kolmapäev, 4. jaanuar 2017

Jana Naudi "Vaadates Tulevikku. Uue Aasta Alguses" 

Uus 2017.aasta on alanud ning paar päeva olen käinud ringi teadmisega, et mul tuleb maha istuda ja kirjutada. Südamest asju, mis Jumal on tõstnud üles ning mis tuleb välja jagada.


Palju turvalisem oleks võtta järgmine ingliskeelne materjal ja see lihtsalt ära tõlkida. Aga täna tuleb mul taaskord usus välja astuda ning jagada, mis südamesse on tõusnud.


Hiljuti üks minu kriitik, kes aastate vältel on ühel ja teisel ajal taaskord tulnud Facebookis, et kritiseerida seda, mida ma teen, kommenteeris ühte minu järjekordset tõlketööd ning "süüdistas" mind "liiga ilusate sõnumikeste" jagamises, mis tema arvates ei varusta kristlasi selle "õige" sõnaga Jumala käest. Reaalsus on see, et me saame anda edasi vaid seda, mis meile Ülevalt antakse. . 

Aja jooksul olen õppinud võtma neid kriitikuid väikse huumoriga, sest kui kasvab kindlus ja teadmine sellest, milleks Jumal meid on isiklikult kutsunud, siis kõik need kriitikute näpuga näitamised on nagu "hane selga vesi". Sellised "õiget sõnumit" nõudvad etteasted on teatud rahulolevatusse väljendused, millega minul pole nagunii väge tegeleda. See on Jumala ja selle kriitiku vaheline asi tegelikult. Kaudselt vibutab see kriitik Jumala poole oma näpuga ning süüdistab Teda, et miks Jumal ei ole pannud "seda ja seda inimest" kriitikule  meelepäraseid ja "ainuõigeid" sõnumeid jagama. Ning miks on seal terve seltskond inimesi, kes nendest "mõttetutest sõnumitest" julgustust ammutavad. See on kaudselt rahulolematus Jumalaga, mitte minuga.

Kui minna lihapoodi ja hakata seal räuskama, et miks ei müüda seal tomateid ja kurke, siis tõenäoliselt ütleks naljasoonega heatahtlik poodnik: "Vabandage, kas Te ei arva, et Te olete valesse poodi sattunud. Teil tuleks otsida üles köögiviljapood. Ja kui Te arvate, et meie linnakeses puudub see "õige" köögiviljapood, siis palun rajage see ise ning Teie mõttekaaslased kindlasti hakkavad Teie poodi külastama ning on väga rõõmsad Teie töö üle!"

Sellesse tähendamissõnasse oli ära peidetud ka sõnum minu armsatele kriitikutele.

 
Aga mis siis on südamest üles tõusmas  2017.aasta alguses?  Mis on see, mida ma kogen, et Jumal tahaks jagada.

 

Peidetud Ustavad Tulevad Esile.

 
Ma kogen seda, et Jumal tõstab sellel 2017.aasta üles Peidetud Ustavad. Need on inimesed, kelle Jumal on teatud viisil ja teatud mõõdul ära peitnud Oma Ajastuses, et neil Ustavatel oleks võimalik salajas maksta see hind ja seda üksnes Jumala Enda jalge ees.

Hinna maksmisest räägitakse vahel väga kerglaselt. Ja vahel pole see mitte midagi muud, kui oma käsivarre ülistamine. Sest tõeline Jumala südame järgi hinna maksmine on nii valus ja kõrge, et seda maksta on võimalik ainult Jumala Autrooni ees Isiklikult Tema lähedal Jumala sügava armu ja halastuse läbi. See ei tule inimliku väe ega võimu läbi, vaid ainult koostöös Püha Vaimuga ning need Peidetud Ustavad teavad täpselt, millest käib jutt. See toob Sulle pisarad silma lihtsalt sellepärast, et Sa oled Jumalale nii sügavalt tänulik selle protsessi eest, kus Sa oled olnud ning Sa oled niivõrd aukartust täis Jumala armulise ja halastava loomuse ees.

