kolmapäev, 31. mai 2017

BRIAN SIMMONS „JÄÄ TUGEVAKS!“Ma kuulen Jumalat sosistamas…

„Täna on Sul aeg tõusta usus, usus Minusse kõige suhtes, mida Sa oled soovinud. Ma kutsun Sind elama täielikult usus Jumalasse. Sest, kui Mina räägin, siis asjad teostuvad. Lootus peab küpsema suuremas usus, ja ootused peaksid usus leidma täitumise. Ma tahan Sinuga töötada koos nagu Jumalikud partnerid nii taevas kui maa peal. Kuula Minu häält ning räägi välja Minu Sõna. Kuula Minu sosinaid ning Su süda olgu vastuvõtlik usus ning kuuluta välja Minu asju. Ma igatsen nii väga kuulda, kuidas Minu poole hüütakse, aga on vaja, et see oleks USU hääl ning mitte inimlikele teedele vastav hääl.“

„Kas Sa oled valmis välja astuma ning vaatama, kuidas Sinu mägi hakkab Sinu eest ära liikuma? Kui Mina olen koos Sinuga, siis kuidas saad Sa läbi kukkuda? Gideoni tõeline mõõk oli tema usk Minusse ning Mina kinnitasin Oma Sõna tema silme ees. Kas Sa lubad Minul olla Sinu Usu Mõõk? Ma olen Oma sulaseid saatnud välja Oma tõotuste tugevuses, mitte inimliku väe ega liha tugevuses.“

„Minu Ligiolu liigub koos Sinuga, Mu kangelane, nii et ära karda mitte kunagi. Kas Sa oled võimeline seisma üksnes Minu tugevuses või Sa otsid inimlikke rekvisiite, et vastu pidada? Kui Sa kahtled Minu väes, siis jääb Sulle vaid Sinu enda nõrk liha. Seisa tugevana Oma Jumala Tugevuses!“

„Kui Sa vaatad ainult oma piiravatele asjadele, siis Sa muutud pimedaks Minu tõotuste suhtes. Ja siis Sa lubad läbikukkumise hirmul ennast halvata ning siis Sa ei saa liikuda edasi koos Minuga. Kuidas Sa saad läbi kukkuda, kui Kõikjalviibiv Jumal on Sinu kõrval? Sul on aeg kinnitada oma südant Minus ning liikuda edasi Minu Sõnaga, kui oma tugevusega. Põletavad tulekeeled, mis on tulnud Sind hävitama, saavad kustutatud Usu kaudu. Süüdistuste ja hukkamõistu hääled, mis on tulnud Su vastu, et Sind nõrgestada, saavad vaigistatud Minu sosinate kaudu. Usust saab Sinu kilp, et esile tuleksid kindlad võidud.“

„Tõeline usk ei kiirusta mitte kunagi, sest usk usaldab täielikult Mind ja Minu tarkust. Paljud usaldavad Minu väge, aga vähesed ootavad usaldades Minu tarkust. Minul on Sinu jaoks plaan ning täiuslik ajastus, mis on üle Sinu mõistuse ja arusaamise. Anna Mulle aega töötada ning Sa leiad rõõmsameelse võidu. Anna Mulle vabadus valida Sinu jaoks asju ning Sa oled alati juhitud Minu tarkuse poolt. Usalda Minu väge ja usalda Minu tarkust ning Sa ei komista eales pettumustes. Usk ei kiirusta mitte kunagi, vaid on kindel Minu tarkuses ja armus. Ma kutsun Sind astuma Jumala usku ning siis oled Sa õnnistatud üle igasuguse mõõdu. Ma ootan seda, kuidas Sa astud täiesti uude paika ning rõõmustan, kui Sa leiad selle, sest siis hakkad Sa elama Jumala hingamises ja puhkuses.“

Apostlite teod 4: 29-31 The Passion Translation

„Ja nüüd Isand, kuula kõiki nende ähvardusi meie suhtes teha meile kurja ning anna meile, Sinu sulastele, tugevust ja jõudu rääkida Jumala Sõnu täielikus vabaduses ja julguses! Siruta välja Oma käsi väes, et läbi meie tervendada, teha imesid ja tunnustähti Sinu püha poja Jeesuse Kristuse nimel!“ Ja äkitselt täpselt sellel hetkel hakkas maa värisema nende jalge all ning maja, kus nad olid, hakkas rappuma! Ning igaüks neist sai täis Püha Vaimu  ning nad hakkasid kuulutama Jumala Sõna piiramatu julgusega!“

 
 
Tõlkinud ja kujundanud Jana Naudi 31.05.2017

1 kommentaar: