laupäev, 29. oktoober 2016

Jana Naudi "Vaadates Tulevikku. Kristlase vastutus valimiste eel ja ajal."

 
Ühel tööpäeval lasteaias, seisin ühe töökaaslasega õues lapsi valvates ning jutt läks Mustamäel kerkivate uute hoonete valmimise peale. Ühe ühiskondlikult väga olulise hoone valmimine on planeeritud 2017.aasta sügisesse.
Kuna ma olen Tallinnas elanud viimased 16.aastat ja töötanud Tallinna Linnavalitsuse alluvusse kuuluvas asutuses, siis olen päris lähedalt kursis Keskerakonna juhtimisstiili ja mainekujunduse "illusiooni loovate" nippidega.
Kui mu lasteaia töökaaslane siis mainis, et see teatud hoone valmib järgmise aasta sügiseks, siis koheselt mõtlesin sellele, et kas valimised on tulemas, sest eelmiste valimiste ajal oli Tallinnas "ootamatult" palju erinevaid ehitisi jne. mida pidulikult "avamas käidi".,Ja sellest "paraadist" lähtuvalt olen ma õppinud juba natuke prognoosima asjade arenguid. Mitte ennustama, vaid teatud loogikat kasutades ette nägema, prognoosima, mil viisil mingeid asju korraldatakse ja läbi viiakse.
Ja kui kontrollisin järgi, siis tuligi välja, et 2017.aasta 15.oktoobril on Kohalike Omavalitsuste valimised.
Selleks kõigeks käib nähtavas ja nähtamatus suur ettevalmistus juba praegu.
 


Jälgides praegu Ameerika Ühendriigi presidendivalimiste pika kampaaniaaja lõpufinishit ja kuulates erinevaid Jumala sulaseid, kuidas nad õpetavad kristlasi võtma vastutust ning andma oma häält lähtuvalt südametunnistusest, siis järjest enam räägitakse sellest, et me ei saa vaadata isikule, inimese sümpaatiale, vaid käes on aeg vaadata platvormile, mida see isik esindab.
Aeg on käes, et mitte valida inimesi isikliku sümpaatia alusel, vaid tõesti olla Jumala ees kõigi nende meie vastutust puudutavate asjadega. Meil on vaja süveneda. Meil on vaja tutvuda. Meil on vaja vaadata mööda ilusast loosungist ning tajuda ära "platvorm", mida erinevad isikud esindavad.
Kui vaadata sõna "platvorm" tähendust, siis saab välja tuua sellised märksõnad põhimõtete kogum, väärtushinnangute süsteem; tegevuste strateegia jne.
Meile kristlastele loomulikult meeldiks, kui kandideeriksid ema Theresa või Billy Grahami sugused inimesed, aga me ei saa elada "illusioonides" ning me ei saa otsida vabandusi, et meile antud vastutusest kõrvale hiilida.
Üks Jumala sulane hiljaaegu ütles: "Sinu hääl valimistel on Jumala antud vastutus ja seeme, mis toodab keskkonda, kus Sa tulevikus elad."
Ma lisaksin sellele "Meie palved Jumala armutrooni ees on tee rajajad südamelt õiglaste ja Jumala poolt üles tõstetud naiste ja meeste jaoks! Meie tänased palved võivad sillutada teed järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimiste jaoks Jumala täiusliku plaaniga kooskõlas oleva stsenaariumi esile tulemiseks"


Ma olen südamest rõõmus, kui ma näen, et kuu aega enne valimisi kristlased mobiliseeruvad, paastuvad ja palvetavad!
Aga ma usun kogu südamest, et aeg on käes selleks, et Jumal tahab anda meile teada asju enne, kui need üldse arenema hakkavad.
Ma usun, et Jumal on jagamas meile tänasel päeval tarkust ja võimekust näha kaugemale ja pikemas perspektiivis. Et Jumala rahvas saab Jumalalt nii palju armu ja soosingut, et õigeaegselt astuda vajalikke samme, et Jumala Kuningriik tuleks esile ja Jumala täiuslik plaan sünniks meie armsal Eestimaal jne.
Jumala rahvana võime me rõõmsalt emmata seda vastutust, mis Tema on meile andnud, olles kindlad veendumuses ja usus, et Tema annab meile vajaliku tarkuse ja armu ja eristusvõime. Et Ta varustab meid kõige vajalikuga, et teha Tema tahet ning tuua austust ja au Tema nimele.
Et Jumala rahvas õpib vaatama tulevikku palju suuremas  perspektiivis kui 1 kuu. Et me otsime seda tarkust, sest me armastame meile antud maad, väikest Eestimaad. Et me peame kalliks seda rahvast, keda Jumal Oma Pojas tahab anda meile päranduseks.
Et me otsime Jumala tarkust nendes asjades, mis puudutavad valimisi ja valitsejaid, sest me tahame kogu südamest austada Jumalat järjest rohkeneval moel
 
KIRJAKOHAD: 1 Tim. 2;: 1-8;  Aamos 3: 7; Jesaja 42: 9
 
 
Jana Naudi 29.10.2016
 

reede, 28. oktoober 2016

BRIAN SIMMONS „ALANDLIKKUS AVAB TEE“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Minu inimesed on unikaalsed. Ma olen nad kutsunud välja maailma pimedusest, et nad käiksid Minu elavas valguses. Sinu kutsumine on kõrge kutsumine, Mu kallis laps, sest Sind on usaldatud jumaliku usaldusega. Kõik asjad kuuluvad Sulle siin elus ja igavesti. Õnnistused, mida Sul ei ole võimalik kokku lugeda, on kantud Sinu arvele. Ja alandlikkus avab tee selle kõige avastamise juurde. Sul on võimalik leida üles kõik see, mis Mina olen Sulle andnud.“

„Sa võid olla täis hämmingut. Minu Ligiolu võib Sind nii võimsalt katta. Ole õrna südamega, kui Sa tuled Minu ette. Ma näitan Sulle asju, mida silmad pole näinud ja millest kõrvad pole kuulnud. Minu Kuningriigi ilmutuslikud saladused olen Ma Sinu jaoks valmis pannud. Milline rikkus on Sinu oma! Millist Auhiilgust on Sul võimalik maitsta! Tule Moosese kombel Minu põleva põõsa ligi ning lase Pühaduse leekidel end katta. Alandlikkus avab arusaamise uksed ning toob Sinu mõistuse tarkuse väravate juurde. Tasadus on ülendatud, sest Jumala Tall ostub universumi keskmes ning valitseb leebusega kõike seda, mida Mina olen loonud. Õpi Temalt, ole ühenduses Temaga ning alandlikkus avab Sulle tee.“

„Ma olen sellest rääkinud, et Ma vastandun uhkusele alandlikkusega. Ees on päevad, mil kõik südamest alandlikud saavad ülendatud ning kõik uhked ja ülbed alandatakse. Sinu kutsumiseks pole eales kohut mõista selle üle, mida Mina teen, vaid alandlikult tulla kaasa Minu elu valgusega ning olla üks Minuga. Minu kõrgema astme kohus on sillutatud armastusega. Tule ning veeda aega koos nendega, kes värisevad aukartusest Minu Sõna ees. Ma täidan need, kes on teinud ruumi Minu Auhiilgusele. Lase nendel sõnadel läbistada täna oma süda, sest alandlikkus avab Sulle tee Minu Ligiollu.“

Matteuse 18: 1-4 The Passion Translation

Ja sel ajal tulid jüngrid Jeesuselt küsima: „Keda peetakse kõige suuremaks Taevase Kuningriigi valdustes?“ Jeesus kutsus enda kõrvale ühe pisikese lapse ja ütles neile: „Õppige sellest targalt: kui Te ei muuda oma mõtlemist dramaatilisel viisil ning ei muutu õpetatavaks ning ei õpi Taevase Kuningriigi valdusi tundma väikese lapse kombel, pärani avatud silmadega, siis Te pole eales võimelised sellesse sisenema. See, kes end järjepidevalt alandab ning muutub selle õrna väikese lapse sarnaseks, on suurim Taevase Kuningriigi valdustes.“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 28.10.2016

neljapäev, 27. oktoober 2016

BRIAN SIMMONS „JUMAL TUNNEB SINU KOORMAID“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Tule Minu juurde, Mu kallis laps, ja puhka. Leia rahu nende päeva probleemide ja raskuste keskel. Ma tean, et Sul on palju vastutust ning Ma tean, et need koormad, mida Sa kannad, on rasked. Tule siis Minu ligi ning Ma olen Su peidupaik, varjupaik tormide ajal. Minu süda on Sinu jaoks koht, kuhu joosta varju. Kutsu Mind Oma Karjaseks ning Mina kannan Sind. Nimeta Mind oma sõbraks ning Mina kuulen Sinu südame hüüdeid. Nimeta Mind Oma Lunastajaks ning Mina toon täieliku taastuse Sinu hingele. Imbu läbi tänasel päeval Minu rahust.“

„Kui Sa vaevad ennast paljude asjadega, siis see toob pettumuse ning Su tähelepanu kaldub kõrvale tähtsatelt asjadelt. Aga kui Sa tuled Minu juurde selleks, et alistada oma rahmeldamine Minule, siis Mina viin Sind Oma salajasse paika, kus kõige üle valitseb rahu. Teiste inimeste ootused uputavad Sind nii, et Sa ei kuule enam Minu armu laulu Sinu elu üle. Kuula vaikuses Minu armastuslaulu sõnu ning siis Sa oled võimeline liuglema kõrgemal oma eluteel ettetulnud paljudest pettumustest. Nimeta Mind oma tugevuseks ning siis saab Minu nähtamatu vägi nähtavaks Sinu elus.“

„Ära mitte kunagi lase ennast limiteerida nendel nõrkuse tunnetel. Ma tunnen kõiki neid koormaid, mida Sa kannad ning mineviku läbikukkumisi ning hirmu ebaadekvaatsuse ja sobimatuse ees, millega Sa arvad, on seotud Sinu tulevik. Mina olen Sinuga just praegu, käesoleval hetkel, ja Mina olen Sinu jaoks midagi palju rohkemat, kui lihtsalt kaaslane- Mina olen Armastuse Isand ning Jumal, kes on Rikas Heldusest.“

„Mina tõmbun Sinu nõrkuse poole, Mu kallis, sest Mina tahan pidevalt ja väga kirglikult anda Sulle armu- näidata Sulle, et Minu arm on rohkem kui küllaldane. Tõuse sellest meeleheite ja reetmise paigast ning tule Minu ligi. Nimeta Mind oma koormate kandjaks ning jäta siis oma koormad Minu jalge ette maha. Sa tõused siis tugevusega ning Sind ümbritseb Minu rahu. Mu kallis laps, Minu armu trööst ja julgustus on Sinuga.“

Laul 23 The Passion Translation

Isand on mu Raevukas Kaitsja ja Karjane.

Mul on alati rohkem kui küllalt.

Ta pakub mulle puhkuse paika Oma luksuslikus armastuses.

Tema teerajad viivad mind rahu oaasi,

Vaikse joovastuse oja juurde.

Selles paigas Ta taastab ja äratab üles (taaselustab) mu elu.

Ta avab mu ees teerajad Jumala naudingute juurde,

Ning juhib mind oma õigsuse jalajälgedes,

Et ma saaksin tuua austust ja au Tema nimele.

Isand, kui Sinu teekond peaks mind ka viima läbi

Kõige sügavamast pimedusest,

Siis hirm ei suuda eales võita mind,

Sest Sina oled juba võitnud!

Sa jääd minu lähedale

Ning juhid mind tervel sellel teekonnal.

Sinu autoriteet on minu tugevus ja mu rahu.

Sinu armastuse trööst eemaldab mu hirmu.

Ma pole eales üksi, sest Sina oled ligi.

Sinust on saanud minu oivaline pidusöök,

Isegi siis, kui mu vaenlased julgevad võidelda.

Sa võiad mind oma Püha Vaimu lõhnaainega;

Sa annad mulle kõike, mida juua Sinust

Kuni mu süda voolab üle.

Nii et miks ma peaksin kartma tulevikku?

Kui mind ajab taga vaid

Sinu headus ja lakkamatu armastus.

Ja pärast- kui mu elu on läbi,

Naasen ma Sinu aulisesse ligiollu,

Et olla koos Sinuga igavesti!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 27.10.2016


kolmapäev, 26. oktoober 2016

Cindy Trimm “ Ajalugu Tegev Usk”

“Sellepärast meiegi, et nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber, pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdav patt ning jookskem kannatlikkusega meile määratud võidujooksu, vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele…“
Heebrealastele 12:1-2

Usu jõud on vundamentaalne sammas  Jumala Kuningriigis; ilma selleta poleks meil Piibli ajalugu sellisena, nagu see on ( loe He. 11 peatükki). Me pole ilma usuta võimelised sisenema Jumala Kuningriiki.

“Sest Te olete armust päästetud saanud läbi usu” Efestlastele 2:8

See toimib läbi usu, et Kristus elab Sinu südames (vaata Ef. 3: 17) – see on ka põhjus, miks Sulle on antud juhised, et Sa kasvaksid usus (vaata 2 Peetruse 1:5).

Kas Sul on plaanis kasvada oma usus? Või mis veel tähtsam, on Sul olemas eesmärk, miks on vaja kasvatada oma usu mahtu oma elus?

Kas Sul on ajalugu tegeva inimese usk?

Ma olen terve selle aasta rääkinud sellest, et meil kõigil peaks olema ajalugu tegeva inimese usk. Ja kui ajalugu tegevad inimesed, lõpetagem see aasta võimsalt!

Sa oled mind kuulnud nii palju kordi ütlemas. “Sinu jalad ei vii Sind eales kohta, kus Su mõistus pole kunagi käinud” ning “ Sa sarnaned nendele, kellega Sa kõige enam läbi käid”

Sellepärast ongi nii kriitilise tähtsusega venitada ja avardada oma mõistuse nägemise horisonti ning laiendada oma suhtlusringkonda. Võta kätte ning  paiska umber oma limiteeritud uskumuste lauad ning paiska lahti oma sotsiaalsete suhete uksed!

“Jehoova lisagu Teile üha juurde õnnistusi” Laul 115:14

Alusta nüüd oma usu kasvatamisega, võttes saatuse poolt määratud samme.

Kui Sa tunned, et Sul on  piiratud kogus varustust, siis palu Jumalat usus. Võib-olla Sul ei ole selle tõttu, et Sa pole Jumalalt küsinud! (vaata Jakoobuse 4:2.)

Läbi terve Uue Testamendi on meile öeldud, et me paluksime/küsiksime ning jätkaksime selle tegemist.

“Ja kõik, mida Te iganes palves palute uskudes, seda Te saate”
Matteuse 21:22

Sa oled kindlasti kuulnud seda, et me inimestena kasutame oma aju võimekusest ainult 10 %. Ma arvan, et oma usu võimekusest me kasutame veelgi vähem. Kas Sa suudad endale ette kujutada, kuidas me kujundaksime umber ajalugu, kui me kasvaksime oma võimes mõelda ning võimekuses uskuda!

Meie potentsiaal  on limiteeritud ainult meie ette kujutamise võimekuse poolt teostada midagi suuremat ning võimest uskuda, et me oleme suutelised seda saavutama. Me elame vapustaval ajal inimkonna ajaloos. See, mis isegi kümme aastat tagasi tundus täiesti võimatuna, on tänaseks muutunud täiesti tavaliseks. Informatsiooni ja ideede liikumine toimub valguskiirusel! Sinu ideid, Sinu sõnu, Sinu mõtteid on võimalik laiendada kiiremalt kui kunagi varem- ja Sul on võimalik kasvada Jumala tundmises kiiremini kui kunagi varem ajaloos! 

“Sest maa on täis Jehoova tundmist-otsekui veed katavad merepõhja! Jesaja 11: 9

 Usu ja Jumala tundmise ja Jumala rahva võimekus tõuseb üle kogu maailma otsekui võimsad veed. Mõtle järgi, kus Sina kõige selle keskel asetsed…ja  mis saab olema Sinu pärand kõige selle tõttu.

Võta korraks hetk ning mõtle sellele, mida Sina hindad siin elus kõige rohkem ning siis lase  sellel  määratleda, kuhu suunas Sa liigud , mida Sa tahad saavutada ning kuidas Sa juhid asju.

“Sinu väärtushinnangud ja tõekspidamised on Sinu poolt väga sügavalt kalliks peetavad uskumused, mis väga autentselt kirjeldavad Sinu hinge” John Maxwell

Ajaloo tegijad/kujundajad on alati oma elus motiveeritud sügavuti juurdunud  väärtushinnangutest ja tõekspidamistest, mis toetavad nende eesmärke ning annavad neile edasi liikumiseks vajaliku kirglikkuse.

Igal suurel organisatsioonil on püstitatud  hulk põhimõtteid/väärtushinnanguid, mis toimivad kompassina, mis annavad nende missioonile tähenduse ning mis aitavad neil fokuseerida oma visioonile.

Cindy Trimmi Teenistuse kui globaalse teenistuse üks põhimõtteid on usk.

“Ma jätame endast maha usu pärandi. Me jätkame alati sellise missiooni taga ajamist, mis nõuab suurt usku. Ja sellest lähtuvalt, meie sõnad ja teod toetavad ja edendavad alati neid usust juhitud eesmärke”

Ma esitan Sulle väljakutse ehitada üles oma usku sel määral, et Sa saaksid kasvada ajalugu muutvas mõjuvõimus.

Kui Sa arendad ja austad oma tõekspidamisi/väärtushinnanguid, siis Sa kasvad ka oma usus.

Ajalugu tegev usk on alati juhitud Jumala Kuningriigi tugevatest ja võimsatest väärtushinnangutest/tõekspidamistest/põhimõtetest. Mõtiskle selle üle, milliseid põhimõtteid ja väärtushinnanguid kirjeldatakse läbi kogu Uue Testamendi. Millised nendest tõekspidamistest iseloomustavad kõige enam neid ajaloo tegijaid, keda Sa kõige rohkem imetled?

Ja nüüd võta hetk ning mõtle oma elu tõekspidamistele ja väärtushinnangutele. Mis on need tõekspidamised ja põhimõtted, mis kõige ehtsamalt kirjeldavad Sinu hinge?

Sellel nädalal võta aega, et oma usku aktiveerida ja üles ehitada just lähtuvalt Sinu väärtushinnangutest/põhimõtetest/tõekspidamistest.

 “Aga me ei kuulu nende hulka, kes hoiavad tagasi…vaid me oleme need, kellel on usku.”
Heebrealastele 10:39

Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 26.10.2016

James W. Goll „Miks Prohvetlik And On Nii Oluline?Jumaliku Ilmutuse Inimlik Väljendus

See teadmine võib Sind üllatada, aga inimesed, kellele on antud prohvetlik and, ei tegele ilmtingimata tuleviku sündmuste ennustamisega. Tegelikult enamus kordadest nad ei tee seda üldse. Ja enamus meist, kes me prohveteerime, ei kanna ka Ristija Johannese stiilis karvaseid riideid! Hoolimata sellest väga levinud prohvetite kirjeldusest kui inimestest, kes üksinduses elavad kui kõrbeasukad, on tegelikult tänapäeva prohvetid   täieõiguslikud, selgelt eristuvad ning unikaalsed Kristuse Ihu liikmed, kellele on antud võime esitleda väga otsekoheselt „jumaliku ilmutuse inimlik väljendus“.

Globaalses prohvetlikus liikumises on toimunud väga palju arengut ning olulisi muutusi. Viimaste aastate jooksul on ehitatud väga palju sildu väga erinevate ja mitmekülgsete prohvetlike kogukondade vahel. Kas see on siis „Nägija“ nägemusi nägev võidmine versus „Nabi“ sõnumite saamine spontaanses voolamises; kas see on väga tuline „Inspiratsiooni Täis Prohvetlik Jutlustamine“ versus õrn, tarkust täis „Tõlgendustest Õpetav Prohvet“ ; või on prohvetlik sõnum vabastatud läbi ülistuse, kunsti, kirjatööde, raamatute kirjutamise, läbi meedia, evangelismi või palvete, me peaksime tähistama ning tunnustama mitmekülgsust versus ühetaolisust.  

Lati Kõrgele Tõstmine

Ma tahan näha seda, et me tõstame prohvetlikes kogukondades lati piisavalt kõrgele (nii nagu kõigi viielaadse teenistuse andide ja juhtide puhul). Ärgem tehkem kompromissi ausameelsuse standardis, meil on vaja olla ehtsad ja autentsed armu inimesed.

Ja olgem ausad. Me kõik eksime. Prohvetlikud inimesed võivad muutuda oma territooriumi kaitsvateks, ebakindlateks, ohustatuna tundvateks ning isegi kadedateks. Vahel me kaotame õige tee jalgade alt ning hakkame andi tähtsamaks pidama kui intiimsust Jumalaga. Ja vastukaaluks võivad juhid hakata ühte inimest eelistama teisele vastavalt sellele, kes tõmbas parasjagu pikema kõrre. Me võime kaotada tasakaalu ning unustada selle, et „esmatähtsad asjad tuleb hoida esmatähtsatena“. Pea seda meeles, et prohvetlik vaim on Jeesuse Kristuse tunnistuse vaim.

Ma hoian enda jaoks (ja ka nende jaoks, kes on minu mõjuvõimu sfääris) tähtsat ja kõrget standartit:

1. Et esiteks ja üle kõige muu me leiame oma identiteedi Jeesuses Kristuses

2. Et Jumala kirja pandud Sõnal on lõplik autoriteet

3. Et me arendame endas pidevalt vajalikku karakterit, et kanda oma andi

4. Et me elame ja käime austuse kultuuris

Jah, ausameelsus on ülioluline. Vaimu Viljad on sama olulised nagu Vaimu annid. Ma tahan näha prohveteid, kes ehitavad Kristuse Ihu üles, sealhulgas ka kohalikke kogudusi. Ma tahan näha prohveteid,  kes elavad nii, et nad on nõus aru andma oma tegudest ning kes oskavad hoida osadust teiste kristlastega. Need on väga kõrged eesmärgid, ma tean. Aga samas on need täiesti elementaarsed ja aluselised standartid, mida peaks iga tõeline Jeesuse jünger oma elus seadma sihtideks, mille poole liikuda- hoolimata sellest, milline and või funktsioon on neil elus ja teenistuses.

Aus Hindamine

Hiljaaegu olen ma hakanud taaskord juurdlema selle üle, mis on prohvetliku teenimistöö tõeline eesmärk. Pane tähele, et see võib nii ruttu muutuda tülpinuks illusioonide purunemiseks. Ma olen üle 40.aasta olnud täisajaga selle kutsega teenistuses ning ma olen osa saanud väga paljudest liikumistest ning rõhuasetustest Kristuse Ihus. Ma olen näinud väga paljude Usklike muutumist pealtvaatajateks ning nad pole enam aktiivsed osavõtjad. Hoides seda meeles, vaadakem prohvetliku mõningatele eesmärkidele.

Prohvetliku Anni Eesmärgid

Jumal on meie Hea Isa, kes tahab meid julgustada, kinnitada ning meile nõuandeid jagada.  Iga uue põlvkonna jaoks on Ta valinud Oma prohvetid, kes annavad edasi värsked sõnumid selleks, et Tema eesmärgid saaksid teostuda. Paulus kirjutab kolmest tähtsamast prohveteerimise eesmärgist:  "See, kes prohveteerib, räägib inimeste kosutuseks (julgustuseks), veenmiseks (kinnituseks) ja lohutuseks " (1 Korintlastele 14:3).

Kosutamine/julgustamine räägib inimeste ülesehitamisest usus ja  nende võimeliseks tegemisest, et nad oleksid edukamad ning efektiivsemad oma eludes ja teenimistöös. Kinnitamine/ veenmine puudutab hoiatamist ja inimeste motiveerimist, et nad teeksid häid tegusid ning see on põhimõtteliselt sama mis julgustamine. Lohutamine tähendab toetuse ja tröösti andmist, või mingit laadi stressi või kriisi leevendamist.

Me kõik vajame julgustust. „Barnabas“ oli hüüdnimi Joosepi nimelisele mehele, kes oli Küprose saarelt pärit Leviit. (vaata Ap. 4:36.) Barnabas tähendab „julgustuse poeg“. Meil pole kunagi liiga palju julgustust ning „üles ehitamist“.  See on ka üks põhjusi, miks ma nii kõrgelt hindan prohvetlikku andi.

Püha Vaim kasutab prohvetlikku andi ka selleks, et tuua inimesed patu tunnetusele ning veenda neid selles, et Jumalal on nende suhtes väga head kavatsused. Mõned inimesed õpetavad täna ekslikult, et patu tunnetusele toomisega tegeleb Püha Vaim ainult mitteusklike puhul. Aga mina usun, et see käib kõigi meie kohta, sest me kõik vajame selles lisa abi, et me võiksime kasvada pühaduses.

Täpselt samal moel, nagu Jumala valgus läbistab uskmatute ja üleastujate südameid, läbistab Jumala valgus ka meie südameid ja sisemust, kiht kihi haaval.  See on Püha Vaimu töö, et Ta "Veenab maailma nende patu suhtes, õigsuse ja kohtu osas" (John 16:8). Üks viis, kuidas Püha Vaim seda teeb, on läbi prohvetitele antud „rhema“ sõnade. Püha Vaim räägib läbi Sinu ja minu. Tõeline prohvetlik teenimistöö edendab jumalakartust ning see väljendub otseselt suuremas puhtuses Usklike eludes.  

 

Prohveteering on ilmutuslik and sama palju kui vokaalne and ning Jumal kasutab seda, et meid instrueerida ja õpetada: "Te võite kõik prohveteerida, et igaüks saaks vajaliku julgustuse ja juhtnöörid" (1 Korintlastele 14:31 NIV). See on tõenäoliselt ka minu üks suurimaid tugevusi. Sest mina olen prohvetlik nõustaja ja eestpalvetaja. Ükski prohvet ega õpetaja ei suuda õpetada kõike- Selleks on vaja tervet „kobarat“ võidmist, et kogu töö saaks tehtud. Kui me töötame koos, siis meist saab suurepärane meeskond ning Jumala rahvas muutub seeläbi palju tugevamaks.  

Prohvetlikus Annis Küpsemine

Selleks, et saaks hakata rääkima prohvetlikus annis küpsemisest, tuleb meil kõigepealt ära tunda, et on olemas neli prohvetliku ilmutuse kategooriat: prohveteerimise vaim, prohveteerimise and, prohvetlik teenimistöö ja prohveti amet. Tähtis on mõista, kuidas need neli erinevad üksteisest ning mis koht on igal ühel neist Kristuse Ihus.  

Prohveteerimise Vaim

Esiteks, prohveteerimise vaim viitab nendele sündmustele, kus Jumala Vaim haarab kinni teatud grupist inimestest. Jumal ilmutab oma ligiolu kogunenud inimeste keskel sellisel viisil, et igaüks saab kuulda Jumala käest ning prohveteerida, hoolimata sellest, kas neil muul ajal on prohveteerimise and või mitte (vaata 1 Saamueli 19:20-21 on üks näide). See on täiesti imepärane, kui selline asi aset leiab.

Prohveteerimise/prohvetlik And

Teiseks, prohveteerimise and on vaimne and, mida Jumal annab Oma inimestele heldekäeliselt, et neid üles ehitada ning aidata neil võtta kindlaid ususamme (vaata 1 Korintlastele 12:10; 14:6, 24, 31). See and on Pühalt Vaimult, et julgustada, kinnitada ning trööstida, aga see sisaldab ka korrigeeringuid ja juhtnööre.

Prohvetlik Teenistus

Kolmandaks, inimestel, kes järjepidevalt liiguvad prohvetlikus annis, kujuneb välja prohvetlik teenistus, mis arendab püsiva „alalise“ annis toimimise. See pole enam juhuslik ega olukordadest sõltuv. Järjepidevus ja terviklikkus on siin märksõnadeks ning selleks on vaja aega, et selline teenimistöö välja areneks.

Prohveti Amet

Üle prohvetliku teenimistöö on prohveti /prohvetessi amet. Need, kes on prohveti ametis, on varustajad/relvastajad; nad on võimelised juhendama teisi selles, kuidas prohvetlik and toimib. Paljud inimesed, kes prohveteerivad, ei ole ilmtingimata varustajad, sest nad ainult prohveteerivad (ja mõned neist on selles suurepärased). Prohveti ametis olevad juhid on nagu vaimsed isad ja emad ehk varustajad, kelle rõhuasetus (peale selle, et edasi anda Jumala antud sõnu) on see, et toimuks rohkenemine, mitmekordistumine ja paljunemine.

Nad õpetavad ja modelleerivad prohvetlikku elustiili, mitte ainult prohvetlikku andi. Nad on võitnud usaldusväärsuse, tõsiseltvõetavuse ning autoriteedi, et anda juhtnööre ja korrigeeringuid selleks, et esile tuleks areng, et julgustada, kinnitada, trööstida ja anda juhtnööre. Nad pole ise ennast ametisse määranud, neid on ära tundnud teised juhid ning nad on kinnitatud vastavasse autoriteedi sfääri.

Teiste sõnadega, seal on erinevus ilmutuse ja autoriteedi vahel. Kokkuvõtteks: Jumal kasutab kõiki neid erinevaid ja mitmekülgseid prohvetlikke kategooriaid selleks, et rääkida Oma rahvale igas elu olukorras. Jumal kasutab mitte ainult prohveti ametit, vaid ka prohvetlikku vaimu, prohveteerimise andi ja prohvetlikku teenimistööd.

Vabastades ja Jagades Jeesuse Tunnistust

Lõppkokkuvõttes: kogu prohvetlik on seotud Jeesuse tunnistuse vabastamisega. Siin on Johannese nägemus Ilmutuse raamatus:

"Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada, aga tema ütles mulle: „Vaata, ära tee seda! Ma olen sinu ja nende su vendade kaassulane, kelledel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistus on prohveti kuulutamise vaim!“ (Ilmutuse 19:10)

Jeesus tahab tunnistada ning Ta kasutab selleks mehi ja naisi, et  seda teha. Need, kes teenivad Tema häälena, ei tõmba tähelepanu enestele, vaid pigem osutavad nad tähelepanu sõnumile ja Sõnumi Andjale. Jah, Jeesuse tunnistus vabastatakse Prohvetliku Vaimu läbi. Ükski Püha Vaimu andidest pole lakanud toimimast. Ja Püha Vaimu annid pole väheste väljavalitud „eliiti kuuluvate“ tarvis. Need  on tänasel päeval iga Uskliku jaoks!

Tänu Jumalale, et kaasajal osatakse tunnustada ja tähistada seda suurt mitmekülgsust ja paljusust ning sellesse on ühendatud erinevad põlvkonnad. Sellepärast ka mina, peale 40.aastat teenimistööd, hindan nii kõrgelt prohvetlikke ande. Ja parim on alles tulemas!

Palve:

„Ma tänan, et Sina; Isand, oled tänasel päeval välja valamas Oma Kallist Püha Vaimu! Ma olen nii tänulik, et ma saan elada sellel ajaperioodil Koguduse ajaloos. Anna mulle rohkem võimalusi vabastada Jeesuse lõhna igal pool, kuhu ma lähen ning et ma saaksin julgustada ja trööstida teisi inimesi läbi prohvetliku anni. Tule, Püha Vaim, suurema väega minu elu üle ning minu perekonna liikmete elude üle. Sinu Armastuses varustad Sa meid Oma ilmutuslike andidega Oma Kuningriigi heaks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.“
 
Tõlkinud Jana Naudi 26.10.2016

teisipäev, 25. oktoober 2016

BRIAN SIMMONS „JUMALA KINGITUS SULLE ON TEMA LÕPPEMATU JA VÕIDUKAS ELU“


Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Ma armastan heade kingituste andmist Oma lastele, neile, kes on sündinud ülalt. Mul on varuks aarded ja varandused, mida maailm ei suuda eales anda. Maailm ei suuda ka selliste kingituste väärtust eales õigesti hinnata. Ma annan Sulle uue elu, ülestõusmiselu. Kolgatal Minu ihu surma läbi sai võimalikuks elu andmine. See uus elu, mida Mina Sulle annan, pulbitseb esile Sinu seest, Sinu hinges sellisel viisil, et see alistab kõik, mis üritab konkureerida Minu armastusega Sinu elus. Minu ülestõusmiselus peituv sõnulseletamatu rõõm on Minu kingitus Sulle.“

„Maailm suudab näha vaid Kristust suremas ristil, aga Mina olen Triumfeeriva Võidu toonud Kristus. See sai alguse hetkest, mil ma jalutasin varahommikul minema sellest hauast. Minu elu polnud võimalik piirata selle hauaga, sest see elu voolab välja Igavesest Armastusest, mida pole võimalik peatada. Haud ei suutnud Mind kinni hoida, aga Sina suudad. Sina suudad Mind hoida enda lähedal ning kallina oma südame ligi. Minu kingitus Sinule on Minu lõppematu ja võidukas elu.“

„Paljud on otsimas seda, mida Mina olen Sulle juba andnud. Võta see kingitus ning jaga seda nendega, kes on Sinu ligi. Las Sinu perekond näeb seda, et Mina elan Sinu sees ning nad hakkavad Mind austama. Ja ära mitte kunagi häbene seda kingitust jagada nendega, kes seda väga vajavad, nendega, kes on haavatud ja valudes, nendega, kes on külmad ja kõva südamega. Sest nende „kõvade südamete“ taga on peidus õrn ja habras hing, mis hädasti vajab selle kalli kingituse puudutust. Need hinged vajavad Minu elu kogemist. Ava oma süda nendele inimestele ning jaga Minu Armastust.“

„Ma olen Sulle andnud Oma Armastuse täiesti vabalt. Mine nüüd ja jaga seda teistega samuti täiesti vabalt. Minu kingitus Sulle on see rõõmsameelne kindlustunne, et Mina elan Sinu sees. Nii, nagu Mina olen praegu, oled Sina selle maailma jaoks. Puhka selles kindlameelsuses ning suur saab olema Sinu rahu.

Roomlastele 6: 22-23 The Passion Translation

„Aga nüüd Teie, kui Jumala armastavad teenijad, elate rõõmsameelses vabaduses kõigest patu väest. Nii et pange tähele kõiki neid kasusid, mida Te nüüd saate nautida- Te olete toodud sügavuti tõelise pühaduse kogemise juurde, mis lõpeb igavese eluga! Sest patu armetu tagajärg on surm, aga Jumala ülikülluslik kingitus on igavene elu, mis on leitav Sinu ühenduses meie Isanda Jeesuse Kristusega, Võituga.“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.10.2016

esmaspäev, 24. oktoober 2016

BRIAN SIMMONS "JUMAL HOIAB PLAANE SINU ELU JAOKS"Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Minul on Sinu elu jaoks plaan, mis sai valmis kirjutatud juba enne seda, kui Sa sündisid. See plaan tähendab Sinu toomist Minu südame keskele ning Minu täiuse sisse. Mina olen Jumal, kes Sind lõi ning kes Sind vormis juba emaüsas. Minu pilk oli Sinu peal juba siis,  kui Sina polnud veel oma silmi avanudki. Minu plaan Sinu elu jaoks õnnestub ning ühel päeval Sa ütled rõõmuga: „Kallis Issi, Sa oled teostanud kõik nii hästi!“

„Minu ajastus on täiuslik- Mina teen kõik asjad imeilusaks Omal ajal. See, mida Sa täna näed, ei ole igavene. Sinu perekonnas võivad olla täna probleemid, aga need ei kesta igavesti. Sinu ümber võivad olla probleemid, aga need kaovad õige pea. Mina hoian plaane Sinu elu jaoks Oma käes. Selle plaani detailid rulluvad tasapisi lahti, aga Minu jumalik käekiri on kõiges selles peidus. Kinnita oma süda Minu Ustavuse külge ning ära lase oma tähelepanu kõrvale juhtida asjadel, mis tunduvad võimatud ning mis tahavad Sind piirata. Mina olen Sinu Isa ning Mul on plaan, kuidas teha Sind edukaks ning jõukaks ning viljakaks Minu viinamäel.“

„Mina pean Sinu elu väga kalliks, nii et anna see Minule hoida ning vaata, kuidas Mina tegutsen. Kui Su päevad mööduvad, siis Sa vaatad tagasi oma elule ning näed Minu täiust. Sa näed seda, kuidas Mina pidasin Sind väga kalliks. Need arusaamatuse hetked ei suuda takistada lootust, mis elab Sinu sees. Ja isegi, kui Sa ei mõista seda, mida Mina olen tegemas käesoleval hetkel Sinu elus, siis vaata ikkagi Minu peale ja tea seda, et Mina hoian Enda kaitse alla Sinu elu plaane. Need plaanid sisaldavad seda, et Sind ujutab üle Minu lõppematu rahulolu. Sinus tõuseb täiuslik kiitus. Ma armastan Sind, Mu kallis laps, ning Ma ei luba Sind eales testida üle Minu armu mõõdu, mis Sind hoiab. Usalda Minu Ustavust. Ma ei valmista Sulle pettumust.“

Efestlastele 2: 10

„Meist on saanud Tema poeesia (meistriteos), uuesti loodud inimesed, kes täidavad selle saatuse, mis Tema on igaühele meist andnud, sest me oleme ühendatud Jeesuse Kristusega, Võituga. Juba enne meie sündimist planeeris Jumal ette meie saatust ja häid tegusid, mida me hakkame tegema ja täide viima!“
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 24.10.2016

Lana Vawser „Jumal murdmas vaenlase „väsimuse“ rünnakut“Jumal on just nüüd, käesoleval ajaperioodil, murdmas vaenlase „väsimuse“ rünnakut paljude kristlaste elude pealt.

Kristuse Ihus on palju usklikke, kelle vastu on hiljuti tulnud „väsimuse“ vaim. See väljendub raskuses uskuda, südame väsimuses, füüsilise ihu väsimuses, kurnatuses, mis üritab Sind „välja lülitada“. See vaim on saadetud vaenlase poolt, et strateegiliselt rünnata usklikke nii, et varastada Jumala rahvalt ära ELU ja VISIOON, kuhu Jumal on neid juhtimas sellel väga strateegilisel ajajärgul.

See väsimus on olnud väga raske ning kõikehõlvav ning mingil ajahetkel on tundunud, otsekui „Sinust imetakse elu välja“. Vaenlane on kabuhirmus selle pärast, mida Jumal on tegemas Sinu elus ja Sinu elu läbi. Hingevaenlane üritab teha kõike selleks, et Sind peatuma sundida. See surma/nõiduse vaim, mis on praegu üritamas paljusid rünnata ning peatuma sundida, püüab takistada Sinu NÄGEMIST ning TUGEVUSE VASTUVÕTMIST, aga Jumal MURRAB selle „väsimuse“. See vaenlase rünnak on toonud endaga kaasa tohutu segaduse, oimetuse tunde ning tundub, otsekui poleks võimalik selgelt mõelda, et tahaks öelda: „ma olen kaotamas selget mõistust“.

Pane hästi hoolikalt tähele, mis eluala see „raske väsimus“ on rünnanud. Tee kindlaks, mis elualal on see tunne, et „Sinust on otsekui elu välja imetud“ või et „milleks üldse veel tõmmelda“ enesetunne püüab võimust võtta. Täpselt need elualad on Sinu järgmise SUURE LÄBIMURDE alad. Seal, kus väsimus on olnud ränk ning tundub, et pole ühtegi elu märki loomulikus, on ala, kus üle öö on tulemas  esile täiesti üleloomulik ning imesid täis ümberpööramine.

See rünnak on tegelikult tulnud selleks, et üritada „välja lülitada“ Taeva VISIOONI Jumalalt, mida Tema tahab paljude oma laste eludes esile tuua. Aga kui Sa seisad kindlana ülistuses, siis Tõde peitub selles, et mida Jumal on rääkinud, see SAAB SINU ELU ILMNENUD REAALSUSEKS. Sa oled väga lähedal sellele, et Jumala tõotused MANIFESTEERUKSID.

