esmaspäev, 25. detsember 2017

Lana Vawser „Jumal Pole Sind Unustanud!“

 

Eelmisel ööl nägin ma unenägu, mis on paljutähenduslik, aga ma kogesin, et Isand tahab, et ma jagaksin osa sellest prohvetlikust sõnumist, mis tuli läbi selle unenäo.

Selles unenäos hakkasin ma väga julgelt prohveteerima: „JUMAL POLE SIND UNUSTANUD!!!“

Ja koheselt olin ma ümbritsetud Jumala julgustusega nende jaoks, kes tunnevad, justkui oleks nendest mööda vaadatud, kes tunnevad, justkui Jumal oleks neid unustanud ning nende jaoks, kes tunnevad, et nende vaevanägemisel pole mitte mingeid vilju.

Ma tahan prohveteerida täna Sinu üle, et Jumal pole Sind unustanud. Ma prohveteerin täna Sinu üle Jeesuse Kristuse nimel, et Sinu parimad päevad on Sinu ees ning Jumal valmistab ette lava Sinu suurimate läbimurrete, jumalike ühenduste, võrgustike, „äkitselt“ hetkede ja viljakuse jaoks.

Paljud Teie hulgast on tundnud, et nende põld on olnud väga kuiv, Sa oled külvanud NII kaua ning Sa pole näinud oma ohvrite ja sõnakuulelikkuse seemnete vilju, aga sõbrad, Isand POLE Teid unustanud.

Peale seda, kui ma olin unenäos prohveteerinud, et Jumal pole unustanud, täitis Jumala Ligiolu nii tugevalt ruumi, et ma avasin oma suu ja deklareerisin:

"Sa oled PRAEGU liikumas oma elu võimsamate päevade aega, kus Sa näed JUMALA USTAVUSE SUURIMAID DEMONSTRATSIOONE, mida Sa eales varem pole näinud.“

Seal, kus vaenlane on püüdnud hoida Sind pimeduses, kus hingevaenlane on öelnud, et Sa annaksid alla oma tõotuste suhtes või laseksid lahti lootusest näha läbimurret, on Jumal HINGAMAS/PUHUMAS LOOTUST Sinu läbimurdesse. Jumal on puhumas ELU Sinu kuivanud luudesse. Jumal on puhumas ELU Sinu TÕOTUSTESSE, isegi nendesse, mis Sa oled ära unustanud.

Jumal on kutsumas paljusid Teist välja koopast, kuhu Te olete peitunud. Välja kohast, kus Te olete tundnud, et Teid on unustatud ning et mitte miski ei muutu. Jumal PANEB TULED PÕLEMA. Jumal PANEB PÕLEMA SINU TÕOTUSE TULED läbi Oma ustavuse ja tõe. Jumal toob Sind tagasi valguse keskele. Ja enam pole Sa vaevatud ja piinatud mõtetest ja raskemeelsusest, justkui Jumal oleks Sind unustanud, sest Jumal demonstreerib Sulle TÄPSELT VASTUPIDIST.

Jumal näitab Sulle väga selgelt, kuidas Tema on Sinu jaoks KOHAL, et Ta on SINU POOLT ning kuidas TA POLE SIND UNUSTANUD, vaid et Ta on valmis vabastama Sinu jaoks õnnistusi ning laienemist ning Su elu muutub suuremaks, kui Sa eales oled suutnud endale ette kujutada. (Vaata Efestlastele 3: 20; Aamos 9: 13-15)

NEED, KES ON TUNDNUD, ET NEIST ON MÖÖDA VAADATUD, PANGE ENNAST VALMIS, ET TEID ASETATAKSE POSITSIOONIDELE NING NEED, KES ON OLNUD VÄLJAS PÕLLUL, PANGE END VALMIS, ET TEID PANNAKSE AMETISSE.

Ma nägin, kuidas Jumal hakkab kasutama PALJUSID, kes on tundnud, et neist on mööda vaadatud. Paljud, kes on tundnud, et nende annid ja saatus oleks justkui kaduma läinud või ära unustatud, ma prohveteerin just praegu Jeesuse Kristuse nimel,  et esile tuleb „ÄKITSELT“ POSITSIOONILE ASETAMINE Jumala käe läbi.  Paljud, kellest on mööda vaadatud, saavad nüüd sellel uuel ajaperioodil positsioonile asetatud Jumala poolt kui eesminejad, kes KANNAVAD värsket Jumala Vaimu liikumist.“

Ma nägin samuti neid, kes Taaveti kombel on „olnud väljas põllul“, teenides puhtuse, ausameelsuse ja sõnakuulelikkusega selles, milleks Jumal on neid kutsunud, kes on ülistanud Isandat ning kes on investeerinud rohkelt oma suhtesse Jumalaga, ma prohveteerin Teie üle Jeesuse Kristuse nimel, et Isand on Teid just praegu kutsumas, et Teid võida ning valmis seada väga võimsa Jumala liikumise tarvis. Käes on Sinu aeg ja kutse võib tunduda suuremana, kui Sa suudad kanda, aga Isand on Sind ette valmistanud sellel põllul just PRAEGUSE AJA TARVIS, just SELLISE AJA TARVIS, NAGU NÜÜD ONGI KÄES.  
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.12.2017
 

BRIAN SIMMONS „PROHVETLIK SÕNUM: 2018.AASTA- TAASTUS“


 
Ma kuulen Jumalat sosistamas: „2018.aasta- Taastus!“

"Mina taastan Sind. Ära karda Mulle järgneda tundmatusse, sest Mina olen See, kes Sind juhib ja taastab Sinu elu. Ma olen pannud Sinu sisse Oma Aulise aarde ning Ma hoolin Sinust väga.“  

"Uus aasta on taastuse aasta Sinu elus. Sa lõpetad algava aasta taastatuna Minu armastuses, tugevdatuna Minu armus ning ümbritsetuna rõõmulauludest. Ja seda rõõmu jagatakse inglitega, sest nad on koos Sinuga, Mu kallis laps, nad kõnnivad Sinu kõrval kaitstes Su elu ning valmistades Sulle teed.

Ära Mitte Kunagi Limiteeri Mind.

"Mina taastan Sind. Ära mitte kunagi limiteeri Mind. Ma taastan Sinu perekonna ja need, keda Sa armastad; Nad näevad Mind Sinu elus ning siis nad saavad teada, et Mina olen see Ainus, kes annab Sulle tagasi kõik selle, mis Sa oled kaotanud.  Ära kahtle Minu armus, sest sellest on küllalt nii Sinu kui ka Sinu perekonna jaoks.“

"Ma ütlen Sulle, et Ma taastan Sind ja varustan Sind viisidel, mis ilmutavad Minu südame armastust. Minu arm toob Sulle kingitusi ja üllatusi, kõike seda, mida Sa vajad. Sinu vajaduste täitmiseks on alati olemas varustustus ja Oma armus Ma ilmutan, kust Sa võid Mind leida, sest uus aasta on üliküllusliku varustuse aasta iga vajaduse tarvis, mis Sul on.“

Sinu Südame ja Mõistuse Taastamine.

"Kui Sa tuled Minu ette, siis Ma taastan Sinu mõistuse ja Sinu südame.  Kõverad asjad Sinu sees tehakse sirgeks. Sest kõik, mida Mina teen Sinu heaks, seda Ma teen Sinu südames, tervendades Sinu vaimu ning rahustades Su hinge. Tule ja leia Minu süda ning siis Ma taastan Sinu südame.

"Sinu sees ärkab suurem kirglikkus toituda Minu Sõnast ning et juua Minu Vaimust. Nälg, mis Mina panen Sinu sisse, toob Sind sügavamale Minu armu ja armastuse sisse, mis Mul on Sinu jaoks.“

Tõotused, Mis Mina Olen Andnud, on Minu Teostamiseks.

"Mina taastan Sind ja Sinu igatsusi/unistusi.  Ma täidan need igatsused Sinu sees, Mina teostan need täielikult, et Sa saaks puudutada teiste inimeste elusid. Tõotused, mis Mina olen andnud, on tõotused, mida Mina viin täide. Kui Ma räägin sügaval Sinu sees ja sosistan Sulle öösiti, siis Ma valvan iga Oma sõna üle, mis Ma Sulle räägin ning see kõik teostub.“

"Selle päevaga algab uus ajaperiood, mil unistused ja igatsused hakkavad täituma. Sa naerad suured rõõmust, kui tõotused täituvad ning võimatud asjad saavad eemaldatud. Ning siis Sa näed, et Minu teerajad on täiuslikud.“

Laul 138: 8 The Passion Translation

„Sina pead igat tõotust, mis Sa oled mulle andnud!

Kuna Sinu armastus minu vastu on nii kindel ja lõputu,

Siis ma palun Sind, Isand, et Sa lõpetaksid iga hea teo,

Mis Sa oled minu sees alustanud!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 25.12.2017
 

pühapäev, 24. detsember 2017

Amy Shamp „Saagu Uuest Aastast Jumaliku Ümberpööramise Aasta!”


 
Sõbrad, saagu sellest uuest aastast, millesse Te astute, jumalike ümberpööramiste aasta! Saagu sellest aasta, mil hingevaenlane tõsiselt kahetseb seda, et ta Teid julges häirida ja rünnata! Ma usun kogu südamest, et sellest uuest aastast saab aasta, mil Jumal pöörab Teie tagasilöögid jumalikeks valmispanekuteks! Seal, kus vaenlane on püüdnud tuua hävingut, toob Jumala taastuse ja täieliku hüvitamise!

"Me teame, et kõik asjad töötavad nende kasuks, kes armastavad Jumalat, nende heaks, kes on kutsutud vastavalt Tema eesmärkidele(Roomlastele 8:28 KJV). Jumala Sõna tõotab meile, et selle, mis vaenlane on mõelnud meie kahjustamiseks, pöörab Jumal meie heaks. Jumal toob taastuse nii Sulle kui ka Sinu perekonnale! Pidage seda meeles, mu sõbrad, Jumal on taastamas! Jumal suudab meid taastada nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui ka finantsiliselt! Ma palvetan, et sel uuel aastal tuleb Su perekonnale täielik taastus, Jeesuse Kristuse võimsal nimel!

“.....kui vaenlane tuleb kui üleujutus, siis Jumala Vaim tõstab tema vastu oma standarti (Isaiah 59:19). Standart, mida Jumal üles tõstab, on Tema Sõna! Jumala Sõna kannab endas Tema kalleid tõotusi! Ja see ongi standart, mida Jumal üles tõstab! Tema Sõna on võimas vundament, mis meid kaitseb ning teeb meid võimeliseks seisma iga elutormi ajal!

Sa Vallutad Oma Mäe ja Omandad Oma Tõotused.

Meil kõigil on tõotused, mis on seotud meie saatusega ning meil kõigil on takistused (või mäed) selle tee peal ees. Paljudel kordadel olen ma kogenud seda, et kõige suurem vastupanu tuleb siis, kui Jumal on parasjagu ette valmistamas meie jaoks suuremat läbimurret. On aeg rääkida oma mägedele ning omandada Sulle Jumala poolt antud tõotused!

"Kes iganes ütleb sellele mäele: liigu paigast ja lange merre! ja ei kahtle oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see sünnib, mis ta ütles. (Markuse 11:23 KJV)

Mis iganes mägi on Su tee peal ees, ma tahan Sind julgustada sellele rääkima, käskides seda, et see saab juurtega välja kistud ning eemaldatud, et see enam ei takista Sinu saatust! Sa võid näha võimatuid mägesid liikumas, kui Sa kasutad oma sõnade väge! Ma tahan Sind julgustada, ükskõik millest Sa oled sel aastal läbi läinud, mis iganes vaenlane on Sinu pihta pildunud... Jumalal on viis, kuidas Ta selle kõik ümber pöörab! Pane kogu oma usaldus Täiuslikult Usaldusväärse Jumala peale!

Ma deklareerin, et iga takistus saab eemaldatud Sinu teelt nii, et Sa saad täielikult siseneda oma elus Jumala tõotustesse, Jeesuse Kristuse võimsal nimel!
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 24.12.2017

 

laupäev, 23. detsember 2017

Jennifer LeClaire “4 Prohvetlikku Sõnumit, Mis Inspireerivad Sinu Palveelu”


 
Mõnikord Sa palvetad ning kõhkled, kas Jumal Sind ikka kuuleb. Ja palvevastuseid oodates võid Sa muutuda murelikuks. Ma tean seda, sest ma olen selles paigas olnud.

Aga Jumal kuuleb Sinu palveid. Tegelikult on nii, et Jumal väga armastab seda, kui Ta kuuleb Sind palvetamas ning Ta tahab seda väga, et Sa jätkaksid Tema poole hüüdmist. Ma olen viimase kuu jooksul teinud internetis otseülekandeid esmaspäevast reedeni “Mornings With the Holy Spirit Prayer” (“Hommikused Püha Vaimu Palved). Tunnistused sellest, kuidas seeläbi on süüdatud uus innukus palveelus, on õnnistanud väga minu südant. Ma julgustan Sind võimalusel ühinema nende otseülekannetega, et leida uut inspiratsiooni, innukust, prohvetlikku eestpalvet ning julgustust.

Oma raamatus  Mornings With the Holy Spirit: Listening Daily to the Still, Small Voice of God” (“Hommikud Püha Vaimuga; Igapäevane Jumala vaikse tasase hääle kuulamine”) jagan ma maailmaga neid prohvetlikke sõnumeid, mida Püha Vaim on aastate vältel mulle rääkinud nii palve, ülistuse, kui igapäevaelu keskel. Ma usun seda kogu südamest, et need neli järgnevat prohvetliku õhutusega saadud sõnumit, mis Püha Vaim minuga jagas, inspireerivad uue värskusega Sinu palveelu

1. Jumal Armastab Kuulata Sinu Palveid.  

Jumal ütleb: “Ma armastan kuulda Sinu häält igal hommikul, kui ärkad. See on Mu lemmikosa päevast. Kui Sa ärkad ja tõused, et hakata deklareerima oma armastust Minu vastu, siis Mu süda hüppab rõõmust. Kui Sa pöördud oma palvetega Minu poole, siis Minu rõõmuks on Sulle vastata. Kui Sa räägid otse Minu südamesse, siis Ma rõõmustan, kui saan rääkida ka vastu Sinu südamesse. Ma kuulen Sinu häält isegi siis, kui Sina oled oma elus väga heitlikus paigas, kus on raske kuulda Minu häält. Nii et tõsta oma hääl jätkuvalt Oma Isa poole.  Jätka julgelt Mulle rääkimist oma võitlustest, hirmudest, unistustest, igatsustest ning võitudest. Ma kuulan Sind väga tähelepanelikult.”

KIRJAKOHAD: Laul 63:1; Laul  27:4; Laul 34:15

PALVE: “Armas Taevane Isa, meenuta mulle igal hommikul, et alustaksin päeva palvetades, kiites Sinu nime kõrgeks ning tõstes kõik oma taotlused Sinu armutrooni ette. Ja palun aita mind, kui ma ei tea, mida täpselt palvetada. Ma usaldan Sind, et Sa aitad mind palvetada nii, et Su süda on puudutatud.”  

2. Jätka Hüüdmist.

Mõnikord, kui Sa tõused, et seista õigete asjade eest, nimetavad Sind teised inimesed fanaatikuks ning ütlevad, et Sa reageerid üle. Aga tõde on tõde ning Sind on kutsutud seda kuulutama. Mõnikord, kui Sa ajad Jeesust taga kogu oma südamest, kogu oma mõistusest, kogu oma hingest ja jõust, ütlevad inimesed, et Sa oled liiga innukas. Aga tuleleek on tuleleek. Tuleta meelde pimedat Bartimeust- ta vajas hädasti Jeesuse puudutust, nii et selleasemel, et vait jääda, kui Messias möödus, hüüdis pime mees veelgi valjemalt. Inimesed tema ümber ütlesid talle, et ta paneks oma suu kinni, aga tema hüüdis veelgi intensiivsemalt. Ära jäta Tõe järgi hüüdmist. Ära peatu, vaid hüüa veelgi innukamalt Jeesuse puudutuse järgi. Ära lase mitte kellelgi kustutada oma tuleleeki. Jumal armastab Sinu tulisust kogu südamest!

KIRJAKOHAD: Luuka 10:27; Johannese 14:6; Markuse 10:46-52

PALVE: “Armas Taevane Isa, ma tahab põleda ja särada Sinu auks isegi siis, kui inimesed ei mõista minu armastust Sinu vastu. Aita mul jagada Sinu südant nende inimestega, kes on minu ümber nii, et nad õpivad tundma Sind viisil, nagu mina olen Sind tundma õppinud, et nad võiksid samuti koos minuga põleda ja särada Sinu auks.”

3. Sa Võid Jumalaga Jagada Absoluutselt Kõike.

Jumal ütleb: “Sa võid Mind usaldada. Mina olen Sinu Usaldusisik. Sa võid minuga jagada absoluutselt kõike. Jaga Minuga Minu antud igatsusi ning Mina aitan Sul need teostada. Jaga Minuga oma hirme ning Mina aitan Sul need võita. Jaga Minuga oma palveid ning Mina vastan. Sa võid Mind usaldada. Näha seda, et Sa käid ja elad kõiges selles, mis Jeesusel on Sinu jaoks- aidata Sind jõudmaks oma saatusesse Kristuses- see on Minu mission. Ma olen Sinu poolt! Ma olen Sinu jaoks olemas! Ma olen Sinu poolt, mitte Sinu vastu!”

KIRJAKOHAD: Johannese 14:26; Roomlastele 8:26; Roomlastele 8:31

PALVE: “Armas Taevane Isa, ma vajan Sinu abi rohkem, kui ma mõistan. Palun kuula Minu südant ning aita mul toetuda täielikult Sinule ning sõltuda Sinust, Mu hinge armastaja. Vabasta mind kurjast ning aita mul saada kõigeks selleks, mille pärast Jeesus suri ja tõusis üles minu heaks. Aita mul Sind usaldada veelgi rohkem.”

4. Jumal Suudab Teha Enam Kui Sina Suudad Ette Kujutada.  

Jumal ütleb: “Võta piirangud maha. Kas Sa saad aru, et vägi, mis äratas Jeesuse Kristuse surnuist üles, elab püsivalt Sinu sees? Kas Sa saad aru, et Mina olen võimeline tegema palju rohkem- palju, palju rohkem- kui Sina suudad endale ette kujutada? Kas Sa saad aru, et Ma tahan seda kõike nii väga? Kas Sa usuksid Minusse viisil, nagu Mina usun Sinusse? Võta piirangud maha! Unista koos Minuga! Las Su silmad näevad ja kõrvad kuulevad ning olgu Su süda püsivalt selle küljes kinni, mis Mina olen Sinu jaoks valmistanud. Sinu jaoks, keda Ma nii väga armastan! Sinu parim on alles ees! Ainult usu ja usalda!”

KIRJAKOHAD: Efestlastele 1:19-20; Efestlastele 3:20; 1 Korintlastele 2:9

PALVE: “Armas Taevane Isa, Sinu tõotused on imelised ja aulised ning ma tahan elada kõigi nende tõotuste täitumises. Ja ma tahan näha asju viisil, nagu Sina neid näed. Ilmuta mulle asju, mis Sa oled mulle valmistanud Oma armastuses. Õhuta üles minu süda, et ma järgiksin Sind ja käiksin Sinu täiuslikus tahtes!”  
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.12.2017
 

BRIAN SIMMONS „SINU HINGE ARMASTAJA“

 
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Tule lähemale ja kuula Minu saladusi. Kuula neid sõnu, mis Ma räägin Sinu olemusse, sest Minu sõnad toovad Sulle elu ja väge. Mina igatsen väga seda, et Ma saaksin Sind treenida nii, et Sa kuuled väga hästi Minu sosinaid ja tunned sügavuti Minu häält. Sa kuulud Mulle ja Mina räägin Sinuga kui Sinu hinge armastaja.“
„Aja taga Minu tõde ja küsi Minult tarkust ning Mina annan Sulle seda kõike. Uuri Minu Sõna ja leia Minu armastuse aarded, mis Ma olen Sinu jaoks ära peitnud. Ma olen avanud Sinu mõistuse ning südame, et Sa tunneksid Minu saladusi, kui Sa tuled Minu ligi ja istud koos Minuga. Ma kutsun Sind, et Sa tuleksid jooma Minu joovastuse allikast. Sest see on eluallikas, mis purskub esile Minu Sõnadest Sinu sees. Ükski teine hääl ei suuda rahuldada Sinu hinge. Ükski teine heli ei suuda liigutada Sinu südant. Saatuse tund on käes, nii et tule ning sea end valmis Minu täiuse jaoks.“
„Ma tervendan kõike, mis on katki, sest Mina Olen Halastuse Jumal ja Ma istun Armutroonil. Sa oled õppinud tundma Minu andestust ja armastust ainult osaliselt, sest on veel nii paljut, mida tundma õppida, kui Ma viin Sind sügavamale Oma teedele. Mina Olen Armastus ning Mina Olen Valgus. Kui Sa tuled Minu Valgusesse, siis Sa näed veel rohkem Minu Armastust. Ma olen Jumal, kes Sind tervendab, sest Ma olen Igavese Helduse Isa.“
„Mul on inimesed, kes on ette valmistatud ning valmis nendeks viimasteks päevadeks. Nad on armu tsempionid, kes on ehitud ilu ja väega. Ma valmistan neid ette Oma salajases paigas ning Oma Ilmutuse Vaimus. Nad tunnevad Mind, mitte seetõttu, et neid on õpetanud inimesed, vaid seetõttu, et nad on täidetud Minuga ning Minu teede tundmisega. Tule ja ole üks paljudest, kes saavad avalikuks väe päevadel, mis on tulemas. Ma toon nad järjepidevalt Oma Armutrooni ette, et jagada nendega Oma saladusi.“
„Avad Sa Mulle oma südame ja kuulad Minu häält? Võõra hääl ei mõjuta Sind, vaid üksnes Minu hääle kõla. Pane kõrvale omaenese teed ning haara kinni Minu Lõppematust Elust kui Oma lootusest ja tugevusest. Mul on meeletult palju imesid pandud varuks nende jaoks, kes usaldavad Mind.“
„Ma vajan seda, et Sinu hääl, Su süda, Su huuled ja Su kogu elu oleks mähitud Minusse. Tõuse üles ja lase end venitada laienduseks Minu Auhiilguses. Uus on juba esile tulemas, kui vana tasapisi kustub. Praegu on Minu suursugususe ajaperiood. Tunnustähed taevastes ning maa peal rohkenevad tohutult, näidates Sulle, et uus päev on lähenemas. Kõigi Minu pühade jaoks on kättesaadavad Minu vägi ja võimsus. Nii kokkuvarisemine kui ärkamine on tulemas, kõige sügavama pimeduse päevad koos kõige eredamate ja säravamate Minu valguse päevadega on tulemas. Tule Mulle lähemale ning siis Sa mõistad seda, mida Mina hakkan tegema ning kuidas Ma kõige selle keskel kasutan Sind. Minu ustavus on Sulle kilbiks ja kaitserüüks. Mina tulen Sulle veelgi lähemale, kui Sina aina lähened Mulle. Pane kõrvale hirm ning tule, sest Mina olen Sinu Isa.“
 
Laul 91: 1- 4 The Passion Translation

Kui Sa istud troonile asetatuna El Shaddai varju all,

Siis Sa oled peidetud Kõigekõrgema Jumala Tugevusse.

Ta on Lootus, mis mind hoiab ning Kindlus, mis kaitseb mind,

Ainus Jumal minu jaoks, Ta on minu võimsaks kindlameelsuseks.

Ta päästan Sind igast varjatud vaenlase lõksust

Ning Ta kaitseb Sind valesüüdistuste ja surmavate needuste eest.

Tema võimsad käed on mähitud Sinu ümber, kaitstes Sind,

Sa võid alati joosta Tema majesteetliku varju alla peitu.

Tema ustavuse käed on kilbiks, et Sulle ei juhtuks halba.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.12.2017
 

teisipäev, 19. detsember 2017

Doug Addison „4 Strateegiat, Kuidas Armastada Raskeid Inimesi- Sealhulgas Oma Perekonda.“

 

Tihtilugu on kergem armastada neid inimesi, kes on väljaspool Sinu perekonda, kui neid, kes on Sinu sugulased. Kui paljudel kordadel oled Sa leidnud end väga tuliste vaidluste keskelt laua ümber, kui Teil on mõni pere tähtpäev või püha?Või Sa oled tundnud, et Sul tuleb mõnda sugulast vältida, sest Sa tead, milliseks inetuks aruteluks Teie jutuajamine võib kujuneda.

Tänu Jumalale, kes ilmutab meile uusi viise, kuidas nendel suurte muutuste ajaperioodidel toimida ja tegutseda palju efektiivsemalt.

Neid nelja strateegiat saab kasutada igal aastaajal, aga eriti just pühade perioodil, kui me veedame palju rohkem aega koos oma perekonnaga, sugulastega ning sõpradega, keda armastada võib olla paras väljakutse.

1. Murra välja religioossusest ning lase lahti „kristlaskeelest“ (usklike keelest).

Religioosus selles kontekstis tähendab seda, et Sa käitud nii religioosselt (nii usklikuna), et Sa ei suuda üldse ehtsal ja siiral viisil leida kontakti teiste inimestega- ning nemad ei leia Sinuga samuti kontakti lihtsaks vestluseks.

Kristlased kasutavad väga tihti oma „siseringi keelt“- ma nimetan seda „kristlaskeeleks“ (usklike keeleks). Aga see keel on võõras väljaspool olevatele inimestele ning nad on võimetud meid mõistma ja meiega suhestuma. Et olla suhtlemisel edukas, on väga oluline õppida nende inimeste keelt, kelleni Sa tahad jõuda.

Siin on kaks näpunäidet, kuidas saada üle oma „kristlaskeelest“:

Kuula väga tähelepanelikult, kuidas inimesed väljaspool Sinu kristlaste siseringi räägivad. Sa hakkad siis avastama, millised metafoorid, kujundlikud ütlemised on nende jaoks tähenduslikud ning Sa avastad väga erinevaid viise, kuidas inimesed mõtlevad erinevate asjade kohta.

Hakka lugema uuemaid ja modernsemaid Piibli tõlkeid, nagu näiteks The Passion Translation, The Message või New Living Translation. Vaata järgi, kuidas on sõnastatud neid kirjakohti, mis Sina oled endale pähe jätnud vanas traditsioonilises Piibli keeles ning pane tähele, et neid samu asju on võimalik väljendada täiesti uutel ja mitmekülgsematel viisidel. Ja sel  viisil Sa avastad täiesti värskeid, inspireerivad ja loomingulisi viise, kuidas inimestega suhelda ja vestelda. Kui vaja, tee endale nimekiri fraasidest ja ideedest, mille kohta Sa avastad, et need on inimeste jaoks arusaadavad ning väga ligitõmbavad.

2. Anna inimestele aega kogeda Jumalat.

Austa inimeste küpsemise protsessi. Mõnikord juhtub nii, et kui me palume inimestel liiga kiiresti muutuda, teeb see lõpuks palju rohkem halba kui head. Pea alati meeles, et üks istutab, teine kastab ning Jumal on see, kes annab kasvamist. (1 Korintlastele 3:6).

3. Eralda religioon (usklikuks olemine) poliitikast.

Me peame seda alati meeles pidama, et Jumala süda on inimeste järgi, mitte poliitiliste parteide järgi. Ma olen poliitiliselt aktiivne, ma käin regulaarselt valimas, ma kirjutan nendele inimestele, keda ma olen valinud- ka presidendile- ning ma palvetan järjepidevalt meie poliitiliste liidrite eest.

See on hea, kui ollakse poliitiliselt aktiivne, aga viimasel ajal on kujunenud tendents, et inimesed on hakanud nimetama oma inimeste vihkamist maskeeringu taha „ma vihkan seda, mida nad esindavad“. Ja selline suhtumine on üdini vale.

Me peaksime esmalt nägema inimesi kui inimesi, alles siis järgneb sellele poliitiline vaade või suhtumine erinevatesse asjadesse.

4. Armasta inimesi tingimusteta, nagu tegi seda Jeesus.

Jäta endale meelde, et selleks, et armastada inimesi, ei pea Sa olema nendega ühel arvamusel. See puudutab ka Sinu perekonda. Ja inimesed ei pea Sinuga kõiges nõustuma selleks, et Sina neid armastaksid ja oleksid valmis neid õnnistama!

Hoia meeles, et kõik need inimesed ei eksi ilmtingimata, kes Sinuga ei nõustu. Teadmine, et ka Sina võid eksida mõningates asjades, hoiab Sind ilusalt alandlikuna.

Suursugune viis armastada inimesi tingimusteta on jääda inimeste suhtes heatahtlikuks ka siis, kui Te olete silmitsi lahkarvamustega ja erimeelsustega.  
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 19.12.2017
 

Regine Heimann „Jumala Sõnum Eestimaale!“

 
Jumal ütleb:

 "Eesti, Sa kuuled taas Minu häält. Sina oled Minu kari, mida on ikka ja jälle pillutatud. Vaenlase hääl on selle rahva hulgas olnud tugev ning külvanud palju hirmu ja segadust. Mina lõpetan selle! Nii nagu Ma ütlesin Eelijale, kui ta Iisebeli eest põgenes, ütlen Ma ka Sulle: „Tule välja sealt koopast ning seisa Minu pühale mäele!“

„Õpi taas kuulama Minu häält, sest see on Sinu sees nagu sügav kaev. Mina hajutan Sinu vaenlased nii, nagu nemad on Sind hajutanud, pillutanud Sind eemale Minu lähedusest ja armastavatest kätest. Sulle on räägitud palju valesid, mis ei ole peegeldanud Minu Isa südant, mis Mind maa peale Sinu eest maksma saatis.“

„Tule Minu käte vahele, Ma kutsun kogu rahvast pöörduma tagasi Minu juurde ning õppima tundma Minu teid!“

„Ma ilmutan Teile Oma südant nii, et te haarate kinni Minu südame igatsustest Teie jaoks. Aastaid olete Te kuulanud religiooni häält, mis on selle rahva südame ja selle maa pinnase kõvaks ja kuivaks teinud. See hääl on valetanud Minu kohta ning varjanud Minu südant Teie eest.“

„Tulge taas Minu juurde, sest siin on Teil turvaline! Mina olen Teist huvitatud ja Ma tahan rääkida Teile, kelleks Ma olen Teid loonud. Ma tahan, et Te avastaksite need annid ja aarded, mida Ma Teisse olen pannud, ning õpiksite neid nautima. Ma tahan tuua tagasi elu, Mina ise käin Teie ees ja seega pole Teil tarvis midagi karta.“

„Mõõn on pöördunud, tõusulaine, mis kannab võidu häält, voolab lootusena üle selle maa.“

„Seal, kus vaenlane on Teie ja selle maa peal vihas tallanud, hakkate Te nüüd nägema, kuidas Minu inglid puhastavad Teie jaoks teeraja ning Te suudate ületada kõik takistused ja mälestused, mida vaenlane selle rahva sekka on valede puuna istutanud.“

„Mina istutan Lootuse ja Rõõmu puud, Elu puud ning Minu rahvas tuleb ja sööb nende vilja. Nende silmad avanevad võidu häälele. Võit – Ma kuulutan võitu üle selle maa ja ei mingit taganemist enam!“

„Vaenlane on Teid pillutanud, kuid nüüd on see olukord muutunud. Nüüd Te näete, kuidas vaenlast pillutatakse!"
 
Kujundanud Jana Naudi 19.12.2017
 

reede, 15. detsember 2017

JULGUSTUSSÕNAD ISANDA SÜDAMEST.

BLOGI AUTORI SISSEJUHATUS:

Seekord on südames jagada ühe väga erilise Jumala lapse sõnumit Teiega. 
Inimene, kelle kaudu Jumal seekord räägib, jääb anonüümseks, aga katsuge läbi see sõnum, kas ehk Jumal on Püha Vaimu läbi  PUUDUTAMAS Teie sisemust läbi selle sõnumi.
Usaldan seda Jumala inimest kogu südamest ning usun, et see prohvetlik sõnum on Teile õnnistuseks!


Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!" (Matteuse 28:18, 19.)

Isand ütleb: "Kui Mina asetan Teid kellegi ette, siis sel hetkel olen Ma kogu oma mõjuvõimu pannud Teie peale. Ma ei pea midagi tegema. Minu delegeeritud autoriteet Teie peal teeb, milleks Ma selle seadsin. See sünnib Teie läbi. Ma ei pea kõnelema – Teie kõnelete. Ma ei pea nõustama – teie nõustate Minu tarkuses ja väes. Ma ei pea haigeid tervendama ega rõhutuid vabaks laskma, sest seda teete teie Minu eest. Olete Minu käepikendus selles asjas. Ma võin jääda rahulikult oma positsioonile Isa paremal käel, kui Mul on sulased nagu teie, terve armee. Need, kes ei arvuta ega kalkuleeri, vaid teevad kõiges oma Isanda tahtmist."

"Ma olen ka Sinu nende hulka arvanud. Too Mu ette veel neid, kelle peale Ma saan oma õnnistuse panna. Too Mu ette veel neid, kes tahavad kutsutute hulka, kes ainult ootavad, et Ma oma käed nende peale panen ja nad lahti päästan. Too Mulle töötegijaid. Lase neid lahti, lase neid lahti nende atrade tagant ja nende põldudelt, too nad Minu juurde, et Ma neid õnnistaksin. Las Minu põldudel ja viinamägedel tööliste hulk kasvab, las nende hulk kasvab ja maailma põldudel kündjate arv kahaneb. Tulge, tulge kõik, tulge, las Minu põldudel töötajate armee kasvab nagu ei iial varem. Las inimesed jätavad oma maised teed ja tegevused ja astuvad Minu ridadesse. Ma koolitan kiiresti kõik – teie koolitate nad, ja lõikustöö läheb hooga käima."
"Ma näen sind ikka ja jälle Mulle uusi jüngreid leidmas, nagu Mu esimesed jüngrid leidsid teisi. Nii on see mõeldud. Igaüks kutsub omi, igaüks toob neid, kelle Ma nende teele olen seadnud. Keegi ei saa ise tulla. Alati on vaja kedagi, kes tooks. Keegi ei saa öelda, et tema tuli ise, leidis Mu ise ega vaja vendi ja õdesid oma kõrvale. Te kõik vajate üksteist, algusest peale, ja mida aeg edasi, seda rohkem."

"Ma toon teid rohkem kokku, Ma liidan teid veel enam, Ma põimin teie elud veel enam „läbisegi“, et Mu Ihu muutuks lahutamatuks, läbipõimituks, mitte üksikute liidetavate summaks. Ma tahan et te oleksite üks. Et igaühe tegevus kajastuks tervikus. Et te õpiksite tajuma ja tunnetama Ihu, kuidas Ma selle kokku olen loonud. Et kui üks teeb või kogeb midagi, saavad teised sellest osa, kui üks on rünnatud või vaenlase turmtule all, siis ei oleks teised sellest teadmatuses. Nii Ma tahan teid ühte seada, et te marsiks ühte sammu, et Mu lapsed järjest laseks lahti oma isoleeritusest, omaette hoidmisest."
"Ma ei taha, et Mu lapsed ripuks Minu küljes, teiste hulka minemata. Laps, kes ripub ainult Minu küljes, ei ole terve laps. Terve laps on turvaline Minus, oma Isas, ja läheb rõõmuga ja jagab oma elu, oma headust ja heldust ja nõu teistega. Terve laps ei klammerdu, terve laps ei hoia omaette, ei oota pikisilmi akna all, millal Ma tulen ja ta ära viin. Terve laps mängib rõõmsasti koos teistega, kartmata, et Ma olen ta hüljanud. Terve laps teab, et tal on kodu, on eriline koht Mu südames, ta teab, et ta on armastatud ja hoitud, ega karda oma päevi teistega jagada."

"Väga paljuski on Mu vaenlane teid valesti õpetanud, väites et omaette hoides te kuulete paremini, tulete Mulle lähemale, et eraldudes on teil Minus üks eriline koht. Jah, ajuti võib see olla nii – nagu laps, kes tuleb Isa juurde, et tal kaela ümbert kinni hoida ja tunda, kui väga Ma teda armastan, avada oma lapsekäed ja kaelustada ja väljendada Mulle oma tänu ja heameelt, oma usaldust. Kuid terve laps ei jää kauaks. Terve laps ei jää Mu sülle, kui teised mängivad. Terve laps ei jõua ära oodata, millal saab mängu tagasi. Nii olen Ma teid loonud. Olen loonud teid armastuseks ja olen loonud teid osaduseks, mõlemal on oma koht. Õpeta seda neile. Õpeta neid lahti laskma ja minema „mängu“. See ei ole Minu hülgamine, see ei ole Minu Vaimu reetmine. See on terve lapse viis. Ma olen teid loonud terveks. Ühinege mänguga."

"Ma kutsun täna neid, kes on küllalt aega üksinduses veetnud, arvates et see on see osa, mis Ma neile olen määranud. Et nad ei kuulu „sinna“, et nende koht on Minu põlvel, ja üksnes seal. Et siis nad kuulevad paremini, et eraldatus teeb nad Mulle lähedasemaks ja meelepärasemaks. Jah, on tunde, kus Ma tahan, et sa tuled, kuid siis Ma tahan, et sa jälle lähed. Kuid sa ei lähe, vaid jääd ootama järgmist „seanssi“. Ja see ei ole enam Mulle meelepärane. Miks Ma sulle seda kõike annan? Et sa seda endale koguksid? Targaks saaksid? Sellest kasu saamata? Ei, vaid vii see välja, ole Mu jüngrite osaduses, jaga oma elu, jaga leiba, jaga, mis Ma annan, võta osa teiste elust, lahinguist ja aust – siis oled sa Mulle meelepärane, Mulle, kes Ma sind olen kutsunud."

"Austage üksteist, Ma olen kõigile usumõõdu andnud, kõigile armu ja ande üksteise teenimiseks. Sinu annid kuuluvad neile, ja nende annid kuuluvad sulle. Kuidas saavad nende annid sind teenida, kui sa nende hulka ei lähe? Või kuidas saab see, mis sa Minu käest saad, kasu tuua, kui sa nende hulka ei lähe? Lase heaga lahti Mu käest, ära karda, Ma ei jäta sind. Ma tulen sinuga kõikjale, kuhu sa lähed. Sa ei lähe Minu juurest ÄRA, kui sa lähed. Vastupidi, sa viid Minu nende JUURDE, nende sekka. Tutvusta Mind neile, nii nagu sina Mind tunned. Kui sa jääd ainult Minu juurde, ei ole kellelgi sellest kasu, ei Mul, ei sul, ei kellelgi. Seepärast lähme, lähme koos, Ma viin su nüüd teiste juurde. Lase lahti Mu käest ja õpi olema poeg, kes on Isa juures ka siis, kui ta on väljas."

Isa ütles talle: „Poeg, sina oled alati minu juures, ja kõik, mis on minu, on sinu oma.” (Luuka 15:31.)

Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!" (Matteuse 28:18, 19.)


Sest sinuga ma jooksen väehulga kallale, oma Jumalaga ma hüppan üle müüri (Psalm 18:30.)

Sõnumi edastaja: anonüümne
Kujundaja: Jana Naudi 
15.12.2017