahet, millised ühendused on vaid teatud aja varustuse kontekstis ning millised suhted on püsivama loomuga, mis kannavad endas Isa poolt ettemääratud pikaajalisemat suhete eesmärki.

Siin on võimas tõde, mida meil tuleb tunnustada ja vastu võtta, kui võtme ühendused, mida me oleme tohutult kõrgelt hinnanud, äkitselt lähevad laiali ilma mingi tõelise põhjuseta. Jumal pöörab inimsüdameid suunas, mis Temale on meelepärane (Õp. 21: 1). See fakt peaks tegema Sinu jaoks natuke lihtsamaks selle, et lasta lahti, et Sa saaksid liikuda edasi oma uue ülesande juurde. Nii et ära võta teatud asju isiklikult ja ära muutu kibedaks, kui inimesed Sind „välja praagivad“.

Usaldades Jumala Headuse Juhtimist

Võib-olla Sa ei mõista praegu, mis Su elus käesoleval hetkel toimub. Kas tundub, nagu Jumal oleks ära rikkunud Sinu plaanid? Kas varustus on kokku kuivanud? Kas suhted on lõppenud?

Vahetevahel on Isa, Jumala, teed meie jaoks arusaamatud. Pühakiri kinnitab seda reaalsust. Nagu taevad on kõrgemal maast, nii on Minu teed kõrgemad Teie teedest, ning Minu mõtted kõrgemad Teie mõtetest. (Jesaja 55: 9). Põhjus peitub selles, et JUMAL omab täielikku ja igavest teadmist ja täiuslikku tarkust. Ta on igavene, Ülivõimas ja kõikjal viibiv. Ta näeb lõppu kohe alguses ning Ta teab täpselt, mis on kõigi asjade lõpptulemus.

Ükskõik, kuidas see tundub väliselt, Jumal on alati end tihedalt sidunud meie elu asjadega. Ja vahetevahel Ta sekkub meie plaanidesse viisil, et me kogeme väga selget ärevust, sest me tunnetame, et me oleme kaotanud kontrolli asjade üle. Hoolimata sellest, kui ebamugavaks võivad asjaolud meie jaoks minna, meil tuleb usaldada seda, et Tema juhib meid läbi elu parimat teerada mööda.

Laul 32: 8
Sa ütled: „Ma teen Sind targaks ja õpetan Sulle teed, mida Sul tuleb käia, Ma annan Sulle nõu oma silmaga Sind juhtides!“


Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 18.09.2016

Karen Hardin „Lahkus– Taastumise Nurgakivi“

 

"Isand, murra mu süda asjadega, mis murravad Sinu südame“- see on olnud viimase paari aasta jooksul minu palveks. Ma oletan, et see on olnud ka Sinu palveks. Me tahame näha seda, mida Tema näeb ja me tahame tunda seda, mida Tema tunneb, sest me tahame sügavalt mõista Tema südant. Jumala südames on nurgakiviks kaastunne ja lahkus. Aga mis siis, kui Tema rahvas on eiranud seda kaastunnet ja lahkust? Kas Sina oled seda kogenud?  

Hiljuti ühel hommikul võttis minuga ühendust üks sõber, kelle süda valutas, sest ta oli saanud haavata ülekohtu poolt, mida oli korda saatnud tema liider. Minu silmad täitusid pisaratega ning ma palvetasin Jumala poole, et teada, kuidas Tema tahab, et ma talle vastaks.

Ma ütlesin Jumalale: „Mu süda murdub mu sõbra pärast!“ Ja Jumal vastas: „Minu süda samuti!“ Ja siis Jumal tuletas mulle meelde minu palvet, mis ma olin palvetanud. „Jumal, murra mu süda asjadega, mis murravad Sinu südame!“. Mitte ainult minu süda ei murdunud oma sõbra pärast, vaid ka Jumala süda murdus, sest tema liider oli keeldunud lihtsast lahkuse teost, mis oleks toonud mu sõbrale taastuse. Kui meie süda murdub asjade pärast, mille pärast murdub Jumala süda, siis me oleme liigutatud kaastunde ja lahkuse poolt.

Taavet Mõistis Lihtsat Lahkuse Tegu

Mulle meenus koheselt Vanast Testamendist Taavet. Ta mõistis lihtsat lahkuse tegu isegi sel ajal, kui ta enda mõistus ja süda olid häiritud tema enda eluolukordade poolt. Me näeme seda 1 Saamueli 30.peatükis. Kõik, mida Taavet oli omanud ja mida ta väärtustas, oli mõned päevad tagasi ära varastatud. Tema naised ja lapsed olid ära viidud ning kogu talle kuulunud vara ning kogu tema meestele kuulunud vara oli ära põletatud. Mitte midagi polnud alles jäänud.

Selle asemel, et suures meeleheites alla anda, otsis Taavet Jumalat, kes ütles talle, et kõik saab taastatud. Taavet vajas sel hetkel hädasti taastust. Selle sõnumiga Jumalalt läks Taavet välja. Ja siis kohtus Taavet olukorraga, kuhu oli peidetud ära võtme element ja õnnistus, mis teda ootas ees. Ta ei teadnud, et tema otsene taastus oli sõltuvuses sellest, kuidas Taavet on valmis aitama kaasa kellegi teise taastusele.

Kui Taavet koos oma 600.mehega läksid amalekke otsima (neid, kes olid ära viinud nende perekonnad), läksid nad üle suure välja. See sõna „väli“ tähendab selles kontekstis „üksildast paika“. See oli kõrbe paik. Ja selles paigas nad kohtusid Egiptuse orjaga.

Taavetil oli ilmselgelt kiire. Iga sekund luges, et tagasi saada oma naised ja lapsed. Taavet oli ka väga tähtis mees, kellel oli täita väga tähtis missioon. Tal oleks olnud väga kerge vaadata mööda ja ignoreerida seda ühte inimest seal kõrbes, keda oli tema riietuse järgi võimalik orjana kohe ära tunda- väiksema väärtusega inimesed sel ajal- aga mitte Jumala silmis!

Piibel räägib meile sellest, et Taavet oli Jumala südame järgi mees. Ja selles loos on meil võimalik otseselt näha, et Taavetil oli tõesti Jumala süda. Sest hoolimata oma suurtest pingelistest vajadustest, peatus Taavet, et aidata kedagi, kes oli täiesti üksi keset kõrbe ja kellel puudus igasugune varustus. See ori oleks kindlasti surnud, kui nad poleks peatunud ning oleksid jätnud ta abita. Ta oli juba üksi jäetud sinna kõrvesse.

Ehk oli see test, et teada saada, mis tegelikult on Taaveti südames. Kas ta oli võimeline mööda sõitma inimesest, kellel olid nii ilmselged vajadused? Kui nad oleksid sellest orjast mööda sõitnud selles üksildases kõrbes, siis oleksid nad kindlustanud selle mehe surma. Mitte keegi ei olnud seda teed liikumas, et seda orja päästa. Ma lisan siin ka selle fakti, et Taavet oli sel hetkel tegelikult emotsionaalselt väga raskes ja kompromiteerivas olukorras. Mitte keegi ei oleks teda süüdistanud selles, et ta oleks edasi sõitnud ja jätnud tähelepanuta selle õrja, kes oli suremas. Taavet oli võimas ja tähtis mees, kes juhtis tervet meeste hulka. Mõned oleks arvanud isegi seda, et selline tegu on allpool tema positsiooni, et ta pöörab tähelepanu selle orja vajadustele. Aga ometi olid Taavetil silmad, et näha ja süda, et tunda kaastunnet- isegi ajal, kui ta ise vajas tohutult taastust.

Kas Taavet selell päeval oli teadlik sellest, et õnnistused ja sügav Jumala tundmine ootab teda ees, vastutasuks sellele, et ta osutas sellele orjale lahkust ning jagas temaga oma toitu ja vett? Võib-olla. Aga ma arvan, et pigem mitte.

Aga sellest orjast, kes sai Taavetilt leiba ja vett, sai võtmeks Taaveti elus, et leida taastus oma perekonnale, kui see ori juhatas Taaveti ja tema armee otse amalekkide laagrisse. Sama asi, mis algul näiliselt põhjustas ebavajaliku viivituse, osutus lõpuks selleks üheks tähtsaks asjaks, mis andis neile kiirenduse ja vajaliku edu.

Aita Kaasa Teiste Taastusele

Me ei tea iial, mida Jumal meie teele asetab ja kuidas Ta seda kasutab, kui meil on silmad, et näha tõeliselt, kui me ei kaalutle sel hetkel, mis kasu meie sellest saame, vaid me lihtsalt  astume välja lahkuses, et kaasa aidata kellegi taastusele. See on tänane sõnum Sulle, et samal moel, nagu Jumal ütles Taavetile: „Su elus saab kõik taastatud!“ on Sinugi taastus ühenduses sellega, kuidas Sa tegutsed lahkuses.

Ehk oled Sina just see, keda on jäetud täiesti üksi kõrbesse. Ma palun, et Sa andestaksid meile, et me pole Sind näinud. See kindlasti ei olnud Jumala süda. Võib-olla oled Sina see, kes Taaveti sarnaselt oled kutsutud missioonile ning oma vajaduste tõttu või olukorra pingete ja surve tõttu pole Sa märganud seda ühte, kes on jäetud sinna kõrbesse. Aeg on meelt parandada ning paluda Jumalalt, et Ta taastaks Sinu nägemisvõime ning visiooni, et uuesti hakata nägema seda, mida Tema näeb ning et hakata kuulma seda, mida Tema kuuleb. Sest kui meil on Jumala süda, siis me ei suuda teha muud, kui märgata ja tähele panna.

Ma mõtlen sellele sõbrale, kes hiljuti pöördus minu poole peale seda, kui keegi, kes kuulus juhtkonda, oli ta ära põlanud ning hüljanud ajal, mil ta oli palunud abi, et saada vajalikku nõuannet ja palvet. Lahkus on taastuse puhul võtmeks mitte ainult selle jaoks, kes vajab käesoleval hetkel taastust, vaid lahkus on ka taastuse võtmeks nende eludes, kes praegu on tähtsal missioonil ning nende tänane lahkus on võtmeks abi saamusel tulevikus, kui nemad satuvad abivajaja rolli oma teekonnal.

Palve: „Jumal, me palume, et Sa andestaksid meile, kui me pole osutanud lahkust neile, keda Sina oled asetanud meie teerajale. Kui me olime nii hõivatud heade asjade tegemisega, et me panime mööda sellest lihtsast asjast, mis Jumal oli meie ette asetanud. Ja samuti me otsustame täna, et me andestame neile, kes on keeldunud meie suhtes  lahkusest ja kaastundest, kui me olime suurtes vajadustes, ja kui meid hüljati ja põlati ära selles üksildases kõrbes, kui meist vaadati mööda ja meid ignoreeriti. Me mõistame seda, et see pole Sinu süda. Anna meile täna Oma süda. Murra meie süda asjadega, mis murravad Sinu südant. Anna meile silmad, et näha ja kõrvad, et kuulda, et me võiksime osutada lahkust ja kaastunnet teistele inimestele, kes on taastuse teekonnal, et meist saaks  Sinu lunastuse, lepituse ja taastuse protsessi elav osa. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 18.09.2016