Ma nägin palju Jeesusega ja Tema väega kohtumisi, mis leidsid aset paljude usklike eludes kõikjal Kristuse Ihus ja seda tasemel, mida enamus pole eales varem kogenud ning see raskus ning „väsimuse ahelad“ saavad väga äkitselt murtud. See väsimuse rünnak on olnud väga raske ning kurnatus nii sügav, et seda võib nimetada täiesti ebanormaalseks, see on toonud tunde, et „ahh, ma annan lihtsalt alla“, „ära enam rabele, see kõik on liiga raske“, aga Isand murrab täielikult katki selle rünnaku mõjud, kui Tema rahvas ÜLISTAB.  Ülista oma tee välja sellest rünnakust! Kui Sa ülistad, siis Jumal toob Sulle suurema TEADLIKKUSE ja VALVSUSE. Ta toob suurema eristusvõime Oma inimestele, kui nad ülistavad Teda.

Kui Jumala rahvas võtab sisse ülistuse ja Jumala võimekusse uskumise seisukoha, siis voolab usklike ellu suurem arusaamine, võitmiseks vajalik strateegia ning tugevus, mis ujutab Jumala inimeste südamed täielikult üle. Annid muutuvad elavaks ja aktiivseks ning Tema võidmises voolamine kasvab.

Väsimus on olnud raske, aga rõõmutse, sest see kõik murdub, kui Sa ülistad Jumalat, Sa võidad need lahingud ning Sind ootavad ees kohtumised Jumalaga Tema Shekinah Auhiilguses (ilmutatud, kohal olev, kogetav). Sa näed Jumala ilmutatud Ligiolu ning Sa hämmastud sellest kõigest viisil, et Sa oled lihtsalt sõnatu ja täis sügavat aukartust. Sa saad kogeda Tema väge ja Jumala ilu. Nende kohtumiste ajal Jumala Auhiilguses, süütab Jumal Sind Oma tulega nii, et Sinu sees süttib kirglikkus ja nälg Tema erakordsete teede tundmise järgi. Kui Jumala tuli langeb, siis plahvatab Sinus tohutu loomingulisus ja spontaansus. Täiesti uued ülistuse väljendused ja Jumala erinevad loomingulised väljendused purskuvad esile.  Seal, kus väsimuse ja raskuse vaim on üritanud Sind hoida puuris, saab olema paik, kus Sa koged oma elus üleloomulikku tugevust, rõõmu ja Tema loomingulisi väljendusi. Sa pole midagi sellist kogenud mitte kunagi varem, mida Jumal hakkab tegema Sinu elus nendes „väsimuse“ rünnakute all olnud aladel.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 24.10.2016

pühapäev, 23. oktoober 2016

BRIAN SIMMONS „ POLE KEDAGI, KES SUUDAKS SIND HÄIRIDA“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Minu Sõna on täis tõotusi Sinu jaoks. Iga tõotus, mis Mina Sulle annan, on kindel nagu järgmise päeva päikesetõus. Ma olen asetanud kõik asjad oma kohtadele nii, et Sina võiksid olla edukas Minu teedel. Iga sõna, mis Mina Sulle räägin, on seitsmekordselt puhastatud ning on täielikult usaldusväärne ja kindel. Puhka Minu tõotustes ning kõik õnnestub. Mis suudaks Sind võita? Kas muretsemine teeb Sulle meelehärmi? Mina nimetan Sinu elu vabaks murest ja ärevusest. Ela elu, mis on muretsemisest vaba. Sul pole tarvis muretseda mitte millegi pärast- mitte ühe asja pärast.“

„Sinu suhe Minuga tähendab seda, et Mina kannan igat Sinu koormat, et Sina võiksid Minu rahu nimetada enda omaks. Taevas pole muretsemist. Taevase Isa Ülikülluslik Armastus varustab, hoolitseb kõige eest ning armastab kirglikult. Mina olen Rahuvürst. Kõik, kes elavad Minus, elavad armastuse ja armu paradiisis. Ja Minu Armastus kannab Sind läbi nendest ajutistest raskustest. Puhka Minus Minu rahu haljal aasal ning joo Minu vaiksest värskenduse ojast. Muretsemine jäägu kaugele Sinust- ükski asi ei häiri Sind siis, kui Sa tõeliselt hingad Minus.“

„Ära mitte kunagi ütle, et Sinu loomusele on omane muretsemine, sest mina olen andnud Sulle elu, mis peaks olema murevaba. Kas muretsemine on toonud Sulle mõne õnnistuse? Mina hoolitsen Sinu homse eest samal moel, nagu Ma hoolitsen ka Sinu tänase eest. Ela vabalt, kõrgemal selle maailma muredest. Mitte üks asi ei suuda läbistada Minu kaitsekilbina Sinu ümber mähitud Minu Ligiolu. Mina liigun koos Sinuga. Kõnni rahuteel ning koge suurt rõõmu, kui Sa lähed vastu oma tulevikule, sest Rahuvürst kõnnib koos Sinuga.“

Roomlastele 5: 1-5 The Passion Translation

„Meie usk Jeesusesse kandis meie ellu üle Jumala õigsuse ning nüüd Ta nimetab meid veatuteks oma silmis. See tähendab, et me saame nüüd nautida tõelist ja kestvat Jumala rahu, kõike seda selle tõttu, mida meie Isand Jeesuse Kristus, Võitu, on teinud meie heaks. Meie usk garanteerib selle, et meil on juurdepääs suurepärasele heldusele ja lahkusele, mis meile on antud täiuslikus suhtes Jumalaga. Milline imeline rõõm õitseb meie sees, kui me tähistame seda lootust kogeda Jumala Auhiilgust oma eludes!!“

„Aga see pole veel kõik! Isegi raskuste ajal on meil see rõõmsameelne kindlustunne, teades, et meie surveajad arendavad meis kannatlikku vastupidavust. Ning kannatlik vastupidavus puhastab meie karakterit/iseloomu, ning tõestatud/läbikatsutud karakter juhib meid tagasi lootuse juurde. Ning see lootus pole pettumust valmistav fantaasia, sest nüüd me saame kogeda Jumala lõppematut armastust, mis tulvab meie südametesse läbi Püha Vaimu, kes elab meie sees!“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.10.2016