Paulus teadis sellest hinnast. Ta oli olnud mõrvar, kes lasi tappa Jumala õigeid. Ta ei unustanud surmatunnini seda ära, kui Armuline ja Halastaja oli Jumal, kes kohtumõistmise asemel võttis selle mõrvari ja andis Talle armu jagada Ajastute Kõige Ilusama Kuninga sõnumit. Paulus pidas seda suureks eesõiguseks. Ja see sügav Jumala tõelise loomuse tundmine andis Paulusele jõudu minna läbi raskuste ja kannatuste, mida ta Jumala teenimise teel kohtas.

Need Peidetud Ustavad on Jumalale väga kallid. Need on inimesed, keda inimesed on ühel või teisel ajal "välja praakinud" kui rumalaid, mässumeelseid ja veidraid. Aga tänu Jumalale, et Jumal näeb teistmoodi, kui inimesed.

Ja kui Jumal annab arusaamise suuremast pildist, siis Peidetud Ustavad on lõppkokkuvõttes tänulikud nendele "välja praakijatele", sest ilma selleta poleks toimunud liikumist edasi Jumala suuremas ja Täiuslikumas plaanis. Joosep sai olla oma vendadele tänulik, et need teda ära tappa ihkasid, kaasaja keeles "psühhotrauma" tekitasid ning orjaks müüsid.

Sest teekond oli tegelikult Jumala poolt välja arvutatud ning kujundatud.

Need Peidetud Ustavad tulevad esile ning nad ei pea ütlema, et Püha Vaim on nende üle, sest see on nii tugevalt kogetav. Need Peidetud Ustavad ei pea isegi rääkima hinna maksmisest, sest see on nii sügavalt tajutav, et see on nende elustiil. Nad ei karda vastuseisu, nad ei karda religioosseid tuliseid "piiratud rumala kohtumõistmise" nooli. Need Peidetud Ustavad teavad, kes on nende Kaitsja ning Eestseisja. Need Peidetud Ustavad tulevad esile ning toovad kuumuse leiguse keskele ning ilma igasuguse "meeleparanduse jutluseta" tajuvad need, kellel on pilk maha löödud, et Jumalaga pole asjad korras. Need Peidetud Ustavad palvetavad ning maa väriseb ning taevast sajab tulekeeli. Vaimne atmosfäär muutub, sest ollakse terviklikus kooskõlas Jumala südamelöökidega ja liikumiskiirusega.

Ja hea sõnum on see, et Jumal küsib. "Kas Sa tahad olla Minu Peidetud Ustav?"

 
Prohvetlike Inimeste Elusündmused Jutustavad Uuel ja Põneval ja Rohkeneval Viisil Jumala Ajastusest ning Käimasolevatest Plaanidest.

 
Prohvetlikud inimesed võivad end vahel väga veidralt tunda, sest nende eludes tulevad esile sündmused, mis justkui "oleks ilma loogilise tähenduseta"

Ma toon ühe näite. Mäletate seda aega, kui toimus Silvergate? Üks poliitik otsustas astuda esile ja olla "vilepuhuja"..

 

 Vilepuhujaks (inglise keeles whistleblower) nimetatakse isikut, kes annab teada avaliku huvi seisukohalt olulisest vääritust teost (ebaseaduslikust ja ebaeetilisest käitumisest, sh korruptsioonist) ning sellest tekkinud või tekkida võivast kahjust asutuse- või organisatsioonisisestele või -välistele uurimisorganitele või avalikkusele. Vääritust teost teavitamist nimetatakse vilepuhumiseks (inglise keeles whistleblowing).

 

Sellel ajal oli see niivõrd tugevalt atmosfääris, sest see hakkas lõhkuma teatud korruptsioonilist tegevust Eestis.

Ma töötasin sel ajal ühes asutuses, kus just olid esile tulnud teatud arengud, mis tõsiselt ärritasid minu õiglustunnet ja arusaama sellest, mis on lubatud ja mis mitte. Ja prohvetliku inimesena tuli nii suur tahtmine olla "vilepuhuja". Tegelikult kogesin vaimus seda, mis oli atmosfääri täitmas, mis Jumal oli üles tõstnud ning mulle tundus, et mul tuleb isiklikult midagi teha.

Silver Meikar tegi. Astus esile ja rääkis erakondade rahastamise tagamaadest.

See, mis puudutas seda asutust, kus töötasin- seal oli Jumalal teine strateegia probleemide lahendamiseks. Ei olnud vaja "vilet puhuda". Jumal tõi õigluse teisel moel esile.

Saate aru, millest ma räägin, prohvetlikud inimesed? Teie eludes võivad tulla esile mingid "sündmused", mis tegelikult räägivad suuremast pildist, suurematest muutustest ja arengutest, aga inimlikult võib olla see tunne, et võtaks isiklikult ja hakkaks tegutsema.

Sel aastal annab Jumal sügavamat tarkust ära tunda neid hetki, kus mingi "elusündmus" võib tegelikult olla Jumala kodeeritud sõnum suurematest asjadest, mida Ta tahab ilmutada ja teostada.

 

Jumal Avab Kristlastele Täiesti Ootamatuid Uksi Tegutseda Aladel ja Sfäärides, Kus Varem Pole Kellegi Jalg Astunud.

 

Jumal viib strateegiliselt sellel aastal Oma poegi ja tütreid "senitundmatutele" aladele. Muusikas, kunstis, teaduses, tehnoloogias, avastustes, strateegiates jne. Ma räägin praegu aladest, kuhu Kristlased pole varematel aegadel julgenud siseneda. Ja kuhu pole ka olnud võimalik veel siseneda. Jumala Ajastusel on selles kõiges suur osa.

Need inimesed on olnud ettevalmistuses tagaplaanil. Õppinud, omandanud hariduse, teinud esimesi samme, et edasi liikuda südamelähedasel erialal. Jumal avab nüüd uksi, et Tema soosingus tuua esile tõelisi läbimurdeid, mis saavad olema õnnistuseks rahvahulkadele.

Jumal Korrastab Ühendusi ja Suhteid ja Toetusvõrgustikke.

Eile hommikul käis minu kodus tehnik, kes vaatas üle kõik sideteenuse seadmed, sest peakontoris oli teave sellest, et minuni ei jõua mingil põhjusel kogu võimsus, mis peaks olema mulle kättesaadav interneti ja meediateenuse kasutamisel. Ja kui see tehnik näitas mulle seda väikest ühenduslüli, kust ta vea leidis, siis hakkas Jumal rääkima minu sees.

Jumal korrastab meie eludes samal moel sellel 2017.aastal Vaimseid ühendusi ja suhteid ja toetusvõrgustikke, et kogu vajalik vägi ja tarkus ja varustus saaks vabalt voolata, et me oleksime võimelised tegema Jumalaga koostööd parimal moel.

Me vajame üksteist. Üksikute staaride ajastu on juba ammu läbi. Iga Kristuse Ihu väiksemgi rakugrupp on elav organ, kus peaks Jumala elu saama vabalt voolata. Ja Jumal kannab hoolt selle eest, et meid ühendavad lülid ja „kõõlused“ oleksid terved ja elujõulised.

Samal moel, nagu see tehnik vahetas välja mõned purunenud traadid selles vahelülis, samal moel teenivad inglid nähtamatus maailmas, et iga kivi saaks eemaldatud, et iga „arusaamatus“ tuleks esile, et see saaks ära parandatud.

Ja Jumal loob uusi ühendusi ja suhteid ja toetusvõrgustikke. Tema komplekteerib vajalikud üksused ja löögirühmad, mis põhjustavad vaenlase leeris kabuhirmu, sest kuhu see Jumala kompanii liigub, seal tulevad esile Jumala Kuningriigi plaanid ja valgus võidab pimeduse.

Käes on põnev ja huvitav aasta. Et meil oleks silmi, et näha ning kõrvad, et kuulda, mida Jumal on teostamas.

 
Jana Naudi 04.01.2017

1 kommentaar: