laupäev, 29. aprill 2017

Phyllis Ford: „Sõnum Isandalt Paasapüha ja Nelipühade vahelise aja kohta“Meie teekond läbi heebrea 5777.aasta on järjepideva täieliku muutumise aasta. Kui me sisenesime ZIV-i kuusse- see on Heebrea kalendi teise kuu nimi, mis kasvab välja Paasapühast ning liigub Nelipühade poole, siis on sel ajaperioodil palju asju, mida tähele panna ning arvesse võtta.

Jumal hakkas mulle väga detailselt näitama järgmisi asju:

Ziv – 27. Aprill kuni 25. Mai

Heebrea kuu ZIV-i ajal on meie tähelepanu väga suurel määral muutustel, mis juhatavad sisse täieliku transformatsiooni. Väga palju on sellel ajal tegemist protsessiga täielike muutuste ja pöörete osas. ZIV-i tähendus kannab endas mitmeid võtmesõnu: valgus, sära, helendama (inglise keeles: glow), kiirgus ning see ajaperiood langeb varakevadisele kasvuajale. See kõik räägib meile sellest, et täielikud muutused ja pöörded ei ole veel terviklikult esile tulnud, sest protsess on alles käimas. Ma usun, et see, mis toimus Paasapüha ajal, oli väga võimas mäetipu kogemus. Me peame jääma õige fookusega, et igasugused tähelepanu kõrvale juhtivad asjaolud ei saaks meid alla andma panna, meid ära lämmatada, tuua viivitust või takistada selle esile tulemist, mis Tema on meie ette asetanud.

Nii et meil tuleb umbrohuna välja kitkuda kõik vaenlase toodud kibedus, lootusetus, letargia (tardumus) ning meeleheide, mis põhjustab selle, et me jääme kinni ühe koha peale. Kui emotsioonid tõusevad haripunkti, siis me ei tohi lihalikel vahelesegamistel lasta ennast teelt kõrvale viia. Meil tuleb riietuda Isanda Jeesuse Kristusega nii, et me ei hakka varustama/toitma lihalikke viise. Kui me elame igapäevases meeleparanduses ning meie silmad on Tema elu puhtusel ja voorustel, siis Tema Vaimu tuul jätkab meie elude täielikku muutmist ning muutuma hakkab ka kõik meid ümbritsev. Me ammutame jõudu Jumala Sõna tõest, et meie Abba Issi annab meile võimekuse olla vägevad.

Jumala Laud ja Tema Tarkus:

Praegusel ajaperioodil on võimalik kätte saada vajalik Jumala tarkus ning selle vastu võtmiseks kutsub Jumal meid oma lauda. See ei sisalda ainult asjadest arusaamist, vaid see tähendab ka sisenemist ajajärku, mis hõlmab endas varjul olevate asjade paljastamist ning saladuste ilmutamist. LAUA sümbol kätkeb endas nii paljusid tähendusi selle ajaperioodi jaoks. Laud tähendab Isanda lauda, kuhu me tuleme, et saada osa armulauast Temas, et mõista Tema ihu tähendust ning mõista, et see hõlmab kõiki neid, kes sellest osa saavad. See avaldab ja paljastab ka kõik need asjad, mis ei ole osa Kristuse tööst. Me suudame dešifreerida (välja lugeda) erinevaid asju ning siis saame me navigeerida edasi kõige selle keskel, mis on ilmsiks tulnud.

Laud on…

        koht, kus õpitakse ja saadakse vajalikud juhtnöörid. Isanda laud on koht, kus me saame Isandalt leiva ning me omandame parema arusaamise sellest, kes Tema on. Me saame lauast ka uue jõu ning energia/toiteväärtuse/toitva hellituse.

        Kuningate istumiskoht, kus me otsime ja uurime Teda, et õppida Teda paremini tundma. Isa on praegusel ajaperioodil väga intensiivselt kutsumas, et me tuleksime ja istuksime Tema lauas, et me võiksime veeta aega koos kui sõbrad ning seeläbi hakata paremini mõistma Tema eesmärke praeguse aja jaoks.

        Tulevaste asjade ettevalmistuskoht. See ajajärk tähendab Temale lähemale pressimist, mis on eeltingimuseks Tulisele Nelipüha päevale. Isand on meile rääkimas: „Tule nüüd ja luba nendel täielikel muutustel esile tulla. Tule ja vaata ja kuula kuningatele jagatavaid saladusi, kui Ma lukustan need salajased teadmised Sinu jaoks lahti. Saagu Sinust see, kes väga innukalt võtab osa sellest järgmisest Auhiilguse voolamisest, mille keskel tehakse ühed kõige suuremad otsused ning paljud lahingud võidetakse.“

Issaskari suguharu esindab praegust ajajärku ning loomulikult oli nende puhul võtmesõnaks see, et nad mõistsid aegu ja ajaperioodi ning nad teadsid, mis Iisraelil tuli sel ajal teha. Issaskari suguharu puhul on üheks sümboliks eesel, mis räägib meile vaevatasust, mida Jumal toob Oma inimestele (He. 10: 35). Kui me istume kuningate lauas, siis on meil vaja jõuda ka selle arusaamiseni:

Sõnum Jumalalt:

„Sellel praegusel ajaperioodil Ma vabastan sügava emotsionaalse tervenemise. Mina olen See, kes tõstab Su pea püsti. Mina olen See, kes kannab Sinu olukordade raskust ning Mina toon Sind läbi praegu aja vastuolulisusest. Sest Mina olen võimeline lepitama kõik asjad, kui Sa sisened Minu Ligiollu. See on uus koht Andestusele igal tasemel. See on ülenduse ja soosingu aeg, mis lähtub Minu kätelt. Sest Mina asetan Oma käed Sinu kätele, et need võiksid Minu teedel olla edukad ning tuua rohkenemist. Vaata Minu peale, tee vajalikud ümberkorraldused selle teekonna vältel ning Sa muutud Minu tugevuse läbi. Valed asjad hakkavad ära kukkuma teeäärsetesse kraavidesse, kui Minu tugevus tuleb Sinu üle. Sest see kõik pole leitav inimestest, vaid üksnes Minust. Vajalik toetus tuleb nende käest, kes on oma südamed ja mõistused ühtesulatanud Minuga, ning Mina jagan nendega Oma rõõmu ja elu üliküllust ning igakülgset heaolu.“

Varustus:

Tuleb esile varustus, aga see on seotud Isanda töö rahastamisega. See lisatakse paljude jaoks praegusel ajaperioodil. See kõik sisaldub selles prohvetlikus sõnumis, mida isa Jaakob rääkis Issaskari üle 1 Moosese 49: 14-15. Issaskari karakterit iseloomustab sügav alandlikkus, mis tähendab lihalike asjade eemaldamist, ning siis voolab jõukus ning tasu.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.04.2017

Daryl Crawford-Marshall „ Aeg Südame Tervenemiseks“Ma usun, et praegusel ajaperioodil on palju selliseid inimesi, keda Jumal on kutsumas UUELE TASEMELE, mis puudutab südame tervenemist. Täna hommikul ma kuulsin väga selgelt neid sõnu: „Mina olen murtud südamete Tervendaja!“

Ma usun tõesti, et praegu on see aeg, mil Jumal on esitanud inimestele väga konkreetse kutse, kus inimesed saavad lasta Jumala oma sisemise maailma kõige õrnematesse (puutumata) paikadesse. Kohad, mida eelnevatel aegadel on olnud liiga valus avada. Veelgi täpsemalt end väljendades, ma kogesin, et see kutse on esitatud nendele, kes on kaotanud oma lähedasi, kellel on olnud väga tõsised traumaatilised läbielamised ning kellel on olnud väga valusad suhete purunemised.

Ma usun, et kui see eelnev on kõnetanud Sind, Sa koged, et see puudutab just Sind isiklikult, kui Sa tead, et Su südames on valu, millega pole tegeletud, siis nüüd on Sinu jaoks aeg käes, et anda see kõik Jumalale. Ma usun, et Jumal ütleb sellistele inimestele: „Sa võid MIND USALDADA nende väga valusate kohtadega ning Mina viin Sind läbi  väga õrnast protsessist ja Sind on ees ootamasTÄIESTI UUS PÄEV, mis on SINU JAOKS täis SÕNULSELETAMATUT LOOTUST, RÕÕMU JA OOTUST!“

„Sa oled Suurepärase Tippkirurgi käte vahel!“

Ole valmis selleks, et TÄIESTI UUS ELU TUNNETAMINE/TAJUMINE hakkab voolama läbi Sinu kogu olemuse ning Sa hakkad kogema, kuidas Su sisemise maailma need õrnad paigad on muutunud täiesti uueks läbi Tema väga võimsa ja kõike muutva ARMASTUSE.

Ja pane tähele: See protsess võib hõlmata ka seda, et Jumal toob meie kõrvale inimesi, et meid teatud  ajajärgus protsessi vältel aidata.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 29.04.2017

neljapäev, 27. aprill 2017

BRIAN SIMMONS „JUMAL ARMASTAB SIND SÜGAVALT JA ÕRNALT“Ma kuulen Jumalat sosistamas..

„Ma armastan Sind sügava ja õrna armastusega- Mul on Sinuga Armastuse Leping. Oota seda, et Mina demonstreerin Sulle täna Oma Armastust.“

„Ma pole Sind korrakski jätnud omapäi, isegi mitte siis, kui Sa ei kogenud Mu armastust. Ma pole hoidnud mitte ühtegi parimat asja tagasi Sinu eest. Minu Armastus on üle igasuguse loogika ning väljaspool mõistuse haaret. Minu Armastus on reaalne, nagu külmal ajal soe tekk on Sinu jaoks reaalne.“

„Meie armastuse lepingut ei ole võimalik murda. Minu armastus ei kahane ega seda pole võimalik kustutada isegi siis, kui Sa oled ennast tohutult alt vedanud ning endale pettumust valmistanud. Minu armastuse tugevus on suurem, kui ükskõik mis teine side ning Minu Armastus särab eredamalt kui miljon päikest.“

„Mina Olen Sinu Kartmatu ja Otsusekindel Kaitsja. Kes saaks Sulle kahju teha, kui Sa oled lukustanud end Minu südamesse. Ma armastan seda nii väga, kui Sa usaldad Mind ning toetud Minu Armastavale südamele. Ma rõõmustan selle üle nii väga, kui Sa usud Minu armastust ning ootad, et Mina korraldan kõik hästi, kui Sa satud katsumustega silmitsi. Sinu usaldus lisab tugevust armastuse lepingule, mis on meie vahel. Nii et tunne rõõmu Minust nagu Mina tunnen rõõmu Sinust. Puhka selles Armastuses, sest see ei vea Sind eales alt. Oota seda, et Mina demonstreerin Sulle täna Oma Armastust.“

Johannese 15: 9 The Passion Translation

„Ma armastan igaüht Teist sama armastusega, millega Isa armastab Mind. Teil on vaja lasta Minu armastusel toita ja hellitada pidevalt Teie südameid.“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 27.04.2017

Jennifer LeClaire „Prohvetlik Sõnum: Tule Toime Vastutuulega. Liigu Tuule Tiivul. Asjad Pöörduvad Sinu Kasuks.“„Sinu vastu võivad tulla vastuolulised tuuled, mis on nii tugevad, et sa võid leida end lähimate nädalate jooksul tunnete „Ameerika mägedelt“.“

„Kui ma kuulsin Püha Vaimu ütlemas „Liigu tuule tiivul“, siis ma hakkasin mõtisklema selle üle, mida võiks just praegusel ajaperioodil sisaldada selle väljendi terviklik tähendus.“

„Kui ma hakkasin mediteerima nende sõnade üle, siis näitas Taevane Isa mulle väga selgelt, kuidas me saame liikuda Vaimu tuule tiivul, aga Ta näitas samuti seda, kuidas me saame liikuda vastuoluliste tuulte tiivul.“

„Saa aru, et see saatana poolt toodud vastuolulisus ei ole mitte mingiks vastaseks Jumalale, kes elab Sinu sees. Isegi siis, kui Su mõistuses möllab tõsine lahing, on Sinu sees Lõvi Juuda suguharust, kes on võimeline möirgama palju valjemalt, kui see lõukoer, kes Sinu ümber käib ja üritab Sind võita.“

„See teadmine võib panna Sind hõiskama, aga selle nädala jooksul võid Sa avastada, et need vastuolulisuse tuuled on nii tugevad Sinu vastu, et emotsionaalselt leiad Sa end „Ameerika mägedelt“. Paljude inimeste tunded võivad sellistel aegadel muutuda metsikuks.“

„Ma kuulsin, kuidas Isand ütles: „Ole vaikselt ning tea, et Mina olen Jumal. See lahing kuulub Minule. Mina olen Sinu Võidulipp. Mina olen Väehulkade Ülemkindral. Mina Olen See, kes tõstab Su pea üles. Mina olen Sinu Kaitsja ja Hoidja. Mina Olen See, kes Sind süüst vabastab, kes Sind süüdistusest vabastab. Mina olen Sinu Varustaja. Keset Sinu vastuolulisust, Sinu vastaste silme ees katan Mina Sinu ette laua, ning nad kummardavad Kristuse ees, kes elab Sinu sees. Sa võidad, kui Sa otsustad, et Sa ei minesta keset seda lahingut. Sa hakkad kokku korjama sõjasaaki, kui Sa otsustad oma südames, et Sa ei tõmbu tagasi keset seda lahingut. Kui Sa otsustad, et Sa teed kõike Minu Auks.“

Kaheksa Tervet Päeva, Mis olid Täis Põrgulikku Sõjapidamist.

Selle aasta alguse poole läksin ma läbi kaheksapäevasest põrgulikult massiivsest lahingust, mis tõi tohutut sõgedust ja segadust….kaheksa päeva täis vaimset rünnakut minu vastu, mis pani mul pea ringi käima ning silme ees läks mustaks, õnneks vaid korraks. See otsene rünnak tuli paljudest suundadest, et mind tõsiselt nõrgestada.

Psühhiaatriliste probleemidega jälitaja tuli minu vastu. Grupp nõidasid korraldasid planeeritud rünnakuid minu elu vastu. Naine tugevad Iisebeli vaimu mõjutusega hakkas korraldama minu teenistuse vastu aktsioone. Ma kogesin tohutut kättemaksu selle eest, et ma seisin ühe oma väga lähedase sõbra eest, kes läks läbi väga tõsisest vaimsest lahingust. Valesti arusaamised, vaadete lahknevused, killustatus ja tülid tulid ilmsiks nii paremalt kui vasakult. Mu ihus ilmnesid tõsised gripi sümptomid, mida ma polnud kogenud paljude aastate vältel. Minu mõistus oli väga raskekujulise vaenlase tule all. Ma võiksid jätkata selle olukorra kirjeldamisega, aga ma peatun siin.

Mõned asjad muutusid korraks- mõneks päevaks-  kergemaks, aga see juhtus vaid selleks, et uus rünnakute laine tabas mind uuesti. Lõppkokkuvõttes oli mu elus neljakuuline massiivse vaimse lahingute aeg, mis puudutas peaaegu kõike mu elus ja teenistuses. Mul oli kaks valikut: et ma lasen kõigil nendel lahingutel end maha tõmmata või ma õpin neil vastuolulistel tuultel liikuma.

Sellel ajaperioodil ma kuulsin Jumalat ütlemas: „Selle, mida vaenlane on toonud Sinu kahjustamiseks, pöörad Sina ümber enda kasuks, kui Sa jääd palvetavaks inimeseks, kui Sa veedad aega Minu Ligiolus, kui Sa otsid Minu palet ning jääd sellesse reaalsusesse, kes Sa oled. Ära lase hingevaenlasel end mõjutada vastuolulisuse tuulte ja tolmutormidega. Kasuta neid tuuli, et tõusta lendu ning kasuta neid torme enda kasuks. Rõõmutse keset katsumusi, teades, et kõige selle keskel muutub Sinu karakter rohkem Kristuse karakteri sarnasemaks- sedamoodi, kuidas Sa pressid sisse Risti kaudu tehtud lunastustöösse.“

Prohvetlik Õppetund Kotkastelt.

Katsumuse aegadel tuleks meil õppida kotkastelt. Dr. Myles Munroe õpetas mulle seda:

„Kotkad armastavad torme. Kui pilved hakkavad kogunema, siis kotkad lähevad elevile. Kotkad kasutavad tormituuli, et tõusta tavalisemast kõrgemale. Kui kotkad leiavad üles tormituule, siis nad kasutavad seda märatsevat tormi selleks, et see tõstaks teda pilvedest kõrgemale. See annab kotkale võimaluse hõljuda ning liuelda puhates nende tuulte harjal. Samal ajal teised linnudpeidavad ennast puulehtede varju ja puuõõnsustesse. Meil on võimalik õppida kotkastelt ning tõusta kasutades vaenlase torme palju suurematesse kõrgustesse. Need, kes midagi saavutavad, võtavad väljakutsed vastu nii, et nad kasutavad neid tulu saamiseks.“

Jumala Sõna ja Jumala Vaim on tuuleks Sinu tiibade all. Kui Sa kuulutad Jumala Sõna oma elu üle, siis Sa saad tõusta tuule tiivul. Kui me ootame Isandat, siis me saame lennata Tema tiibadel, isegi keset vastuseisu ja katsumusi. Hoia Pühakirja oma südames keset katsumuste aega.

Jesaja 40: 31

„Aga kes ootavad Jehoovat, saavad uut rammu,

Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad:

Nad jooksevad ega tüdi,

Nad käivad ega väsi!“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 27.04.2017

esmaspäev, 24. aprill 2017

BRIAN SIMMONS „VÄE MÕÕK“


   
Ma kuulen Jumalat müristamas…
„Kuula Mu sõnu, Mu kallis laps, ning Mina juhin Sind ning kaitsen Sind igasugust liiki kurja eest. Sinu tõeline kutsumine on olla võitja, aga võitja olla tähendab ka seda, et Su ellu tulevad väljakutsed. Pimedus on võtnud positsiooni sisse nii koguduse kui Sinu vastu, Mu kallis usaldav laps. Aga Mina olen Valgus, mis lõhestab pimeduse ning Mina toon võidu. Kas Ma pole mitte tõotanud, et Ma vabastan Sind ning olen Sinu jaoks Kaitsekilp, mis Sind ümbritseb? Kinnita oma fookus Minu võidukilbile, mitte kurjale pimedusele, mis varjuna katab rahvaid. Käies Minu valguses ole täis rõõmsameelsust ning Mina olen vastuseks maapealsele kurjusele.“
„Hoia väga tugevalt kinni igast tõotusest, mis Mina olen Sulle andnud. Kirjuta Minu sõnad oma südamesse ning täida oma mõistus Minu tarkusega, sest eelolevad päevad on palju tähendusrikkamad, kui Sa oskad oodata. Sest nii Auhiilgus kui raputus ootavad Sind ees. Mida tõsisemad on Sinu olukordade raputused, seda selgem on Minu kutse osa saada Minu Auhiilgusest.Tormid on tulemas, aga need toovad esile Minu uuenenud inimesed, Minu uue veini ning Minu armu uued väljendused Sinu elus.“
„Sa saad võidu kõigis asjades, sest Mina olen koos Sinuga. Vii ka teistele Minu sõnum kõike võitvast armust, sest nende südamed on nüüd valmis kuulma Minu võidulaulu. Pane sõjakaitsed oma hingele ning astu välja, et näha, kuidas Su vaenlased kannavad kaotust.  Kanna Minu õigsust oma südame ümber, Minu vabastavat väge oma mõistuse üle, olgu Sinu kingadeks Minu head sõnumid/uudised, Minu tõde hoiab Sind tugevana ning Mu väe mõõk annab energia igale Sinu sammule.“
„Jää ustavaks Minule ning seisa lojaalsena, kui Sa kuuled teiste kukkumisest. Sinust saab paljude jaoks Minu võidukas tunnistaja, nii et haara täna Minu sõnadest kinni kui tõelisest relvast. Sa ei alistu pimedusele ning see murelikkus ja väsimus, mis praegu on tulnud üle Minu pühade, ei puutu Sinusse, sest Mina olen Tugevuse Jumal ning Võimsa Väe Allikas. Ole tugev. Sina oled Minu kallis võitja ning Sa näed Minu imede päevi.“
Efestlastele 6: 10-13 The Passion Translation
„Ja lõpetuseks, mu kallid, olge üleloomulikult läbi immutatud tugevusest oma eluühenduse kaudu Isanda Jeesusega. Seiske võidukalt Tema plahvatusliku väe jõus, mis voolab Teie sees ja Teie läbi. Pange selga kogu sõjavarustus, mida kannab ka Jumal, kui Ta läheb lahingusse, et Te võiksite olla kaitstud, kui Te võitlete süüdistaja kurjade strateegiate vastu.
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 24.04.2017


pühapäev, 23. aprill 2017

Lana Vawser „Eelija Prohvetid Tõusevad- Uute Plaanide, Jooniste, Strateegiatega ning Lahti Murdja Võidmisega!“Minu Prohvetid, Leidke Vajalik Enesekindlus

„Minu südame järgi Prohvetid, käes on aeg, et püsti tõusta ja seista kindlana. Ärge kõikuge paremale ega vasakule, seiske seal, kuhu Mina olen Teid seisma asetanud. Paljude Teie vastu on tulnud hirm, hirmutamine ja segadus, otsekui pilv, mis tahaks Teid sundida tagasi tõmbuma või liikuma suunas, kuhu Mina Teid ei juhi. Ärge taganege! Seiske selle peal, mida Mina olen rääkimas, sest võimas ärkamine ja ilmutuste kasv Minus peituvast autoriteedist on praegu esile tulemas.“

„Mina äratan Teid selle võidu tarvis, mis on peidus Minus, milles Te peaksite elama ja käima, Mina annan juurdekasvu võidmises, et prohveteerida regioonide, linnade ja rahvaste üle, et Te oleksite võimelised nägema neid võimsaid pöördeid atmosfääris, mis tulevad esile väga valjuhäälsel ja erilisel moel. Minu südame järgi Prohvetid, paljud Teist liiguvad edasi Minu lepingulise võidmise mantliga ning seetõttu on vaenlane täielikult hullumas ning märatsemas, aga ärge kartke, sest Te tegelikult olete võitmas maad. Olge julged, sest ülendamine on kohe tulemas. Olge julged, sest Mina kasvatan soosingut Teie elus. Olge julged, Mina annan juurdekasvu Teie mõjuvõimule Minu Auhiilguse esiletulemise tarvis, et Minu Kuningriik saaks laieneda.

„Paljud Teie hulgast liiguvad edasi saatuse teisele kaldale, et näha Minu kätt liikumas suurimate ülenduste esiletulemiseks vaimus ning ka loomulikus sfääris, mis puudutab Teie elusid. Uksed, uksed ja veel rohkem uksi saab rikkalikult avanema, kui Mina saadan Sind välja, kui Minu sõnad on Su suus, mida Sa kuulutad, deklareerid ja vabastad ning siis Sa näed mõningaid kõige suuremaid pöördeid, mis leiavad aset Minu Vaimu väes.“

„Vaenlane on tulnud paljude Teie vastu hirmu, hirmutamise ja segaduse pilvega, et panna Teid põgenema või tagasi tõmbuma, et panna Sind kahtlema selles, mida Sa näed ja kuuled- isegi siis, kui Sa tegelikult tunned Minu häält väga hästi. Üks pettus üritab pimestada ning vaigistada paljusid prohveteid, aga Mina ütlen Sulle: Jätka Minule Toetumist! Tõsta oma kiitusehääl, jää sügavasse ülistuse paika. Sest Sa oled sünnitamas ning liikumas suurema arusaamise paika vaimu sfääris ja Minu Vaimu keeltes sellistel viisidel, mida Sa pole eales suutnud endale ette kujutada.“

Mina Läkitan Sind Välja Kui Aktiveerija/ Käima Lükkaja

„Paljude Teie jaoks on uued ülesanded valmis pandud. Mina saadan Teid välja väga spetsiifiliste sõnumitega väga spetsiifilistesse paikadesse ning siis Te prohveteerite! Mitte ainult kõvad pinnased ei saa avanema, vaid tervete paikade/piirkordade saatused hakkavad äkitselt ärkama. Prohvetlikud sõnad, mis on külvatud pinnastesse Minu südamest, hakkavad äkitselt ärkama ellu, kui Sina prohveteerid.“

„Mina saadan paljud Teie hulgast välja kui aktiveerijad, kes prohveteerivad seda, mida Mina ütlen. Te hakkate esile kutsuma saatuse seemneid linnades, regioonides ja rahvaste seas. Te kutsute need asjad esile järjest laieneval viisil, need tulevad esile Minu Vaimu väes ning jõuavad siis haripunkti, kus saatuse momentum (sünnitushetk) leiab aset.

Inglite Tegevuse Märkimisväärne Kasv

„Tuleb esile märkimisväärne inglite tegevuse kasv, mis töötab koos nende sõnadega, mida Mina annan Sulle, et Sa räägiksid need välja oma suuga. See on tegelikult juba alanud, aga selles kõiges tuleb tähelepanuväärne juurdekasv just lähikuudel. Inglite tegevus saab olema nähtav, kui Sa hakkad prohveteerima viisidel, nagu Sa pole seda kunagi varem näinud. Ma saadan Teid välja kui aktiveerijaid, kes kannavad endaga juurdekasvu, mida Te kunagi varem pole kandnud, ja Te ei ärata ega aktiveeri ainult inimelude ja inimgruppide saatust, vaid ka sekulaarsete positsioonide ja linnade/rahvaste saatust. Te sünnitate esile „uut“! Te sünnitate esile need uued asjad, mida Mina teen!“

Te Näete Minu Auhiilgust

 
„Selles paigas, kus hirmu, hirmutamise ja segaduse pilv on tulnud Teie vastu, puhun Mina selle pilve laiali. Sa liigud edasi ning näed, kuidas Minu Auhiilgus tuleb esile otsekui pilv, mille sarnast Sa pole kunagi varem näinud. Sa sisened Minuga kohtumiste ajastusse, kus Sa näed Minu Auhiilgust, mis viib Sind otse Minu südame sügavustesse, kus Sa pole varem käinud. Minu südame saladused ja ilmutused, mis on põhjatud, haaramatud ja mõistetamatud, ootavad Sind ees, kui Sa pressid edasi. Ära tõmbu tagasi, vaid sukeldu! Pressi läbi segaduse, hirmu ja hirmutamise ülistuse ja kiituse kaudu ning Mina näitan Sulle suuri ja võimsaid asju, mida Ma hakkan tegema, aga millest Sa veel ei tea!“ (Vaata Jeremija 33: 3)

„Mina jagan välja jooniseid ja plaane ja strateegiaid Sinu ülesannete tarvis, mis hakkavad murdma lahti paisutõkkeid ja tamme! Paljud Teie hulgast saavad tuntuks kui need, kes kannavad endaga „Lahti murdja“ võidmist sellisel võimsal viisil, et ükskõik, kuhu Te lähete, kuhu Mina Teid juhin, Te astute lihtsalt sisse ning tammid hakkavad lahti murduma. Põlvkondlikud tõkked ja tammid hakkavad murduma lahti ning Mina vallandan Oma Vaimu üleujutuse ja tõusulaine, mis toob tervenemist ja läbimurdeid. Tervenemine jõuab inimesteni, paikadeni ja piirkondadeni, mis on olnud lukus ja kinni tervete põlvkondade vältel. Need strateegilised läbimurrete hetked, kui Minu rhema (värskelt ilmutatud) sõnad saavad välja kuulutatud/deklareeritud, on nii olulise ja strateegilise tähtsusega/tähendusega, et neid hakatakse tundma kui „ajalugu kujundavate hetkedena“.

Lepinguline Võidmine Topelt Portsjoniga

„Mitmed Teie hulgast astuvad oma lepingulise topelt portsjoni võidmisesse. See, mida Mina hakkan õige pea tegema ning millesse Mina Teid juhin, on täielikult uus, aga Mina olen Teid selleks ette valmistanud ning nüüd Te olete valmis. Te olete õige pea astumas teisele kaldale ning see on põhjus, miks vaenlane nii hullunult märatseb. Rõõmutse! Kui Sa toetud Minule, siis Sa võidad ning Sa näed Mind liikumas viisil, mis hämmastab Sind nõnda, et Sa oled suurest aukartusest näoli Minu ees- Täielikult lummatud Minu väe ja Armastuse poolt nagu ei kunagi varem.“

Eelija Prohvetid On Tõusmas- On Aeg!

„Sa kannad Minu tuld viisil, nagu Sa pole seda kunagi varem teinud. Eelija prohvetid on tõusmas! On aeg! On aeg Minu tule jaoks!

„Sa liigud edasi Minu Vaimu ilmingute uuele tasemele. Sinu sees on imed ja tunnustähed, et süüdata, aktiveerida, tervendada ja vabastada inimesi, linnasid, rahvaid ja regioone. Saatuse tuuled ja saatuse mantlid prohvetite üle on just praegu väga tähelepanuväärsel viisil kasvamas. Seisa. Seisa. Seisa. Minu võimas Vaimu liikumine on käes!“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 23.04.2017

pühapäev, 16. aprill 2017

BRIAN SIMMONS „SINU JUMALIK SAATUS/ ETTEMÄÄRATUS.“Ma kuulen Jumalat MÜRISTAMAS…

„Ma olen kutsunud Sind, et Sa oleksid Minu Oma. Mina olen see Ainus, kes valis Sind juba enda jaoks Sinu ema üsas ning Mina tõin Sind enese juurde. Minu käsi on olnud Sinu peal sündimisest saadik, Mu armas väljavalitu. Ma olen pannud Sinu sisemusse oma kutsumise. Sinu sees on üks hääl, mis kutsub Sind kogu aeg tulema Minule aina lähemale. Kui Su süda vastab Minu häälele, siis Sa leiad oma tõelise olemuse, oma jumaliku saatuse/ettemääratuse. Ära mitte kunagi hoia tagasi selles kutsumises. Teised ehk hoiavad end tagasi, aga Sina mitte.“

„Täna Ma ootan, et Sa jookseksid koos Minuga. Ma olen Sind tõmmanud Enda kõrvale ning Ma olen üha uuesti ja uuesti võitnud Endale Sinu südame. Meie intiimsest läheduse kambrist on saanud Sinu peidupaik. Aga täna Ma kutsun Sind jooksma koos Minuga. Nende jaoks, kes Mind ei tunne, muutuvad eelolevad päevad järjest pimedamaks. On palju elusid, mida Sa hakkad puudutama ning väga palju muutusi tuleb esile Minu Poja Valguse tõttu, mis on Sinu sees. Nii et jookse. Jookse koos Minuga sinna, kuhu Mina Sind viin. Isegi need kõrgemad kohad, kus Sa mitte kunagi varem pole olnud. Jookse ning ole valmis olema rahvastele Minu hääleks. Ole valmis olema maailmale Minu valguseks.“

„Sa oled Minult küsinud: „Millal ma leian oma tõelise elu eesmärgi ja oma saatuse/ettemääratuse?“ Nüüd on aeg käes, ütleb Jumal ja Sinu Taevane Isa. Sa jooksed koos Minuga. Nii, nagu Minu kutsumine viis Aabrahami läbi Minu tahte saladuste, juhtub ka Sinuga. Sa imestad ja hämmastud pidevalt sellest, kuidas Mina toon esile Sinu elu prohvetliku saatuse/ettemääratuse. See, mida Sa täna näed, muutub kapitaalselt. Sinu elus on käes aeg dramaatiliste ja väga kiirete muutuste jaoks. Sa oled öelnud Mulle: „Ma lähen ja olen see, kelleks Sina oled mind kutsunud olema.“ Sinu elus on käes ajaperiood, mil Sinu saatus saab väga selgeks ning Sinu elu eesmärgilt võetakse kate. Ära karda seda, mis on tulemas, sest see, mida Sa kohtad, olen Mina palju suuremal mõõdul Sinu elus.“

Ülemlaul 6: 12 The Passion Translation

„Ja äkitselt sain ma kaasa kistud oma igatsuste poolt.

Minu jumalik saatus/ettemääratus

Tõi mind otse Armastatud Printsi Kõrvale,

Istuma koos Temaga Tema kuninglikku sõjavankrisse.

Meid tõsteti koos üles!“

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 16.04.2017

pühapäev, 9. aprill 2017

Rene Picota „Rohkenemise, Ülikülluse ja Taastuse Ajaperiood“Ma kuulen Jumala Vaimu ütlemas: „ Ma olen valmis ujutama kogu maa üle Oma vihmaga. Mina vallandan Oma Ligiolu. Jumala Auhiilguse vihmad saavad tuntuks üle kogu maa. Ma külastan Oma lapsi Oma ligioluga viisil, nagu ei eales varem. Neid, kes on näljased Minu väe ja ligiolu järgi, ei tõuka ma eales eemale! Ma täidan Sind värskelt, ütleb Isand! Ma valan Su täielikult üle Oma Ligiolu headusega. Ma ei hoia mitte midagi head tagasi Sinu eest.“

„Minu vihm peseb ära kogu pettumuse. Minu vihm peseb ära kogu häbi ja süütunde. Minu vihm vabastab üleloomuliku tugevuse. Mina täidan uuesti ja uuesti Sinu tühjad paagid. Ja isegi praegusel hooajal, kui Sa liigud ringi, et teha eestpalvet oma linnade pärast, varustan Mina Sind üleloomuliku kütusega, et Su ratastes oleks piisavalt jõudu. Tõepoolest annan Ma Sulle kõikjal, kuhu lähed, kõike seda, mida vajad. Ma täidan Su südame igatsused, kui Sa jätkuvalt tunned rõõmu Minust. Mida iganes Sa küsid Minu nimel, uskudes, seda Sa saad. Mitte miski pole Minu jaoks võimatu. Sest mitte keegi pole Minu sarnane! Mina olen palju kõrgemal kõigist teistest nimedest. Minu nimel ärkavad surnud üles. Minu nimel tervenevad haiged. Minu nimel saavad vangid vabaks! Tõesti pole olemas mitte midagi, mida Ma ei suudaks!“

„Isand ütleb: „Minu Ligiolust voolavad välja imed. Haiged saavad terveks. Pimedad hakkavad nägema. Kurdid hakkavad kuulma. Surnud ärkavad üles. Mina valan Oma Vaimu välja! Minu piiramatu võidmine on praegusel ajaperioodil vabastatud. Ma olen rohkem kui küllaldane Sinu jaoks!  Ja Sa saad võidu kõigi nende takistuste üle, millega Sa oled praegu silmitsi. Sa liigud uutesse paikadesse. Ära hoia enam kinni eelmiste ajaperioodi asjadest. Aeg on edasi liikuda. Aeg on lahti lasta nendest asjadest, mis olid, ning emmata seda, mis on praegu ja mis on tulemas.“

„Kui Sa lased mineviku kõigist asjadest lahti, siis Sa võidad kõik need uued asjad. Mina annan Sulle topelt koguses, ütleb Jumal. Käes on tõesti rohkenemise, ülikülluse ja taastuse ajaperiood! Sa ei maitse enam maa kibedust. Vaid Sa saad maitsta seda, et Jumal on Hea. Ja nagu lapsed armastavad tantsida vihmas, tantsid ka Sina Minu ees ning Sa oled täielikult hämmingus kõigest sellest, mida Mina teen sellel käesoleval ajaperioodil, ütleb Jumal.“
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 09.04.2017
 
 

 

laupäev, 8. aprill 2017

Jermaine Francis „Joosepid, Tõuske Oma Mõjuala Paika!“ 

Joosepite jaoks on käes aeg tõusta oma mõjuala paika. Joosepid on need, kes on kutsutud Jumala poolt hoidma ja säilitama rahvast läbi jumalike strateegiate.  Joosep tõlgitses kuninga unenäo läbi jumaliku ilmutuse ning see tõi tervele rahvale vastused.

Jõustatud Jumalike Strateegiatega

Jumal on praegu äratamas ning mobiliseerimas Joosepeid. Jumalal on kogu maailmas Joosepid, kes on viimase 3-7.aasta jooksul käinud läbi august, Potifari majast ning vanglast. Ja Jumal sätib neid praegu valmis, et neid asetada palee ajastusse. Joosepid ilmuvad välja valitsejate positsioonidele: kohalikes omavalitsustes, riiklikult ning rahvusvaheliselt. 

Jumal on varustanud Joosepid jumalike strateegiatega, et hoida ja säilitada rahvaid ning tuua esile Jumala eesmärke ja plaane. Nad saavad olema võtmeisikuteks, et teatud seadused võetakse vastu ning teatud poliitilised struktuurid rajatakse, mis aitavad kaasa Jumala südame kavatsustele. Võib-olla on see midagi väikest, nagu naabrivalve loomine, et tuua turvalisust kohalikku kogukonda või siis midagi suuremat, mis puudutab rahvusvahelisi kokkuleppeid rahvaste vahel

Kolm Asja, Mis Toimuvad Joosepite Eludes Praegusel Ajaperioodil:

1. Joosepid Tulevad Inimestele Meelde

"Nüüd mulle meenus, mida ma pidin tegema…noor heebrealane, kes oli vangiülema teenija, oli vanglas samal ajal, kui meie. Kui me jutustasime talle oma unenäod, siis tema selgitas meile, mida need tähendavad.“ (1 Moosese 41:9, 12 CEV)

Teenimise ja heatahtlikkuse/abivalmiduse seemned, mida on külvatud aastaid tagasi, on toomas nüüd esile  soosingu ja mõjuvõimu lõikust. See viib neid edasi mõjuvõimu positsioonidele. Inimesed, keda Joosepid on aastaid tagasi õnnistanud, liiguvad nüüd mõjuvõimu kohtadele ning avavad selle kaudu sissepääsu ka Joosepitele.

2. Antakse Vajalik Autoriteet

"Ja siis võttis kuningas sõrmest oma kuningliku sõrmuse ning pani selle Joosepi sõrme. Ta andis talle parimad riided selga ning pani kuldketi kaela." (1 Moosese 41:42 CEV)

Joosepid saavad uue autoriteedi taseme, et tuua õigluse/õigsuse valitsemisviisi ning teenimist tervete rahvaste seas. Jumal asetab peamiste liidrite ja liikuma panijate kõrvale teisele positsioonile mõjuvõimus Oma Joosepid. Neile avaneb ligipääs, et tuua Jumalikku mõju.

3. Joosepitele Avaldatakse Saladusi

"Ta andis Joosepile nimeks Egiptuse nime Zaphenath Paneah." (1 Moosese 41:45 CEV)

Õpetlased usuvad, et nimi  Zaphenath Paneah tähendab "mees, kellele ilmutatakse saladusi“. Jumal ilmutab Joosepitele jumalikke ilmutusi selleks, et tuua lahendusi probleemidele, mis on maa peal.

Jumal kutsub Joosepid välja ajaperioodist, kus nad on olnud frustreeritud ning tundnud end justkui kinni jäänuna ning Ta asetab nad mõjuvõimu paika. Aga selleks, et liikuda sellesse uude mõjuvõimu ajaperioodi, on vaja Joosepitel lasta lahti mineviku valust ning loobuda täielikult ohvri mentaliteedist. Joosepitel on vaja võidukat mõtteviisi.  

Eelmine ajaperiood Joosepite elus, millest nad läbi läksid, oli ettevalmistus, et nüüd liikuda edasi ning leida uus autoriteedi positsioon. Joosepid tulevad avalikuks.  Joosepitel on aeg tõusta.
Tõlkinud Jana Naudi 08.04.2017

BRIAN SIMMONS „JUMAL TUNNEB SIND“
Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Paljudel kordadel oled Sa mõelnud sellele, et mitte keegi ei mõista Sind. Inimesed on Sinu juurest minema kõndinud ning murdnud sõpruse sideme. Aga Mina tunnen Sind. Ma tean Sinust kõike, mida annab teada ja Mina ei kõnni Sinu juurest minema. Minu armastus on kindel nagu päikese tõus. Vahel võib see olla varjutatud, aga uue päeva alguses paistab Minu armastus taaskord eredana Sinu üle.“

„Sa ei suuda peita Minu eest oma nõrkusi. Ma olen põhjalikult läbi vaadanud Sinu hinge ning Ma tunnen Sind. Mina tajun ja eristan igat Sinu südame liikumist ning Mina tean  enne Sinu rääkima hakkamist,milliseid lauseid Sa hakkad moodustama. Kõik Sinu südame mõtted on Minule elavalt näha ning täielikult paljastatud Minu ees. Minu silmad on pestud armastuses ning Minu käsi on õrnuse käsi. Kui teised räägivad kurja, siis Mina sosistan: „Ma tunnen Sind ja Ma armastan Sind!“

„Mitte miski ei tule Minu jaoks üllatusena, sest Mina olen täitnud kõik ajastud ning igaviku Oma Auhiilgusega. Ma tean Sinu igapäeva toimetusi ning igat Sinu liigutust- kui Sa istud või kui Sa seisad, kui Sa oled pettunud või kui Sa naerad. Mina olen kaardistanud Sinu teekonna Sinu ees. Mina tean igat sammu, mida Sa hakkad võtma, juba enne, kui Sa alustad oma teekonda. Mina tunnen kõiki Sinu teid, sest Mina tundsin Sind juba enne Sinu sündimist. Ma olen valinud Sind, et Sa oleksid Minu sõber, Minu armastaja ja Minu laps.“

„Ma mitte ainult ei planeeri Sinu päevi, vaid Ma olen kaasas Sinuga igal sammul, mis Sa teed. Ma lähen Sinu ees ning kaitsen Sind ka seljatagant kõigi asjade keskel. Maa peal pole mitte kedagi teist, kes mõistaks Sind nii hästi kui Mina. Sinu motiivid, unistused, lootused ning kõige sügavamad igatsused. Tule Ainsa ette, kes teab kõike, mis on teada ning kes Sind peab kallihinnaliseks terve igaviku. Sügav Minu armastuse mõistmine tervendab ja tugevdab Sind kõige jaoks, mis on ees ootamas. Puhka ja hinga Minu armastuses ning lase Minu Auhiilguses kinnitada oma südant, sest kõik, mis Mina tahan Sulle anda, on Sinu käe ulatuses. Mina olen Sinu jaoks olemas kui Täiuslik Isa ning Mina annan Oma valguse lastele ainult seda, mis on hea. Ma tunnen Sind, Mu laps, ning Minu muutumatu armastus täidab Sinu päevi Minu lõppematu heameelega.“

Laul 139: 1-6 The Passion Translation

Isand, Sa tead kõike, mis on üldse teada minu kohta.

Sa oled mu sisemise olemuse läbi uurinud

Oma armastava tähelepaneliku pilguga.

Sina tajud ja märkad igat minu südame ja hinge liigutust,

Ning mõistad igat minu mõtet juba enne,

kui see jõuab minu mõistusesse.

Sa oled nii intiimselt ja lähedaselt teadlik minust, Isand,

Sa loed mu südant nagu avatud raamatut

Ning Sa tead iga sõna, mis ma rääkima hakkan

Juba enne, kui ma moodustan lause!

Sa tead igat sammu, mis ma teen,

Juba enne kui teekond algab!

Sa oled läinud minu tulevikku,

Et valmistada teed

Ning heatahtlikkusega seisad Sa mu selja taga,

Et säästa mind minu mineviku halvast.

Oma armastuse käega minu elu üle,

Sa annad edasi mulle Isa õnnistuse.

See lihtsalt on liiga imeline, sügav ja mõistetamatu!

See, kuidas Sa tunned mind, täidab mind imestuse ja tugevusega.

 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 08.04.2017

reede, 7. aprill 2017

Robert Hotchkin „On Aeg Vaigistada Torme!“


 


Taevast on vallandatud värske uus tuulepuhang, mis toob kogudusele jumaliku väe lained. See ilmneb mitte niivõrd selles, et midagi tuleks otsekui meie peale, vaid see äratab üles meie sees oleva Kuningriigi täiuse.

"Kas Sa tahad olla üks Tema „Tormi Vaigistajatest“ ja näha hulka sarnaselt jõustatud Usklikke tõusmas?“

Enam ei vaata Kogudus lihtsalt pealt seda, mis tümitab maailma ja me ei pomise enam omaette: „See ei ole hea!“ Enam ei vaata Jumala rahvas vaenlase mõjuvõimule maailma üle mõeldes, et vastuseks on: „tuleb end isoleerida ning eemale tõmbuda.“Selle asemel on tõusmas sügavalt meie seest Hääl, mis kunagi trompeti kombel kutsus meid välja pimedusest Tema imelise valguse sisse, see Hääl keerleb meie sees ning õhutab ülesse ning tuletab meile meelde, et Jumal on andnud meile „väe valitsemiseks“. Meid pole kutsutud olema üksnes valvurid, kes mõistavad ja eristavad aegu, vaid  meid on kutsutud olema Tema teenijad ja esindajad, et mõjutada kogu loodut- rääkides välja Tema jumalikus autoriteedis, käskides kõike seda, mis pole õigesti, liikuma, nihkuma, muutuma, kummarduma ning alistuma Jumalale.

Värske Jõud Ja Võimekus, Et Vaigistada Torme

Sa ei pea olema selleks prohvet, et näha, et vaenlane on üles puhumas torme rahvaste keskel, majanduses, kogudustes, koolides, perekondades ja inimeludes ( Sul piisab vaid televiisori, ajalehtede ja interneti vaatamisest) . Aga samal ajal on Isand jõustamas (andmas jõudu ja võimekust) Oma rahvast, et nad tõuseksid uuendatult ning hakkaksid vaigistama neid torme. On aeg ärgata ning tõusta. On aeg endale meelde tuletada seda väge, mis on tegev ning elav meie sees läbi Ristil lõpetatud töö ning läbi Püha Vaimu anni. On aeg, et me oleksime Tema valitsusala teenijad siin maa peal nii, nagu Tema on seda alati mõelnud ning planeerinud!

Vaenlane saadab meie teele torme, üritades meid raputada, ja Jumal lubab neil tormidel tulla, et kõigutamatu Kuningriik saaks ilmsiks läbi Tema rahva. Kogudus, ma deklareerin/ kuulutan sellel tunnil, et aeg on ärgata, tõusta ning rääkida nendele tormidele! Me käsime neil vaikida ning need tormid kuuletuvad (vaata Markuse 4: 39-41)!

Midagi On Üles Äratatud ning Aktiveeritud!

Ma jutlustasin hiljuti ilmutusest oma iganädalases „Shiloh Fellowship“ veebisaates (et kõik, kes olid isiklikult kohal saates ja kes vaatasid läbi interneti), et Püha Vaim on andnud mulle korduvalt deklareerida läbi sõnumite– et vabastatud ei saa ainult arusaamine ja tarkus, vaid et iga Uskliku sees hakkab ärkama ning pead tõstma jumalik vägi nii, et me saame täielikult üles äratatud, üles tõstetud ning me hakkame rääkima igale vaenlase tormile, mida me märkame, et seda vaigistada. Ja ma usun, et sama asi juhtub praegu Sinuga, kui Sa seda sõnumit loed.  

Midagi on Üles Äratatud. Jumala valitsusala vägi, mis elab Sinu sees, on tõusmas. Sinu jumalik autoriteet on aktiveeritud just nüüd, et olla Tema teenija ja esindaja Tema jõus ja võimekuses!

Jumal Aitab Sul Astuda ja Liikuda Selles Väes

Markuse 4:35-41 salmides me näeme, kuidas Jeesus õpetab oma jüngreid täpselt selles samas asjas. Tegelikult , mida me näeme, on see, kuidas Jeesus avab jüngrite jaoks võimaluse astuda tormi vaigistavasse meelevalda väes ja jumalikus autoriteedis, aga jüngrid ei saa sellele esimesel korral päris pihta. Ta reageerib nende appi hüüule näidates ette, kuidas vaigistada tormi. Selles Pühakirja peatükis on nii palju ilmutusi, et seda pole võimalik kõike lahti pakkida selles lühikeses artiklis, aga selle loo keskne mõte, mida me näeme on see, et kui torm tõusis, siis jüngrid unustasid ära need sõnad, mida Isand oli neile enne teele asumist rääkinud, et nad „läheksid teisele poole“ kaldale uuele territooriumile (Markuse 4:35), ja selle asemel, et võita tormi mõju,  nad lasid tormil end üle võtta.

 

Jeesus teadis, et sõnad, mis Ta oli välja rääkinud, olid täiesti vankumatud ning tõsi- ükskõik, mis ees ootas (Jumala sõnad on alati sellised!). Ja Ta teadis samuti seda, et jüngrid olid tegelikult võimelised tegelema ükskõik mis tormi või vastupanuga. Ja ma isiklikult usun, et see oli ka põhjus, miks Ta magas paadis, hoolimata kõigist neist lainetest ning veest, mis möllas ümberringi.  Aga kui jüngrid ei astunud välja selle autoriteediga, mis neile oli Jeesuse poolt antud, kui Tema volitatud esindajatena (et asemikuna tegutseda), siis meie imeline Jeesus tegi seda, mida Ta alati teeb- Ta tuli ja päästis! Aga pane tähele, et Ta mitte ainult ei päästnud, vaid Ta tuletas ka jüngritele meelde, et Tema valitsusala teenijate vägi on kättesaadav igale Jumala „pojale“ (lapsele)  maa peal, kui me vaid usume (vaata Ro. 8: 29, Markuse 9: 23

See, mida Jeesus näitas neile tookord- ning mida Ta näitab just praegusel ajal meile kõigile- on see, kuidas vaigistada igat tormi, mis üritab segada, tuua viivitust või takistada Jumala tõotuse esiletulemist. Kõige lihtsamad sammud peituvad selles: Usalda Teda ja puhka Jumala Sõnades! (Markuse 4:35, 39).

Tea seda, et Tema on alati koos Sinuga ning Tema teeb Sind võimeliseks ja tugevaks, isegi keset kõige tõsisemaid torme on Tema alati täpselt seal koos Sinuga (Markuse 4: 36). Ära viska ennast pikale, kui torm tuleb, vaid tõuse püsti sellele tormile vastu, mis on saadetud Sinu vastu, Sinu tõotuste vastu, Sinu perekonna, linna, rahva või maailma vastu (Markuse 4: 39). Räägi sellele tormile ning käsi sellel „vaikida“!“ Tee seda, kuni Sa näed, et torm kuuletub ning kummardub- sest see peab nii juhtuma! (Markuse 4:41, Johannese 14:12).

On Aeg Vaigistada Torme!

Jah, selles maailmas on tormid- poliitilised, majanduslikud, meditsiinilised, ilmastikulised jne. „Tuuled“ on puhumas ning „lained“ on märatsemas ning aeg ajalt võib see kõik tunduda väga kohutav ja hirmutav, kui me unustame ära selle, kes Tema on koos meiega ning kuidas Tema on meid varustanud ja võimeliseks teinud. Sellepärast Jumal ongi vallandamas palju suuremat tuulepuhangut! Värske Apostlite tegude 2: 2 tüüpi võimas tuulepuhang, mis õhutab üles ning tuletab Jumala rahvale meelde, kes me tegelikult oleme sellel praegusel ajastul. See värske tuulepuhang vallandab laine laine järel jumaliku väe Jumala rahva sees, et püsti tõusta ning rääkida tormidele- vaigistades neid ning andes võimsaid tunnistusi meie Isandast Jeesusest Kristusest!  

Kas Sina tahad olla üks Tema „Tormi Vaigistajatest“ ning näha hulka sarnaselt jõustatud Usklikke tõusmas? Siis palvetagem ning nõustugem, et:

1. Jumal vabastab Taevast värske tuulepuhangu, mis toob Kogudusse jumaliku väe lained.  

2. Et Jumala valitsusala autoriteet, mis elab iga Uskliku sees, saab üles õhutatud ning üles äratatud.

"On aeg endale meelde tuletada, et meie sees elab jumalik vägi läbi Ristil lõpetatud töö ning läbi Püha Vaimu anni.

3. Et me lubame Isandal olla meie Mentoriks, kes õpetab meid kõiki, kuidas käia ja elada Jeesuse Kristuse Tões, Isa südamega ning Püha Vaimu väes.

4. Et Jumala rahvas saab mõjutama kogu maad Jumala valitsusala autoriteedi teenijate ning esindajatena- mõjutades igat linna, rahvust ning mõjuala ja atmosfääri Jumala headuse täiuse ja ning Tema tõe kindlusega.

5. Et kompanii „Tormi Vaigistajaid“ tõuseb, kes on nõus tõusma iga tormi vastu, rääkides nendele (nagu Jeesus näitas meile ette Markuse 35-41), kuni torm kummardub ning alistub.  
 
Tõlkinud Jana Naudi 07.04.2017