pühapäev, 18. september 2016

Karen Hardin „Lahkus– Taastumise Nurgakivi“

 

"Isand, murra mu süda asjadega, mis murravad Sinu südame“- see on olnud viimase paari aasta jooksul minu palveks. Ma oletan, et see on olnud ka Sinu palveks. Me tahame näha seda, mida Tema näeb ja me tahame tunda seda, mida Tema tunneb, sest me tahame sügavalt mõista Tema südant. Jumala südames on nurgakiviks kaastunne ja lahkus. Aga mis siis, kui Tema rahvas on eiranud seda kaastunnet ja lahkust? Kas Sina oled seda kogenud?  

Hiljuti ühel hommikul võttis minuga ühendust üks sõber, kelle süda valutas, sest ta oli saanud haavata ülekohtu poolt, mida oli korda saatnud tema liider. Minu silmad täitusid pisaratega ning ma palvetasin Jumala poole, et teada, kuidas Tema tahab, et ma talle vastaks.

Ma ütlesin Jumalale: „Mu süda murdub mu sõbra pärast!“ Ja Jumal vastas: „Minu süda samuti!“ Ja siis Jumal tuletas mulle meelde minu palvet, mis ma olin palvetanud. „Jumal, murra mu süda asjadega, mis murravad Sinu südame!“. Mitte ainult minu süda ei murdunud oma sõbra pärast, vaid ka Jumala süda murdus, sest tema liider oli keeldunud lihtsast lahkuse teost, mis oleks toonud mu sõbrale taastuse. Kui meie süda murdub asjade pärast, mille pärast murdub Jumala süda, siis me oleme liigutatud kaastunde ja lahkuse poolt.

Taavet Mõistis Lihtsat Lahkuse Tegu

Mulle meenus koheselt Vanast Testamendist Taavet. Ta mõistis lihtsat lahkuse tegu isegi sel ajal, kui ta enda mõistus ja süda olid häiritud tema enda eluolukordade poolt. Me näeme seda 1 Saamueli 30.peatükis. Kõik, mida Taavet oli omanud ja mida ta väärtustas, oli mõned päevad tagasi ära varastatud. Tema naised ja lapsed olid ära viidud ning kogu talle kuulunud vara ning kogu tema meestele kuulunud vara oli ära põletatud. Mitte midagi polnud alles jäänud.

Selle asemel, et suures meeleheites alla anda, otsis Taavet Jumalat, kes ütles talle, et kõik saab taastatud. Taavet vajas sel hetkel hädasti taastust. Selle sõnumiga Jumalalt läks Taavet välja. Ja siis kohtus Taavet olukorraga, kuhu oli peidetud ära võtme element ja õnnistus, mis teda ootas ees. Ta ei teadnud, et tema otsene taastus oli sõltuvuses sellest, kuidas Taavet on valmis aitama kaasa kellegi teise taastusele.

Kui Taavet koos oma 600.mehega läksid amalekke otsima (neid, kes olid ära viinud nende perekonnad), läksid nad üle suure välja. See sõna „väli“ tähendab selles kontekstis „üksildast paika“. See oli kõrbe paik. Ja selles paigas nad kohtusid Egiptuse orjaga.

Taavetil oli ilmselgelt kiire. Iga sekund luges, et tagasi saada oma naised ja lapsed. Taavet oli ka väga tähtis mees, kellel oli täita väga tähtis missioon. Tal oleks olnud väga kerge vaadata mööda ja ignoreerida seda ühte inimest seal kõrbes, keda oli tema riietuse järgi võimalik orjana kohe ära tunda- väiksema väärtusega inimesed sel ajal- aga mitte Jumala silmis!

Piibel räägib meile sellest, et Taavet oli Jumala südame järgi mees. Ja selles loos on meil võimalik otseselt näha, et Taavetil oli tõesti Jumala süda. Sest hoolimata oma suurtest pingelistest vajadustest, peatus Taavet, et aidata kedagi, kes oli täiesti üksi keset kõrbe ja kellel puudus igasugune varustus. See ori oleks kindlasti surnud, kui nad poleks peatunud ning oleksid jätnud ta abita. Ta oli juba üksi jäetud sinna kõrvesse.

Ehk oli see test, et teada saada, mis tegelikult on Taaveti südames. Kas ta oli võimeline mööda sõitma inimesest, kellel olid nii ilmselged vajadused? Kui nad oleksid sellest orjast mööda sõitnud selles üksildases kõrbes, siis oleksid nad kindlustanud selle mehe surma. Mitte keegi ei olnud seda teed liikumas, et seda orja päästa. Ma lisan siin ka selle fakti, et Taavet oli sel hetkel tegelikult emotsionaalselt väga raskes ja kompromiteerivas olukorras. Mitte keegi ei oleks teda süüdistanud selles, et ta oleks edasi sõitnud ja jätnud tähelepanuta selle õrja, kes oli suremas. Taavet oli võimas ja tähtis mees, kes juhtis tervet meeste hulka. Mõned oleks arvanud isegi seda, et selline tegu on allpool tema positsiooni, et ta pöörab tähelepanu selle orja vajadustele. Aga ometi olid Taavetil silmad, et näha ja süda, et tunda kaastunnet- isegi ajal, kui ta ise vajas tohutult taastust.

Kas Taavet selell päeval oli teadlik sellest, et õnnistused ja sügav Jumala tundmine ootab teda ees, vastutasuks sellele, et ta osutas sellele orjale lahkust ning jagas temaga oma toitu ja vett? Võib-olla. Aga ma arvan, et pigem mitte.

Aga sellest orjast, kes sai Taavetilt leiba ja vett, sai võtmeks Taaveti elus, et leida taastus oma perekonnale, kui see ori juhatas Taaveti ja tema armee otse amalekkide laagrisse. Sama asi, mis algul näiliselt põhjustas ebavajaliku viivituse, osutus lõpuks selleks üheks tähtsaks asjaks, mis andis neile kiirenduse ja vajaliku edu.

Aita Kaasa Teiste Taastusele

Me ei tea iial, mida Jumal meie teele asetab ja kuidas Ta seda kasutab, kui meil on silmad, et näha tõeliselt, kui me ei kaalutle sel hetkel, mis kasu meie sellest saame, vaid me lihtsalt  astume välja lahkuses, et kaasa aidata kellegi taastusele. See on tänane sõnum Sulle, et samal moel, nagu Jumal ütles Taavetile: „Su elus saab kõik taastatud!“ on Sinugi taastus ühenduses sellega, kuidas Sa tegutsed lahkuses.

Ehk oled Sina just see, keda on jäetud täiesti üksi kõrbesse. Ma palun, et Sa andestaksid meile, et me pole Sind näinud. See kindlasti ei olnud Jumala süda. Võib-olla oled Sina see, kes Taaveti sarnaselt oled kutsutud missioonile ning oma vajaduste tõttu või olukorra pingete ja surve tõttu pole Sa märganud seda ühte, kes on jäetud sinna kõrbesse. Aeg on meelt parandada ning paluda Jumalalt, et Ta taastaks Sinu nägemisvõime ning visiooni, et uuesti hakata nägema seda, mida Tema näeb ning et hakata kuulma seda, mida Tema kuuleb. Sest kui meil on Jumala süda, siis me ei suuda teha muud, kui märgata ja tähele panna.

Ma mõtlen sellele sõbrale, kes hiljuti pöördus minu poole peale seda, kui keegi, kes kuulus juhtkonda, oli ta ära põlanud ning hüljanud ajal, mil ta oli palunud abi, et saada vajalikku nõuannet ja palvet. Lahkus on taastuse puhul võtmeks mitte ainult selle jaoks, kes vajab käesoleval hetkel taastust, vaid lahkus on ka taastuse võtmeks nende eludes, kes praegu on tähtsal missioonil ning nende tänane lahkus on võtmeks abi saamusel tulevikus, kui nemad satuvad abivajaja rolli oma teekonnal.

Palve: „Jumal, me palume, et Sa andestaksid meile, kui me pole osutanud lahkust neile, keda Sina oled asetanud meie teerajale. Kui me olime nii hõivatud heade asjade tegemisega, et me panime mööda sellest lihtsast asjast, mis Jumal oli meie ette asetanud. Ja samuti me otsustame täna, et me andestame neile, kes on keeldunud meie suhtes  lahkusest ja kaastundest, kui me olime suurtes vajadustes, ja kui meid hüljati ja põlati ära selles üksildases kõrbes, kui meist vaadati mööda ja meid ignoreeriti. Me mõistame seda, et see pole Sinu süda. Anna meile täna Oma süda. Murra meie süda asjadega, mis murravad Sinu südant. Anna meile silmad, et näha ja kõrvad, et kuulda, et me võiksime osutada lahkust ja kaastunnet teistele inimestele, kes on taastuse teekonnal, et meist saaks  Sinu lunastuse, lepituse ja taastuse protsessi elav osa. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 18.09.2016

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar